Skip to main content

Full text of "Český katalog bibliografický"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the worlďs books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was nevěr subjcct 

to copyright oř whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge thaťs often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originál volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we háve taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designcd Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personál, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automatcd queries of any sort to Google's systém: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition oř other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ A/íJř/iííJř/i íJíírí&Hířon The Google "watermark" you see on each filé is essential for informingpeopleabout this projcct andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whelher any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be ušed in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the worlďs information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the worlďs books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through thc full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| ČESKÝ 

KATALOG BIBLIOGRAFICKÝ 

ZA ROK 1894. 
HOVĚ ftADY ROČNÍK VI. 

SESTAVIL 

JOSEF SFBIliaES. V PRAZE, 1895. 

KUUDEH SrOLIU CíSIOSLDVlISItCH KNIBEUPECKtCH flClTRlCB T PtiZI. ei 
y^^j' /cT % 


Knihtiskárna I. L. Kobra v Praze. Místo úvodu. 

Jako při ročnících předešlých, tak i při tomto po- 

v 

vinni jsme díky za hmotnou podporu slavné České 
Akademii císaře Františka Josefa pro védy, 

v 

slovesnost a umění, Sboru Matice České a 
Grémiu knihkupců a nakladatelů v Praze. 

Já pak srdečný dík vzdávám p. J. R. Jičínskému 
v Chicagu, pánům úředníkům c. á k. universitní 
knihovny, mezi nimiž zvláště p. J. Boreckému, 
jakož i všem, kdož jakoukoli pomocí a radou mi při 
sestavování nápomocai byli. 

Kol. Jos. Jirmanovi opětné vřele děkuji za ochotné 
přispění při sestavování časopisů a přehhzení korrektor. 

V Slovanské Praze, dne i. prosince 1895. Sestayovatel. Vysvětlení. Abychom širSimu kruhu čtenářstva, jež ueni zasvěceno v ta- 
jemné formulky a zkratky bibliografické, učinili srozumitelnějším 
přesný postup knihopisných dat, klademe zde vysvětleni vlech 
značek, jehož rač si povSimnouti, kdo nejsa odborníkem, se zájmem 
práci tuto přehlížeti budeS. 

Každé dílo uvedeno je s titulem úplným a přesným, tedy 
i s veSkerými zvláštnostmi, jež mnohdy v titulu se vyskytují; na 
to následuje: místo, kde dílo vydáno (případně letopočet), nakla- 
datel (komissionář, knihtiskař, atd.) a údaj formátu, nebo přesný 
rozměr v cm. 

Formáty v knize této jsou následovně poznamenány: kapesní 
formát (kap.), malý osmerkový f. (m. 8,), osmerkový [oktáv] (8.), 
velký osmerkový (v. 8.) [formát nejobyčejnější, asi 15 cm. Šíře — 
22 výše], -lexik. osmer. (lex. 8.) (formát obyčejně slovníkový), pak 
malý a velký kvart (m. 4., v. 4.) a foliový form. Tento poslední 
nejvíce při hudebninách se naskýtá, ač i formát většiny časopisů 
tak pojmenovati jest — ovšem jest to folio rozměrnější. 

Podélné formáty označují se slůvkem „šir.^ (široké fol., lex. 
8., atd.); listy, tabule a pod., jež nelze označiti pnhodněji, na šiř 
i výš centimetry se rozměřují. 

Ostatní (označení stran, cen atd.) jest již srozumitelno. 

Díla hvězdičkou označená patři do t. zv. literatury ukrutné, 
Čili krvavé, i uvádíme jich zde jen pro úplnost celku. OBSAH. Strana 

Vědecký přehled VII 

I. Díla encyklopedická. — Slovníky. — Díla knihopisná — 
II. Bohosloví. — Kázání. — Knihy modlitební. — Úvahy. 

— Církevní dějepis — 

III. Filosofie. — DuSesloví VIII 

IV. Státní věda. — Právnictví. — Politika. — Národní 
hospod. — Statistika. — Schematismy a adressáře — 

V. Lékařství. — Lékárnictví. — Zdravotnictví ... X 

VI. Vědy přírodní ♦. . XI 

VIT. Vychovatelství. — Vyučovatelství. — Školství. — 

Mcthodiky. — Těsnopis XIII 

VIII. Spisy pro mládež. — Knihy obrázkové .... — 

IX. Staroklasická literatura XVI 

X. Dějepis. — Místopis. — Zeměpis. — Cestopis. — 

Národopis. — Mapy a plány — 

XI. Dějiny písemnictví. — Kulturní historie. — Roz- 
pravy literární. — Životopisy. — Listáře . . . XVIII 
XII. Poítářství. — Účetnictví XIX 

XIII. Průmyslnictví. — Technologie. — Měřictví. — Malba 
a kreslení. — Stavitelství. — Strojnictví. — Vědy 
obchodní — 

XIV. Domácí a polní hospodářství. — Lesnictví. — Ry- 
bářství. — Zahradnictví XX 

XV. Tělocvik. — Hasičství. — Vojenství XXI 

XVI. Jazykověda. — Učebnice novějších i starších jazy- 

kňv (mluvnice, čítanky) — 

XVII. Krásné písemnictví, a) Romány, novelly, povídky. — 

b) Básně XXV 

XVIII. Divadelní hry. — Operní texty. — Besedniky. — 

Sólové a komické výstupy XXVI 

XIX, Aesthetika. — Dějiny umění. — Obrazy, umělecké 

předměty a učebné pomůcky ....*... XXVII 

XX. Spisy prostonárodní. (Kalendáře atd.) XXVIII 

XXI. Spisy obsahu různého — 

Hudba. 

I. Skladby orkestrálni a pro nástroje dechové. . XXXI Strana 

II. Skladby pro troje housle XXXI 

III. Skladby pro troje housle a pr&vodem klavíru . . — 

IV. Skladby pro dvoje housle — 

V. Skladby pro dvoje housle s pr&vodem klavíru . — 

VI. Skladby pro dvoje housle a violu — 

VII. Skladby pro jedny housle — 

VIII Skladby pro housle s pr&vodcm klavíru .... XXXIl 

IX. Skladby pro housle, cello a piano — 

X. Skladby pro citeru — 

XI. Skladby pro klavír na dvě nice — 

a) Koncertní, salonní, instruktivní a směsi operní. — 

b) Tance a pochody — 

c) Melodramy XXXIII 

XII. Skladby pro klavír na 4 ruce — 

XIII. Skladby pro dva klavíry na 4 ruce — 

XIV. Skladby pro varhany neb harmonium — 

XV. Skladby církevní — 

XVI. Sbory mužské, ženské, nebo smíšené s pr&vodem 

i bez prfivodu — 

XVII. Písně pro dva hlasy XXXIV 

XVIII. Písně a zpěvy pro jeden hlas s prfivodem i bez 

průvodu — 

XIX. Skladby žertovné — 

XX. Díla theoretická, školy, zpěvníky s nápěvy i bez 

nápěv& — 

I. Kuihy, brožury a uiuéleeké předměty ... 1 

II. Časopisy 151 

III. Hudebniny 218 ^4^^ • Vědeeký přehled. I. Dila encyklopedická. — 

Slovníky. — Díla kniho- 

pisná. 

Bachovský, Slovník cizojazyčný. 

Herzer a Ibl^ Slovník francouz- 
sko-Český. 

Kotyíka, Úplný místopisný slov- 
ník král. Českého. 

Křižkův Slovník latinsko-Český. 

Lepař, Nehomérovský slovník 
řeckoČeský. 

Ottňv Slovník naučný. 

Petrlik, Německo-česká sbírka 
názvosloví železnicového. 

Sbírka vynikajících spisů. 

Slovník, Stručný, paedagogický, 

Springevy Český katalog biblio- 
grafický. 

Sterzinger, Německo-Český slov- 
ník. 

Šipek, Slovník cizích slov. 

Sipek'Bozpakov8ký, Slovníček ci- 
zích slov. 

Váňa, Ruský slovník. 

Vorovka, Abecední vyhledavač. 

Vymazal, Slovník česko-něme- 
cký. 

Zdha, Slovník latinsko-Český. 

H. Bohosloví. — Kázání. — 
, Knihy modlitební. — 
Úvahy. — Církev, dějepise. 

^ad^at, 9íábojné fójáni. 
Baitecký, Lýra Siónská. 
Bible, Zlatá. 
Biblí České díl první. Bibliotéka, Ascetická. 

— poučná a zábavná. 
Bilek, Růžový věneček. 
Blecha, Řeč, kterou konal v ne- 
děli 16. po sv. Duchu. 

Bodický, Svědectví víry. 
Brandf O spalování mrtvol. 
Brossúrky, Katolické. 
Dědictví, Svatojanské. 
Dějiny pravoslavné církve. 
Dějiny zjevení Božího v Novém 

zákoně. 
Ekert, Církev vítězná. 
Evangelium podlé sepsání S. 

Jana. 

— podlé sepsání S. Marka. 

— podlé sepsání S. Matouše. 
Fouard, Svatý Pavel a jeho apo- 
štolské cesty. 

Freund, Protináboženské časové 

fráse ve světle pravém. 
Geissler, Perly posvátného řeč- 

nictvi. 
Groves, Rozvrh každoročního 

čtení v Bibli. 
Grydil, Obřady církve katolické. 
Heimbach, Pohřební řeČi. 
Hesla, Každodenní. 
Heusler, Kázání. 
Holuby- Slovenčina, Svatodúáky. 
Janský, Poučení o předrahé 

oběti mše svaté. 
Kadeřávek, Theologie katolická. 
Kampiana, Desatero důvodů o 

pravosti víry katolické. 
Katechismus, Heidelbergský. 
Knecht, Malý biblický dějepis. 
Knihovna, Česká. 
Knižniea katechetská. VIII Videcký přehled KolUek, Zdrávas Maria. 

Komenskýy ESaft nmírajici mat- 
ky Jednotj Bratrské. 

Kompánek^ Trojake manželstvo. 

Kone^ýf R&že duchovni. 

KoSuty Kniha výkladů spasi- 
telných. 

Kovářy Blahoslavený Gerard Ma- 
jella. 

Kulda, Legendy. 

LcUtassa, Dom Svátý. 

Macek, Krátký dějepis katolické 
církve. 

Martina Katolická věrouka. 

Osvaldy Praktická Rukovať. 

Pauliny, Dějepis superintenden- 
cie nitrianskej. 

Poatříhaé, Rozjímáni o tajem- 
stvích svatého růžence. 

Proschwitzer^ Manuále Rituum. 

^ftttiob a béjjepífné WQpfání íméto* 
gnámél^o gdgtačnél^o a :poutmc< 
^fc^o mífta áRarta (ScIIq. 

Řehák, Kde jest reformace? 
Eejzek, Blahoslavený Antonín 
Baldinucci. 

— Blahoslavení Rudolf a čtyři 
soudruhové jeho. 

— Život blahoslavené Anežky 
České. 

Reyl, Obrana úcty svatojanské. 
ze Seebergů, Odměna ctnosti. 
Schuster, Biblický dějepis. 
Skalik, Jiskry Eucharistické. 
Skutkové svatých Apoštolů. 
Slova písma Svatého. 
^toí^a m^fííícnfQ o Joítárí. 
Stráž, Čestná. 

Sýkora, Katechese o svátostech. 
SleZf Úplná Cellenská cestnspK- 
^ lohou. 

Špička, Svatý Petr. 
Šrámek, ŽeČi o modlitbě. 
Váchal, Zpověď katolíkíl. 
Veselý, ŘímSti papežové v chro- 
nologickém pořádku. 
White, Cesta ku Kristu. 
Vondiiiéka, Katolická liturgika. 
Vychodily Apologie křesťanství. III. Filosofie. — DuSeslovi. 

Beaufortova Vzdel. knihovna. 

Bibliotéka, Vzdělávací. 

Bidpajovy Bajky. 

Carlyle, Hrdinové a ctění hrdin 
^ v dějinách. 

Cáda, N^oetická záhada u Her- 
bai*ta a Stuarta Milla. 

Dawid, Program pozorování psy- 
cholog.*paedagogického n;i 
dítku. 

Dědictví sv. Prokopa. 

Hennequin, Studie vědecké kri- 
tiky. 

Jsou-li duchové? 

Kadeřávek, Psychologie. 

Kapras, Nástin filosofie Jana 
Amosa Komenského. 

Krejci, Dnefiuí otázka mravní. 

Mantegazza, Hygiena lásky. 

•— O láskách lidských. 

— Physiologie ženy. 
Náboženství veřejného člověka. 
Owen, Duch Estelly. 

Přel, Spiritismus. 
Rod, Mravní názory naŠí doby. 
Rozpravy České Akademie. 
Smiles, Karakter. 

— Život a práce. 
Tyrš, Úvahy a reČi. 
Váňa, Zlomky a stromky. 

IV, Státní věda. — Právni- 
ctví. — ■ Politika. — Národní 
hospodářství. — Statistika. 

— Schematismy a adres- 
Sáře. 

Adámek, Ozbrojený mír. 

— Příspěvky ku měření národ- 
ního blahobytu. 

— Z Uher. 

Adressář, Vývozní, obvodu ko- 
mory Plzeňské. 
Bibliotéka sociálních nauk. 
Bohuslav, O žalobách trestních. 

— Řízení pozůstalostní. 
Bouček, Záložny RaiíFeisenovy. 
čáslavský, O veřejnoprávním 

postaveni spolků. Videcký přehled. IX CervinkovďRiegrovay Ochrana 
^chadé a opuštěné mládeže. 
Cizek a Hajný Proces s tak zva- 
nou „Omladinou'^. 
Einij Proti koalici. 
Fort, Kanalisace Vltavy a Labe. 
HelleVy NaSe síla průmyslová. 
Hevrdley Co všecko mivalo a 

dosud má vliv na tržni ceny 

obili? 
Hojka, O nemanželských dětech. 
Horáieky Příspěvek k otázce 

agrárně. 
Jak povstává kapitál a v čem 

leží zhoubný účinek jeho. 
Jiráky Výklad nových zákonft o 

kongrue duchovenstva. 
KadleCy Několik kapitol z oboru 

slovanského práva. 
Kalousek, O staročeském právě 

dědickém. 
Knihovna, Politická. 

— Politická, pro lid. 

— Rozhledů. 
Knížka, Statistická. 
KoHstka, Změny v rozdělení ma- 
jetku pozemkového. 

Kouteckýy O důležitosti českého 
státního práva. 

Kramář, Reč o všeobecném 
právu volebním. 

Kronawetter, Řeč o všeobecném 
právu volebním. 

Kruhner, Daň z pozemků. 

List z nejnovější historie vnitř- 
ního našeho politického ži- 
vota. 

Navrátil, Kalendář politických 
a kulturních událostí v roce 
1893. 

— Parlamentární rukojeť. 
Nečas, Praktické porady. 
Nedostatky, Naše hospodářské. 
Neumamiy, Statistický přehled 

Činnosti spolkové. 
O otázce židovské. 
Pavliček, Právo listů zástavních. 
Pemcrstorfer, Řeč o všeobecném 

právu volebním. 
Popelka, Dodávky hospodářské 

c. a k. vojsku. Popelka, Osvobozeni rolnictva 
služby vojenské. 

Popis obecného školství v krá- 
lovství Českém. 

Poškozování rolnictví a prů- 
myslu mlynářského zneužívá- 
ním celní restituce v Uhrách. 

Pražáky Rakouské právo veřejné. 

— Zákony z oboru ústavy obec- 
ní a zemské. 

Rád policie v příčině ohně. 

— stavební pro Mark. Moravské. 

— stavební pro zemské hlavní 
město Hrno. 

Banda, Soukromé obchodní prá- 
vo rakouské. 

Řeči, Čtyri, o všeobecném prá- 
vu volebním. 

Riegra, Reč poslance, na sněmu 
království Českého v rozpoč- 
tové debatě. 

Richter^ Jak možno zemědělství 
české společným přičiněním 
ku kýženému blahobytu po- 
vznésti. 

Sbírka drobných spisů hospo* 
dářských. 

— prostonárodních výkladů z o- 
boru věd právních. 

— říšských zákonů školských. 

— vynikajících spisů. 

— zákonů. 
Sborník hospodářský. 
Sehnal, Dva železniční projekty. 
Seznam odjboruých spolků v krá- 
lovství Českém. 

Schaffle, Jádro socialismu. 

Schrei/er^ Statistika záložen Čes- 
kých. 

Schůze důvěrníků a valný sjezd 
strany lidové na Moravě. 

SchwarZj Daii z cukru. 

— Výklad zákona obecního. 
Slavik, K otázce volební reformy. 
Statistika veřejného chudin ství 

v království Českém. 
Stejný, Rozpravy sociálně-poli- 

tické. 
Syrová, Z ženského světa. 
Sematismus, Knížecí Schwarzen- 

bergský. Vědecký přehled. v 

Sichaf Socialismus a sedláci. 

Šifa^ Řeč poslance, na sněmu 
království Českého v rozpoč> 
tové debatě. 

Ustanoveni pro obchod na Praž- 
ské plodinové burse. 

Wagner, Úleva v chudobě. 

Wellnei% Svobodomyslný pro- 
gram. 

Vogel, Zpráva o světové výstavě 
v Chicagu. 

Vrba, Boj proti klerikalismu. 

— Socialně-demokratická spo- 
lečnost. 

Vydání, Kapesní, zákonů. 

— Příruční, moravských zákonů 
zemských. 

— Příruční, zákonů. 

Zákon a nařízeni, jimiž se upra- 
vují koncessované živnosti sta- 
vební. 

— Nově doplněný, o tisku. 

— o právních svazcích uči- 
telstva. 

— ze dne 2Q, prosince 1893. 
týkající se upraveni staveb- 
ních živností. 

Zákony, Nejdůležitější, a naří- 
zení u věcech Školstva obec. 

Zastupitelstvo a úřednictvo kr. 
hl. města Prahy. 

Zpráva, Administrační, obce 
král. hl. města Prahy. 

Zucker, Kriminalistické črty. 

V. Lékařství. — Lékárni- 
etvi. — Zdravotnictví. 

Uibliothéka, Česká, lékařská. 

Bukovskýj O účincích injekcí 
^ nukleinových při ulcus cruris. 

Cupvj Kneippova niethoda vo- 
(loíéČebná. 

Deyl, Pokusy s pseudotuberku- 
losou zvlášf na oku. 

z Esmarchů, Prvá pomoc v ná- 
hlých úrazech. 

Farmakopoea, Rakouská. 

Frankenherger, O uměle vytvo- 
řených stenosách tracheal- 
ních. HaSkovec, O hypnotickém účin- 
ku chloralosy. 

— Příspěvek ku studiu tuber- 
kulosy míchy. 

Hlava a Obrzut, Pathologická 
anatomie a bakteriologie. 

Hnátek, O therapeutickém vý- 
znamu uropherinu. 

Hotdy O kongenitalní tuberku- 
lose. 

Jak docíh'me přirozeným způ- 
sobem zdravého spánku. 

Jak se zbavíme kuřích ok a po- 
cení nohou? 

Kabrhel, Pokusné studie o fil- 
traci pískové. 

Kárnik, Epidemie tyfu v Praze 

r. 1894. 
Kimlay O významu krvinek při 

zánětlivých prncessech. 

— Příspěvek ku studiu změn 
pathologicko-anatomických v 
játrech. 

Kneipp^ Léčení vodou. 

Kopfsteinj Příspěvek ku charak- 
teristice nádoru žlázy karo- 
tické. 

^oodčtf, ^^ro{tondrobnt ^omdct (e« 

for. 
Kukula^O drobnohledné skladbě 

kamenů močových. 

— O lithiasi měchýře močového 
v Čechách. 

Marešy O poměru elektrického 
podnětu k ústrojné činnosti. 

Matice lidu. 

Maydl, O hlízách podbránič- 
ných. 

Merhaut, Pokusy, přispůsobitl 
mléko kravské mléku žen- 
skému. 

Mourek, O zooparasitech kož- 
ních ze třídy sporozoa. 

O průtržích střevnich. 

O volbě kojné. 

Panifrek^ Visity. 

— Substituční therapie. 

Pelc^ Zpráva o poměrech zdra- 
votních v Království Českém 
roku 1892. Vědecký přehled. XI PieSina, Příspěvek ku poznáni 
adenie. 

— R Honly Příspěvkj ku sexnáni 
assoeÍHČního účinku bakterii. 

Reinaherg, Nauka o soudnini lé- 
kařství. 

Rozpravy Ceské Akademie. 

Bubeškay Rychlé umělé potra- 
cení. 

Růžička^ Studie o bezbarvých 
elementech krevních. 

Sbírka přednášek a rozprav 
z oboru lékařského. 

Sem&dd, Cholera v král. městě 
Mladé Boleslavi a v okresu 
Boleslavském. 

Scherevy Z potulek po některých 
dětských nemocnicích v Ně- 
mecku. 

Simonif Jak dosáhneme dlou- 
íiého v^iku? 

*^voboda, Úplný domácí lékař. 

Simsa, Experimentehií studie 
o argjrosis. 

Váv7'a, Kasuistické příspěvky 
o prvotních nádorech pochvy. 

Veselý, Medicínská Rus. 

— O léčeni koktáni. 
Vykoukaly Domácí lékařství na- 
šeho lidu. 

Zahradntčeky Kuří oko. 
Změny a dodatky prorok 18i)4. 

k sazbě ofícinelnich a ncoti- 

cinelnich léČiv. 

v 

Žloutenka a kaménky žluční. VI. Vědy pHrodui. 

Babor a Koitál^ O nové České 
Campylaei. 

— Doplňky k známostem o če- 
ských slimácích. 

Barvil, O granulitových „eli- 
psoidech". 

Bauše, lUustrovaný přírodopis 
tři říši. 

Bayer^ Prodromus českých obrat- 
lovcfi. 

Bělohoubek, Zpráva o výsledku 
chemického zkoumáni vody ze zřidla „Matky Boží Po- 
mocné'' a Lázni houšteckých 
u Brandýsa n. L. 

BoSeky O působení sirovodika. 

BrauneVf Fluoplumbaty a volnj" 
fluor. 

Brehm. Život zvířat. 

Celakovaký, Rozpravy o Darwi- 
nově theorii. 

Člověk a jeho postaveni v pří- 
rodě. 

Debay, Muž a žena. 

— Vybrané spisy. 

Donialipy Experimentalni studie 
na poli magnetickém. 

Duda, Hmyz polokřidlý. 

Erben, Klíč k určováni mine- 
ralftv. 

Flammarion, Konec světa. 

Frejlach, Příspěvky k poznáni 
klimatu Prahy. 

— Intorno all' audameuto di- 
urno che ha la frequenza di 
rotazioni del vento ncIP inter- 
val lo di 4ore a Praga. 

FriCy Losos labský. 
GrusSf Z říše hvězd. 

— a L^«^a, Pozorování jasnj^ch 
čar ve spektrech některých 
hvězd. 

— — Vyšetřování měn světlosti 
hvězd proměnných. 

Hejzlar B. Hofmann, Chemie zku- 
šebná. 
Hofmanu, Chemie organická. 

— a Leminger, Přírodozpyt pro 
měšfnnské školy. 

Hora, Otavské perly a chov 
perlorodky řičné. 

Janda, Příspěvek k poznáni 
českých Gordiidů. 

John, Přírodopis pro ústavy uči- 
telské. 

Klapálek, Dodatky ku seznamu 
českých trichopter na rok 
1»92. a^l893. 

Klika a Štolba, Přenosná labo- 
ratoř lučebná. 

Kliment, Češti brouci. 

Knihovna, Chemická. 

Kobliha Fysika. XII Vědecký přehled. KoStálf Příspěvek ku poznáni 

kopala^.niho apparáta. 
KowarZy Hmyz dvoukřídlý. 
Krejéi, Apatit písecký. 

— O některých minerálech pí- 
seckých. 

KreutZj Hvězdářství. 

Kronika práce. 

Kruta a Raýman, Chemicko-bio- 

logické studie. 
KuUa, Poznámky o kambriu 

Tejřovickém. 
Leminger, Fysika pro ústavy 

učitelské. 
Maliř, Výpočet dráhy dvoj- 
hvězdy 2 3062. 
Mareš, VSeobecná fysiologie. 
Maska, Výzkumy na tábořiSti 

lovců mamutích v Předmostí 

r. 1893. 
Matiegka, Uměle deformovaná 

lebka. 
Nickerl, Motýlové drobní. 
Niederle, Příspěvky k anthropo- 

logii zemí českých. 
Panýreky Krátký přírodozpyt. 

— Přírodozpyt. 

Parouheky O zvířeně na pan- 
ství poděbradském do konce 
XVIII. věku. 

Perner, O conodontu z českého 
siluru. 

— Studie o českých grapto- 
litech. 

PeSka, Volumetrické stanoveni 

cukru. 
Pisařovic, Příspěvek k poznání 

nervové soustavy Lumbri- 

cidu. 
Pocta, O poměru mezi silurem 

bretonským a českým. 
Pokomýf Názorný přírodopis 

živoíisstva. 

— Přírodopis pro školy mě- 
šťanské. 

— Výroba orthonitranilinu. 
PoSusta, Základy silozpytu. 
Přílohy, Barvotiskové, k první- 
mu dílu Malého Brehma. 

Pi^ocházka, Geologický nástin 
TiSňovska. Proeliázka, O území tak zv. 
mořských jílů miocaenQÍch. 

Raýman a Kruisy Chemicko-bio- 
logické studie. 

Beis9 a Theurer, Fysika. 

Rejseky O vstupu nervu zrako- 
vého u některých hlodavců. 

Rosický, Rostlinopis. 

Rozpravy České Akademie. 

Sborník učitelský. 

Seznam hmyzu českého. 

Stoklasa, Studie o superfosfa- 
těch. 

Světem i přírodou. 

Štolba, Zprávy z technické la- 
boratoře c. k. české vysoké 

^ Školy technické. 

Sulc, O novém rodu a druhu 
červců. 

— Redukční mohutnosf levu- 
losy. 

— a Parízek, Rektitikace du- 
tých hranolů. 

Tocl, Poznámky o Bojanovu or- 
gánu. 

Ulicný, Měkkýši čeští. 

Vejdovskýy O rodu Opistoma O. 
Schmidt. 

— Organisace nové Bothrio- 
plany. 

Vejnar, Ohemotaxis leukocy- 

teriií. 
Věstník Král. České Společnosti 

Nánk. 
Woldřichy O fossilním kozorožci. 
Vrba, O minerálech beryllna- 

tých. 

— O některých minerálech 
z AUcharu v Macedonii. 

— Příspěvek k morfologii sylva- 
nitu. 

Výsledky dešfoměrného pozo- rování. Záborskýf Malý Brehm. 
Zahálka, Pásmo X. — Teplické 

útvaru křídového v okolí 

ňipu. 
Zahradník, Analytické tabulky. 
Zavřel, Houby. 
Zykán, Přejímání a zkoušení 

rud. Vědecký přehled. XllI VII. VychovAtelHtvi. — Vy- 

učovatelstvi. — školství. — 

Methodiky. — Těsnopis. 

Archiv přednášek a řeči ači- 
telskýťh. 

Hibliotéka učitelská. 

Blanda^ Didaktika obecná. 

Bobrovský, Vyučováni mluvnici 
na Školách obecných. 

Dolensh^ a Patera, Metodické 
výklady. 

Dura^ Škola elem. kresleni. 

Eis, Pokyny. 

BSranék, Speciální methodika 
nčby slohové. 

Hronik, Methodické výklady 
z přírodozpytu. 

Ibl, Methodická učebnice če- 
ského těsnopisu. 

Janú^ Příspěvek k úvahám 
o otázce učebnic a čítanek. 

Kalina, Obrazy z dějin vycho- 
vatelství. 

Ketlner, Slovníček samoznaků. 

Knihovna, Obecná, učitelská. 

Knihovna učitelská. 

Kobza, Sbírka pokusili z vyučo- 
váni silozpytného. 

Kolář, Vyučování měřictví. 

Komenský, ŘeČi Potocké. 

Kozák, Ury jarého věku. 

Lepař, Methodika zeměpisu. 

Lholský, Obor číselný od 10 do 
100. 

Mazánek, Vyučování zpěvu. 

Ochraňujte dítky Boží! 

Osnova; Učebná, obchodní školy 
král. města Plzně. 

Paiera, Metodické výklady. 

Peířik, Podrobné ' navedení, jak 
„Cvičiti smysly a řeČ". 

Poláček, O vzděláni rolníkův. 

Rádce, Paedagogický. 

Sadovský, Vyučováni tělovědě. 

Sborník učitelský. 

Schubert, Methodika měřického 
tvaroznalství. 

Sokol, Dějepisné učeni. 

SpisA Dědictví Komenského. 

Statut, Organisační, městské vySSi obchodni Školy v Pro- 
stějově. 

Statut, Organisačni, obchodní 
akademie v Chrudimi. 

Svoboda, Osnova cyklická. 

Štětka, Vyučování tělovědě. 

Tyíler, O Školách měSfanských. 

Urbánkova Bibliotéka paedago- 
giťká. 

Vorovka, Rozbor mluvnický. 

Zháněl, Mluvnická a pravopisná 
cvičeni. VIII. Spiíiy pro mládež. ^ 
Kuihy obrázkové. 

Abecedář, Malý. 
de Amich, Srdce. 
AndrlUz, Bludné duSe. 

— Bludnou cestou. 
Assollant, Hrdinný kapitán Kor- 

koran. 

Bauie, Putování říSí rostlinstva. 

Belza, Za soumraku. — Děti a 
ptačátka. 

Benei-Třebizskj, Z rodné cha- 
loupky. 

Benoni, Hladová léta. 

Benjiek, Macecha. 

— Práce zvítězila. 

— Rouček a společník. 
Berger, Na lovu velryb. 
Besedy mládeže. 
Besídka dívek. 
Bibliotéka mládeže. 

— pro mládež dospělejSí. 
Bitzius, Mlynář a jeho dítě. 
BouSka, Z české minulosti. 
Braun, Vítův robenec. 
Brejle, Babiččiny. 

Cooper a Moritz, Lapač divé 
zvěře. 

— ~ Orlí oko. 

Černý, Ze života otrokův ame- 
rických. 

Čtení, Zábavné a poučné, pro 
mládež. 

Dědictvi Maličkých. 

De Foe, Život a podivuhodná do- XIV Vědecky přehled. brodražstvi Robinsona Kra- 

8oa. 
Dlouhýf Fra Oiavolo, náčelník 

banditů vlašských. 
Doba, Zlata, dětská. 
Dostál, Královský panoš. 
Dupuisovdj Mexickými pusti- 
nami. 
Durdikf Příroda a zvířata na 

Sumatře. 
Fagowitz^ Světem. 
Ooebelf Krakonoš. 
Grajnertf Antoš Socha, mladý 

vojín. 
Harapat Jizerským Dějepisné 

obrazy a pověsti. 

— Drobné lístky. 
Hardekf Zlopověstný dům. 
Hirachfeldy Věrné přátelství. 
Hladkýy Noční příšery. 
Hodným dětem. 

Hoffmann, Alexaška Menčikov, 
moskevský paštiČkářík. 

Hoffmannová, Blaženka. 

Hora^ Procházky po školních 
okresích. 

Houdek, Pohádky našeho dě- 
dečka. 

ffouika. Dvacet měsíců na pu- 
stém ostrově. 

HraSe, Babiččino vypravování. 

— Národní zkazky. 
HrdinUy Dědeček. 

— Sivý hoch. — Slunce zaSlo. 

— Zapomenutý. 
Hrnčíř, Čarovné květy. 
Hurty Čarostřelec. 

— Gernokněžník Doktor Faust. 

— Čertův mlýn. 

— Don Alvaro, lupič z hor. 

— Dvě strašidla. 

— Hrobník Matouš. 

— Jan za chrta dán. 

— Kříž na skále. 

>- Lupič Babinský. 

— Poprava na staroměstském 
rynku. 

— Proroctví slepého mládence. 

— Stará truhla z hraběcí hrobky. 

— Volání ducha pokladu. 

— Vražda v balonu. Hurty Zavraždění sv. Václava. 

— Zazděná jeptiška. 

— Zločincův štědrý den. 
Chalupa, V zajetí tekinském. 

— Poklad námořního lupiče. 
Chvíle, Blahé. 
Jahlonakjy Výbor básni. 

.fak dnové míjejí. 
Jarolim, Lovec kamzíků. 

— Obrázky ze života — pro 
život. 

— Povídky babičky Ludmily. 
Jesenská, Jarmila. 

Jirdseky Staré pověsti české. 
Kalandroy Na palubě lodi otro- 
kářské. 

— Na prahu českého ráje. 
Kapela, Velká národní. 
Klasy, Zlaté. 

Klikay Mužové práce. 
Klinkáiy Hry jesličkové a tří- 
králové. 
Knihovna, Malá. 

— Nová, pro mládež. 

— První, moravská obrázková. 
Knížka, Pestrá, dítek. 
Knížka, První, našich dětiček. 
KodyMy Vzorové a pobídky. 
Koch, Ze říše Pradědovy. 
Koleda. 

KoziSeky S andílky a motýlky. 
Krásnohorskáy Z našich luhů. 
Krátký, Pustý ostrov Monte 

Christo. 
KreUochvUy Zlaté chvíle. 
Kreslení,^ Zábavné, a malování. 
Kulda^ Štědrovečerní dar. 
Kuttauy Ohlasy slavné minu- 
losti. 

— Proslovy žactva ku slavno- 
stem školním. 

— Z blahých dob. 
Květy. 

Květy z českých luhů. 
Kytice. 
Kytice jarní. 
Lístky, Zlaté. 
Luzickáy Opuštěná. 
Maely Tajemství sevem. 
Malot, Osudy nalezence. 
Medvěd, Sněhový. VédeckV přehled. XV MejsnaVf Dětské srdee. 
Micínka, Naše. 
Milotay Poupata. 
Na venkovRkém zátiSí. 
Neudoerfl, Z ladnýih krajflv. 
Noc, Tisíc a jedna. 
Nosková^ Povídky pro zábava a 
pouleni dítkám. 

Obrázkj, Pěkné. 

— Pestré, k názornému učení 
malým dětem. 

— - z národní slavnosti. 
Orlickým Loupežnický zámek. 

— Londýnský loupežník. 

— Strašidlo ve starém hradě. 
Pamrová-Pohorskdy Něco pro 

děti. 

Péra, Tři zlatá. 

Pienaziek, TadeáS Kosciuszko. 
Pleskačy Z města i ze vsi. 
Po fikole. 

Pokladnice mládeže. 
Povídám, povídám pohádku. 
Přítel dítek. 
Prstíékftm a paleékfim. 

Rais, Nová sbírka slovanských 
pohádek a pověstí. 

— V záři minulosti. 
Ráj, Děteký. 
Rájem pozemským. 

Žeéi blahopřejné a příleži- 
tostné. 

Hehák Kamenický, Dvanáct o- 
brázků ze přírody. 

Reichnerovaj Příhody Jakuba 
Poctivy. 

Ronovský, Strašidlo v umrlčí 
komoře. 

— Tajemství hraběci hrobky. 
Ruth, Pohádky starověké. 
Rychlý, Poprava na krvavých 

schodech. 

Sadovský, Z doby dlouhých ve- 
čerů. 

Sbírka spisů pro mládež. 

Sbírka ušlechtilých povídek pro 
mládež. 

Slddeky Zvony a zvonky. 

Slunce a deStíček. 

Soukal, Kytice jarní. Soukal, Nový gratulant pro 
mládež. 

— V jařmu nepřátelském. 
Spisy, České, pro mládež. 
Stálý, Krvavý soud. 
Starkel, Vypravování o králi 

Janu Soběském 
Starýy Ze života opic. 
Storcha Hezounké pohádky. 
Storchova Knihovna povídek 

z blízkých i dalekých krajů. 
Strasser, Boží soud. 
Studničková, Gratulant a dekla- 

mator. 
Světozor české mládeže. 
Šilhavý, Národní báje a po- 
^ hádky. 
Smid, Kraslice. — Holubička. 

— Vybrané povídky. 
Spacek, Mládí a stáří. 
Seastný, Morel, cikánský vůdce. 

— Povídky. 

— Sněženka. 

— Z pestrého záhonu. 

— Z věků minulých. 
Sustr, Smrt Antilopy. 
TřernSenský, Zvon duchů. 
TřemUmký, Tajemný rytíř. 
Tvrdý, Robinson Krusoe. 
Uhliř, Medvědův chovanec. 
Umělec, Malý^. 

Urbánkova Ústřední knihovna. 
Váňa, Pod večer. 

— Zábavné chvilky. 
Večery, Pohádkové. 
Věnec z pohádek slovanských. 
VerSíčky pro hodné dětičky. 
Vilímkova Knihovna Malého 

Čtenáře. 

— Knihovna mládeže. 
Vlasť a svět. 

ÍVorlovd, Marie nebo Marta. 
Výbor her a zábav. 
Výbor pohádek. 
Za matičkou. 
Zábavy maličkých. 

— pro mládež. 
Zahrada, Naše. 
Zdkoucký, Dobré duše. 

— Na venkově. 

— Není kouzel, není čar. XVI Vědecký přehled. Zákouckjj Perla a jiné povídky. 
Ze zoologické zahrady. 
Zelinka, Pestré lístky. IX. Staroklasická litera- 
tura. 

Bibliotéka klassikův. 
CicerOy Laelius de amicitia. 
Ciceronis Cato major de sene- 

ctute. 
Homerova Ilias. 
Hruhj^ Anthologie z básnikfi 

fímských. 
Ovidia Básně. 
Platonův Kriton a Faidon. 
ScdJusti Bellům Catilinae. 
Sallu$ti De coniuratione Cati- 

linae. 
Sbírka klassiků. 
Tacitovy Letopisy. X. Dějepis. 

Zeměpis. • 

Národ opis. - - Místopis. — 

- Cestopis. — 

- Mapy a plány. Beaufortova Vzdělávací knihov- 
na. 

Beringer a JanouSekj Město a 
panství Daéice. 

Betlach, StruSný popis Českých 
osad v Severní Americe. 

Bibliothéka, Novočeská. 

Binzer, Dějiny revoluce fran- 
couzské. 

Bobrzýnskif Přehled dějin pol- 
ských. 

Bouškay Českodubský okres. 

Brdlik, Průvodce po zeměkouli. 

Čechy. 

Čermák, Pr&vodce národopisnou 
a ^archaeologickou výstavou 
v Čáslavi. 

v 

Cemohouz, Sbírka historických 
^příkladftv. 

Cemý, Cestování po Černé Hoře. 
— R&zné listy o Lužici. v 

CervinkOj ValaSská chalupa. 

Davidy Charakteristické obrázky. 

Dějepis všeobecný. 

Divadlo, Ochotnické, v král. 
věn. městě Poličce. 

Diviěy Příspěvky k dějinám pr&- 
myslu cnkrovarnického v Če- 
chách. 

Dolejieky Buchlov. 

Dolenský, Obrázkové dějiny ná- 
roda Českého. 

Domeiíkay Průvodce po Hradci 

. Králové a okolí. 

— Průvodce^po Třeboni a okolí. 
Dvořák a Sujan, Dějepis vše- 
obecný. 

EnUer, Paměti Rakovnické. 

Faitf Kavkaz. 

Gablerf Časové úvahy o velké 
revoluci francouzské. 

G^ndelyho Dějepis všeobecný. 

Outhy Ode břehů moře Středo- 
zemského. 

Havelka^ Třicet let činnosti ho- 
spodářdkého spolku Čáslav- 
ského. 

Heller, Válka z roku 1866 v Če- 
chách. 

Heroldy Královský hrad Praž- 
ský. 

— Malebné cesty po Praze. 
Hlasy katolického spolku ti- 
skového. 

Honejaekf Z dějin nepatrné če- 
ské vesnice. 

Urahyňy Mariánské místo pout- 
nické ve Slezsku. 

Hrnciřy Královské město Nym- 
burk nad Labem. 

Jélinéky Zapomenutý kout slo- 
vanský. 

Jiráaeky Soukenníci a souken- 
nictvi. 

JiHkj Zeměpis obchodní. 

f^aloiuek. Výklad k historické 

"^ mapě Čech, 

Kennan^ Na Sibiří. 

Kladno. 

Klementy Palestýna. 

— Z Jaffy do Jerusalema. 
Knihovna, Modrá. Vědecký přehled. XVII Knihovna, Všeobecná zajímavě 

poučná. 
Kolisko, Stručný dějepis. 
KoHníkého Cesta Icolem světa. 
Kotyíka^ Královské hlavni město 

Praha. 
Kozlová, O národních krojích 

moravských . 
Kronika, Česko-moravská. 

— Slezská. 

Kryitůfek^ Dějiny nové dobv. 
Kučera ^ Yjhlidka s Řípu. 
Kudifiáčf Annenské slatinné 

lázně v Bělohrade. 
Kunstovnýy Učebnice dějepisu. 
Kysela^ Malebné procházky po 

okolí Mnichovo-HradiSfském. 

— Vrch Mužský s okolím. 
Lacina, Česká kronika. 
Lázně, České, a letní bjtj. 
Lepaře VSeobecný dějepis. 
Listy, Výletní, Klubu českých 

turist A. 
Lojda, Dějiny Česko-Slovan- 

ských pod. spolků. 
Menčlk, Volba papeže Inno- 

cence X. 
Mikoláíeky Království České. 

— Kide rakousko -uherská. 

Mifbauer, Historická mapa. 

Místo, Lázeňské, Houfitka. 

Místopis, Podrobný a úplný abe- 
cední, Čech, Moravy a Slez- 
ska. 

Nástin, Stručný, dějin města Li- 
tomyfile. 

Novodvorík^f Prftvodce katolíka 
do Ameriky. 

Oehm, Paměti královského města 
Kouřimě. 

Palackýj Dějiny národu Če- 
ského. 

Paměti katolicko-politické jed- 
noty pro politický okres VyS- 
kovský. 

■ — Klimkovic. 

— o obci Pobořské. 

— sboru dobrovolných hasičů 
král. hor. města Hory Kutné. 

Parouhék, O lidu poddaném. 
Pie, Archaeolog^ický výzkum. Pittner^ Jičín a okolí. 

Pluškal MoraviSamk^, Hrad 

Buchlo v. 
PoStulka, Hejtmanství Zábřež- 

ské. 
Prameny ke vpádům Ročka- 

jovců. 
Prosek, Dějiny knížectví TéSín- 

ského. 
Přítel domoviny. 
Publikací městkého historického 

musea v Plzni číslo II. 
Ráe, Plán města Litomyšle. 
Rambaud, Dějiny Ruska. 
Řehák, Učebnice dějepisu. 
Rezek a Svátek, VUdaření cí- 
^ saře a krále Leopolda I. 
Řezniěek^ Bílá Hora. 
Řeiábek, Zeměpis hospodářský. 
Rozpravy České Akademie. 
Rutle, Švýcarsko. 
Sborník historického kroužku. 
Sedláéek, Hrady a zámky české. 
Seznam, Podrobný, míst ve Slez- 
sku. 
Sckillerovy Vycházky po Praze 

a okolí. 
Sobek, Dějiny všeobecné. 

— Všeobecný zeměpis. 
Solpera, Nový průvodce po 

Jindř. Hradci. 
Stanley, V nejtemnější Africe. 
Strnad, O založení královského 

města Plzně. 
Svátek, Dějiny Čech a Moravy. 

— Panov. Josefa I. a Karla VI. 

— Povstání lidu selského v Če- 
chách. 

Svoboda, Vzpomínka na cestu. 

Sembera, Učebná kniha děje- 
pisu všeobecného. 

Stajnygr, Pomněnky z Boskova. 

Štěpánek, Dějiny c. k. vyššího 
gymnasia v Litomyšli. 

Theimer, Mapa okresu Přelouč- 
ského. 

Tille, Učebnice zeměpisu obec- 
riého. 

Tomek, Dějepis města Prahy. 

Wagner, Generální mapa krá« 
lovstvi Českého. 

II XVllI Védecký přehled. Wagner, Přiručiii mapa krá- 
lovství Českého. 

— Železniční a silniční mapa 
království Českého. 

Váia, Stručné vypravování. 

Wellner^ Dějiny spolku akade- 
miků kraje plzeňského „Rad- 
buza**. 

Věstník Král. České Spol. Nauk. 

ViUm^ První desítiletí župni ha- 
sičské jednoty pol. okresu 
Novoměstského. 

Vlachy Dějepis obecný. 

Vlastivěda Slezská. 

VrbkOj Schematický návod ke 
studiu. 

Vftd^e okolím Jindřichohra- 
deckým. 

Z archaeologického výzkumu 
království Českého. 

Zapt Dějiny panování Karla IV. 

— česko-moravská kronika. 
Zlevor, Mapky dle čítanek pro 

Školy obecné. 

Xi. Déjiuy písemnictvi. — 
Kulturní hiíitorie. — Roz- 
pravy literární. — Životo- 
pisy. — Listáře. 

AdameCy Jakub Procházka. 
Album, Studentské. 
Arbes, Pláč koruny České. 
Archiv Český. 

— Historický. 

Bačkovškj, Stručný přehled dě- 
jin literatury české doby nové. 

Bittnerf Z mých pamětí. 

Bobrovskjjy Herbart a Komenský. 

Boťovohajakýy Slovenské hádky. 

BrandeSy Hlavní proudy litera- 
tury století XIX. 

Brzáic H Hmciřf Vácslav Hlava 
z KirSfeldu. 

Ooriy Jindřich IV. z Hradce. 

Celakovský, Registra soudu ko- 
morního. 

Cennákf Mince království Če- 
ského, 

Dvonkýy Listy paní Kateřiny 
z Žerotína. Doorak^f Sněmové. 

Gustav Adolf. 

Halouzka^ Životopis Jana Nep. 
Soukopa. 

Heyduk, Životopis Kubešův. 

Historie literatury ruské XIX. 
století. 

Jahn^ A. V. Lavoisier. 

Janovským Marco d^ Aviano. 

Jírovec, Císař František Josef I. 

Kabátníka Cesta z Cech do Je- 
rusalema a Kaira. 

Kameníéek, Prameny ke vpádům 
Bočkajovců na Moravu. 

Kleíkoy Život, pAsobení a výz- 
nam Jana Kollára. 

Kníes, Před historické nálezy. 

Knihovna, Chemická, technolo- 
gická. 

Knihovna učitelská. 

Koblížek, Přehled literatury a 
atarožitností řeckých. 

Komárek, František Cyrill Kam- 
pelík. 

Kopal, Z mého života. 

Koulay Malby domků 

Leroy-BeaulieUy Israel mezi ná- 
rody. 

LibuSe. 

Listář k dójiuám školství Kut- 
nohorského. 

Listy paní Kateřiny z Žerotína. 

MareS, Hermann Helmholtz. 

Mortara Dr. Pius Maria. 

Mourek, Alfred Tennyson. 

Neudoerflf Stručné nástiny ži- 
votopisné. 

Nováček, Listář k dějinám škol- 
ství Kutnohorského. 

Nováková, Slavín žen českých. 

PaultLs, Obyčeje a pověry z 
okolí Chrasti. 

— Z paměti města Chrasti 
v Chrudimsku. 

Rozpravy České Akademie. 
Sbírka pramenů v ku ^poznání 
literárního života v Cechách. 

— vynikajících spisů. 
Schrutz, JoHef HyrtU 
Smolikf Pražské groše. 
Stecker Karel. " Vědecký přehled XIX Skarday Svatební obyčeje z oko- 
lí plzeňského. 

TruhMřf Humanismus a buma- 
nisté v ČecbAťh. 

Václavek, Moravské ValaSsko. 

Valter, Václav Kotáb. 

Veselý, Anthropologické a de- 
mografické příspěvky. 

Věstník Král. České Spol. Nauk. 

Winter a Zibrt, Dějiny kroje 
v zemích Českých. 

Vlcekj Dějiny české literatury. 

Volného Písně kratochvilné. 

Vyhlídaly Slezská svatba. 

Vychodil, ^Poetika. 

Zeleného Úvahy a Články. 

Zibrt, České písně o Waldštei- 
novi a Harantovi. 

— Dopisy týkající se prodeje 
íi plavby soli po Vltavě. 

— Jak se kdy v Čechách tan- 
covalo. 

— Pověra o délce Kristově. 

— Seznam pověr a zvyklostí 
pohanských. 

— Staročeské sbírky „pohádek". 

— Z dějin piva. 

— Zobrazování trojice. 
Zubatý, O alliteraci v písních 

lotySských a litevských. 
z ZerotinOy Listy pani Kateřiny. Xll. Poetářiitvi a účetnictví. 

DolejSy Živnostenské účetnictví. 
Hermitey 'Remíirqvie snr les nom- 

bres de Bernouilli. 
Jelinekf Logarithmické tabulky. 
Kneidl a Marhan, Početnice. 
Lerchy Další studie z oboru 

Malmsténovských řad. 

— Nová analogie řady theta. 

— Sur quelques théorěmes ď 
arithmétique. 

Marhan a Ňagel, Početnice. 
Mocník. Početnice. 
Hehořovský, Počtářství živno- 
stenské. 
Rozpravy České Akademie. 
Sommer, Arithmetika. Spilka, Obecní účetnictví. 

Starýy Arithmetika. 

Tebichy Účetnictví pro hospo- 
dářská družstva. 

Věstník Král. České Spol. Nauk. 

Villicus, Vzory ;i cviČebné sešily 
pro živnostenské účetnictví. 

Zdráhal a Burghauser^ Počtářství 
a měřictví. XIII. Průmyslnictvi. —Te- 
chnologie. - Méřictví. — 
malba a kreslení. — Stavi- 
telství. — Stroj uictvi. — 
Védy obchodní. — Poštov- 
ní ctví a dopravnictvi. 

Áugusttnek a Hýbl, Nauka o ma- 
teriálu v tkalcovství. 

Bellmannův 10 kr. Kurýr pro 
Čechy. 

Benda a Hutterer, Měřictví a 
rýsování. 

— — Rýsování pro Školy mě- 
šfanské. 

Brandejs a Eggerth, Zbraně 
střelné, Icvecké, terčovné a 

^ obranné. 

Čejka, Stavitelství hospodářské. 
Cemý a Stole, Regulační od- 

^ měrka pro šťávu diřuzní. 
Červenka, Zlepfiená Steinman- 

^nová vápenka. 
Cuřin, Vaření cukrovin. 

— Varoměr. 
Domin, Geometrie. 

Fiic, Tabulky pro var vody. 
Hájek, Velký ohňostrůjce. 
Hanuhy O práci na difusní ba- 
terii. 

— Objasnění manipulace na di- 
fusní baterii. 

— Zásady dobré práce dífusni. 
Heimpl, Stroje zimotvomé. 
Haškovee, O faianci. 

Herlet, O chemické kontrole 
manipulace v továrnách na 
cukr surový. 

— O zkoušení řep semenaček. 

— Příspěvek k chemické kon- 

II* XX Védeckv přehled trole manipulace v továrnách 
na cukr surový. 
Hoekej Nástroje a stroje pro 
klempíře. 

— Technické rýsováni pro klem- 
píře. 

HoUčeky Kapesní kniha pro inže- 
nýry. 
Jarolimekf Geometrie. 

— Nauka o tvarech měřických. 
Jdineky Pojednáni o čistění su- 

rov5'ch ítáv. 
KiUíUovaký, Nové teoretické vy- 
. líčeni rozpočtu odpařovacich 
stanic. 

— Váznutí práce odpařovacich 
a zahřívacích stanic. 

Knihovna, Lesnická. 

Kratinay Uměni střihačské pro 
dámy. 

Kronika práce. 

Látka, O transformaci orthogo- 
naluich geodetických souřad- 
nic na ellipsoidu. 

--:- O transformaci souřadnic 
geodetických. 

— Theorie nivellováuí ua ge- 
oidu. , 

Ijcxa, Úvahy o některých ma- 
nipulačních poměrech v na- 
šich cukrovarech. 

Marei, Nový ceďák ku cezeni 
tekutin. 

ňíatemay Šest rozhovorů o tech- 
nických poměrech král. hlavu, 
města Prahy. 

MulleTy Kompendium geodésie 
a sférické astronomie. 

Pacoldj . Konstrukce pozemního 
stavitelstvj. 

Fařizek a Sulc, Rektitíkace du- 
tých hranolft. 

PérOy O motorech petrolejových. 

Překonání značných rozdílů vý- 
šek při umělých cestách vod- 
nich. 

Procházka, Kinetický způsob se- 
,.strojováni tečen. 

— O zásilkách a jízdě po poště 
nebo železnici. 

Publikace Musea Chrudimského. Ralóliska, O slohu různých ná- 
^ rodů. 

Reznik, Úvod do fotografie. 
Roiickjy Knihařstvi. 

— Koželužstvi. 

— O kysličníku uhličitém. 
Smrček, Plavidla komorová. 
Sobota^ O dopravě zboží po dra- 
^ hách rakouských. 

Soliay Lomenice chalup na Chru- 

dimsku. 
Tůma, Uhlotisk. 
Fiscef, Elektrotechnika. 

— Průvodce elektrotechnikou. 

— Zámkářstvi. 

Velflik, Dějinný a technický 

vývoj stavitelství mostního. 
Věstník Král. České Spol. Nauk. 
Weyr, Výsledky práce s osmo- 

geny soustavy „B. Weyr". 
Vilímkův 10 kr. jízdní řád pro 

Čechy. 
Zprávy výzkumného ústavu pro 

průmysl pivovarnický. 

XLV. Domácí a polní hospo- 
dářství. — Lesuictví. — Ry- 
bářství. — Zahradnictví. 

Album monogramů. 
AxamitoĎáy Česká kuchařka. 
Babilon, Prvá kuchařská kniha. 
Bělohoubeky Spor o hodnotu a 

cenu ječmene. 
BeneSová, Nakládáni, zavařo- 

vání a používáni ovoce. 
Beránek, Dobytčí lékařství. 
Bezdiček a Motyka, Ovčáctvi. 
iiibliotéka, Zahradnická. 
Burian, Aromatické rostliny. 

— Naše České ovoce. 

— Výroba slivovice. 
BurkeL Chov skotu. 

Cei-mák, Spolehlivý a dokonalý 
prostonárodní hubitel veške- 

^rých škodlivých živočichů. 

Cďvinkay O pěstování lesa. 

Duchoslav, Nauka o těžbě lesní. 

Feríman, O krmivech. 

Futin, Konservování ovoce a 
zelenin. Vědecký přehled. XXI Hanamann, O příčinách žlou- 
tenky stromů v jisté Školce. 
Chadt^ Dřeviny jehličnaté. 

— Několik přednášek z les- 
nictví pro rolníky. 

— Pěstování porostů. 

— Tvary porostů. 

Kafka, Mořské ryby na praž- 
ském trhu. 
Kniha, Česká, plemenná. 

— Kuchařská. 
Knihovna české hospodyně. 

— Hospodářská. 

— Lesnická. 

K.olár9hj, Pěstování řepy cu- 
krovky. 

— Zelené hnojení. 

Langner^ Jak má rakouský ho- 
spodář pěstovati, močiti a 
spracovávati len? 

LeedeVy Desatero přikázání o pě- 
stování lnu. 

Matice, Geskoslovanskáy rol- 
nická. 

Mohlj Rostliny prftmyslové. 

Motykay Ovčáctvi. 

Munzar, Nauka o nářadí a vzdě- 
lávání půdy. 

Nauka o pěstování rostlin ho- 
spodářských. 

Nauky, . lUustrované, o chovu 
zvířat hospodářských. 

— lllustrované, o polním ho- 
spodářství. 

Naumann, Pěstování a rozmno- 
žování stromů i křovin. 

Novák, NÁvod jak lze rozpo- 
znati stáří koně. 

Pěstování řepového semene. 

— rostlin hospodářských. 
Podhajskáy Umělá pradlena. 
Potůček, Iledvábnictví. 
Purghart, Mlékařství a sýrařství. 
Bosický, Nauka o polním ho- 
spodářství. 

Hfftychová, Domácí kuchařka. 
Scribaniy Rak a jeho chov. 
Schmitt, Nepřátelé cukrovky. 
Šafránek, Domácí hospodyně. 
Thomayer, České ovoce. 
Thuma, Život včel. Treyhal a Novák, Správné pě- 
stování cukrovky. 

Vaňha^ Noví hlísti řepní. 

Fi7ře, Převrat v polním hospo 
dářství. 

Zeman, Malý rádce zvěrolé- 
kařský. XV. Tělocvik. — Hasicstvi. 
— Vojenství. 

Oudrieh, Rádce pro české ha- 
sičské sbory. 

Holub, Tělocvičné hry. 

Hron, O cvičební soustavě. 

Kniha, Pomocná, pro mužstvo 
a poddůstojníky c, a k. voj- 
ska. 

Slavik, O tělocvičné soustavě 
Sokolské. 

Tiapal, O zařízení hasičských 
sborů . 

Wacek, Nauka o jízdě na koni. 

Výtah z cvičebního řádu pro 
c. a k. pěší vojsko. XVI. Jazykověda. — Učeb- 
nice uovéjšich i starších 
Jazykův (mluvnice, čí- 
tanky). 

Alexandreidy, Staročeské, rýmo- 
vané. 

Backoviký, Oprávce poklesků 
mluvnických. 

Bartoň, Učebnice hospodář- 
ských písemností. 

BartoS, Česká čítanka. 

Brus jazyka českého. 

DolejS, Živnostenské písemnictví. 

Dušek, Hláskosloví nářečí jiho- 
českých. 

Gebauer, Historická mluvnice ja- 
zyka Českého. 

— Krátká mluvnice česká. 

— Mluvnice česká. 

Herzer, Učebná kniha jazyka 
německého. XXIÍ Védecký přehled Hrbek, Latinská mluvnice, 

říuiek, Ruská asbukíi. 

XpHCTOM.aTia, PyccKaa. 

Jar nik f Dvě verse starofrau- 
couzské legendy o sv. Kate- 
řině. 

Kolář, Mluvnice ruského jazyka. 

— O stupňování přídavných 
jmen. 

Kotik, Na Se příjmení. 

Krseky Poznámky k četbě Pla- 
tonova Kritona a Faidona. 

Kvičala, Badání v oboru sklad- 
by jazykftv indoevropských. 

Macháčj Čítanka pro školy obec- 
né. 

Markalous, Hospodářské písem- 
nosti. 

Novák, Mluvnicko-kritická stu- 
die k Liviovi. 

Peirůy Čítanka. 

Roth, Třetí německá cvičebnice. 

Rozpravy Ceske Akademie. 

Růžička, Jazyk český. 

ScfiulZy Rozmluvy Čecha s Něm- 
cem. 

Smělý, Německá cvičebnice. 

Sfastný, Lepař a Sokol, Čítanka. 

Urbánkova Bibl. paedagog. 

Váňa, English reader. 

Věstník Král. České Spol. Nauk. 

Vymazal, Německy za 50 hodin. 

Zdrůbek, Anglický vyslovovatel. 

— Druhá čítanka pro školy 
Americké. XVII. Kráfiiné pii^emiiietvi. 

a) Romány, novelly, povídky, 

Aigueperte, Kněs a voják. 

de Alarcon, Proroctví a j. no- 
vely. 

Albieri, „Utíkejte, Prajzi jdou!** 

Alfonso, Rukavička. 

de Amicisy Vojenské povídky. 

Amort, Báchorky a pověsti města 
Berouna n okolí. 

An$tey, Mluvící kfiň a jiné no- 
vely. Arbes, Pro bratra-socialistu. 

— Z rom?intiky všedního života. 
Baluckiy Dvě návštěvy. 

— Jinak hlava, jinak srdce. 

— Purkmistr z Hodomil. 
Barancy, Sobectví a nezištnosf. 
Becquer, Paprslek luny a jiné 

povídky. 

Beneh Šumavský, Brodkovský ad- 
vokát. 

Benei-Třébizský, Spisy sebrané 

Besedy slovanské. 

Bez závoje. 

Bibliotéka humor, románů če- 
ských i cizojazyčných. 

— Národní. 

— ruských románft a povídek. 

— Salonní. 

— Vzdělávací. 

— Zábavná. 

Black, Princezna z Thule. 
BlascOy Kompromittovaná pani. 
Botirdonová, Požehnání skryté 

cnosti. 
Bourget, Žák. 
Boyesen, Člověk, jenž ztratil 

své jméno. 

— Pod ledovcem. 

— Zavržená a bezejmenný. 
Braun, Dvě historické povíilky. 
Brodský, Staré panstvo. 

— Z vesnic a samot, 

— Ze života. 
Bronnery Jesuita. 
Castelnuovo, Před odjezdem. 
Collino, Otcův zločin. 
Colombiováy Vánoční povídka. 
Colombová, Americký ujec. 
Conseienee, Volba srdce. 
Contcay, Zločincův tajný sňatek. 
Otpek, V třetím dvoře. 

Čech, Mamon. 

Cemý, 10 Sprýmovných humo' 

resek z českého venkova. 
Červinka, Zhaslé oči. 
Červi nková-Riegrovay Letní sen 

života, 
čítanie, Laené. 
Čítárna Švandy Dudáka. 
Doudet, Zločin a láska. 
Dickens, Výlet parníkem. Vědecký přehled. XXIII Dostál, Dědftv vychoTanee. 
-- Na obecni poasemky. 

— Pod fttitein ochranným. 

— Svobodnik. 

Doatojevskýy Bratří Karam;»zovi. 

— Spisy. 

Draehmanny Z mol'6 a pobřeži. 
Dunuu, Tři mufiketýři. 
DygashUkt^ Hlad a láska . 
Edice Barviřova. 
Ehrenberger^ GermAkova rodina. 
Elioty Silas Marner, tkadlec 

2 Raveloe. 
F^ala^ Pan regent rožmberský. 
z Finherků, ZaSlé děje. 
GaboriaUy Pan Lecoq. 
GaldoSy Mňau. 
QarSin, Červený květ a jiné 

novely. 
Geittlováy Mračný a Hrabin. 
OjaUJd, Proč ? a jiné novely. 
Gogoly Mrtvé duSe. 
de Ooneourtf Bratři Zemganno. 

— Karel Demailly. 

GoUhelf, Cyril, chudý čeledin. 

Greenova, Ruka a prsten. 

Gňgorovicy Vyuřeníi v poho- 
stinství. 

Gro9»mannovďBrodskáy Rozmar- 
né kapitolky. 

Grvziúikijf Veselé črty. 

Guillotina, Pařížská, a její oběti. 

GurUer, Ďáblovo plémě. 

GtUhf C.iuseríe z cest 

Habherton^ Dvojčátka pani May- 
bnrnové. 

Hackl&ndei\ Moderní otroci. 

HarU Bret, Thankful Blosso- 
mova. 

Havel, Ze zápisků phil. stud. 
Filipa KoHnka. 

Havránkova Moravská biblio- 
téka rodinná. 

Hawthornty Archibald Malmai- 
son. 

Heller, Nástrahy. 

— V ovzduSí kláštera. 
Heňtes, Dvě povídky z malo- 
městského života. 

— VSední zjevy. 
He-loi, Valdátýn. Herrmann, Drobni lidé. 

— Historie o doktoru Fanstovi. 

— Páté přes deváté. 

— Pražské figurky. 
Historky, Veselé, ze Severu. 
Hlctdik, Z pražského ovzduSi. 
Hlasy katolického spolku ti- 
skového. 

Holeiíek, Černohorské povídky. 
Horenakjjf Slovácké obrázky. 
Hrdina^ Hradčanské povídky. 

— Povídky, obrázky a humo- 
resky. 

— Turistické humoresky. 
Humoresky, Dvě anglické. 

— Vybrané české. 

Hurhan Vajanšký, Drobné práce. 

— Letící stíny. 

z Hvizdy, Masti čkář. 
Chalupa^ Podle rozmaru. 

— Uzdraveni. 
Choeholouiekf Pole Kosovo. 
Jahn, Z temných a světlých 

cest. 
Jamott Vedle cesty. 
Jaroslav Zásmucký. 
JeUnekf Honorata z Wiíniow- 

ských Zapová. 

— Jasem i stínem. 

Jeřábek, Nové povídky a obrázky. 

— Z minulých dob. 
Jezdec, Bezhlavý. 
Jirásek, Sebrané spisy. 
Jodaa, Pověsti KrkonoSské. 
Jokaj, Cikánský baron. 

— Dáma s dlouhými vlasy. 

— Imrich Fortunatus. 

— Souboj s Bohem. 

— Urozený podvodník. 
Jótika, Nevěrní věrní. 
Junosza, Pavouci. 

Jurcic, Jurij K obila. -- Jurij 
Kozják. slovinský janičar. 

Kaéer, Kvítí z luhfi )ihoslo- 
vanských. 

Kalandra, Pokání. 

— V proudu. 
Kaminekj Hřích. 
Kingsley, Hypatia. 
Klostermann, Ze světa lesních 

samot. XXIV Vědecký přehled. Knihovnk ^Hesed Lidu". 

— Česká. 

— C«iská, zábavj a poučení. 

— Domácí. 

— Kabinetní. 

— Modrá. 

— Naše. 

— Románová. 

— Ruská. 

— Zlaté Praby. 

Knižnica zábavnébp a užitoČ- 

ného čítania. 
Kockf Děvče s třemi spodničkami. 

— Humoristické romány. 
Konvalinky. . 

Koření, Divoké. 
KogiakiewicZf Polské obrázky. 
Kosmákj Potkalo ji Štěstí. 

— Spisy. 

KramoliŠ, Bratři Doliňáci. 
Krapka Náchodský, Z různých 

kruhů. 
Kronhauer,^ Ze světa pro svět. 
Kronika, Slezská. 

— Záhorská. ' 
Kukla, Ze všech koutů Prahy. 
KuneS, Zachráněna. 

Kus jižního nebe. 

Kvítí z luhů jihoslovanských. 

Lei^nina, Buď — anebo ! 

Léskov, Dvě povídky. 

LeSHnský^ Zo života. 

Liberté, V zápasech života. 

Libuše. 

Luzickáj Zlaté srdce. 

Lynch f Upír. 

Mairetováy Nerozluční. 

MargueriUe^ Tobolka. 

<le Marchiy Klobouk dona Ci- 
rilla. 

Markevié^ Marina. 

MarliUová, Romány. 

MaróihySoltészová, Proti prúdu. 

Marsált-Petrovskýj Janošík, ka- 
pitán horských chlapcov. 

Matice lidu. 

MatúSj Veselé čtení 

de Maupa^sant, Věrolomná. 

— Vojenské novely. 

— Zbabělec a jiné novely. 

— Znamení. Mayerhoffer^ Za hradbami. 
Méťimée, Carmen. 
Mritik, Obrázky. 
Miihlbachováy Hrabě Beňovský. 
Muzik, Trosky života. 
Nareznýy Bursák. 
Neera, Nazítří. 
Němcová, Národní poháílky. 

— Pohádky. 

— Pohorská vesnice. 

— Vybrané spisy. 
Némirovič Dancenko, Zlato, zlato, 

zlato ! 

Neimda, Sebrané spisy. 

Neznámý, Putování za chle- 
bíčkem. 

Nyblomová, Když listí padá. 

Ohnetj Neštěstí tety UrSuly. 

Orzeszkowa, Mezi sedláky a pány. 

Osten, Drobné črty. 

Ottova Laciná knihovna ná- 
rodní. 

Ouiday Milostná povídka. 

PardO'Bazánová, Zločin z po- 
věry. 

Payn, Neohrožená Katuška. 

iyieger- Moravský f Tři novely. 

Pichlerová, Švédové v Praze. 

Pisemský, Spisy. 

Pittnerová, Nový hospodář. 

— Od Ždáru. 
Podlipská, Almužna. 

— Cizinka. 

— čtyři dcery. 

— Jinověrci. 

— Kdo hledá, vždy nenajde. 

— Manželé. 

— Nina. — Z jednoho kořene, 

— Viola a svět. 

Poe, Pád domu Usherových a 
jiné novely. 

— Vraždy v ulici Morgue. — 
Studně a kyvadlo. 

de PonťJeftty Slepý důstojník. 
Popelka, Dobrodružství lásky a 

jiné črty. 
Přibyl, Pohádky a pověsti ze 

ZáhoH. 
Přítel domoviny. 
Procházka, Z různých pamětí. 
PuSkin, Dubrovský, Vídecký přehled. XXV Puskin, Pikov^dáma a jiné no* 

vely. 
RaÍ8y Zapadli vlastenci. 
Bezác, Zlatý křížek. 
Richepin, Bisarrni smrf. 

— Povídka z cirku. 
Robinson, Sensa^ni pHhoda 

v Seasonvillu. 
Rodziewiezocá, Dvě siroty. 
Roy, Bez Boha na světe. 
RuheSf Humoristické novelky. 

— lllustrované nejlepší humo- 
resky a povídky. 

— Sebrané spisy. 
Rytíř Kobyl ka, 

SavagCf Manžel z ochoty. 

Sawickáf Bez návratu. — Lí- 
tost. — Posluha. 

Sedldcekf Sbírka pověstí histo- 
rických. 

Seifm'ty Tisíc a jedna noc. 

Seraová, V lávě. 

Skaunic, Obrázky z našeho lidu. 

Slovák, Janošík, junák svobody. 

SotUhiDorthováf ISmael. 

Stankovtki, Vnučka farářova. 

Stráň, Dvojí sukno. 

Sírindberg, Manželství. 

— Radost života. 

ze Suttne7'ú^ Odzbrojte. 
Svátek, Anna z Kunštátu. 

— Don César a Saiomena. 

— Pád rodu Smiřických; 

— Poslední Budovec. 

— Sebrané dějepisné romány. 
Svatova, Selské érty. 
Svazky, Levné, novel. 

Světlá, Na úsvitě. 

— Spisy. 

Swift, Grullivera cestování. 
Svoboda, Mladé představy. 

— Náladové povídky. 
-^ Románové paprsky. 
Šaškova Moravská bibliotéka. 
Šilhavý, Pohádky a pověsti 
^ z Moravy Západní. 
Simáíek, Duše továrny* 

— Dvojí láska. 

nlejhar. Dojmy z přírody a spo- 
lečnosti. 

— Florian Bílek, mlynář z Myšic, Smaha, Americké tácky. 
Smilovikjf, Spisy výpravné. 
Šolcova Illustrovaná knihovna. 
Šotek. 

Špaček, Dvojí oběť. 
Siastný, Staré vzpomínky. 
Tenora, Války husitské a zkáza 
vlasti naší Čech a Moravy. 
Téver, Povídky. 
Thackeray, Newcomové. 
ToUtoj, Anna Karenina. 

— Julius a Pamíilius. 

— Kreutzerova sonáta s do- 
slovom. 

Tmavik'^, Evin hřích. 

TJrara- Podtatranaký, 8 e d m e ro 

rozpoviedok. 
de Waal, Obrazy z katakomb 
Vadnai, Dcery Eviny. 
Valera, Doňa Luz. 
Vějíř. 

VereSčagin, Z klidu i z bouři. 
Verga, Sedlák kavalír a jiné 

novely. 
Verne, Dobrodružné cesty. 

— Zimní pobyt v ledovém moři. 
Vernových nejpoutavějších spisfi. 
Viková- Kunětická, Idylky. 
Vilímkova Illustrovaná knihovna 

rodinná. 

Winter, Ze staré Prahy. 

Vřesnický, Z roklí a stráni. 

Vystěhovale!, Evropští, y Ame- 
rice. 

Z dětského života 

Z naší doby. 

Z pamětí malého dareby. 

Z pobratimských luhft. 

Zábavj' večerní. 

Zaity, Na otecké pfidě. 

Zeyer, Obnovené obrazy. 

Zitek, Šlechticové. 

Zola, Nantas. 

— Povodeň. 

— Romány. 

— Za živa pohřben. 

h) Bástné. 

Basi, Básně. 

Básníci, Moderní, francouzští. 1 XXVI Védecký přehled. lUMiotéka, Salonni. 

— Vzdělávací. 

lioéekf Večerní zpověď. 
JWábtc, Dávné damkj. 
Coppée^ Olivier. 
Čechf čerkes a jiné básně. 

— Evrop«. 

— Nová sbírka veršovaných 
prací. 

— Písně otroka. 

— Ve stínu lípy. 
Celakovskýf Růže stolistá. 

/ Čeňkova, Rok na samotě. 
Ceitiý, 10 Sprýmovných humo* 

resek českého venkova. 
Cei^vinka, Krajiny a nálady. 
Heyduk, Bohatýři. 

— Lesní kvítí. 

— Na potiilkách. 

— Na vlnách. 

Chlumecký j Epos o hloupém Janu. 

Janda, Českým duším. 

Jirák, Pomněnky. 

Kalevala. 

Karásek, Zazděná okna. 

KláHerský, Noční violy. 

— Srdce i duše. 
Knihovna, Kabinetni. 

— Ústřední. . 

Knihy, Tři, vlaské lyriky. 
Kubelka, Kaleidoskop. 
Kuchař, Národní píseň. 
Kvapil, Liber aureus. 
lAberté, Verše o práci. 
Lingg, Výbor básní. 
LoSfák, Píseň nadšená. 
LudiSe, Upomínky na Moravské 

Slovensko. 
Machar, Magdalena. 

— Zde by měly kvést rflže . . , 
Maiek, Utíkej, Káčo! 

Moore, Lalla Rookh. 
Muzik, Písně života. 
Památce Mistra Jana Husa. 
Peěinka, Sešit verSft. 
Plaček, Praha v roce 185)4. 
Procházka, Prostibolo duše. 
Ptiikin, Výbor menších básní. 
Ruheí, Spisy. 
Sborník světové poesie. 
Sládekj Star.osvětské písničky. Sova, Soucit i vzdor. 
Jaškova Mor. bibliotéka. 
Stantnj, Hory a doly. 
Verdaguer, Sen sv. Jana. 
Vrchlickým Anthologie z básní. 

— E morta. 

— Kytky aster. 

— Mythy. 

— Nové zlomky epopeje. 

— Okna v bouři. 

WuŤUch^ Jaroslav Vrchlický, 

jako básník milostný. 
Výbor z KoUárových básní. 
Z cizích Parnassů. XVm. Divadelní hry. - 
Operní texty. — - Besedníky. 

— Sólové a komické vý- 

stupy. 

Archleh, Slavnostní schiize. 
Batucki, Klepy. 
Bibliotéka, Divadelní. 
Bozdéch, Dramatické spisy. 
Březina, Doktorova paní tchýně. 
liuchbinder a Reiner, Sňritekr' 

na zkoušku. 
Cammeran, Don Pasquale. 
Cossa, Nero. 
Cajkovskij, Jolantn. 
Delmar, Mara. 
Deyl, Hledali tatínka. 
Divadlo, Besední. 

— Ochotnické. 

— 8 loutkami. 

Dumas ayn. Princezna z Bag- 
dadu. 
Echegaray, Mariana. 
Ferrariy Dvě dámy. 
Fia/a, Rodná chaloupka. 
Goethe, I fí genie v Tauridě. 
Haněl, Zanevřel na ženy. 
Haraszkiewicz, Milostnice. 
Hledal — našel. 
Hrají si na mrtvé. 
Hry, Žertovné divadelní. 
Humorislji, Český. 
Janke, Jen proč? 
Jirásek, Otec. Védecký přehled. xxvu Jonái^ PrAbabičéiii IcHlendář. 
Knihovna, Divadelní. 
Kopeckého Komedie a hry. 
Komelieováj Pod vonnou snitkou 

šeříku. 
Kvcklehský, Před plesem. 

— Tajný pokoj. 
Kučera y Stoja. 

Kunsty Dvanáctý srpen 1881. 
íý<ichovičy Zpravodřij. 
Lorbeevj Pan biskup. 
Mneterlinckf Princezna Maleiua. 
de Mailly a Barbier, Benve- 

nuto Cellini. 
Mellanovdf Hra osudu. 
MiktiláS lioletlavský, Divadelní 

škola. 
MrStik, MarjSa. 
M}'lka „o oko". 
Narozeniny, Veselé. 
Sovák^ Bodrý venkovan. 

— Žárlivci. 
Ochotni k, Divadelní. 
Paní Putifarka. 

Pešková^ .Jen žádnou od divadla. 
Pleakac^ Poklad. 
Pod přísnou dohlídkou. 
Podiipskáf Mladí obchodnici. 
Pohl^ Krasojezdkyně. 
Puccinif Mauon Lescaut. 
Beimer, Kometa. 
Repertoir českých divadel. 
Sbírka nových a Časových ku- 
pletů. 

— pražských kuplutň. 
Sborník světové poesie. 
Shakespeare^ Zkrocení zlé ženy. 
Storchovo národní loutkové di- 
vadlo. 

Stroiipežnický, Dramatická díla. 
Sudermatirij Domov. 
Svincickijy Musím míti muže. 
Simáčekf Jiný vzduch. 
Šlechta j Král z nouze. 

— V bludišti života. 
~ Ve službách Thálie. 
Štětka, Ve službě národa. 
Švábova Knihovna. 

Unger, Nováková ze Lhoty. 
Urbánkova Bibliotéka operních 
a operetních textftv. Ústav, Dívčí. 

Wagner, Mistři pěvci Norim- 
berští. 

Vanloo^ Leterrier a MoHier, Pa- 
leček. 

IVendt^ Vánoční hra pro školu 
a dům. 

Wolf, Signora Lučci. 

Vrchlický, Bouře. 

— Dramatická díla. 
Výstupy sólové. 

— Vybrané sólové. 
Zeyery Dramatická díla. 

— Tři komedie. 

Zpropitné, Vysoké, — hluboké 
mlčení. 

XIX. áeíithetika. - Dějhiy 
uiiiéui. — Obrazy, umélecké 
prediiiéty a učebné po- 
můcky. 

Album, České. 

Anděl, Plochý ornament poly- 
chromovaný. 

Ba7'toněk, Klub karbaníků ve 
vyšších kruzích. 

Bei*nard^ Školní herbář. 

Brožíky Jan Hus. 

~ Na seně. 

Cadováy Zdravotní řády pro 
^ žactvo. 

Čermáky Prokop Veliký před 
Naumburkem. 

Fiiguer Jindřich. 

Havelková^ Vyšívání lidu mo- 
ravského. 

Hostinský y Čtyři rozpravy. 

Jansa, Motiv z Quarnera. 

Liebscherj Národní kroje slo- 
vanské. 

— Uměni. 

— Pod Čertovým jezerem na 
Šumavě. 

Listy z Palety. 

Mádly Dějiny umění výtvarných. 

— XXI. poprsí v triforiu dómu 
sv. Víta v Praze. 

Mauder^ Vlast, jásajíc, hlásá 
lidstvu skutky velikých synů 
svýťh. xxvni Vědecký přehled. Náprstek Vojta. 

Obrazy, Závěsné, rostlin. 

Palla, Hyppodamia, trilogie me- 
lodramat. 

Prémie Umělecké Besedy v 
Praze na rok 189.5. 

Kozpravy hudební. 

SrJineiderf Desatero přikázáni 
sadařských. 

Slabým Sv. Petr pasákem. 

SuchardOj Ukolébavka. 

Snajdauf, Něco o peněžni ceně 
děl nměleckých. 

Tůma, Na manévrech. 

Valtrová a Némcovd^ Národní 
vySivání lida moravského. 

Vilímkův Svět v obrazích. 

Votruba, Panovnické rody v 
Čechách. 

Vzory, Krasopisné. 

ZeyeVf Baroc a rococo. 

ŽeniSeky Madunna. XX. Spisy proMtonárodni. 
(Kalendáře atd.) 

Almanach, Český typografický. 
Antonín, Svatý, 

Bačkovského Kalendář studu- 
jících škol středních. 

— Kalendář vSeobeený pro kaž* 
dého. 

Batovcův PolitickÝ^ kalendář. 
Bergr&v Záloženský ročník. 
Čermákův Kalendář českých 

hasičů. 
Denník pro písárny. 
Doba, Nová. 
Dudák, Strakonický. 
Frommeho Kalendářik Paleček. 

— Listový kalendář. 

— Tobolkový kalendář. ' 
Haasovský Minuční kalendář. 
Horník. 

Hry, Společenské. 

Jeřábkův Kapesní kalendář 

rolnický. 
Kalendáře. 

Karafiátův Nový Posel. 
Katolík. Koleda, Českoslovanská. 

Koledníček. 

Kopecký j Květomluva. 

Kopřivy Kalendář pro živé a 
mrtvé duSe. 

KtUtan, Svatba. 

Lambla Kapesný kalendář ho- 
spodářský. 

Meč. 

Moravan . *" 

Národ. 

Orloj. 

Ottův Poznámkový kalendář. 

Pečírkův Národní kalendář. 

Posel z Hostýna. 

Poutník, Vlastenecký. 

Přemysl. 

Přítel, Nejnovější moravsko- 
slezský domácí. 

— Pravý domácí. 

— Vojenský. 
Prorok. 

Pútník sv. vojteSský. 

Ročenka Školství obecného a 
pokračovaciho. 

Rodina, Svatá. 

Rolník. 

Sborník Sokolský. 

Slabikář, Kratochvilný. 

Stey akaly Umění tečkovací. 

Storchův Nejnovější egyptsko- 
pcrský a chaldejský obráz- 
kový snář. 

Stráž, Česká. ' 

Sucheniu8y Amor. 

Sv^ty Dokonalý sekretář. 

Šlechta^ Proslovy. 

Tajemník, Nejnovější, lásky. 

Tranovský. 

Velehrad, Staroslavný. '' 

Wiesnerův útržkový kalendář. 

Vilímkův Humoristický ka- 
lendář. 

— Kalendář Malého Čtenáře. 
Vlast. 

XXI. Spisy obsahu různého. 

Akademie, Českoslovanská, ob- 
chodní v Praze. 
Album illustr. poSt. známek. Včdecký přehled. XXIX Almanach královského českého 
zemského a Národního di- 
vadla. 

Almanach České Akademie. 

Almanach divadelních ochotníků 
v Českém Brodě. 

Baborovský, ZraSte kněžské bez- 
ženstvi. 

Bilohouhtkf Slavik, Larnblj Stoť 
ba, O zřízeni zemského ústřed- 
ního hospodářského ústava 
výzkumného. 

Beseda „Barák^. 

— Česká; v tJstí nad Labem. 
Bystřičan, Kořalka a desatero. 
císař, Kralická v Kralicích. 
Ctibor^ Obchodní akademie v 

^Chrudimi 1882-3 až 1892-3. 
Cemohldvek, NaSe tance. 
Cernj^r, Rudolf Mrva. 
Drápek; Kání. 
Epištoly pro lid. 
If^a Presto, Poetický průvodce 

v umělecké směsi Eostumní 

Merendj. 
Geiíselrettfir, Návod k tanéeuí 

národních tanců. ^ 

Groismannová- Brodská a Šťastný, 

Slavnosti stromku vánočního. 
Hejret, Pod praporem cyrillo- 

methodějským. 

— Za pravdu Boží a jazyk slo- 
vanský. 

Hevrdle, Slavnostní spis. v upo- 
mínku třicetiletého trvání ho- 
spodářského Spolku Sedlčan. 

Hlasy, Katolické. 

Hořica, Pamatujte na Slezsko! 

Hvlicka^-Čihák, Školské oddělení 
na Českoslovanské výstavě 
národopisné v Praze 1805. 

Chudým dětem 

Janů, O sebevědomí učitelském. 

Justitz, Beseda. r : 

Kálal, NaSe nejlepSí zábava. 

Karnevaly Pražský. 

Katalog sbírky trófeí z roku- 
1866. 

— uměleeko-průmyslových sbí- 
rek severočeského průmyslo- 
vého musea v Liberci. Katalog výstavy technických 

pomůcek. 
Kikinkaiďan. 
Kniha restantů. 

— Roční, restantů časopisu 
„Merkur". 

Knihovna, Hasičská. 

Kodym, Kniha o slušném cho- 
vání. 

Kollej Husova. 

Komenský a my ve světle le- 
tošních oslav. 

Kostelíček v Nud voj o vících. 

f f t Král počasí a proslulý vě- 
dátor přírody XIX. století. 

Kuffner, Chvíle a otázky. 

Kunei, KuneSiady. 

Let, Sto, práce. 

Linky Čtverylka« 

List pamětní národní slavnosti 
ochotnické pořádané v neděli 
dne 7. Června 1891. 

— Pamětní, slavnosti 300letých 
narozenin Jana Amosa Ko- 
menského. 

Macháček, Merkur. 

Mojztí, Zrcadlo slušnosti a 
ušlechtilých mravů. 

Náprstek Vojta. 

Návod při zakládání jednot ka- 
tolických tovaryšů. 

Novák, Ročenka. 

Novotný, Návod ku sbíráni a 
zachraňováni předhistorických 
památek. 

O významu hnutí pro národo- 
pisnou výstavu. 

Obzor, Slánský. 

Okres Hořický na hospodářské 
průmyslové a národopisné 
výstavě pro Východní Čechy 
v Hradci Králové. 

Památka ná jubilejní slavnost. 

Památník odborné výstavy bed- 
nářské. 

— ochiQtnického divadla v So- 
• běslavi. 

— pěvecké jednoty „Vlastimil" 
v Kuklenách.. 

— věnovaný nehynoucí slávě P. 
Václava Beneše-Třebízského. XXX vědecký přehled. Pam.'4tník vydaný k oslavě dva- 
ceti pětiletého trvání tělo- 
cvičné jednoty „Sokol" v New. 
Yorku 1867.— 1892. 

Peřina, Městem mrtvých. 

Politika, Nepolitická. 

Přikryl, Záboráci na slavnosti 
o výstavě národopisné v Dře* 
vohosticích. 

Programm cis. král. české vy- 
soké Školy technické. 

— strany katolického dělnictva. 
Průvodce akademickým životem. 

— národopisnou výstavou se- 
verovýchodních Čech. 

— po oddělení pro pekařství na 
výstavě technických pomAcek 
pro maloživnostnictvo, 

— uměleckou výstavou v Jindř. 
Hradci. 

Reack, Album poSt. známek. 

Sbírka, Obrázk., poSt. známek. 

Sbírky musejního spolku v Brně. 

Seznam přednášek. 

Snop. 

Spis, Pamětníf devátého sjezdu 
Jednoty samosprávných úřed- 
níků. 

— Pamětní, ku Čtyřicetileté pa- 
mátce založeni Jednoty kato- 
lických tovarySft v Praze. 

Spisy Dědictví Komenského. 

Spolek, Nejdůležitější český, jest 
Národní Jednota Severočeská. 

SrSeň. 

Stanovy spořitelního a záložen- 
ského spolku. 

Stav osob při c. k. české uni- 
versitě. 

Sůva. — Klapačka. 

Svojan. 

Seha, Zakladatelé české ústřed- 
ní jednoty mor.-slez. dobro- 

^ volných sborů hasičských. 

Šlechta, Příruční knížka pro 
slavné výbory ochotnických 
jednot a spolků k rukám funk- 
cionářů administrativních. 

Šplechty, Mumrajové. - • 

Stechy Mladý živnostník. 

— Národní katechismus. v 

Subrty Jedenáctý rok Národního 
divadla. 

Touzimskj, Přehled činnosti Ře- 
meslnicko živnost. Besedy. 

Trh, všeobecný výstavní, ho- 
spodářský pořádaný Ústřední 
společností hospodářskou. 

Tyíler, Okresní výstava Školská 
v Plzni ve dnech ÍŽ9. čer- 
vence — 2. srpna 1893. 

Upomínka na národopisnou vý- 
stavku ve Slavkově. 

— na výstavu cukrovarnic- 
kou. 

Wellner, Denník o příspěvcích 
týkajících se o světové stati- 
stiky lidu českého vySlých 
v roce 1892. 

— Kollegové právníci. 
Vitáky Obcování s lidmi. 
Vojtěchy Vítěz nepřemožený a 

nepřemožitelný. 

Vražda, Policejní, před porotou 
v Krakově. 

Výstava, Hospodářská průmy- 
slová a národopisná, pro Vý- 
chodní Cecily v Hradci Krá- 
lové. 

— Jubilejní, zemská. 

— národopisná v Troubsku. 
Z Českých knih. 
Zimmermann a Hemnann^ Jízd- 

m kniha velocipedistů po Ce- 
chách. 
Zpráva o Činnosti Úrazové po- 
jiSťovny dělnické pro Moravu 
a Slezsko v Brně. 

— o Školství obecném kr. hlavn. 
města Prahy. 

— Týdenní, o porodech a 
úmrtích v Praze a v obcích 
spojených. 

— Úrazové pojiStovny děl- 
nické. 

Zpráva, Výroční, král. české 

společnosti nauk. 
Zprávy statistické kanceláře 

zemědělské rady. 
Žofín. Védecký pfehled. XXXI I. Skladby orkestrálni a 
pro nástroje deehové. 

Maláty Slovanská smyčcová kvar- 

tetta. 
Nejedlý, LAsky bol. 
Nožička, Batalion. 
— Sousedská z VrSovic. 
Smetana, Blaník. 11. Skladby pro troje housle. 

Honslista, Mladý. 

Malát, Jestli mě ráda máš. — 
Což je mi bývalo. — Hej, hej, 
hej ! máme na prodej. — Cib, 
cib, cibulička. 

— Mor. nár. tance. 

— Nám, nám, tem Mlacovskýni 
pannám. — Proto jsem si ka- 
nafasku koupila. -- Šla Svan- 
čarka po silnici. 

Paukner, Hop, liop, koníčku. 
Tiehýy Kominík. 111. Skladby pro troje housle 
s průvodem klaviru. 

Bendi, PřináSím ti rftžičku. 
Houslista, Mladý. 
Smetana, Proč bychom se netě- 
šili. IV. Skladby pro dvoje 
housle. 

Bendi, Malá suita. 
Bradáč f „Jará mysl". 
Brčko, Zelená se, zelená! 
Cdanskj, Tt českých muzik. 
Drahlovtký, Duetto. 
— Tanec hanácký. 
~- Tanec valašský. 
Hampejs, Za letní noci. 
Havlasa, Radostné shledání 
Rondino. Havlasa, Rozmary. 

— Sonatina. 
Houslista, Mladý. 
Jiránek, Kvapík. 

Malát, Kytice z nár. písní slo- 
vanských. 

— Na mnie si§ ludzie gnie> 
waj^. — Do tej naSej zahra- 
dočky. — Prijž k nám. 

— Slovanská lípa. 

— Snadná cvičení. 
Nejedlj, Výbor duett. 
Nováček, Pozdrav ze Sofie. 
PastejHk, Jarní dech. 
Picka, Píseň. 
Preis-Javorský, Cvičení. 

— Ukolébavka. 

— Píseň beze slov. 

— Slavnostní pochod. 
Schutter, Vždyť jsme jen jednoxi 
^ na světě. 

Štětka, Odměna. 

— Svorně v před ! 
Tichý, V trudné chvíli. 

— Za soumraku. V. Skladby pro dvoje 
housle s průvodem klavíru. 

Houslista, Mladý. 
Rozko^ínýj Kolo vil. 

VI. Skladby pro dvoje 
housle a violu. 

Houslista, Mladý. 
Sychra, Valčík. 

VII. Skladby pro jedny 
housle. 

Brčko, Zelená se, zelená I 

Houslista, Mladý. 

— .Mladý český. 

HHmal.ý, Tonálni a rhytmická 

studia. 
Nováček, Pozdrav ze Sofie. 
Sehuater, Vždyf jsme jen jednou 

na světě. XXXll Videcký přehled. VIII. Skladby pro housle 
s průvodem klavíru. 

fíastl, Sonatina. 

Bendly Cavatina. 

Skroup, Kde domov můj? IX. Skladby pro housle, 
cello a piano. 

Hlochy Vlny života. X. Skladby pro citeru. 

Brikoy Zelená se, zelená! 

Cihula^ Kaskovy skladby. 

Citerista, Český. 

Formánekj Album. 

Hřimalý^ Směs z opery „Zakletý 

princ". 
Kcuka, Vltavské vlny. 
Nováíeky Pozdrav ze Sofie. 
Perličky. 
Schuster^ Vždyť jsme jen jednou 

na světe. 
WeÍ8, „Nový Čechův sen". XI. Skladby pro klavír na 
dvé ruce. 

a) Koncertniy salonni^ instruklivni 
a směsi operni. 

Album, Hudebni. 
Bečvařovský, Sonatina. 
Bendly Intermezzo. 
— Serenada. 
BUety Souvenir. 
<7ecA, Nocturno. 

Fibich, Nálady, dojmy a upo- 
minkv. 

» 

v. Khanů^ Dětský ráj. 
Kovařovicy Předehra k výpravné 

hře Broučkův výlet na měsíc 

a na výstavu. 
LoWf Pestré listy. 
Macan, Ze srdce. 
Malát, Slovanská lípa. Nedbaly Klavirni skladby. 

— Variace na thema Dra. Ant. 
Dvořáka. — Barcarola. 

— Impromptu. 

PaukneVy Transkripce na ná- 
rodní píseň. 
Pianista, Mladý, český. 
íHckOy Píseň^ 
Piherty Poklad. 
Při6ťA:, Menuett. G-dur. 
Rozkoinýy Opera Stoja. 
Semper primi. 
Smttanay Prodaná nevěsta. 

— Rozmysli si, Mařenko. 

— Směs z opery „Prodaná ne- 
věsta**. 

— Zpěvy z oper, 
Soukupy Nevěrná. 
Suky Klavírní skladby. 
Simáéeky Z ráje mládí. 
Treglevy Capriccio. 
Trneceícy Tarantella. 

Weis, Nový Čechův sen. 

WendUvy Ukolébavka. — Lístek 

do památníku. 
Vořiiek, Rhapsodie. 
Zam7'zlay Humoreska. 

— Feuillet d' Album. b) Tance a pochody. 

Album, české, taneční. 

— Hudebni. 

BrčkOy Zelená se, zelená! 
Brtnikf Výstavní kvapík. 

— Rolnický pochod. 
Čermák, Jak jsi překrásná. 
Havlaáa, Gavotta. 
HlaváCy Obrany i námitky. 
Hlochy Tři kvítka Terpsichory. 
Kadlecéky Taneční melodie. 
Kctskay Život v Praze« 

— Péíe — mele. 

— Beseda. 

— české Národní tance. 

— Mnogaja Ijeta. 

— Pochod z „Ďáblových pi- 
lulek". 

— Princ karneval. 

— V růžovém rozmaru. V«dccký pf ehled. xxxm Kcuka, Valčikové album. 

— Vltavské vlny. 
Kovařovic, Haviřská polka. 

— Národní tance. 
Mach ml.. V rostoaženf. 
Marekj Polka. 
Nedbal, Valše caprice. 
Nejedlý, Lásky bol. 
Novdéek, Slivenský pochod. 

— Na zdar výstavě Králohra- 
decké ! 

— Pozdrav ze Sofie. 
Nožička, Batalión. 

— Sousedská z Vršovic. 

— Zelená se, zelená ! 
Pthert, JíndřiSéin valčík. 
Ptáček, Ve stínu lesa. 
RuhUČ^ Muzurka. 
Semper primi. 

Schlemmer, Koncertní valčík. 
Scfíuster, Vždyť jsme jen jednou 

na svétěj 
Smetana, České tance. 

— Hubička. 

— Furiant. 
Soukup, „Mařenka". 
Sporekl Ski — Polka. 
Stohr, V HouSce. 
Strašidlo v Podskalí. 
Wms, Valčík. 

Wittoch, Mazurka z večerních 
pohádek. 

— Zpěvem Sokolím. 
Vymetaly Pod novým praporem. c) Melodramy, 

Fibich, Vodník. 

— Pomsta květin. 

Hoffmeiater, Tři jezdci. 

E Khanů, Toman a lesní panna. 

Semper primi. XII. Skladby pro klavír na 
4 ruce. 

Album, Hudební. 
— Taneční, salonní. 
Fibichy V podvečer. Hlochy Slavnostní pochod. 
Horný, Diagnosa. 
Jiráneky Sousedská. 
Kaska, Skotská. 
Nováček, Marie. 
Piherty Astry. 
RutU, Ukolébavka. 
Smetany, Šárka. 
UhUř, Slovanské musy. 
Wachítmanny plga. 
Weišy Nový Čechův sen. 
Záhoraký, Zahájení. XIII. Skladby pro dva kla^ 
viry na 4 ruce. 

Smetana, Vyšehrad. 
— Vltava. XIV. Skladby pro varhany 
neb harmonium. 

Nejedlý, Lásky bol. 
Varhauník, Český. 
Zvon. XV. Skladby cirkevni. 

Hausmann, Vánoční hra pro 
školu a dilim. 

Hostýn. 

Muail, Stahat mater. 

Néévera, Pašije pro Květnou ne- 
děli a Velký pátek. 

Picka, Šest mottet. 

— Tři p^nge lingua. 

Ptáček, Čtyři národní koledy. 

Sychra, Bože Otče ! XVI. Sbory mužské, ženské, 

nebo smi^ené s průvodem 

i bez průvodu. d* Arma DietZy Pěvec. 
Bauer-Martinovakýy Vínek 

Smetanovýfh oper. 
Bendi, Horalova modlitbM. 

IH ze 1 XXXIV Védccký přehled. Dalibor. 

Dvořákf Zlato chudých. > 

Fibich, Zdání. 

Hlahol. 

JeleUf Dlouho buJ zdráv. — 

Tys přítel nám. 
Knahly Při modlen). 
Křizkovský^ Vesna. 
Lýra. 
Malátj Máje. 

— Zpěvy lidu Českého. 
Novotný\ První láska. 

Palla, Čleské tance z národních 

písní. 
Paukn^r, Boleslavská. 

— Povznesení. 
Picka, Tři pijácké. 

PivodOf Jarní nálady. , . 

Buttej Vlasti zpěv. 
Semper primi. 
Schuster, Nuselská 
Skladby, Původní <5eské, hu- 
dební. 
Slavik, Má otčina. 
Thoma^j Hymna Slovanů. 
VaSák, Hubička. 
Weis, Sbory. 
Vesna. XVII. Písně pro dva hlasy. 

Bendi, V pHrodě. 

Ruíka^ To žluté drobné kvítko. 

RuUe, Tri dvojzpěvy. XVIII. Pi<«iié a zpěvy pro 

jeden hlas s průvodem i 

bez průvodu. 

Album, Hudební. 

Bendi, Album písní a dvoj- 

zpěvů... 
Kovarovic. Čtvero písní. 
Kuba, Slovanstvo. 
Lachner, Co po světě nám? 
Picka, Dárek za dárek. 
Rauscher, 6 písní^ 
Semper primi. 
Sikl, Dvě písně. Weisy Písí^ě Leóp. Stropnického; 
Vymetal, Čtvero písní. 
Zamrs^a, Ty*8: jenom ježte poá^ 
patko. 

XIX Skladby žertovné, 

Anger, Divadelní lístek ;, Pro- 
dané nevěsty". 
Holub, Turisté. 
CkocholouS, Dětinská řeé. 

— Zdravíčko. 
Janda, Lutristky. 

— To se v Číně nedělá. 
Kltnka, Pylades bez Oresta 

čili Ifígeníe v LanSkrouně. 
Kuplety, Vybrané české. 
Pihert, Nóbl svět. 

— Tři mrtvoly za pět minut. 
Pospišil, Nám je to vSecko fuk I 

— Pochod českých turistů. 

— To je možné. 

— Kúra Kneippova. 
Sieglf U kuželek. 
Soukup, Člověk bestie. 

— Dnes cenu má jen Gigerle. 

— Fialftv kuplet. 

— Medium. 
Šibřinky. 

Švábovy Hudební hum. listy. 

Unicum Elefanto. 

Vždyť jsme jen jednou na světě 

XX. Díla theoretická, ško- 
ly, zpěvníky s nápěvy i 
bez nápěvů. 

Bergniann a Drůbek, . Výbor 

písní kostelních. 
Chlum, Cyrillská Škola zpěvu. 
Janciky Spevy Slovenské. . 
Kdož jste^ Boži bojovníci. 
Lantnev, Škola na jednořadovou 

harmoniku, 
3/aZd^, ^Praktická škola hry ná 

housle. 

— Theoreticko prakt. Škola pro 
housle. 

— a Maěeky Theoreticko prakt. 
Škola pro piano. . ' Vědecký přehled. XXXV Malátova Nová praktická Škola 

hry na housle. 
Novotnýj Druhá, čtvrtá, pátá a 

ostatní polohy houslové. 
PeSka, Říkánky, písně a hry. 
PUek^ Gesko bratrské zpěvy. 
Písně ku poctě Panny Marie. 

— Nové, a popěvky s nápěvy. 

— Veselé. 

Pivodtty Zpěvník pro mateřské 

školy. 
Poesie, Májová. 
Ptáéek, Chrámový zpěvník. Sokol. 

Spevy, Slovenské. 

Strnady Katechismus zpěvu sbo- 
rového. 

Wittoch, Průvodní text ku čtve- 
rylce „Zpěvem Sokolím". 

Vorel, Národní písně. 

Zpěvník českoslovanský. 

— Evanjelický. 

— Chrámový. 

— Sokolský. 
Zpívejme. III* I. Knihy, brožury a umělecké předměty. Ahecedářf Malý. V Lounech, Th. Venta; m. 4. (15 str. obr. s textem) 

40 kr. 
Adamec Antonín, Jakub Procházka. Životopisný nástin. Y Brně, 

tiskem Pap. knihtiskárny benediktina rajhradských; v. 8. (23 str.) 
Adámek Karel, Ozbrojený mir, V Pardubicích, F. Hoblík; v, 8. 

(34 str.) 20 kr. 

— Příspěvky ku měřeni národního blahobytu, Viz Sbírka drobných 
spisů hospodářských, seš. 20. 

— Z Uher. Národohospodářské rozhledy. V Praze, spisovatel, 
tiskem F. Šimáčka; m. 8. (58 str.) 

Adresář, Vývozní^ obvodu komory Plzeňského, sestavený obchodní 
a živnostenskou komorou v Plzni. V Plzni, nákl. komory; 4. 
(71 str.) 

Aigueperse M., Kněz a voják. Viz Zábavy večerní, R. XV. čís. 1. 

Akademie, Ceskoslovanská, obchodní v Praze od svého zaloiení 1872 
az do vystavení budovy vlastní 1892, V Praze, Českoslovanská 
akademie obchodní, tiskem J. Otty; lex. 8. (obraz a 70 str.) 

de Alareon D. Pedro A., Proroctví a jiné novely. Viz Svazky, 
Levné, novel, 13. 

Albieri Pavel, „Utíkefte^ Prajzi jdou!^ Příhody „jednoho ženicha" 
na útěku v roce 1866. Druhé, poopravené vydání. V Praze, 
Dr. Frant. Bačkovský; 8. (198 str.) 90 kr. 

Album, České. Sbírka podobizen předních spisovatelů a spisovatelek 
českých, učenců, mužů i žen práce, kteří život svůj zasvětili 
povznesení národa svého. Pořádá: Karel V. Rais. Vydává Jos. 
R. Vilímek. Kreslí Jan Vilímek. Sešit 41.— 42. Řada IL seSit 
21.-22. V Praze, Jos. R. Vilímek; fol. (33X45 cm.) Jednotlivé 
obrazy po 35 kr. (Každému obrazu přidán stručný životopis na 
kartonku 17X25 cm.) 
Sešit 41. Vojta Náprstek, — 42. Jindřich Fiigner. 

— illustr ováný di poStovních známek. Vyobrazených poStoeních 
známek je 1500, znaků 26 a podobizen 27. V Strakonicích, 
J. Pavelec; S. lex. 8. (64 str.) váz. 80 kr. 

— monogramů pro krizové vySivání, obsahující 2 barevné a 36 
černých obrazců s 578 originálními vzory. Předmluva i seznam 

1 2 Albom — Aitfoúi. Svatý. 

jest připojen. T Pnue, Alois Hrnek; 4. (36 str. na 36 listech.) 
1 sL 50 kr.; Pro odběrstelkj ^Nových Pjurižských Mod" 1 zl. 
Album poHovnieh známek liaioimiek. Tis Resch Zikmund. 

— Studentské, Stmčné životopisy spisovatelů, xastonpených v čí- 
tankách pro české střední ikolj. Kn potfebé žák& ikol středních 
sestavil Tímothej Hrubv. Seiit 2. a 3. V Prase, F. Bartel; 
v. 8 (Str. 33.-99. a L— VU.) Sešit 2. xa 30 kr., 3. sa 72 kr. 
~ Úplné. Se 72 dřevorjtinami. (VI! a 99 str.) 96 kr., vás 1 zl. 
08 kr. 

AUxandreidyj Staročeské, rýmované. Upravil a výkladem opatřil 

Frant. Xav. Prusi k. Sešit 1. V Praze, vydavatel; lex. 8. (Str. 

1.— 32.) 30 kr. 
Alfonso Lnis, Rukavička. Viz Svazky, Levné, novel, 8. 
AlmatuMh královského českého zemského a Károdniho divadla v Fráze 

na rok 1896. Vydali Karel Tesař a Alois Holoubek. V Praze, 

vydavatelé (napovědové kráL čes. zemského divadla), tiskem 

Dra. Edv.^Grégra; m. 8. (39 str.) 
Almanach České Akademie císaře Frantíika Josefa pro védy, slo- 

vesnost a uměni. Ročník IV. V Praze, Česká Akademie (Buršík 

a JCohont kom.); 8. (132 str.) 50 kr. 

— Český typografický. 1895. Uspořádal Karel Krunert. Ročník 
VIII. V Praze, 1895., Jan Jelínek, tiskem Karla Bellmanna; 
kap. (130 str., inserty a zápisník) y plátně vás. 65 kr., vyd. 
s kož. tobolkou 1 zl. 05 kr. více. 

— divadelních ochotníků v Českém Brode vydaný na pamit ÍSletého 
irvánL V Čes. Brodě, nákl. divad. ochotníků; 8. (18 str.) 

— Zlaté Prahy. Viz Kalendář Zlaté Prahy. 

de Amieis Edmond, Srdce. Kniha pro mládež. Z vlašského pře- 
ložil 8 povolením spisovatelových Václav Marek. (Illustrované 
vydání.) íPaedagogický rádce.) Sešit 11.— 48. Na Smíchově, 
V. Neubert; 4. (Str. 81.— 378.) Sešit za 3 kr., na silném kartó- 
novém papíře za 5 kr. — Úplné. (378 str.) 2 zl., velín. vydání 
3 zl.; v plátně váz. o 1 zl. 50 kr. 

— Vojenské povídky. Viz Svazky, Levné, novel, 10. a 20. 
Amort Vilém, Báchorky a pověsti města Berouna a okolí. V Be- 
rouně, spisovatel, tiskem Fr. Fischera; 8. (40 str.) 

Andél prof. Ant, Plochý ornament polychromovaný. Pomůcka ku 
vyučování kreslení na školách středních a průmyslových. Sestavil 
a pomocí c. k. ministeria kultu a vyučování vydal. Druhý svazek 
nauky o tvarech ornamentálních. Sešit XVII. (Nové řady sešit 
V.) Listy 101.— 105. Ve Vídni, R. z Waldheimů; fol. (2 str. textu 
a 5 listů; 3 zl. 

Andrlik F. J., Bludné duSe. Viz Bibliotéka pro mládež dospě- 
lejší, sv. VIL 

— Bludnou cestou. Viz Zábavy pro mládež, 179. 

Anstey F., Mluvící kán a jiné novely. Viz Svazky, Levné, novel, 
15. 

Anthologie z básníků římských. Viz Hrubý Timothej. 

Antonín, Svatý. Kalendář pro křesťanský lid, zvláště však pro 
£leny III. řádu sv. Františka z Assisi a ctitele svatého Antonína 
na rok obyčejný 1895. Rojník II. Vydává: Administrace „Za- Arbes — Axamitovťí. hrádky 87. Františka^ a „Lilie '87. Josefa". Pořádá F. Schmidt, 
farář, vlče velebných pánů a představených. V Brně, Josef 
Schmidt; v. «. (99 str.)^ 
Arbes J., PláS koimny České neboli Persekuee lidu českého v letech 
1868^1873, Druhé, doplněné vydání. V Praze, Dr. Frant. Bač- 
kovský; v. 8. (432 str.) 3 zl. 60 kr. 

— Totéž. Viz Sbírka vynikajících spisii, I. 

— Pro bratra — socialistu. Společenský román. V Praze, Dr.Fí-ant. 
Bačkovský ; 8. (256 str.) 1 zl. 20 kr. 

— Z romantiky vSedniho života. Povídky a kresby, V Praze, 
Buršík a Kohout; 8. (149 str.) 60 kr. 

— Totéž. Viz Knihovna, Naše. 

Archiv Českj čili Staré písemné památky české i moravské, se- 
brané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního 
• fondu království Českého vydává kommisse k tomu zřízená při 
Královské České Společnosti Nauk. Redaktor: Josef Kalousek. 
Díl XIII. Registra soudu kotnorntho 1503 — 15Í1. Vydává Jaromír 
Čelakovský. V Praze, Buršík a Kohout kom.; 4. (XXIV a 
596 str.) 6 zl. 

— Historicky, Vydává I. třída České Akademie císaře FrantiSka 
Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze. Péčí Historické 
kommissí při ní zřízené. Číslo 3. — 5. V Praze, Česká Akademie 
(Buršík a Kohout kom.); v. 8. 

Číslo 3. lAsty pani KateHny z Žerotina rozené z Valdítejna. 
Vydal FrantiSek Dvorský. I. Dopisy z roku 1631 a 1633. 
(XI a 325 str.) 2 zl. 25 kr. 

Číslo 4. Prameny ke vpádům Bočkajoocú na Moravu a k rati- 
fikaci miru videhského od zemi koruny iíeské roku 1605 — 1606. 
K tisku připravil Dr. FrantiSek Kameniče k. (XIV a 268 str.) 
2 zl. 

Číslo 5. Listář k dějinám ikolstvi Kutnohorského. (1520—1623.) 
Sestavil Dr. Vojtěch J. Nováček. (XX a 174 str.) 1 zl. 40 kr. 

— přednáiek a řeči učitelských. Redaktor Ant. Konst. Viták. 
Svazek XI. čili dílu III. svazek I. V Praze, Fr. A. Urbánek ; 
lex. 8. (Str. 1.— 48.) 60 kr. 

Arehleb Luděk, Slavnostní schůze. Viz Divadlo, Ochotnické, sv. 92. 

Assollant A., Hrdinný kapitán Korkoran. Vypravování neuvěři- 
telných a podivuhodných nicméně zcela pravdivých dobrodružstev 
francouzského námořníka. Se 30 obrazy A. Neuvili a. Pro 
českou mládež upravil F. Faustin. V Praze, Jos. R. Vilímek'; 
8. (319 str.) 80 kr., v plátně váz. 1 zl. 30 kr. — Též v 10 se- 
fiitech po 8 kr. 

AngUStinek Eduard a Josef Hýbl, Nauka o materiálu v tkal- 
eovstvL Učebny text pro I. ročník c. k. odborných Skol tkal- 
covských. Upravili. SeSit 1. V Brně, upravovatelé, (exp. prof. 
Augustinek v Ústí n. O.), tiskem Ant. Kindla; v. 8. (66 str.) 
1 zl. 20 kr. 

Axamitová M., Česká kuchařka, SeSit 1. — 8. V Praze, Jos. B. 
Vilímek; 8. (256 str. a inserty) SeSit za 20 kr. 4 Babilon — Bartoněk. 

Babilon Ján, Trvá kuekárska kniha v slovenskej řeči. Opatřená 
1600 úpravami siahajúcimi do umenia kachárského so zvláfitnym 
ohradom na slovenská kuchyňu, při čom sii brate do ohládu 
staré i nové mieri. K velikému osohu nielen pre domácu po- 
třebo, ale aj pre hospodárstvo, obsahujúce tie najjednoducliejSief 
akó najvybranejsie jedlá i pre každodenně i pre mimoriádne 
obedj. Druhé rozSirené opravené vydanie. V Budapefilí, Eo- 
loman Rózsa a jeho manželka; 8. (642 a XLII str.) 1 zl. 80 kr., 
váz. 2 zl. 

Babor J. a J. Košťál, O nové české Campyltiei. Viz Věstník Král. 
České Společnosti Nauk. Třida mathematicko-přii'odovědecká. 
XXXV. 

— - J. F., Doplňky k známostem o Českých slimácích, 1. lAmucidae, 
Tamž. XLV. 

Baborovský J., ZniHe knizské hezženHvi! V Praze, Dr. Frant. 
Bačkovský; 8. (16 str.) 10 kr. 

Bachovského Kalendář studujicich skol slřednich na rok 1896. 
Kočnik VIII. Tamž; kap. (128 str., zápisník a inserty) v plátně 
váz. 60 kr. 

— Kalendář vieóbecný pro každého na rok 1896. Ročník III. Tamž; 
kap. (64 str., zápisník a inserty) v plátně váz. 60 kr. 

Bačkóvský Dr. Frant., Oprávce poklésků mluvnických neboli 
Bíms jazyka českého. Všemu žactvu i vůbec obecenstvu sestavil. 
Čtvrté, zcela přepracované vydání. Tamž; 8. (288 str.) 1 zl. 
50 kr. 

— Slovník cizojazyéný. Viz Sbírka vynikajících spisů, lil. 

— Stměný přMed dějin literatury České doby nové, který žákům 
Škol středních pokračováním doby staré a střední od Jana 
Vesnického sestavil. Druhé, opravené a rozmnožené vydání. 

V Praze, Fr. A. Urbánek; 8. (140 str.) 80 kr., v plátně váz. 
1 zl. 

iBadyat S)ante(, ^ábojné ^d^dni ^n přt(eittoétt n^itohtxá lo nomi m^» 
maío\oané\)o c^rdmu fBo}i^o cirfioe manitíidi ^ubaipedeťandfé bíe 
Slug. SB^jn. na ^erepéťl^řé ceété bnc 30*§o ^tpUmbxa 1894. m. 19-ton 
nebéít po 'Bto. trojicí brjeí. (So rufopid na Jdbo^t cír!»e ro9tt($dtěno. 

V Budapešti, spisovatel (velměstský senior a téže církve farář), 
tiskem Viktora Hornyanszkého ; v. 8. (17 str.) 

Batueki Michal, Dvě návštěvy. Viz Besedy slovanské, čís. 3. 
—' Jinak hlava, jinak srdce. Viz Svazky, Levné, novel, 22. 

— Klepy. Viz Divadlo, Ochotnické, sv. 94. 

— Purkmistr z Hodomil. Viz Besedy slovanské, čís. 3. 
Barancy Jean, Sobectví a nezištnost. Povídka cenou Akademie 

francouzské poctěná. Přeložila J. K. V Praze, Cyrillo-Metho- 
dějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba (G Franci 
kom.); 8. (79 str.) 24 kr. 

Barbier, Benvenuto Cellini. Viz de Mailly a Barbier. 

Bartoň Jos. Old., Učebnice hospodářských písemností. Pro žáky 
na hospodářských Školách, a potřebu soukromou. V Brně, Knih- 
tiskárna benediktinů rajhradských; v. 8. (96 str.) 60 kr. 

Bartoněk Vojtěch, Klub karbaníků ve vyšších kruzích. Viz Prémie 
UměliBcké Besedy v Praze na rok 1895. Bartoi -~ Bellmannflv lo itr. Kurýr. 5 

Bartoš Frantifiek, ČeíJed íUanka pro Hvrtou třídu ikol atředniich. 
Třetí, přepracované vydání. V Brně, Karel Winiker; v. 8, 
(202 Btr.) 96 kr., váz. 1 zl. 16 kr. 

— Ceakd íUanka pro druhou třidu ikol středních. Čtvrté, přepra- 
cované vydáni. TamŽ; v. 8. (obsah a 230 str.) 96 kr., váz. 1 zl. 
16 kr. 

Barviř Dr. Jindřich Lad., O granulitovýeh „eliptoideeh** u Pra- 
ehatie a Křiitanova, Viz Věstník Král. české Společnosti Nauk. 
Třída mathematicko-přírodovědecká. XXX. 

Basi Josef, Básně, V Praze, 1896., I. L. Kober; m. 8. (30 str.) 

20 kr. 
" Totéž. Viz Knihovna, Ústřední, seS. 289. 

Bátnidy Modernit francouzšti. Vybral a přeložil Jaroslav Vrch- 
lický. S literárním úvodem a poznámkami životopisnými a 
bibliografickými. S podobiznami básníků francoazskýck, Seš. 
6.— 17. V Praze, Jos. R. Vilímek; 8. (Str. XXL— XXII. a 161.— 
537. a obsah) SeSit za 20 kr. — Úplné. (XXII a 637 str. a 
obsah) 3 zl. 40 kr., v plátně váz. 4 zl. 

Bašteeký J., Lýra Siónská. Uspořádal a vydal. Páté vydání. 

V Praze, vydavatel; 8. (166 str. textu a not) 60 kr. 
Baiovcův Politický kalendář a adresář, schemaiismus a statistika 

zemi koruny éeské na r. 1895. IIL ročník. Zdělán na základě 
úředních sdělení a dotazníků. S mnoha orig. vyobrazeními. 

V Praze, F. B. Batovec; v. 8. (384 a 96 str. a inserty) váz. 
1 zl. 50 kr. 

Baudys prof. Vilém, Jak se daji ze zákona gravitačního odvoditi 
zákony Kepplerovy pomoci elementární mathematiky , Obsaženo 
ve Výroční zprávě cis. král. gymnasia v Písku za Školní rok 
1894. (3.-17. str.) 

Bauer Frant., Hospodářská průmyslová a národopisná výstava 
pro východní Čechy v Hradci Králové. Viz Výstava. 

Bau^e Bohumil, lllustrovaný přírodopis tři řiší. Pro Četbu do- 
mácí upravil. Se 17 tabulemi barevnými dle aqaarellů V. 
Hoffmanna a četnými obrazci v textu. V Praze, Alois Hynek; 
v. 8. (410 str.) 2 zl. 60 kr., váz. 3 zl. 80 kr. — Též v 17 se- 
Sitech po 15 kr. 

— Putováni říH rostlinstva. Viz Pokladnice mládeže, sv. 48. 
Bayer Dr. FrantiSek, Prodromus českých obratlovců. Viz Sborník 

učitelský, sv. VI. 
Bazánová. Viz Pardo-Bazánová Emilie. 
Beaufortova Vzdělávací knihovna. Série, I. a Série II. seSit 1. 

V Praze, Edv. Beaufort; 8. 

Série I. Válka z roku 1866 v Cechách, její vznik, děje a následky. 
Sepsal Dr. ServAc Heller. (476 str.) 2 zl. 25 kr., váz. 3 zl. — 
Též v 15 sefiitech po 15 kr. 

Série II. Odzbrojte! Napsala Berta ze Suttnerů. Přeložila 
Vlasta Pittnerová. SeSit 1. (Str. 1.— 32.) 
Beaulieu. Viz Leroy-Beaulieu Anatole. 
Becqiier G. A., Paprslek luny a jiné povídky. Viz Svazky, Levné, 

novel, 28. 
Béllmannův 10 kr, Kurýr pró Cechy. Obsahuje úplné jízdní řády Q Bčlohou^ek. ^-^ Beneš -Třebízský. 

a. zábavné jízdy vel^kerýcUv^ Qechách jezdících železných drah 
a parníkilL s jich přípoj enim a jizdnimi cenami, jakoŽ i poštovní 
jízdy 8 dopravou osobni. Se železniční mapou. Letni vydáni. 
Y Praze, Karel B.ellmaun ; kap, (inserty, 95 str., inserty a mapka) 
10 kr, 

— Totéž. Zimni vydáni, Tamž; (inserty, 84 str., insertv a mapka) 
10 kr. 

Bělofaoubek Prof. Antonín, Spor o hodnotu a cenu ječmene. 
Zvláštní otisk z Českých Listů Hospodářských. V Praze, spiso- 
vatel (ř. v. professor při c. k. české vys. škole techn.), tiskem 
F. Šimáčka; lex. 8. (5 str.) 

— • Zpráva o výsledku chemického zkoumáni vody ze zřidla „McUky 
BoH Pomocné** a Lázni houUeckých u Brandýsa n. L, (Otištěno 
ze IV. roč. Časopisu pro průmysl chemický.) Tamž; lex. 8. 
(19 str.) 

— MUDr. Alfred Slavik, prof. Dr. J. B. Lambl, Frant. štolba, 
O zrizeni zemského ústředního hospodářského ústavu výzkumného 
pro královstvi České. Pamětní spis, jejž podali veleslavné Radě 
zemědělské pro královstvi České. Zvláštní otisk z III. ročníku 
„Časopisu pro průmysl chemicky" 1893. V Praze, 1893., nákl. 
vl.; lex. 8. (8 str.) 

Bělohrad. (Popis.) Viz Kudrnáč Václav. 

Belza Vladislav, Za soumraku, — Déti a ptačátka. Viz Besedy 
mládeže, sv. 307. 

Benda Mikuláš a Rudolf Hutterer, MéHctvi a rýsováni pro 
druhou třidu skol měSfanských. Se 100 obrazci v textu a 14 ta- 
bulkami. Čtvrté, opravené vydání. V Praze, spisovatelé, v kom. 
Hofra a Kloučka; v. 8. (96 str. a 11 tabulek) 70 kr., kart. 
82 kr. . 

Rýsováni pro Školy méstanské, průmyslové pokračovaci a pH' 

slušné odborné. Sestavili a provedli. Stupeň první. V Praze, 
1895., Hbfer a Klouček; 40X30 cm. (4 str. textu a 16 litogr. 
tabulek) v deskách 2 zl. 60 kr. 

Beneš-Šnmavský V., Brodkovský advokát. Viz Ottova Laciná 

knihovna národní, č. 126. 
Beneš-Třebizský Václav, Spisy sehrané. Pořádá Josef Braun. 
Nové laciné vydání. Sešit 43.— 75. Díl šestý— devátý. V Praze, 
F. Topič; 8. Sešit za 16 kr., každý díl v plátně váz. o 70 kr. 
více, desky po 35 kr. 

Obsahuje: 

Díl VI. (SeS, 43. — Část, 51.) Pobělohorské elegie. Historické 
povídky. Pořadí druhé. Druhé vydání. (Str. 65.-449.) — Úplné. 
(449 str.) 1 zl. 50 kr. 

Díl VII. (Seš. 51.- část. 60.) Z různých dob. Historické po- 
vídky. Pořadí první. Druhé vydání. (445 str.) 1 zl. 50 kr. 

Díl VIII. (Seš. část. 60.— část. 70.) Totéž. Pořadí druhé. 
Druhé vydání. (483 str.) 1 zl. 60 kr. 

Dii IX. (Seš. část. 70.— 76.) Totéž. Pořadí třetí. Druhé vy- 
dání. (Str. 1.— 268.) 

— Z rodné chaloupky. Drobné pověsti a vzpomínky. lUustroval Ben«iová — '' Beseda, Česká. ^ 

Viktor Oliva. Druhé vydAnf. Tamž; 8. (VI a 108 str. a inserty) 
váz. 1 zl, 40 kr. 

Benešová Milada, Nakládáni, zavanováni a používáni ovoce. Na- 
vedení, jak 86 ovoce rozmanitými způsoby v cukru, vinu, octě, 
lihu a medu nakládá. Připravováni ovocných marmelád, huspenin, 
kompotů^ past, vín, nápojů, Sfáv, povidel a pod., jakož i uscho- 
vávání a suSení ovoce. Poučení ku konservování, používání a 
nakládáni zelenin, bylin a hub s dodatkem, obsahujícím rozma- 
nité způsoby zužitkováni ovoce i zeleniny. K užitku Českých 
hospodyněk sebrala a sestavila. V Praze, 1896., J. Stolař; v. 8. 
(92 str. a obsah) 60 kr. 

Benoni Karel, Hladová léta. Viz Zábavy pro mládež, 180. 

Benýšek Ladislav, Macecha, Viz Besedy mládeže, sv. 309. 

— Práce zvUézila. Viz Spisy, České, pro mládež. Čís. 41. 

— Reéi blahopřejné a přilezitoetné. Viz tam. 

— Boudek a spoleénik. Viz Pokladnice mládeže, sy. 4 7. 

Beránek Julius C, Dobytci lékářstvi. Poučná kniha pro hospo- 
dáře, posluchače hospodářských škol a milovníky zvířat vůbec. 
Díl prvý. Anatomie a fynologie těla zviřeciho. Třetí opravené • 
vydáni. S 27 obrazci. V Praze, I. L. Kober; 8. (97 str. a obsah) 

1 zl. 
Berger O.,. Na lovu velryb. Viz Storchova Knihovna povídek 

z blízkých i dalekých krajů, sv. 58. 
Bergmann Josef A. a Ferd. Drůbek, Výbor pisni kostelních a 

modlitby pro katoL mládeS Skolni. Schváleno nejd. kn. are. kon- 

sistoři Pražskou dekretem ze dne 14. září 1894 č. 8532 a nejd. 

biskupsk. konsistoří Litoměřickou dekretem ze dne 4. ledna 

1894 č. 9344. Bez nápěvů. Jedenácté, rozmnožené vydání. 

V Praze — na Smíchově, F. Drůbek (říd. učitel v Jakubské ul. 

č. 660); m. 8. (141 str. a obsah) váz. 15 kr. 

— Totéž. S nápěvy. Páté, rozmnožené vydání. Tamž; m. 8. (205 str. 
a obsah) váz. 25 kr. 

Bergrův Záloženský rocnik. Informační knížka o ústavech peněž- 
ních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1895. Ročník pat- 
náctý. Založil a vydává Josef Berger. V Praze, vydavatel (po- 
kladník Občanské záložny v Jilemnici), tiskem P. Franka v Tá- 
boře; kap. (kalendárium, :r30 str., zápisník a inserty) v plátně 
váz 1 zl. 30 kr. 

Beringer J. a J. Janoušek, Místo a panství Dačice. V Dačicích^ 
1893., Ant. Kasaly; 8. (Obraz a 2'66 str.) 1 zl. 60 kr. 

Bernard prof. Alex. Jos., Houby břichatkovité (Gasteromycetes),. 
Příspěvek k české mykologii. Obsaženo ve Výroční zprávě cis. 
král. vyššího gymnasia v Táboře za školní rok 1894. (3. — 35. str.) 

— Skolni herbář, jejž pro žáky středních škol sestavil. V Táboře, 
V. Kraus; 8. (60 tabulek) 50 kr. 

Beseda „Barák^. K oslavě svého desítiletého trvání. Ve pro- 
spěch nadací Barákových. 1884 — 1894. V Praze, nákladem 
vlastním, tiskem Vondrusky a Kolandy v Praze-Karlíně ; 8 
(8 str.) 

-^ Česká, v Ústi nad Labem po dvaceti letech svého trváni. Vzpo- 
mínka ku slavnosti jubilejní 15. července r. 1894. V Ústí 9 Besedy mládeže. — Besedy slovanské. 

nad LiabeiU; Česká Beseda, tiskem Aloisa Wiesnera; v. 8. 
{30 str.) 
Besedy mládeže Pořádá Václav Špaček. Svazek .S06. — 320. 
V Praze- Karlině, M. Knapp; 8. Sv^azek za 30 kr. 

Sv. 306. Národní háje a pohádky. České mládeži vypravuje 
Frant. Šilhavý. Se dvěma obrázky. (83 str.) 

Sv. 307. Za soumraku. Povídky pro mládež. — Dšti a ptaiíátka. 
Obrázky z malého světa. Napsal Vladislav Bel za. Se zvláštním 
svolením spisovatelovým přeložil z polštiny Jos, F. Khun. Se 
dvěma vyobrazeními. (92 str.) 

^ Sv. 308. Mládi a stáři. Povídky pro mládež. Vypravuje Václav 
Špaček. Sbírka prvá. (Se dvěma obrázky.) (84 str.) 

Sv. 309. Macecha. Původní povídka. Napsal Ladislav B e- 
nýšek. (Se dvěma obrázky.) (83 str.) 

Sv. 310. Královsky panoS. Dějepisná povídka. Napsal Alois 
Dostál. (Se dvěma obrázky.) (93 str.) 

Sv. 311. Z pestrého záhonu. Povídky. Milé mládeži napsal 
A. B. Šťastný. Se dvěma vyobrazeními. (91 str.) 

Sv. 312. Poupata. Povídky pro mládež. Napsal Jan Milota. 
(Se dvěma obrázky.) (81 str.) 

Sv. 313. Vzorové a pobídky. Sebral a pro mládež upravil Fr. 
V. Kodym. Řada II. (Se dvěma obrázky.) (81 str.) 

Sv. 314. Drobné lístky. Povídky pro mládež. Napsal Jind. 
Harapat- Jizerský. (Se dvěma obrázky.) (87 str.) 

Sv. 315 Mládi a stáři. Povídky pro mládež. Vypravuje Václav 
Špaček. Sbírka drahá. (Se čtyřmi obrázky.) (87 str.) 

Sv. 316. Na prahu éeského ráje. Cestopisné obrázky. Napsal 
Čeněk Kal an dra. (Se 3 vyobrazeními.) (86 str.) 

Sv. 317. Na venkově. Sbírka povídek o hmyzech. Mládeži 
podává Karel J. Zákoucký. (S četnými vyobrazeními.) (78 str.) 

Sv. 318. Pod večer. Sbírka nových pohádek. České mládeži 
vypravuje Josef J. Váňa. (Se 2 vyobrazeními.) (97 str.) 

Sv. 319. Z České minulosti. Dějepisné povídky. Napsal Bohumil 
B ouška. (Se 2 vyobrazeními.) (88 str.) 

Sv. 320. Ze řiSe Pradědovy. Moravsko-slezské pohádky a po- 
věsti. Mládeži vypravuje Jan Koch. (Se třemi obrázky.) (89jBtr.) 
— slovanské. Redaktor Viktor Kam. Jeřábek. Ročník I. Cislo 
3. — 6. V Brně, J. BarviČ; 8. Ročník o 6 svazcích za předplatné 
1 zl. 30 kr. Jednotlivý svazek za 30 kr. 

Číslo 3. Purkmistr z Hodomil. Povídka ze samosprávného ži- 
vota v Haliči. Napsal Michal Balucki. S dovolením spisova- 
telovým přeložil Hynek Bulín. — Dvě návUěvy, Grta, napsaná 
věrně dle skutečnosti od Michala Baluckého. S povolením 
spisovatelovým přeložil Václav Mastný. (132 a 31 str.) 

Číslo 4. Dubrovsk^. Povídka A. S. Puškina. Z ruštiny pře- 
ložil Jozef Koněrza. — Julius a PamJUius nebo: Kráčejte 
v světle, pokud je světlo. Rozmluvy pohanovy s křesťanem. Po- 
vídka z doby prvních křesťanův. Napsal Lev N. Tolstoj. 
Z ruštiny přeložil Josef Koněrza. (92 a 72 str.) 

Číslo 5. Jurij Kozják, slovinský janicar. Historická povídka 
z 15. století. Napsal Josip Jurčič. Ze slo vinš tiny přeložil Alois Besídka dívek. — Bibliotéka, Ascetická. 9 

Koudelka. — Jurij Kohila, Historická povídka z doby re- 
formace od Josefa JurČiče. Ze slovinského přeložil Alois 
Koudelka. (163 str. a Seznam předplatitelů XVI str.) 

Číslo 6. Pavouci. Obraz z varšavského života. Napsal Klemens 

Junosza. Z pol&tiny přeložil Josef Koněrza. (174 str. a 

Pokračování seznamu předplatitelů IX str.) 

Besídka divek. Pořádá literární odbor spolku „Družina bl. Anežky 

České". SeSit 3. a 4. Ve prospěch ;,a8ylu dívek pracujících**. 

V Praze, nákl. spolku, tiskem K. Bellmanna. (Objednávky vyř. 
Aug. Tmečková, Praha, 208.- V. nebo Bož. Meisnerova č. 64. — VII.) ; 
8. po 25 kr. 

Sešit 3 Marie- nebo Marta. Divadélko pro dívky. Dle ma- 
ďarského napsala P. Irena Worlová. (82 str.) 
Sešit 4. Za matickou. Písně £. K. B. (70 str.) 
Betlach Fr., Strué^iý popia éeakých osad v Severní Americe. V Chi- 
cagu. 111. (576 W. 25 th. Court), spisovatel ; 8. (75 str.) 50 centů. 
Bez závoje. Humoresky Zoly, Villemota, Maupassanta a 
jiných. V Praze, I. L. Kober; 8. (168 str.) 80 kr., v plátně váz. 
1 zl. 25 kr. 

— Totéž. Viz Bibliotéka humorislických románů, (XIII.) — Ko- 
ření, Divoké. 

Bczdiček Josef, Přispévek k pr&kazu rentability hospodářské na zá- 
kladě jednoduchého účetnictví. Zvláštní otisk z Českých Listů Hospo- 
dářských. V Praze, spisovatel, tiskem F. Šiníáčka; lex. 8. (11 str.) 

— a Jan Motyka, Ovcáctvi. (Chov ovcí a jich plemena.) Poučení 
o chovu, užitku, krmeni, plemenitbě, kříženi a nemocech ovcí 
všech druhů, o chovu, výživě a zužitkování jehňat, o vlně, její 
hospodářské ceně a zpracováni. Prostředky, jimiž by se ovčáctví 
naše zvelebiti dalo. Na základě zkušeností nejnovějších českým 
hospodál'ům podávají. VydAní druhé, opravené a značně dopl- 
něné. S četnými vyobrazeními. V Praze, 1895., A, Reinwart; 
8. (73 str.) 60 kr. " 

Bible, Zlatá, to jest Písmo Svaté illustrované od nejslavnějších 
mistrů všech uměleckých dob. Vydání obstarávají : Jan Drozd, 
Dr. Kl. Borový a Jos. Kyselka. Sešit 42. — 45. (Ukončeno.) 

V Praze, Sv.-Václavská záložna; v. fol. (Str. 577.— 610., I.— VIII. 
a 12 příloh obr.) Sešit za 60 kr. 

Bibli éeské díl první, totii pagery knihy MojžiSovy. (Text kralický 
z léta Páně 1679.) Arch ].— 4. Královské Vinohrady, František 
Korálek; v. 8. (Str. 1. — 64.) arch za 2 kr., na velínu 20 kr. 

Biblí české dU Šestý, totiž nový zákon. (Text kralický z léta Páně 
1593.) Arch 1.— 4. Tamž; v. 8. (Str. 1.— 64.) arch za 2 kr., na 
velínu 20 kr. 

Bibliografie česká. Viz Springer Josef. 

Bibliotéka, Ascetická, č. 37.— 40. PHloha „Školy B. S. P.« V Brně, 
Pap. knihtiskárna benediktinů rajhradských; m. 8. 

Č. 37. Zdrávas Maria. 31 rozjímání na počest Blahoslavené 
Panny Marie. Dle 13 rozjímání od J. M. Christena volně 
vzdělal a rozšířil Leopold Kolísek. (170 str.) 40 kr. 

Č. 38. Blahoslavený Antonín Baldinucci, knSz Tovaryhtva 
Ježíiova. Vzdělal Antonín Rejzek. (01 str.) 20 kr. 10 Bibliothéka, Česicá, lékařská. — Bibliotéka mládeže. 

č. 39. Blahoslaveni Rudolf a ctyH soudruhové jeho ^ mučenici 
Salsetěti z Tovaryšstva JeziSova. Vzdělal P. Antonín Rejzek. 
(89 str.) 20 kr. 

C. 40. Blahoslavený Gerard Majella, bratr laik ze shromáSdéni 
nejsvétéjMo Vykupilele^ divotvorce 18. století. Našemu lidu vy- 
pravuje P. Emmanuel Kovář. S dovolením cirk. představených. 
(198 str.) 40 kr. 

Sibliothékay Česká, lékařská, SeSit 27.-38. V Praze, Jiursik a 
Kohout; lex. 8. Sešit za 80 kr. 
Obsahuje: 

Díl IV. Pathologická anatomie a bakteriologie. Sestavili Dr. 
Jaroslav Hlava a Dr. Ondřej Obťzut. 8 Četnými vyobraze- 
ními. I. Čásť. Technika pitevní a paúiologicko-histologieká. — 
Bakteriologie a technika bakteriolog. II. část. Všeobecná anatomie 
pathologická: (Od seS. 36. též:) III. část. Specielní anatomie 
paťholog. Obrázková čásf poiízena pomoci České Akademie cis. 
Františka Josefa pro vědy slovesnosf a uměni. Sešit 5. — 16. 
(Str. 267.— 780. a 2 tab. a III. části str. 1.-176.) ■— I. Vše- 
obecná čásť : Technika pitevní a pathologicko-histologická. — Bák- 
teriologie a technika bakteriologická, — Všeobecná aeiiologie a 
morphologie. — Zrůdnosti, S 269 obrázky v textu a 2 tabulkami. 
(VI a 780 str.) 10 zl. 40 kr., váz. 11 zl. 40 kr. 

Bibliotéka^ Divadelní, Vydává Jaroslav Pospíšil. Svazek 187. 
Mariana. Půvo dni « drama ve 3 jednáních a s epilogem. Napsal 
José Echegaray. Přeložil Jaroslav Vrchlický. (Poprvé 
provozováno s neobyčejným úspěchem na Teatro de la Comedia 
dne 5. prosince 1892.) V Praze, Jaroslav Pospíšil; 8. (116 istr.) 
48 kr. 

— humoristických románů českých i cizojazyčných, SeSit 69. — 80. 
V Praze, I. L. Kober; 8. Sešit 80. za 10 kr., ostatní po 20 kr., 
každý díl v plátně váz. o 46 kr. více, desky po 36 kr. 

(XIII.) (SeS. 69., 72. a 73.) Pikantnosti z francouzských humo- 
ristův a realistův, 2. — 4. (Str. 41. — 168.) — Úplné pod titulem : 
Bez závoje. Humoresky Zoly, Villemota, Maupassanta a 
jiných. (158 str.) 80 kr. 

(XIV.) (Seš. 70., 71., 74., 76., 78. a 80.) Paul de Kock DévSe 
s třemi spodničkami. Humoristický román. Z francouzského pře- 
ložil H. Hofírek. 1896. (224 str.) 1 zl. 

(XV.) (Seš. 76., 77. a 79.) Kompromittovaná paní. Novela. 
Napsal Eusebio Bia s co. Ze španělského (podle II. vydání) 
přeložil K. T. K. 1896. (118 str.) 60 kr. 

— klassikův řeckých a římských. Sešit 81. a 82. Tacitovy Le- 
topisy. Přeložil prof. Fr. Kott. Arch 33.-39. V Praze, Dr. 
Edv. Grégr; 8. (Str. 613.-621.) 76 kr. 

— mládeže. Redaktor Xaver Dvořák. Sešit III. —VII. V Praze, 
Cyrillo-Methodějské knihkupectví (Gustav Franci); 8. Sešit za 
24 kr. 

Sešit III. Vypravováni o králi Janu Sobéském. Polsky napsal 
Romuald Star kel, přeložil B. L. Tyšler. — Tadeáš Kosciuszko, 
Nástin životopisný. Polsky napsal Czeslav Pienaziek. Přeložil 
Julius Košnář. (114 str.) Bibliotéka, Moravská. — Bibliotéka, Salonní. H 

tíeSit IV. Slufice zMo» Povídka ze života' slepcft. Napsal Dr. 
J. L. Hrdinn. — Sivý hoch. (126 str.) 

Sešit V. Sněhový medvěd. Z franétinj přeložila B. Pazder- 
níková. (82 str.) 

SeSit VI. Dědeček. Povídka. Napsal Dr. J. L. Hrdina. 
(110 str.) 

. Sešit VII. Anloš Socha, mladý vojin. Dějepisná povídka z doby 
polského krále Jana Kazimíra. Napsal Josef Grajnert. Z pol- 
ského přel. J. KoSnář. (Schváleno slavnou zemskou Školní 
radou v Haliči.) (94 str.) 
Bibliotéka^ Moravská. Viz Šaškova Moravská bibliotéka. 

— Moravská, rodinná. Viz Havrákova Mor. bibliotéka rodinná. 

— Národní, Výbor prací čelnějších spisovateli! českoslovanských. 
Sešit 569.-671. K. Světlá, Spisy, VI. 4.-6. V Praze, I. L. 
Kober; 8. (Str. 193.— 372.) Sešit za 20 kr. 

Totéž. Díl 92. Spisy Karoliny Světlé. Svazek šestý. Na 

úsvitě. Tamž; 8. (372 str.) 1 zl. 20 kr., v plát. váz. 1 zl. 80 kr. 

Bihliothéka, Nowoceská. Wydáwaná nákladem Musea králowstwi 
Českého. Číslo XVIII. Dějepis města Prahy. Sepsal Wácslaw 
Wladiwoj Tomek. Díl X. Spisfi musejních číslo LI. V Praze, 
Y kommissí Františka ílivnáče; lex. 8. (632 str.) 4 zl. 20 kr. 

— Novoěeská. Vydávaná nákladem Musea království Českého. 
Číslo XXXI. Kavkaz, jeho přírodní krásy, poměry národohospo- 
dářské, národopis a místopis. Dle vlastní zkušenosti a dle nej- 
novějších pramenů líčí Em. Fait. Spisů musejních číslo CLXV. 
Tamž; lex. 8. (VIII a 322 str., 28 obr. příloh a mapa) 3 zl. 

Bibliotéka opeiiiích a operetních textův. Viz Urbánkova Bibliotéka 
operních a operetních textův. 

— paedagogická. Viz Urbánkova Bibliotéka paedagogická. 

— pouěná zábavná vydávaná Dědictvím sv. Cyrilla a Methoděje. 
Veškerých Dědictvím vydaných spisů čís. 40. narok 1894. Život 
blahoslavené Anežky České. Napsal P. Antonín Rejzek. V Brně, 
Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, v komisi u K. Winikra v Brně, 
Bedřicha Grosse v Olomouci a v Cyrillo-Methodějském knihku- 
pectví Gustava Francia v Praze ; 8. (obraz a 560 str.) kart. 1 zl. 
20 kr. 

— pro mládež dospělejší. Rediguje F. J. Andrlík. Svazek VI. a 
VII. V Třebíči, J. F. Kubeš; 8. 

Sv. VI. Mexickými pustinami. Povídka pro mládež dospělejší. 
Dle francouzského Eudoxie Dupuisové české mládeži vzdělal 
Karel V. Kuttan. (114 str.) 30 kr. 

Sv. VII. Bludné duše. Povídka pro mládež dospělejší. Napsal 
F. J. Andrlík. (140 str.) 34 kr. 

— ruských románů a povídek. Číslo 1. Ruské fantastické povídky 
a kavkazské legendy. Přeložil Jan Wagner. Seš. 2.-5. V Praze- 
Karlíně, VondruSka a Kolanda (Hofer a Klouček v Praze kom.): 
8. (Str. 33.— 160.) Sešit za 16 kr. — Úplné. 1893. (160 str.j 
75 kr. 

— Salonní. Redaktor Ferd. 8 chul z. Číslo VIII., LXXXVIL— 
XCI. V Praze, J. Otto ; 8. Každý svazek skvostně váz. o 1 zl. 
více. 12 Bibliotéka učitelská. — Bibfíotéka, Zábavná. 

ČÍ8lo VIII. Mythy, Básně Jaroslava Vrchlického. Ojklus 
prvý. (1874—1878.) Třetí, nezměněné vydání. (233 str.) 1 zl. 
50 kr. 

Číslo LXXXVII. HoKtoraia z Wiéniowakých Zapová. Zápisky 
z rodinné korrespondence a vlasteneckých vzpomínek. (Jako 
dodatek ke spisu: „Dámy starších salonů polských <*. Oitova Sa> 
lonní bibliotéka sv. LVI.) Napsal Edvard Jelínek. (89 str.) 
60 kr. 

Číslo LXXXVIIL Pisn^Uvota. Básně Aug. Eug. Mužíka. 
1885—1893. (146 str.) 1 zl. 

Číslo LXXXIX. Obnovené ohrazy. Napsal Julius Zeyer. (267 
str.) 1 zl. 50 kr. 

Číslo XC. Kytky aster. Básně Jaroslava Vrchlického. 
1889—1894. 1895. (120 str.) 80 kr. 

Číslo XCI. Nové zlomJcy epopeje. (1887 — 1894.) Básně Jaroslava 
Vrchlického. 1895. (250 str.) 2 zL 

— učitelská. Sbírka spisů theoretických a praktických ze váech 
oborů školské literatary, pro naše učitelstvo, pěstouny a vůbec 
pro každého, komu vznik a vývoj našeho školství na srdci leží. 
Svazek XVIIL— XIX. V Praze, Rohlíček a Sievers; v. 8. 

Sv. XVIII. Rozbol' mluvnický. Úvaha o jeho podstatě a vzdě- 
lávacích účelích s poznámkami theoretickými a methodickými 
i ukázkami rozebranj^ch vet. Napsal Karel Vorovka. (48 str.) 
40 kr. 

Sv. XIX. Metodické výklady z oboru přírodopisného^ pHrodo- 
zpytného^ technologického a hospodářského. Díl V. Zejména pro 
V. třídu škol osmitřídních a pro nejvyšší třídy ostatních kate- 
gorií školy obecné se zřetelem k osnovám a čítankám pro tyto 
třídy. Jakožto pomocnou knihu k vyučování přírodopisu, přírodo- 
zpytu, technologie a hospodářství na školách obecných sestavili 
Jan Dolenský a Bohumír Patera. Část II. Výklady z rosť 
linopisu, nerostopisUy technologie a hospodářství, (S 29 vyobra- 
zeními.) (Obsah a 279 str.) 2 zl. 

-^ Vzdělávací, Redakci vydavatelstva Vzděl. bibliotéky. Sva^iek 
19.— 22. V Praze, vydavatelstvo Vzdělávací bibliotéky; m. 8. 
V tmavém plátně vázané svazky o 40 kr., ve světlém o 50 kr. 
více. Desky po 30 a 40 kr. 

Sv. 19. £dmont a Julius de Goncourt: Karel Demailly, 
Román z literárního života pařížského. Autorisovaný překlad 
Jar. Hladíka. Oddíl III. (Str. 337.-523.) 60 kr. — ÍTplné. 
(523 str.) 1 zL 80 kr. 

Svazek 20. Thomas Carlyle: Hrdinové a cténí hrdin v dě' 
jinách, Z angliČiny dle osmnáctého vydání přeložil František 
Vahalík. (377 str.) 1 zl. 60 kr. 

Svazek 21. August Strindberg: Manželství. Dvanácte po- 
vídek. S povolením autorovým ze švédštiny přeložil Hugo 
Kosterka. (204 str.) 90 kr. 

Svazek 22. Jaroslav Vrchlický: Tři knihy vlaské lyriky 
1886—1894. (Hostem u básníků řada II.) (281 str. a obsah) 1 zl. 

— Zábavná, Vydává a pořádá: P. Bernard Plaček. Rok 1894. Bibliotéka, Zahradnická. — Blecha. ^3 

SeS. 1. — 21. V Brně, Pap. knifatUkárna benediktinů rajhrad- 
ských; 8, 

SeS. 1.— 7. Dilo CXXXYI. Obrazy z katakomb, Šest povídek 
z prvních století církve římské. (Díl II.) Napsal Antonín de 
Waal. Přeložil Dr. TomáS Korec. 1893. (8tr, 1.--236.) 76 kr. 

SeS. 8.— 14. Dílo CXXXVII. Dvétiroty. (Ona.) Povídka Marie 
Rodziewiezové. Z polStiny přeložil Jos.. Fr. R e j z e k. (234 
sir.) 75 kr. 

Seš. 15. — 16. Války husitské a zkáza vlasti naSi Cech a Mo- 
ravy. (Otisk z „Dělníka^). Na paměf přivádí Jan Teuora. (75 
str.) 15 kr. 

Seš. 17. — 18. Obrazy z katakomb, Šest povídek z prvního sto- 
letí církve římské. Díl III. (Str. 239.— 304.) 20 kr. 

Seš. 19.— 21. Dílo CXL. Na otecké půdé. Obrázky ze Žďár- 
ských hor. Nakreslil Karel Zatty. (109 str.) 30 kr. 

— Zahradnická. Spisy poučné, věnované zájmům zahradnickým 
vůbec. Vydavatel a redaktor: Lnd. F. Naumann: Svazek III. 
Pěstováni a rozmnožováni stromúv i krovin. Sepsal Lud. F. Nau- 
mann. II. vydání. V Praze-Karlíně, Rudolf Storch; v. 8. (60 
str. a obsah) 40 kr. 

Bibliotéky sociálních nauk číslo 2. Jádro socialismu. Napsal Dr. 
Alb. Schaffle. Autorisovaný překlad ze třináctého německého 
vydání. I. a U. vydáni. V Praze, vydavatel „Nových Proudů"; 
8. (61 str.) 30 kr. 

Bidpajovy Bójky, Sešit 8. a 9. V Praze, Eduard Valečka; 8. 
(Str. 285.-364.) Sešit za 20 kr. — Úplně. (364 str.) 1 zl. 76 kr. 

Bil^k Ignác, JSďžový věneéek, uvitý z rozličných pobožnosti ku poctě 
nejsvětějSi a neposkvrněné Panny a Matky Bozi Marie^ Královny 
svatého Růžence. Rukověť pobožností pro každého ctitele Marián- 
ského, zvláště pak pro spoluúdy bratrstva Růžence uspořádaná. 
Čtvrté opravené a rozmnožené vydáni. V Praze, B. Stýblo; 8. 
(479 str.) 1 zl., váz. 1 zl. 40 kr. 

Bitý Frant., Františka Ladislava Čelakovského Růže Stolittá, 
Viz Čelakovského Františka Ladislava. 

Binzer Dr., Dějiny revoluce francouzské. Přeložil Karel Petřík. 

V Praze, 1895., L L. Kober; m. 8. (119 str. a obsah) 60 kr. 
Bittner Jiří, Z mých paměti, V Praze, F. Šimáček ; 8. (301 str.) 

1 zl. 60 kr. 
Bitzius M., Mlynář a jeho dítě. Viz Storchova Knihovna povídek 

z blízkých i dalekých krajů, sv. 67. 
Blaek William, Princezna z Thule. Díl I. a II. Viz Knihovna. 

„Zlaté Prahy", sv. IV. 
Blanda Dr. Xaverins, Didaktika obecná. Pro ústavy učitelské. 

V Praze, B. Stýblo; 8. (obsah a 184 str) v plátně váz. 1 zl. 
filasco Eusebio, Kompromittovaná pani. Novela. Ze španělského 

(podle II. vydání) přeložil K. T. K. V Praze, 1895., I. L. Kober; 
8. (118 str.) 60 kr., v plátně váz. 1 zl. 05 kr. 

— Totéž. Viz Bibliotéka humoristických románů, (XV.) — Koření, 
Divoké. 

Blecha Ferdinand, ReČ, kterou konal v neděli 15, po sv. Duchu 
ve prospěch fondu ku zbudováni kosteliěka na novém hřbitově 14 Dobrovský — Brand. 

t; Solnici. Y Hradci Králové, spisovatel (farář), tiskem biskupské 
knihtiskárny; v. 8. (11 str.) 
Bobrovský Ant., Herhart a Komenskj, Viz Knihovna učitelská, 
seS. 19—24. 

— Vyučováni mluvnici na ikoldch obecných. Část II. Tamž, seS. 
10.-12. 

Bobrzynski M., Přehled dějin polských. Podle thBtího rozmnože- 
ného vjdáni se svolením spisovatelovým přeložil Jaroslav Bidlo. 
Sešit 1.— 4. V Praze, Buršík a Kohout; v. 8. (Str. 1.— 128.) 
SeSit za 24 kr. 

Boček Jan Ed., Vecerni zpověď. Básně. V Praze, 1895., I. L. 
Kober; 8. (92 str. a obsah) 60 kr. 

fidMdil) éliá)aí, ©tolbectroi mrr^, ndbojná fájáni g tefft&io (§^ihoiiá\)ť^ 
na whtát) nebé(e a éuidif^. Uépořdbaí a tor^hai. V Ružomberku, 
spisovatel (slova B. kazatel církve ev. a v. pondělské), tiskem 
Karla Salvy; 8. (473 a 7 str.) 2 zl. 

Bohuslav JUDr. Jos. V., O žalobách trestnich. Viz Sbírka pro- 
stonárodních výkladů z oboru věd právních, VI. 

— Mizeni poz&staloatni. Tamž, V. 
Boleslavský. Viz Mikuláš- Boleslavský Josef. 
BorOVOllájsky, Slovenské hádky (hádanky). Do štjroch oddielov 

Bobral. V Turč. Sv. Martine, KnihtlaČiarsko-úČastinárský spolok; 
8. (58 str.) 16 kr. 

Bošek PhDr. Otto, o pilsobeni sirovodika na roztoky antimoniČné. 

Viz Rozpríivy České Akademie, Tř. II. R. III. C. 31. 
Bouček tJiří, Záložny Raifeisenovy a hospodářská společenstva^ 

Druhé doplněné vydáni. V Praze, spisovatel (sekretář pražského 

magistrátu), tiskem M. Knappa v Karlině; v. 8. (26 str.) 25 kr. 
Bourdonová M., Požehnáni skryté ctnosti. Viz Zábavy . večerní, 

R. XV. čís. 4. 
Bourget Pavel, Žák. (Nápis též francouzský.) Román. Autoriso- 

váný překlad Em. ryt. z Čeňkova. (Obálkové vydání.) V Praze, 

vydavatelstvo „Nových Proudů"; m. 8. (336 str.) 1 zl. 05 kr. — 

Též v 7 sešitech po 15 kr. 
Boudka Bohumil, Ceskodubský okreSy popis jeho, jednotlivých osad, 

historie, události, pověsti, průmyslnictvo, živnostenstvo, atd. (Se 

4 vyobrazeními.) V Turnově, Václ. Kudrnáč; m. 8. (111 str. a 

inserty) 25 kr. 

— Z české minulosti. Vjz Besedy mládeže, sv. 319. 

Boyesen H. Hjortb, Člověk^ jenž ztratil své jméno. Viz Knihovna 
Besed Lidu, 10. — Pod ledovcem. Tamž, 8. — Zavržená a 
bezejm&nn-j. Tamž, 7. 

Bozděch Emanuel, Dramatické spisy. V. Zkouška státníkova. Ve- 
selohra v jednom jednání. V Praze, 1895., Eduard Valečka; 8. 
(56 str.) 45 kr. 

Brabec Adolf, Dávné dumky. Verše. V Jaroměři, F. L. Popelka; 
8. (66 str^ 40 kr. 

Brand P. Bernard Maxm., O spalováni mrtvol. Na základě mno- 
hých pramenů sestavil. V Praze, Cyrillo-Methodějská knihtiskárna 
(V. Kotrba) (G. Franci kom.); v. 8. (21 str.) 12 kr. Biaudejs -^ Brus jazyka českého. 15 

Brandejs Bedřich a Emil Eg^erth, Zbrani alřslnéy loveckA^ ter- 
ěotmé a obranné. Viz Kniliovna, Lesnická, čís. 3. 

Brandes JíH, Hlavni proudy literatury atoleti devatenáctého. Vý- 
klady, jež roku 1879 na universitě Kodaňské měl . . . Romantická 
ikola ve Francii. Autorisováný překlad, dle druhého, opraveného 
vydáni. Z dánfitiny přeložila Anežka Schulzová. SeSit 6. — 
11. V Praze, J. Otto; 8. (8tr. 241.— 516.) SeSit za'20 kr. — Úplné. 
(515 str.) 2 zl. 20 kr. 

Braun Josef, Dvě historické povídky. Viz LibuSe, čís. 3. 

— Vitúv robenec^ Viz Vlasť a svět, čís. 6. . . 

Brauuer Bohuslav, Fluoplumbaty a volný fluor. Viz Rozpravy 

České Akademie, Tř. II. R. III. Č, 18. 
Brdlik Dr. Frant., Průvodce po zeměkouli. Pro Školu a dftm. 

V Praze, 1895., Hofer a Klouček; 8. (174 str.) 1 zl. 30 kr., 
.v plátně váz. i zl. 60 kr. 

Brehm Dr. A. E., Život zvířat. Druhé vydáni. S barevnými obrazy. 
SeSit 60.-78. (Ptáci. SeSit 20.— 38.) V Praze, J. Otto; lex. 8. 
(Dii II. Sv. II. str. 246.-756., Sv. III. str. 1.— 544.) SeSit za 
60 kr. (Téměř ku každému seSitu připojen jeden barev, obraz.) 
Desky na jednotlivé svazky po 1 zl. 
Ve svazcich vySlo: 
Dii II. Ptáci. Přeložil prof. Fr. Nekut. Svazek druhý. (766 
str.) 8 zl., v plátně váz. 9 zl. 60 kr. 

Brehmy Malý. Viz Záborský Bohuslav. 

Brejle, Babiěěiny. Z francouzského přeložil a k četbě naSí mlá- 
deže upravil J. E. Hulakovský. V Praze, 1895., Cyrillo- 
Methodějská knihtiskárna V. Kotrba (G. Franci kom.); v. 8. 
(30 str. a 4 illustrace) kart. 60 kr. 

Bret Harte. Viz Hai-te Bret. 

Bi*ezilia Josef V., Doktorova pani tchýně. Viz Divadlo, Ochot- 
nické, sv. 90. 

Brodský Bohumil, Staré panstvo. Obrázky z minulých dob. 

V Praze, Cyrillo-Methodějská knihtiskárna . (V. Kotrba) (G. 
Franci kom.); 8. (284 str.) 90 kr. 

— Z vesnic a samot. Část 111. Viz Zábavy večerní, R. XV. čís. 6. 

— Ze života. Obrázky a črty ze života kněze. V Praze, Cyrillo- 
Methodějská knihtiskárna a nakladatelství (V. Kotrba) (G. Franci 
kom.); 8. (168 str.) 45 kr. 

Bronuer Bennon, Jesuita. Přeložil Jan Sojka. Tamž; 8. (88 str.) 

30 kr. 
^rojfútřQ, ^atoíide, {)re éíoio. Tub. (Smag. 5. ^^íodrbenétroo to bud^u 

freéťcnffom. ^obáma: £)í)ra»bin)g priateť d^ubobngd^. V Tmavě, 1893., 

Adolf Horovitz; 8. (16 str.) 6 kr. 
Brožík Vácslav, Jan Hus. (Poprsí v životní velikosti.) Reprodukce 
v barvách. V Praze, MikoláS Lehmann; napnuté na plátně 
45x60 cm bez rámu 6 zl., aneb 65XB0 cm s rámem 11 zl. 

— Na seně. Viz Prémie Umělecké Besedy v Praze na rok 1895. 
Brtnieký Dr. Lad., Palatin. Pojednání topografické. (Dokončení). 

Obsaženo ve VýroČni zprávě c. k. vySSího gymnasia v Hradci 
Králové za Školní rok 1893—94. (3.-37. str. a tabulka) 
Brtu jazyka ěeského, který sestavila komise SirSim sborem Matice 16 Brynych — Cicero. 

České sřizená. Vydáni třetí, úplně směněné a rosmnožené. 

V Praze, J. Otto ; 8. (431 str.) 2 zl. 60 kr., v pl. váz. 2 zl. 80 kr. 
Brynyeh Eduard, Duěe lidská. Čistý výnos věnován koleji sv, 

Prokopa. V Chicaga 111, 18911., nákl. „Přítele dítek''; 8. (32 str.) 

Brzák Frant. a Frant Hrnéif, Vácalav Hlava z Kirgfeldu^ pri- 
mátor král. mésta Nymburka. 16/6 1594—16/6 1894. Ka SOOleté 
památce jeho úmrtí sestavili. V Njmhurce, nákl. ^^Ohč. List& a 
Novin**, tiskem V Hoblíka v Poděbradech; 8. (30 str.) 25 kr. 

Buchbinder B. a F. Reiner^ SňeUek na zkoúSku, Viz Divadlo, 
Ochotnické, sv. 95. 

Buehholz Dr., Charakteristické obrázky o pHrodnieh a kultumi<A 
pomérech státův evropských. Viz David Klement. 

BukOTSký Dr. J., O áéincieh injekci nukleinovjch při ulctis eruriM, 
Z c. k. české kliniky pro nemoci kožní proř. Dr. V. Janovského. 
LVU. Zvláštní otisk z „Časopisu lékařů českých.^ Boč. 1894. 

V Praze, spisovatel (ext. lékař c. k. vSeob. nemocnice), tiskem 
Dra Edv. Grégra; v. 8. (7 str.) 

Burghau§er Gustav, Počtářstvi a méřictvi pro Školy rolnické a 
zimni hospodářské. Viz Zdráhal Alois a Gustav Burghauser. 

Burian Hjnek V., Aromatické rostliny. Viz Pěstování rostlin ho- 
spodářských, odd. VI. 

— Naie české ovoce. Zevrubný popis známých i méně známých 
osvědčených druhů čenkého ovoce. Jablka. Díl II. Míšeňské ja- 
blko. — Drkavka. — Český Alei. — Syreček. V Praze, A. Rein- 
wart ; 8. (29 str.) 20 kr. 

— Výroba slivovice. Poučení pro hospodáře a vjrabitele lihovin, 
jak nejvhodnějším a nejlacinějším způsobem vyráběti lze slivo- 
vici při řádném a správném využitkováni peckového ovuce. Na 
základě dlouholeté prakce a vlastních zkušeností napsal. TamŽ, 
1896.; 8. (22 str.) 20 kr. 

— Dr. Josef, Vrafle lidu náboženství! Viz Slova pravdy, čís. 6. — 
Zakládejte jednoty. Tamž, Čís. 7. a 8. 

Burket Ladislav, Chov skotu. I. odděleni. Přírodopis skotu. Vík 
Nauky, Illustrované, o chovu zvířat hospodářských, III. 

Bystři čan P. Josef, Kořalka a desatero. V Mor. Ostravě, Julius 
Kittl; m. 8. (44 str.) 10 kr. Cajthaml F. Viz Liberté V. L. 

Cammeran Salvátor, Don Pasquale. Komická opera o třech jed- 
náních. Dle starší italské látky „Ser Marcantonio**. Z vlaStimy 
přeložil Jindřich Bohm. Hudbu složil Gaetano Donizetti. 
V Praze, Alois Hynek; 8. (68 str.) 30 kr. 

de Camoťns Luiza, Lúsitanů I. zpév. Přeložil (f) prof. BohuS 
Pospíšil. Obsaženo ve Výroční zprávě obecního nižšího gy- 
mnasia v Čáslavi za školní rok 1893—94. (6.-27. str.) 

Garlyle Thomas, Hrdinové a cténi hrdin v dějinách. Viz Biblio- 
téka, Vzdělávací, sv. 20. 

CastelllUOVO Enríco, Před odjezdem. Viz Svazky, Levné, novel, 32. 

CcUalogus insectorum faunae bohemieae. Viz Seznam hmyzu českého. 

CÍ€ero M. Tullius, Laelius de amicitiu. Za potřebou školskou vy- Ciceronis — Č^pek. 17 

dal Theodor Schiche. Podle druhého, opraveného vydáni pro 

České Školy upravil Dr. Edvard Štolovský. V Praze a ve Vídni, 

F. Tempsky; 8. (42 str.) 26 kr., váz. 43 kr. 
Ciceronis M. Tulii Cato major de senectute. Za potřebou Školskou 

vydal Theodor Schiche. Podle druhého, opraveného vydání 

pro České Školy upravil Dr. Edvard Štolovský. Tamž; 8. (XVI 

a 42 8tr.) 25 kr., váz. 43 kr. 
Císař Líc. theoK F., Králická o Králicích, Vzpomínka na slav- 
nost jubilejní, konanou v Kralicích dne 15. srpna 1894 v paměť 

třistaletého trvání Šestidílné Bibli Kralické. V Brně, Evang. 

reformovaný sbor brněnský; 8. (56 str.) 20 kr. 
ColiinS Wilkie, Otc&v zloéin. Román. Anglicky napsal. V Praze, 

nákladem vlastním, tiskem knihtiskárny „Politik"; 8. (504 str.) 

55 kr. 
ColombiOTá Markýzka, Vánoííni povídka. Viz Knihovna Besed 

Lidu, 19. — Zlaté sny, Tamž, 4. 
ColombOTá, Americký ujec. Viz Zábavy večerní, R. XV. čís. 2. 
Conscience J., Volha srdce. Přeložil Jan Sojka. V Praze, 

Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství (V. Kotrba) 

(G. Franci kom.); 8. (102 str.) 30 kr. 
Conway Hugo, Zločincův tajný siíatek. Román. Anglicky napsal. 

V Praze, nákladem vlastním, tiskem knihtiskárny Politiky; tf. 

(Do konce roku 1894. vySlo přílohou k odpolednímu vydání 

„Národní Politiky" str. 1.— 220.) 
Cooper J. F. a Pavel Moritz, Orli oko. Povídka pro mládež. 

Dle... vypravuje Josef Kalenský. Se čtyřmi skvostnými 

barvotiskovými obrázky. V Praze-Karlině, Rudolf Storch; 8. 

(144 str.) váz. 1 zl. 20 kr. 
— — Lapač divé zvěře. Povídka pro mládež. Dle . . . vypravuje 

Josef Kalenský. 8e čtyřmi skvostnými barvotiskovými obrázky. 

Tamž; 8. (136 str.) váz. 1 zl. 20 kr. 
Coppée Francois, Olivier, Viz Sborník světové poesie, sv. 30. 
Cori P. Jan Nep., Jindřich IV, z Hradce. Nástin životopisný. 

Z německého originálu... vydal František Tischer. (Otisk 

z Časopisu „Ohlas od Nežárky".) V J. Hradci, vydavatel, tiskem 

A. Landfrasa syna; m. 8. (146 str. a rejstřík.) 
Cossa Pietro, Nero, Viz Sborník světové poesie, sv. 32. 
Ctibor Jan, Obchodní akademie v Chrudimi 1882—3 až 1892—3. 

K památce svěcení nové Školní budovy sestavil. V Chrudimi, 

1893., Obchodní Akademie; lex. 8. (litogr. tabulka a 19 str.) 
Cumpfe Dr. Karel, Homerova Ilias, Viz tam. 

Cáda FrantiSek, Noetická záhada u Herharta a Stuarta Milla, Viz 
Rozpravy České Akademie, Tř. III. R. III. Č. 5. 

Čadová A. Jiř., Zdravotní řády pro žactvo. V Táboře, K. Janský ; 
Pět závěsných tabulí v rozměrech 54x66 cm. za 80 kr., na le- 
pence nalepených a k zavěSení upravených za 1 zl. 60 kr. 

Oajlcovskij M., Jolanta. Viz Urbánkova Bibliotéka operních a 
operetních textův, ř. II. sv. 78. 

čapek K. M., V třetím dvoře. Román z pražského života. Illustro- 

2 Ig čáslavský — Čelakovský. 

val ArtuS Scbeiner. Sešit 1.— 2. V Praze, 1895., J. Otto ; 

lex. 8. (Str. 1.— 64.) Sešit za 30 kr. 
(^áslavský Karel, O veřejnoprávním postaveni spolků. V Praze, 

spisovatel, tiskem Dra Edv. Grégra (Kapr a Kotek na Smíchově 

kom.); m. 8. (■<4 str.) 25 kr. 
Cech J-, Svůj k svému! Ku podpoře české práce, českého obchodu 

a průmyslu napsal. Druhé a třetí vydání. T Praze, V. Kadlec, 

tiskem Ant. Švejnara v Semilech; 8. (26 str. a inserty) 5 kr. 

— Svatopluk, Cerkes a jiné básně. Páté vydání. V Praze, Eduard 
Valečka; m. 8. (83 str.) 50 kr. 

— Evropa. Báseň. Čtvrté vydání. Tamž; m, 8. (83 str.) 50 kr. 

— Nová sbírka veršovaných práci. Vydání čtvrté. Tamž; 8. (243 
str.) 1 zl. 40 kr. 

— Pisné otroka. V Praze, 1895., F. Topič; 8. (78 str.) 50 kr., 
v plátně váz. 1 zl. 20 kr. 

— Ve 8tÍ7iu lipy. Báseň. Sedmé vydání. V Praze, Eduard Valečka; 
m. 8. (87 str.) 50 kr. 

— Václav, Mamon. Pražský román z let sedmdesátých. Illustroval 
tušovými kresbami Jos Ullrich. Díl prvý a druhý. V Praze^ 
Tiskem Národní tiskárny a nakladatelstva, nákladem vlastním ; 
fol., díl za 1 zl. 

Díl prvý. Démon lásky. (Svazek tento obsahuje obrázkovou 
. Část všech čísel „Iliustr. Kurýra'* od 1. ledna do 4. dubna 1894) 
(1.— 328. str.) 

Díl druhý. Démon zlata. (Svazek tento obsahuje obrázkovou 
část všech čísel „Illustr. Kurýra" od 5. dubna do 8. července 
^1894.) (329.-652. str.) 

Cechy. Společnou prací spisovatelův a umělcův českých. Vede 
Alois Jirásek. Sešit 139.-150. Díl IX. a X. V Praze, J. 
Otto; v. foJ. Sešit za 90 kr. 
Obsahuje: 

Díl IX. (Seš. 142., 148.) Zapadni Čechy. Sešit 13. a 14. (Str. 
245. — 288. a 3 vvobrazeni mimo text.) 

Díl X. (Seš. 139.— 141., 143.— 147., 149.— 150.) Krwiné Hory 
a Poohři, Sešit 1 — 10. (Str. 1. — 200. a 15 vyobrazení mimo text.) 

— Mapa. Viz Wagner J. E. 

— Místopis. Viz tam. 

Čejka Josef, Stavitelství hospodářské. Učebnice pro střední hospo- 
dářské školy, příruční kniha pro hospodáře, stavebníky, majitele 
domů, stavitele i pro stavební řemeslníky. K vyzvání veleslav, 
zemského výboru království Českého na základě dlouholeté zku- 
šenosti a dle nejnovějších pramenů stručně sestavil. Praha-Smí- 
chov, spisovatel (ářed. oprav. civ. inženýr atd.), tiskem B. 
Grunda a V. Svatoňe na Král. Vinohradech; v. 8. (279 str. a 
tabulky) v plátně váz. 2 zl. 80 kr. 

čelakovského Františka Ladislava Růže stolistá. Báseň a pravda. 
Výkladem a rozborem opatřil Frant. Bílý. (S podobiznou.) 
Druhé, rozhojněné vydání. V Praze, B. Stýblo; 8. (112 str.) 
38 kr., váz. 45 kr. 

Čelakovský Jaromír, Registra soudu komorního 1503—1511. Viz 
Archiv Český, díl XIII. Čelakovský — Černý. I9 

Oelakovský Dr. Lad. J., Rozpravy o Darwinové theorii a vývoji 
rostlinstva, V Praze, 1895., Dr. Frant. Bačkovský; v. 8. (243 str.) 
2 zl. 20 kr. 

z Čli*nkova Emanuel ryt,, Rok na %amotí, Bksué. V Praze, F. Ši- 
máček; m. 8. (70 str.) 30 kr. 

Čermák Prof. Jan, Srovnávací úvaha o Symposiu Xenofontové a 
Platonové. (Dokončení.) Obsaženo v XXV. programu c. kr. če- 
ského gymnasia v Olomouci za Školní rok 1893-94. (3 — 36. str.) 

— Jaromír, Spolehlivý a dokonalý prostonárodní huhitel veškerých 
škodlivých Hvocichú jak v domácnosti, tak i v zahradé, poli, lese 
a louce se vyskytujících. Nevyhnutelně potřebná knížka pro ka- 
ždého, kdož snadným a spolehlivým způsobem vyhubiti chce 
bělásky, blechy, cvrčky, červotoče, červy, čmelíky, deSťovky, 
dřepčíky, hmyz všeho druhu, housenky, hraboSe, hranostaje, 
chrousty, ještěrky, klíště, kolčavy, komáry, krtky, krtonožky, 
krysy, křečky, kuny, moly, mouchy, mravence, msice, myši, no- 
satce, pidikřísky, pilatky, pilouse, ploštice, plže, ponravy, rusý, 
stonožky, střečky, svinky, štěnice, šváby, tchoře, vosy, vši, žáby, 
a pod. Sebral a sestavil. V Praze, l895., A. Reinwart; 8. 
(30 str.) 20 kr. 

— Jaroslav, Prokop Veliký před Naumhurkem. Obraz. Reprodukce 
v barvách. V Praze, Mikoláš Lehmann; napnuté na plátně 
103x68 cm. bez rámu 16 zl., aneb 135x95 cm. s rámem 27 zl. 

— Kliment, Mince království Českého za panování rodu Habsbur- 
ského od roku 1526. Sešit 4. Mince Fridricha Falckého [1619 — 
1620) a Ferdinanda II. {1619-^1637). Se 157 obrazy mincí a 
24 znameními mincmistrů. V Pardubicích, F. Hoblík ; m. 4. 
(Str. 171.— 234. a tah. XLII.— LXI.) 2 zl. 50 kr. 

— Pv&vodce národopisnou a archaeologickou výstavou v Čáslavi od 
8, do 15. září 1894. uspořádanou místním odborem národopisným 
a musejním spolkem „Včelou Čáslavskou** v museu spolkovém 
a v měšťanské škole. V Čáslavi, Národop. odbor a „Včela Čá- 

^slavská**, tiskem Fr. Starcha; v. 8. (16 str.) 10 kr. 

Čermákův Kalendář českých hasičů na obyčejný rok 1895 Ročník pat- 
náctý: Uspořádal Jan Tar antik. V Klatovech, kněbtiskárna Max 
Čermáka; kap. (178 str., inserty a zápisník) v plátně váz. 85 kr. 

č<»Pnoh)íl\ek Josef, Naše tance. V Č. Brodě, 1893., spisovatel 
(tan. mistr v Kolíně) tiskem L. Beneše; m. 8. (70 str.) 

CernohoiiZ Jan Nep., Sbírka historických přikladův z déjin slo- 
vanských zvláSté pak českých. Kazatelům, katechetům, učitelům, 
vychovatelům a vzdělaným Čechům vůbec sebral a upravil. 
Sešit 1.— 3. V Praze, 1896., Cyrillo-Methodějské knihkupectví 
G. Franci; v. 8. (Str. 1._-144.) Sešit za 36 kr. 

Černý Adolf, Různé listy o Lužici. Viz Matice lidu, čís. 3. 

— Josef, Rec Lysiova proti Evatosthenovi. Viz Lysius. 

— K. a H. I^tolc, Regulační odmérka pro Siávu difuzni. Otištěno 
z XII. roč. „Listů cukrovarnických". V Praze, spisovatelé, tiskem 
Dra Edv. Grégra; lex. 8. (6 str.) 

— Karel, Rudolf Mrva. Pokud lze vraždě jeho přikládati význam 
politický? Po konfiskaci druhé opravené vydání. V Praze, spi- 
sovatel, v komissi Jaroslava Pospíšila; 8. (31 str.) 10 kr. 

2* 1 ^0 černý — Čtení, Zábavné a poučné, pro mládež. 

tyerný Karel, 10 ěpi^ýmovných humo}'esek íeskéko venkovti. Veršem 
i proBoa podal ... a k torna 75 Spásovných obrázku od Karla 
Thnmy. V Chrudimi, Michael Emanuel Holakovský; 8. (131 
str) 60 kr. 

~ V., Ze života otrokův ameHckých. Vis Storchova Knihovna po- 
vídek z blízkých i dalekých krajů, sv. 49. 

— JUC. Vratislav, Cestováni po Cemé Hoře. V Praze, spisovatel, 
tiskem F. Šimáčka; v. 8. (12 str.) 

Červenka F., ZlepSend Steinmannovd vápenka. Otisk z XII. roč. 

„Listů cukrovarnických**. V Praze, spisovatel (stavitel), tiskem 

Dra Edv. Grégra; lex. 8. (3 str.) 
€ervÍiUi:a K. J., Valašská chalupa i grunt v Hodalavieich a okoli, 

(Zvláštní otisk z „Časopisu vlast, spolku olomouckého, roČ. 

1894). V Olomouci, Vlast, musejní spolek; v. 8. (24 str.) 

— Karel, Krajiny a nálady. V Praze, F. Šimáček; m. 8. (100 str.) 
30 kr. 

— Zhaslé oci a několik jiných drobných studii prosou. V Praze, 
1895., Edv. Beaufort; 8. (174 sti*.) 90 kr. 

— M., O pěstováni lesa. Ve Žďáře (Morava), redakce „Háje", 
tiskem ŠaSka ve Vel. Meziříčí: 8. (64 str.) 40 kr. 

červinková-Kiegrova Marie, Letni sen života. Povídka. V Praze, 
Buršík a Kohout; 8. (271 str.) 1 zl. 20 kr. 

— Totéž. Viz Knihovna, Naše. 

— Ochrana chudé a opuStěné mládeže.' Rozhledy po lidumilství 
v Evropě. Ve prospěch spolku: „Ochrana opuštěných a zane- 
dbaných dívek**. Druhé (obálkové) vydání. V Praze, Spolek 
„Ochrana opuštěných a zanedbaných dívek'', v komissi Buršíka 
a Kohouta; v. 8. (XVI a 303 str.) 1 zl. 50 kr. 

vihák V., školské odděleni na Českoslovanské výstavě národopisné 

^v Praze 1895. Viz Hulička Emanuel a V. Čihák. 

Citanie, Lačné. Vydává M. Beňovský. Svazok 25. Imrich Fortu- 

natus. Denník starého pána ex anno 1522. Napísal Maurns 

Jókai. Z příležitosti jeho 50 ročného spísovateFského jubilea 

poslovenčil M. Beňovský. V Trnavě, Adolf Horovitz ; 8, (63 str.) 

^15 kr. 

Citanka pro nižH třidy střednieh ikol. Viz Petrů Václav. 
--- pro Školy obecné. Viz Šťastný Jan, Jan Lepař a Josef Sokol. 
Čitáma Švandy Dudáka. Knihy rozmarné i vážné. Pořádá Ignát 
He rrm ann. I. Ignát Herrm ann: Páté pres deváté. Sešit 1.— 
2. V Praze, F. Topič; 8. (Str. 1.— 64.) Sešit za 16 kr. 
€ižek Antonín a Alois Hajn, Proces s tak zvanou „Omladinou'^. 
K tisku upravili. V Kolíně, AI. Hajn, tiskem Č. Omy ve Stra- 
^ konících; 8. (441 str.) 1 zl. 25 kr. 

Člověk a jeho postaveni v pfirodě. Prostonárodní pojednáni pří- 
rodnicko-lékařské. Napsal Dr. J. Č. Druhé vydání. V Praze, 
^ Alois Hynek; 8. (144 str.) 60 kr. 

Čteni, Zábavné a pouěnéy pro mládež. Čís. 1. — 8. Smíchov, V. Neu- 
bert; 8. Číslo za 10 kr. 

Obsahuje následující povídky od A. B. Šfastného: 
Čís. 1. Za polárnim kruhem. Příhody z dalekého severu. (32 
str.) — 2. Saharskou pustinou. Povídka ze severní Afriky. (32 čupr — Dédictví Maličkých. 21 

sir,) —S, Lesníkův sckovanee. Povídka pro mládež a jeji přátele. 
(32 str.) — 4 Cesta nad Austrálii, Povidka z pátého dflu světa. 
(32 8tr.) — 5. Král uhei^ské puszty. Povídka. (31 str.) -— 6. Duch 
amerických pustin. Povídka ze Severoamerické Unie (32 str.) — 
7. Dcera zálesákova. Povídka ze Spojených státA severoameric- 
kých. (32 str.) — 8. Opuštěný mlýn, Povidka z doby francouzské 
revoluce. (32 str.) 

Cupr Ladislav, Kneippova methoda vodoléěebná a zdravotní referent 
zemský v království Českém M. U. Dr. Hynek Pele. Pokyny těm, 
kdož v Čechách Kneippovy lázně zfíditi míní, podává. S jedním 
polohopisným plánkem Rneippových lázni a Šesti fotozinko- 
grafíckými pohledy na lázně s okolím a na tělocvičnu. Celý 
výnos z prodeje tohoto pojednáni věnován jest spolku ,|Oeský 
Kneipp". V Praze, spisovatel (Kapr a Kotek na Smíchově kom.); 
v. 8. (20 str. a přílohy) 20 kr. 

Cařin Josef, Vaření cukr ovin pomocí brasmoskopu a kontrola oa- 
řeni. Otisk z XII. rod „ListA cukrovarnických". V Praze, spi- 
sovatel, tiskem Dra Edv. Grégra; v. 8. (7 str.) 

— Varomér^ Čili přístroj ku měření hustoty vařičích tekutin a ma- 
tečných louhfi, v nichž krystaly plovou. Otisk z XII. roč. „Li- 
stů cukrovarnických**. Tamž; v. 8. (3 str.) Dančenko. Viz NěmiroviČ Dančenko V. 

Daildet Arn., Zločin a láska, (Le crime de Jean Malory.) Román. 
Francouzsky napsal. Z originálu přeložil J. Borový. V Praze, 
nákladem vlastním, tiskem knihtiskárny „Politik^ ; 8. (363 str.) 
40 kr. 

Dawid J. Wl., Prog^'am pozorováni psychologicko-paedagogických 
na ditku od narození do 20, roku života. Návod ku snadnějšímu 
poznání dítka. PoLsky napsal. Přeložil Josef Pavelka. V Chru- 
dimi, Stanislava Pospíšila zef; m. 8. (164 str.) 30 kr. 

David Klement, Charakteristické obrázky o přírodních a kulturní^ 
poměrech států evropských. Ze spisů Dra Pavla Buchholze a j. 
sestavil a upravil. V Telči, Emil Šolc; v. 8. (176 a III str.) 
1 zl. — Též ve 4 sešitech po 30 kr. 

Debay A., Muz a žena! Přírodověda muže a ženy od jich zje- 
veni se na povrchu zemském až k našim dnům. S přídavkem: 
O dějinách lidských monstruosit. Dle 25. vydání originálu pře- 
ložil Dr, E. N. V Praze, 1895., I, L. Kober; 8. (338 str.) 1 zl. 
60 kr,, v plát. váz. 2 zl., s červenou ořízkou 2 zl. 10 kr. 

— Vybrané spisy. Sešit 1.— 18. Tamž; 8. Sešit za 16 kr.; desky 
na jednotlivé díly po 30 kr. 

Sešit 1.— částečně 11. I. Muž a žena! (Viz výše úplné 
dílo.) 

Sešit 11. — 18.11. Muž a žena v manželství. Přírodopis a lékař- 
ské dějiny manželů v nejzvláštuějšich podrobnostech. Zvláštní 
hygiena žony a novorozeňátka. Dle 186. vydání přeložil Dr. E, 
N. (Str. 1.— 240.) 
Dědictví Maliěkých pod ochranou sv. Karla Boromejského v Hradci 
Králové. Číslo 38. Boži soud. Obraz ze života naší rozhárané 22 Dědictví ST. Cyrilla a Meth. — Dennoík pro pisimy, továrny a kane* 

dobj pro rodiny a odrostlejší mládež sepsal Josef Strasser. 
Třicátý o»mj podil pro údy D. M. na rok 1894 s dvěma bar- 
votískovými obrázky. V Hradci Králové, , Dědictví Maličkých", 
tiskem Pospíšilovy knihtiskárny; 8. (208 str.j 70 kr. 
Dédiclci 8v. Cyrilla a Melhodéje. Viz Bibliotéka poučná a zábavná. 

— $v. Prokopa. 1894. Psychologie. Od fil. Dra Eagena Kade- 
řávka. S dovolením nejdůst. p. opata Želivského. Připojeno: 
„Matrika údúv sv. Prokopa*^ (od r. 1861 — 94.) Stanovy „Dědictví 
sv. Prokopa"- . Seznam knih nákladem „ Dědictví sv. Prokopa*^ vy- 
daných. Čislo XXXV. Za rok 1894. V Praze, Dědictví sv. Pro- 
kopa, tiskem kníž. arcib. knihtiskárny (Rohlíček a Sievers) (B. 
Stýblo kom.); lex. 8. <388 a 107 str.) 2 zl. 

— Svatojanské. 1894. Církev vUězná. Životy Svatých a Světic Bo- 
žích. Pořadem roku občanského sepsal František Ekert. Svazek 
druhý. S 35 obrázky. Podil údů Dědictví Svatojanského čís. 
81. za rok lř^94. V Praze, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 
v komisi B. Stýbla v Praze, E. Holzla v Olomouci a K. Wi- 
nikera v Brně; v. 8. (Obsah a 743 str.) kart. 2 zl. 50 kr. Údům 
spolku zdarma. 

De ¥oe Daniel, Život a podivuhodná dobrodrttzstvi Robinsona 
Krusoay jak je sám vypravuje. Anglicky sepsal. České mládeži 
podávají A. M. Lounský a Jar. Svákovský. Se 120 obrázky 
Valtra Pageta. S vysvětlivkami a krátkým životopisem spiso- 
vatelovým. Sešit 6. — 16. V Praze, Alois Hynek; v. 8. (Str. 
129 —380. a seznam vyobrazení) Sešit za 15 kr. — Úplné. (Sez- 
nam vyobrazení a 380 str.) 2 zl. 40 kr., v plátně váz. 3 zl. 
60 kr. 

Dějepis všeobecný. Pořádá Dr. Jos. Emler. Sešit 39. — 40. Oddíl 
prvý. Dějiny středověké. Od konce století pátého až do konce 
století patnáctého. Sepsal Fr. Šembera. V Praze, J. Otto; 
v. 8. (III. str. 1129. — 1256.) Sešit za 50 kr. 

— vieobecný v obrazech pro nižší třídy skol středních. I. Viz Dvořák 
Bud. a Frant. Šujan. 

Dějiny české J,iteraZury.JSÍ\2, Vlček Jaroslav. 

— národu Českého v Cechách a v Moravě. Viz Palacký František. 

— Obrázkové^ národa českého. Viz Dolenský Jan, 

— pravoslavné církve. Do počátku rozdělení církví. Přeložil z ru* 
ského jazyka Feodor Jareš. V Kijevě, 1893., tiskárna Impera- 
torské university; v. 8. (128 str.) 

— umění výtvarných. Viz Mádl Karel B. 

— zjevení Božího v Novém zákoně. Pro mládež gymnasijní v cí- 
sařství Rakouském. Zčeštil Matěj Procházka. S dvěma pří- 
lohami. Čtvrté, nezměněné vydání. V Praze, 1890., I. L. Kober ; 
v. 8. (obsah, 249 str. a 2 mapky) 1 zl. 40 kr., v plátně váz. 
1 zl. 64 kr. 

Deimar Alexel, Mara. Opera o jednom jednání. Báseň. Česky od 

Otakara Kučery. Hudbu složil Ferdinand Huramel. V Praze, 

Alois Hynek; 8. (15 str.) 20 kr. 
Denník pro pisárny, továruy, kanceláře a správy statků na obyčejný 

rok 1895. V Praze, 1895., Hofer a Klouček; úz. fol. (1.— XII. 

str., 256 str. a XllI.— XXV. str.) v plátně váz. 1 zl. 20 kr. Deyl — Divadlo, Ochotnické, v král. vén méstě Poličce. 23 

Deyl Dr. J., Pokusy a paeudotuherkulosou zvláSt na oku, Visj Roz- 
pravy České Akademie, Tř. II. R. III. Č. 3. 

— R., Hledali topinka. Viz Hrj, Žertovné divadelni, sv. 82. 

Dickens Charles, Výlet paimikem. Viz Knihovna Besed Lidu, 9 

DivadlOy Besední. Pořádá a dle svého rozvrhu upravit dává vy- 
davatel „Divadelního ochotníka" Josef Srp. Svazek 39. — 43. 

V Praze-Karlíně, Jos. M. Srp ; m. 8. Sešit po 10 kr. 

Sv. 39. Vysoké zpropitné — hluboké mlčeni. Žert o jednom jed- 
nání, dle francouzského a p. r. volně zpracoval E. Z. (39 str.) 

Sv. 40. Hledal — naSel. Veselohra v 1 jednání. Dle R. volně 
vzdělal J. S. 1895. (22 str.) 

Sv. 41. Veselé narozeniny. Veselohra v 1 jednáni. Dle L. 
vzděláno od E. Š. 1895. (23 str.) 

Sv. 42. Tajný pokoj. Veselohra o 1 dějství. Napsal Jarmil 
Krchlebský. 1896. (20 str.) 

Sv. 43. Jen procl Žert v jednom jednání od Frant. Joz. 
Janke-ho. Ku hře použito látky anekdotní. (1882.) (20 str.) 

— Ochotnické. Pořádá Arnošt Sch vab-Po 1 abský. Svazek 89. — 
97. V Praze-Karlíně, M. Knapp ; 8. Svazek 90. a 95. za 40 kr., 
ostatní po 30 kr. 

Sv. 89. Dvanáctý srpen 1881 čili Na oltář vlasti. Vlastenecká 
hra z národního života českého se zpěvy ve čtyřech odděleních. 
Pro ochotnická divadla napsal Emil Kunst. (59 str.) 

Sv. 90. Doktorova pani tchyné. Veselohra o jednom jednání. 
Naps.il Josef V. Březina. (55 str.) 

Sv. 91. V bludišti života. Drama o třech jednáních. Napsal 
J. E. Šlechta. (102 str.) 

Sv. 92. Slavnostní schůze. Veselohra o dvou jednáních s pro- 
měnou. Napsal Archleb Luděk. (Provozováno poprvé s čestným 
úspěchem ve „Svandově zimním divadle na Smíchově", dne 20. 
března 1894.) (72»str.) 

Sv. 93. Jen žádnou od divadla. Veselohra ve třech jednáních. 
S použitím starší látky sepsala Eliška Pešková. (Provozováno 
8 velkým úspěchem v bývalém zem. českém divadle.) (78 str.) 

Sv. 94, Klepy. Komedie o třech jednáních od Michala Ba- 
tuckého. Autorisovaný překlad z polského rukopisu od Arno- 
šta S c h v a b a-P olabského. (78 str.) 

Sv. 95. Sňatek na zkoušku. (Vydlažená rodina). Fraška o třech 
jednáních. Napsali B. Buchbinder a F. Re i ne r. Pro České 
jeviště upravil J. E. Šlechta. (Provozováno s velikým úspěchem 
ve Svandově aréně na Smíchově.) (87 str.) 

Sv. 96. Poklad. Obraz z vesnického života o 4 dějstvích. Na- 
psal Karel Plesk ač. (69 str.) 

Sv. 97. Prababicčin kalendář. Žert ve čtyřech jednáních Na- 
psal Karel Jonáš. (63 str.) 

— Ochotnické, v král. věn. městé Poličce^ jeho vzniky osudy a čin- 
nost. 1879. — 1894. Památník, jejž k oslavě sedmdesáté a páté 
ročnice jeho trvání vydal spolek divadelních ochotníků „Tjl". 

V Poličce, spolek divadelních ochotníků „Tyl", tiskem F, Po- 
pelky; v. 8. (138 str. a vyobrazení.) 24 Divadlo s loutkami — Domečka 

Divadlo 8 loutkami. SeSit 19. — 20. V Praze, A. Storch sjn; 6. (po 
39 str.) po 16 kr. 

SeSit 19. Rodná chaloupka. Kouzelná hra ve třech jednáních. 
Napsal Ladislav Fiala. S pňvodnimi obrázky od M. Ale Se. 

SeSit 20. Mladi obchodnici. Fraška ve třech jednánich od Žofíi" 
Podlipské. S p& vodními obrázky od M. Aleše. 

DiviŠ^ Jan V., Příspěvky k dějinám průmyslu cukrovamického 
v Cechách. Spolek eukrovarnikíí východních Cech, — Statistický 
přehled Hnnosti spolkové sestavil K. C. Neumann. V Pardu- 
bicích, Spolek cukrovarníka východ. Cech, tiskem společné 
knihtiskárny; v. 8. (113 fskr. s podobiznami v textu a obsah.) 

Dlouhý Frant., Fra Diavolo, ndielaik banditů vlaiských. Ýíz 
Storchova Knihovna povídek z blízkých i dalekých krajA, sv. 64. 

Doba, Nová. Kalen lář lidu českého v Cechách, na Moravě a vo 
Slezsku na rok 1895. V Praze, 1895., Edvard Beaufort ; v. 8. 
(2 obrazy, 176 str., trhy a inserty) 60 kr. 

— Zlatá, dětská. (Obrázková knížka s textem.) V Praze, A. Storch 
syn; 4. (24 obrázk. str.) kart. 80 kr. 

Dolejá Karel, Živnostenské pisemnictvi. Učebnice žákům pr&my-* 
' šlových Skol pokračovacích, řemeslnických, odborných a mistrov- 
ských, jakož i pom&cka živnostníkům samostatným. Čtvrté vy- 
dání. Ve Vídni, 1893., Cis. král. školní kuihosklad; v. 8. (211 
str.) kart. 38 kr. 

— Živnostenské účetnictví se stměnou naukou o směnkách. Učebnice 
žákům průmyslových škol pokračovacicli a mistrovských jakož 
i pomůcka živnostníkům samostatným. Tamž; v. 8. (VIII a 169 
str.) kart. 86 kr. 

Do1eJ§ek Boleslav, Buchlov, Průvodce pro navštěvovatele hradu. 
V Uh. Hradišti, 1893., tiskem H. Handla ; m. 8. (27 str.) 10 kr. 
Dolenský Jan, Koleda. Vizitám. 

— Obrázkové dějiny národa Českého. Pomocí prof. Dra A. Rezka. 
Nové levné vydání dle velkých obrázkových déjin národa Če- 
ského spracované. S obrazy umělců : Václava Brožíka, Vénce- 
slava Černého, Adolfa Liebschera, H. Schullingra, 
Jana Vilímka a E. Zillicha. Sešit 1.— 16. V Praze, Jos. R. 
Vilímek; 8. (Str. 1.-240.) Sešit za 4 kr. 

— a Bohumír Patera, Metodické výklady z oboru přírodopisného, 
pHrodozpytného, technologického a hospodářského . Díl V. Zejména 
pro V. třídu škol osmitřídních a pro nejvyšší třídy ostatních 
kategorií školy obecné se zřetelem k osnovám a čítankám pro 
tyto třídy. Jakožto pomocnou knihu k vyučování přírodopisu, 
přírodozpytu, technologie a hospodářství na školách obecných 
sestavili. Č^íst II. Výklady z rostlino visu^ nerostopisu^ technologie 
a hospodářství. (Se 29 vyobr:izeními.) V Praze, Rohlíček a Sie- 
vers; v. 8. (Obsah n 279 str.) 2 zl. 

— Totéž. Viz Bibliotéka učitelská, sv. XIX. 

Domalip Dr. Karel, Experimentální studie na poli magnetickém. 

Viz Rozpravy České Akademie, Tř. II. R. III. Č. 10. 
Domečka Ludvík, Průvodce po Hradci Králové a okolí. (S illustr.) 

V Hradci Králové, B. E. Tolman; m. 8. (66 str. a inserty) 30 kr. Domečka — Pupiiisová. 25 

Domečka Ludvík, Průvodce po Třeboni a oJcoU. S mapou a 

pohledy. V Třeboni, Frantiíek Fišer; m. 8. (64 str.) 40 kr. 
Domin Karel, Geometrie pro ústavy uditelské. Druhé, přepracované 

vydáni. 8 208 obrazy v textu. V Hoře Kutné, Karel Šolc; v. 8. 

(obsah a 196 str.) 1 zl. 20 kr., v plátně váz. 1 zl. 40 kr. 
Dostál Alojs, DědÍĚÍv vychovanee. Viz Hlasy katolického spolku 

tiskového, éis. 2a.) 

— Královský panoí. Viz Besedy mládeže, sv. 310. 

— Na obecni pozemky. Viz Přítel domoviny, R. X. sv. 12. 

— Pod ítitem ocJirannýpi. Viz Hlasy katolického spolku tiskového, 
čís. 2b.) 

— Svobodnik, Viz Zábavy večerní, R. XV. čís. 3. 
Dostojevský Feodor Michajlovič, BratH Karamazovu Román ve 

čtyřech částech s epilogem. Přeložil Jaromír Hrubý. SeSit 1. 
32. V Praze, J. Otto; 8. (Díl I. str. 1.— 374., díl II. 1. 304. a 
díl III. str. 1.— 364.) SeSit za 12 kr. 

— Spisy. Svazek 3. — 6. Bratři Karamazovi, 3. díly. Viz Knihovna, 
Ruská, sv. XIX.— XXI. 

Drachmami Holger^ Z fnoře a pobřezi. Viz Svazky, Levné, novel, 
19. a 30. 

Drápek, Káni. Šibřinkový list Sokola Vinohradského. Ročník V. 
1894. Na Král. Vinohradech, 27. ledna. Nakladatel: Zábavní 
výbor Sokola Vinohradského. Redaktor: Vilém Rychnovský. 
Knihtiskárna B. Grunda a V. Svatoňe na Král. Vinohradech; 
4. 16 str.) 20 kr. 

Drtina Dr. Fr., Stoika Epikteta rukot^ mravnich nau<íeni. Viz 
Epikteta Stoika. 

Drůbek Ferd., Výbor pisni kostelnich a modlitby pro katol. mládež 
Skolni. Viz Bergmann Josef Á, a Ferd. Drůbek. 

Duda Ladislav, Hmyz polokfidlý {Rhynckota, Heteroptera, cicadina^ 
psyllidae). Viz Seznam hmyzu českého, I. 

Dudák, Strakonický. Občanský kalendář na obyčejný rok 1895. 
Řídí Frant. Nováček a Frant. Topka. Ročník II. V Strako- 
nicích, J. F. Pavelec; v. 8. (obraz-, 140 str., trhy a inserty) 60 kr. 

Diichoslav Eduard, Nauka o tézbé lesní. Viz Knihovna, Les- 
nická, Čís. 2. 

Dumas Alexander, THmwšketýH. (Název též francouzský.) Cyklus 
románů: Tři mušketýři. Tři mušketýři po dvacíti letech a Tři 
mušketýři jeStě po desíti letech. Přeložil Fr. Bob. Tomsa. 
Druhé, veskrze opravené vydání. Sešit 79. — 106. (Ukončeno.) 
V Praze, Jaroslav PospíSil; 8. (Str. 77.— 400., 1.— 399. a 1 —375.) 
SeSit za 15 kr. (Každý díl v plátně váz o 46 kr. více ) 
V dílech vyšlo: 

TH muSketýři jeSlé po desíti letech. Díl IV. (Seš. 77.— část. 87.) 
(400 str.) 1 zl. 50 kr. — Díl V. (Seš. část. 87.— část. 97.) 
(399 str.) 1 zl. 50 kr. — Díl VI. (Seš. část. 97.- 106.) (376 str.) 
I zl. 40 kr. 

Diimas sya Alexander, Princezna z Bagdadů. Viz Ochotník, 
Divadelní, sv. •J45. 

Dlipuisová Eudoxie, Mexickými pustinami. Viz Bibliotéka pro 
mládež dospělejší, sv. VI. 26 Důra — Epiktcta 

Dora Josef, Škola elem. kresleni volného pro ikoly obecné i me- 
siánské. Oddíl VI. V Blatné, sestavovatel (ředitel měSfanských 
Skol); 36 litogr. listu 27X19 cm. v obálce 55 kr. 

Dordik MUDr. Pavel, Příroda a zvifata na Sumatře Viz Sbírka 
8pis&. pro mládež vynikajících českých spisovatelů, éís. IV. 

Dliáek Vavřinec Josef, Hláskoslooi nářečí jihočeských. I. SAst. 
Consonantismus. Viz Rozpravy České Akademie, Tr. III. R. III. 
Č. 3. 

Dvořák Rud. a Frant. ^iijan, Dějepis vSeobecný v obrazech pro 
niiii třídy Skol středních. I. Starý věk. Sepsal Dr. Frant. Šnjan. 
8 42 obrazy v textu a '1 obrazy barvotiskem provedenými. 

V Praze, F. Tempsky ; v. 8. (obsah a 130 str.) 70 kr., v plátně 
váz. 95 kr. 

Dvoríiký FrantíSek, Listy pani Kateřiny z Žerotína rozené z Valď 
Stejná. I. Viz Archiv, Historický, čís. 3. 

— Sněmové, jednání léta 1593 i 1594 a právní proces Jiřího a La- 
dislava z Lobkovic. (Zvláštní otisk z VIII. dílu „Sněmů českých".) 

V Praze, spisovatel, tiskem Dra. Edv. Grégra ; 4. (70 str.) 
Dygasíntíki Adolf, Hlad a láska. Viz Svazky, Levné, novel, 14. Edice Barvicova. Díl I. a II. V Brně, Joza Barvič; 8. 

Díl I. Z různých pamětí. Napsal František Procházka. 
(264 str.) 1 zl. 20 kr. 

Díl II. Nové povídky a obrázky. Napsal Viktor Kamil Je- 
řábek. (221 str.) 1 zl; 

Eggerth Emil a Bedřich Braudejs, Zbraně střelné, lovecké, tcr- 
covní a obranné. Viz Knihovna, Lesnická, čís. 3. 

Ehrenberger Josef, Čermákova rodina aneb Pýcha vede k pádu 
a zapřeni sebe k vítězství. Obraz ze života v dvojím oddělení 
s dodatkem z nejnovější doby. V Chicagu, Knihtiskárna českých 
Benediktinů (702 Alport str.); v. 8. (182 str.) 

Echegaray José, Mariana. Viz Bibliotéka, Divadelní, sv. 187. 

Eim Gustav, Proti koalici. Řeí . . ., proslovená v poslanecké sně- 
movně říšské rady při rozpravě o zatímním rozpočtu 15. března 
1894. (Vydáno dle stenografického protokolu s úvodem a živo- 
topisem řečníkovým.) V Praze, Dr. Frant. Bačkovský; 8. (62 str.) 
15 kr. 

£i($ Čeněk, Pokyny, kteréž učitelstvu okresu ěeskobrodského v okr. 
konferencích r. 1892 — 1894 u věcech obecního Školství dal c. k. 
okresní školní inspektor. V Českém Brodě, Uč. spolek „Ko- 
menský", tiskem L. Beneše; v. 8. (17 str.) 

Ekert František, Církev vítězná. Svazek druhý. Viz Dědictví. 
Svatojanské. 

Eliot George, Silas Marner, tkadlec z Raveloe. Viz Ottova La- 
ciná knihovna národní, č. 127. 

Emler Josef, Paměti Rakovnické od r. 1425—1639. Viz Věstuík 
Král. České Společnosti Nauk. Třída filosoficko-historicko-jazy- 
kozpytná, IV. 

Epikteta Stoika rukovět mravních naučení, Přeiožil, úvodem a 
poznámkami opatřil Dr. Fr. Drtina. Obsaženo v Sedmé vý- Epištoly pro lid. — Flammarion 27 

roční zprávě eis. král. vyaSího gymnasia v Žitné nlici v Praze 
za Školní rok 1894. (3.-32. str.) 

Epištoly pro lid. Rediguje, a vydává Alojs Hajn. Epištola 8. 
Kollej Husova, Napsal Lidumil. V Kolíně, AI. Hajn; 8. (47 str.) 
5kr. 

£rben Bohdan, Klič k uriíováni mineralův. Viz Knihovna, Che- 
mická, seš. 6. 

z EsinarchŮ Dr. Bedřich, Prvá pomoc v náhlých úrazech 8 do- 
datkem o oSetřováni nemocných. Ku poučení vSech milosrdných 
lidí sepsal. Dle jedenáctého vydání německého zčeStili Dr. O. 
K., a Dr. A. I. Opatřeno 118 vyobrazeními. V Hradci Králové. 
J. PospíSil; 8. (VI a 12i str.) kart. 1 zl 

Euripidovy Fojnicanky. Přeložil Dr. Petr Dur dík. Obsaženo 
ve dvacáté sedmé (druhé) výroční zprávě o c. k. střední škole 
na Malé Straně v Praze za školní rok 1894. (3.-27. str.) 

Evangelium podlé sepsáni S. Jana. Podlé posledního vydání kra- 
lického z roku 1813. V Praze, Britická i zahraniČná společnost 
biblická; m. 8. (149.— 193. str.) 3 kr. 

— podlé sepsáni S, Marka, Podlé posledního vydání kralického 
z roku 1613. Tamž, 1893.; m. 8. (56.-89. str.) 3 kr. 

— podlé sepsání S. Matouěe. Podlé posledního vydání kralického 
z roku 1613. Tamž, 1893.; m. 8. (65 str.) 3 kr. Fa Presto, Poetický průvodce v umélecké směsi Kostumni Merendy 
Mesiánské besedy Pražské dne 27, ledna 1894. V Praze, Mě- 
šťanská Beseda; 8. (20 str.) 10 kr. 

— Viz též Mašek Karel. 

Fagowitz A. H., Světem. Příhody na moři a na souši. Dle . . . 

Pro mládež volně zpracováno od S. P. (Se 4 barvotiskovými 

obrázky.) V Praze, A. Storch syn; 8. (70 str.) váz. 50 kr. 
Fait Em., Kavkaz, jeho přirodni krásy ^ poměry národohospodářské, 

národopis a mistopis. Viz Bibliothéka, Novočeská, Čís. XXXI. 
Farmakopoea, Rakouská. Sedmé vydání. Z latinského přeložil 

Karel Lábler. V Praze, Buršík a Kohout; lex. 8. (263 str., 

ukazatel a inserty) 3 zl. 50 kr. — Též v 6 sešitech po 50 kr. 
Ferrari Paolo, Dvě dámy. Viz Ochotník, Divadelní, sv. 249. 
Feršman V., O ki'mivech a jich upravováni. Viz Matice, Cesko- 

slovanská, rolnická, sv. 1. 
Fiala Ladislav, Pan regent rožmberský. Historický obraz z velké 

doby. V Třehíči, J. F. Kubeš; 8. (144 str.) 36 kr. 

— Rodná chaloupka. Viz Divadlo s loutkami, seš. 19. 

z FínberkŮ Jan Václav, Zašlé děje. Viz Havránkova Moravská 
bibliotéka rodinná, R. I. Cis. 9. — 12. 

Fischer M., Památník ochotnického divadla v Soběslavi. Viz tam. 

Flainmarioil Camille, Konec světa. Illustrovali: Jean Paul 
Laurens, fiochegrosse, E. Bayard, Robida, P. Lauerns, 
Schwab e, Grasset, Saunier, Chovin, Merwart, Vogel, 
Bach, Quillonet, Baldo, Myrhách, Araédée, Rudeaux. 
Rytiny provedl Médulle. Autorisovaný překlad Jindřicha Vo- 
. dáka. V Praze, J. Otto ; lex. 8. (294 str. a životopis Flám- 28 Fořt — Fnlm. 

mxríonA XXII sir.) 2 zl. 40 kr., ▼ plitně yáz. 3 si. 90 kr. — 
Též v 10 sešitech po 24 kr. 

FoH Dr. Josef, Kanalisace Vltavy a Labe z Prahy do Ú*U n. L. 
OrientaSni náčrtek, který k popuda výkonného výboni, obledaci 
plavba pořádajícího, napsal. Ohledací plavba z Prahj do Ústí 
n. L. městskou radon v Praze, , Labským spolkem* ▼ Ústí a 
obchodními komorami v Praze a Liberci společně pořádaná dne 
21. října 1894. V Prasp, nákl. vlastním, tiskem Jos. R. Vilímka 
(Fr. Bivnáč kom.) ; v. 8.( tabulka a 33 str.) 36 kr. 

Foaard Abbé C, Svaif Pavel a jeho apoUoUké eeUy. Přeložil 
kněz Jan Ev. Hulakovský. S povolením nejd&stojněj^ kní- 
žecí arcibiskupské konsistoře ode dne 21. března 1894 č. 2686. 
SeSit 1. y Praze, 1895., Cjríllo-Methodějská knihtiskárna V. 
Kotrba (G. Praml kom.); v. 8 (Str. 1.-72.) 50 kr. 

Franěk Václav, Speciální methodika ucby slohové ve íkoláeh 
obeen^jch. Viz Spisů Dědictví Komenského čís. 5. 

Frankenber^er MUDr. Otakjir, O umUe vytvořených stenosách 
trachealnieh. Viz Rozpravy České Akademie, Tř. IL R. III. 
Č. 23. 

Freilach Dott. Qinseppe, Interno alT an€lajnejUo diumo che ha 
la frequema di rotazioni del vento nelT intervaUo di 4 ore a 
Praga, Viz Věstník Král. České Společnosti Nauk. Třída mathe- 
maticko- přírodovědecká. XXXIV. 

— PřtspěvJcy k poznáni Tdimatu Prahy- Viz Rozpravy České Aka« 
demie, Tř. II. R. III. Č. 29. 

Freund C. SS. R. P. Jiří, Protináboženské časové ýráse ve světle 
pravém. Příspěvek k řešení nejpalčivější časové otizkj. Zčeštil 
s povolením spisovatele Dr. Jan Nep. Sedlák. S povolením 
nejd&st. kníž. arcibisk. Ordinariatu v Pr^ize ze dne 2. srpna 
1894 dis. 7430. V Praze, 1895., Gjrillo-Methodějské knihkupectví 
Gustav Franci; 8. (78 str.) 40 kr. 

Fric Prof. Dr. Ant, Losos labský. Biologická a anatomická studie. 
S 85 obrazy v textu a I tabuli barvotiskovou. Uveřejněno s pod- 
porou slavného sněmu království Českého. V Praze, spisovatel, 
v komissi Fr. Řivnáče; v. 8. (tabulka a 104 str.) 2 zl. 50 kr. 

— Josef a Jan, Tabtdky pro var vody. Ku praktické potiPebě cu- 
krovarníků sestavili a vypoČetli. V Praze, sestavovatelé, tiskem 
B. Grunda a V. Svatoňe na Král. Vinohradech; m. 8. (16 str.) 

Frommeho Kalendářik Paleček 1895. Ve Vídni, Karel Fromme ; 
tob. form. (64 str.) v r&zných úpravách od 20 kr. do 40 kr. 

— Listový KcUendář 1895. Tamž; Dvě strany na lístku 14x11 cm. 
16 kr. 

— Tobolkový kalendář 1895. Třináctý ročník. Tamž; m. 8. (4 str.) 
16 kr. 

Fůgner Jindřich. (Podobizna.) Viz Album, České, 42. 

Faktia JUDr. František, Zákon a nařizeni, jimiž se upravuji kon- 
cessované živnosti stavební. Viz Sbírka zákonfi, čís. 29. 

Falín M., Konservováni ovoce a zelenin. Jakj^mi způsoby a po- 
mocí kterých přístrojů zužitkuje hospodář své ovoce a zeleninu, 
aby nejvyšíiího výnosu dosíci mohl. Časové pojednání, jež českým Gabler — Goth. 29 

hospodářům napsal. S 16 yjobrazenimí. V Prase, 1896., A, 
Beinwart; 8. (24 str.) 20 kr. v 

Gabler Dr. Vilém, Časové úvahy o velké revoluci francouzské. 

Viz Věstník Král. České Společností Nauk. Třída filosoficko- 

historicko jazykozpytná. I. 
Gaboriau Em., Pan Lecoq. Román. Zvláštní otisk z Moravských 

Novin. V Bi*ně, 1891., tiskem V. Barkarta, nákladem vlastním; 

8. (642 str.) 60 kr. 
Galdus B, Pérez, Mhou. Román. Španělsky napsal. Přeložil Hug. 

Kosterka. V Praze, Jos. R. Vilímek; 8. (d60 str.) 1 zl. 40 kr. 

(Po 16—32 str. přikládán byl román tento ku Vilímkové lUu- 

strované knihovně rodinné, VIII.) 
Garšiu Vsevolod, Červený květ a jiné novely. Viz Svazky, Levné, 

novel, 36. 
Gebauer Jan, Historická mluvnice jazyka českého. Díl I. Hlásko- 
sloví, V Praze a ve Vídni, F. Tempsky; lex. 8. (XII a 702 str.) 

12 zl. 

— Dr. Jan, Krátká mluvnice česká. Vydání druhé, opravené. Tamž ; 
v. 8. (169 str.) 60 kr., v plátně váz. 86 kr. 

— Mluvnice Česká pro ikoly střední a ústavy učitelské, II. Skladba. 
Vydání druhé, poopravené. Tamž ; v. 8. (234 str.) 1 zl., v plátně 
váz. 1 zl. 26 kr. 

Geisselreiter Ph. Mg. TomeS, Návod k tančeni národr^ich tancúv : 
I. Moravských^ Dle hudby Kovařovicovy. II. Českých. Dle 
hudby Kas kovy. V Prxze, Fr. A. Urbánek; m. 8. (91 str.) 1 zl. 

GeiSSler Bedřich, Perly posvátného řeČnictvi. Z pozůstalých ká- 
aaní. Vybral a k tisku upravil Ph. a Th. Dr. Tomá& V. Korec. 
Svazek IV. Sešit 2. V Brně, Knihtiskárna benediktinská; v. 8. 
(Str. 177.— 348.) 80 kr. 

GeisslOYa Irma, Mračný a Hrahin. Viz Přítel domoviny, R. XI. 
sv. 2. 

Glndelyho Dr. A. Dějepis vSeohecný pro vyíSi třídy Skol střednich. 
Pro české školy vzdělal Jan J.Řehák. Díl druhý: Věk střední. 
Třetí vydání. S 86 obrazci k objasněni středověké vzdělanosti 
a s osmi mapami. V Praze a ve Vídni, F. Tempsky ; v. 8. (IV 
a 260 str. a 8 map) 1 zl. 36 kr., v plátně váz. 1 zl. 60 kr. 

Gjalfi^ki Xaver Šandor, ProČf a jiné novely. Viz Svazky, Levné, 
novel, 17. 

Goťbel Ferd., Krakonoi, tajemný vládce v KrkonoUch. Dle . . . 
mládeži vypravuje J. K — ý. (S 6 barvotiskovými obrázky.) 
V Praze, A. Storch syn; 8. (74 str. a inserty) váz. 60 kr. 

Gosol M., Mrtvé dúSe aneb Příhody Cičikova. Viz Knihovna, 
Modrá, b. é. 19. 

de Goili*Ourt Edmond, Bratři Zem^anno. Viz Knihovna, Romá- 
noví, Světozora, sv. XXX. 

— Edmont a Julius, Karel Demailly. Viz Bibliotéka, Vzdělávací, 
sv. 19. 

Gotb Vil., Nezbytnost jazykového výchovu na Škole střední. Ze 
„Studii paedagogických" podává. Obsaženo v Programmu cis. 30 Go«lie — Gnnt-er. 

král. státního vjŠšiho g-Tmiiíisía t Mladé Boleslavi koncem Skol- 

niho roku 1893 — 94- 3.-45. str.) 
Goethe W., Ijigenie r Tauridě. Víe Sborník světové poesie, sv. 34. 
Gotthelf Jeremiáš, Cyril, chudý čeledín. Povídka. Dle překladu 

J. K. Tvla a J. V. Rozuma k novému vydáni upravil Josef 

Bartocha. Čtvrté vydáni ^^obálkové). V Prase, Dr. Frant. Bač- 

kovský; 8. (390 str.»'90 kr. 
Grajnert Josef, Ántoi Soch€í^ mladý vojin Viz Bibliotéka mládeže, 

ses. Vn. 
IrreenOYa* A. K., Ruka a prsten. Román. Přeložila FrantiSka 

Lorberova. Romány , Hlasu Národa*. V Praze, nákl. vlastním, 

tiskem „Národní tiskárny a nakladatelstva" : 8. i336 str.) 60 kr. 
GrigorOTiř D. V., Vyučená v pohostin^vi. Viz Svazky, Levné, 

novel, 6. 
GrossmannOTá-Brodsk^ L., Rozmarné kapitolk-y. Svazek prvni. 

Viz Havránkova Moravská bibliotéka rodinná, R. I. Čís. 7.— 10. 

— a A. B. Šťastný, Slavnosti sfromk-u ránoéniho. Úplná sbírka 
veskrze původních ber a písní s nápěvy, deklamací a říkán 
pro opatrovny a školy vůbec : přivítání i poděkování pro učitele 
i žactvo při vánočních slavnostech přáni ústní i písemná pro 
veškeré stupně dětského věku. proslovy i díky dospělých a dětí 
v řeči vázané i v prostomlnvě ku potřebě dobročinných i pod- 
půrných spolků, písemné žádosti, vánoční loutkové hry, různé 
pokyny při sestavování jesliček a zdobení vánočního stromku, 
atd. Nápěvy složil G. J. Laiek. V Praze- Karlíne, Rudolf 
Storch; v. 8. 142 str.) 1 zl. 20 kr , váz. 1 zl. 50 kr. 

GroveS Henry, Rozvrh každoročního ctent v Bibli čili Xávod^ jak 
pročisti Xový zákon jednou za rok a Starý zákon btuf jednou za 
rok nebo jednou za dva roky. V Praze, 1893., Křesťanský spolek 
mladíků; 8. (16 str.) 

Gross Dr. Gustav, Z řise hvězd. Astronomie pro Širší kruhy. S čet- 
nv-mi illustracemi a tabulkami. Sešit 2.— 11. V Praze, Buršíka 
Kohout; v. 8. Str. 33.-352.) Sešit i4 kr. 

— Totéž. Viz Světem i přírodou. 

— Gustav a Václav Láska, Pozorováni jasných Čar v€ spektrech 
některých hvězd. Viz Rozpravy České Akademie, Tř. II. R. III. 
Č. 30. 

— Vyietřováni měn světlosti hvězd proměnných. I. Tamž, Č. 13. 

Grnzinskij A., Veselé črty. Viz Svazky, Levné, novel, 33. 

Grydil František, Obřady cirkve katolické. S povolením Nejdůstoj- 
nějšího kniže-arcibiskupského ordinariatu v Olomouci. V BruS- 
perkn na Moravě, spisovatel (kaplan a předseda katolického 
tovaryšského spolku) tisk a expedice u Arnošta Heblinga v Mor. 
Ostravě; 8. ř3l8 str.) váz. 1 zl. 10 kr. 

Gndrich Rudolf, Rádce pro české hasičské sbory, V Opavě, spi- 
sovatel ^náčelník dobrov. sboru has. v Radnici u Opavy), tiskem 
Ad. Drechslera; v. 8. (208 str.) 1 zl. 

^Gnillotina, Pař4zská, a její oběti. Román. Sešit 19.- 50. (Konec.) 
V Praze, Alois Hynek; 8. (Str.^577.— 851.) Sešit z* 15 kr. 

Gunter Archibald Clavering, Ďáblovo plémě. (Baron Montez.) 
Román z posledních dnů. Z anglického přeložil Pavel Albieri. Gustav Adolf — Hardek. 31 

Románj „Hlasu Národa'^. V Praze, nákladem vlastním, tiskem 
„Národní tiskárny a nakladatelstva'' ; 8. (463 str.) 86 kr. 

Gustav Adolf, Život křesťanského hrdinu. Ku dňu decembra 9. 
1894, 300 roČnej to p.amiatke narodenia Gustava Adolfa a 50- 
roČného založenia blahodárného spolku „Gustav Adolf**. S 12 
povodními obrazmi. Slovenskému evanjelickému Pudu dťa ně- 
meckého podává Karol Salva. (Odtisk z Kalendára „Tranov- 
8ký«.) V Ružomberku, K. Salva; v. 8.^(32 str.) 

Guth Dr. Jiří, Cauaerie z cest. Řada II. : Španělsko, Viz Knihovna, 
Kabinetni, sv. LXXVI. 

— Ode hřehů moře Siředozemského. Viz Knihovna, VSeobecná za- 
jímavě poučná, čís. VIII. Haasovský MinuiSni kalendář. Malý domácí a hospodářský kalendář 
na obyčejný rok 1895. S titulním obrázkem a více dřevoryty. 
V Praze, A. Haase; 8. (102 str.) 20 kr. 
.Habberton John, Dvojčátka 'pani Mayhuimové, Viz Knihovna, 
Románová, Světozora, sv. XXXII. 

Hackl&nder B. V., Modet^ni otroci. Společenský román. Illustro- 
val A. Langhammer. (Illustrované romány a povídky pro 
lid.) SeSit 1.— 10. V Praze, Jos. R. Vilímek; 8. (Str. 1.-320.) 
Sešit za 12 kr. 

Hájek Fr., Velký ohňostr&jce. Dokonalé navedení, jak se vyrábějí 
ohňostroje salonní, vodní a zahradní. S 21 vyobrazeními, V Praze, 
Alois Hynek; 8. (127 str. a tabulka) 60 kr. 

Hajn AI., Proces s tak zvanou „Omladinou^ . Viz Čížek Antonín a 
Alois Hfljn. 

Halouzka Jan, Životopis Jana Nep. Soukopa. V Třebíči, J. F. 
KubeS ; v. 8. (37 str.) 20 kr. 

Hampl Václav, Stiznosti a žádosti stavů slezských r, 1790 a 1791. 
Obsaženo ve Výroční zprávě cis. král. vyšší realky v Rakov- 
níce za školní rok 1893—94. (3.-27. str.) 

Hanamanil Dr. Josef, O příčinách žloutenky stromků v jisté 
školce. Zvláštní otisk z IV, ročníku „Časopisu pro průmysl che- 
mický", 1894. V Praze, spisovatel (ředitel agrochemického 
ústavu výzkumného knížete Schwarzenberga v Lovosicích), ti- 
skem Františka Šimáčka; lex. 8. (6 str.) 

Haněl Ota, Zanevřel na ženy. Viz Hry, Žertovné divadelní, sv. 73. 

Hanu§ Frfintišek, O práci na difusni baterii. Zvláštní otisk z IV. 
roČ. „Časopisu pro průmysl chemický". V Praze, spisovatel (ře- 
ditel cukrovaru v Kovalevce na Rusi), tiskem F. ŠimáČka; lex. 
8. (10 str.) 

— Objasněni manipulace na difusni baterii. Zvláštní otisk z IV. 
roč. „Časopisu pro průmysl chemický". Tamž; lex. 8. (16 str.) 

— Zásady dobré práce difusni. Zvláštní otisk z IV. ročníku „ča- 
sopisu pro průmysl chemický", 1894. Tamž; lex. 8. (13 str.) 

Harapat Jizerský Jindřich, Dějepisné obrazy a pověsti. Viz 

Zábavy pro mládež, 181. 
— - Drobné lístky. Viz Besedy mládeže, sv. 314. 
Hardek Frant., Zlopověstný dům. Viz Knihovna, Malá, sv. 36. 32 Harte Bret — Hejxlar. 

Harte Bret, Thankful Blossomova. Viz Svazky, Levné, novel, 27 
HaškoveC prof. A., O faiand (majolice), ZvláStni otisk z „Listů 

Chemických", roč. XVIII. V Praze, Spolek Chemikův Českých, 

tiskem Dra Edv. Grégra; v. 8. (14 str.) 

— MUDr. Lad., O Hypnotickém účinku chlorálosy. Tt c. k. české 
kliniky psychiatrické. ZvláStni otisk z „Časopisu lékařů českých". 
Roč. 1894. V Praze, spisovatel (assistent kliniky psychiatrické), 
tiskem Dra Edv. Grégra; v. 8. (16 str.) 

— Prispévek ku studiu tuherktUosy michy. Otisk z „časopisu lé- 
kařů českých" 1894. Tamž; lex. 8. (16 str.) 

Havel Martin, Ze zápisků phil. stud. Filipa KoHnka, II. Rodina 
Janebova. Viz Knihovna, Kabinetni, sv. LXXVIII. 

Havelka Václav, Třicet let činnosti hospodářského spolku čáslav- 
ského. V Čáslavi, Hospod, spolek ; v. 8. (16 str.) 

Havelková Vlasta, VyHváni lidu moravského. (Zvi. otisk z „ča- 
sopisu vlasteneckého spolku musejního^.) V Olomouci, 1889., 
Kramář a Procházka; přič. 8. (3 i str.) 

Havránkova Moravská bibliotéka rodinná. Ročník I. Číslo 7.— 24* 
Ročník II. Číslo 1.— 6. Redaktor a vy davatelJosef F. Havrá- 
nek. Ve Velkém Meziříčí (na Novosadech, Morava), vydavatel, 
tiskem L. Klabusaya v HoleSově; 8. Celoroční předplatné na 
24 čísel obnáší pro abonenty 2 zl. 40 kr. Dvojitý seSit za 20 kr. 
R. I. Čís. 7. a 8. — Část. 9. a 10. Dílo III. Rozmarné kapi- 
tolky. Napsala L. G r o s m a n n o v á-B r o d s k á. Svazek první. 
(98 str.) 

R.L Čís. část. 9. a 10. — část. 11. a 12. Dílo IV. ZaSlé déje. 
Skutečné historky. Napsal Jan Václav z Finberků. (121 str.) 
R. I. Čís. část. 11. a 12.— 16. a 16. Dílo V. Podle rozmaru. 
Povídky a humoresky od Karla Chalupy. Svazek první. (222 str.) 
R. I. Čís. 17. a 18.— 23. a 24. Dílo VI. Z minulých dob. Po- 
vídky. Napsal Viktor Kamill Jeřábek. Svazek první. (383 str.) 
R. II. Čís. 1. a 2.-5. a 6. Dílo I. V proudu. Humoresky a 
črty. Napsal Čeněk Kalandra. Svazek první. (Str. 1. — 804.) 

Hawthorne Julian, Archibald Malmaison. Viz Svazky, Levné, 
novel, 34. 

Heimbaeh P., Pohřební řeči. Dle „Schaubiihne des Todes" 

volně zpracoval Mons. Antonín Slavíček. V Praze, B. Stýblo; 
8. (176 str.) 70 kr. 

Heimpl K}irel, Stroje zimotvomé. PřednáSka ředitele před- 
nesená v týdenní schůzi německého póly technického spolku 
dne 16. prosince 1893. Uveřejněna v časopise: „Technische Blat* 
ter", čtvrtletních zprávách německého polytechnického spolku 
v Čechách XXV. ročník seSit III. a IV. V Praze, spisovatel, 
tiskem J. Otty; v. 8.(18 str.) 

Hejret Jan, Pod praporem cyrillomethodějskjm Na památku 
lOOOletého úmrtí králo Svatopluka napsal. V Kroměříži, spiso- 
vatel, tiskem J. Slováka; m. 8. (16 str.) 7 kr. 

— 2fa pravdu Bozi a jazyk slovanský. (Otisk z „Velehradu*'.) Tamž; 
8. (24 str.) 6 kr. 

Hejzlar Dr. F. a M. Hofmanu, Chemie zkúéebná pro Čtvrtou 
tHdu reálných gymncuii. Druhé vydáni dle instrukcí upravil Mi- Heller — Herrmann. 38 

kuláS Hofniann. 8 23 obrasci v textu. V Praze, 1892., F« 
Tempsky; v. 8. (44 str.) knrt. 30 kr. 
HelJer JUDr» Jan, Naie ^Ua průmyslová. Črty hospodářské a 
průmyslové z Kralohradecka. Čistý výtěžek ve prospěch hospo- 
dářské a prfimyslové výstavy v Hradci Králové. V Hradci 
Králové, Bratři Peřinové; v. 8. (31 str.) 

— Dr. Servác, Nástrahy, Viz Přítel domoviny, R. X. sv. 1. ^ 2, 

— V ovzduSi kláštera. Román. Příloha „Národních Listů". V Praze, 
Národy Listy; 8. (Do konce roka 1894. vySla str. 1.— 392.) 

— Válka z roku 1866 v Ceckách, jeji vzniky děje a následky. Viz 
Beaufortova Vzdělávací knihovna, série I. 

Henneqiiin EmiJe^ Studie vědecké kritiky. Viz Knihovna, Kri- 
tická, .1. 

Herites František, Dvě povidky z maloměstského života. Vis Li- 
buše, čís. 1. 

— Viedni zjevy. Viz Ottova Laciná knihovna národní, 2. 128. 
Herles Fr., O chemické kontrole manipulace v továrnách na cukr 

surový. Zvláštní otisk z II. roč. „Časopisu pro průmysl chem." 
1892. V Praze, spisovatel (techn. chemik), tiskem F. Šimáíka; 
v. 8. (U str.) 

— O zkouSent řep semena>ěek. Otištěno z XII. roč. „Listů cukro- 
varnických" 1894. Tamž, tiskem Dra Edv. Grégra; lex. 8. (4 str.) 

— Příspěvek k chemické kontrole manipulace v továrnách na cukr 
swový. Zvi. otisk z III. roč. Časopisu pro prům. chem. 1898. 
Tainž, tiskem F. Šimářka ; v. 8. (3 str.) 

HerloS K., Valdětýn. (Illustrováno.) Sešit 24.-39. Dílu IL sešit 1. 

— 16. Dcera Piccolominiho. Díl I. —III. V Praze, Alois Hynek; 8. 

(L Str. 1.— 268., II. Str. 1.— 230., III. Str. 1.— 6.) Sešit ? a 16 kr. 
V dílech vyšlo: 
Dcera Piccolominiho. Díl I. (Seš. 24. — část 32.) (268 str.) 

1 zl. 40 kr., váz. 2 zl. 20 kr. — Díl II. (Seš. část. 32. — část. 

38.-39.) (230 str.) 1 zL, váz. 1 zl. 80 ki-. 
Hermite M. Ch., Remaque sur les nomhres de Bemouilli tt les 

nombres ď Euler. Viz Věstník Král. České Společnosti Nauk. 

Třída mathematicko-pHrodovědecká. XXXVII. 
Herold Edvard, Královský hrad Pražský. Nové (obálkové) laciné 

vydání. V Praze^,Dr. Ed. Grégr; v. 8. (432 str.) 2 zl. 

— Malebné cesty po Praze. lUustrují E. Herold a V. Oliva. 
Sešit 7.— 16. V Praze, F. Topič; m. 4. (I. VySehrad. Str. 193.— 
322. a L— VIII. Malá Strana. Str. 1.— 176.) Sešit za 26 kr. — 
1. (Sešit 1. —část. 11.) Vyiehrad. (322 a Vili str.) 2 zl. 70 kr., 
v plátně váz. 3 zl. 90 kr. 

Herrmana G., Jizdni kniha odocip&iistú po Cechách, Viz Zinip 
mermann M. a G. Herrmann. 

— Ignác, Drobni lidé. Črty ze všedního života. Druhé, pozměněné 
vydání. Sešit 14.— 16. V Praze, J. Otto; ú. 8. (Řftda druhá. 
Str. 249.-397.) Sešit za 20 kr. — Řada druhá. (397 str.) 1 «1. 
60 kr., yáz. 2 zl. 90, kr. 

— Jffistoi'ie o Doktoru Faustovi, slavném ěernokn&ntícu. Dle sta- 
rých kroAÍk a paměti opakuje. Se XB rytinami Josefa M i^ a e s a* 
(Obálkové vydání.) V Praze, F., Topič; Sir. 8. (78 str.) 60 kr. 

3 1 54 Herrmann — Hladký. 

Herrmann Tgn^c, Páté přes deváté. Víz Čítárna Šynndy Dudáka, I. 

— Prc^ské figurky. Rázové obrázky ze života. Drahé, rozSiřené 
▼jdáDÍ. iUnstroval Luděk M á r o 1 d. V Praze, 1895., Jaroslav Po- 
spiiil; ú. 8. (219 str.) 1 zl. 80 kr., váz. 3 z1. 

H^rz^r Dr. Jan, Učebná kniha jazyka německého pro druhou 
třidu ikol středních. Druhé opravené vydání. V Praze, 1895., 
A. Storch Syn; v. 8. (V a 129 str.) 90 kr., v plátně váz. 1 zl. 
10 kr. 

— a Čeněk Ibl, Slovn&e francouzsko-éeěký. 8e8it 16. — 25. Oddě- 
lení I. a II. V Praze, J. Otto; v. 8. SeSit za 40 kr. 

Obsahuje: 

Oddělení I. (SeS. 16. — Část. 21.) énarration — gyrovague. 

(Str. 721.— 967., prodmluvra a výklady.) — (Úplné.) A—G. 

(Předmluva, výklady a 967 str.) 8 zl. 40 kr., váz. 9 zl. 70 kr. 

Oddělení II. (SeS. řást. 21.-26.) fí — manche. (Str. 1.— 208.) 

Hesla, Kaidodenniy a texty na rok Páni Í895, Y PotStýně, Ev. 

církev bratrská (Josef MikuláStík, kazatel Bratrský v Ústí n. 

Orl.), tiskem FrantiSka Vonky na Smíchově; m. 8. (191 str.) 

26 kr. 
Heusler Filip, Kázání na vSecky neděle a svátky církevního roku. 

Sepsal a konal. V Praze, spisovatel (farář ve Svratce, p. Horní 

Bobrová, Mur.), tiskem Jos. R. Vilímka; v. 8. (209 str.) 1 zl. 

50 kr. 
Hevrdle Adolf, Co vieeko mívalo a dosud má vliv na trSní ceny 

obilíf Na uváženou naSomu rolnictvu podává. V Praze, 1895., 

A. Reinwart; 8. (37 str.) 24 kr. 
-^ Slavnostní spis v upomínku třicetiletého trvání hospodářského 

Spolku politického okresu sedlěanského 1864—1894. V Sedlča- 
nech, nákl. Spolku; v. 8. (30 str.) 
Heyduk Adolf, Bohatýři, Zpěvy historické. V Praze, F. Šimáček ; 

m. 8. (104 str.) 60 kr., v plátně váz. 95 kr 

— Lesní kvítí. Druhé, opravené a rozmnožené vydáni. V Praze, 
1896., Dr. Frant. Bačkovský; m. 8. (139 str. a obsah) 80 kr., 
váz. 1 zl. 20 kr. 

— Na potulkách. Básně. Illustrovali V. Jansa a £. BoháČ. 
V Praze, J. Otto; v. 8. (118 str.) 1 zl. 40 kr. 

— Na vlnách. Román v písních. Druhé vydání. V Praze, Jos. R. 
Vilímek; m. 4. (126 str.) 1 zl. 60 kr., skv. váz. 4 zl. 

— Životopis Rubeiův, Viz Rubeiovy lUustrované nejlepSí humo- 
resky. 

Hirsehfeld H., Věrné přátelství. Viz Vilímkova Knihovna mlá- 
deže dospívající. 

Historie literatury ruské XIX, století. Dle A. M. SkabiSev- 
ského a jiných literárních historikův a kritikův upravil A. O. 
Stín. Seíit 13.— 14. Ve Velkém Meziříčí, J. F. gaiek; v. 8. 
(Str. 677.-672.) Seiit za 30 kr. 

Historky j Veselé, ze Severu. Viz Knihovna „Besed Lidu", 2. 

Hladik Václav, Z pražského ovzduSÍ, Viz Ottova Laciná knihovna 
národní, č. 128. 

Hladký Frant., Noění přtíery. Viz Storchova Knihovna povídek 
B blízkých i dalekých krajů, sv. 70. Hlasy, Katolické. — Hofmann. : 35 

iHlMy; Katolické, VydAvA Fr. Richard Osvnld. Č. III. a IV. V Teplé 
(Lenge) p. BéUbÁnya (Uhry), vydavatel; 8. 

Č. III. Co eheeli vhorM kaioliei dňa 16. januára.1894 v Bu- 
.' daptiti a co tam koTialif Jozef Korapánek. (98 str.) 15' kr. 

C. IV. Trojake manSeUtvo. Napisal Jozef Kompánek. (32 
8tr.) 4 kr. 
' — katolického spolku tiskového. Rok 1894. Číslo 1. a 2. (Na ti- 
tale: Spisftv spolku tiskového dis. t. a 2. za rok 1B94.) V Praze, 
Katolický spolek tiskový, v komissi Cyrillo-Methodějského knih- 
kupectví (G. Franci); 8. Předplácí se roéně i 9 poitovní zá- 
silkou 1 zl. 

Gislo 1. Průvodce katolika do Ameriky. Napsal Fr. Novo- 
dvorský. (289 str.) 80 kr. 

Číslo 2. a) Dšdúv vychovanec. Povídka od Alojse Dostála. 
— b) Pod ititem obranným. Dějepisný obraz. Napsal Álojs 
Dostál. (56 a 54 str.) 80 kr. 

Hlava Dr. Jaroslav a Dr. Ondřej Obrzut, Pathologická ana- 
tomie a bakteriologie. S 259 obrázky v textu a 2 tabulkami. 
I. VSeobecná Část. Technika pitevní a pathologicko-histologická. 
— Bakteriologie a technika bakteinologieká, — VSeoheend aetio' 
logie a morphologie. — Zrůdnosti. Obrázková část poHtena 
pomocí České Akademie cis. Františka Josefa pro vědy, sloves- 
nosf a umění. V Pnixe, Bnrsík a Kohout; lex. 8. (VI a 780 str.) 
10 zl. 40 kr., váz. 11 zl. 40 kr. 
.— Totéž. Viz Bibliothéka, Česká, lékařská, AiX IV. 

Hledal — naíel. Viz Divadlo, Besední, sv. 40. 

HnAtek Dr. Jan, O therapetitickém významu uropherinu. Viz Roz- 
pravy České Akademie, Tř. II. R. III. Č. 25. 

Hoeke Karel, Nástroje a stroje pro klempíře. Atlas s 75 tabul- 
kami. 251 vyobrazeními a částí textovon. V Plzni, spisovatel 
(Kočí a Finke kom.); v. 8 (68 jednoduchých a 7 dvojitých ta- 
bulek. Vlil a 60 str. textu) 2 zl. 80 kr. 

— - Technické rýsování pro klempíře. Předlohové dílo pro průmy- 
slové Školy a živnostníky. Obsah: Zobrazování předmětft na 
základě 52 modelů, vesměs z prakse vzatých a ustanovení je- 
jich sítí. S 22 předlohami a textem. Tamž; Text v. 8. (VIII a 
33 str.) a 22 tabulek (41X56 cm.) za 5 zl. 80 kr. 

Hodným dětem. (Obrázková knížka bez textu.) V Praze, A. Hynek; 
m. 4. (8 obrázk. str.) kart 50 kr. 

Hoífniaiill Frant., Alexaika MeněikoVy moskevský paětiíkářík. Viz 
Spisy, České, pro mládež, čís. 42. 

Hoffmannova Anežka, Blaženka, Viz Kytice, sv. XXV. 
' Hofmaiín MikuláS, Chemie organická pro vyíSí Školy reálné. Druhé, 
upravené vydání Se 52 obrazci v textu. V Praze a ve Vídni, 
F. Tempský; v. 8. (99 str.) 50 kr., váz, 70 kr. 
' '• — Chemie zkuSehnd pro ítvrtou třídu reálných gymnasii. Viz Hej- 
zlar Dn F. a M. Hofmann. 
— a Emanuel Lemingťr, Přírodozpyt pro mlSSfanské íkoly. I. stu- 
peň. S 97 obrazci v textu. V Praze, 1895.« I. L. Kober; 8. 
*~ (obsah a 80 str.) 40 kr., váz. 66 kr. 

3* t)6 Hojka - Hostinský. 

Hojka JUDr., O nemanzéíékjch diCech. Viz Sbírka prostonárodaich 

výkladů z oboru věd právních, VII. 
Holi^ček Ant., Kapeani kniha pro itusenýry^ hSky průmyslových 

ikol a praktické atrojniky vydává. S 220 p&vodními obrazci. 

Sefiit 1. a 2. V Praze, 1895., I. L. Kober; 8. (Str. 1. — 96.) 

SeSit za 25 kr. 
^- Josef, Černohorské povídky. Dílu I. sv. 3. a ^, ^Surrogát av. 

Vasilija, Osudj Dominika Vondráška cestou na Gemou Hom 

a na Černé Hoře. Na rozhraní století XVIII. a XIX. Dii II. 

V Praze, spisovatel (Na Smíchově, Karlova ul. č. 105,); 8. (Str. 
427.-848.) Svazek za 1 z1. 

Holub Alois, Tělocvičné hry pro ikolni mládec. Přílohou „Nového 
kalendáře učitelského na rok 1895^*. Ve prospěch K. Salvy. 

V Praze, vydavatel (učitel v Lysé nad L.), tiskem Jos. R. Vi- 
límka (Hofer a Klouček kom.); kap. (předmluva a 31 str.) 15 kr. 

Holuby-Slovenčina Maria, jSvď/oď72l%. Dťa německého výkladu 
slova Božieho napísala. V Lubine 7. apríla 1894. SoSit 1. 

V Senici (Szenicz, Myitram, Uhry), Ján Bežo a spol.; m« 8. 
(34 str.) 15 kr. 

HoRierova Ilias. K potřebě Školní upravil Vilém Steinraaniu 

V Praze, A. Storch syn; 8. (XXXV a 363 str.) v plátně váz. 
1 zl. 30 kr. 

— Ilias ve skráceném vydání. Pro gymnasia česká upravil Dr. 
Karel Cumpfe. S9 obrazci a 2 mapkami. V Praze a ve Vídni, 
F. Tempsky; 8.. (XXVII a 400 str.) 1 zl. 30 kr., v plátně váz. 
1 zl. 50 kr, 

Honejsek Václav, Z dějin nepatrné české vesnice* Díl I. V Praze, 

Družstvo „Vlasť-; v. 8. (111 str.) 60 kr. 
Uonl Dr. Ivan, O kongenitalni tuberkulose. Viz Rozpravy České 

Akademie, Tř. II. R. lII. Č. 24. 

— Příspěvky ku seznáni associačniJio účinku bakterii. Viz PoSina 
Dr. M. a Dr. Ivan Honí. 

Uora Josef V., Pi-ocházky po školních okresích Strakonickém a 
SuŠickéniy jakož i po přítocích hořejší Otavy, Viz Knihovna, Nová, 
pro mládež, Ř. II. sv. 97. 

— útavské perly a chov perlorodky řičné. Dle různých pramenů. 
sepsal. V Strakonicích, J. F. Pavelec; v. 8. (9 str.) 10 kr. 

Horáček Dr. Cyrill, Příspěvek k otázce agrarné. V Praze, spiso- 
vatel, v komissi Jaroslava Pospíšila; v. 8. (95 str.) 80 kr. 

Horenský Fr., Slovácké obrázky. Illustioval Aug. Regál. Sefiit 
6.-7. V Telči, Emil Šolc; 8. (Str. 241.— 356.) SeSit 6, za 20 kr., 
7. za 30 kr. — Úplné. (356 str.) 1 zl. 50 kr. 

Hoři ca Ignát, Pamatujte na Slezsko! Úvahy a feuilletony. V Praze, 
1895., Edvard Beaufort; 8. (78 str.) 45 kr. 

Horník. Kalendář pro lid hornický na rok 1895. Ročník XXL 

V Mor. Ostravě, Spolek hornicko-hutnický, tiskem Julia Kittla ; 
m. 4. (obraz, kalendárium a 168 str.) kart. 45 kr. 

Horský Di\ Rudolf, Liberalismus, socialismus, anarchismus. Vis 
Slova pravdy. Čís. 16. a 17. 

Hostinský O., Čtyři rozpravy. I. O kulturním významu uměni. — Houdek — Hruika. 37 

II. O původu uměni, — III. O pokroku v uměni. — IV. O kloi- 
sifikaci umén, V Praze, F. Šimíček; 8. (105 str.) 60 kr. 

Houdek Jaroslav, Fohddky noMio dédeéka. Hodným ditkám vy- 
praToje. S 54 obrázky. V Praze, Jos. R. Vilímek ; 8. (190 str.) 
70 kr., váz. 1 c1. a (se 4 barev, přílohami) 1 zl. 40 kr. 

Houftka F. V., Dv€icet mésieá na pustém ostrově. Viz Spisy, Če- 
ské, pro mládež, čís. 88. 

HoúSÚca, Viz Místo, Lázeňské, Houfitka. 

Hrábyňf Mariánské misto poutnické, ve Slezsku. Dle různých pra- 
menů sestavil L. Š. V Opavě, 1893., knihtiskárna E. Weyrychovy 
vdovy, nákl. rl. ; m. 8. (38 str.) 

Hradec Králové. (Průvodce.) Viz Domečka Ludvík. 

Hraji si na mrtvé. Viz Ochotník, Divadelní, sv. 247. 

Hraiie Jan Karel, Babiěěino vypravováni. Viz Knihovna, Nová, 
pro mládež, Ž. II. sv. 31. 

-— Národni zkazky. Nové české báchorky, pohádky a pověsti ná- 
rodní. V Třebíči na Moravě, Jindřich Lorenz; v. 8. (88 str.) 
40 kr. 

Hrbek FrantiSek, Latinská mluvnice proikoly stfedni. II. Skladba. 
V Praze, spisovatel, v komisi I. L. Kobra; v. 8. (163 str.) 92 kr., 
v plátně vAz. 1 zl. 12 kr. 

Hrdina Dr. J. L., Dědeěek. Viz Bibliotéka mládeže, sešit VI. 

— Hradčanské povidky. V Praze, Buršík a Kohout; 8. (185 str.) 
80 kr., v plátně váz. 1 zl. 50 kr. 

— Totéž. Viz Knihovna, Naše. 

— Povidky y obrázky a humoresky. Illustruje Ferd. J. Hetteš. SeSit 
30.— 38. Díl III. V Praze, Alois Hynek; 8. (Str. 161.^446.) 
SeSit za 15 kr. — Díl III. Drobné povidky, (446 str.) 2 zl., v pl. 
váz. 2 zl. 80 kr. 

— Sivý hoch. — Slunce zaSlo. Viz Bibliotéka mládeže, seS. IV. 

— Turistické humoresky, V Praze, F. ŠimáČek; m. 8. (147 str.) 
50 kr. 

— Zapomenutý. Viz Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých 
spisovatelů, čís. XV. 

Hrnéiř František, Čarovné květy. Tamž, čís. III. 

— Královské město Nymburk nad Labem. Obraz minulosti i pří- 
tomnosti. S 15 původními vyobrazeními. V Nymburce, spiso- 
vatel (učitel v Bohnicích u Nymburka), tiskem J. L. Bayera 
v Kolíně; m. 8. (198 str., mapka a inserty) 1 zl., velin. vyd. 
1 zl. 20 kr. a 1 zl. 50 kr. 

-^ Vácslav Hlava z Kirěfeldu^ primátor král. města Nymburka. Viz 

Brzák Frant. a Frant. Hrnčíř. 
Hron Karel, O cviěebni soiutavě. V Praze, Dr. Ed. Grégr; m. 8. 

(100 str.) 40 kr. 

Hronik Jan, Methodické výklady z přirodozpytu. Viz Knihovna, 

Obecni, učitelská, sv. 2. 
Hnil^ý Timothej, Anthologie z básnikú římských. Pomocí České 

Akademie. V Praze, Hursik a Kohout; 8. (XX a 138 str.) 1 zl. 
-^ Studentské album. Viz Album, Studentské. 
Hruška Jar. O., O pramenech Sofonisby Giov. G. Trissina. Obsa- 39 Hry, Společenské. — Huinorista, Český. 

- Žena v.e Zpráv.é cis. krAl. reáJnéJ^o a- vySSfho gymnasia v Kolině 
za Školní rok. 1894. (1..— 18. str.) 

Hry, Spoleéenské, Navedení, jak zajímávýiá způsobem baviti 
, se může společnost hťoa v místnosti uzavřené aneb i venku ; 
jak hry společenské prováděti, se zástavami i bez nich, zároveň 
s mnohými hádankami, květomluvou a j. Vzdělal P. Š. T— ý. 
Druhé, opravené a rozmnožené vydání. V Praze, Alois Hynek; 
8. (203 str. a obsah) 1 zl. 
Hry i Žertovné divadeínú Svazek 71. — 82. V Praze- Karlině, M. 
Knapp; «• . ■ 

Sv. 71. Žárlivci, Veselohra o jednom jednání. Napsal La- 
dislav Novák. (37 Btr.) 20 kr. 

Sv. 72. Pod vimnoii snilkou iéhiku. > Komedie o jednom jed- 
.náiii od V. Korné li e. o. vé^ Z ruského přeložil K. §tě'pánek. 
(16 str.) 10 kr. 

Sv. 73. Zanevřel na ieny.^ (Misogyn.) Veselohra o jednom 
jednáni. Napsal Ota Haněl. (23 str.) 15 kr. - i 

Sv. 74. Pod přísnou dohlídkou. Žert o jednom jednáni. Dle 
A. K. zpracoval E. Z. (27 str.) 15 kr. 

Sv. 75. Mýlka „o oko^. Žert o jednom jednání. Dle L. A. 
zpracoval E. Z. (21 str.) 15 kr. 

Sv. 7C. Pan biskup. Veselohra o 1 iednání s proměnou. Dle 
humoresky Svatopluka Čecha napsal Ferd. Lorbeer. (24 str.) 
15 kr. 

Sv. 77. Bodrý venkovan. Veselohra o jednom jednání. Dle 
H. de Nous.sanna pro české jeviště napsal Ladislav Novák. 
(23 str.) 15 kr. 

Sv. 78. Signora Lučci, Komedie v jednom jednáni. Napsal 
Jaroslav Wolf. (18 str.) 10 kr. 

. Sv. 79. Pani Pulifarka. Veselohra o jednom jednání. Na- 
psal M. Sch. Přeložil J. E, Šlechta. (21 str.) 15 kr. 

Sv. 80. Milostnice, Genre v jednom dějství. Napsal Jos. F. 
Haraszkiewicz. (21 str.) 10 kr. 

. Sv. 81. M'ed plesem. Veselohra o jednom dějství. Napsal 
Jarmil Krchlebský. (33 str.) 15 kr. 

Sv. 82. Hledali tatínka. Fraška o jednom jednání. Napsal 
R. Deyl. (31 str.) 15 kr. 

Sv. 83. Král z nouze! Veselohra o jednom jednání. Dle L. 
P. upravil J. E. Šlechta. (24 str.) 16 kr. 
Hulakovský J. E., Babiččiny brejle. Viz Brejle, Babiččiny. 
Hulička Emanuel a V. (jíYlúYí^ Školské oddělení na Ceskoslovaniké 
výstavě národopisné v Praze 1895. Program a zpráva o čin- 
nosti ústředního školského odboru od jeho vzniku až do 15. čer- 
vence 1894. Jménem odboru sestavili. V Praze, AI. Wiesner; 
v. 4. (12 str.) 
Humoresky^ Dvé anglické. Viz Knihovna „Besed Lidu?, 18. 

— Vybrané české. Pořádá Fr. S. Procházka. Sešit 1.— 5. 
V Praze, Jos. B. Vilímek; v. 8. (Str. 1.— 160.) Sešit za 15 kr.; 
vfdání velínové za 20 kr. 

Humorista, Český, Sbírka sólových výstupů, žertovných . scén, 
deklamaci, kupletů, aktovek, komedií a žert& pro pořadatele Hurban-Vajanský — Chadt. 39 

veselých zábav. Za přispěni Jindřicha MoSnj, EliSky Pep- 
kové, Fa Prcsta a mn.j. sestavil Josef Šváb. 8 23 obrázky 
. K. V. MuttichU) F. Kožíška, J. Bárty a J. Friedricha. 
Díl I. V Praze, 1895., Jaroslav Pospíšil; 8. (186 str.) 1 zl. 
10 kr. 

Hurbau-Vajauský Svetozar, Drobné práce. Viz Přítel domo- 
viny, R. X. 8 v. 5.^a 6. — Letici stíny. Tainž, R. X. sv. 4. a 6. 

Hm*t FraniiSek. Carostřelee. Viz Knihovna, ^Malá, sv. 34. — 
Cemoknéžntk Doktor Faust. Tamž, sv. 37. — Čertův mlýn, Tamž, 
sv. 33. 

— Don AlvarOy lupií z hor. Viz Storchova Knihovna povídek 
z blízkých i dalekých kraj A, sv. 47. 

— Dvé strašidla. Viz Knihovna, Malá, sv. 40. 

— Hrohník MatouS. Viz Storchova knihovna povídek z blízkých 
i dalekých kiajii, sv. 60. 

— Jaň za chrta dán. Viz Knihovna, Malá, sv. 38. 

^- Kriz na skále. Viz Storchova Knihovna povídek z blízkých 
i dalekých krajů, sv. 42. — Lupič Babinský, jeho íivot a smrt, 
Tamž, 8 v. 41. — Poprava na staroměstském rynku. Tamž, sv. 
61. — Proroctví slepého mládence, Tamž, »v. 78. — Stará tnifda 
z hrabéci hrobky, Tantž, sv. 66. 

— Voláni ducha pokladu. Viz Knihovna, Malá, sv. 39. 

— Vražda v balonu. Viz Storchova Kuihovn.i povídek z blízkých 
i dalekých krajfi, sv. 46. — Zavražděni sv. Václava. Tamž, sv. 62. 

— Zazděná jeptiSka, Viz Knihovna, Malá, sv. 36, 

— Zločincův Štědrý den. V^iz Storchova Knihovna povídek z blíz- 
kých i dalekých krajů, sv. 60. 

Hlli^ek Jaromír Ivanovic, Ruská azbuka, — PyccKaa asóyKE. TiS- 
těná i psaná s krátkým cvičením v ruštině pro zaéáteéníkyi Se- 
stavil i vydal. Příloha k „Našim Zájmům**. V Praze- Vino- 
hradech, vydavatelstvo „Našich Zájmů^, tiskem Dra Edv. Grégra; 
8. (14. str.) 6 kr. 

Hutterer Rudolf, Měřictvi a rýsováni pro druhou třidu Skol mi- 
itanských. Viz Benda Mikuláš a Rudolf Hutterer. 

— Rýsováni pro ikoly měěůanské, pi-ůmyslové pokračovali a při- 
slvSné odborné. Tamž. 

z Hvězdy Jan, Mastičkáf, Víz Knihovna, Domácí, sv. 2. a 3. 
Hýbl Josefy Nauka o materiálu v tkalcovstvi. Sešit 1. Viz Augu- 

stinek Eduard a Josef Hýbl. 
Hyrtl Josef. (Životopis.) Viz Schrutz Dr. O. €hadt Jan evg., Dřeviny jehličnaté v Čechách. Popis stromoví 
jehličnatého pro lesníky a přátelé lesa. V Písku, spisovatel, 
tiskem V. Šimka, v komissi J. Buriana; 8. (47 str.) 80 kr. 

— Několik přednáSek z lesnictvi pro rolníky. Tamž ; 8. (19 str.) 
20 kr. 

— Pěstováni porostů (lesů). Přípravná práce s krátkým povšech- 
ným nástinem nejdůležitějších sečí při pěstování porostů užíva- 
ných. Tamž; 8. (18 str.) 20 kr. 40 Chadt — Jak docílíme pHroz. způsobem cdravého sp ánku. 

Cihadt Jan evg,, Tvary porostů (7e«d), jich pomir a způsob smtíenL 
Stadie se zřetelem na poměry geobotanické, s přehlednon mapou 
porostft (lesů — způsobu hospodařeni) v Čechách. Tamž; 8. (77 
str. a obsah) 80 kr. 

Chalupa J. Fr., V zajetí tekínském. Viz Storchoya Knihovna po- 
▼fdek z blizkých i dalekých krajů, sv. 43. 

-^ Karel, Podle rozmaru. Svazek prvni. Viz Havránkova Morav- 
ská bibliotéka rodinná, R. I. Čís. 11.— 16. 

— Poklad ndmorniho lupiče. Viz Storchova Knihovna povídek 
s blizkých i dalekých krajů, sv. 65. 

— Uzdraveni. Humoristická povídka. V Turnově, Václ. Kudrnáč; 
8. (99 str.) 

Chemie denního života. Část druhá. Viz Kronika práce, díl VI. 
Chlum FrantiSek, CyrilUká Škola zpévu. Třetí vydání. V Praze- 

Karlíně, 1896., M. Knapp; v. 8. (XVI a 126 str.) 70 kr., kart. 

80 kr. 
Chlumecký Adam, Epos o hloupém Janu. Z pohádek národních 

spracoval verSera. Illustroval Karel L. Thuma. Vydání druhé. 

V Telči, Emil Šolc; 8. (112 str.) 60 kr. 

CtllOcholou§ťk Prokop, Pole Kosovo, Viz Knihovna, Domácí, 

sv. 6. 
XpNCTOnaTilt, PyCCNafl. (Sestavili V. N. Ščepkin a P. A. La- 

vro v v Moskvě.) Ci pyccKo-HemcBo-cepÓCKHicibGJiOBoyKasaTejieMi. 

V Praze, Eduard Valeéka; v. 8. (XIX a 281 str.) 2 zl. 
Chudým dětem. Ročenka Dobročinného komitétu dámského v Brně 

na prospěch chudých dětí českých Skol brněnských. Ročník VI. 

V Brně, Dobročinný komitét dámský, tiskem mor. akc. knih- 
tiskárny; m. 8. (Předmluva, 119 str. a obsah) 50 kr. 

OhvUej Blahé. (Obrázková knížka s textem.) Na Smíchově, Kapr 
a Kotek; m. 8. (8 obrázk. str.) 10 kr. 

Ibl Čeněk, Methodická učebnice českého tésnopisu. Díl II. Sestavil 
. a jménem stenografického klubu Pardubického vydal. V Par- 
dubicích, 1896. sestavovatel. Autografií Josefa Macha. Tiskem 
St. Pospíšila zetě v Chrudimi; v. 8. (IV a 104 Mr. a obsah) 
80 kr. 

— Slovník francouzsko-éeský. Viz Herzer Dr. Jan a čéHěk Ibl. 

Jablonský Boleslav, Výbor básní. Viz Zábavy pro mládež, 182. 
Jahn Jiljí v., A, V. Lovoisier, jeho život a práce. Viz Knihovna, 
Chemická, technologická, sv. III. 

— M., Z temných i světlých cest. Náčrtky a povídky. V Praze 
F. gimáček; 8. (144 str.) 60 kr. 

Jahoda Jos., Zpěvník ceskoslovanský. Viz tam. 

Júk dnové míjejí. (Obrázková knížka rozkládací.) Na Smíchově, 

Kapr a Kotek ; Sir. 8. (8 obrázk. str. na kart.) 70 kr. 
Jak docílíme pHrozeným způsobem zdravého spánku. Na základě 

mnoholeté zkuSenosti napsal Dr. Em. V. V Praze, Alois Hynek; 

8. (48 str.) 30 kr. Jak povstává kapitál a v Čem leží zhoub účin. jeho. — Jarolímek. 4t 

Jak povstává kapitál a v cem lezi zhoubný úéinekjeho. Sepsal V. K. 
V Praze, redakce „Nového Věku Svobody" (Josef Šlehofer), ti- 
skem Josefa BaStAře v Žižkově; m. 8. (18 str.) 

Jak se zbavíme kuřich ok a poceni nohout Pro lid spracoval Ďr. 
Em. V. V Praze, Alois Hynek; 8. (38 str.) 24 kr. 

Jakubec Jan, Výbor z Kotlářových básni I. a II. Viz tam. 

Jamot R. E., Vedle cesty. Viz Knihovna, NaSe. 

jauéik J. A. Fr., Spevy Sloventké. Sbierka Inbostných, rolnic- 
kých aťl. piesní. V RudapeSti, Koloman Sózsa a jeho man- 
želka; kap.J466 str.) 80 kr., váz. 1 zl. 40 kr. 

Jailda AI., Českým dtiSim. Básně česko-americké. St. Louis, Mo. 
(2001 S. 12 th. Str.), Václ. J. Turecek; 8. (68 str.) 26 ctů. 

— J., Příspěvek k poznáni českých Gordiidú, Viz Věstník Král. 
České Společnosti Nauk. Třída mathematicko-přírodovědecká. IV. 

Janke Frant. Jos., Jen proíf Viz Divadlo, Besední, sv. 43. 

Janovský FrantiSek, P, Marco d* Avi^mo^ kněz řádu kapucín- 
ského, strážný duch Vidně a Rakouska za tísně turecké roku 
1683. V Brně, Papežská knihtiskárna benediktinů raj hradských; 
8. (71 str.) 30 kr. 

Jaiisa Vácslav, Motiv z Quarnera. Viz Prémie Umělecké Be- 
sedy v Praze na rok 1896. 

Janský Karel, Poučeni o předrahé oběti mSe svaté, NaSeuui lidu 
podává. Schváleno Nejdůstojnější Bisk. Konsistoří v Hradci 
Králové, ze dne 7. září r. 1893. č. 6482. V Praze, Cyrillo- 
Methodějská knihtiskárna (V. Kotrba) (G. Franci kom.); 8. (95 
str.) 36 kr. 

Janů Ant., O sebevědomí učitelském. Meziřádkový návrh vnitřní 
organisace nadšených i nenadšených. V Pardubicích, Ant. Ma- 
rek (učitel měSť. školy); 8. (130 str.) 60 kr. 

•^ Příspěvek k úvahám o otázce učebnic a čítanek na školách obec- 
nýeh, S pokusem vychovatelské osnovy. Z části předneseno 
r okresní poradě učitelské (v Června 1892.), z části vytištěno 
(s osnovou vychovatelskou) v VI. ročníku „Paed. Rozhledů* 
(^O úkolu škol našich a jejich poměru k učebnicím^); přepra- 
cované (na širší základy postavené) předneseno v hlavních bo- 
dech v literárním a paedagogickém odboru Žamberského „Ko- 
menského^. V Praze, spisovatel (ředitel měSf. školy v Žamberku)* 
Za pomocí učit. spolku „Komenského^ v Žamberku; lex. 8. 
(63 str.) 36 kr. 

Jarnik Jun Urban, Dvě verse starofrancouzské legendy o sv. Ka- 
teřině Alexandrinské. Předloženo dne 24. června 1893. Česká 
Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a uměni 
V Prase. V Praze, Česká Akademie (Buršík a Kohout kom.); 
m. 4. (LI a 349 str.) 5 th 

Járolfni Fr., Lovec kamzíků, — Vasilij Bernadeff. — Honba na 
lvy. Viz Sbírka ušlechtilých povídek pro mládež, sv. II. 

— Obrázky ze iivota — pro iioot. Tamž, sv. I. 

— Povídky babičky Ludmily, Tamž, sv. III. 

Jaf olini^k Vincenc, Geometrie pro nizH třídy ikol reálných. Vy- 
dání druhé, nezměněné. V Praze, Jednota českých mathema- 42 Jarolimek — )irák. 

tiku (AI. Srdc« kom.)i v. 8. (188 str.) 1 zl. 36 kr., v plátně 
váz. 1 zl. 60 kr. 

Jarolimek Víucenc, Nauka o tvarech měřickýck přípravou ku 
kresleni omamentalnimu. Pro první třídu středních škol. Vydáni 
třetí, nezměněné. Vjdání II. schváleno. Tamž; v. 8. (45 str.) 
40 kr. . 

Jaroslav Zásmucký, Viz Knihovna, Modrá, b. č. 17. a 18. 

Jeliuťk Edvard, Honorata z Wiéniowshjch Zapová. Viz Biblio- 
téka, Salonní, éís. LXXXVU. 

— Jasem i stínem, Čásf II. Viz Knihovna, Kabinetní, sv. LXXIV. 

— Zapomenutý kout slovanský. Několik prvních pohledů do Ka- 
šubského Pomoří. Z knih a objížděk podává. V Praze, F. Ši- 
máček; 8. (98 str.) 60 kr. 

— H., Pojednáni o čištěni surových Háv dle způsobu B, Freye.ml, 
a H, Jelinka v PrazC' Karlini. Vjdání dle německého originálu 
sepsaného r. 18C4. Na paměf před 30ti lety zavedené saturace 
vydala chemická společnost „Spolek českých chemiků". V Praze, 
Spolek, tiskem Dra Edv. Grégra; v. 8. (16 str.) 

— Josef, Latinské knihy formuli ve sluzbé Školské. Obsaženo 
v XXII. výroční zprávě obecního reálného gymnasia v Třeboni 
za školní rok 1894. (3.— 21. str.) 

— Vavř., Logariihmické tabulky pro gymnasia a Školy reálné. 2. 
vydání. Vídtň, A, Pichlera vdova a synj 8. (IV a 132 str.) kart. 
s návodem 76 kr. 

— Návod, jak uHvati logarithmických tabulek, jež pro gymnasia 
a škcly reálné sestavil. Druhé vydání. Tamž; 8. (136.— 154. str.) 

Jeřábek Viktor Kamil, Nové povidky a obrázky. Viz Edice Bar- 
vičova, d II, 

— Z minulých dob. Vis Havránkova Moravská bibliotéka rodinná, 
R. I. Čís. 17.— 24. 

Jeřábkův Kapesni kalendář rolnický na rok 1896. Rukověť. pro 
praktické hospodáře. Vydává a rediguje Josef Jeřábek. Roč- 
ník čtvrtý. V Praze, Antonín Purkrábek ; kap. (147 str., zápisník 
a inserty) v plátně váz. 60 kr. 

Jesenská Růžena, Jarmila. Dospívajícím dívkám. V Praze (Malá 
Strana), F. Kytka; v. 8. (Předmluva a 162 str.) 1 zl., v plátně 
váz. 1 zl. 60 kr. 

Jezdec, Bezhlavý. Román ze stepí a pustin texaských. Z anglic- 
kého přeložil J. T. SeSit 1.-T-8. V Praze, Alois Hynek; 8. (Str. 
1.— 266.) Sešit za 16 kr. 

JezdiiiHký Frant., Capri; dle autopsie a spolehlivých pramenů. 
Obsaženo v XIX. výroční zprávě c. k. státního vyššího gymna- 
sia v Německém Brodě za školní rok 1894. (3. — 13. str.) 

Jirák Dr. Alois, Výklad nových zákonů o kongrue duchovensiva 
v katolické správé duchovni ze dne 19. dubna 1886 ^ř. z. Č. 47), 
ze dne 13. dubna 1890 (ř. z. č. 66), a ze dne 7. ledna 1894 
(ř. z. č. 6). Doplněný otisk z „Časopisu katolického duchoveu- 
stva** r. Í893 a 1894. V Praze, spisovatel (skutečný konsistorni 
rada, bisk. notář atd. v Českých Budějovicích), tiskem kníž. 
arcib. knihtiskárny; v. 8. (XIV a 176 str. a rejstřík) 1 zl. 20 kr. 

— Ladislav, Pomněnky. Literární práce. Uspořádal Karel Krýzl, Jirásek - íqjcai. 43 

bratranec' zesnnlóho. . V Praze, .Jo8. ^irák otec, tiskem J. Ottj; 
8. (80 Btr.) 

Jirásek Aloig, Qtěe, Drama o třech jednáních. V Praze, J. Otto; 
8. (50 8tr.) 40 kr. 

— Sebrané spisy. 8eSit 179.— 19ff. Dii XVIII. —XIX. Tamž; 8. 
SeSit za 15 kr. Deskj na jednotlivý dil 20 kr. 

Obsahuje: 

Díl XVIIJ. (Se8. 179. — čAst. 185.) Zahořanshj hon a jiné. 
Povídky ;i obrázky. (8tr. 45.-244.) — Úplné. (244 str.) 1 zl. 
20 kr., v pláttie váz. 1 zl. 50 kr., skv. váz. 1 zl. 80 kr. 

Díl XIX. Proti viem. List z české epopeje. (Str. 1. — 384,) 
Jirásek Alois, Sehranéspisy. Druhé vydání. SeSit 1.— 27. Díl I.— 
III. Tamž; 8. Sešit za 15 kr., každý díl v plátně váz. o 30 kr. 
a skv. váz. o 60 kr. více, desky po 20 kr. 

Obsahuje : 

Díl I. (SeS. 1. — část. 11.) Maloměstské historie. {Urytiřú, — 
Na staré porn. — Filosofická historie.) {'621 str) 1 zl. 60 kr. 

Díl II. (SeS. část. 11. — část. 19.) F. L. Věk. Obraz z dob 
naSeho národního probuzení. I. (263 str.) 1 zl. 30 kr. 

Dii III. (SeS část.I9.-27.) Za bouře i klidu. Dva histo- 
rické obrazy. {Obětovaný. — Ze zlatého věku v Cechách,) (Str. 
1.— 272.) 

— Staré povésti ěeské, S 97 illustraccmi Věnceslava Černého. 
(Vilímkova Knihovna mládeže dospívající.) V Praze, Jos. R. 
Vilímek; m. 4. (351 str.) 2 zl. 30 kr., v plátně váz. 4 zl. — 
Též v 11 seSitech. Seš. 11. za 30 kr., ostatní po 20 kr. 

•— Dr. J. Ev., Soukennici a soukennictvi v Humpolci. Itií pomoci 
mistrů pro cizince i domácí vypravuje. V Humpolci, K. Kocián 
(továrna na sukna); 8. (22 str.) 

Jiřik Richard, Zeměpis obchodní. Jako učebnou pomůcku žákům 
pokračovacích Skol kupeckých. V Přerově, Knihtiskárna a ka- 
menotiskárna Společenstva (A. Michálek kom.) ; vel. 8. (79 str. 
a mapa) 1 zl. 

Jírovec Karel, Cisar FrantiSek Josef L Jeho život a blahodárné 
působení se stručným přehledem historickým rozvoje říše ra- 
kouské. Podle pramenů podává. V Praze, spisovatel (suppl. prpf. 
při c. k. akademickém gymnasiu), tiskem Aloisa Wiesnera; 8. 
^88 str.) 70 kr. 

Jizertiký. Viz Harapat Jizerský Jindřich. 

Jodas Josef J., Pověsti KrkonoSské. Lidu vypravuje. Illustroval 
K. L. Thuma. V Telči, Emil Šolc; 8. (214 str.) váz. 80 kr. -^ 
Též v 5 seSitecb. SeSit 1. — 4. po 12 kr., 5. za 10 kr. 

John Jan^ Přírodopis pro ústavy učitelské. Díl I. Zoologie. Se 
177 vyobrazeními. V Praze, I. L. Kober; v. 8. (152 str.) 90 kr., 
váz. 1 zl. 10 kr. 

Jokai Moric, Cikánský baron. Viz Svazky, Levné, novel, 7. 

— Dáma s dlouhými vlasy. Viz Knihovna „Besed Lidu**, 14. 

— Imrich FortuncUus, \i'ů Čitanie, Lačné, sv. 25. 

— Souboj s Bohem. Viz Svazky, Levné, novel, 29. 

— Urozený podvodník, Román. Přeložil L. Mračský. V Praze, 44 Jonáš ■— Kalandra. 

nákladem vlastoim, tiskem knihtiskárny Politiky; 8. (488 str.) 
65 kr. 

Jonáš Karel, Pruhahiéčin kalendář. Viz Divadlo, Ochotnické, sv. 
97. 

JÓsika Mikuláš, Nevěrni věrnu Viz Svazky, Levné, novel, 12. 

Jsou-li durJiovéf Důkaz jsoucnosti spiritických z}ev& podaný pro- 
tokolem, jejž na základě pokusů r. 1892 v MilánS konaných 
sepsali: Giov. Schiaparelli. — Aug. Brofferio. — Gius. 
Ger os a. — G. B. Ermakora. — Gior. Finci. — Charles 
du Přel. — Alexandr Aksakov. — Charles Riche. — Ces. 
Lombroso. S vyobrazením. Praha-Žižkov, J. V. Janeček (Dříve 
J. BaStář); 8. (34 str.) 15 kr. 

Jttnoflza Klemens, Pavottci. Viz Besedy slovanské, čís. 6. 

Jliréid Josip, Jurij Kohila, — Jurij Kozják, slovinsk^j janicar. 
Tamž, Čís. 5. 

Jnstitz Jaromír, Beseda. Národní tanec slovanský. New York, 
spisovatel, tiskem New Yorských Listů (1368 Avenue str.); m. 
8. (8 str.) Kabátuika Martina Cesta z Cech do Jei'usalema a Kaira r. Í49Í 
— 92. Viz Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Če- 
chách, na Moravě a v Slezsku. Skupina I. Rada 2. Číslo 1. 

KabeJik Jan, O ceíbé dramai na Školách středních, 8 ukázkou 
rozboru BozdSchova „Barona Ooertze*^. Obsaženo v Programu 
c. k. vySsího státního gymnasia v Přerově za Školní rok 1893^- 
94. (1.— 45. str.) 

Kabrhel Dr. Gustav, Pokusné studie o filtraci piskové. Viz Roz- 
pravy České Akademie, Tř. II. R. IIL Č. 14. 

Kačer J. K., Kviti z luhů jihoslovanskjch. Viz Zá^bavy večerní, 
R. XIV. čís. 5. 

Kadeřávek fil. Dr. Eugen, Psychologie, Viz Dědictví sv. Prokopa. 

— Theologie katolická předmětem učeni universitního. S dovolením 
nejdůst. kn. are. konsistoře Pražské a nejdůst. P. opata Želiv- 
ského. V Praze, Cyríllo-Methodějská knihtiskárna a naklada- 
telství (V. Kotrba) (G. Franci kom.); m. 8. (27 str. a inserty) 
10 kr. 

Kadlec Dr. Karel, Několik kapitol z oboru slovanského práva. 

(OtiStěno z „Osvěty" r. 1894.) V Praze, spisovatel, tiskem 

Františka Šimáčka; v. 8. (63 str.) 
Kafka Josef, Mořské ryby na pražském trhu. Viz Knihovna české 

hospodyně, č. h jt x 

Kaizl Dr. Jos., Řeě o věeobeeném právu volebnim. Viz Keči, Čtyři. 
Kálal Jan V., Naěe nejlepU zábava Slovo učitele ku kollegům 

k sjezdu učitelskému a včel. do Příbrami zavítavSím. V Praze, 

spisovatel (učitel v Bernardicích), tiskem knihtiskárny Cyrillo- 

Methodějské V. Kotrba; m. 8. (7 str.) 
Kalandra čeněk, Na palubě lodi otrókářnké. Viz Storchova 

Knihovna povídek z blízkých i dalekých krajů, sv. 63. 

— Nápřahu ěeikéko ráje. Viz Besedy mládeže^- sv. 316. Kalandra •— Kalendář českých babiček. 45 

Kalandra Čeněk, Pokání. Víz Přítel domoviny, R. X. sv. 11. 

— V proudu, Sva^^k prvni Viz Havránkova Moravská bibliotéka 
rodinná, R. II. Cis. 1. — 6. 

Kalendář a seznam spolků ceskjch vojenshjch vysloužilců na oby- 
čejný rok 1895. Pod záštitou Jeho £xc. EmAnuela Salomona 
svob. pána z Friedbergfi-Mirohorského. Redakci FrantiSka Emila 
Eoniga. RoČ. YIII. V Pr&ze, Ústřední Sbor spolků voj. vyslou- 
žilců, tiskem Ed. Beaufoita ; lez. 8. (190 str., trhy a inserty) 
50 kr. 

— Assekuračni, na rok 1895. Rukověť pro úředníky a jednatele 
pojiSfoven v Čechách. Sestavil Karel Gerber. X. ročník. V Praze, 
sestavovatel (ředitel kanceláře prvního c k. priv. ústavu ku 
vzáj. pojištěni proti škodám z ohně a krupobití), tiskem Edv. 
Grégra; kap. (220 str.^ zápisník a inserty) v plátně váz. 1 zl. 
50 kr. 

— habicek. Viz Kalendář českých babiček. 

— Besed Lidu na obyčejný rok 1895- Zábavnou část uspořádal 
Aug. Eug. Mužík. Astronomickou čásf sestavil Dr. V. Láska. 
Ročník I. S obrazem titulním a s mnoha jinými vyobrazeními, 
y Praze, J. Otto ; m. 4. (obraz, 140 str., trhy a inserty) 50 kr. 

— eukrovamický na kampaň 1894 — 1895. (Na deskách: K. O. 
Neumannův Kalendář eukrovamický.) Uspořádal K. C. N e u- 
mann. Ročník devátý. V Praze, „Prager Zuekermarkt^, tiskem 
Dra J. B. Píchla a spol.; kap. (X, LXXI, 186, XLIX dvojitých 
a J8 str., zápisník a inserty) v plátně váz. 1 zl. 80 kr. 

— Cechů Videiíských (dříve Vídeňský kalendář) na rok 1895. Roč- 
ník IV. Vydává redakci Ferd. MenČika Klub rakouských ná- 
rodností ve Vídni. Ve Vídni, vydavatel, tiskem Lamberta Kla- 
busaya v Holešově (Morava); lex. 8. (kalendárium, 110 str., 
trhy a inserty) kart. 60 kr. 

— české mládeže. Sestavil J. L. V Třebíči na Moravě, Jindřich 
Lorenz; kap. (8 str. a zápisník.) 

— ieského studentstva na rok 1894 — 95. Redakcí komise kalendá- 
řové Liten^r. a řečn. spolku „Slavia" v Praze. Ročník XV. 

V Praze, Literární a řečn. spolek „Slavia"; kap. (178 str. a 
zápisník) váz. 1 zl. 

— Cesko-americkjy na rok 1895. Chicago. III. (566 Center ave), 
V. Keclík; v. 8. 40 ctů. 

— íeskoslovanského dělnictva v Rakousku na obyčejný rok 1895. 
. . Vydavatel a nakladatel František Komprda v Brně ; spoluvyda- 

vatelé a nakladatelé: Jospf Krapka, Alois Krejčí, Josef Steiner, 
Richard Zahálka, Václav Šturc, Ladislav Pavel ft Alois Pospíšil. 

V Brně, tiskem Karla Habichta; v. 8. (120 str.) 30 kr. 

— cesko-zidovský na rok, 1894— 1896. Ročník XIV. Redaktor : 
Karel Fischer. V Praze, Spolek českých akademiků-židů, .ti- 
skem Bohumila Schmelkesa; 8. (158 str. a inserty) 60 kr. 

-^ éeskjjck babiček na rok 1895. Ročník J. V Praze, Spolek po- 
rodních babiček českých, tiskem Jaroslava Pištěká na Kr«.Vi« 
nohradej^h; kap. (120 str^ zápisník a inserty) v plátně viz, 
1 zl. - 46 Kalendář čes. hudebníkův — Kalend:$ř. Káp., čes-mor. řezníkfl a uzen. 

Kalendář eeshjch httdehnikúv na ro1( 1895. Ročnik XIII. Redaktor 
Fr. A. Urbánek. 3 podobiznami Hjnka Pally, Jo.s. Přibika a 
Karla Steckera. V Praze, Fr. A. Urbánek; kap. (kaleudaríam, 
180 str. a inserty) v plátně váz. L z1. 50 kr. 

— českých lékařův na rok 1895. Redaktor Dr. Antonín Veselý. 
Ročník XXVII. Vydal spolek českých lékaí-ftv. i díly. V Praze, 
1895., Spolek, tiskem Dra Ed. Grégni; kap. I. ('290 8tr., in- 
serty a zápisník) v plátně váz., II. {Seznam lékařů.) (152 str.) 
oba díly 1 zl. 60 kr. 

— éeských pekařů na obyčejný rok 1896. Vydal Vácslav Zářecký. 
Třetí ročník. V Praze, vydavatel, tiskem Edv. Beauforta; kap. 
(136 str. a inserty.) 

— Českých rodin na obyčejný rok 1895. Ročník VII. Se 2 přílo- 
hami: se skvostným v barvách provedeným obrazem a s plá- 
nem Národopisné výstavy. V Praze, F. B. Batovec; lex. 8. (2 
přílohy, 88 str., trhy a inserty) 25 kr. 

— ceskýdí zřizenců drah na obyčejný rok 1895. IV. ročník. V Pře- 
šticích, Josef Matějček (zřízenec c. k. státních drah); kap. (160 
str., zápisník a inserty) váz. 60 kr. 

-* déltiictva. Viz Kalendář českoslovanského dělnictva v Ra- 
kouskn. 

— Denní, útrikový na 1895. V Praze, F. B. Batovec; 50 kr. (Viz 
. též: Kalendář snímací.) 

— Divadelní, na rok 1895. Ročník Čtrnáctý. Vydal Antonín Šrůt. 

V Praze, vydavatel (pokladník královského Českého zem. a Ná- 
rodního divadla) ; kap. (kalendárium, 173 str. a inserty) v plátně 

— váz. I zl 

— duchovenstva éesko^slovanského na rok 1895. Ročník XI. Re- 
daktor Dr. Karel VondrnSka. V Praze, Jos. R. Vilímek; kap. 
(XLVIII. 38i> a 64 str. a inserty) v plátně váz. I zl. 20 kr. 

— Hasičský, rodinný na obyčejný rok 1895. Uspořádal Bohumil 
TožiČka. Astronomickou Část sestavil Dr. V.. Láska. Roč- 
ník I. S obrazem titulním a s mnoha jinými vyobrazeními. 

V Praze, J. Otto; m. 4. (obraz, 140 str., trhy a inserty) 50 kr. 
^- hasičů. Viz Čermákův Kalendář českých hasičů. 

— Hornický, 1895., co pokračování Pražského kalendáře pro lid 
hornický a hutnický. Ročník XII. V Praze, Montanní skolek 
pro Čechy, tiskem Edv. Beauforta; m. 4. (obraz, 156 str., trhy 
a inserty) kart. 50 kr. 

— r- hornický. Viz Horník. 

— • hospodářský. Viz Kalendář, Moravský kapesní, hospodářský. — 
Lambla Kapesný kalendář hospodářský. 

— hudebníkův. Viz Kalendář českých hudebníkův. 

— Humoristický. Viz Vilímkův Humoristický kalendář. 
^- jednaci. Viz Kalendář, Úřední, jednací. 

'^ Kapesni, na rok 1895. Jedenáctý ročník. V Praze, 1895., Karel 
Bellmann; kap. (kalendárium a zápisník) v plátně váz. 1 zL 

— Kapesni, na rok 1895. Ročník XIII. Ve. Vídni, Moric Perlfis; 
tob. (64 str.) ceny dle úpravy různé, od 20 kr. až dol zl. 

— Kapesní, Česko-moravských řezníků a wsenářů na rok 1895. Vy- 
daný péčí redakce ,,Řeznických Listů^. V Praze, redakce .Řez- Kalendář, Kap., včelařfi. — Kalendář, Morav, kap., hospodář. 47 

' nickýťh Lístft^, tiskem Leopolda Ballenbergra na Smichové; 
kap. (108 str., inserty a zápisník) vAz. 

Kalendář, Kapeitnij íeskoslovanakých vííelařú na obyčejný rok 1895. 
Vydal zn pomoci čelných vče1af& a včelařských spisovatelů 
VAcslav Švarc. (8 vyobrazeními.) Ročník II. V Kolci, 1896., 
vydavatel (včelař a jednatel Včelařského spolku pro okres Slán- 
ský), tiskem ^yPolitiky** v Praze; kap. (145 str., zápisník a 
inserty) v plátně váz. 60 kr. 

— ku pocti nejavětŽjHeh rrdci Pána JřÁtíe a Panny .Marie pro 
katolický lid na obyčejný rok 1895. Velké vydání. Vydavatel 
a redaktor: Adolf Rodí er. Hvězdářská část tohoto kalendáře 

..jest od c. k. hvězdárny v Praze. Ve Vimperce, J. Steinbrener; 
le&. 8. (144 str., trhy a inserty) 50 kr. — Malé vydáni. (68 str., 
trhy a inserty) 30 kr. 

— Lékárnický, na obyčejný rok 1895. Vydává Farmaceutická 
společnost v Praze. Pořádal O. Schreiber. Ročník XVI. 
Y Praze, Farmaceutická společnost, tiskem VondruSky a Ko- 
landy v Knrlíně (exp. pořadatel v lék. B. Fragnera, Malá strana); 
kap. (182 str., inserty a zápisník) váz. 1 zl. 20 kr. 

— lékařův. Viz Kalendář českých lékař&v. 

— Lesní a lovH, na rok 1895. Vydala Česká jednota lesnická. 
Redigoval Josef Zeuker. Devětadvacátý ročník. V Praze, Če- 
ská jednota lesnická, v komisi Fr. ŘivnáČe; kap. (246 str. a 
zápisník) v plátně váz. 1 zl. 40 kr., v kůži váz. 2 zl. — Malé 
vydáni. DvacátýSestý ročník. (166 str. a zápisnik) v plátně váz. 
70 kr. 

— Listový. Viz Fromme. 

— Malého Čtenáře. Viz Vilimk&v Kalendář Malého Čtenáře. 

— Mdlý, 1896. V Praze, J. Otto; tob. (60 str.) 20 kr., váz. 40 kr. 

— Malý Národniy pro čas a věčnost na rok 1895. Rediguje Alois 
Dostál. Hvězdářská část tohoto kalendáře jest od c. k. hvěz- 
dimy v Praze. Ve Vimperce, J. Steinbrener; lex. 8. (68 str., 
trhy a inserty) 50 kr. — Malé vydání. (68 str., trhy a inserty) 
30 kr. 

— Malij veselý, obrázkový na obyčejný rok 1895. Tamž; lex. 8. 
(68 str., trhy a inserty) 30 kr. 

— Maiianský^ pro lid katolický na obyčejný rok 1895. Obsahuje 
mimo část kalendářní a astronomickou: mnoho zábavného a 
poučného čtení s hojnými illustracemi, seznamy svatých i trhů 

. výročních, zvláštní list pro rodinné a jiné důležité zápisky. 
Část astronomická jest od c. k. hvězdárny Pražské. Vydavatel 
a redaktor Adolf Rodler. Ročník XIII. Tamž; lex. 8. (114 str., 
trhy a inserty) 50 kr. — Malé vydání. (68 str., trhy a inserty) 
30 kr. 

— Mtnučni. Viz Hansovský Minuční Kalendář. 

— mlád^. Viz Kalendář české mládeže. — Kalendářík a zápis- 
ník pro Školní mládež. 

— Moravský kapesní, hospodářský narok 1895. Ročník VI. V Ho- 
leSově, L. Klabusay; kap. (kalendárium, trhy, zápisník a in- 
serty) v plátně váz. 60 kr. 43 Kalendář, Moravský, nirodní — Kalendiř paní a dÍTCk. 

Kalendář, Moravtkj, národní na objSejný rok 1895. Ročnik XI. 
(DHye „Nový ČeskomoraTský Posel*^). S titulnim obrasem a mno- 
hými mesi textem vjtiitěnými vyobrasenimi. Redakci J. B;g^r- 
tochj. V Olomonci, Eduard Holzel; m. 4. (166 sir. a inserty) 
kart. 60 kr. 

— národa Českého, V Brně, Emil Čermák, tiskem Ant. Odehnala; 
8. (90 str.) 16 kr. 

— Národní. Viz Kalendář, Nový obrázkový národní, českého ven- 
kova. — Kalendář, Velký Národní. 

— r^Národni Politiky'' na rok 1896. Rořník V. V Praze, Závod 
tiskařský a vydavatelský; lex. 8. (obraz, 128 str., trhy a inserty) 
40 kr. 

— Nástěnný. Vydaly firmy: L. J. Cech, H. Fuchs, A. Haase, Ho- 
fer a Klouček v Praze, M. Enapp v Karlině, Y. Neubert na 
Smíchově, B. Stýblo atd. v různých druzich a cenách od 14 kr. 
výSe. 

— Novj obrázkový národní, Českého venkova na obyčejný rok 1896. 
TI. ročník V Chrudimi, Michael Emanuel Holakovský; lex. 8. 
(2 obrazy, 160 str., trhy a inserty) 60 kr. 

— Xový Praiskj, pro mČsto i pro venkov na obyčejný, 366 dni 
mající rok |>o Kristově narozeni 1895. Spolu i kniha zábavná 
a poučná pro veškeré občany jakéhokoli povolání, totiž pro 
dachovní, úředníky. Uspořádal Frant. Gobi (Kopidlanský). Pro- 
stonárodní a vfiesrozumitelný. S obrazem titulovým a mnohými 
v textu vytištěnými vyobrazeními. Ročník čtyřicátý sedmý. 
y Praze, A. Haase; m. 4. (obraz a 174 str.) kart. 60 kr. 

— Nový, učitelský na rok 1895. Redaktor a vydavatel: Alois 
Holub. Ročník VIL 8 přílohou; Školský tělocvik. V Praze, 
vydavatel (učitel v Lysé n. L.), tiskem Jos. R. Vilímka, (Hbfeř 
a Klouček v Praze kom.); kap. (242 str., inserty a zápisník) 
v plátně váz. 86 kr. PHloha: Holub Alois, Tělocvičné hry pro 
Školní mládež. Viz tam. 

— Občanský, koruny Svatováclavské na obyčejný rok 1896. Uspo- 
řádal Václav Špaček. Ročník XXVIH. S bohatou části zá- 
bavnou a poučnou a hojnými obrázky. V Praze-Karlíně, M. 
Knapp ; léx. 8. (obraz, 172 str., trhy a inserty) 50 kr. — Malé 
vydání. (108 str., trhy a inserty) 30 kr. 

— Obchodní. 1895. V Praze, A. Purkrábek; list 90x66 cm. 
50 kr. 

— obchodnické omladiny Českoslovanské na rok 1895. Redakcí ka- 
lendářní komise Českoslovanské obchodnické besedy v Praze. 
Ročník XL V Praze, Českoslovanská obchodnická beseda, ti- 
skem J. Otty; (100. -str., zápisník a inserty) v plátně váz. 
80 kr. . 

— obchodnictva českoslovanského na rok 1896. Vydaný péČi re- 
dakce „Českého Lloydu^. V Praze, 1895. vydavatelstvo, tiskem 
Edvarda Beauforta; kap. (216 str., zápisník a inserty) v plátně 
váz. 1 zl. 20 kr. 

— ^- obrázkový. Vi« ^aHudář, ^alý veselý, obrázkový. •^ Kalendář, 
. Slovenský obrázkový* 

— paní a dívek českých ňá rok 1895. Ročník VJII. V k^d/^m Kalendář pekařů. — Kalendář, Tobolkový. 49 

' kalendáři zavěSen je8t seSit ^Denník (Zápisník) bedlivé hospo- 
dyně", jenž snadno dá se Tjjmouti. V Praze, J. Otto; lex. 8. 
(obraz, 166 str., inserty a příloha) v plátně váz. 1 zl. 20 kr. 
Kalendář pekaHí. Viz Kalendář českých pekařft. 

— podložkový. Viz Ottftv Poznámkový kalendář. 

— PoliHefcý, a adresář, sehematiěmtu a ětalistika Memi koruny íešké. 
Viz Bntovcfiv Politický kalendAř. 

— poznámkový. Viz Kalendář, Týdenní poznámkový. 

^^ Pravoslavný, na obyčejný rok Páně 1896. Ročník I. K potřebě 
ruských Čechft sestavil a vydal Manuil Němeček. V Žitomím* 
Kijevě, vydavatel; m. 4. (128 str.) 

^ Praishý. Viz Kalendář, Nový Pražský. — Kalendář, Velký 
Pražský. 

^^ pro mrtvé a Uvé duie. Viz Kopřivy Petra Kalendář. 

— řezntícú a uzenářů. Viz Kalendář, Kapesní, česko-moravských 
řezníků a uzenářfl. 

^^ rolnický. Viz Jeřábkův Kapesní kalendář rolnický. — Rolník. 

— Slovanský, Viz Kalendář, Velký Slovanský. 

Kalendář^ Slovenský Domovým pre katoUkov, evanjdikov a pravo^ 
slavných na obyčajný 366 dní majúci rok po narodení Krista 
Pána 189^. Sostavil a vydal Karol Salva. Ročník XII. V Ra- 
žomberkn, Karel Salva; S. v. 8. (96 a XI str.) 80 kr. 

— Slovenský ohrázkovýy pre katolikov, evangelikov, starovercov a 
iidov na obyčajný rok 1896. Ročník XXIV. V Turč. Sv. Mar- 
tine, Kníhtlačiarsko úČastinárský spolok; v. 8. (96 str.) 20 kr. 

Kalendář snimaei na r. 1896. V Praze, A. Haase; 50 kr. (Viz též 

Kalendář, Denní útržkový.) 
-^ sokolský. Viz Sborník Sokolský. 

— soukromých ářednikúv v Ceeháchy na Moravě a ve SUzsku na 
rok 1895. Vydává Vácslav J. Kuthan. Ročník II. (V.) V Praze, 
vydavatel (v Žižkově č. 78.); kap. (160 str.) váz. 80 kr. 

-^ Studentský, na rok 1895. (Na deskách : Kobrův Kalendář stU' 
dujicMí,) Redaktor Alois Holifb. Ročník V. V Praze, 1895., 
I. L. Kober; kap. (110 str., zápisník a inserty) v plátně váz. 
60 kr. 

— studujieich. Viz Bačkovského Kalendář studujících. — Kalendář 
českého studentstva. 

— Svatováclavský na obyčejný rok 1895. Ročník šestnáctý. Re- 
daktor: Václav Špaček. V Praze; Cyrillo-Methodějská knih- 
tiskárna (V. Kotrba) (G. Franci kom.); m. 4. (90 str., trhy a 
inserty) 30 kr. 

— Svatveííemi na rok 1896. Kalendář pro katolíky, jejichž den 
života schyluje se k večeru a pro každý domeček, který má 
svůj křížeček. Hodí se mladým a zdravým lidem k hojné četbě. 
Hvězdářská část tohoto kalendáře jest od c. k. hvězdárny 
v Praze. Ročník II. Ve Vimperce, J. Steinbrener; lez. 8. (144 
str., trhy a inserty) 60 kr. 

— SveUý Antonín. Viz Antonín, Svatý. 

— Tobolkový, 1895. V Praze, P. B. Batovec; m. 8. (4 str.) 16 kr. 

— Totéž. Viz Fromme-ho Kalendář. — Kalendář, Malý. — Ka- 
lendářík do tobolky. 50 Kalendář, Týdenní poznámkový. - Kalendář Zlaté Prahy. 

Kalendář, Týdenní poHnámkěi^pV 1895; V Praze,': F^-^:^ ^BííWvéc ; 
■foLSObrP^^ "X!*i^^ ' '''■'■■' -'..^ ,.! . „^ ^-^- /".^,.-^ 

— M^VeříA:^. "Vqs&^í^Aléíťáát^^ Ndvý, učitelským •■ - = " ' / - 

— Úřední, /ednocí ^ttA* obýéejný rok 1896 pro veíéjné Tiřady ži 
soudy jakož i souWótné kanceláře, jmenovitě pro 'sanlDsprávné 
úřAdy, advokátní kanceláře, školní ředitelství, spořitelny, zá- 
ložny, průmyslové závody a p. Ročník XIV. V Prazé^ 'Gustav 
Fanta; lex. 8. (163- str. a zápisník) kart. 1 zl. " 

— lifecřniMy Viz Kalendář soukromých úředníků. .' 

— útržkový. Viz Kalendář, Denní, útržkový. - • 

— vcelafú. Viz Kalendář, Kapesní, éeskoslovandkých včelařů. 

-^ Velký Národní^ na obyčejný rok 1895, Osmatřicátý ročník. - 
S obrazem titulním a s několika jinými vyobrazeními. V Prase, 
Jaroslav Pospíšil; lex. 8: (obraz, 148 str., trhy a inserty) 60 kr. 
— Malé vydání, (obraz, 68 str.^ trhy a Inserty) 30 kr. 

— Velký národní^ pro čas a věčnosť na obyčejny-rok 1896/ R^i- 
guje AI. Dostál. -Hvězdářská í^ásť -tohoto 'kalendáře jest od- 
c. k. hvězdárny v Praze. Ve VimpeiHíe, -J: Steinbretofer; leX. 8.- 
(146 str., trhy a inserty) 60 kr. — Malé Vydání. (65 str'., třhýV 
a inserty) 30 kr. 

MenUár, tilelkl) obrd|it0ttilí tvíxH^ i^'nliottil), )[laitnt) Jlorlc na obt)čaiiti9 
rof 1895. Síocttíf IV. žB^báma mm boéntotf^d^ @irót ,,3odcftttom". 
V Budapešti, Koloman Mészároš; v. 8. (80 str.) 30 kr. 

Kalendář j Velký Prá&aký, Nový prostonárodní kalendář obrázkový 
pro lid českoslovanský v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na 
obyčejný rok 1895. S mnoha povídkami a články zábavnými 
i poučnými, s obrazem titulním a mnoha jinými obrazy. Roč- 
ník patnáctý. Rediguje Bohuslav Tichý. V Praze, Alois Hynek ; 
m. 4. (obraz, 150 str., trhy a inserty) 50 kr. — Malé vydáni, 
(obraz,. 86 str., trhy a inserty) 30 kr. 

— Velký Slovanský, na obyčejný rok 1895. Vydává: J. Otto. Část 
kalendářní sestavil Dr. V. Láska. Ročník XXIV. S obrazem 
titulním a s mnoha jinými vyobrazeními. V Praze, J. Otto; m. 
4. (obraz, 140 str., trhy a inserty) 50 kr. — Malé vydání. 
(MenH Slovanský Kalendář.) (obraz, 60 str., trhy a inserty) 
30 kr. 

— Velký zábavný. Viz Přítel, Pravý domácí. 

— veselý. Viz Kalendář, Malý veselý, obrázkový. 

— Vídenský. Viz Kalendář Čechů Vídeňských. 

— ; Vlastenecký, na obyčejný rok 1896. Zábavnou část uspořádal 
František J. Peřina. S 12 obrazy měsíčními a několika jinými 
vyobrazeními, jakož i abecedním seznamem trhů výročních a 
jich sestavením dle dnů. V Praze, B. Stýblo; lex. 8. (obraz, 
160 str., trhy a inserty) 60 kr. — Malé vydání, (obraz, 100 str,, 
trhy a inserty) 30 kr. 

-^ vojenský. Viz Přítel, Vojenský. 

— vSeobecný pro každého. Viz Bačkovského Kalendář všeobecný. 

— vysloužilců vojenských. Viz Kalendář a seznam spolkům 

— zábavným Viz Přítel, Pravý domácí. 

— záloženský. Viz Bergrův Záloženský ročník. 

— Zlaté Prahy 1895. Péčí redakce Zlaté Prahy. Ročník II. AX- Kalendář zřízenců drah. — Karafíatďv Nový Posel Morav, a Slezský. 5| 

manách. II. V Praze, J. Otto; 4". (kalendárium, 83 str., 3 obrázk. 

přílohy a inserty) 1 zl. 60 kr., v plátně váz. 2 zl. 60 kr. 
Kalendář zřízencil drah. Viz Kalendář českých zřízenců ďřah. 
Kalendárik a zápisnik pro Školní mládež, V Lysé n. L., A. Holub 

(učitel); m. 8. (47 str.) 10 kr. 

— do tobolky 1896. V Praze, J. Otto; m. 8. (4 str.) 16 kr. 

— Paleček. Viz Fromme. 

Kalenský Josef, Lapaé divé zvéře. Viz Cooper J. F. a Pavel 
Moritz. 

— Orli oko. Viz Cooper J. F. a Pavel Moritz. 

Kalevala. Národní, epos Finů. Přeložil Josef Holeček. Syazek I. 
a II. V Praze, vlastní nakladatelství, tiskem V. Neoberta na 
Smíchově; 8. (Str. I —XI. a X.— 322.) Svazek za 1 zU 

Kalina Fi*ant Bohd., Obrazy z déjin vychovatelstvi. Ku potřebě 
kandidátův a kandidátek na c. k. Českoslovanskýcb ústavech 
ku vzdělání učitelův a učitelek upravil. Třetí vydání, nezměně^é« 
V Praze, 1893., Alois Wiepner; v. 8. (129 str. a obsah) 8Q kr,^ 
v plátně váz. 1 zl. 

Kalousek Josef, O staročeském, právě dédiekém a královském pravé 
■ odúmrtném na statcích svobodných v CeoJbách i v Moravě* ■ Víz 
Rozpravy České Akademie, Tř. I. R. III. Č. 1. 

— Výklad k historické mapé Cech. Vydání druhé. V Praze, Krá-- 
lovská Česká Společnost Nauk, v kommissi u Fr. Rivnáče; v. 
8. (23 str. a mapa 78X63 cm.) 2 zl. 50 kr. 

Kamenický. Viz Řehák-Eamenický Stanislav. 

Kameniěek Dr. FrantiSek, Prameny ke vpádům Bockajovců na 

Moravu a k ratifikaci miru vid&hského od zemi koruny éeské roku 

1605—1606. Viz Archiv, Historický, čís. 4. 

Kamínek Karel, HHch. Viz ŠaSkova Moravská bibliotéka, dílo 
LVI. 

Kampelik FrantiSek Cyrill. (Životopis.) Viz Komárek Franti&ek. 

Kampiana Blah. Edmunda Desatero důvodů o pravosti viry ka- 
tolické proti sektám novověkým. Druhé nové vydání 8 přiloženou 
chvalorečí téhož blahoslavence na sv. Václava. Zjednal P. An- 
tonín Rojzek. V Praze, knihkupectví Cyrillo-Methodějské (G. 
Franci); 8. (101 str.) 30 kr. 

Kapela, Velká národní. (Obrázková knížka s textem.) Na Smí- 
chově, Kapr a Kotek; m. Sir. 4. (16 obrázk. str.) 1 zl. 

KapraS Jan, Nástin filosofie Jana Amosa Komenského. Ve Velkém 
Meziříčí, Šašek a Frgal; v. 8. (358 str., obsah a ukazatel) 1 zl. 
40 kr. 

Karafiátův Nový Posel z Cech, Moravy a Slezska. Národní do- 
mácí, měšťanský a rolnický kalendář pro Čechy, Moravany a 
Slováky narok obyčejný 1896, jenž má 365 dní. Ročník XXVIII . 
S dvěma plnoobrazy a s četnými mezi textem tiStěnými vyobra- 
zeními. V Brně, Karafiát a syn; m. 4. (140 str. a inserty) kart. 
45 kr. 

— Nový Posel Moravský a Slezský, Národní, domácí, měSťanský 
a rolnický kalendář pro Moravany, Cechy a Slováky na rok 
1895. Ročník 60. S dvěma plnoobrazy a "s Četnými iňezl 

4* 52 Karafiátův Malý Posel Morav, a Slezský. — Kettner. 

|£ textem tiitěnými Tjobrazenimi. TaiQŽ; m. 4. (140 str. a inserty) 

I 46 kr. 

S[araliatův Malý Posel Moravský a Slezský, Národni. domáci« 
měifanský a rolnický kalendář pro vSeckj provincie Rakouska 
na rok 1895. Ročník XI. Tamž ; 8. (57 str. a Inserty) 30 kr. 

Karásek JiH, Zazděná okna. Viz SaSkova Moravská bibliotéka, 
dílo LIV. 

Karnevaly FraStský. Humoristicko-satyrický almanach. Za přispění 
předních českých spisovatelů a humoristů uspořádal a vydal 
Ar chleb Luděk. Po konfiskaci opravené vydání. V Praze- na 
Smíchově, Leop. Ballenberger; 4. (16 str.) 20 kr. 

Kárnik FrantiSek, Epidemie tyfu v Praze r. 1894, Sto tHnáct 
případů pozorovaných v nemocnici epidemijní na Karlově. 
Zvláštní otisk z „Časopisu lékařů českých''. Roč. 1894. V Praze, 
spisovatel (sekundární lékař c. k. vieobecné nemocnice), tiskem 
Dra. Ed. Grégra; v. 8. (6 str.) 

Károly Vadnai, Dcery Eviny. Viz Svazky, Levné, novel, 36. 

Kasaiavský Jan, Obecni úéetnictvi. Viz Spilka Jan. 

— Jos., Nové teoretické vyléčeni rozpočtu odpařovaeich stanic s mnO' 
hondsóbným účinkem. Otisk z X\l. roč. „Listů cukrovarnických^. 

V Praze, spisovatel (inženýr stroj nictví), tiskem Dra Edv. Grégra; 
v. 8. (3 str.) 

-!- Váznuti práce odpalovacích a zahřivacieh stanic v cukrovarech 

a o priiinách jeho. Tamž, 1893.; v. 8. (11 str.) 
Katalog bibliografický. Viz Springer Josef. 

— sbirky trofei z roku 1866. Majitel sbírky Fr. Waldek. V Hradci 
Králové, nákladem vlastním, tiskli Bratří Peřinové; v. 8. (15 
str.) 

— umíleeko-průmyslovýdi sbirek severočeského průmyslového musea 
v Liberci. Liberec, nákl. vlastním, tisk bratři Stiepelů; 8. ^85 
str. a 8 tabulek) 60 kr. 

— výstavy technických pomůcek pracovních pro malé živnosti v Praze 
pořádané obchodni a živnostenskou komorou v Praze ve spolku 
s c. k. technolog, museem průmyslovým ve Vídni (technická služba 
ku povzneseni malých živnosti). V Praze, Obchodní a živnosten- 
ská komora, tiskem Edv. Beauforta; v. 8. (112 str. s vyobraze- 
ními v textu a inserty) 35 kr. 

— výstavy v Bradd Králové. Viz Výstava. 

Katechismus, Heidélbergský, Písmy svatými a kratičkým výkladem 
opatřil a pro Školy vzdělal Heřman z Tardy. Šesté vydáni. 

V Pardubicích, F. Hoblík ; m. 8. (147 str.) 40 kr. 

Katolík. Česko-americký kalendář na obyčejný rok 1895. S mnoha 
obrazy a poučným i zábavným Čtením. Ročník I. V Chicagu, 
knihtisk, českých Benediktinů (702 Alpost str.); lex. 8. (112 
Str.) 

Kdož jste Boií bojovnici. Na Král. Vinohradech, FrantiSek Horá- 
lek; 8. (4 str.) 2 kr. 

Kennan George, Na Sibiři, Dojmy a úvahy z cest. Přeložil Vi- 
lém Hofer. (S četnými vyobrazeními.) SeSit 11. V Praze, H5- 
fer a Klonček; v. 8. (IL Str. 65.-96) SeSit za 25 kr. 

Kettner Jindřich, Slovníček samoznaků a zkrácenin, jejich odvO' Kikinkaiďan — Kliment. 58 

ženin a spojenin, jakoi i mnohých jinoch ttálých zkratku iSsnopisu 
českého dle toustavy Oahelsbergerovy, Sestavil a vydal. Dii I. (Se- 
staven na základě pisma obyčejného.) čtvrté vydáni. V C. Ba- 
déjovícich, vydavatel (t. č. starosta spolku steuogr. Gabelsber- 
gerskýcíi), tiskem J. Přibyla; 8. (56 str.) 40 kr. 

Kikinkaiďan, (Sibřinkový list.) Roku 1894. V Pras&e, nákl. Sokola 
pražského, tiskem Fr. Šimá<!fka; 8. (32 str. a inserty) 20 kr. 

Kimla Dr. Rudolf, O významu krvinek při zánUlivých procetsech. 
Viz Rozpravy České Akademie, Tř. 11. R. lil. Č. 22. 

— Přigpěvek ku studiv změn pathologicko-anatomiekých v játrech při 
lues herediíaria. Tamž, Tř. II. R. III. Č. 7. 

KiBgsley Gharley, Hypatia nebo noví nepřátelé se starou tváři. 
Román z pátého věku. Z anglického překládá V. Snajdr. 
V Clevelandu, 1890., tiskem „Dennice Novověku''; v. 8. (303 
str.) 

Kladno. Nástin historický. Kladno, Jos. Sole; m. 8. (20 str. a in- 
serty) 5 kr. 

Klapaéka. Viz Sůva. — Klapačka. 

Klapálek prof. Fr., Dodatky ku seznamu éeských trichopter za 
rok 1892 a 1893, Viz Věstník Král. České Společnosti Nauk. 
Třida mathematicko-přirodovědecká. II. 

Klasy y Zlaté. (Na obálce : Zlatá Kniha DSdictvi sv. Ludmily, Od- 
děleni II.) Dárek věnovaný dospělejším dívkám do Zlaté Knihy 
čili Dědictví sv. Ludmily zapsaným. Spořádal Prof. Jan VaČ- 
léna. Číslo XXXI. S titulním obrázkem. V Písku, nákladem 
Zlaté Knihy čili Dědictví sv. Ludmily, tiskem V. Simka; 8. 
(120 a VII str.) 80 kr. Údům spolku zdarma. 

Klášterský Ant., Noiíni violy. Básně. V Praze, F. Simáček ; m. 
8. (97 str.) 40 kr., skvostně váz. 80 kr. 

— Srdce i dvie. Viz Knihovna, Kabinetni, sv. LXXV. 
Klecanda J., Polsko a Cechy za válek husitských od sjezdu v Kei- 

marku do bitvy u Lipan a smrti krále Vladislava. Obsaženo 

v XV. programu c. k. reálného a vyfiSího gymnasia v Příbrami za 

Školní rok 1894. (3.— -24. str.) 
Klečka JUDr. Karel, Životy působeni a význam Jana Kollára, 

pěvce „Slávy Dcery '^ pro národ český a slovanský vábec. Ve ^ 

Vídni, 1893., Politický spolek „Klub rak. národností"; v. 8. (.17 

str.) 10 kr. 
Klement František — Quido Man svět, Palestýna. SeSit 4. — 

23. V Praze, Edv. Beaufort; 4. (Str. 49.— 280. a obsah.) SeSit 

za 30 kr. 

— Totéž. Úplné. Se 135 vyobrazeními v textu a 4 světlotiskovými 
přílohami. (Obsah a 280 str.) 6 zl. 90 kr., váz. 8 zl. 90 kr. 

— Z Jaffy do Jerusalema, Viz Přítel domoviny, R. X. sv. 6. 
Klika Josef, Mužové práce. Viz Pokladnice mládeže, sv. 46. 

— a Frant. I^tolba, Přenosná laboratoř luéebná. Pro Jubilejní vý- 
stavu zemskou r. 1891 sestavili a Stálé výstavě školské v Praze 
věnovali. V Praze, nákladem vlastním, tiskem Edv. Beauforta; 
v. 8. (4 str.) 

Kliment Josef, Ceíti brouci. Dle přírody maluje a popisuje. Se- 
Sit 1. V Německém Brodě, spisovatel (učitel měšťanské školy), 54 Klimkovice. — Kniha, Roční, rpstantii časopisu »Mercur<. 

tiske^m Alberta F. Riedla, .tabnlky litografovány u A. Haaseho 
v Praze; v. 8. (Str. 1. — 16. a tab. L— II.) 1 zl. 

Klimkovice. Pamětí. Viz tam. 

KlinkáČ FrantíSek, Hry jeslickové a třikrálové, (Příloha k „An- 
dělu Strážnému".) Y Brně, Knihtiskárna benediktin& rajhrad- 
ských; 8. (27 str.) 

Klostermann Karel, Ze svítá lesnich samot. Viz Vilímkova lilu- 
strovaná knihovna rodinná,. IV. 

Klvaňa prof. Josef, Pamét desítiletého trváni ústavu. Viz T&ma 
red. Jan a prof. Josef Klvaňa. 

Kmef Andrej, j^Veléba Sitna^, Separátny odtisk z „TovarySstva", 
I. ročník. V Ružomberku, spisovatel (na Prenčove [Prencsfalu]) ; 
lex. 8. (186 str.) 60 kr. 

Knecht Bedřich Just, Máťj biblicky dějepis, S 47 obrázky. Dle 
vydání schváleného 30nejdůst. bisk. ordinariaty do čeStiny pře- 
ložil FrantiSek Skalík. Se schválením nejdůst. knížete arci- 
biskupa Olomuckého. Frýburk v Breisp^avě, Herderovo nakla- 
datelství; 8. (VII a 67 str.) kart. 38 feniků. 

Kueidl Frant. a Michael Marhail, Početnice pro méSfanské ikoly 
dívéi. Sešit prvý. Druhé opravené vydáni. V Praze a ve Vídni, 
F. Tempsky; v. ^8. (108 str.) 60 kr. 

Kneipp Monsgr. Seb., Léčeni vodou, jež po třicetiletém zkouSení 
pro nemocné i zdravé napsal. Se svolením spisovatelovým vy- 
dávají J. Ježek a Fr. Strnad. S podobiznou spisovatelovou 
a s mnoha vyobrazeními. Páté vydání. V Kemptenu (v Bavo- 
řích), Josef Koesl (Fr. A. Urbánek v Praze kom.) ; 8. (320 str.) 
1 7l. 44 kr., váz. 1 zl. 80 kr. 

Knies Jan, Předhistorické nálezy z pozdní doby slovanské na Mo- 
ravě, (Zvláštní otisk z III. ročníku Českého Lidu.) V Praze, 
F. Šimáček; v. 8. (27 str.) 

Kniha, Ceská^ plemenná. Seznam ušlechtilých zvířat skotu kmene 
švyckého, montavonského, bernského, šimmeoského, freibur- 
ského, pincgavského, scheinfeldského, vilstermařského, holand- 
ského, ovci Merino a vepřů kmene yorkshirského v království 
(Jeském. Vydává Ústřední hospodářská společnost pro králov- 
ství České. (Česko -německy.) V Praze, Společnost; vel. 8. (96 
str.) 1 zl. 

— " Kapesní, pro inženýry, žáky průmyslových Skol a prakt. stroj- 
niky. Viz Holeček A. 

-^ Kuchařská, Sbírka vyzkoušených jídelních předpisů. Vydáno 
péči spolku Domácnost, česká škola kuchařská. Třetí, rozmno- 
žené vydání. V Praze, 1895., F. Šimáček; v. 8. (XVI a 470 str. 
a 8 str. insertů) v plátně váz. 2 zl. 40 kr. 

— Pomocná, pro mužstvo a poddůstojníky c, a k, vojska. Z chor- 
vátštiny přeložil Frant. Hrabal. S 63 vyobrazeními. V Olo- 
mouci, R. Promberger; 8. (159 str.) 60 kr. 

— restantů na rok 1896. Dle úřadních pramenů sestavila a nákla- 
dem svým vydala redakce Časopisu „Český Merkur** v Praze; 
fol. (48 str.) Předplatitelům „Českého Merkuru*^ za prémii 
zdarma. 

'— Ročni, restantů časopisu „Mercur** na rok 1895, authentický Kniha, Zlatjf/ Dědictví sv. Ludmily.. -* iCnihovua «Besed Liduc 55 

■ slosovaci list viech tu i cizozemských losů, veškerýcb slosova- 

teli^lk^qbHgttci, priorit) akcii, zástavních listů, státních i soa- 

.' VTOTBa^ujtL půj4«k' -^td. Dle úředních pramenů sestaven redakcí 

časopisu „Mercur". (Německo-česky.) V Praze, .a dra. časop. 

„Mercur**; fol. (6 a 60 str.) Předplatitelům „M.** zdarma, jinak 

60 kr. 

Kniha, Zlatá, Dédietvi sv. Ludmily, Oddělení I. a II. Viz Lístky, 

'.'. Zlaté a Klasy, Zlaté. 

Knihovna „Besed Lidu*^» Románová příloha „Besed Lidu^. 1. — 20. 

y Praze, J. Otto; m. 8. po 6 kr. 
. > > t, :^mil Z cla: Za živa pohřben. Přeložil Josef BartoS. (42 str.) 
2. Veselé historky ze Severu. {Povídka ■ o strašidlech. — Hli- 
. . • '7^ná-}eukaina^, r-r í^š je jich mnoho.— ^ Náhrohni kámen,) (51 str.) 
.^ ., -3* 21^ diUshého sv^ta. Dvě povídky z raského. {,^Pan Skoro^ 
..chodovt,- Od> Mamin«i-i§ibirj aka, přeložil z ruského Jos. 
' MiJi. S» .;— nProkletd : Mva, Napsal J. N. P o t a p e n k o. Z ru- 
ského přel. K. Štěpánek.) (63 str.) 
^ '4. Mi^rloý-zkia Colombiová: Zlcdé sny. Z vlaStiny přeložil 
• Gustav Žďáir-s^sý. (50 str.) 

6. Z pobvatimských luhů. Dva obrázky z charvátStiny, {Jankovo 
vezeni. Napsal Ladislav Z. Ladanjski. Z charvátského pře- 
ložil O. S. Vetti. — O svátcich. Napsal M. Kukučin. Pře- 
ložil Václav Kredba. (46 str.) 

6. Jean R i c h e p i n : Povídka z cirku, Z franřiny přeložil Ja* 
roslav Hladík. (39 str.) 

7. H. Hjorth Boyesen: Zavržená a bezejmenný. Dvě norské 
povídky. Přeložil Josef V. Sládek. (55 str.) 

8. H. Hjorth Boyesen: Pod ledovcem. Z anglického přeložil 
Josef V. Sládek. (40 str.) 

9. Výlet parníkem. Humoreska. Od Gharlesa Dickense. 
(39 str.) ^ . 

10. H. Hjorth Boyesen: ClovékyjenŽ ztratil své jméno. Po- 
vídka. Z anglického přeložil Josef V. Sládek. (55 str.) 

11. Guy de Maupassant: Vojenské novely, Z francouzského 
přeložil Jaroslav Pše nicka. (55 str.) 

12. Emilie Pardo-Bazáno vá: Zlo<íin z pověry. Povídka. Ze 
španělského přeložil Hugo Kost^rka. (39 str.) 

13. W. Kosiakiewtcz: Polské obrázky. Tři povídky. Pře- 
ložil B. V. Konečný. (39 str.) 

14. Maurus Jókai: Dáma s dlouhými vlasy. Americká hu- 
moreska. Přeložil B. Anders. (47 str.) 

15. Emil Zola: Povodeň. Povídka. Z frančtiny přeložil Jan 
Rain. (40 str.) 

16. O u i d a: Milostná povídka, Z frančiny přeložil Fráňa 
Stanko v. (47 str.) 

17. N. S. Lesk o v: Doé povídky. {Zvíře, — Starý genius,) 
Z ruHiny přeložil Karel Štěpánek. (44 str.) 

18. Dvé anglické humoresky. Přeložil F. R. Z á h r a d e c k ý. 
(40 str.) 

Obsah ; Sensaihii příhoda v Seasonvillu. Napsal F. W. R o- 
binson. ^- Neohrožená Kattéěka, Napsal James Payn. ^6 Knihovna, Česká. -7 Knihovna, Hospodářská. 

1 9. Markýzka Colombiová: Váno^ni povídka, {Pomni na 
zadní kola!) Z vlaštiny přeložil Gustav Žďárský. (48 str.) 
/ 20. Tobolka. Novella. Francouzsky napsal Pavel Margae* 

ritte. (48^ str.) 
KnihovnOf Česká, Čislo 1. a 5. Na Královských Vinohradeťhi Fran« 
tišek Horálek ; m. 8. 

Čislo 1. Národní pohádky. Napsala Božena Němcová. Sva- 
zek první. Se životopisem spisovatelky dle J. Er. Sojky a se 86 
obrázky od V. Preissiga, L. Trakala a P. Korbera. Arch 

4. a 6. (Str. 97.— 160.) — arch za 2 kr. Úplné. (160 str.) 10 kr. 
Čislo 6. Kiaft umirajicí matky Jednoty Bratrské. Napsal Jan 

Amos Komenský. (31 str.) 3 kr. 

— Ceskáy zábavy a poučeni. Vydává Ústřední spolek českých pro- 
fessorfi. Pořádá FrantiSek Bílý.^ SeSit 1.— 4. Č. L Sbirka po- 
vésti historických lidu českého v Cechách, na Moravě i ve Slezsku. 
Sebral a upravil August Sedláček. ::iešit 1. — 4. V Praze, J. 
Otto; 8. (Str. 1.— 128.) SeSit za 12 kr. 

— české hospodyně. Pořádá a vydává Majdalena Kafková, č. 1. 
Mořské ryby na pražském trhu. Pojednáni o všech druzích moř- 
ských ryb, jež v Praze prodávají se svěží i konservované, se 
zřetelem na jejich výživnou hodnotu a úpravu k požívání. 8 do- 
datkem o ústřicích, Slávkách, humrech a různých, racích moř- 
ských. U výtahu v řadě přednášek „Přednáškového spolku* 
v Praze přednesl Josef Kafka. S vyobrazeními. Král. Vino- 
hrady č. 727., 1896., vydavatelka, tiskem J. Otty v Praze; v. 8. 
(52 str. a obsah) kart. 45 kr. 

— Divadelní. Sbirka vynikajících prací dramatických, vhodných 
pro menší divadla a spolky ochotnické. 1. a 2. V Praze, I. L. 
Kober; 8. 

1. Domov. Drama o Čtyřech jednáních. Napsal H. Suder- 
mann. Přeložil J. Kiihnl. Repertoirní hra Národního Divadla 
v Praze. (108 str.) 50 kr. 

2. Krasojezdkyně, Veselohra o jednom jednáni. Napsal Emil 
Pohl. Přeložil J. Kiihnl. Repertoirní hra Národního Divadla 
v Praze. (31 str.) 18 kr: 

— Domácí. Sbirka spisů starších spisovatelů českých. Svaz. 1. — 

5. Ve Vel. Meziříčí, Fr. Vaněk; m. 8. Svazek za 10 kr. 
Svaz. 1. Humoristické novélky Fr. Jar. RubeŠe. (98 str.) 
Obsah: 1. Ostří hoH. — 2. Pan Trouba^ aneb: Kdyi chybí 

uČenýj chybí hodně. — 3. Lehce nabyly lehce pozbyl. — 4. Obraay 
ze spaní mého. 

Svaz. 2.^4. Mastičkář. Povídka z času Jindřicha Korutan- 
ského. Napsal Jan z Hvězdy. (307 str.) 

Svaz. 5. Pole Kosovo. Od Prokopa Chocholouška. (88 str.) 

— Hasičská. Vydává Zemská ťístřední hasičská jednota království 
Českého. Redaktoři: Jak. AI. Jindra, Mat. Mayer, ,Ad. L. 
Seidl, Václ. Vrabčík. SeSit druhý. Nákladem vydavatelstva, 
tiskem Max. Čermáka v Klatovech; 8. (74 str. a inserty) kart. 
35 kr. 

— Hospodářská. Č. 22.-26. V Praze, A. Reinwart; 8. 

Č. 22. Malý rádce zvěrolékařský. Poučení o důležitějších ne- Knihovna, Chemická. — Knihovna, KabinetnL 5Ť 

mocecb a áeprATidelnostech při porodu mezi svfřaty k hospo- 
dářským iHéelům chovanými se TjBkyttijicich a o kováni koni. 
Pro rolnikj a žAk^ hospodářských Skol napsal Ant. Zeman. 
S vyobrazeními. (61 str.) 60 kr. 

Č. 23. Zeltni hnojeni, jeho v^Zfiam, dúl^tott a upotřebeni. 
Praktický návod ku pouŽiváni zeleného hnojení, zároveň po- 
učeni, kterak si hospodář pří zeleném hnojeni jak půd lehkých, 
tak těžiíchy počínati má. Důležitý rádce pro každého hospo- 
dáře. S dodatkem o důležitosti ostiněni půdj a podmítkj str- 
niSf, o směskách strniskových a ozimých. Na základe nejnověj- 
ších pramenů, zknfieností a literatury odborné naplal Ant. Ko- 
lárský. (46 str.) 40 kr. 

č. 24., Mlékarstvi a sjrařitvi. Pokyny k vědomostem o nabý- 
váni^-iloieni, jakosti a vlastnostech (pravidelných i nepravidel- 
ných) mléka, dobývání smetany, másla, sýra a jiných výrobků, 
8 dodatkem o zřizování společenstev ku zužitkováni mléka. Na- 
psal, čerpaje ze zkufienosti, Richard Purghart. S četnými vy- 
obrazeními. 1895. (80 str.) 60 kr. 

č. 25. Pěstováni ■'řepy cukrovky. Praktický návod k pěstování 
řepy cukrovky s poučením o její životě, odrůdách, nárocích na 
podnebí, postupu a hnojení. S přehledem o hnojivech umělých, 
přípravě půdy, semenu, oSetřování, sklizni a výnosu. O Škůd- 
cích řepy a jich ničeni, jakož i vyskytujících se nemocech. Na 
základě nejnovějších pramenů a dlouholeté vlastni zkuSenósti 
napsal Ant. K^olárský. S četnými vyobrazeními. (248 str. a 
inserty) 1 zl. 60 kr. 

Č. 26. Ovédctvi. (Chov ovcí a jich plemena.) Poučení o chovu, 
užitku, krmení, plemenitbě, křížení a nemocech ovcí vSech druhů, 
o chovu, výživě a zužitkování jehňat, o vlně, její hospodářské 
ceně a zpracování. Prostředky, jimiž by se ovčáctví naSe zve- 
lebiti dalo. Na základě zknSeností nejnovějších českým hospo- 
dářům podávají Josef Bezdíček a Jan Motyka. Vydáni 
druhé, opravené a značně doplněné. S četnými vyobrazeními. 
1895. (7a str.) 60 kr. 

Knihovna, Chemická. Sešit 6. Klič k určováni ftiineralúv. Sepsal 
Bohdan Erben. Y Praze, Spolek chemiků českých, v komisi 
Fr. Ěivnáče; 8. (XIX a 164 str.) v plátně vAz. 1 zl. 50 kr. 

— Chemická, technologická. Pod záStitou Společnosti pro průmysl 
chemický v království Českém pořádají FrantiSek Štolba, An- 
tonín Bělobou bek a Jilji V. Jahn. Svazek III. A. V. La- 
voisier, jeho Hvot a práce. Napsal Jilji V. Jahn. (S podobiznou.) 
V Praze, F. Šimáček; lex. 8. (90 str.) 60 kr. 

— Hlustrovaná. Viz Šolcova lUustrovaná knihovna. 

— Kahinetni. Svazek LXX.— LXXIX. V Praze, F. Šimáček; m. 
8. Každý svazek skvostně váz. o 40 kr. více. 

Sv. LXX. Obrázky. Napsal V. MrStík. (181 str.) 60 kr. 
Sv. LXXI. Jaroslav Kvapil: Liber aureua. Básně. (1890 — 
1893) (160 str. a obsah) 50 kr. 

Sv. LXXIl. Julius Zeyer: Tři komedie. (144 str.) 50 kr. 
Obsah: Bratři. Čínská komedie o jednom jednání. — Z dob ^8 Knihovna, Kritická. — Knihovna mládeže dospivajícL 

. růžového jitra. Pastýřská fara H^bllcjká. — * Lá^ky cUv, AufNxnská 
komedie o jednom, jednáni, y 9, -r.:. ■ ,n6 • ' > <ÓC',. 

Sv. LXXIII. Jaroslav y'Míb}i ci^.ý : Ofy^ p,v ^ři^'- Básně. 
(1892—1893.) (144 str. a obsah); 50 kr^ :*,., .r*. ^ •. 

Sv. LXXIV. Edvard J^i^^k: Jctaem i.sHi^au^ Crtj '2 růz- 
ných stran. Cásť II. (174. ^tr.) ^60 kr. 

Sv. LXXV. Ant. KláSterjkif: Šrdee i duS^ Básně. (184 str. 
a obsah) 60 kr. .-,:,' 

Sv. LXXVI. Dr. Jiří GM%,\i^'<]auserie z ceali.. Řada II.; Špa- 
nělsko. (1G9 str.) 60 kr. ;. , 

Sv. LXXYII. J. S. Macha^r.;. Zde by měly kvést růie, . . . Ly- 
rická dramata. (1891—1894.) (130 str.) 50 kr. . 

Sv. LXXVIII. Ze zápUkú v^U- Jttud, Filipa ,K^Hnka, -Pohledy 
do rodin. Prozrazuje Martin .H a v e 1. II. Rodina Janehova, 
(224 str.) 70 kr. 

Sv. LXXIX. B. VikováKun etická: Idyllky. (141 str.) 
50 kr. 
Knihovna, Kritická, I. Vydává a pořádá Josef Pelcl. I. a II. V Chru- 
dimi, ^Časopis „Rozhledy**; 8, . 

I. Emile Hennequin. Studie vědecké kritiky . Spisovatelé ve 
Francii zdomácnělí. (Dickens. — Heine. — Turgeněv. — Poe. — 
postoje vský. — Tolstoj.) Přeložil a úvodní stadii napsal F. X. 
Salda. Sešit 1. a 2. (SU*. 1.-144.) Sešit 1. za 27 kr., sešit 2. 
za 50 kr. 

II. Eduard Rod. Mravni názory naii doby. (Renan. — Scho- 
penhauer. — Zola. — Bourget. — Lemaitre. — Scherer. — 
Damas. — Brunetiěre. — Tolstoj. — de Vogiie.) Přeložili F. 
V. Krejčí a Jindřich Vodák. Sešit 1. (Str. 1.— 96.) 60 kr. 

. — léOcináf národní. Viz Ottova Laciná knihovna národní. 

— Lesnická. Čís. 2. a 3. V Písku, Jaroslav Burian; v. 8. 

Cis. 2. Nauka o těébě lesni. Pro české lesníky a přátele če- 
ského lesnictví napsal Eduard Duchoslav. S četnými vy- 
obrazeními. (236 str. a tabulky) 1 zl. 80 kr. 

Čís. 3. Zbraně střelné^ lovecké^ terěovni a obranné. Nauka 
o soustavě střelných zbrani vftbec, se zvláštním zřetelem k nej- 
novějším vymoženostem zbrojní techniky. Sepsal Bedřich Bran- 
dejs. Upravil a vydal Emil Eggérth. S mnohými vyobraze- 
ními. (151 str.) 1 zl. 30 kr. 

— Malá, Svazek 33.— 40. V Praze-Karlíně, Rudolf Storch ; 8. Sva- 
zek za 10 kr. 

Sv.^33. Čertův mlýn. Pověst od Frant. Hurta. (24 str.) — 
34. Carostřelec. Vypravuje Frant. Hurt. (24 str.) — 36. Zlopo- 
věstný dům. Vypravuje Frant. Hardek. (24 str.) — 36. Za- 
zděná jeptiSka, Vypravuje Frant. Hurt. (24 str.) — 37. Čemo- 
kněžnik Doktor Faust. Vypravuje Frant. Hurt. (24 str.) — 38. 
Jan za chrta dán. Dle Klicperova divadla vypravuje Frant. 
Hurt. (24 str.) — 39. Voláni ducha pokladu. Vypravuje Frant. 
Hurt. (24 str.) — 40. Dvě strašidla. Vypravuje Frant. Hurt. 
(24 str.) ^ 

— Malého Čtenáře. Viz Vilímkova Knihovna Malého Čtenáře. 

— mládeže dospivajici. Viz Vilímkova Knihovna mládeže dospivajícL Knihovna, Modrá — Knihovna, Politická. 59 

Knihovna, Modrá. Sborník belletristických prací. Vydává Dr. Vác- 
slav Sezníček. Běžné číslo: 16.~21. (Třetího ročníku éíslo 
drubé až sedmé a Otvrtého ročníku Číslo první.) V Praze, vy- 
davatel (AI. Srdce kom.); 8. Vychází sedmkráte do roka za před- 
platní cenu 2 zl. 

Běžné číslo 16. Od Žďáru. Obrazy ze života našeho lidu. 
Vypravuje Vlasta Pittnerová. (160 str.) 35 kr. 

B. č. 17. a 18. Jaroslav Zásmucký* Napsal Autor Nejmeno- 
vaný. Bil první a druhý. (190 a 184 ^str.) 40 kr. 

6. č. 19. Mrtvé ďuiíé aneb Přihody Cicikova, Z ruStiny M. Go- 
gola přeložil Karel HavlíČek-Boro vský. (282 str, a doslov) 
60 kr, 

B. č. 20. Trosky života. Drobná prosa Aug. £ug. Mužíka. 
(126 str.) 30 kr. 

B. č. 21. Bild Hora, Dle současných pramenů a pozdějších 
spisů líčí Dr. Vácslav Řezníček. 1895. (160 str.) 40 kr. 

— JVoíe. Ěada II. SeSit 10.— 33. V Praze, Buršík a Kohout ; 8. 
Sešit za 20 kr. Desky na jednotí, díly po 40 kr,, každý svazek 
v plátně váz. o 70 kr. více. . ^ 

Sešit část: 10. Em. Zit ek, '>Sí^ecA^*cov^. . Povídka. SeSit 6. 
(Str. 226.-266.) — . Úplné. (256 str.) 1 zl. 10 kr. 

SeSit část. 10. — část. 16. V. P. Trnavský, Evin hfich, Ro- 
máu. (280 str.) 1 zl. 20 kr. 

SeSit část. 16. — 19. G. N. Mayerhoffer, Za hradbami. 
Vzpomínky starého majora. (163 str.) 70 kr. 

SeSit 20.— 23. J, L. Hrdina, Hradčanské povidky. (185 str.) 
80 kr. 

Sešit 24. — část. 27. J. Arbes, Z romantiky vSedniho života, 
Povidky a kresby. (149 str.) 60 kr. 

SeSit 27. — 32, Marie Červinková-Riegro vá, I^tni sen ži- 
vota. Povídka. (271 stř.) 1 zl. 20 kr. 

Sešit 33. R. £. Jamot, Vedle cesty. Drobné práce. SeSit 1. 
(Str. 1.— 48.) 

— Nová, pro mládež. Sbírka spisů poučných a zábavných pro 
naši milou mládež. Pořádá Fr. A. Zeman. &ada II. Svazek 31. 
a 97. V Praze, Fr. A. Urbánek; 8. 

Svazek 31. Babiččino vypravováni. Národní povídky a příběhy 
s poznámkami zeměpisnými a dějepisnými. Vypravuje Jan Karel 
HraSe. Druhé, rozšířené vydání. S 8 obrázky. (218 str.) 1 zl. 

Svazek 97. (Ná titule 95.) Procházky po Školních okresích 
Strakonickém a Stuíickém, jakož i po přítocích hořejší Otavy. 
Pro školu i rodino napsal J. V. Hora. (140 str. a mapka) 
1 zl. 

— Obecnáf učitelská. Číslo 2. a 3. Tamž; 8. 

Číslo 2. Methodické výklady z přírodozpytu. Pro Školy obecné 
a měštanské sepsal Jan Hro nik. (160 str.) 80 kr., v plátně váz. 
1 zl. ^ 

Číslo 3. Stručné nástiny životopisné spisovatelů zastoupených v Čí- 
tankách pro školy obecné i měšťanské. Sestavil J. V. N e u d o e r f 1. 
(65 str.) 40 kr., v plátně váz. 60 kr. 

— Politická, Vydává Klub rak. národností ve Vídni. Sešit I. 60 Knihovna, Politická, pro lid. ^ Knihovna, Románová. 

O dMtítitotti íeškého státniho práva se zřetelem na nynéfii po- 
měry éeskotlov. národa, 6eř Dra Jaroslava Koateckého, ad- 
vokáta ve Stranici a člena výkonného výboru lidové strany na 
Moravě, proslovená ve veřejné schftsi lidu rak. národností ve 
Vidni, dne 30. dubna 1893 v místnostech u Drehera na Latid- 
strasse. Ve Vídni, 1803., Klub rak. národností, tiskem H. Uo- 
dana v Hodoníně; 8. (20 str.) 5 kr. 

— Politická^ pro lid. Číslo 3. SehUze dúvémtícú a valnj »jexd 
strany lidové na Moravě ve dnech 21, a 22, dubna 1894. V Brně, 
Klub lidové strany na Moravě, tiskem A. Odehnala; 8. (70 str.) 
10 kr. 

— povídek z hlizkých i dalekých krajů, Viz^ Storchova^ Kftihovnar 
povídek. 

— První moravská obrázková, pro Českou niládeS, Pořádá Josef 
Soukal. Ročník VI. (1894.) Číslo 1.— 17. Ve Velkém MeziHéí, 
ŠaSek a Frgal; 8. SeSit za 14 kr. 

Číslo 1. a 2. Z věků minulých. Sbírka povídek dějepisných. 
Napsal A. B. §fastný. lUustro val Karel L. Thuma. (123 str.) 

číslo 3. a 4. Kytice jarni. Kniha pro mládež. Sestavil Josef 
Soukal. Ročník II. Illustroval Karel L. Thuma. (111 str.) 

Číslo 5. a 6. Dvanáct obrázků ze přírody. Nakreslil Stani- 
slav Ř e h á k-K a m e n i c k ý. Illustroyal Karel Lad. Thuma. 
(93 str.) 

číslo 7. a 8. Ohlasy slavné minulosti. Básně výpravné. Se- 
psal Karel V. K u 1 1 a n. Illustroval Karel Lad. T h u m a. 
(89 str.) 

číslo 9. a 10. (na obálce 11.) Perla a jiné povídky. Napsal 
Karel J. Zákoucký. Illustroval Karel Lad. Thuma. (146 
str.) 

Číslo 12. a 13. V jařmu nepřátelském. Povídka z dějin morav- 
ských. Napsal Josef Soukal. Illustroval Karel Lad. Thumn. 
(109 str.) 

Číslo 14. a 15. Zábavné chvilky. Sbírka povídek, pověsti a 
legend, jež mládeži Českoslovanské vypravuje Josef J. Váňa. 
Illustroval Karel Lad. Thuma. (101 str.) 

Číslo 16. a 17. Z doby dlouhých veěerů. Kniha hodného dí- 
těte. Napsal Zdeněk Sadovský. Illustroval Karel L. Thuma. 
— Z města i ze vsi. Povídky z věku dětského. Napsal Karel 
Plesk ač. Illustroval Karel Lad. Thuma. (45 a 56 str.) 

— rodinná, illustr. Viz Vilímkova lUustrovaná knihovna rodinná. 

— Románová, Světozora, Svazek XXX.— XXXIV. V Praze, F. Si- 
máček ; 8. Kartonovaný výtisk o 12 kr. více. 

Svazek XXX. Bratři Zemganno. Napsal Edmond de Gon- 
c o u r t. Přeložil Jaromír B o r e c k ý. (Předmluva a 166 str.) 48 kr. 

Svazek XXX L Marina. Příběh ze současného Života. Napsal 
B. M. Markěvič. Přeložila Věra Čalounová. (261 str.) 
70 kr. 

Svazek XXXII. Dvojčátka paní Maybumové a co vSecko tato 
paní zkusila z rána, v poledne, odpůldne a na večer za jediný 
den. Napsal John Habberton. Přeložila Ant. Malá. (80 str.) 
24 kr. Knihovna románíi cizojaz. — Knihovna učitelská. QX 

Svazek XXXIII. Nazi^L Teta Severiiia. Napsala Neera. 
Přf ložila Marie Kalasova. (99 str.) Si kr. 

Svazek XXXIV. Juan Vele r a: Doňa Luz, Ze španélštinj 
přeložil A. Pikhart. (212 str.) 62 kr. 
Knihovna románů cizofazyínjch. Viz Vilímkova Knihovna románů 

cizojaz. 
^ Rozhledu, Yjákyk a poHdá: Josef Pelcl. Svazek I. a III. 
V Chrudimi, časopis „Rozhledy'', tiskem F. Hoblíka v Fardu- 
bicích; 8. 

Sv. I. Dneini otázka mravní. Napsal F. V. Krejčí. (70 str.) 
40 kr. 

Sv. III. Naěe hospodářské nedostatky. Probírá A. Z. (66 str.) 
30 kr. 

— Buská. Svazek XVII.— XXI. V Praze, J. Otto; 8. Desky na 
jedn. sv. po 20 kr. ; každý svazek v plátně váz. ob. vjd. o 30 kr., 
na velín. papíře o 1 zl. více.. (Vjd. vel. jest jen vázané.) 

Svazek XVII. a XVIII. Spisy Aleksěje Feofílaktoviée Pisem- 
ského. Překlad rediguje Jaromír Hrubý. Svazek 1. a 2. 
Bozbouřené moře. Román. Díl I. a II. Přeložil V. MrStík. (po 
281 str.) po 1 zl. 

Svazek XIX. — XXI. Spisy Fedora Michajloviče Do stoj ev- 
ského. Překlad redigaje Jaromír Hrubý. Svazek 3. — 5. 
Bratři Karamazovi. Román ve čtyřech částech s epilogem. 
3 díly. Přeložil J. Hrubý. (374, 304 a 666 str.) XIX. 1 zl. 
$0^kr., XX. 1 zl, 20 kr., XXI. 1 zl. 40 kr, 

— Šolcova. Viz Šolcova Knihovna. 

— učitelská. Redaktor a vydavatel: Otakar Sadovský, odborný 
učitel v Ivančicích (Morava). Ročník IX. SeS. 1. — 24 Pololetní 
předplatné na 12 sešitů v obnáší i se zásilkou 1 zl. 20 kr. 
Jednotlivé sešity po 16 kr. Administrace nalézá se v Ivančicích. 
Komisionář Fr. A. Urbánek v Praze. 

Sešit 1. — 2. Dílo 49. Vyučováni télovědě a zdravovědě na íkole 
obecné na základě článků citanky trojdUné, Za pomocí mnoha 
pramenů sestavil Josef Štětka. (Str. 1. — 64.) 

Sešit 3.— 6, Totéž. (Str. 65.— 123.) — Dílo 51. Sbirka po- 
kusů z vyučováni silozpytného. Sestavil Josef Kobza. (Str. 1. —82.) 

Sešit 6.-9. Totéž. (Str. 33.— 104.) — Dílo 62. Vyučováni 
télovědě a zdravovědě na ěkole ^tcné die článků prvni citanky. 
Napsal Zdeněk Sadovský. (45 str.) 

Sešit 10. — 12. Vyučováni mluvnici na Školách obecných. Část II. 
Methodický výklad uěiva mluvnického se zvlditnim zřetelem 
k podrobným osnovám. Napsal Ant. Bobrovský. (64 str.) — 
Mluvnická a pravopisná cviěeni. II. díl. Na základě 3. čítanky 
trojdílné sestavil Karel Z haněl. (40 str.) 

Sešit 13. — 16. Dílo 53. Methodika měřického tvaroznalstvi pro 
SJcoly méětanské a vyěši třidy obecných ěkol. Sepsal Eduard 
Schubert. (134 str.) 

Sešit 17. — 18. Dílo 54. Vyučováni fnSřictvi na ěkole obecné j 
spojeno s kreslenim bez stigem. Napsal Emil Kolář. S jednou 
tabulkou. (Str. 1.— 64.) 

Sešit 19,-24. Totéž. (Tabulka a str. 65.->108.) — Dílo 54. 62 Knihovna Ústřední. — Kobruv Kalendář stud. 

Herhari a Kúmenski^. ParHllela. Napsal Ant. Bobrova ký. 
(40 str.) — Osnova cyklická na ikole obecné. Napsal Atit. Svo- 
boda". (98 str.) 
Knihovna, Úaíředni. Redaktor Fr. X. Svoboda. Belgii 2S9. BáéHS. 
Sepsal Josef Basi. V Praze, I. L. Kober; m. 8. (30 stř.) 10 kr. 

— Ustředni, pro íeskou nUádtó. Viz Urbánkova Ústředni knihovna 
pro íeskon mládež. 

— Všeobecná zajimavé pouííná. Číslo Vílí. Ode břehů moře Středo- 
zemského. Obrázky z Korsiky, Aižiru, Tanisu, Tripolisn a Sicílie. 
Napsal Dr. Jiří Gutb. V Praze, Dr. Frant. Bačkovský; 8. 
(208 str.) 1 zl. 20 kr., váz. 1 zl. 80 kr. 

— vzdélavaei. Viz Beaufortova Vzdělávací knihovna. 

— „Zlaté Prahy^, Svazek IV. Princezna z ThtUe. Napsal .William_ 
Black.^ Z anglického přeložil Erazim Brousek. Díl I. a IÍ. 

• V Praže, J.Otto; 8. (362 a 371 str.) Díf za 1 zl. 40 kr.; v plátně 

váz. o 90 kr. více. • , . 

Knihy, Triy vlaské lyriky. Viz Bibliotřkaj Vzdělávací, sv. 22. 
Knižka, Pestrá, dítek. V Praze-Karljňě^ Rudolf Storch; 8. (6 obrázk. 

str.) 10 kr. ;. 

— Pj'vn{, naiich détiiíek. Tamž; 8.. (6 obrázk. str.) 10 kr. 

— Statistická^ královského hlavního- města Prahy a spojených 
' 8 městskou statistickou kommissí' obcí Karlina, Smíchova, Král. 

Vinohradů a Žižkova za rok 189 í. Vydává' statistická kommisse 
král. hlav. města Prahy a spojených obcí a rediguje ředitel 
městské statistické kanceláře Jos. Erben. Nové řady ročník 
devátý. — Vydání české. (S věcným ukazatelem abecedním.) 
V Praze, Statistická kommisse, tiskem Národní tiskárny a na- 
kladatelstva, v kommissi Fr. Řivnáče ; v. 8. (XIII, 331 a V 
•str.) 2 zl. 60 kr. 

— . Táž za rok 1892. Nové řady ročník desátý. Vydání české. 
(S věcným ukazatelem abecedním.) Tamž ; v. 8. (XIV, 372 
a IV str.) 2 zl. 50 kr. 

Kniznica katechetská. Sbierka praktických spisov pdvodných i pře- 
ložených. Vydává Fr. Richard Qsvald. Č. III. Praktická Rn* 
kovat k vysvetlovaniu Malého Katechismu pre dietky. Spísal Fr. 
Richard Os-vald. S odobrením najdóst. ordinariátu. II. Druha 
hlavná čiastka. O přikázáni ach. V Ružomberku, 1893., vydavatel, 
•tiskem Knrla Salvu; 8. (460 str.) kart, 1 zl. 60 kr. 

— zábavného a nzitoéného citania. Usporaduje a vydává Ján 
B e ž o. SoSit 22. — 24. Sedmero rozpoviedok, Napísal Rehor 
Uram-Podtatranský. V Uh. Skalici, Ján Bežo; 8. (64 
str.) 15 kr. 

Kobliha Gustav, Fysika ku potřébé nizíich a pokracovácich Skol 
hospodářských. Sestavil a 129 obrazci opatřil. V Praze, vlastním 
nákladem za laskavé podpory velesl. zem. výboru pro králov- 
ství České, v komisi Dr. Fr. Bačkovského; v. 8. (182 str.) 
80 kr. 

Kobližek Karel, Přehled literatury a starožitnosti řeckijeh. Pro 
žáky středních Skol uchystal. V Praze, I. L. Kober; 8. (105 str.) 
45 kr. . " ' 

Kobrúv Kalendář stuďujicich. Víz Kalendář, Studentský. ■ Kobza — Koleda. 03 

Kobza JoHef, Sbírka poTcvsú z vyučováni silózpytného. Viz Kni- 
hovna učitelská, seŠ. 8. — 9. 

de Kock Paul, Děvée 8 třemi apodniékaíni. Humoristický román. 
Z francouBského přeložil H. Hofirek. V Praze, 1895., I. L. 
Kober; 8. (224 str.) 1 zl., v plát. váz. 1 zl. 46 kr. 

— Totéž. Viz Bibliotéka humoristických románft (XIV.) — Ko- 
uření, Divoké. 

— Humoristické romány. SeSit 26.— 31. Svazek IV. ' Dévée 8 třemi 
spodničkami. Humoristický román. Z franbouzského přeložil H. 
Hofirek. SeSit 1.— 7. V Praze, I. L. Kober; 8. (224 str.) 
SeS. za 15 kr. — Úplné. 1896. (224 str.) 1 zl., v plát. váz. 1 zl. 45 kr. 

Kodym Fr. v., Kniha o sluíném chováni. Průvodce společnosti 
i životem. SeSit 1. V Praze, 1896., Edvard Beaufort; S. (Str. 
1.— 32.) Sf íit za 16 kr. 

— Vzorové a pobídky, ňada II. Viz Besedy mládeže, sv. 313. 
Kotm' Alfred; Sbírka Pražských kupletů. Viz tnm. 

Koch Jan, Ze řiše Pradědovy. Viz Besedv mládeže, sv. 320. 
Kolář Emil» Vyučování méřictvi na íkole óbecnéj spojeno s kresle- 
■ nifh bez stigem. Viz Knihovna učitelská, seS. 17. — 24. 

— Jos., MJúvnite ruského Jazyka v přOcladech a rozmluvách. Páté, pře- 
pracované a rozmnožené vydání. Seéit druhý — čtvrtý. V Praze, 
I. L. Kober; 8. (Str. 97. — 252. a I.— IV., obsah, opravy a ta- 
bulka.) (Dodatkem.) 

— Totéž. (Úplné.) (IV a 252 str., obsah, opravy a tabulka.) 1 zU 
30 kr., v plátně váz. 1 zl. 60 kr. 

— O stupňováni přídavných jmen slovanských a jiných příbuzných. 
Viz Věstník Král. České Společnosti Nánk. Třída filosofícko- 
historicko-jazykozpytná. XII. 

Kolárský Ant., Pěstování řepy cukrovky. Praktický návod k pě- 
stování řepy cukrovky s poučením o její životě, odrůdách, ná- 
rocích na podnebí, postupu a hnojení. S přehledem o hnojivech 
umělých, přípravě půdy, semenu, oSetřování, sklizni a výnosu. 
O Skfidcích řepy a jich ničení, jakož i o vyskytujících se nc- 
mocech. Na základě nejnovějších pramenů a dlouholeté vlastní 
zkušenosti napsal. S četnými vyobrazeními. V Praze, A. Rein- 
wart; 8. (248 str. a inserty) 1 zl. 60 kr. 

— Totéž. Viz Knihovna^ Hospodářská, č. 25. 

— Zelené hnojení^ jeho význam^ důležitost a upotřebení. Praktický 
návod ku používání zeleného hnojeni, zároveň poučení, kterak 
si hospodář při zeleném hnojení jak půd lehkých, tak těžšíéh 
počínati má. Důležitý rádce pro každého hospodáře. S dodatkem 
o důležitosti ostinění půdy a podmítky strnišf, o směskách 
stniiskových a ozimých. Na základě nejnovějších pramenů, zku- 
Seností a literatury odborné napsal. V Praze, A. Reinwart; 8. 
(45 str.) 40 kr. 

— Totéž. Viz Knihovna, Hospodářská, č. 23. 
Kolda-Maiin^ký. Viz Lacina prof. Jos. 

Koleda. Kytice zábavy a poučení pro českou mládež. Za při- 
spění slč. Anny R. Husové, p. Fil. HySmana, pí. Frant. 
Chabrové, p. Jos. Kožíška, pí. Paivly Mater nové, slč. Ter. 
Mellanové, pánů: Boh. Paterý, Jos. Soukala a Mat. ^4 Koleda, českosloraaski. — KonTalinky. 

Václavka uspořádal Jan Dolenský. Sl2 barrotiskovými 

obrasj a mnoha obrasj t texta. V Prase, B. Stýblo; v. fol. 

(66 bít.) kait. 3 si. 50 kr. 
Koleda, Cetkošlovanšká. Velký občanský kalendář na obyčejný rok 

1895. Ročník dvacátý. V Prase, F. gimáček; m. 4. (3 obrasy, 

140 str., trhj a inserty) 50 kr. 
KoledniŽek. Národni kalendář katolický na obyčejný rok 1895. 

Ročník XXXVL Zábavnon část uspořádal Frank J. Peřina. 

V Prase, B. Stýblo; lez. 8. (47 str., trhy a inserty) 25 kr. 
Kollsek Alois, Dr, Fíms Maria Mortara čili Bitíco prozfetělnotti. 

Viz Mortara Dr« Pins Maris. 

— Leopold, Zdravot Maria, Viz Bibliotéka, Ascetická, čís. 37, 
Koll§ko Hngo T., Struhii déjepit králoostvi éeského. Pro mládež 

sestavil. Desáté vydání. Ve Rtyni a Úpice, spisovatel (ačitel) ; 
8.- (48 str.) 10 kr. 

— Síruéný zeměpis pro nUdd^. Deváté vydání. Tamž; 8. (64 str.) 
12 kr. 

Koli§ 8., Kohit a MeUemich, Román politický. Přeložil a vzhle- 
dem k tiskovým poměrům rakouským upravil J. Arbes. 

V Praze, Dr. Frant Bačkovský; 8. (495 str.) 2 zl. 30 kr. 

— Totéž. Viz Sbírka vynikajících spisů, II. 
Kollár, Výbor z bátnL Viz tam. 

Kollár Jan, (Život, pfisobení a význam. Viz Klečka J. U. Dr. 

Karel. 
Kollej Husova, Viz Epifitoly pro lid, ep. 8. 
Kolouáek Jan, O hursovnieh obchodech. Obsaženo v XXII. roční 

zprávě o českoslovanské akademii obchodní v Praze za Školní 

rok 1893—94. (3.— 16. str.) 
Komárek FrantiSek, Frantiiek CyrUl Kampelik. Obraz životo* 

pisný. (S podobiznou.) V Hradci Králové, Bratří Peřinové; 8. 

(63 str.) 30 kr. 
Komenský Jan Amos, Kiaft umirajici matky Jednoty Braireké. 

\\z Knihovna, Česká, čis, 5. 

— ŘeH Potocké, Viz Spisů Dědictví Komenského čís. 8. 
Komenský a my ve světle letoSnieh oslav. I^ednáSka proslovená 

dne 19. června 1892. ve Spolku křesťanských mladíků v Nosi- 
slavi. V Brně, 1892., Spolek křesťanských mladíků v Nosislavi; 
8. (24 str.) 
Kompánek Jozef, Co chceli uhorski katolíci dna 16. januára 1894 
v Budapeiti a co tam konali f Viz Hlasy, Katolické, G. III. 

— Trojake man&elstvo. Tamž, C. IV. 

Konečný Fr. Filip, Bůže duchovni. Poučná a modlitební kniha 
ředitelův a členův „Živého růžence". Dle nejnovějších zákonův 
a ustanoveni napsal. V Praze, B. Stýblo ; 8. (426 str.) 1 zl. 

Konrád K., Magnus Felix Ennodius jako vyéiovaUl. Obsaženo 
ve Výroční zprávě cis. král. vySfiího gymnasia českého na Novém 
Městě v Praze za Školní rok 1893—94 (3.— 20. str.) 

Konvalinky. Rediguje J. Alexander. Sešit 1. a 2. V Prase , 
tiskem a v komisi J. Stolaíe; m. 8. 

SeSit 1. Guy de Maupassant: Znamani, (16 str.) 10 kr. 
SeSit 2. Emil Zola: Nantas. Bomán. (80 str.) 30 kr. Kopal — Kosmák, Spisy. g|^ 

v 

Kopal Petr, Ceko »e anarchista přece bál ! Viz Slova pravdy, 
čís. 15. Křesťanské vychováni sirotkům^ aby ze rádného nestal 
se Vaillant! Tamž, čís. 6. — VSecka spoleíhíi, VSiekni stáným 
dUem! I. a II. Tamž, čis. 9. a 10. 

— Z mého života. Rodičům^ kteří mini syny své dáti na studie 
H nechti býti v nadějích svých zklamáni věnuje. (S podobiznou 
spisovatelovou.) V Praze, Cyríllo-Methodějská knihtiskárna a na- 
kladatelství V. Kotrba (G. Franci kom.) ; 8. (64 str.) 20 kr, 

Kopeckého Matěje Komedie a hry. Třetí opravené vydání. 
S dodatkem nápěvů a k nim průvodu dvou houslí od Jana 
Maláta. V Praze, Jos. R. Vilímek; 8. (284 str.) 70 kr., 
kart. 1 zl. 

— Totéž. Viz Vilímkova Knihovna Malého Čtenáře. 
Kopecký V., Květomluva v rouchu prosaickém a básnickém 

8 barvomluvou, výkladem barev a j. Ku prospěchu a zábavě 

zvláště mladých lidí obého pohlaví vzdělal. Čtvrté vydání. 

V Praze, Alois Hynek; m. 8. (112 str.) 25 kr. 
Kopfstein Dr. V., Přispévek ku charakteristice nádoru žlázy ka- 

rotieké. Otisk z Časopisu čes. lékařů 1894. V Praze, spisovatel 

(assistent kliniky prof. Dr. K. Maydla), tiskem Dra Edv. Grégra; 

4. (11 str.) 
Kopřivy Petra Kalendář pro živé a mrtvé duie. Roř. X. 1894. V Praze, 

Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (V. Kotrba) (G. Franci kom.); 

8. (496 str.) Vychází měsíčně v seSiteeh o dvou až třech arších. 

Celoročně předplácí se 1 zl. 20 kr., jednotí, sešit 10 kr. 
Kořeniy Divoké, Výbor nejlepších pikantních spisů cizojazyčných. 

Sešit 48.-59. V Praze, I. L. Kober; 8. Sešit 58. za 10 kr., 

ostatní po 20 kr., každý díl v plátně váz. o 45 kr. více, desky 

po 35 kr. 

SeŠ. 48., 51. a 62. Pikantnosti z francouzských humoristův a rea- 
listův. 2. — 4. (Str. 41.- 158.) — Úplné s názvem: Bez závoje. 

Humoresky Zoly, Villemota, Maupassanta a jiných. 

(158 str.) 80 kr. 

SeS. 49., 5C., 53., 55., 57. a 58. Paul de Kock Děvče s třemi 

spodničkami. Humoristický román. Z francouzského přeložil H. 

Hofírek. 1895. (224 str.) 1 zl. 
Seš. 54., 56. 0.69. Kompromitto váná pani. Novela. Napsal Eusebio 

B lase o. Ze španělského (podle II. vydání) přeložil K. T. K. 

1895. (118 str.) 60 kr. 
Kořenský Jos., Cesta kolem svéta r. 1893-^1894. S illustr. Sešit 

1.— 3. V Praze, J. Otto; lex. 8. (Str. 1.— 96. a 6 příloh.) Sešit za 

30 kr. 
Kořifltka Prof. Dr. Karel, Zmény v rozděleni majetku pozemkového 

v posledních dvaceti letech. Zvláštní otisk z Českých Listů Ho- 
spodářských. V Praze, spisovatel, tiskem F. Šimáčka ; lex. 8. 

(4 str.) 
KoPnelieová V., Pod vonnou snilkou seřiku. Viz Hry, Žertovné 

divadelní, sv. 72, 
KosiakiewiCZ W., Polské obrázky. Viz Knihovna Besed Lidu, 13. 
Ko§mák Vácslav, Potkalo ji Stěsti. Viz Šolcova Knihovna, sv. II. 

— Spisy. Sešit 1.— 6. I. Svazek. Potkalo ji Stěsti. Obraz ze ži- 

5 06 Kostelíček v Nudvojovicích. — Kožíiek. 

vota. SeSit 1.— 6. V Telíi, Emil Šolc; 8. (Str. 1.-^222.) Seiit 
2a 15 kr. 

Kosteliéek v Nudvojovicich. (S vjobrazeniin.) K upomínce na slav- 
nost posvěceni nově upraveného kostelíčka Nudvojovickébo dne 
4. září 1894. vydal Václav Kudrnáč. V Turnově, vydavatel, 
tiskem Sluky a Jiránka; m. 8. (7 str.) 

KoStál J., Pťivpivék ku poznáni kopidaětiiho apparátu u Lima-' 
copais coerulana Simroth (Bielz). Viz Věstník Král. České Spo- 
lečnosti Nauk. THda mathematicko-přírodovědecká. XLVI. 

— a J. Babor, O nové české CampylaeL Tamž. XXXV. 

Ko^ut Ph. C. Benjamin, Kniha výklcbdú 9p€uitelnýeh na Čteni 
nedSlni celého roku věrného a dobrého muSe Čecha Petra Chéť 
éického, milovníka horlivého pravdy Pána Krista, v kterýchžto 
knihách mnoho potřebných výstrah a trestáni i užitečných na* 
učení upřímně podle smyslu Zákona Božího položeno jest. 
K tisku upravil. Díl I. V Praze, 1892., Družstvo Českobratrské ; 
lex. 8. (212 str.) 

Kotik Antonín, Naie přijmeni. Studie. V Praze, 1895., spisovatel, 
v komissi Fr. Řivnáče; v. 8. (288 str.) 2 zl. 50 kr. 

Kotyska Václav, Královské hlavni město Praha ve stručném 
místopisném a statistickém přehledu. Na základě nejnovějších 
dat sestavil. V Praze, B aršík a Kohout; v. 8. (82 str.) 60 kr. 

— Úplný mistopisný slovnik královstvi českého, S připojenou 
podrobnou mapou místopisnou. Na základě nejnovějších dat 
sebral a uspořádal. (Mistopisné slovníky zemí koruny České.) 
SeSit 16.— 37. (Kdnigshan—Újezdee.)', lex. 8. (Str. 601.— 1496.) 
SeSit za 30 kr. 

Koala Jan, Malby domků v nejjiznějH Moravě, Líčí popisem a 
obrázky. (ZvláStni otisk z III. ročníku „Českého Lidu".) V Praze, 
F. Šimáček; v. 8. (19 str.) 

Koutecký Dr. Jaroslav, O důležitosti českého státního práva se 
zřetelem na nynějH poměry ceskoslov, národa, Vi« Knihovna, 
Politická, seš. I. 

Homátik 3(in, ^roétondrobni ^omdci lefdt čili dbterfa len xoxj^ix^txixjč^ 
bomdcí^ ptodtriebfom ! w^liečentit rogíični^d^ nemoci u ťubi t bomdctc^ 
imtiai. Wa dpoí'a]^íttD^(^ prameňoio a ob XúVjitttiXjá^ idáxoxo pobdioa. 

Ve Vídni, „Austrie*', knihkupectví; m. 8. (232 str.) 1 zl. 
Kovář P. Emanuel, Blahoslavený Ger ar d Majella, bratr laik ze 

shromážděni nejsvětějSiho Vykupitele^ divotvorce 18, stoleti. Via 

Bibliotéka, Ascetická, č. 40. ^ 

Kowarz Ferdinand, Hmyz dvoukridlý (Mouchy- Diptera) v Cechách 

zijici. Viz Seznam hmyzu českého, II. 
Kozák Martin, Hry jarého věku. Viz Sborník učitelský, sv. VII. 
Kozlová Eliška, O národnich krojich moravských. Otisk ze VII. 

zprávy výroční dívčí Školy spolku ,Vesuy" v Brně. V Brně, 

1893., Škola Vesnina; v. 8. (16 str.) 
Koželuha prof. P. F., Jan Nep, Alois Hanke z Hankenitejna, 

Biografická studie. Obsaženo ve Čtrnácté (XXI.) výroční zprávě 

slovanské zemské vyšší reálné školy v Prostějově za školní 

rok 1893>-94. (tabulka a 5.-23. str.) 
Kožíšek Jos., 8 andílky a motýlky. Obrázková knížka pro útlou Král — Krona wetter. g7 

mládežr lUustroval Pavel Wagner. V Praze, Alois Hynek; 
m. fol. (24 obr. str.) váz. 2 zl. 

Král Josef, Sbírka řtíakých zákonů Školských. Viz tam. 

f t t ^rdl poéasi a proslulý vědátor pfirody XIX, století. (Ant. 
Fiala.) Pravidla a pokyny pro všechny přátele pěkného počasi, 
zvláSté pro hospodáře, zahradníky, zahradní šenkýře, turisty ,- 
výletníky, cestajici atd., dle nichž možno na základě výsledků 
dlouholetého pozorování a zkoumání povětrnosti proslulého 
astronoma a proroka Ant. Fialy s jistotou se říditi. Y Praze, 
Ant. Fiala, tiskem YondruSky a Kolandy v Praze-Karlíně ; v. 8. 
(32 str. a inserty) 20 kr. 

— Totéž. Druhé (obálkové) vydání. Tamž; v. 8. (32 str. a inserty) 
20 kr. 

Kramář, Beč o vieohecném právu volebním. Viz ŘeČi, Čtyři. 

Kramoliň Čeněk, Bratři Doliríáci. Viz Kronika, Slezská, seš. 1. — 3. 

Krapka Náchodský Josef, Z různých kruhů. Drobné povídky. 
Po konfiskaci druhé vydání. V Praze, Dr. Frant. BaČkovský; 
8. (70 str.) 30 kr. 

Krá§nohorská Eliška, Z ndHch luhů. Viz Spisy, České, pro 
mládež, čís. 39. 

Kratina Jan, Uméni střihaéské pro dámy. Vzhledem pro samouky 
dle vlastní soustavy spracoval. S padesáti tabulkami a sto 
osmnácti obrazy. V Praze, Josef Michalík a Jan Kratina, 
tiskem Aloisa Wiesnera; 4. (19 str., 50 tabulek a střih, příloha) 
3 zl., váz. 3 zl. 80 kr. 

Krátký Frant., Pustý ostrov Monte Christo. Viz Storchova Knihovna 
povídek z blízkých i dalekých krajů, sv. 53. 

Kratochvíl Václav, Zlaté chvUe, S dvanácti jemnými obrazy. 
Obsahuje 28 výjevů z dětského života. S lehkými verši. V Praze, 
Alois Hynek; m. fol. (12 obr. str) váz. 1 zl. 20 kr. 

Krecar prof. Dr. Ant., Česká literatura aesthetická. Obsaženo ve 
Výroční zprávě c. k. státního vyššího gymnasia v Slaném za 
školní rok 1893-94. (1.-30. str.) 

Krejčí Dr. August, Apatit pisecký. Viz Věstník Král. České Spo- 
lečnosti Nauk. Třída mathematicko-přírodo vědecká. XIV. 

— O některých minerálech píseckých. Tamž. XL. 

— F. V., DnehU otázka mravní. Viz Knihovna Rozhledů, sv. I. 
Kreslení, Zábavné^ a malování. V Praze, Alois Hynek; v. 8. (vy- 
řezáno ve spůsobě palety.) (17 obr. str.) 40 kr. 

Kreutz Rudolf, Hvězdářství. S vícero vyobrazeními. V Třebíči 

na Moravě, 1892., Jindřich Lorenz; m. 8. (55, 45, 58 a 150 str.) 

60 kr. 
Krch F. V. a Dr. J. V. Novák, Květy z českých luhů. II. Básně 

lyrické. Viz tam. 
Krchlebský Jarmil, Fred plesem. Viz Hry, Žertovné divadelní, 

sv. 81. 

— Tajný pokoj. Viz Divadlo, Besední, sv. 42. 

KHŽkŮV Slovná latinsko-český. K novému vydání upravil Jan 
ňíha. Sešit 1.— 33. (Obálkové vydání.) V Praze, I. L. Kober; 
v. 8. (1040 a Vn str.) Sešit za 20 kr. 

Kronawetter) Řeč o věeobeeném právu volebním. Viz KeČi, Čtyři. 

5* gg Kronbauér — Krsek. 

KPOnbaUPT R'. 3»{ Ze svUapro ««řť. Viz LibuSe, čís. 7. 

Kronika^ Cesko-moravská. Založil Karel Vladislav Zap. Kniha 
Šestá. Sepsali Prof, Dr, Ant. Rezek a Josef Svátek. Ozdo- 
bena 1 přílohou a 42 obrazy dle reprodukcí současných rytin. 
V Praze, 1895., I. L. Kober; 4. (1046 str.) 10 zl., v plátně váz. 
11 zl. 20 kr, 

(Sešitové vydání.) Viz Zapova Českomoravská kronikaé 

— prácCy osvéty, průmyslu a nálezův, SeSit 82. — 85. Dílu VII. seS. 
2., VI. 18. a VIII. 1. a 2. Tamž; lex. 8. (Dílu VII. str. 41.— .80., 
VI. str. 681.— 709. a titule, VIII. 2 příl. a str. 1.— 80.) SeSit 
za 46 kr. 

Obsahuje: (Se§. 82. — díl VIL) Zámkářstvi (Ant. Ot. Frt. Ve- 
čeř.)— Knihařstvl (Václav L. íí o Si c ký.) — (SeS. 83. — díl VI.) 
Kozelu^stvi. (V. L. R o S i c k ý.) — O kysli<íníku uhličitém a ky- 
éeling uhličité. (Týž.) — (Seš. 84. a 85. — díl VIII.) Elektro- 
technika. (Ant. Ot. F. Večeř.) 
^- Totéž. Díl VI. Chemie denního života. Část dmhá. Obsah : 
Mydláratvi, Sepsal Frant. Kun drát. — Svtčkářstvi. Sepsal 
Frant. Kundrát. — Pochutiny. Sepsal V. L. RoSický. — 
Bíleni^ barveni a potiskováni látek. Sepsal V. L. RoSický. — 
Topeni a větráni obydli lidských. Sepsal Jan Ev. ryt. Půrky ně. 

— Klovatinyy pryskyřice^ laky a fermeže. Sepsal Fr. Faktor. 

— Silice a vonavkářstvi. Sepsal Fr. Kundrát. — JDrogy a lé- 
čiva. Sepsal Fr. Kundrát. — Jedy. Sepsal Fr. Kundrát. — 
Výroba svítiplynu a osvětlování. Sepsal Jan Ev. ryt. Purkyně. 

— Řeznictví a uzenářství. Sepsal V. L. RoSický. — O tabáku 
a jiných narkotických látkách. Sepsal V. L. RoSický. — Jřo- 
želužství. Sepsal V. L. RoSický. — O kysličníku uhličitém a 
kyselině uhličité. Sepsal V. L. RoSický. S 3 velkými přílohami 
a 143 vyobrazeními v textu. Tamž; lex. 8. (709 str.) 7 zl. 50 kr., 
váz. 8 zl. 80 kr. ; desky o sobě 1 zl. 

— Totéž. Druhé, laciné (obálkové) vydání. SeSit 117.— 121. Tamž; 
lex. 8. (Dílu VII. str. 49.-72., VI. str. 681.— 709. a titule, 
VIII. str. 1.— 72. a 3 přílohy.) SeSit za 30 kr. (Obsah týž jako 
předch. seS. vydání.) 

— Slezská, 1894. SeSit 1.-9. V Opavě, Dr. Fr. Sláma (Emil Šolc 
v Telči na Moravě kom.); 8. 

SeS. 1. — 3. BratHDolináci. Povídka z dějin moravského ValaSska 
z počátku XVIII. století. Napsal Čeněk KramoliS. (128 str.) 
45 kr. 

Seš. 4. — 7. Rytíř Kobylka. Pokračování románu „U Trúby Štram- 
berské". (Str. 129.— 269.) 50 kr. 

SeS. 8. a 9. Slezská svatba. Popsal Jan Vyhlídal. (83 str.) 
30 kr. 

— Záhorská. Číslo 8. a 9. Pohádky a pověsti ze Záhoří sbírá P. 
FrantiSek Přikryl. V Soběchlebích u Lipni ka (Morava), sbě- 
ratel (kooperator), tiskem kníž. arcib. knih- a kamenotiskámy 
v Olomouci; 8. (Str. 305.— 400.) Číslo za 10 kr. 

Krsek Fr., €. Sállusti Crispi De coniuratione Catilinae liber. Via 
Sallusti Crispi C. 

— Platonfw Kriton a Faidon hl. LXIV. — LXV II. Yiz tam. Krsek — Kulda. g9 

Krsek Fr., Poznámky k éetbé PlcUonova Kritona a Faidona hl. 
LXIV. a LXVII. Ku ' potřebě gymnasii upravil. V Pr«<ze, A. 
Storch syn; 8. (22 str.) 20 kr. 

Krubner Josef, Daň z pozemků, ZvláStní otisk z Českých listft 
hospodářských. V Praze^ spisovatel (jubilovaný hospodářský 
správce), tiskem F. Šimáčka; lex. '8. (7 str.)' 

Kruis K;, a B. Raýinan, . Chemicko-hiologiaké studie. I|. Viz Roz- 
. pravý České Akademie. Tř. II. E. III. Č. 4. 

KryŠtŮfek Dr. Jan, Dějiny nové doby. Za podpory České Aka- 
demie císaře FrantiSka Josefa pro vědy, slovesnost a uměni. 
Sešit X.— 10. V Praze, Buršík a Kohout; lex. 8. (Str. 1.-460.) 
Sešit za- 30 kr. — Díl I. (460 str.) 3 zl. 

fi[iibelka Josef, Kaleidoskop. YerSe. V Praze, F. Šimáček; m. 8. 
(76 str.) 30 kr. 

iJLttČeJCa F., Vyhlídka 9 Bipu. Kreslil. V Rpudnici, Odbor klubu 

feských turistů. Artist.-typogr. ústav Karla Bellmauna v Praze; 

, l^pprello-pa^iorama v 8 listech světlotijsk. po 20xH cm. 50 kr. 

*-- Otakar, Stoj a. . Opera v jednom jednáni. (Dle motivu stejno- 

' jmenné -povídky J. D. Konráda.) Hudbu složil Jos. R. Roz- 
košný, V Praze, Alois Hynek; 8. (20 str.) 20 kr. 

KudmáČ Václav, Annenské alaiinni lázně v Bělohrade, Monografie 
městečka, lékařské ppjednáni o účincích slatinných lázní a jich 

- užíváni. Popitf lázeňského domu, hotelů, bytů a stravování, o 
zábavách, vycházkách a výletech. Lázeňské řády, seznam hostů 
z posledních tří let 1891, 1892, 1893 atd. Se 14 vyobrazeními 
a mapkou okolí Bělohradského. V Turnově, „Pojizerské Hlasy", 
tiskem Sluky a Jiránka; m. 8. (132 str.) 1 zl. 

Kuffner Josef, ChvUe a otázky. Volné listy z kroniky rozvoje 
společenského, národního a osobního! (1883^-1893.) Psal /?. 
V Praze, Buršík a Kohout ; 8. (404 str.) 1 zl. 92 kr. — Též ve 12 
'sešitech po 16 kr. 

Kuchař Josef, Národní pisefí. Vesnická povídka. V Praze, J. OttO* 
m. 8. (50 str.) 20 kr. 

Kukla Karel L., Ze vSech koutů Prahy. Rozmarné obrázky z praž- 
ského života. S 92 ilhistracemi J. Ulricha. V Praze, Jos. 
R. Vilímek; 8. (215 str.) 1 zl. 40 kr. — Též v 7 sešitech po 
20 kr. ' 

Kukula MUDr. Otakar, O drobnohledné skladbě kamenů močových. 
Viz Sbírka přednášek a rozprav z oboru lékařského, 35. 

, — O litíiiasi měchýře moěového v Cechách. S 60^ obrazci na 15 ta- 
bulkách světlotiskem, s mapkou a 1 vyobrazením v textu. Vy- 
dáno podporou slavné České Akademie věd, slovesnosti a umění. 
(Z c. k. České chirurgické kliniky prof. Dr. Karla Maydla 
v Praze.) V Praze a ve Vídni, Josef Šafář. (Výpravna pro 

* Prahu: Hofer a Klouček); lex. 8. (217 str. a 15 tabulek) 6 zl. 
75 kr. 

Klilda Beneš Method, Legendy. Životy svatých a sv ětic Božích 
na každý den celého roku. Knihárnám osobním, farním, školním, 
obecním, spolkovým a rodinným veršem národním sepsal. Svazek 
I. — XII. Měsíc leden až prosinec. S přivolením knížecí arcibiskup- 
ské konsistoře Pražské. V Praze, spisovatel (sídelní kanovník 70 Kulda — Kvíčala. 

Vyšehradský), tiskem B. Stýbla; 8. (Sv. I.— VI. 541 str., VII.— 
XII. 806 str.) Svazek sa 40 kr. 
Kulda Beneš Metbod, Štédrovecemí dar, PisnS a básně pro mlá* 
dež, se Šesti původními nápěvy a s jedenadvaceti původními 
obrázky. V I^raze, 1895., B. Stýblo ; 8. (60 str. a inserty) 44 kr., 
kart. 56 kr. 

Klineš Adam, KunéHady^ čili: Pohádky adeklamovánky^ které 
v hostincích vypravuje a přednáSí učeným lidem a ne sprosťá- 
kům slavený deklamátor. Sešit 1. V Praze-Karlině, Von- 
druSka a Kolanda; m. 8. (19 str.) 

— Miroslav B., Zachráněna, Román z pražského života. V Praze, 
Alois Hynek; 8. (295 str.) 1 zl. 20 kr., váz. 2 zl. — Též v 9 
seSitech po 15 kr. 

Kunětická. Viz Viková-Kunětická B. 

KunSt Emil, Dvanáctý srpen 1881 čili Na oltář vlasti. Viz Di- 
vadlo, Ochotnické, sv. 89. 

KunstOTUý Fr., Učebnice déjepisu pro mSitanské íkoly. Díl I. 
Vypra/vováni z dějin starého^ středního a nového veku, Š 32 vy- 
obrazeními v textu a 2 barevnými mapami. V Praze, 1895., 
I. L. Kober; v. 8. (110 str., obsah a 2 mapky) 60 kr., váz. 
75 kr. ^ 

Kurýr pro Cechy, Viz Bellmannův 10 kr, Kurýr. — Vilímkův 10 kr. 
jízdní řád. 

Kus jizniho nebe. Viz Ottova Laciná knihovna národní, č. 124. 

Kušta J., Poznámky o kambriu Tejřovickém. (Odpověď panu Dru. 
J. Jahnovi). V Praze, spisovatel, tiskem F. Šimáčka; v. 8. 
(5 str.) 

Kutina Rudolf, Pamétni spis devátého sjezdu Jednoty samospráv- 
ných úředníků obecních a okresních v král. Českém konaného ve 
dnech 8. a 9. září 1894 v královském městě Čáslavi. Viz Spis, 
Pamětní. 

Kuttan Karel V., Ohlasy slavné minulosti. Viz Knihovna, První 
moravská obrázková, pro českou mládež, čís. 7. a 8. 

— Proslovy žactva ku slavnostem Školním i ku vSein přUeHtostem^ 
kdy mládež řeěniti můie. Ve Velkém Meziříčí, J. F. SaSek; 8. 
(114 str.) 30 kr. 

— Svatba. Proslovy a díky nevěstiny i ženichovy, přípitky o 
svatební hostině a odpovědi k nim. Tamž; 8. (95 str.) 28 kr, 

— Z blahých dob, VerSem doprovází. V Praze, Alois Hynek ; Sir. 
8. (8 obrázk. str.) 40 kr. 

Kvapil Jaroslav, Liber aureus. Viz Knihovna, Kabinetní, sv. 

LXXI. 
Květy, (Obrázková knížka s textem.) V Praze, A. Storch syn; 8. 

(14 str.) 25 kr. 

— z ěeských luhů. Výbor básní pro mládež, jejž uspořádali F. V. 
Krch a Dr. J. V. Novák. II. Básně lyrické. V Praze, 1896., 
I. L. Kober; 8. (153 str. a obsah) 50 kr. — Též v 5 seSitech 
(SeS. 6.— 10. celé sbírky) po 10 kr. 

— Totéž. Viz Kytice, sv. XXVI. 

Kvičala FrantiSek, Státní ůětování v Athénách. Obsaženo ve Vý- Kvíčala — Lambla Dra J. B. Kapesný kalendář. 71 

roční zprá.vř cis. král. českého vjSSÍho gymnasia v Kroměříži 
za Školní rok 1893—94. (3.-87. str.) 

Kviéala Dr J., Badáni v oboru skladby jazykův indoevropěkýeh. 
Via Rozpravy České Akademie, Tř. III. R. III. Č. 1. 

Kvítek Ant., I. PřUpévek ku zobrazováni os trojosého ellipsoidu^ 
daného třemi sdruženými pr&měry. -— II. Kter<ik strojiti Ixe 
normály ellipsy z bodu mimo kHvku v pripadu obecném a v ně- 
kterých pHpadech zvláSlnich. Obsaženo v XIII. výroční zpráv§ 
c. k. vySSí reálné Školy v Brně. (3. — 16. str.) 

Kviti z luhů jihoslovanskjch. Viz Zábavy večerní, K. XIV. čís. 6. 

Kysela Frant., Malebné procházky po okoli Mmchovo-HradiSCském, 
V Mnich. Hradišti, J. Fritsch ; 8. (13 str.) 

— Vrch Mwiěhj s okolim. Několik obrázkfi nakreslil. Tamž; 8. 
(30 str.) 

Kytice. Sbírka zábavného a poučného čteni pro mládež. Svazek 
XXIII., XXV.— XXVIII. V Praze, I. L. Kober ; 8. 

Sv. XXIII. K. Šmída Vybrané povidky. Přeložil K. Petříky 
(146 str.) 45 kr. 

Sv. XXV. Blaienka. Povídka pro dítky 8— 14leté od Anežky 
Hoffmannové. Přeložil V. R. (114 str.) 36 kr. 

Sv. XXVI. Kvity z ěeských luhů. Výbor básní pro mládež,, 
jejž uspořádali F. V. Krch a Dr. J. V. Novák. II. Básně 
lyrické, 1895. (163 str. a obsah) 60 kr. 

Sv. XXVII. Kraslice. — Holubička. Povídky KríStofa Šmída. 
1896. (110 str.) 36 kr. 

Sv. XXVIII. Pí^ihody Jakuba Poctivy, Dle románu kapitána 
Marryata mládeži vypravuje Klára Reichnerova. 1896» 
(143 str.) 46 kr. 

— jami. Ročník II. Viz Knihovna, První moravská obrázková^ 
pro českou mládež, čís. 3. a 4. Laeina prof. Jos. (Kolda Malínský), Česká kronika, SeSit 39.— 77. 
Díl II. SeSit 13.— 61. V Praze, Edv. Beaufort; 8. (II. str. 446.— 
1660.) SeSit za 12 kr. 
Obsah : 

Díl II. Odrokuí806, po rok 1526, 1. (SeS. 39. — část. 46.-46.) 
SeS. 13. — část. 19.— 20. (Str. 446.-688.) — Díl II. 1. (Úplné.) 
(Str. 1.— 688.) 2 zl. 28 kr., váz. 3 zl. 07 kr. 

Díl II. 2. (SeS. část. 46.-46. — část. 66.-67.) S historickou 
mapou vývoje koruny české do r. 1526. Upravil a vykreslil prof, 
Em. VI. Milbauer. (Str. 689.— 1324. a mapa) 2 zl. 68 kr., 
váz. 3 zl. 37 kr. 

Díl II. 3. (SeS. část. 66.-67.-77.) SeSit část. 40.-41.-51. 

(Str. 1325.-1660.) 

Lanibl prof. Dr. J. B., O zřizeni zemského ústředního hospodář' 

ského ústavu výzkumného pro království České, Viz Bělohoubek 

prof. Ant., MUDr. Alfred Slavík, prof Dr. J. B. Lambl, Frant. 

Štolba. 

Lambla Dra J. B. Kapesný kalendář hospodářský na obyč. rok 1896. 

R. XXXI. Redigoval Josef Munzar. Čásf zápisná i přiručná. 72 Langner — Lerch. 

V Prase, 1895., A. Reinwart; kap. (159 str., hospodářské zá- 
pisky a inserty) y plátně váz. 1 xl. 50 kr. 

lAngner Ludvik, Jak má rakousky hospodář pSstooatt, moěiti a 
spracovávati lenf Přeložil Josef Neoral. Ve Vídni, Alfred 
Holder; v. 8. (12 str.) 24 kr. 

Lá^ka Dr. V., o transformaci orthogonalnich geodetických sou- 
řadnic na ellipsoidu. Viz Rozpravy České Akademie, Tř. II. 
E. IIL Č. 17. 

— O transformaci louřadnic geodeUck§eh. Viz Věstník Král. České 
Společnosti Kank. Třída mathematicko-přírodo vědecká. XII. 

— Theorie nivellováni na geoidu. Viz Rozpravy České Akademie, 
Tř. II. R. III. Č. 11. 

— Václav a Gustav CiFUSS, Pozorováni jasných čar ve spektrech 
některých hvězd. Tamž, Tř. II. R. III. Č. 30. 

Vyíetřováni měn světlosti hvězd proměnných. L Tamž, Tř. 11. 

R. III. Č. 13. 

IjatUSSa Karol, Dom Svátým čili Život TobiáSov. Domom křesťan- 
ským k nasledovanin představil. Roku 1799 z německého ja- 
zyka slovenský přeložil Ondřej Mészáros. Štvrté vydanie. 
Nový priepis opatřil a vydal Fr. Richard O s v a 1 d. V Ružom- 
berku, Karel Salva ; 8. (XV a 284 str.) 85 kr. 

LaTOisler A. V. (Život a práce.) Viz Knihovna, Chemická, techno- 
logická, sv. III. 

Lázně f Ceskéy a letni byty. Za pomoci Národní Jednoty Pošumav- 
ské a Národní Jednoty Severočeské sestavil Klub českých tu- 
ristů v Praze. II. Ročník. V Praze, Elub českých turistů (Fr. 
Rivnýč kom.); v. 8. (15 str.) 10 kr. 

Leeder Jindřich Karel, Desatero přikázáni o pěstováni lnu, V Praze 
spisovatel, tiskem J. Otty; v. 8. (15 str.) 

Lékař ^ Úplný domáci. Viz Svoboda Dr. J. 

Lemiuger Em., Fysika pro ústavy učitelské. Čásf první: Úvod. 
O tělesech vůbec. O teple. O magnetiěnosti. O elektřině. 8 121 vy- 
pbrazeními. Druhé opravené vydáni. V Praze, 1895., I. L. Kober^; 
v. 8. (96 stran a obsah) 65 kr., v plát. váz. 86 kr. 

— Přírodozpyt pro měětanské Školy. I. stupeň. Viz Hofmanu Mi- 
kuláš a Emanuel Leminger. 

Lepai^ FrantiSek, Nehomérovskj slovník řeckoceský. SeSit 22. — 25. 

V Mladé Boleslavi, Karel Vačlena; v. 8. (Str. 1009.— 1181.) SeSit 
za 36 kr. 

— Totéž. Úplné. (1181 str.) 8 zl. 88 kr. 

^- J., Methodika zeměpisu. Se zřetelem ke školám obecným. 
Druhé vydáni. S 2 mapkami. V Praze, Eduard Valečka; 8. 
(42 str. a 2 mapky) 30 kr. 

licpaře Jana Všeobecný dějepis k potřebě žáků na vyěsjeh gymna- 
siích ěeskoslovanských. Díl III. Nový věk. K třetímu vydání pře- 
pracoval Jan Macháček. V Praze, I. L. Kober; v. 8. (193 
str.) 1 zl. 20 kr., v plátně váz. 1 zl. 40 kr. 

Lťrch M,, DalSi studie z oboru Malmsténovských řad. Viz Roz- 
pravy České Akademie, Tř. li. R. III. Č. 28. 

■^ Nová analogie řady theta a některé zvláštni hypergeomctrické 
řady Heimovy* Tamž, Tř. II. R. III. Č. 5. Lerch — Liebscher. 73 

Xerch M., Sur quelques thégrémes ď aňthméiique. Viz Věstník 
KráK Čeaké Společnosti Nauk. Třida mathematicko-přirodově- 
decká. XX. 

Lermina Jules, Bud — anebo I Viz Svazky, Levné, novel, 16. 

Leroy-Beaulieu Anatole, Isťael mezi národy. Dle osmého 
vydání přeložil Emanuel Stránský. Židé a antisemitismus. 
Sešit 1.-3. V Praze na Smíchově, L. Bajlenberger ; 8. (Str. 
1.— 96,) SeSit za 16 kr. 

Lěskov N. S., Dvě povidky, (Zviře. — /Sřarý ^6m«í.) Viz. Knihovna 
Besed Lidu» 1.7,. 

JLeŠtinský J. G., Zo života, Nlekoťko príkladov pre život. V Ru- 
žomberku, spisovatel, tiskem Karla Salvy; m. 8. (38 ^tr.) 10 kr. 

Letf StOy práce. Zpráva o všeobecné zemské výstavě v Praze 1891. 
Na oslavu jubilea první průmyslové výstavy roku. 1791 v Praze 
pod protektorátem Jeho cis. a král. Veličenstva císaře a krále 
Františka Josefa I. Sešit 15.— 23. V Praze, Výkonný výbor 
všeob. zemské jubilejní výstavy v Praze roku 1891., tiskem 
J. Otty; fol. (Str. 193.— 662. a přílohy.) Sešit za 1 zl. 

L^terrier, Paleček, Viz Vanloo, Let«rrier a Mortier. 

Levné svazky novel. Viz Svazky, Levné, novel. 

L^Xft Josef, Úvahy o nSkterých Tnanipulaénich poměrech v naSich 
cukrovarech. Otisk z XII. roč. „Listů cukrovarnických". V Praze, 
spisovatel, tiskem Dra Edv. Gregora; v. 8. (19 str.) . 

LhotSký Alois, Obor ciaelný od 10 do 100, Methodický propracoval. 

V Telěi, Emil Šolc; v. 8. (108 str.) 70 kr. 

Uberte v, L. (F. Cajthaml), V zápasech života. Drobné povídky 

dělnické. V Praze, Dr. Frant. Bačkovský; 8. (62 str.) 25 kr. 
— Veríe o práci. Vážné i žertovné básně, písně a popěvky děl- 
nické. Tamž; 8. (36 str.) 20 kr. 
Libuie. Matice zábavy a vědění. Ročník (běh) XXIV. Číslo 1.— 7. 
(Číslo běžné 151.— 157.) V Praze, nákl. spolku „Libuše" (Adm. 
a exped. v knihtiskárně F. Šimáčka); 8. RoČně 7 svazků za 
předpl. cenu 1 zl., poštou 1 zl. 10 kr.., velín. vydání 1 zl. 60 kr., 
poštou 1 zl. 75 kr. 

Číslo 1. Dvě povidky z maloméstakého života. {PřisluSnici. — 
Soudce Nesvadba.) Napsal František Herites. (200 str.) 

Číslo 2. Tereza Svatova: Selské črty. (161 str.) 

Číslo 3. Dvě historické povidky, (O prvním zlaté. — Krvavá 
očista,) Z literární pozůstalosti f Josefa Brauna. (128 str.) 

Číslo 4.-6. Slavin žen ceský<^i. Podává Tereza Nováková. 
Dii I. Od nejstariich dob do znovuzrozeni národa českého. (510 
strO 

Číslo 7. Ze světa pro svět. Povídkv R. J. Kronbauera. (145 
a XVIII str.) 
Liebscher Ad., Národní kroje slovanské. (Barvotiskové obrazy.) 

V Praze^ F. Topié ; a) Album 27 obrazů nalepených na černém 
kartonu se zlatou ořízkou (listy spojené, formát 17X26V2 cm*) 
vázé 8 zl. 50 kr., b) Album 27 obrazů nalepených na šedém 
kartonu (listy volné, formát 30x37 cm.) v deskách 8 zl. 50 kr.; 
jednotlivé obrazy nenalepené 36 kr., nalepené na černém kar- 
tonu se zlat. ořízkou 50 kr. 74 Liebscher — Listy z Palety. 

Obsah: Kroj domažlický. — Kroj plzeňský I. — Kroj plzeň- 
ský II. — Kroj od Třeboně. — Kroj hanácký I. — Kroj ha- 
nácký II. — Kroj moravských 81ovákfi I. — Kroj moravských 
Slováků II. — Kroj moravských Slováků III. — Kroj morav^* 
ských Slováků IV. — Slovácký kroj ze 8t. Hrozenkova (Mor.).. 
— ValaSský kroj moravský. — Starý valaSský kroj z Moravj. — 
Valafiský Báča. — Kroj slezský od Jablankova. — Kroj Slo- 
venský. — Kroj od Trenčína. — Chorvátský kroj. — • Polský 
kroj, — Slovinský kroj z Krajiny I. — Slovinský kroj z Kra- 
jiny II. — Slovinský kroj z Krajiny III. — Slovinský kroj 
z Krajiny IV. — Černohorka. — • Černohorec. — Velkoruska. — 
Kroj bnlharský. 
Liebscher Ad., Uméni, Viz Prémie Umělecké Besedy v Praze n& 
rok 1895. 

— Karel, Pod Čertovým jezerem na Sum/iví, Tamž. 

Lingg Hermann, Výbor básni. Viz Sborník světové poesie, sv. 31* 

Link Karel, Ctverylka (Quadrille fran^aise) a Dvořanka (Qaadrille 
á la cour). Snadno pochopitelné vysvětlení těchto modemicb 
společenských tanců vedle navedení k aranžování rozmanitého 
finále při čtverylce, jakož i nejdůležitějších pravidel sluSnosti 
a dobrého tonu pro taneční siň. Druhé vydání. V Praze, A*. 
Storch syn; m. 8. (80 str.) 60 kr. 

Lípa Václav, Věnec z pohádek slovanských. Viz tam. 

List, Pamětní, „Besedi/ Stankovský"^ ku dni 3. záH 1893. Redaktor 
Valentin Trousil. V Praze, „Beseda Stankovský** ; 4. (8 str.) 

— Pamětní, národní slavnosti ochotnické pořádané v neděli dne 
7. června 1891 ve prospěch fondu pro zbudování pomníku J. 
J. Stankovskému. Odpovědný redaktor P. M. Malloch. Tamž; 
4. (16 str.) 

— Pamětní, slavnosti 300letých narozenin Jana Amosa Komenského^ 
proslulého uěitele lidstva a vzorného biskupa Jednoty ěesko-bratrski. 
V Nov. Yorku, 1892., nákl. Husova česko-bratrského chrámu 
(347 vých. ul.); v. 8. (V str.) 

— z nejnovějH histoHe vnitřního našeho politického života. Napsal 
Dr. D. M. (Otisk z Rozhledů roč. III. seS. 5.) V Chrudimi, 
časopis „Rozhledy'' tiskem St. PospíSiia zetě; v. 8. (8 str.) 5 kr. 

— Totéž. II. vydání o doslov rozmnožené. Tamž; 8. (24 str.) 8 kr. 
lAstář k dějinám ikolstvi Kutnohorského, Viz Archiv, Historickým 

čís. 5. 

Lístky, Zlaté, (Na obálce : Zlatá Kniha Dědictví sv, Ludmily. Od- 
dělení I.) Dárek věnovaný útlověkým dítkám do Zlaté Knihy 
čili Dědictví sv. Ludmily zapsaným. Spořádali FrantiSek Pech 
a Edvard Mérgl. Číslo XXXI. Se Šesti obrázky. V Písku, ná- 
kladem „Zlaté Knihy'' čili „Dědictví sv. Ludmily'', tiskem V. 
§imka; 8. (111 str.) 30 kr. Údům spolku zdarma. 

Listy paní Kateřiny z Žerotína rozené z ValdStejna. I. Viz Archiv^^ 
Historický, čís. 3. 

— Výletní, Klubu ěeských turistů^ IV, Jičín a okolí, V. Gustav 
Pittner. V Praze, Klub českých turistů, tiskem F. BimáČka 
(Fr. Řivnáč kom.); v. 8. (13. — 16. str.) 2 kr. 

— z Palety. R. 1894. V Praze, Vydal spolek „Mánes". Repre- Litomyšl. — MacháČ. 75 

dnkce obrazfl J. Vilíma (F. Topič kom.); 12 obrazů a 1 str. 
textu 23X35 cm. v obálce za 1 zl. 20 kr, 

LitomyU. Plán. Viz Rác Emil. 

Ijáťnovič J. P., Zpravodaj. FraSka v jednom jednáni. Přeložil 
J. Veaelovský. V Chrudimí, Stanislava Pospíšila zeť; 8. 
(31 str.) 20 kr. 

Lojda Václ., Dějiny Česko- Slovanských podporovacich Spolků vy- 
dané na oslavu 40ti letého jubilea^ dlé zápisků spolkových po- 
dává. St. Louis, tiskl Václav J. Turecek; 8. (104 str.) 

LopbeeP Ferd., Pan biskup. Viz Hry, Žertovné divadelní, sv. 76. 

Lodťák Ludvík, Piseň nadSená. Báseň. V Praze, 1895., Edvard 
Beaufort; 8. (79 str.) 60 kr. 

Llldiše, Úpominky na Moravské Slovensko. Ve prospěch české 
reálky v Hodoníně. V Uh. Brodě, spisovatelka, tiskem K. Graffa; 
m. 8. (49 sti-.) 25 kr. 

Lužická V., OpuSténá, Viz Sbírka spisů pro mládež vynikajících 
českých spisovatelů, čís. V. 

— Zlaté srdce. Viz Přítel domoviny, R. X. sv. 4. 

Lýnch Lawrence, Upír. Román. Anglicky napsal. Přeložil Karel 
Lud. Kukla. V Praze, nákladem vlastním, tiskem knihtiskárny 
„Politik-; 8. (Do konce roku 1894. vySlo přílohou k rabnímu 
vydání „Národní Politiky** str. 1.— 364.) 

Lysius, Beč proti Eratosthenovi, Přeložil a úvodem i výkladem 
opatřil Josef Černý. Obsaženo v Devátém programu c. k. stát- 
ního vySSího gymnasia v Roudnici za Školní rok 1893 — 94. 
(1.— 21. str.) Macek Václav, Krátký dějepis katolické církve. Pro žáky Skol 
měSfanských. Třetí nezměněné, dle osnovy Pražské z r, 1887. 
upravené vydání. V Praze, 1893., Cyrillo-Methodějské knihku- 
pectví (Gustav Franci); 8. (81 str.) 30 kr. 

nf ádl Karel B., Dějiny uměni výtva)mých. Starý věk. SeSit 23. — 25. 

V Praze, Buršík a Kohout; 4. (Str. 625.— 600.) SeSit za 30 kr. — 
Část V. (Str. 481.— 600.) 1 zl. 50 kr. 

— XXI, poprsí v triforiu dómu sv. Víta v Praze. Vydal. Foto- 
grafie a světlotisk Karla Bellmanna. V Praze, Karel Bellmann; 
v. fol. (9 str. a 21 světlotisků ve formáte 18*6X26 cm. v obálce) 
12 zl: 

Mael Petr, Tajemství severu. Viz Vilímkova Knihovna mládeže 

dospívající. 
maeterlinck Maurice, Princezna Maleina, Viz Sborník světové 

poesie, sv. 28. 
Mach Adolf, Základy astronomie v příkladech. Obsaženo v Roční 

zprávě c. k. státní střední Školy v Hoře Kutné. 1894. (3.-54. str.) 
Macháě Antonín, Čítanka pro Školy obecné. (Vydání čtverdílné.) 

Dii IL Dle čítanek Jana Šfastného a Josefa Sokola sestavil. 

V Praze^ C. k. Sk. knihosklad; 8. řl72 str.) váz. 37 kr. 

— Totéž. Díl in. Tamž; 8. (219 str.) váz. 48 kr. 

— Totéž. Díl IV. (S obrazem Jeho Veličenstva Císaře Pána.) 
Tamž; 8. (292 str.) váz. 65 kr. 76 Macháček — Mantegazza. 

Macháček F., Merkur. Výletní list vydaný komitétem pro účast- 
níky výletu z Prahy do Hamburku. V Praze, 1893., Spolek 
„Merkur*; m. 8. (24 str.) 

— prof. Jan, Paméli c. k. českého gymnasia v Ces. Budějovicích za 
pnmich 25 let jeho trváni. (1868— ÍS93). Obsaženo v Dvacáté 
druhé výroční zprávě c. k. českého gymnasia v Budějovicích 
za školní rok 1894. (1.— 50. str.) 

•r— Jana Lepaře VSeobecný dějepis k potřebě sákú na vyíiich gym- 
nasiích ceskoslovafiských. Viz Lepaře Jana. 

Maebar J. S., Maadalena. V Praze, F. ŠimáČek; m. 8. (261 str«) 
1 zl., v plátně vaz. 1 zl. 60 kr. 

— Zde by Tněly kvést rS&e .... Viz Knihovna, Kabinetní, sv. 
LXXVII. 

de Mailly a Barbter, Benvenuto CeJZini. Zpěvohra o třech jed- 
náních. Slova napsali. Z francouzského přeložil V. J. Novotný. 
-Hudbu napsal Hector Berlioz. V Praze, Alois Hynek; 8. (59 
str.) 30 kr. 

MairetOTá Jana, ^erosZucnť. Román. Přeložil Josef Jan Svátek. 
V Praze, Jos. B. Vilímek; 8. (180 str. s illnstr. mimo text a inserty) 
70 kr., v plátně váz. 1 zl. 50 kr. — Též v 6 sešitech po 12 kr. 

Malíř Josef, Výpočet dráhy dvojhvězdy £ 3062. Viz Věstník 
Král. České Společnosti Nauk. Třída mathematicko- přírodo vě- 
decká. XXXVIII. 

JUalot Hektor, Osudy nalezence. Přeložil J. J. BeneSovský 
Veselý. S 107 illustracemi £. B a y a r d a. Vilímkova knihovna 
mládeže dospívající. Sešit 1. — 8. V Praze, Jos. B. Vilímek; v. 8. 
(Str. 1.— 256.) Sešit za 20 kr. 

Mansvet Quido. Viz Klement František. 

JUantegazza Pavel, Hygiena lásky, Autorisovaný překlad K. P e- 
tříka. V Praze, 1895., I. L. Kober; 8. (341 str.) 1 zl. 60 kr., 

. v plát. váz. 2 zl. 30 kr. 

— O láskách lidských, (a od seš. 9. i) Hygiena lásky. Autorisovaný 
překlad K. Petříka. Sešit 1.— 19. Tamž; 8. (266 a 341 str.) 

.Sešit za 16 kr, 

— O láskách lidských. Pokus ethnografíe lásky. Autorisovaný 
překlad K. Petříka. Tamž; 8. (266 str.) 1 zl. 30 kr., v plát. 
váz. 2 zl. 

— Physiologie, (Do sešitu 10. ; Physiologie zeny.) Autorisované vy- 
dání. Sešit 9.-31. Tamž; 8. Sešit 13. za 20 kr., ostatní po 16 kr. 

Seš. 9., 10., 12. a 13. Physiologie ženy. (Str. 257.-363. a 
I.— XXXII.) 

Seš. 11., 14.— 31. O láskách lidských. 1.-^19. (266 str. a [od 
seš. 9.] Hygiena lásky 341 str.) 

— Physiologie zeny. Autorisovaný překlad od J. Havlíka. Tamž; 
8. (XXXII a 363 str.) 1 zl. 80 kr., v plátně váz. 2 zl. 50 kr. 

~ Spisy. Sešit 35.— 49. Physiologie. Sešit 36.-49. Tamž; 8. Sešit 
37. za 30 kr., ostatní po 25 kr.; plát. desky na jednotlivý díl 
za 35 kr. 

Seš. 35. a 37. Physiologie zeny. (Str. 261—363.) 
Seš. 36., 38.-42. O láskách lidských. (266 str.) 
Seš. Částečně 42. — 49. Hygiena lásky, (341 str.) Manuále Rituum. — Marothy-Soltészová. 77 

Manuále RUuum. Viz Proschwitzer Franciscus. 

v 

Mapa Cech. Viz Wagner J. E.^ 

— Historická j vývoje Koruny České. Viz Milbauer prof. Em. VI. 

— ok7'esu Přeloučského. Viz Tlieimer^ E. 

— Železniční a silničniy království Českého. Viz Wagner J. E. 
Mareš F., Nový ceďák ku cezeni tekutin v otevřených nádobách 

při samovolném odtoku vložkami z dírkovaného plechu. Otisk 
z XII. roč. Listů cukrovarnických. V Praze, spisovatel (řiditel 
cukrovaru v Močovicíc-h), tiskem Dra Edv. Grégra ; 4. (4 str.) 

— Dr. F., Hermann Helmholtz. Zvláštní otisk z „Časopisu lékařů 
českých" roč. 1894. V Praze, spisovatel, tiskem 'Dra Edv. Grégra; 
v. 8. (15 str.) 

— O poměru elektrického podnětu k ústrojné činnosti. III, Fysiolo- 
gické rozdíly mezi centralným a perifemým oddílem nervUy 
zvláště za působení tepla. Viz Rozpravy České Akademie, Tř. 
II. R. III. Č. 20. 

— VSeobecná fysiologie. Vydáno podporou Šíchova fondu České 
Akademie. V Praze, spisovatel, tiskem (a v kom.) Karla Bell- 
manna; v. 8. (XI a 316 str.) 4 zl. 

Margueritte Pavel, Tobolka. Viz Knihovna Besed Lidu, 20. 
Marnan Michael, Poěetnice pro měífanské Školy dívčí. SeSit prvý. 
Viz Kneidl Frant. a Michael Marhan. 

— a Jan Nagel, Početnice pro íkoly obecné. Sešit 1.— 3. V Praze 
a ve Vídni, F. Tempsky ; 8. 

SeSit 1. Úkoly ku pamětnému a písemnému počítáni v jedno - 
třídních nedílných Školách obecných. (Počítání s čísly do 10.) (21 
str.) kart. 10 kr. 

SeSit 2. Úkoly ku pamětnému i písemnému počítáni v jedno- 
třídnich nedílných Školách obecných. (Počítání s čísly od 1 — 1000.) 
Počátky počítání se zlomky. (64 str.) kart. 10 kr. 

Sešit 3. (Závěrečný.) Úkoly ku pamětnému i písemnému počí- 
tání pro jednotřídní nedílné školy obecné. (94 str.) kart. 25 kr. 
de Marchi Emilio, Klobouk dona Oirilla, Román. Italsky napsal. 
Přeložil Václav Kucínský. V Praze, nákl. vlastním, tiskem 
„Národní tiskárny a nakladatelstva" ; 8. (Do konce roku 1894. 
vySla přílohou k „Večernímu listu** str. 1. — 88.) 
Markalous Václav, Hospodářské písemnosti. K potřebám hospo- 
dářů českých upravil. Díl II. Listiny, úřední podání a žádosti^ 
činnost spolková^ poStovnictví atd. V Chrudimi, spisovatel (c. k. 
gymnasijní professor), tiskem St. Pospíšilova zetě ; lex. 8. (Str. 
201.— 484.) 1 zl. 50 kr. 
Markěvič B. M., Marina. Viz Knihovna, Románová, sv. XXXI. 
Marlittová E., Romány. Souborné vydání. Přeložil Frant. L. 
Čížek. Série I. SeSit 121.— 170. (Ukončeno.) V Mladé Bole- 
slavi, Karel Vačlena; 8. SeSit za 10 kr. 

SeSit 121.— 130. Služka správcova. Román. (Str. 33.— 340.) 

SeSit 131.— 152. V sovím zámečku. Román. (700 str.) 

Sešit 153. — 160. Povídky. (V podzemní chodbě starého kláStera. 
— Skrytý obraz.) (268 str.) 

SeSit 161.-170. Druhá manželka. Román. (932 str.) 
MaPOthy-SoItészová Elena, Proti prúdu, Román. Turč. Sv. 78 Manyat — Matzncr. 

Martin, spisovatelka; 8. (575 str.) 1 xL 60 kr^ ▼ plátně vás. 
2zl. 

Marryaty PHhody Jakuba Poetitnf, Viz Reichnerova Klára. 

MftlHuill-PetrOTSký Gnatáv, JánotíL, kapitán hortikjch ehlapeov. 
Jeho bárlivý život a děsná smrf. Román o dvoch dieloch. V New- 
Torkn, (120 East 3^d. Str.) ^Slovák ▼ Ameríke* ; 8. (235 str.) 

Martina Dra. Konráda Kcúoliekd věrouka pro vyíH Ňidy ikol 
středních. Nově npravil Dr. Karel Yondrnika. Čtvrté vydáni. 
V Praze, L L. Kober; v. 8. (167 str. a obsah) 1 z]., v plátně 
váz. 1 zL to kr. ^ 

Martinek prof. v.. Školy města Telce. Příspěvek k dějinám škol- 
ství markrabství Moravského. Obsaženo ve Výroční správě zem- 
ské vyiěi reálné fikolj v Teléi za školní rok 1893-94. (3.-43. str.) 

Mašek Karel zv. Fa Presto, UtOc^^ Káěo! čili: Jak bj někteří 
ze souvěkých veršovou českých zpracovali théma národní písně : 
Utíkej, Káčo, utíkej, honí tě kocour divokej. KáČa utíká co 
m&že, kocour jí chjtit nemftže. Dovolil si hádati. V Praze, 
Jos. R. Vilímek; m. 8. (93 str.) 60 kr. 

Madlui Karel J., Výzkumy na tábořiiti lovců mamutích v Před- 
mostí r. 1893. Viz Rozpravj České Akademie, Tr. II. R. IIL Č. 9. 

Materna Otokar, Šest rozhovorů o technických poměrech král, hlav. 
města Prahy. Sestavil a vydal. V Praze, spisovatel (inženýr a 
stavitel, 183-III.), tiskem knihtiskárny Politiky; v 8. (88 str.) 

Matice, Ceskošlovanská, rolnická. Redakcí A. Dokoupila, A. 
Mohla a R. Treybala. Ročník IV. Svazek 1.— 5. V Chru- 
dimi, Michael Emanuel Holakovský; 8. Ročně 4—5 svazků za 
předplatní cenu 1 zl. Jednotlivý svazek za 40 kr. 

8 v. 1. O krmivech a jich upravovánL Napsal V. FerSman. 
(Str. 1.— 96.) 

Sv. 2. O vzděláni rolníkův a mládeže rolnické. Napsal Václav 
Ot. Poláček. — Dokončení : Rostliny průmyslové. Napsal Ant. 
Mohl. (40 str. a str. 97.— 160) 

Sv. 3. — 5. Domácí hospodyně. Důležité pokyny našim hospo- 
dyňkám. Napsal Karel Šafránek. (246 str.) 

— lidu. Ročník XXVIU. číslo 1.— 6. (Běžné číslo 163.— 168.) Re- 
diguje Jaromír Hrubý. V Praze, Spolek pro vydávání laciných 
knih českých. (Exp. sklad Dra Edv. Grégra); 8. Ročně 6 čísel 
za předplatní cenu 1 zl., poštou 1 zl. 10 kr. 

číslo 1. a 2. Poslední Budovec. Historický román. Napsal 
Josef Svátek. (319 str.) 

Číslo 3. Různé listy o Lužici. Feuilletony a drobné Črty Adolfa 
Černého. (134 str.) 

Číslo 4. a 6. Bursák, Román Narežuého. Z ruStiny přeložil 
Jan AI. Unzeitig. (318 str.) 

Číslo 6. Visity, Řada prostonárodních článků z lékařství. Na- 
psal Duchoslav Pany rek. (157 str.) 

Mftti(*gka Dr, J., Uměle deformovaná lebka z Budyně v Čechách. 
Viz Rozpravy České Akademie, Tr. II. R. 111. Č. 26. 

Matúd Lada, Veselé čtení. Povídky. V Praze, I. L. Kober; 8. 
(163 str.) 1 zl. 

Matzner prof. Jan^ Různé příspěvky k dějinám města Písku. Matzner — Mikoláiek. 79 

(Oddíl II.) Obsaženo ve Výroční zprávě c. k. vjšSích reálných 

Skol v Písku za školní rok 1894. (3.-43. str.) 
SItttzner Ph. C. Jan, Úvaha o komplexnich kyselinách. Obsaženo 

ve Výroční zprávě c. k. české vyšší školy reálné v Pardubicích 

za školní rok 1894. (12.-42. str.) 
Jllailder Josef, Vlasty jásajíc^ hlásá lidstvu skutky velikých synů 

svých. Viz Prémie Umělecké Besedy na rok 1895. 
de Maapassant 6uy, Věrolomná. (Nápis též francouzský.) Román. 

Přeložil Pavel Projsa. Romány „Hlasu Národa'^. V Praze, 

nákl. vlastním, tiskem Národní tiskárny a nakladatelstva; 8. 

(336 str.) 60 kr. 

— Vojeriské novely. Viz Knihovna Besed Lidu, 11. 

— Zbabělec a jiné novely. Viz Svazky, Levné, novel, 31. 

— 2!namen{, Viz Konvalinky, seš. 1. 

Slaydl prof. Karel, O hlízách podbrániíných. S 8 světlorytinami 
a 12 obrazci v textu. V Praze a ve Vídni, Josef Šafář (Vý- 
pravna pro Prahu : Hofer a Klouček) ; v. 8. (XIV a 203 str. a 
8 tabulek) 6 zl. 60 kr. 

Mayerhoffer Gustav Narcis, Za hradbami. Vzpomínky starého 
majora. V Praze, Buršík a Kohout; 8. (153 str.) 70 kr. 

— Totéž. Viz Knihovna, Naše. 

mazánek Jan, Vyučováni zpěvu na pětitfidnich a vícetřidnich Ško- 
lách obecných i měětanských. Díl III. Viz Urbánkova Bibliotéka 
paedagogická, sv. 173. 

Meě, Obranný kalendář katolický na obyčejný rok 1895. Ročník 
pátý. Redakcí Františka Pohunka. V Praze, Nakladatelové a 
vydavatelově František Pohunek a Václav Kotrba, tiskem knih> 
tiskárny Cyrillo-Methodějské (V. Kotrba) (G. Franci kom.) ; m. 4. 
(kalendárium, 90 str., trhy a inserty) 50 kr. 

Medvěd, Sněhový, Viz Bibliotéka mládeže, seš. V. 

MeJ^nar M., Dětské srdce. Viz Uhlíř Jindřich, Medvědův cho- 
vanec. 

IlIellanOYá Barbora, Hra osudu aneb Z čeledína statkář. Viz 
Ochotník, Divadelní, sv. 247. 

Menčik Ferdinand, Volba papeže Innocence X, Viz Rozpravy Če- 
ské Akademie, Tř. I. R. III. Č. 4. 

Merhaut Dr. A., Pokusy, přispůsobiti mléko kravské mléku zen- 
skémut Zvláštní otisk z „Časopisu lékařů českých''. Roč. 1894. 
V Praze, spisovatel, tiskem Dra Edv. Grégra; v. 8. (9 str.) 

Mérimée Prosper, Carmen. Viz Svazky, Levné, novel, 21. 

Micinka, Naie. V Praze, B. Stýblo ; m. fol. (16 str. obr. s textem) 
kart. 70 kr. 

Mikolá^ék Ant., Království České, Pro dítky středního stupně 
školního na opakováni učiva o Čechách ve škole probraného 
dle čit. a různých pomůcek sestavil a vydal. S barvotiskovou 
mapou a jinými náčrty. Vydání třetí a Čtvrté. V Litomyšli, 1894. 
a 1895., vydavatel (řídící učitel v Osiku u Litomyšle), tiskem 
V. Augusty; m. 8. (8 str. a mapka) 3 kr. 

— Markrábství Moravské. — Vévodství Slezské. Pro dítky středního 
stupně školního na opakování učiva ve škole probraného dle 
4ít. a různých pomůcek sestavil a vydal. S barvotiskovou mapou gO Mikolášek — Moravan. 

Moravy a Slezska. Vydání první a druhé. Taraž; m. 8. (8 str. 

a mapka) 3 kr. 
Mikolášek Ant.. RiSe rákousko-úherská. Pro dítky na opakováni 

učiva ve škole probraného dle éít. a různých pomůcek sestavil 

a vydal. Tamž; m. 8. (20 str. a mapka) 6 kr. 
Mikuláš Boleslavský Jos., Divadelní Škola. Příruční knížka 

pro herce a začátečníky, jakož i pro pořadatele divadelních 

představeni. Dle původního vydání nově upravil Josef M. 

Srp. V Praze-Karlíně, Josef M. Srp; 8. (104 str.) 60 kr. 
Milbauer prof. Em. VI., Historická mapa vývoje Koruny Cékké 

do roku 1526. Upravil a vykreslil. V Praze, Edv. Beaufort; list 

65X51 cm. 60 kr. 

— Totéž. Přílohou ku „Lacina prof. Josef, Česká kronika." 
Militký prof. P. Josef, Re(í na oslavu 40. ročnice vzneseného sHeUku 

J. V. císaře a krále Frantiika Josefa I. s Nejjasnější císařovnou 
Alžbětou Bavorskou. Obsaženo ve Výroční zprávě c. k. České 
vyšSí Školy reálné v Pardubicích za8kolní rok 1894. (3. — 11. str.) 
SDÍiíoérbengtroo lo bud^n freéťangfom. Viz SBroééurfg, ^atolicřc, prt 
éíow. íúb, Swag. 5. 

Milota Jan, Poupata. Viz Besedy mládeže, sv. 312. 

MístOy Lázeňské, HouStka, Železité, solné, borojedličnaté lázně va- 
nové, parní a skapací. V HouStce, Ředitelství lázní; 8. (40 str.) 

Místopis^ Podrobný a úplný abecední. Cech, Moravy a Slezska zpra^ 
covanfi na základe nejnovějších a spolehlivých udání úřadních, 
S železniční mapkou zemí koruny české ve třech barvách. 

V Praze, 1895., F. B. Batovec; lex. 8. (106 str. a mapa) 80 kr. 
Mladoboleslavsko. Viz Sedláček August. 

Mluvnice česká pro Školy střední a ústavy učitelské. Viz Gebauer Dr. J. 

Mocník FrantiSek rytíř, Druhá početnice pro Školy obecné. Pů- 
vodně sepsal. (Otisk textu z r. 1893. zpracovaného na měnu 
korunovou.) V Praze, Cis. král. Školní knihosklad ; v. 8. (56 str.) 
12 kr. 

— Třetí početnice pro Školy obecné. Původně sepsal. (Otisk textu 
z r. 1893. zpracovaného na měnu korunovou.) Tamž ; v. 8. (65 
str.) kart. 14 kr. 

— Čtvrtá početnice pro Školy obecné. Původně sepsal. (Otisk textu 
z r. 1893. zpracovaného na měnu korunovou.) Tamž ; v. 8. (75 
str.) kart. 17 kr. 

Mohl Antonín, Rostliny průmyslové. V Chrudimi, Michael Ema- 
nuel Holakovský; 8. (158 str.) 60 kr. 

— Totéž. (Dokončení.) Viz Matice Českoslovanská, rolnická, sv. 2. 
Mojžíš Antonín, Zrcadlo sluSnosti a ušlechtilých mravů. Mládeží 

naSí na cestu životem podává. Titulní obrázek maloval Věnce- 
slav Černý. Ostatní illustrace nakreslil Josef Mukařovský. 

V Praze, Alois Hynek; m. 4. (Předmluva a 71 str.) váz. 1 zl. 
20 kr. 

Moore Thomas, Lalla Rookh. Část prvá. Viz Sborník světové 

poesie, sv. 33. 
Morava, Místopis. Viz tam. . 
Moravan. Kalendář na rok obyčejný 1895. Ročník čtyřicátý čtvrtý. 

Vydává P. Bernard Plaček. Pořádá P. Kristin B. Lux. V Brně Moravičanský. — Náchodský. g|^ 

Pap. knihtiskárna benediktinů rajhradakých; lex. 8. (Obraz, ka- 

lendarium, t60 str., trhy a insert j) kart. 45 kr. 
Moravičauský. Víz Plaskal Moravíéanský Fr. S. 
MoraVNký. Viz Pfleger- Moravský Gustav. 
Moritz Pavel, LapaSdivé zvěře, — Orli oko. Viz Cooper J, F. a 

Pavel Moritz. 
Mortara Dr» Pius Maria^ čili Dítko Prozřetelnosti. (Svéživotopis.) 

Na oslavu stoloté ročnice narozeni Pia IX. česky upravil Alois 

K o lísek. V Brné, vydavatel, tiskem mor. akc. knihtiskárny, 

v komissi J. Barviče; 8. (66 str.) 25 kr. 
Mortier, Paleček, Viz Vanloo, Leterrier a Mortier. 
Motyka Jan, Ovcáctvi. Viz Bezdíček Josef a Jan Motyka. 
Mourek Dr. Jindřich, O zooparasitech kožních ze třidy sporozoa. 

Viz Sbírka přednáSek a rozprav z oboru lékařského, 37. 

— Dr.V. E, Alfred Tmnyson, (ZvlAStní otisk z „Osvěty**.) V Praze, 
spisovatel, tiskem FrantiSka Šimáčka; v. 8. (16 str.) 

— Německo-éesk^ slovník. Viz Sterzinger Pfil. O. Jos. V. 

Mrňávek Josef, Deset let trváni české reálné ikoly „Matice Škol- 
ské"^ v č. Budějovicich, Obsaženo v Desáté výroční zprávě české 
reálné školy v Č. Budějovicích za Školní rok 1894. (3.— 55. str.) 

Mrštlk Ál. a V., Maryia, Drama v pěti jednáních s proměnou. 
Děj na moravské dědině. V Praze, J. Otto; 8. (100 str.) 50 kr. 

— V., Obrázky. Viz Knihovna, Kabinetní, sv. LXX. 
Můhlbaehová Louise, Hrahé Behovskj. Historický román. Čtvrté, 

veskrz opravené vydání. Sešit 1. — 10. V Praze, Alois Hynek; 

. v. 8. (Str. 1.- 320.) SeSit za 15 kr. 

Můller František, Kompendium geodésie a sférické astronomie, 
Oeodésie ntííH. I. díl. Všeobecný úvod. — Methoda nejmeniick 
čtverců, — Obecná a specielní nauka o strojích mSřickjjch. Část 
třetí. V Praze, nákl. „Spolku architektů a inženýrů v království 
Českém*', „Spolku posluchačů inženýrství na c. k. české vysoké 
škole technické^ a podporou „České Akademie císaře Františka 
Josefa pro vědy, slovesnosf a umění'^ (Fr. Ěivnáč kom.) ; lex. 8. 
(Str. 401.-655. a obsah) 1 zl. 30 kr. 

Munzar Josef, Nauka o nářadí a vzdČláváni půdy. Viz Nauky,. 
Illustrované, o polním hospodářství, díl II. 

— Nauka o půdě. Tamž, díl I. 

Mužik August Eug., Písnč života. Viz Bibliotéka, Salonní, čís. 
LXXXVIII. 

— Trosky života. Viz Knihovna, Modrá, b. č. 20. 
Mýlka „o oko^. Viz Hry, Žertovné divadelní, sv. 75. Na venkovském zátiíí. (Obrázková knížka rozkládací.) Na Smí- 
chověf Kapr a Kotek; šir. 8. (8 obrázk. str. na kart.) 70 kr. 

Náboženství veřejného Človška. Přeložil Jan Váňa. V Praze, 1895., 
překladatel, tiskem £dv. Beauforta; m. 8. (34 str.) 20 kr. 

Na^Bl Jan, Početnice pro Školy obecné. Viz Marhan Michael a Jan 
Nagel. 

Náchodský. Viz Krapka- Náchodský Josef. 

6 g2 Náprstek Vojta. — Neera. 

v 

Náprstek Vojta. (Podobizna.) Viz Album, České, 41. 

— Pamětní lístek. Čistý výtěžek věnován spolku pro zbudování 
pomníku mistru Janu Husí v Praze. V Praze, nákladem vlastním, 
tiskem F. Šimáčka; 4. (16 str.) 10 kr. 

-Nar<?Žný, Bursák. Viz Matice lidu, éís. 4. a 5. 

Národ, Velký občanský kalendář. Na obyčejný rok 1895. Ročník 
jedenáctý. V Praze, F. éimáček ; m. 4. (3 obrazy, 140 str., trhy 
a inserty) 60 kr. 

Narozeniny, Veselé, Viz IMvadlo, Besední, sv. 41. 

Nástiny StruČnýy dějin města LitomySle Upomínka na jubileum 
250tiletého trvání gymnasia, okresní národopisnou a průmyslovou 
výstavu v Litomyšli. V Litomyšli, 1. G. Veselík, tiskem Vladi- 
míra Augusty; 8. (8 str.) 10 kr. 

Nauka o pěstováni rostlin hospodářských. Ku potřebě především 
Skol rolnických i hospodářských škol zimních a za příručňi 
knihu pro rolníky vůbec péČí velesl. Výboru zemského království 
Českého upravili František Bauer, Ladislav Burket, Antonín 
Nádvorník, Adolf Hevr dle, František Cic várek, Antonín 
Půhoný a Richard Purghart. I, Cáét povšechná. Se 161 vy- 
obrazeními. V Praze, J. Otto; v. 8. (Obsah a 178 str.) 1 zl. 
20 kr. 

Nauky y Illustrovanéy o chovu zviřat hospodářských, III. díl. Chov 
skotu. Přírodopis, chov a zužitkování. iSeps.-il Ladislav Burket. 
Se 60 jemnými illustracemi. Sešit 5. — 7. V Chrudimi, Michael 
Emanuel Holakovský; v. 8. (Str. 129. — 212. a obsah j Sešit Ea 
30 kr. — (Úplné.) Prvé poradí: O chovu zviřat hospodářských,' 
111. díl. Chov skotu. 1. oddělení. Přírodopis skotu. Druhy, ple- 
mena, rázy ii chovy; nauka o zevnějšku. Sepsal Latlislav Bur- 
ket. Se 60 illustracemi. (212 str. a ob^nh) 1 zl. 80 kr. 

— lllustrovanéy o polním hospodářství. S^^áit 1. — 7. Díl I. — II. Tamž; 
v. 8. Sešit za 30 kr. 

Díl I. (Seš. 1. — část. 3.) Nauka o půdě. Půdoznalství. Pedologie. 

Napsal Josef Munzar. S četnými illustrací mi. (76 str.) 80 kr. 

Díl H. (beš. část 3. — 7.) Nauka o nářadí a vzdělávání půdy. 

Napsal Josef Munzar. S Četnými illustracemi. (V a 111 str.) 

1 zl. 40 kr. 

NauniaiiU Lud. F., Pěstováni a rozmnožování stromů, i A#ot>in. Viz 
Bibliotéka, Zahradnická, sv. III. 

Návod při zakládání jednot katolických tovaryšů^ jinochů a mužů 
vůbec. V Praze, 1891., Předsednictví Jednoty katol. tovaryšů; m. 
8. (19 str.) 

Navrátil JUDr. Michael, Kalendář politických a kulturních udá- 
losti v r. 1893. Ve prospěch české školy „Komenského" ve 
Vídni. V Lounech, nákladem „Obrany", tiskem Jos. Rosslera, 
v komissi Fr. Morálka na Král. Vinohradech; 8. (96 strj 40 kr. 

— Parlamentárni rukojet. S 16 vyobrazeními. V Praze, spisovatel, 
tiskem (a v komissi) Edv. Beauforta; m. 8. (136 str.) 45 kr. 

Nečas Jan, Praktické porady a pokyny právní. Pro lid sepsal. 

V Hoře Kutné, Karel Šolc; 8. (46 str.) 30 kr. 
Nedostatky, Naše hospodářské. Viz Knihovna Rozhledů, sv. III, 
Neera, Nazítří, Viz Knihovna, Románová, Světozora, sv. XXXIIl. Němcová — Neumann. 83 

Němcová Božena, Národni pohádky. Viz Knihovna, Česká, ČÍB. 1. 

— Fohádky, Svazek III. V Praze, Dr. Frant. liačkovský ; 8. (169 
str.) kart. 45 kr. 

— Pohoraká vesnice. Čtvrté vydání. V Prfize, 1895., I. h. Kober; 
8. (240 str.) 50 kr., v plátně váz. 1 zl. 

— Vybrané spisy. Do tisku upravil Fr. Bartoš. SeSit 18. — 32. 
Díl III.— IV. V Telči, Emil Šolc; 8. Sešit za 10 kr. (VySIo téi 
ve 32 sešitech „Nové (obálkové) vydání** po 10 kr.) 

Díl III. (SeS. 18. — část. 23. a 24.) Drobné povídky, (Str. 
49.-- 333.) — Úplné. (333 str.) 70 kr. 

Díl IV. (Ses. část. 23. a 24.-32.) Pohorskd vesnice. — Dobrý 
ilovék. (418 str.) 90 kr. 

— Vybrané spisy, Illustrují V. Bartoněk, Fr. Slabý a E. 
Štapfer. Sešit 1.— 29. (Obálkové vydání.) V Praze, I, L. Kober; 
m. 4. Sešit za 16 kr, 

Seš. 1.— 3., 6., 11., 13., 17., 21 , 23., 25., 27. a 29. Babiíka. 
Illustroval Karel Štapfer. Sešit 1.— 12. (190 str.) 

Seš. 4., 5., 7.— 10., 12., 14.--16., 18.— 20. Pohorskd vesnice. 
lUustrovali V. Bartoněk a F. Slabý. Sešit 1.— 13. (163 str. 
a Životopis Boženy Němcové od Sofie Podlipské. (62 str. a 
podobizna.) 

Seš. 22., 24., 26., 28. Báchorky, Sešit 1.— 4. (Sfr. 1.— 64.) 
NěmťOvá Hermína, Narodili vysiváni. Viz Valtrová Antonie a 

Hermína Němcová. 
NěiIií*C Antonín, Prvni desitileti služby zemšdělsko-technické v Ce- 
chách, (Zvláštní otisk z Českých listů hospodářských čís. 5. 
r. 1894.) V Praze, spisovatel (chefingenieur technické kanceláře 
zemědělské rady), tiskem F. Šimáčka; lex. 8. (6 str.) 
Němirovic DanČenko V., ZlatOy zlatOy zlato! Viz Svazky, Levné, 

novel, 26. 
líeruda Jan, Sebrané spisy. Pořádá Ignát Herrmann. SeSit 
67.-89. Díl VI.— IX. V Praze, F. Topič; 8. SeSit za 16 kr., 
desky po 35 kr. a každý díl v plátně váz. o 70 kr. více. 

Obsahuje: 

Díl VI. (Seš. 57.- část. 66.) MenSi cesty. Druhé vydání. (Str. 
111.-399.) — Úplné. (399 str.) 2 zl. 

Díl VII. (Seš. 66. - část. 78.) Studie krátké a kratsi, I. Třetí 
vydání. (394 str.) 2 zl. 

Díl VIII. (Seš. část. 78.-85.) Studie krátké a kratSi. II. Druhé 
vydání. (229 str.) 1 zl. 20 kr. 

Díl IX. (Seš. 86.-89.) Žerty hravé i dravé. Třetí vydání. 
(Str. 1.— 124.) Vychází dále. 
STeudoerfl^J. V., Stručné nástiny životopisné spisovatelů zastoupe- 
ných v Čítankách pro Školy obecné i měšřanské. Viz Knihovna, 
Obecná, učitelská, čís. 3. 

— Z ladných krajův. Cestopisné obrazy z Posázavi. S mapkou a 
7 obrázky. V Praze, 1895., A. Storch syn; 8. (131 str.) 1 zl. 
20 kr. 

— Totéž. Viz Spisy, České, pro mládež, čís. 40. 

Neumann K. C., Statistický přehled činnosti spolkové. Viz Diviš 
Jan V., Příspěvky k dějinám průmyslu cukrovarnického v Čechách. 

6* g4 Neumannův Kalendář cukrovar. — Nymburk n. L. 

Neumannův K, C. Kalendář cukrovamickj. Viz tam. 

Neznámý X., Putováni za ehlebiékem, Satyra s učitelského ži- 
vota. V Žižkově, J. V. Janeček, tiskem J. BaStáře; 8. (23 str.) 
20 kr. 

Xickerl M. Dr. Otakar, Motýlové drobni (Microlepidoptera), Via 
Seznam hmjzu Českého, III. 

S'iederle Dr. Labor, PrUpívkjy k antkropologii zemi Českách. II. 
O mladši době kamenné v ^Cechách, (ZvlAStni otisk z Českého 
Lida III.) V Praze, F. Šimáček; v. 8. (1 dvoj. tabulka a 
2G str.) 

NoCf Tiaic a jedna. Sbírka nejkrásnějších východních pohádek a 
povídek pro dospělejší mládež. Zpracoval K. Seifart. Přeložil 
Ant. Hrbek. S pěti barvotiskovými obrázky od akad. malíře 
Fr. Bízy. V Praze, Alois Hynek; v. 8. (218 str.) váz. 1 zl. 
40 kr. 

Nosková Jos., Povídky pro zábavu a poučeni ditkám. V Milevsku, 
spisovatelka, tiskem J. Otty; 8. (112 str.) 41 kr. 

Nováček Dr. Vojtěch J., Listář k déjindm ikohtvi Kutnohorského. 
Viz Archiv, Historický, Čís. 6. 

Novák František, Správné pěstováni cukrovky. Viz Treybal Rudolf 
a František Novák. 

— prof. Dr. Jan V., O knihách k uěeni latinskému J. A, Komen^ 
ského. Obsaženo ve Zprávě o cis. král. reálném a vyšším gymna- 
sii v PrAze ve Spálené ulici za školní rok 18^4. (3. — 31. str.) 

— Ročenka, Ročník I. Viz Spisů Dědictví Komenského, čís. 4. 

— a F. V. Krch, Květy z českých luhů. II. Básně lyrické. Viz tam. 

— Josef, Návod jak lze rozpoznati stáři koně a jakých pravidel 
při koupi máme zachovávati, (Na obálce: Návod k rozpoznání 
stáří koní a pravidla při koupi a prodeji.) V Hoře Kutné, Karel 
Šolc; v. 8. (28 str. a 5 tabulek a inserty) 60 kr. 

— Karel, Jmenné tvary adjektivni a jednoduchá praeterita ve spi- 
sech Hugových, Obsaženo ve XXX. roční zprávě cis. král. aka- 
demického gymnasia v Praze za školní rok 1893 — 1894. (7. — 
32 str.) 

— Ladislav, Bodrý venkovan. Viz Hry, Žertovné divadelní, sv, 77. 

— Žárlivci, Tamž, sv. 71. 

— Robert, Mluvnicko-kritická studie k Liviovi, Viz Rozpravy České 
Akademie, Tř. III. R. III. Č. 2. 

— Ph. Dr. Vladimír, O voltametrickém měřeni intensity proudu 
galvanického. Část I. O voltametru na vodu. Obsaženo ve Vý- 
roční zprávě c. k. českého státního vyššího gymnasia v Plzni 
za školní rok 1893—94. (3.-37. str. s vyobrazeními v textu.) 

Nováková Tereza, Slavin zen ěeských. Díl I. Od nejstariich dob 
do znovuzrozeni národa českého. Viz LibaSe, Čís. 4. — 6. 

Novodvorský Fr., Průvodce katolíka do Ameriky, Viz Hlasy ka- 
tolického spolku tiskového, Čís. 1. 

Novotný J., Návod ku sbíráni a zachraňováni předhistorickýeh 
památek, V Praze, F. ŠimáČek; 8. i20 str.) 20 kr. 

Nyblomová Helena, Když listi padá . . . Viz Svazky, Levné, 
novel, 9. 

Nymburk nad Labem Viz Hrnčíř František. o obcování s lidmi. — Ochotník, Divadelní. g5 

O obcováni $ lidmi. Viz Viták Ant. Konst. 

O otázce židovské, ZvláStni otisk ze , Studentského sbornikn stranj 

neodvÍ8lé« číslo III. a IV. V Praze, vydavatel „Stud. Sborníku" ; 

v. 8. (8 str.) 
O prUlrzich ttřevnich. Vznik, pfíznakj, prfiběh a léčení pr&trží 

střevních. ProstonárodnS spracoval praktický lékař Dr. Em. V. 

V Praze, Alois Hynek; 8. (68 str.) 36 kr. 

O volbě kojné, jakož i výHvi a oSetřováni kojence. Spolehlivý rádce 
vSem matkám a kojným, jak kojence Živiti a oSetřovati mají, 
aby nejlépe prospíval. Napsal Dr. Em. V. Tamž; 8. (61 str.) 
3« kr. 

O významu hnuti pro národopisnou výstavu. Napsal Old. B — ský, 
(ZvláStni otisk z časopisu „Pozor" ročn. XXI.) V Olomouci, 1892 , 
tiskem Kramáře a Procházky; 8. (24 str.) 

Obrázky, Pěkné. (Obrázková knížka bez textu.) V Praze, Alois 
Hynek; v. 8. (8 obrázk. str.) 30 kr. 

— Pestréy k názornému uěeni malým dětem. (Obrázková knížka 
rozkládací.) V Karlině, Rudolf Storch ; $ir. 8. (24 obrázk. stránek 
na kartone) 1 zl. 60 kr. 

— z národní slavnosti, (Obrázková knížka rozkládací.) Na Smí- 
chově, Kapr a Kotek ; Sir. 8. (8 str. na kart.) 70 kr. 

Obrazy f Závěsné, rostlin ku přírodopisnému vyučování ve ikolách 
obecných a měSfanských. SeSit 9.-10. Obraz 41.— 48. V Táboře, 
Karel Janský; obrazy 60x80 cm. SeSit o 5ti tabulích 2 zl. 
26 kr., tuhým papírem podlepených 2 zl. 76 kr. Jednotlivé ta- 
bule nepodlepené po 66 kr., podlepené po 65 kr. 
Obsah : 

Obraz: 41. Náprstník ěervený. 42. Kukuřice. 43. Kávovník. 
44. Čajovník. 46. Bavlník, 46. Vřes obecný, — Petrklíč. 47. Chrpa 
(modráěek). 48. Pohanka, 

Obrzut Dr. Ondřej, Pathologická anatomie a bakteriologie I. Vis 
Hlava Dr. Jaroslav a Dr. Ondřej Obrzut. 

Obzor, Slánský, Ročenka Musejního spolku v Slaném. Ročník II. 
1894. Uspořádal Antonín Ctibor. Pomocí Okresní hospodářské 
záložny, Občanské záložny. Okresního výboru a král. města Sla- 
ného. V Slaném, Musejní spolek, tiskem M. Jeřábkové ; v. 8. 
(101 str.) 50 kr., pro členy Musejního spolku zdarma. 

Oehm Vincenc, Paměti královského města Kouřimě. I. díl. Od za- 
lozeni ivpniho hradu a$ do začátku válek husitských {R, 1419). 

V Praze, spisovatel (bývalý kaplan Koufimský), Hófer a Klou- 
ček kom.; v. 8. (86 str.) 72 kr. 

Ohnět Georges, Neětěsti tety Uriuly. Viz Svazky, Levné, novel, 2. 

Ochotníky Divadelní. Repertorium soukromých divadel. Vydává a 
dle svého rozvrhu upravit dává nakladatel Josef Srp. Nové 
sbírky svazek 245. — 249. V Praze- Karlině, nakladatel; 8. Svazek 
za 30 kr. 

Sv. 245. Princezna z Bagdadu. Činohra ve 3 jednáních. Na- 

— psal Alexander Dumas syn. Přeložil J os. V. Fric. V Théatre- 
Francais v PaHži provozováno poprvé dne 31. ledna 1881. 1882. 
(68 str.) 

Sv. 246. Ve sluibě národa aneb Nái druhý volební sbor. Ve- gg Ochraňujte dítky Boži. — Ottova Lac. knih. nár. 

selohemi obraz z maloměatských voleb o třech jednáních. Dle 
£. Krásnohorské a p. r. pro jevišt$ upravil V. K, Štětka. 

(73 8tT.) 

Sv. 247. Hra omdu aneb Z Čeledína statkář. Dramatický obrae 
s venkovského života o 5 jedn&ních. D. p. r. napsala Barbora 
Mellanová. — Hraji ti na mrtvé. Žert o jednom jednáni. 
Spracován dle Wenzigovy novelly. (58 str.) 

Sv. 248. Kometa aneb Zkáza svita. Původní fraška se zpěvem 
ve čtyřech jednánich. Dle J. Reimora. (59 str.) 

Sv. 249. Dui dámy. Komedie ve třech jednánich. Poctěná 
první cenou dramatickou italského ministerstva. Nripsal Paolo 
Ferrari. Přeložil J. J. BeneSovský-Veselý. V král. zem. 
čes. divadle v Praze provozováno poprvé dne 28. října 1881. 
1882. (72 str.) 

Ochraňujte diťky Bozi! Zásady pro vychováni křestánské mládeže. 
(ZčeStil P. J. Hejtmánek.) Vydavatel: P. Bernard Plaček. 
(Výňatek z časopisu „Přítel dítek"", ročník 1893.) V Brně, spolek 
.Přítel dítek", tiskem knihtiskárny bened.; 8. (171 str.) 20 kr. 

Okres Hořický na ^hospodářské, průmyslové a ^národopisné výstavě 
pro Výehodni Cechy v Hradci Králové roku 1894. V Hořicích, 
Výstavní komitét, tiskem M. Knappa v Praze-Karlíně; 8. (74 
str. a inserty.) » 

Orlický F. J., Loupežnický zámek. Viz Storchova Knihovna po- 
vídek z blízkých i dalekých krajů, sv. 51. 

— J., Londýnský loupeínik. Tamž, sv. 62. 

— V., Strašidlo ve starém hradě. Tamž, sv. 54. 

Orloj. Národní kalendář evanjelický na rok Páně 1895. Ročník 

XXll. V Praze, Spolek Komenského (J. Baštecký kom.); ra. 4. 

(XXX VIII str., trhy a inserty a 103 str.) 50 kr. 
Omamentf Plochý, póly chromovaný. Viz Anděl prof. Ant. 
Orzeszkowa EHza, Mezi sedláky a páriy. Viz Otto>ra Laciná 

knihovna národní, č. 125. 
Osnova^ Učebná, obchodní ikoly král. města Plzně. V Plzni, 1893., 

nákl. vl.; v. 8. (12 str.) 
Osten Jan, Drobné Črty. Viz Šaškova Moravská bibliotéka, dílo 

LVU. 

Osvald Fr. Richard, Praktická Rukovdt k vysvetlovaniu Malého 
KaUcliismu pre dietky. II. O prikázaniach. Viz Knižnica kat&> 
chetská, č. III. 

Ottova Laciná knihovna národní. Spisy pro zábavu a poučeni. 
Série XVII. Sešit 1.— 5*2. Číslo 123.— 130. V Praze, J. Otto; 8. 
SeSity vycházejí ve lhůtách týdenních po 10 kr. Desky po 16 
kr., a vazba po 20 kr. na jednotlivá čísla. 

Číslo li>3. (Seš. 1. — část. 7.) Vsedni zjevy. Obraz ze života 
malých lidí. Napsal František Her i tes. (423 str.) 70 kr. 

Číslo 124. (SeS. část. 7. — Část. 11.) Kus jižního nebe. Povídky. 
Z novořečtiny přeložil O. S. Vetti. (/37 str.) 40 kr. 

Číslo 125. (Seš část. 11. — část. 25.) Mezi sedláky a pány. 
(Nad Němneni.) Román Elizy Orzeszkowy. Autorisovaný pře- 
klad Josefa Paulíka. Díl I —III. (.>56, -291 a 351 str.) Díl L 
a II. po 50 kr., díl III. za 60 kr. Ottuv Poenám. kalendář. — Palacký. g7 

Číslo 126. (Seš. část. 25.— čásjt. 28.) Brodkověký advokát. 
Obraz ze současného života moravského. Napsal V. BeneS- 
Sumavský. (179 str.) 30 kr. 

Číslo 127. (Seš. část. 28.— část. 33.) Silaa Mamer, tkadlec 
z JSaveZoe. Napsal George Eliot. Přeložila M. Jesenská. (339 
str.) 60 kr. 

Číslo 128. (SeS. část. 33.— část. 40.) Z pražského ovzrfnSi. 
Obrázky a nálady. Napsal Václav Hladík. (422 str.) i/ kr. 
Číslo 129. (SeS. část. 40.-čá!*t. 47.) Náladové povidhy. Na- 
psal Frant. Xav. Svoboda. (462 str.) 1 zl. 

Číslo 130. (SeS. část. ^T,—b'l) Povídky. Napsal Felix Téver. 
(351 str.) 70 kr. 

Otlúv Poznámkový kalendář s psaci podlozkov, 1895. Tamž; 12 
ssacich archů s lepenkou ve form. 52X37 cm. 90 kr. 

— Slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostL 
Vrchní redakci vedou: z university: prof. Dr.. Fr. J. Stud- 
nička, zástupce fakulty fílosotické, prof. Dr. Jar. Čelakov- 
ský, zástupce fakulty právnické, prof. Dr. £mer. Majxner, 
zástupce fakulty lékařské; z vysoké školy technické: prof. Jos. 
Šolin; obor theologický zastupují : Dr. Klement Borový a Dr. 
Frant, Krásí. Redakční kancelář vede: prof Dr. Rudolf Dvo- 
řák. Sešit 158.— 186 Tamž; v. 8. Sešit za 36 kr. Desky na 
díl 80 kr. 
Obsah: 

Sešit 158.— 175. Dílu VIII. Sešit 7.-25. DvojoidénL — FaUo- 
váni, (Str. 266.— 1039., doplňky a opravy a 12 příloh.) — 
Díl VIII. (Úplný.) DHvéné stavby. — Falšováni. Se 17 přílo- 
hami a 159 vyobrazeními v textu. (1039 str. doplňky a opravy 
a 17 příloh.) 8 zl. 64 kr., váz. 9 zl. 94 kr. 

Sešit 176.— 186. Dílu IX. Sešit 1.-11. Falšováni potravin. — 
Francie. (Str. 1.— 504. a příloha.) 

Vydání ve svazcích : Dílu Vlil. Sv. 2. — 4. ; každý svazek 

obsahuje vždy totéž, co 5 sešitů. Od dílu IX. nevycházejí více. 

Ouida, Milostná povidka. Viz Knihovna Besed Lidu, 16. 

Owen Rob. D., Duch Estelly. Příklad medijuí materialisace. Vy- 
ňato z díla: Sporná oblasť mezi dvěma svéty. Anglicky napsal. 
S vyobrazením. Praha-Žižkov, J. V. Janeček; 8. (2O str.) 15 kr- 

Ovidia Publia Nasona Básně. II. Překlad. Viz Sbírka klassiků 
řeckých a římských, seŠ. 25. 

Ovoce, České, Viz Thomayer Frant. J. Pacold Jiří, Konstrukce pozemního stavitelství. Díl I Li. Železné 
krovy, topeni, ventilace, osvětleni, záchody, odstraňováni výkalúv 
a odpadků z do/ml, návrhy staveb, domy rodinné a činžovní. 
8 57 tabulkami. V Praze, 1895., spisovatel, v komisi Fr. Řiv- 
náČe; 4. (102 str. textu a 57 tabulek) 6 zl. ^ 

Palacký František, Dějiny národu Českého v Cechách a v Moravě. 
Dle původních pramenův. Čtvrté vydání péčí Dr. Bohuslava 
Biegra. Sešit 16.— 63. Díl I.— -IV. V Praze, Buršík a Kohout; ] 88 Palaentograíica Bohemiae. — Parořti sb. dobrov. hasičd. 

y. 8. SeSit za 20 kr. Desky k jednotlivým dilfim po 60 kr. a 
každý dil v plAtně váz. o 1 zl. více. 
Obsalmje : 

Dii I. (SeS. 16.— éást. 18.) Od prav&éotti až do roku Í253. 
(Str. 629—654. a I — LXVI.) — Úplné. (LXVI a 554 str.) 3 stl. 
60 kr. 

Díl II. (SeS. Unt, 18.— éást. 33.) Od roku 1253 ai do roku 
1403. (XII a 499 str.) 3 zl, 

Dii III. (SeS. éást. 33.- čAst. 52. a 53.) Od roku 1403 az do 
roku 1439. (X a 659 str.) 4 zl. 

Dii IV. (SeS. část. 52. a 53.-63.) Věk Jiřího z Poděbrad. Od 
roku 1439 do 1471 Hli do tmrti krále JtřVio. (Str. 1.— 328.) 

Palaeontographica Bohemiae. Nro. III. a. Viz Perner Dr. Jaroslav, 
Stadie o českých graptolitech. Část I. 

Palla Hjnek, Hippodamia, tHlogie melodramat. Viz Rozpravy hu- 
dební, £is. 13. 

Památce Mistra Jana Husa. Viz Za vlast ! čis. 3. 

Památka na jubilejní slavnosft kterouž pořádala „Katolicko-poli- 
tická Beseda" v Kateřinkách, na oslava svého 25tiletého trváni 
dne 16. listopadu 1890. (Obsah: Zpráva jednateltká. — Paměti 
KaUHnek.) V Kateřinkách, 1890., nákl. vlast.; 8.(18 str.) 

Památník odborné výttavy bednářské pod protektorátem kuratoria 
stálé vj stavy a ti-inice řemesl. vjrobkú pořádané v jeho vjjstavních 
místnostech v Celetné tUici 6. 585. — /. Besedou bednářů prazskjch 
v květnu a červnu 1893, V Praze, 1893., Výbor „Besedy bednářů 
pražských**; m. 8. (68 str. a inserty) 15 kr. 

— ochotnického divadla v tSoběslavi, vydaný kn oslavě padesáti- 
letého jubilea her ochotnických. Uspořádal M. Fischer. V So* 
běslavi, Spolek divadelních ochotníků, tiskem J. a K. Nedvídka 
v Táboře; v. 8. (39 str.) 

— pěvecké jednoty „Vlastimiť* v Kuklenách, Na oslava třicetileté 
Činnosti jednoty (1864 — 1894.), v upomínka na slavnost svěceni 
praporu a na III. sjezd prvé české župy pěvecké uspořádal 
redakční odbor „Vlastimila''. V Kuklenách, výbor „Vlasti- 
mila«, tiskem Bratři PeřinA v Hradci Králové; v. 8. (37 str. a 
inserty.) 

— věnovaný nehynoucí slávě P, Václava Beneěe-Třebízského, spiso* 
vatele ěeského. Při posvěceni jeho pomníku, postaveného v obci 
Klecanské, dne 14. října 1894. V Praze, nákladem vlastním (za- 
sýlá Em. Janáček, říd. učitel na Král. Vinohradech), tiskem 
J. Otty; 8. (Obr. příloha a 28 str.) 30 kr. 

— vydanj k oslavě dvaceti pětiletého trváni těloeviěné jednoty „5o- 
kol*" v New. Yorku 1867^1892. V New Yorku, 1892., Jednota, 
tiskem F. Licera (408. východní 71 ulice); v. 8. (144 str.) 

Paměti katolicko politické jednoty pro ' politický ' okres Vyškovský. 
Ročník I. Ve Vyikově, 1892., Spolek; v. 8. (124 H, VIII str.) 

— Klimkovic, Otisk ^ II. dílu , Vlastivědy Slezské*". V Opavě, 
1890., J. Stratil; 8. (28 str.) 

— o obci Pobořské. ZvláStni otisk z „Naiich Hlasů**. V Českém 
Brodě, Naše Hlasy, tiskem Lad. BeneSe; 8. (14 stř.) 

— sboru dobrovolných hasiěH král, hor, města Hory Kutné, 1868 — Pamrová-Pohoriká. — PečírkAv NAr. kalendář. g9 

1893. V Kutné Hoře, 1893., Sbor dobrovolných hasiíů; v. 8. 

(49 «tr.) 
Pamrová-Pohorská Leonora, Něco pro détú Viz Urbánkova 

Ústřední knihovna pro českou mládež, ?ís. 77. — 78, 
Pani Ptitifarka, Viz Hry, Žertovné divadelní, sv. 79, 
Panýrek Duchoslav, Suhstituhii therapie. Viz Sbírka přednáSek a 

rozprav z oboru lékařského, 36. 

— Visity. Viz Matice lidu, íís. 6. 

— Jan D., Krátkj přírodozpyt (tilozpyt a tu6ha) pro ikoly oheené 
čtyř' a vicetřidnL Druhé, opravené vydání. (S 68 vyobrazeními.) 

V Praze, 1896., I. L. Kober; 8. (55 str.) 24 kr., váz. 36 kr. 

— Přírodozpyty to jest fysika a chemie. Pro Školy roěšfanské sepsal. 
Druhý stupeň. Sedmé, opravené vydání. Se 109 obrazci v textu. 

V Praze a ve Vídni, F. Tcmpsky ; 8. (93 str.) váz. 56 kr. 

— Totéž. Třetí stupeň. Vydání čtvrté, doplněné. S 96 obrazci 
v textu. Tamž; 8. (IV a 88 str) 40 kr., váz. 65 kr. 

Pardo-Bazánová Emílie, Zločin z pověry. Víz Knihovna ^ Besed 
Lidu**, 12. 

Pařizpk A. P. a O. §ulť, Rektifikace dutých hranolů při stano- 
veni lomivosti kapalin. Viz Rozpravy České Akademie, Tř. II. 
R. UI. Č. 1. 

Paroubťk Otakar G., O lidu poddaném na panstvi poděbradském 
za XVIIL věku, (Zvláštní otisk z III. a IV. rojníku Českého 
Lidu.) V Praze, F. Šimáček; v. 8. (63 str.) 

— O zvířeně na panství poděbradském do konce XVIIL věku. Otisk 
z XXIII. roč. „Vesmíru". V Praze, spisovatel, tiskem Dra. 
Edv, Grégra ; 8. (16 str.) 

Patera Bohumír, Metodické výklady z oboru přírodopisného, při- 
rodozpytného, technologického a hospodářského. Díl V. Část II. 
Viz Dolenský Jan a Bohumír Patera. 

Pauliny Ladislav, Dějepis superintendencie nitrianskej. Dťa starých 
i novSích prameňov sostavil. Svázok IV. V Jasenovej p. Alsó- 
Kubin (Uhry), redakce „Cirkevných Listov**, tiskem Karla Salvy 
v Ružomberku ; 8. (266 str.) 1 zl. 

Paulii<9 Vine, Obyěeje a pověry z okolí Chrasti v Chrudimsku. 

V Chrudimi, spisovatel (v Chrasti), tiskem St. PospíSila zetě; 
m. 8. (24 str.) 

— Z paměti města Chrasti v Chrudimsku. (I.) Artikule kúru lite* 
rátského z roku Í766. Tamž; 8. (27 str.) 

Pavliček Dr. Antonín, Právo listů zástavních. Věnováno dne 2. 
prosince 1893 za přijeti do České Akademie císaře FrantiSka 
Josefa pro vědy, slovesnost a umění. V Praze, 1893., spisovatel, 
v komissí Buršíka a Kohouta; v. 8. (85 str.) 

Payn James, NeohroSená Katuika, Viz Knihovna „Besed Lidu**, 18. 

Pecinka F., Seiit verH. Kákl. vlastním-, tiskem Jana, Novotného 
v Novém Bydžově; m. 8. (48 str.) 30 kr. 

Peěirkůo Národní kalendář na obyčejný rok 1895; Roíník třicátý 
osmý. S velkým obrazem u titule a^ mnoha vyobrazeními k po- 
vídkám. Kalendárium uspořádal Dr. V. Láska. V Praze',^ Mari- 
ana ovdovělá Peéírková; lex. 8. (obraz, 176 str.; trhy. a intrerty) 
50 kr. — MenSí vydání. (obraz> 87 str., trhy a inserty) 30 kr. 90 Pele - 1'eSková 

Pele Dr. Hynek, Zpráva o pomérech zdravotních v Královatvi Če- 
ském roku 1892. V Praze, J. G. Calveho knihkupectví kom. ; 'v. 
4. (8, 233 a XXVII str. a 15 mapek) 5 zl. 

Péra, Tři zlatá. Viz Výbor pohádek, čís. 1. 

Peřina Ant., Městem mrtoých. Praktický pr&vodce hřbitovy olŠAn- 
skými král. hlavn. města Prahy. S plánem hřbitovů, a vyobr. 

V Praze, .Jos. R. Vilímek ;. m. 8. (151 str., inserty a plán) 
40 kr. 

— František J., Zpívejme, Viz tam. 

Perner Jaroslav, O conodontu'z českého siluru. Viz Rozpravy 
české Akademie, Tř. II. R. III. Č. 2. 

— Dr. Jaroslav, Studie o českých graptolitech. Část I. O mikro- 
skopické struktuře rodů Monograptus a Retiolites, (S 3 chromo- 
lithografo vánými tabulemi a 10 výkresy v textu.) (Výtah z fran- 
couzského pokračování Barrandeova díla „Systéme silurien du 
centre de la Bohéme" vydávaného nákladem fondu Barrandeova.) 
(Palaeontographica Bohemiae. Nro. ill. a.) Česká Akademie cí- 
saře Františka Josefa pro védy, slovesnost a uměni v Praze. 

V Praze, Česká Akademie (Buršík a Kohout kom.); 4. (16 str., 
3 tabulky a 3 str. vy^8^'ětlení) 1 zl. 10 kr. 

PePlierstorfer Dr., ĚeČ o vSeobecném právu volebním. Viz Řeči, 

ČtyH. 
Péro Fr. G., O motorech petrolejových. Se 17 obrazy. (Zvláštní 

otisk z „Technického Obzoru" ročník 1894.) V Praze, spisovatel 

plodní inženýr, professor vyšší státní pr&myslové školy), tiskem 

„Politiky"; v. 8. (40 str) 
Pěstováni řepového semene v Hostivicich a Leapoldsdorfu firmou 

Wohanka a Spol, Praha, Vídeň, BudapeŠf. S jednou fotografii 

a pěti vyobrazeními. IV. sešit. V Praze, nákl. vl. ; 8. (16 str., 

tab. a 1 fotogr.) 

— rostlin hospodářských. Ku poučení rolnictva pořádá Ad. Ecker i. 
Oddělení VI. Aromatické rostliny, na jejichž pěstování a zužit> 
kování upozorňuje Hynek V. Burian. (18Jl.) V Chrudimi, 
Mich. ílm. Holakovský; v. 8. (76 str.) 60 kr. 

P^^Šina MUDr. M., Příspěvek ku poznáni adenie. V Praze, spiso- 
vatel, v kommissi u Karla Bellmanna; v. 8. (111 str. a tabulka) 
80 kr. 

— a Dr Ivan Houl, Příspěvky ku seznání associacnUio účinku 
bakterií. Z pathologicko-anatomického a bakteriologického ústavu 
prof. Dr. J. Hlavy. Zvláštní otisk z „Časopisu lékařů českých". 
RoČ. 1894. V Praze, spisovatelé (assistenti lékařské kliniky), 
tiskem Dra. Edv. Grégra; v. 8. (9 str.) 

Peška Bedřich, Říkánky^ pisně a hry pro opatrovny a Školy, Ná- 
pěvy od K. Bendla, Frant. Kavána, J. Maláta, Fr. Pi- 
vo dy, Dra. L. Procházky a A. Sveistylla. Druhé, opra- 
vené a rozmnožené vydání. V Praze-Karlíně, Rudolf Storch; 3. 
(144 str.) 7*2 itr. 

— Zdeněk, Volumetrické stanovení cukrů roztokem měďnato-ammo- 
natým. Viz Rozpravy České Akademie, Tř. II, R. III. C. 32. 

Pejskova Eliška, Jen žádnou od divadla. Viz Divadlo, Ochotnické, 
sv. 93. Petr — lísné, Nové, a popévky s nápévy 9J 

Petr Fr., Evropské houby aladkovodni. Obsaženo v Programu c. k. 
reálného a vyšSího gymnasia v Chrudimi za Skolni rok 1894. 
(3.-32. str. se 2 tabulkami.) 

— Prof. Karel, Úlohy trigonometrické. Obsaženo ve Výroční zprávě 
c. k. státního gymnasia vyšSího v Jičíně za školní rok 1894. 
(1.— 24 str.) 

Petřík Frant. AI., Podrobné navedeni, jak f^Cmciti smysly a M** 

v 11. třidě Skol obecných. Viz Urbánkova Bibliotéka paedago- 

gieká, 8 v. 176. 
Petrlik Kristián, Německo-ceská sbirka názvosloví zeleznicového, 

Zvlá&tní otisk z „Technického Obzoru", ročník 1894. V Praze, 

v komisi A. ňivnáČe. Knihtiskárna Politiky; v. 8. (26 str.) 

40 kr. 
Petrů Václav, Čitanka pro niiU tridy středních SkoL Část II. 

Druhé, přepracované vydání. V Praze, I. L. Kober; v. 8. (201 

str. a obsah) 1 zl., v plátně váz. 1 zl. 20 kr. 

— K dějinám města Pelhřimova. Obsaženo ve Výroční zprávě 
c. k. vyš. gymnasia v Pelhřimově za školní rok 1893-94. 
(17.— 28. str.) 

Piieger-Moravíiký Gustav, Tři novely. (U Plzně roku 1618. — 
Kus románu. — Emma.) (Obálkové vydání.) V Praze, I. L. Ko- 
ber; 8. (277.-443. str.) 48 kr. 

PÍC 1>Y, J. L., Archaeologický výzkum ve středních Cechách. Viz 
Z archaeologického výzkumu království Českého, 2. 

Pienaziek Czeslav, Tadeáš Kosciuszko, Viz Bibliotéka mládeže, 
seS. 111. 

Pichlerová Karolina, Švédové v Praze. Přeložil Boh. Tichý. 
V Praze, A. Storth syn; 8. (222 str.) 1 zl. 20 kr. — Též v 7 
sešitecii po 15 kr. 

Písaro\ÍC Karel, Příspěvek k poznání nervové soustavy Lumbri- 
cidů. Viz Věstník Král. České Společnosti Nauk. Třída mathe- 
maticko-prírodovědecká. XXII. 

Písek V., Českobratrské, zpěvy. V Novém Yorku, 1893., spisovatel 
(farář Husova Českobratr. Presb. chrámu, 847 Cast 74 th. Street) ; 
8. (46 str.) 

Pisemský Aleksěj Feofilaktovič, Spisy. Svazek 1. a 2. Rozbou- 
řené moře. Díl 1. a 11. Viz Knihovna, Ruská, sv. XVII. 

Písmo, Svaté. Viz Bible, Zlatá. 

Písně ku poctě Panny Marie, blahoslavené Rodičky Boží, při po- 
božnosti Májové. Šestnácté vydání. V Praze, Katolická jednota, 
tiskem kníž. arcibiskupské knihtiskárny; m. 8. (23 str.) 

— Nové, a popěvky s nápěvy. Pořádá a vydává Jos. Šváb. Číslo 
1. — 7. V Praze-llI., vydavatel; 8. (po 3 fttr.) po 10 kr. 

Číslo 1. Fialův kuplet. Napsali Boh. Kovář a Jos. Šváb. 
Hudba od Václ. Soukupa. — 2. „Nevěrná"*. Píseň v národním 
slohu. Složil Václ. Soukup. — 3. Kúra Kneippova. Kuplet 
Jos. Vanderera. Hudba od Karla Pospíšila. — 4. Vždyť 
jsme jen jednou na světě. Kuplet Jaroši. Prágra. — 5. Le- 
grace. Kuplet od Jos. Hart^mana a Jos. Švába. Hudba od 
Václ. Soukupa. — 6. Šestatřicet let, Kupletní duetto od 
Jos. Švába a AI. Leichnera. Hudba od AI Leichnera. 92 Písné, Veselé. — Platonfív Kriton a Faidon. 

I. A II. vydáni. — 7. To se v Čině nedělá! Kaplet od Jo«. 
Švába. Hudba od JUC. V. Jandy. I. a II. vydání. 
Pitně, Veselé, Pořádá a vydává Joíi. Šváb. Č. 4.— 24. Tiiinž; m. 8. 
(Čislo 6. 7 8tr. ostatni po 4 str.) po 10 kr. Dii I. a II. (Dii I. 
obsahuje ř. 1.— 12. a dil II. č. 13.-— 24.) po 1 zl. 

G. 4. Dětinská řeě. Ku plet. Dle staršího motivu nově napsal 
J. ChocholouS. — 6. Pál tuctu nových veselých vojenských 
pisni. (Na udané známé nápěvy.) Napsal jeden „rémunda**. 1. 
a 2. vydáni. — 6- Pochod mládencá (^gigrlat^) z j^Chudé holky*^ . 
I.— .S. rozmnožené vydáni. — 7. To zde jeStě nebylo! Ruplet. 
Složil Ben Akiba II. — 8. Mandolina. Oblíbené zastaveničko. 
(Text vážný i humoristický.) — 9. Nezlob se! Píseň z „Nad- 
lezce". Přeložil Jos. Šváb. — Sara, Knplet z pouště, — 10. 
To se vajs I Pražská píseň pro „vykutálené* hochy od Josefa 
Švába. — 11. My neříkáme ani muk, nám je to dneska věecko 
fuk! Kuplet od Švá,ba a Wanderera. 1. a 2. vydání. Ná- 
pěv od K. Pospíšila. — 12. Jdou ie melou! Pražský kuplet 
od Karla Šim ů nka a Karla Samce. Hudba od Karla Samce. 

— 18. Co múze a co nemůie býtf Kuplet Jos. ŠvAba. Hudba 
od K. Pospíšila. — 14. Tohle věru nepředvídal ani slepý 
mládenec. Kuplet od Karla Samce. — 15. Kdyi jsem byl na 
Letné v bále . . . Pražská píseň I. a II. vydání. — 16. Na 
Pankráci vriiěek . . . PražskA píseň pro všecky nezflrmoucené. 

— 17. Má milá má hezkou Sněrovaěku. Láskyplná píseň dvou 
až k smrti zamilovaných lidí. — 18. Az k pláči dojemná píseň 
o nexranitelném fakiru z Varieté čili kolikerou smrt přestoji láska 
Krásnému pohlaví na uváženou napsal Bohouš Antonieviř. 
I. a II. vydání. — 10. Ostrý praiský hoch. Pražský kuplet. — 
20. Nová Posvieenská. — 21. Praiské ditě od vody. Kostymní 
kuplet. — 22. Cestováni Saharou, Veselá míchanina, psaná pro 
p. Jindřicha Mošnu a jím poprvé přednášená. — 2.S. PohniUlivá 
historie o děsiti malých Čemoěich, Dle starší látky upravil Josef 
Šváb. — 24. StaH Prazáci. Salonní kuplet. Dle W. J. česky 
napsal Josef Šváb. 

Pittuer V. Gustav, Jiěin a okoli. Viz Listy, Výletní, Klubu če- 
ských turistft, IV. 
Pittnerova Vlasta, Nový hospodář. Viz Přítel domoviny, R. X. 

sv. 10. 
•— Od Žďáru, Viz Knihovna, Modrá, běžné číslo 16. 
PiYOda Fr., Zpěvník pro mateřské ikoly. Díl I. a II. V Praze, 

Pěv. škola Fr. Pivody (Vodičkova ul. č. 38.); 8. 
Díl I. Pisně ku hrám a pochodům, (69 str.) 60 kr. 
Díl 11. Pisně s průvodem piana nebo harmonia. (69 str.) 1 zl. 

20 kr. 
Plaéek MUC. Václav, Praha v roce Í894, Půlnoční scéna sylve- 

strovská. Pro „Sokol Pražský** k sylvestrovské zábavě napsal. 

V Praze, Zábavní výbor Sokola Pražského, tiskem F. Šimáčka; 

v. 8. (8 str.) 10 kr. = 

Plán města Litomyíle. Viz Rác Emil. 
Platonův Kiiton a /^aiďon hl. LXIV-LX VII. Ku potí ebě g^ymnasií 

upravil F. Krsek. V Praze, A. Storch syn ; 8. (80 str.) 26 kr. Pleskač — Pokladnice mládeže. 93 

Pleskač Karel, PtJdad. Viz Divadlo, Ochotnické, sv. 96. 

— Z města i ze vsi. Viz Knihovna, První moravika obrázková, 
pro českou mládež, £is. 16. a 17. 

Pluskal Bloraviéaiiský Fr. Salei, Hr<uí BueKlov f%a Moravě, 
Děje- a mistopisně pojednává. V Uh. Hradlfiti, tiskem Karla 
Handla ; 8. (176 str.) 

Po ikole. (Obrázková knížka s textem.) Na Smíchově, Kapr a Ko- 
tek; m. 8. (8 obrázk. str.) 10 kr. 

Poěetniců pro ikoly oheaU. Viz Mocník Frantifiek rjtíř. 

Počta Dr. Filip, O poměru mezi silurem brelonským a Českým. Viz 
Rozpravy České Akademie, Tř. U. B. lO. G. 6. 

Pod přhnou dohlídkou. Viz Hry, Žertovné divadelní, sv. 74. 

Podhajská Milada, Umělá pradlena. Navedení jak prádlo všeho 
druhu, jakož i látky vlněné, hedvábné s prospěchem práti a 
vůbec upravovati se mají; též jak se čisti klobouky slaměné, 
kožichy, rukavice atd. Dle francouzského od pí. Pelouze vzdě- 
lala. Druhé opravené a rozmnožené vydání. V Praze, Alois Hy- 
nek; v. 8. (94 str.) 50 kr. 

PodHpská Sofie, Almužna. Povídka. Druhé (obálkové) vydání. 
V Praze, I. L Kober; 8. (271.— 372. str.) 24 kr. 

— Cizinka. Novela. Druhé (obálkové) vydání. Tamž; 8.(276.-388. 
str.) 30 kr. 

— CtyH dcery. Rodinný obraz. Druhé (obálkové) vydání. Tamž; 
8. (177.-274. str.) 24 kr. 

— Jinověrci. Povídka. (Obálkové vydání.) Tamž; 8. (84 str.) 
20 kr. 

— Kdo hledáf vždy nenajde. Novelleta. Druhé (obálkové) vydáni. 
Tamž; 8. (375.-446. str.) 16 kr. 

— Manielé, Román. Druhé (obálkové) vydáni. Tamž; 8. (174 str.) 
40 kr. 

— Mladi obchodnici. Viz Divadlo s loutkami, seS. 20. 

— Nina. — Z jednoho kořene. Dva obrázky Druhé (obálkové) vy- 
dáni. V Praze, I. L. Koher; 8. (391.— 442. str.) 12 kr. 

— Viola a svět. Román. Druhé (obálkové) vydání. Tamž; 8. (87. — 
267. str.) 40 kr. 

Podstatuý Jos., C. Sallu$ti Crispi Bellům CcUilinae et helium Ju» 

gurthinum. Viz Sallusti Crispi G. 
Podtatraaský. Viz Uram-Podtatranský. 
POC Edgar Allan, Pád domu Usherových a jiné novely. Viz ^vsizkjf 

Levné, novel, 18 

— Vraždy v ulici Morgue. — Studně a kyvadlo. Tamž, 23. 
Poesie, Májová. Soubor písni a básní dělnických. I. V Mostě, 

redakce „Omladiny'', tiskl Fr. Neubert v Slaném ; m. 8. (93 str.) 
20 kr. 
Pohl Emil, Krasojezdkyně. Viz Knihovna, Divadelní, 2. 

Pohorská. Viz Pamrová-Pohorská Leonora. 

Pokladnice mládež . Sbírka spisA pro mládež. Pořádá: Antonín 

Mojžíš. Svazek 46. — 48. V Praze, Alois Hynek ; 8. Každý svazek 

v plátně váz. o 12 kr. vice. 

Svazek 46. Mužové práce. — {Prokop Divii. — Jiři Stephenson. 94 Pokorný — Pftstříhač. 

— Josef Bozeh '— Josef Eessel. — Franiiiek Adam Petřina.) 
Vypravuje Josef Klika. (S 13 vyobrazeními.) (184 str.) 1 zl. 

Svazek 47. Bouček a společník. Povídka pro naSi mUdež. Na- 
psal Ladislav Benýsek. (S obrázkem.) (88 str.) 50 kr. 

Svazek 48. Putováni říši rostlinstva. Výbor nejdůležitějších 
rostlin tuzemských i cizozemských, jež v několika obrazích 
líéí Bohumil Bauše. (S mnoha obrázky.) (88 str.) 60 kr. 
Pokorný Dr. Al., Názorný přírodopis zivočišstva. Pro nižší oddě- 
lení středních skol českoslovanských vzdělal F. V. Rosický. 
Osmé opravené vydání. Se 360 obrazci a s mapkou obou po- 
lokoulí v barvotisku. V Praze a ve Vídni, F. Tempsky; v. 8. 
(221 str.) 1 zl., v plátně váz. 1 zl. 26 kr. 

— Přírodopis pro Školy méSfanské. Na základě přírodopisu . . . 
pro české školy niěšfanské upravil Jos. Rosický. Druhý stu- 
peň. S 234 vyobrazeními. Sedmé, pozměněné vydání, Tamž; v, 
8. (IV a 156 str.) váz. 85 kr. 

— Jos., Výroba orťhonitranilinu. Viz Rozpravy České Akademie, 
Tř. II. R. ni. Č. 15. 

Poláček Václav Ot., O vzdělání rolníkův a mládeže rolnické. 
V Chrudimi, 18^5., M. E. Holakovský; 8. (40 str.) 20 kr. 

— Totéž. Viz Matice, Ceskoslovanská, rolnická, sv. 2. 
Polák A. V., Z českých knih. Viz tam. 

Politika^ Nepolitická. Na Král. Vinohradech, Frant'Sek Horálek 

v. fol. (4 str.) 5 kr. * 

de Pont-JťSt René, Slepý důstojník. Román. Francouzsky napsal. 

Přeložil Karel Kadner. V Prazo, nákladem vlastním, tiskem 

knihtiskárny „Politik" ; 8. (256 str.) 30 kr. 
Popelka F. L., Dobrodružství lásky a jiné črty. Vydavatel : Český 

nakladatelský ústav. Knihtiskárna F. Popelky v Jaroměři; m. 

8. (20 str.) 

— Dodávky hospodářské c. a k. vojsku. Viz Sborník hospodář- 
ský, 1. 

— Nově doplněný zákon o tisku. Viz Zákon, Nově doplněný, o 
tisku. 

— Osvobození rolnictva od služby vojenské. Viz Sborník hospodář- 
ský, 2. 

Popis obecného Školství v království Českém, Sestaven dle úředních 
dat. V Praze, nákladem spisovatelovým, tiskem Jindř. Mercy-ho ; 
v. 8. (XVI, 21^3 a 149 str.) 2 zl. 

Posel, Nový, z Cechy Moravy a Slezska. Viz Karafíat&v Nový Posel. 

— z Hostýna. Kalendář na rok 1895. spojený s adresářem polit, 
okresu Holešovského. Ročník I. V Holešově, nákladem vlast- 
ním, tiskem L. Klabusaya; v. 8. (132 str., trhy, a XIX str. a 
inserty) 45 kr. 

Postilla na evanjelia nedělní. Vychází přílohou (o 8 str.) k časo- 
pisu „Evanjelický církevník". 

Postríhač Antonín, Rozjímání o tajemstvích svatého růžence. Třicet 
a dvě úvahy, jež dle mnohých pramenft sestavil a v chrámu Páně 
sv. Mikuláše v Praze konal. Připojen dodatek s modlitbami. Se 
svolením nejd. kníž. arcib. konsistoře v Praze. V Praze, Cyrillo- 
Methodějské knihkupectví Gustav Franci; 8. (178 str.) 60 kr. Poškozování rolnictví a prúm. mlynář. — Pražák. 95 

Poškozování 7'olnictvt a prúmytlu ndynářského zneuzivánim celní re- 
stituce v Uhrách. Pamětní spis podaný Jeho Exc. ministra ob- 
chodu hr. Wurmbrandovi a Jeho Exc. ministru orbj hr. Falken- 
haynovi dne 10. prosince 1894. hromadnou deputaci záležející 
ze zástupců hospodářských korporací a svazků mlynářských před- 
litavské poloviny říše. V Praze, Spolek českomoravských mly- 
nářů, tiskem Jos. R. Vilímka ; 4. (12 str.) 

Poštulka Frant., Hejtmanství Zábřezské. Ý Olomouci, Učitelský, 
spolek šumbursko-zábřežský, tiskem kn. arcib. knih- a kameno- 
tiskárny v Olomouci. (Exp. F. Poštulka, učitel v Postřel mo ve u 
Zábřeha, Morava); 8. (116 str.) 60 kr. 

Pošusta Václav, Základy silozpytu pro niz^í třídy středních Skol. 
Vydání pro gymnasia. Druhé, přepracované vydání. S 270 obrazci. 

V Praze a ve Vídni, F. Terapsky; v. 8. (154 str.) 76 kr., v plátně 
váz. 1 zl. 

Potůček Adolf, Hedváhnictví a pastováni st7'omú mortišovjch. Po- 
učení o chovu bourců, přípravě vajíček, líhnutí, krmení house- 
nek, o výnosu, jakož i vyskytujících se nemocech hedvábníků. 
Návod ku zužitkování a vyrábění hedvábí. S vyobrazeními. 

V Praze, A. Reinwart; 8. (46 str.) 36 kr. 

Poutníky Vlastenecký. Kalendář na obyčejný rok 1896. Ročník ' 

sedmadvacátý. Redaktor Václav Špaček. V Praze, Cyrillo- 

Methodějská knihtiskárna (V. Kotrba) (G. Franci kom.) ; m. 4. 

(140 str., trhy a inserty) 60 kr. 
Povídám^ povídám pohádku. (Obrázková knížka s textem.) V Praze, 

A. Storch syn ; 8. (14 str.) 30 kr. 
Povídky^ Ruské fantastické^ a kavkazské legendy. Viz Bibliotéka 

ruských románů a povídek. 
Poznámky y Myslivecké. Vycházejí přílohou k časopisu „Háj". 
Praha, (Mistopisný a statistický přehled.) Viz Kotyška V. 
Prameny a příspěvky k déjinám královského města Plzné. Pořádá 

Josef Strnad. Číslo 4. Vydáváno podporou slavné obce Plzeňské. 

Viz Publikací městského historického musea v Plzni, číslo II. 

— ke vpádům BoČkajovců na Moravu a k ratifikaci míru vídeň- 
ského od zemí koruny české roku 1605 — 1606. Viz Archiv, Histo- 
rický, Čís. 4. 

Prásek Vine, Dějiny knížectví TěUnského až do roku 1433. Viz 
Vlastivěda Slezská. Dílu IV. část I. 

— K dějinám Školství ve Slezsku. I. Obsaženo v 11. programu 
českého gymnasia v Opavě za školní rok 1894. (3.^;;— 19. str.) 

Prášek Dr. Justin V., Martina Kahátnika Gesta z Cech do Jeru- 
salema a Kaira r. 1491 — 92, Viz Sbírka pramenův ku poznání 
literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina I. 
Řada 2. Číslo 1. 

Pravda Vlastimil, Milosrdenství něho švindl f Viz Slova pravdy, 
čís. 11. 

Pražák JUDr. Jiří, Rakouské právo veřejné. Soustavně vy- 
kládá. Díl první: Rakouské právo ústavní. Část první; Ústava 
obecní. V Praze, 1896., Jednota právnická, v kommissi Fr. 
Ěivnáče; v. 8. (VIII, 448 a 218 str.) 4 zl., v plátně váz. 4 zl. 
50 kr. 96 Pražák — Přítel domoviny. 

Pražák JUDr. JiH, Zákony z oboru ústavy obecni a zemskéf které 
k potřebě stadajicich yjsokých Skol a praktiků sestavil. Tamž, 
1896. ; v. 8. (218 str.) 1 zl. 50 kr. 

Překonáni znaiíných rozdilů výšek při umSlých cestách vodniehj se 
zvláitnim zřetelem ku pt úplavu dunajsko ' vltavsko ' labskému, 

V Prazo, A. Lanna — v Hamburku, C. Vering, tiskem A. 
Haase-ho v Praze ; lex. 8. (21 str.) — Totéž v 1 sv. obráceně 
německy. (23 str.) 

du Přel Charles, Spiritismus. V Praze-Žižkově, J. V. Janeček; 
m. 8. (17 str.) 5 kr. 

Přeloučský oki'es. Mapa. Viz Theiner E. 

Prémie Umělecké Besedy v Praze na rok 1895. Album odboru vý- 
tvarného. V Praze, Umělecká beseda; 10 světlotiskfi. K. Bell- 
manna v obálce 31X40 cm. 

Obsah: 1. Vojtěch Bartoněk: Klub karbaniků ve vySŠich 
kruzich. — 2. Vácslav Brožík: Na seně, — 3. Vácslav Jansa: 
Motiv z Quarnera. — 4. Adolf Liebscher: Uměni. (Nástropní 
malba v Národním Domě na Kr. Vinohradech). — 5. Karel 
Liebscher: Pod Čertovým jezerem na Šumavě. — 6. Josef 
Maň der: Vlasty jásajíc, hlásá lidstvu skutky velikých synů 
svých. (Socha ze skupiny na Vyšehradském Slavíně.) — 7. 
Frantifiek Slabý: Sv. Petr pasákem. — 8. Stanislav Sucharda: 
Ukolébavka. — 9. Karel Tůma: Na manévrech. — 10. Frant. 
Ž e n i S ek : Madonna. 

Přemysl. Rolnický kalendář na obyčejný rok 1895. Ročník I. 
S obrazem titulním a s několika jinými vyobrazeními, V Praze, 
Jaroslav Pospíšil ; v. 8. (152 str., trhy a inserty) 50 kr. 

Přikryl P. František, Pohádky a pověsti ze Záhoří. Viz Kronika, 
Záhorská. 

— Záhoráci na slavnosti na výstavě národopisné v Dřevohosticich 
dne 23, červerice 1893. V Soběchlebích, 1893., spisovatel (koope- 
rator), tiskem Kn.-arcib. knih- a kamenotiskárny v Olomouci 
8. (35 str. a přílohy obrázk. mimo text.) 

Přílohy, Barvotiskovéy k prvnímu dílu Malého Brehma. V Praze, 

I. L. Kober; v. 8. (Výklad a 8 tabulí) 50 kr. 
„Přtíelditek". Přílohy pro děti. 1894. I.— IV. V Brně, Katol. spolek 

^Přítel dítek^, tiskem knihtisk, benediktinské; m. 8. (Vjcházi 

přílohou k časopisu „Přítel ditek^) po 16 str. 

I. Památka na prvni sv. přijímáni. 

II. Duchovni pokladnička. 1. 

Obsah : I. Křfá umírajících. II. Odpustky papežské. III. OdpueCky 
křfáové cesty. IV. Pateronásobný Skapulíř. 

III. Duchovní lék pro nemocné. Dle Albana Stol ze. 

IV. Duchovní pokladnická. II. 

Obsah : 1. Každodenní modlitby. II. Svatý růženec. III. Ri^enee 
sv. Brigitty. 

— domoviny. Pomocí čelnějších spisovatelů pořádá Eduard B e a u- 
fort. Ročník X. Svazek 4.— 11. Ročník XI. Svazek 1.— 2. 

V Praze, vydavatelstvo „Přítele domoviny", tiskem Edv. Beau- 
forta; 8. Vychází (počínaje říjnem) počátkem každého měsíce 
za předplatní cenu 1 zl.' 50 kr. Jednotlivý svazek za 15 kr. Přítel, Nejnov. morav.-slez. domácí. — Procházka. 97 

Ve čtí^rtletnich v plátně váz. dílech (vždy 3 svazky) v před- 
platní ceně 2 zl. 30 kr. 

R. X. 8v. 4. Zlaté srdce, Román V. Lužické. řStr. 401. — 
424.) — Letiei atiny. Novela. Napsal Svetozar Hurban-Va- 
janský. ZčeStil Mil. Medvecký. (Str. 1.— 100.) 

R. X. sv. 5. Totéž. (Str. 101.— 173.) — Drobné práce Sveto- 
zara Hurbana-Vaj a nského. ZéeStil Miloslav Medvecký. 
(Str. 1.— 54.J 

R. X. sv 6. Totéž. (Str. 65.— 110.) — Fr. Klement (Quido 
Mansvet): Z Jaffy do Jerusalema, Se 3 obrázky. (Výňatek z nád- 
herně illustrovaného díla „Palestýna".) (70 str.) 

R. X. sv. 7. a 8. Florian Bilekj mlynář z Myiic. Příběhy 
vesnického života. Sepsal Josef K. Šlejh ar. (Str. 1. — 256.) 

R. X. sv. 9. Totéž. (Str. 257.-299.) — Bvoji obét. Obrázek 
ze života. Napsal Václav Špaček. (Str. 1.— 84.) 

R. X. sv. 10. Totéž. (Str. 85.— 103.) — Nový hospodář. Obrázek 
zé života lidn. Napsala Vlasta Pittnerova. (87 str.) 

R. X. sv. 11. Pokání. Historická povídka. Napsal Č. Ka- 
la ndr a. (118 str.) 

R. X. sv. 12. Na obecni pozemky. Obraz z minulosti. Napsal 
Alojs Dostál. (160 str.) 

R. XI. sv. 1. Nástrahy. Obraz ze života. Napsal Dr. Servác 
Heller. (Str. 1.-128. a inserty.) 

R. XI. sv. 2. Totéž. rStr. 129.— 215.) — Mrahvj a Hrabin. 
Román Irmy Geisslovy. (Str. 1. — 32.) 
Přitely Nejnovější moravskoslezský domácí. Užitečný občanský ka- 
lendář pro Moravu, Slezsko a Čechy na obyčejný rok 1895. 
64. ročník. Uspořádal Fr. Lapkin. V Brně, Karel Winiker; 
m. 4. (187 str. a obrázková příloha) kart. 45 kr. 

— Pravý domácí. Velký zábavný kalendář pro dům a rodinu na 
obyčejný rok 1895. I. díl. Roční kniha zábavná a potřebná pro 
město i venkov. Čásf astronomická tohoto kalendáře jest od 
c. k. hvězdárny v Praze. Ve Vimperce, J. Steinbrener; lex. 8. 
(1.— 144., 49.— 128., 49.-128. str. trhy a inserty) kart. 1 zl. 

Totéž. II. díl. (1.— 128., 49.— 128., 49.— 144. str., trhy a in- 
serty) kart. 1 zl. 

•^ Vojenský, Kalendář na obyčejný rok 1895. Pro vSechny pří- 
slušníky zbrojné moci, jako: stálé vojsko, záložníky, zemskou 
obranu, domobranu, jakož i pro vysloužilce vojenské a vSechny 
přátele stavu vojenského Hvězdářská část tohoto kalendáře 
jest od c. k. hvězdárny v Praze. Tamž ; lex. 8. (144 str., trhy 
a inserty) 50 kr. 

Programm cis. král. české vysoké Školy technické v Praze na stu- 
dijní rok 1894—95. V Praze, C. k. česká vysoká Škola tech- 
nická ; lex. 8. (92 str.) 20 kr. 

— strany katolického délnictva ěeskoslovanskéko v Rakousku. 
V Praze, T. J. Jiroušek, tiskem Cyrillo-Methodějské knihti- 
skárny V. Kotrba; 8. (8 str.) 2 kr. 

Proeházka Arnošt, Prostibolo duSe, V Praze, čas. Moderní Revue, 
tMkem Emanuela Stivína ; m. Sir. 4. (33 str.) Vydáno bylo 200 
výtisků, vesměs číslovaných, a sice: prvých 25 exempl^^ na 

7 í 98 Procházka. — Prťívcdce umel. výstavou v Jindř. Hradci. 

hollandu s aatngrafem spisovatelovým po 1 z1. 20 kr., ostatních 
175 exemplářů na veliuu po 60 kr. Nové vydáni nebade již 
nikdy uspořádáno. 
Procházka Bedřich, Kinetický způsob sestrojováni tečen a středů 
křivokti křivek 2. stupně. Viz Rozpravy České Akademie, Tř. II. 
R. 111. Č. 19. 

— Fr. S., Vybrané iíeské humoresky. Viz Humoresky, Vybrané 
české. 

— FrantiSeky Z různjjch paměti. Viz Edice Barvičova, díl I. 

— Prof. J,, O zásilkách a jízdě po poitě nebo železnici tolik, co 
vědéti jest potřebno každému. V Praze, Dr. Frant. Baékovský; 
m. 8. (44 str.) 20 kr. 

Procházka Jakub. (Životopis). Viz Adamec Antonín. 

Procházka Vlád. Jos., Geologický nástin TiěTiovska. V Tišnově, 1893., 

spisovatel, tiskem Ant. Odehnala v Brně; 8. (4 fotogr. pohledy 

a 63 str.) 

— O územi tak zv. mořských jilú miocaennich mezi Chocni a Lito- 
myěli. Viz Věstník Král. České Společnosti Nauk. Třída ma- 
thematicko-přírodovědecká. XXXI. 

Prorok. Prostonárodní kalendář na obyčejný rok 1895. PoklaJnice 
zábavy a rozmanitostí. Zábavnou část uspořádal Frant. J. Pe- 
řina. Ročník Čtyřicátý devátý. V Praze, B. Stýblo; lex. 8. 
(Obraz, 160 str., trhy a inserty) 50 kr. 

ProtiChwitzer Franciscus, Manuále Rituum ad usům directorum 
chorí provinciae pragensis juxta missale, graduale et breviarinra 
románům nec non rituále ac processionale romano-bohemicum 
composuit. Cum approbatione reverendissimorum ac illustrissi- 
morům episcopalium ordinariatuum pragensis, litomericensis, 
budvicensis et reginae-hradecensis. V Praze, v komisi Cyrillo- 
Methodějského knihkupectví (G. Franci), tiskem Breitkopfa a 
Haertela v Lipsku; v. 8. (IV a 481 str.) 4 zl. 

Prstiěkům a paleěkúm. (Obrázková knížka s textem.) V Praze, A. 
Storch syn; 8. (14 str.) kart. 25 kr. 

Prusik Frant. Xav., Staročeské Alexandreidy rýmované. Viz Ale- 
xandreidy, Staročeské, rýmované. 

Průvodce akademickým životem. Redakcí MUDra Wellnera po- 
dává Výbor akademického odboru Národopisného. V Praze, 
Akademický odbor Národopisný, tiskem B. Grunda a V. Sva- 
toňe; v. 8. (162 str.) 1 zl. 

— národopisnou výstavou severovýchodních Cech r, 1894 uspořá- 
danou v Hradci Králové. Upravil L. Domečka. V Praze, 
Královéhradecký odbor národopisný, tiskem J. Stolaře; 8. (23 str.) 

— po Hradci Králové a okolí. Viz Domečka Ludvík. 

— po odděleni pro pekařství na výstavě technických pomůcek pro 
maloživnostnictvo. V Praze r. 1894. Sestavila redakce „Pekař- 
ských Zájmů^, Praha-Žižkov. V Praze, Společenstvo pekařů; 
8. (16 str.) 

— uměleckou výstavou v Jindř. Hradci roku 1894 s přehledem 
českého uměni malířského a sochařského doby nové. V Jindř. 
Hradci, Komitét pro výstavku národopisnou, tiskem A. Land- 
frasa Syna; m. 8. (144 str.) Ptáček — Řád stavební pro Markr. Mor. 99^ 

Ptáček Ant., Chrámový zpěvník pro mládež Ukol obecných a.mS- 
itanských, V KutnA Hoře, spisovatel; 8. (72 str.) 12 kr. 

Puhlikacd městského historického musea v Plzni číslo II. (Prameny 
a pHspěvkv k (Iřjiiiím královského města Plzně. Pořádá. Josef 
Strnad. Číslo 4. Vjdáváno podporou slavné obce Plzeňské.) 
O zaloient královského města Plzně. Podává Josef Strnad. 
OtiStěno z programu vySSi dívíí školy v Plzni. V Plzni, Městské 
historické museum (Jiří Faustns kom.) ; v. 8. (25 str.) 30 kr. 

— Musea Chrudimského č. I. Lomenice chalup na Chrudimsku. 
PHspěvek k seznáni stavitelství lidového ve východních Če- 
chách. Popsal a nakreslil Ant. Šolta. (8 19 obrázky světlo- 
tískovými). Vydáno péčí Kuratoria průmysl, musea pro východní 
Čechy v Chrudimi. V Chrudimi, St. Pospíšila zeť; m. 4. (12 str. 
a 19 tabulek) 1 zl. 25 kr. 

PtlCťinJ 6., Manon Lescaut, Zpěvohra o 4 jednáních. Z vlaského 
přeložil V. J. Novotný. V Praze, Alois Hynek; 8. (56 str.) 
30 kr. 

Plirghart Richard, Mlékařstvi a sýrarstoi. Pokyny k vědomostem 
o nabývání, složeni, jakosti a vlastnostech {pravidelných i ne- 
pravidelných) mlékn, dobývání smetany, másla, sýra a jiných 
výrobků, s dodatkem o zřizování společenstev ku zužitkování 
mléka. Napsal, čerpnje ze zkušenosti. S četnými vyobrazeními. 
V Praze, 1896., A. Reinwart; 8. (80 str.) 60 kr. 

— Totéž. Viz Knihovna, Hospodářská, č. 24. 

Pupkyně Cyril rytíř, Z cesty do Norska. (S geologickou mapkou.) 
Obsaženo ve XX. výroční zprávě cis. král. České vyšší realky 
karlínské za školní rok 1893—1894. (Mapka a 8.— .35, str.) 

Pll^kin A. S., Dubrovský, Viz Besedy slovanské, čís. 4. 

— Piková dáma a jiné novely. Viz Svazky, Levné, novel, 11. 

— Alexandr, Výbor menších básni. Viz Sborník světové poesie, 
sv. 27. 

Pútnik sv. vojtěšský. Kalendář pre katolických Slovákov v Uhorsku, 
vydaný od spolku sv. Adalberta (Vojtěcha) na rok 1895. Ročník 
XXIV. Rttdaktori F. Otto Matzenauer a Dr. Ján A. Wágner. 
Číslo 56. podielových knih. V Trnavě, Spolek sv. Ad.ilbert.i 
(Vojtěcha); v. 8. (177 str. a inserty) 30 kr. 

^tooí) a břicpifné inQpfání íroétognámél^o gá^račné^o a poutnicfé^o mífta 
SWarie ©efli). 3 némčint) phíogeno. V Marie Celle, Jakub Sup- 
pan, tiskem A. Landfrasa Syna v Jindř. Hradci; m. 8. (40 str.) 

Rác Emil, Plán města Litomyšle. V Litomyšli, J. G. Veselík, 
^ litogr. a rychlotisk V. Bujárkn ; list 39x52 cm. 20 kr. 
Řád^ Jizdni, pro Cechy. Viz IJelImannflv lOkr. kurýr. — Vilímk&v 

lOkr. jízdní řád. 
— policie v pHcině ohně pro království české, daný dne 25. května 
^ 1876. Viz Vydaní, Kapesní, zákonů, čís. 59. 
Řád stavební pro Markrabství Moravské^ vyjma zemské hlavni 

město Brno, král. hlavní m^slo Olomouc, král. města Jihlavu a 

Znojmo, pak jejich místa předměstská. Viz Vydání, Příruční, 

moravských zákonů zemských, číslo III. 2. 

7* IQQ Řád stavební. — Řrói, Čtyři, o vžeob. právu voleb. 

v 

Rád stavehtU pro zemtké hlavni métto Bifio^ pro král. hlavni rnitto 
OlomouCy pro král. mésla Jihlavu a Znojmo a pro jejich misla 
předmSstská. T«im£, (^islo ITJ. ]. 

Rádce, Paedagogickj. Díl VII. Dějepisné učeni pro mládež doapě- 
lejii Methodicky probfr.-í Josef S ok ol. ^SeS-t 14.-19. Dílu II. 
Část prvni. Doha samostatného rozvoje Českého národa. V Prase 
na Smíchově, V. Neubert; v. 8. (Díl I. Část třetí. Str. 625.— 
662. a Dílu II. Část první. Str. 1.— 260.) SeSit za 36 kr. 

Rai^ Karel V., Nová sbirka slovanských pohádek a pověsti. Viz 
Vlasť a svět, čís. 7. 

— V záři minulosti BAsně pro dospělejší mládež. S obrázky. 

V Praze, Jos. R. Vilímek; 8. (95 str.) 30 kr. — Též ve 3 se- 
šitech po 10 kr 

— Zapadli vlastenci. V Praze, F. Šimáček; 8. (379 str.) 1 zl. 60 
kr., skvostně váz. 2 zl. 20 kr. — Též ve 4 svazcích po 40 kr. 

Rájy Dětský. (Obrázková knížka s textem.) Na Smíchově, Kapr a 

Kotek; m. 8. (8 obrázk. str.) 10 kr. 
Rájem j^osenuAr^^m. Veršem doprovází Karel Sobotka. (Obrázková 

knížka s textem). Tamž; ra. 8. (8 obrázk. str.) 10 kr. 
Rambaud Alfred, Dějiny Ru^ka od prvnich jeho počátkúv aŽ do 

r. 1884. Dílo poctěné cenou francouzské akademie. Z frančiny 

přeložil Lubomír Petr. SeSit 1 — 3. V Praze, Edv. Beaufort; 

8. (Str. 1.— 96.) Sešit za 16 kr. 
Randa Dr. Antonín, Soukromé ohchodni právo rakouské. SeŠit I. 

a II. (Sešitu prvého vydání čtvrté, sešitu druhého vydání třeti.) 

V Praze, J. Otto ; v. 8. (Str. 1.— 161.) 1 zl. 80 kr. 
Ratolíska Josef B., O slohu různých národů se zvláStnim zřetelem 

k omamentice. I. Starověk. Pro přátele umění, učit«le kresleaí 
a pro kandidáty připravující se ku zkouškám z kresleni pro 
školy měšfanské dle různých pramenů sestavil. S 80 vyobraze- 
ními v textu. Zvláštní otisk z „Besedy Učitelské** r. 1894. 

V Praze, Beseda Učitelská, tiskem B. Stýbla; lex. 8. (86 str.) 
1 zl. 60 kr. 

Raýnian B. a K. Kruis, Chemicko-hiologické studie. II. Viz Roz- 
pravy České Akademie, Tř. II. R. III. Č. 4. 

Reaeh Zikmund, Album poštovních známek listovnich. Se 70 znaky 
a 820 vyobrazeními známek. Druhé, značně rozmnožené vydáni. 

V Praze, Alois Hynek; 4. (244 str.) váz. 4 zl. 60 kr. — Xéž 
v 10 sešitech po 40 kr. 

— Album poitovnich známek listovnich. Sestavil Zikmund Re ach. 
Se 69 znaky a 822 vyobrazeními známek. Druhé, značně roz- 

^ množené vydáni. Tamž: 4. (110 str.) váz. 1 zl. 20 kr. 
Reci blahopřejné a příležitostné. Pro školu i domácnost mládeži 
napsal a z příspěvků jiných spisovatelů sestavil Ladislav B^- 
nýjek. V Praze-Karlíně, M. Knapp ; m. 8. (147 str.) 40 kr. 

— CtyHy o vieobecném právu volebnim přednesené na radě řiiské 
dne 23. — 27. řijna 1893 drem. Pernerstorfrem, Krona- 
wettrem. Kramářem a Kaizlem. (Dle steuograf. zápiiek. 
XI. období, 337. až 240. sezení.) Ve Vídni, 1893—94., vydava- 
telstvo Časopisu „Dělnické Listy** (X., StnatsbaJingasse 2.); 8. 
(94 str.) 15 kr. Refurmatcr. — Kejzek. \Q\ 

RefúiTruUor. Viz Slova pravdy, čís. 18. 

Registra soudu koniomiho 1508 — Í5Í1, Vix Archiv Český, dil XIII. 
ftehák Jan J., Dr. A. Gindelyho Dějepis vieobeenj pro vyiii 
ťřidy ikol středních. Dii drnliý Vis Gindely-ho Dr. A. 

— Učebnice dějepisu pro nižSi třidy ikol středních. Dii I. Dějiny 
věku starého. 8 56 vyobrazeními v textu a 2 obrazy barvotiskem 
provedenými. V Praze a ve Vidni, F. Tempsky ; v. 8 (110 atr.) 
GO kr., v plátně váz. 85 kr. 

— Dr. Karel Lev, Kde jest reformace f Ka předložené otázce na 
základu studií historických vSem povážlivým lidem odpovídá. 
SeSit 2.-8. V Praze, Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (V. 
Kotrba) (G. Franci kom.); v. 8. (8tr. 65.-491. str.) SeSít za 
30 kr. 

ftrbák Kanieuifký Stanislav, Dvanáct obtázkú ze přírody. Viz 
Knihovna, Prvni moravská obrázková, pro českou mládež, Čís. 
5. a 6. 

ftehořovský Václav, Poětářstvi živnostenské. Učebná kniha žákům 
pokračovacich Skol průmyslových jakož i pomůcka Živnostníkům 
samostatným. Třetí vydání znova prohlédnuté. V Praze, Cis. král. 
ikolní kuihosklad; v. 8. (196 str.) kart. 36 kr. 

R«*Íchlierova Klára, Příhody Jakuba Poctivy. Dle románu kapi- 
tána Marryata mládeži vypravuje. Překladem V. R« V Praze, 
1896., I. L. Kober; 8. (112 str. a 5 barvotisků) váz. 70 kr. 

— Totéž. (Vydání bez obrázků.) Viz Kytice, sv. XXVIII. 
Reimer J., Kometa aneb: Zkáza světa. Viz Ochotník, Divadelní, 

sr. 848. 
Reinrr F. a B. Buchbiuder, Sňatek na zkouíku. Viz Divadlo, 

Ochotnické, sv. 95. 
Reilisberg Dr. Josef, Nauka o soudním lékařství. IV. O uikození 

na těle a násilné smrti. Oddíl II. O otravách. V Praze, Buršík 

a Kohout; v. 8. (Str. 175.— 331.) 2 zl. 

— Nauka o soudním lékařství IV. (Dokončení.) O uikození na těle 
a násilné smrti. Oddíl III. O smrti uduSením, spálením^ zmrznu- 
tím, bleskem a elektřinou vd6ec, z hladu, z náhlých psychických 
dojmů a ze zanedbání nemocného. — Oddíl IV. O vraidě novoro- 
zenců. -■■ Oddíl V. O sporném duSevním stavě. — Oddíl VI, O 
identitě. Tamž; lex. 8 (Str. 337.-583. a obsah) 3 zl. 20 kr. 

Reiss prof. Fr. a Dr. Joi>. A. Thi^urer, Fysika pro vySSi třídy 
středních ikol. Vydáni pro gymnasia. 8 274 obrazy a barevnou 
tabnlkoti. V Praze, Jednota Českých Mathematiků (AI. Srdce 
kom.); v. 8. (3*26 str. a obsah) 2 zl. 16 kr.. v plátně váz. 2 si. 
30 kr. 

— Totéž. Vydání pro reálky. S 271 obrazy a barevnou tabulkou. 
Tamž: v. 8. (301 str. a obsah) 1 zl. 95 kr., v plátně váz. 2 zl 
10 kr. 

R^^ek J.y O vstupu nervu zrakového u některých hlodavců. Viz 
Rozpravy české Akademie, Tř. 11. B. III. Č. 8. 

Rejz<*k P. Antonín. Blahoslavený Antonín Baldinuccif kněz Tova- 
ryšstva Jtísílhva Viz Bibliotéka, Ascetícká, č. 38. 

-^ Blah. Edmunda Kampiána Desatero důvodů pravosti viry kato- 
lické proti sektám novověkým. Viz Kampiána Blah. Edmuud?i. 102 Rejzek — Rodina, Svatá. 

Rejzek P. Antonin, Blahoslaveni Bndolf a ityři soudruhové jeho 
muéenici SaUetSti % Tovaryhtva Ježfáova, Viz Bibliotéka, Asee- 
tická, č. 89. 

— Život blahoslavené Anežky České. Viz Bibliotéka poučná a zá- 
bavná. 

Repertoir českých divadel, Sv.*izek XXXVI. M. A, Š i máček*. 
5tný vzduch. Činohra o Čtyřech jednáních. (V prvotním zpraco- 
vání hra tato poctěna bjla roku 1893 cenou z nového základu 
Ferdinanda Kápratka.) V Praze, F. Šimnček; 8. (114 str.) 
60 kr. 

Reyl Fr., Obrana úcty svatojanské proti dru. Herhenovi. (Se 8vět)o- 
tiskovým obrázkem.) Nákladem vlastním* tiskem St. PospíSila 
zetě v Clirudimi; 8 ř39 str.) lO kr. 

KezáČ £m)]ian, Zlatý J^Bek Cestopisná povidka. Pro školil i dům 
napsal. 8 12 oWázky. Druhé (obal.) vydání. V Praze, Dr. Frant. 
Bačkovský; 8 (327 str.) 1 zj, 20 kr. 

ReZťk Dr. Antonin> Dějiny Cech a Moravy nové doby. Viz Svátek. 
Jořcf. 

— Obrázkové dějiny národa Českého Wiz Dolenský Jan. 

— a Josef Svátek, Vladařeni císaře a krále Leopolda I. Cásť 
II. Sepsal Josef Svátek. V Praze, I. h. Kober; 8. (451 str.) 
3 zl. 

KťXníČťk Dr. VácHlav, BUd Hora,y\7. Knihovna, Modrá, b. č, 21. 

É»ezilik B , Úvod do fotocfrafie, ,N Plzni, J. V. Hrubý, tiskem Jana 
Novotného v Novém Bydžově; v. 8. (30 str.) 76 Ur. 

Řežábek Dr^ Jan, Zeměpis hospodářský. Díl I. Jtzni pevniny. Pro 
yyš$í školy obchodní a promyslové. V Praze, Sbor pro zřízeni a 
vydržování Českoslovanské akademie obchodní (Fr. ŘivnáČ kom.); 
v! 8, (VIII a 312 str.) 2 zl. 60 kr, v plátně váz. 2 zl. J70 kr. 

Riegi^r Dr. Bohuslav, Františka Palackého Dějiny národu Českého 
v CecJiách a v Moravě, Viz Palacký František. 

Ripgril Dr. Fr. L., Ěec poslance wa sněmu království Českého v roz' 
poctové debatě dne 13. února 1894. Ole stenojs^ratické zprávy. Pří- 
loha k „Hlasu Národa". V Praze, Č ský klub**, tiskem Národní 
tiskárny a nakladatelstva; v. 8. (20 str.) 

Rieerova. Viz Červinková- Riegrova Marie. 

Ricnepín Jean, Bizarmi smrti. Víz Svazky, Levné^ novel, 6. 
a 25. 

— Povidka z cirku. Víz Knihovna „Besed Lidu**, 6. 

RichteP Emil, Jak možno zemědělstvi ěeské společným přičiněním 
ku kýženému blahobytu povznésti, V Čes. Budějovicích, spisovatel 
(učitel hosp. Skoiy), tiskem J. Přibyla; m. 8. (34 str.) 

Robinson F. W., Se7uacni příhoda v Seasonvillu. Viz Knihovna 
,,BeBed LiduS 18. 

Ročenka, Ročník I. Viz Spisů Dědictví Komenského čís. 4. 

— ěkolstvi- obecného a- poJcrc^čovaciho 1894—1895. , V Praze, Aloift 
Hyiiek ; kap. (88^ a 48 str., inserty a zápisník) v plátně váz. 
UČitelňm zdarma. 

Rof] Eduard, Mravni názory naši doby. Viz KBÍhovQa,^Kritická, II. 

Rodina, 5»aťť£. Kalendář pro Hd katolický, zvláStě. pro Členy yíe- 

obecného spolku křesťanských rodin, k uctívání svaté, rodiny Kodziewiczová — Rozpravy České Akademie. \i}^ 

— Nazaretské na rok 1895. Ročník prvý. Vydává a pořádá: Adolf 
Rodler. Ve Vimperce, J. Steinbrener; lex. 8. (144 str., trhy 
a inserty) 60 kr. — Malé vydání. (68 str„ trhy a inserty) SO kr. 

Rodziéwiťzová Marie. Vvé siroty. (Ona.) Víz Bibliotéka, Zá- 
bavná, dílo CXXXVII. 

Rolník, Kalendář pro zábavu, ponřeni 8 k užitku našich hospo- 
dářů na obyČojný rok 1895. Rediguje ředitel Josef Dum ek. 
Ve Vimperre, J. Steinbrener; lex. 8. (144 str., trhy a inserty) 
50 kr. 

Romány, lUnstrované a povídky pro lid. Viz RiibeSovy, lUustro- 
ya.né, nejlepM humoresky a povídky. 

RonOVflký J. M., SLraUdlo v umrlH komoře Viz Storchova kni- 
hovna povídek z blízkých i dalekých krajů, sv. 48. 

— ^ Tajeinstvi hrabici hrobky. Tam*, sv. 65. 

Rosieký F. v., J)r. AI. Pokorný, Názorný přirodopia zivoéií$tva. 
Viz Pokorný Dr. AI. 

— a Jos. Rosieký, Rostl inopiš pro ústavy ku vzděláni untelů. Si 
362 obrazy. V Praze a ve Vídni, F. Tempsky; v. S. 8. (209 str.) 
váz. 1 zl. 25 kr. 

— Jos , Nanka o polním hospodářství pro ústavy učitelské. Díl I. 
P&doznalstvíj vzdělávání půdy a hnojeni. — Pěstování rostlin ho- 
spodářskffch. — Zelinářství. — Pěstování stromů ovocných. — 
Lesnictví, Se 195 vjobřa zeními. V Praze, 1895., I. L. Kober; 
v. 8. (172 str. a obsah) 1 zl., v plátnft vá«. 1 zl. 20 kř. 

— Přírodopis pro Školy mSítanské. Viz Pokorný Dr. AI; 
Rosický Václav L , Knihařství. Se 42 vyobrazeními. V Prase, 

I. L. kober; lex. 8. (51 str.) 60 kr. 

— Totéž. Viz Kronika práce, díl Vil. 

— Koželužství. Tamž, díl VI. 

— O kysličníku uhliěitém a kyselině uhliěité. Tamž, díl VI. 
RotYi Julius, Třetí německá cvičebnice pro školy obecné. V Praze, 

Cis. král. Školní khihosklnd ; v. 8 (158 str.) 40 kr. 
Roy Kristina, Bez Boha na světe. Viz Knižnica zábavného iinAi' 

topného čitHnia, mK 24. 
RozpakoT^ký. Viz Šípek-Rozpakovský. 

Rozpravy České Akademie císaře FrantiSka Josefa pro vědy, slo- 
vesnoat a umění v Praze. Třída I. Roč. UI. Čís. 1. — 5. V Praze, 
Čeí«ká Akademi** (Rnrsík a Kohout kom.); v. 8 

R. III. Č 1. O staročeském právě dědickém a královském právě 
' odúmrtném na statcích svobodných v Čechách i v Moravě. Sepsal 
Josef Kalousek. (60 sír.) 46 kr. 

R. 111. Č. 2. Seznam pověr a zvyklosti pohanských z Vlil. věku, 

(ludiculus siiperstitinnam et pag.-iniarum.) Jeho význam pro v5e- 

obccnou kulturní historii i pro studium kulturní<-h přežitků v ny- 

n^jíim lidovém podání se zvláfitůim zří»telí»m k deské lidovědě 

• oWfásnnje iVr Čeněk Zíbrt (176 str.) 1 zl. 40 kr. 

R III. Č. 3. Pražské groie a j (jich áiVy. (1300—1547.) Napsal 
Josef Smolík. S péti tabulkami. (96 str., obsah, seznam jmen 
a 5 tab.) ř zl.' 30 kr. 

R. iri. Č. A, Volba papéze Innoeence X. Píše Ferd. Menčík. 
(56 str.) 50 kr. Jt04 Rozpraivy Čes. Akademie císaře Frandika Josefa. 

B. ní. C. 5. Noetickd záhada u Herbarta a Séuarta Milla 

Napsal František Čada. Předloženo dne 25. května 1894. (176 

str.) 1 sb1^40 kr. 

Motpravy České Akademie císaře FrantUka Josefa pro vidif^ slo^ 

vesnost a umhii, THda II. Ročník III. Číslo 1. — 32. Tamž; v. 8. 

R. m. Č. 1., 11., 17., 19.— 1. Rtktifikaců dutých hranolů při 
stanovení lomivosti kapalin. Podávají A. P. Parízek a O. Šulc. 
(Se 7 vyobrazeními.) Předloženo dne 0. října 1893. (29 str.) -^ 
11. Theorie nivellováni na geoidu. Podává Dr. V. Láska. Před- 
loženo dne 9. únorn 1894. (4 str.) — 17. O transformaci ortho^ 
gonalnich geodetických souřadnic na eUipsoidu. Podává Dr. V. 
Láska. Předloženo dne 13. dubna 189i. (8 str.) — 19. Kine- 
tický způsob sestrojováni tečen a středů křivosti křivek 2, stupně. 
Napsal Bedřich Procházka. Předloženo dne 4. kvétna 1893. 
(5 str.) — ^0 kr. 

R. MI. Č. 2., 6., 9. — 2. O conodontu z Českého siluru. Sepsal 
Jaroslav Perner. (S lithogr. tabulkou.) Předloženo dne 3. li- 
stopadu 1893. (4 str. a tabulka.) — Q. O poniéru mezi silurem 
bretonským a Českým. Podává docent Dr. Filip Počta. Předlo- 
ženo dne 15. proiínce 1893. (10 str.) — 9* Výzkumy na táho- 
Hiti lovců mamutidi v Předmostí r. 1893, Podává Karel J. Ma- 
Ska. Předloženo dne 9. února 1894. (7 str.) — 40 kr. 

R. lil. C. 3. Pokusy s pseudotuberkulosou zvlásf na oku. Dr. 
J. Devl. (S 1 tabulkou.) Předloženo dne 23. Června 1893. (34 
str. a 2 tabulkj.) 80 kr. 

R. III. C 4. Chemicko^biologieké studie, II. K« Kruis a B. 
Raýman (S3 tabulkami.) Předloženo dne 15. prosince 1893. 
(47 str. a H tab.) 1 7,1. 10 kr. 

R. III. Č. 5. Nová analogie řady theta a některé zvláitni hy- 

pergeometrieké řady Heineovy Napsal M. L e r c b. Vénováno 

za přijetí do České Akademie císaře FrantiSka Josefa pro védy 

slovesnosf a umění. Předloženo dne 15. prosince 1893. (10 str.) 

16 kr. 

R. III. Č. 7. Příspěvek ku studiu změn pathologicko^anatomi' 
ekých v játrech při lues hereditaria. Napsal Dr. Rudolf K i m 1 a. 
Práce z dstavu pathologicko-anatomickáho prof. Dra. Jar. Hlavy. 
Předloženo dne 15. prosince 1898. (26 str.) 30 kr. 

R. III. Č. 8. O vstupu nervu zrakového u některých hlodavců. 
Napsal J. Rejsek. (S 2 tabulkami.) Z hiskologického ústavu 
české lékařské fakulty. Předloženo dne 19. ledna 1894. (U str. 
a 2 tab.) 65 kr. 

R. III. Č. 10. Expenmenialni studie Tta poli magnetiekém. Píše 
Dr. Karel Domalip. (S tabulkami.) Předloženo dne 9. února 
1894., (11 str. a 11 tab.) 90 kr. 

R. IIL Č. 12. O minerálech beryllnatýth okolí Piseckého. "S a- 
psal Karel Vrba. (S 2 tabulkami.) Předloženo dne 13. dubna 
1894. (16 i^r. a 2 tab.) 30 kr. 

R. Ůl. Č. 13. VySetřovéni min světlosti hvězd proměnných, I. 
Podávají Qustav Gruss a Václav Láska. (Se 4 tabulkami.) 
, Z ústavu astronomického c. k. české university. Předložena dne 
13. dubna 1894. (16 str. a 4 tab.) 50 kr. Rozpr.ivy Čes. Akademie císaře Františka Josefa. 1(^5 

U. 111. Č. 14. Pokusné studie ó filtraci pískové. Podává Dr. 
OustHv Knbrhel. Z ústAva pro ezperimeuUlni pathologfi. 
Předloženo dne 18. dubňA 1894. (19 str.) 25 kr. 

R III. C. 15. a 18. — 18. FluoplumbeUy a volný fluor. Na psal 
Bohuslav B rauner. Práce vénovHiiá za přijeti do České Aka- 
^lemie. Předloženo dne 21. května 1894. (9 str.) — 15. Výroba 
orthonitranilinu. Napsal Jos. Pokorný. Předloženo dne 13. 
dubna 1894. (4 str.) — 20 kr. 

R. 111. Č. 16. Ckemoiaxis let^koeylerni. Podává MUlXr. Josef 
Vejnar. (S 5 vyobrnízeniini.) Za podpory slavné České akadé- 
ftiíe ( fsaře Františka Josefa pro védy, slovesnost a timé'hi. 
Z ústava pro experimentální pathologii prof. Dra. A. Spiny. 
Předloženo dne IS. dubna 1894. (41 str. a 2 tib.) 60 kr. 

R. III. Č. 20. O poměru elektrického padnétu k ústrojné Sin- 
Hosti* lil. Fysioiogické rozdíly rnezi centrálním a periferním oď 
dUem nervuy zvláitS za p&soheni tepla. (S tabulkou.) Poilává Dr. 
F. M areft. (Práce z fysiolog'ického ústavu české uuíversity.) 
Předloženo dne 15. června 1894. (13 str. a tab.) 20 kr. 

R. III. Č, 21. Studie ó bezbarvých elementech kretnich. Napsal 
Vladislav Růžička. (S tabulkou.) Podporou slavné České aka- 
demie císaře Františka Josefa provédy^ slovesnost a uméni. 
fZ ústavu pfo experimentalfií pathologii prof. Dra. A. Spiny.) 
Pfedioženo dne i 6. června 1894. (10 str. a tab.) 20 kr. 

R. ní. Č. 22. - 26. — 22. O významu krvinek pH tánétlivých 
processech. Napsal Dr. Rudolf Kimla. Práce vykonána podpo- 
rou z fondu Dra. J. Šichy v laboratoři prof, Comila v PaHži. 
Předloženo dne 22. června 1894. (26 stí*, a tabulka.) — 23. O 
uměle vytvořených stenosách trachealnicfi. Podává MUDr. Orakar 
Fr an k eub er ger. Z ústavu pro expertmentalní pathologii 
prof. Dra. A. Spiny. Předloženo dne 22. června 1894 (30 str. 
a tabulka) — 24. O kongenitalni tuberkulose. Napsal Dr. Ivan 
Honí. (S 5 vyobrazeními.) Práce z ústavu pathologicko anato- 
mického a bakteriologického prof. Dra. Jar. Hlavy. Předloženo 
dne 22. června 1894. (25 sfr. a tabulka) — 25. O therapeutickérň 
^znamu uropherinu, (Theobrominum lithiosalicylicam.) Podává 
Dr. Jan Hnátek. (S 21 tabulkami.) Práce z II. Česká lékařské 
kliniky^ prof. Maixnera. Předloženo dne 27. června 1894. (8 str. 
a 4 tabulky.) — 26. Uměle deformovaná lebka z Budyně v Če- 
chách. Cráfte déforffié de Búdynd (Bohéme.) Vile Dr. J. Má- 
ti egk a. Předloženo dne 2. května 1894. (16 str. sillustr. v textu) 
— 2 zl. 20 kr. 

R. ni. Č. 27., 31., 32. — 27. Redukěn{ rtiohrUnOst levuloěy. 
(Příspěvek k vážkovému stanovení.) Podává O. Šulc. Z che- 
miekébo ústavu české tiníversity. Předloženo dne 19. října 1894. 
(10 str. a dvoj. tabulka.) — 32. Votumetrické stanoveni cukrů 
rě^ítokénnfngďnato-afnnionatýin.iFfreáhéinésáéletii,) Předloženo dne 
14. prosince 1894. Podává Zdenek Péska. Z ústavu chemic- 
kého české university. (6 str.) — 31. O působeni sirovodika na 
roztoky aniirnonicné. Podává Fh. Dr. Otto B o Sek. Z chemického 
laboratoria <;. k. čes. university! Předloženo dnts -4. prosince 
1894. (19 str.) 50 kr. 106. Rozpravy Če«ké Akademie — Ruth. 

U. ni. C. 28. DalSi studie v oboru Matrnsténovákých, řad» 
PiSe M. Ltsrch. Podáno dne 4. září 1894. (63 str.) 70 kr. 

R. ni. Č. 29. Přhpěvky k poznáni klimatu Prcíhy. Pomí^ry 
nnemometrif^ké. (S 10 tabulkami.) Podává Ďr. J. F rej I ach. 
Přodloženo^ dne 9. červenco 1894 (83 8tr.) 1 zl. 20 kr. 
,. Er. ni. C. 30. Pozorováni J€L»ných car ve spektrech některých 
hvězd. Podáy« jí Gustav Gru«s a Václav Láska. Z ústava 
ástrononiickélío c. k. ^eské university. Předloženo dne 9. listo- 
. pádu 1^94. (3 Btr.) 10 kr. 

Rozpravy České Akademie císaře FrantiSka Josefa pro vidy, sJo* 
vesnost a umSni v Praze, Třída ÍII. R. III. Č. 1. — 4. V Praze, 
(Seská Akademie (Buršík a Kohout kom.); v. 8. 

R. III, C. 1. Badáni v oboru skladby jazykúv indoevropských. 
Podává Dr.J. Kvíčala. Část I. (VII a 271 str.) 2 zl. 40 kr. 
R. III. C. 2. Mluvnicko-kritieká studie k Liviovi. Napsal Ro- 
bert Novák. Předloženo dne 25. května 1894. (272 str.) 2 b1. 
R. m. C. 3. Hláskoslovi nářeci jihočeských, I. část: Consonan- 
tismus. Podává Vavřinec Jo.sef D uSe k. (49 str.^ a obsah) 50 kr. 
R*. III. C. 4. Humanismus a humanisté v Cecfiách za krále 
Vladislava IJ, Vypsal Josef Truhlář. Předloženo dne 2. října 
1894. (208 str.) 1 zl. 60 kr. 
Rozpravy hudební. Číslo 13. Hippodamia, trilogie melodramtU, 
K básni Jaroslava Vrchlického hudbu složil Zdeněk Fibich. I. 
Námluvy Pelopovy. — U. Smír Tantalfiv. — 11 1. Smrt Hippo- 
,damie. Úvahu a rozbor napsal Hynek Palla. V Praze, F. A. 
.Urbánek; 8. ^83 str.) 60 kr. . 

Rubi'^ Fr. Jar., Humoristické novelky. Viz Knihovna, Domácí, 
. svaz. 1. 

— Illustrované nejlepSi humoresky a povídky. S 122 illustracemi 
F. Kolára, K.X. Thumy a Jos. Ulricha. Se životopisem 

'. spisovatelovým od Adolfa .Heyduka. (Illustrované romány- a 
povídky pro lid.) V Praze, Jos. R. Vilímek ; 8. (XV a 318 str.) 
. 1 zl. 30 kr., v plátně váz. 1 zl. 90 kr. 

— Též v 10 semitech; sešit i.— 9. po 12 kr., 10. za 18 kr. 

-r- Sehrané spisy. Nejlacinější vydání (obálkové). Sešit 1. — 14. 

V.Praze, 1. L. Kober; 8. (1. 370 a II. 494 str.) Sťsit za 12 kr. 
-r-. Totéž. Svazek prvý. Deklamovánky. — Pisně a jiného dn^u 

básně. (370 str.) 70 kr. 
-— Svazek druhý. Povidky, pověsti a obrazy ze života. (S životo- 
.pi.sným nástinem spisovatelovým.) (494 str.) 90 kr. 

— Spisy. Pořádá J. L. Turno vský. Sešit 1.-20. V Praze, AI. 
Hynek; 8. Sešit za li kr. 

Dosahuje : 
: „Díl I. (SeŠ. 1. — část. 16.) Povídky, pověsti a obrazy ze lí- 
vota, (503 str.) 2 zl., v platné váz. 2 zl. 80 kr. 
_ r Díl n. (Sřš, část.- l£.í— 2í>.) Dťklamovdnky, pisně a jiiUho 

druhu 6ťí«wf,.(Str. 1 — 136.) . ! 

Řub^í^ka prof.Dr. Václav, Rychlé umělé potraceni. Zvláštní otisk 
. ./. „Čnsopi»u lékařft ř^skychí*. Ho.é. 1894. V Praze, spisovatel, 

tiskem Dra Edv. Grégra; v. 8. (4 ''tr.) 
Ruth Fr., Pohádky starověké. Mládeži ;ypravuje. S mnoha barvo- Rutte — Sbírka klassilcQ feckých » římských. \Q'J 

tiskj dle původnich originnlfi. V Praze-KArlíně, Rudolf Storch; 

8. (191 fltr.) vAz. 2 zl. 20 kr, 
Rntti* Eug. Mir,, Švýcarsko. Potulky turistovy v údolích i na 

horách. S četnými illn«trAťemi v textu- n s obrazovými přílo- 
hami. SeSit 3.— 14. V Praze, J. Otto; 4. (8tr. 49.-336.) Seiit 

za .86 kr. 
HAti^^a Jofief, Jnzyk český ve vyiSich tridách ikoly obecné a ve 

školách měšťanských. Viz Urbánkova Bibliotéka paťdagogická, 

8v. 176. 
— Vladislav, Studie o bezbarvých eUmeníech krevních. Viz Rozpravy 

České Akademie, tř. H. Ř. III. Č. 21. 
Rychlý Prant , Poprava na krvavých schodech. Viz Storchova 

Knihovna povídek z llízkých i dalekých krajfl, sv. 66. 
Ryttř Kobylka. Viz Kronika, Slezská. »ř»S. 4. — 7. 
Rytyrliová Majolen.T, Domáci kuchařka. Mladým hospodyňkám 

z vlastni zkuSenx>8ti nnpsala. V Prnze-Karlin^, Rudolf Storch; 

8. (151 sťr, a obsih) 60 kr., váz. 80 kr. Sadovský Zdeněk, VyuHováni télovédě a zdravovědě na ikole obecné 
.dle článků prvni ěitanky. Viz Knihovna učitelsko, seS. 6. — 9. 

— Z doby dlouhých veěerů. Viz Knihovna, První moravská obráz- 
ková, pro řpsk«>u iiilAdož, ?ís. 16. a 17. 

Snllai^ ]>rof. Josťf, O tělesné výchově na středních školách v Ra* 
kousku. — Výsledky meteorologického pozorováni r. 1893. v Bych* 
nově n. K. Olisaženo vo Výroční zprávé c. k stát. vySSiho gym- 
nasia v Rychnova n. K. zi i^kolni rok 1894. (1. — 40, str.) 

SalllT FrantiSek, Zákon ze dne 26. prosince 1893 týkajici se upra- 
veni sta,vebnich živnosti. Viz tam. 

SallilSti Crispi O. Bellům ("atilinae et bellům Jugurthinum, Ško\^m 
upravil Jos. Podstatný. Svazek I, Text. V Mladé Boleslavi, 
Karel Vačlena; v. 8. (101 str.) 56 kr. 

— Totéž. Svazik II. Výklad. Tamž; v. 8. (78 str.) 40 kr. 

— De coniuratione Catilinae liber. Pro četbu školní upravil Fr. 
Krsek. V Praze, 1896, I. L. Kober; 8. (64 str.) 32 kr. 

Savsigi* Riihnrd Henry, Manžel z ochoty. (My official wife.) Pře- 

. ložil Hugo K o stěrka; V Praze, Jos. R. Vilímek; 8. (216 str.) 

80 kr. (Po 16 str. přikládán byl román tento ku „Vilímkově 

Illustrované knihovně rodinné, VIII.) 

Sawiťká Iza, Bez návratu. — Litost. — Posluha Viz Svazky, 

. Levné, novel, 3. 
Sbirka drobných spisů hospodářských vydávaná řed. Ad Eckertem. 
SeSit 20 (na titule 17.) Příspěvky ku měřeni národního 
. blahobytu, Nipsal Karel Adámek. V Chrudimí, vydavatel (re^ 
" ditel střední hospodářské skoliv), tiskem St. Pospílila zet$.; m. 
' 8 (143 str. a obsah) 40 kr. ' . ^ 

— klassiků řeckých a římských v překladech českých. Pořádá Joíef 
• Král. •Segiť25. . Úásně Publia O vid i a ^íasona. If. Proměn 
' Zpěv Xn. 347.— XllI. 882. Přeložil Jan Červenka. V Praze, 

A. Storch syn; 8. (Str. 161.— 208.) 30 kr. 109 Sbúrica. Něm -6es\á. — Sbírka prám. Uter. 2iŤoU. Sbírka, Iíěwte€k0-^Se$káj nézvotlovi zelezmieového. Vix Petilik Kristián. 

— nových a auových kupUtú, daojzpioé a Molooýeh vjUupú, Číslo 
25.-38. V Praxe-Karlině, M. Knapp ; S. Číslo sa 10 kr. 

Číslo 25. V. Šmíd: Ta-ra-ra hum! — Jet MvěUká sláva ne- 
štálú! — Jinde a tady. — Cylindr. — Ba jo^ ici /o, uz je pryč! 
(16 str.) 

Č^lo 26. J. E. ^.: V kaHy. — At nás nikdo neslyší — Sou- 
kup: Smolař. — Kn»bl: Vfecko klam a mam a ioindl, 
(16 str.) 

Číslo 27. J. ňecký : Měsíček. (Sólový výsfup.) — Jos. Johu: 
Sebere se a zavře se! (Komické duetto pro dv& dráby.) (16 str.) 

Číslo 28. Steinert: Fiala nám to poví. Nic méně a nic vice. 
Protivy, — John: Besední ctěni o\miuzích a ženách. — K n a b 1 : 
Rarity. (16 str.) 

Číslo 29. Klepotá: Sběratel insertů. Potřebná i nepotřebná 
media. Se stříkaěkou. Romance při flaiineUu. Na vyvolání. (15 str.) 

Číslo 30. Otaknr Kučera: Klip-Klap. (Kuplet )— Lobreer: 
Pan Puntiěek, diumista. (Sólový výstnp.) (15 str.) 

Číslo 31. J. Krákora: (%ská muzika. (Kuplet.) ^ V ráji. 
(Kuplet.) — Jak se co podaří. (Kuplet.) — J. J obn: Automat. 
(Kom. výst.) (16 str.) 

Číslo 32. J. John: Ale já to uevěřim. Všecko má svou pří- 
ětnu. Vdovec. (Kuplety.) — Pan profesor bez hospodyně. (S. výst.) 
(16 str.) 

Číslo 33. P. Be« ánek: Kandidát nesmrtelnosti. (Sol. rýstup 
pro pána.) — Filix' Oužlabina: V poptáváme. Teroetto pro 
pánj. (16 str.) 

Číslo 34. J. £. Šlechta: PřUii záhy! (Žertovná scénn.) — 

— Jos. John: Escamoteur. (Komická kouseluá scéna.) (16' str.) 
Číslo 36. J. Šlechta: Dvorní učenec. (Sol. výst.) — John: 

Moje holka. (Dekl. pražsk. Vény.) — J. E. Šlechta: Na za- 
drhino. (Sól. výst.) (16 str.) 

Číslo 36. F. Oužlabina: Podle mody! (Sol. výst. pro dámu.) 

— Moudrý: Celý svět stůně, — John: Ideály muiův. — Dívčí 
ideály. (16 str.) 

Číslo 37. J. £. Šlechta: Sylvestr v pekle! (Půlnoční scéna.) 

— Jar. Orlický: To je věru k zlosti. (Kuplet.) (16 str.) 
Číslo 38. F. Oužlabina: MatouS Kudla. (SoL výstup.) Pump- 

ni ho! čili: čerpací stanice zivóta. — J. Johu: Muka chudé 
ieny. (16 str.) 
Sbírka, Obrázková, poštovních známek. S 1506 vyobrazeními po- 
itovních známek, 29 vyobrazeními -'ztrakA a 27 p9d(Sibi^waii. 
V Praze, Alexander-^toreh; v. 8. (64 str.) váz. 60 kr. — • VSaf 
vydání; v. lex. 8. (75 str.) váz. 90 kr. ^ -^-..- 

— pramenův ku poznání literárního Sivota v OetAdeh, na "^Moravě 
a v Slezsku. Vydává III. třída České > Akademie císaře Fran- 
tiika Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Pritxe. Skupina I. 
fiada 2. Číslo 1. Martina. K-a bátuJk a Cesta t Čech do Jeru- 
salema a Kaira r. Í49Í 92. Vydal Dr. Justin V. PráSek. 
V. Praze, ČéskSř- Akád*iSiitív(S«iaii;: ji Koholit kon^^-j^vVU (XXIV 
a 39 str.) 40 kr. Sbírka Praž. kupletd. — Sbírka uŠlecht. povídek. ^09 

Sbírka PreáMkých kupletú. Pořádá Alfred K o h n. Číslo 1.— 3. V Praze, 
pořadatel, v kom. a tiskem L L. Kobra; 8. (po 3 str.) Číslo ca 
10 kr. 

Čís. 1. Ve Stromovce, Nápěv na pochod ,,Castaldo". Napsal 
A. Rohn. 

čís. 2. KoSr Sára, Na nápěv „Markétka" v židovském nářečí 
sepsal K o h n. 

Čís. 3. Kohn Gigrl — Kavalír. Složil K o h n. 

— přednáSek a rozprav z oboru lékařského. Pořádá Prof. Dr. J. 
Thomayer. 3ó.— 39. Série IV. éíslo 6.-9. V Prase, Buršík a 
Kohout ; v. 8. Číslo za 25 kr. 

35. O drobnohledné skladbě kamenů močových. Napsal MUDr. 
Otakar Kukula. {89.— 117. str.) 

36. Substituíni ťherapie. Podává Duchoslav P a n ý r e k. 
(119.— 142. str.) 

37. O zooparasiteeh kožních ze třídy sporozoa. Od dra Jindřicha 
Mourka. (143.-170. str.) 

38.-39. O léčení koktání. Na základě spisu Sikorského upravil 
Dr.Ant Ve se lý. ( 171.— 218. str.) 

— prostonárodních výkladů z oboru věd právních. V. — VII. V Praze, 
Jaroslav Pospíšil; 8. 

V. Řízení pozůstalostní. Populární výklad o tom, jak se po- 
zůstalosti projednávají, s dodatkem o poplatcích z poz&stalostí 
a s příslušnými vzorci. Sestavil .JUOr. Jos. V. Bohuši a v. 
(75 str.) 38 kr. 

VI. O žalobách trestních. ÍS četnými vzorci.) Stručný výklad 
pro naSe obecenstvo. Podává JUDr. Jos. V. Bohuslav. (47 
str.) 24 kr. 

VII. O nemanželských dětech. Populární pojednání. Napsal 
JUDr. FrantiSek H o j k a. (46 str.) 24 kr. 

— říšských zákonů školských. Upravil Josef Král. I. Zákony říS- 
ské, V Praze, Alois Wiesner; m. 8. (639 a LXXXII str.) 2 zl. 
50 kr., v plátně váz. 3 zl. 

— spisů pro mládež vynikajících ěeských spisovatelů. Číslo. III. — 
V., XIII. a XV. V Praze, Dr. Frant. Bačkovský ; 8. 

Číslo III. Čarovné květy. P&vodní pohádky od Františka Hrn- 
číře. S 5 obrázky. (104 str.) 55 kr., váz. 65 kr., aneb 90 kr. 

Číslo IV. Příroda a zvířata na Sumatře. Obrázky z horkých 
krajů. Napsal MUDr. Pavel Durdík. S 5 obrázky a mapkou. 
(148 str.) 70 kr., váz. 80 kr., aneb I zl. 

Číslo V. Opuštěná. Příběh osiřelé dívky. Sepsala V. Lu- 
žic k á. S třemi obrázky. (208 str.) 90 kr., váz I zl., aneb 1 zl. 
20 kr. 

Číslo XIII. Ze života opic. Sestavil Karel Starý. (80 str.) 
40 kr., váz. 50 kr. 

Číslo XV. Zapomenutý. Povídka ze studentského života. Na- 
psal Dr. J. L. Hrdina. ^51 str.) 30 kr., váz. 40 kr. 

— ušlechtilých povídek pro mladíc. Pořádá Fr. J a r o I i m. Sva- 
zek I.— IV. V Písku, Jar. Burian; 8. Svazek za 35 kr. 

Svazek I. Obrázky ze života — pro Život. Dle francouzských 
textů upravil Fr. J a r o I í m. (110 str.) 110 Sbírka Vyn. spisů. — Sborník světové poesie. 

Svazek lí. Lovec kamzikú, — Vasilij Bemadťff, — Honba ná 
lvy. Dle Souvestr-i, Pi.-iz/. (% Bachuera a Vattemara 
upravil Fr. Jnrolim. S dvěma obrázky. (102 str.) 

Svazek III. Povídky hábiSky Ludmily, Dle rftzných textů fran- 
couzských upravil Fr. Jaroli m. S obrázkem. (97 str.) 

Svazek IV. Dobré duie. Povídka pro milou mládež. Napsal 
Karel J. Z á k o u c k ý. (95 str.) 
Sbírka vynikajících spisů. I.— III. V Praze, Dr. Frant. Bačkovský. 

I. Pláli koruny České neboli Persekuce lidu českého v letech 
1868—1873, Druhé doplněné vydání. Napsal J. Arbes. Sešit 
2.-9.; v. 8. (Str. 49.-432.) SeSit zh 40 kr. — Úplné. (432 str.) 
3 zl. 60 kr. 

II. KoSut a Metternich. Román politický od S. Ko.liše. Pře- 
ložil a vzhledem k tiskovým poměr&m rakouským upravil J. 
Arbes. 8. (496 8tr.) 2 zl. 30 kr. — Též v 16 sešitech; seš. 1.— 
13. po 15 kr.y seS. 14. — 1 6. za 35 kr. 

III. Slovník cizojazyčným obsahující výklad cizích slov v če- 
Stině často užívaných anebo české náhrady za ně jakož i seznám 
nejdůležitějších jinonároduích jmen zeměpisných a dějepisných 
s vytčením jejich vyslovování v tom a onom cizím jazyku i je- 
jich skloňování v jazyku českém. Sestavil Dr. Frant. Bač kov- 
áky. Sešit 1.-3. 1895.; 8. (Str. 1.— 128.) SeSit za 20 kr. 

zákonů. Číslo 29. Zákon a nařízeni^ jimiž se upravuji koncesso- 
váné živnosti stavební. Působí od 12. února 1894. 8 předpisy 
o úředně oprávněných soukromých technicích a s příslušnými 
ustanoveními obecného zákona trestního. Úvodem a výkladem 
opatřil JUDr. Frant. Fuksa. V Praze, Dr. Edv. Grégr; 8. 
(70 str.) 60 kr. 

Sbírky musejního spolku v Brnč, I. Knihovna. Inventář a katalog* 
sestavil prof. Vincenc Vávra, t. ě. knihovník. V Brně, Musejní 
spolek, tiskem mor. akc. knihtiskárny; kap. (VIII a 68 str.) 

Sborník histoHckého kroužku. Majetník, nakladatel a vydavatel: 
Družstvo „Vlasť". Odpovědný redaktor Frant. Zdráhal. SeSit 
2. Rok 1893. V Praze, 1893., Družstvo „Vlast", tiskem Cyrillo- 
Methodějské knihtiskárny (V. Kotrba) ; v. 8. (111 str.) 70 kr. 

— Totéž. Sešit 3. Rok 1894 Odpovědný redaktor prof. PhDr. M. 
Kovář. Tamž, 1894.;^ v. 8. (112 str.) 70 kr. 

— hospodářský. 1. — '£. Český nakladatelský ústav. Knihtiskárna 
F. Popelky v Jaroměři; m. 8. (po 32 str.) za 10 kr. 

1. F. L. Popelky; Dodávky hospodářské c, a k. vojsku. 

2. F. L. Popelky: Osvobození rolnictva služby vojenské, 

— Sokolský, Kalendář na obyčejný rok 1895. Vydal A. V. Prágr, 
Ročník dvanáctý. V Kolíně, 1895., vydavatel (náčelník župy 
Tyršovy a „Sokola'' Kolínského), tiskem Jindřicha P.ika; kap. 
(240 str., inserty a zápisník) v plátně váz. 80 kr. 

— svétové poesie vydává Česká Akademie císaře Františka Josefa 
pro vědy, slovesnost a umění. Třída IV. Svazek 26. — 34. Ročník 
IV. Číslo 1.-9. V Praze, J. Otto; 8. Každý svazek v plátně 
váz. o 50 kr. více. 

• Svazek 26. William ^ha kespeaťe: Zkrocení zlé zeny , V e^oio- 
hra o pěti jednáních. Přeložil Jos. V. Sládek. (124 str.) 60 kr. Sborník učitelský. — Serafrád Itl 

Svazek 27. Alexandr PuSkin: Výbor menSich básni. Přelo- 
žila Eliška Krásnohorská. (90 str.) 40 kr. 

Svazek 28. Maurice Maeterli n c k : Pi*incezna Maleina. 
Drama o pěti dějstvich. Autoris. překlad Marie KalaSovy. 
(107 str.) 40 kr. 

Svazek 29. Jacinto Verdaguer: Sen sv. Jana. Rozměrem 
originálu přeložil P. Sigismund 13 ouška. O. S. B. (83 str.) 
40 kr. 

Svazek 30. Francois Coppée: OHvier. Báseň. Přeložil Ant. 
Váňa. (60 str.) 30 kr. 

Svazek 31. Hermann Lingg: Výbor básni. Přeložil Jaroslav 
Vrchlický. (129 str. a obsah; 60 kr. 

Svazek 32. Píetro Cossa: Nero. Drama o pěti jednáních. 
ÍS prologem a historickými poznámkami.) Přeložil Bed. Frida. 
(118 str.) 60 kr. 

Svazek 33. Thomas Moore: Lalla Rookh. Část prvá. Přeložil 
Dr. Frant. Krsek (i03 str.) 50 kr. 

Svazek 34. W. Goethe: Ifigenie v Tauridě. Činohra v pěti 
jednáních. Přeložil Ladislav Q u i s. (94 str.) 60 kr. 
Sbomik učitelský Sbírka spisfiv methodicko-didaktických. Ku po- 
třebě našeho učitelstva. Redaktor Josef Král. Svazek VI. a YII. 

V Praze, Alois Wiesner; 8. 

Sv. VI. Prodromus českých obratlovců. Soustavný přehled se 
stručnými diagnosami. Sepsal Dr. Frant. Bajer. S 58 obrazci. 
(XI a 260 str.) 1 zl. 60 kr. 

Sv. VII. Hry jarého věku. Uspořádal Martin Kozák. 1895. 
(I.— VI. a 7.-75. str.) 50 kr. 
Scribaui Alex., Rak a jeho chov. Dle Piichnerova spisku zpraco- 
val a nejnovějšími zkušenostmi doplnil. S 20 vyobrazeními. 

V Německém Brodě, Okresní hospod. Spolek; lex. 8. (38 str.) 
50 kr. 

Sedláček August, Hrady a zámky české. lUustrují bratří Lieb- 
sebe rove, J. Prousek a V. Král z Dobrévody. Běžné 
číslo sešitu 171.-180. Díl X. Sešit 7.— 16. Mladoboleslavsko. 

V Praze, F. Šimáček: fol. (Str. 101.— 272. a 18 kartonu mimo 
text.) Sešit za 65 kr. 

— Sbirka povésti historických lidu ^ českého v Cechách, na Mo- 
ravě i ve Slezsku. Viz Knihovna, Česká, zábavy a poučení, seš. 
1.— 4. 

ze Seebergů František, Odména ctnosti, aneb ditko Mariánské. 
Vzdělal a upravil H. Ch. V Chicagu, tiskem Benediktinu (702 
Alport Str); v. 8. (207 str.) 

Sehnal Lad., Dva zeleznični projekty d&ležité pro okresy : Ml. 
Boleslavský, Sobotecký, Jičínský, Lomnický, Packý a Turnov- 
ský. Se zvláštním zřetelem ku potřebám a prospěchům místním. 

V Jičíně, spisovatel (redaktor „Krakonoše"), tiskem Lad. Se- 
hnala; v. 8. (15 str.) 

Seifart K., Tisic a jedna noc. Viz Noc, Tisíc a jedna. 
Seinerád MUDr. Emanuel, Gholera v král. méstě Mladé Boleslavi 
a v okresu Boleslavském. Se šesti diagramy a plány král. města 
. Ml. Boleslavi a 38 obcí okresu Boleslavského. V Praze, spiso- 112 Seraová — Schillerovy Vycházky po Praace, 

yatel, (P. Néfiněra v Ml. Boleslavi kom.) tiskem MPolitikj"; 8. 
(90 8tr. a. 38 tab.) 

Seraová Matildx, V lávě. Viz Svaskj, Levné, novel, 24. 

Seznam graduovaných a diplomovaných lékařů^ lékámikA a zvěra- 
lékařá v Cecfiáck, na Moravě a ve Slezsku, V Praze, 1895., 
Spolek lékařů českých (Dr. Edv. Grégr kom.); kap. (116 str.) 
Příloha ku Kalendáři českýoh lékařů pro rok 1896. 

— hmyzu ěeského vydaný Společnosti pro fysiokracii v Čechách. 
CatftlogUB insectornni faunae bohemicae. I. — III. V Praze, Spo- 
lečnost pro fysiokracii v Cechách, tiskem Jul. Janů; v. 8. 

I. Hmyz polokřídlý (Rhynchota) {Heteroptera, Cieadina, PsyU 
lidae). Sestavil Ladislav Duda. 1892. (VII a 44 str.) 

II. Hmyz dvoukřídlý, (Mouchy — Ďipterá) v Cechách žijící. 
Sestavil Ferdinand Kowarz. (42 str.) 

III. Motýlové drobni (Microlepidoptera). Sestavil MDr. Otakar 
Nickerl. (VI a 38 str.) 

— odbornýcli spolků v království Českém, jez ěeskému odboru rady 
-zemědělské pro království České úředně oznámeny byly od pp. 
delegátů a spolků, sestavený na základě katastru^ jerus sdělen byl 
vys. c k. mlstodržiteUtvim (dle § 18. zemského zákona ze dne 
20. března 1891.) počátkem roku 1893. V Praze, Český odbor 
zeměd. rady; lex. 8. (38 str.) 

— Podrobný, mist ve Slezsku. Nově zpracován na základě výsledků 
sčítáni lidu ze dne 31. prosince 1890. Vydán cis. kr. statistickou 
ústřední kommissí. (Titul a text německo>česko-polský.) Ve 
Vídni, Alfred Holder; lex. 8. (94 str.) 1 zl. 30 kr. 

— předriáSek, kteréž se konaii budou na c. k. české universitě Karlo- 
Ferdinandově v Praze v letním běhu Í894. Letní běh počíná 
dnem 6. dubna a trvá až do posledního července 1894.) V Praze, 
c. k. č. akad. senát; m. 4. (44 str.) 20 kr. 

— Totéž. Přednášky v zimním běhu 1894-^95, (Zimní běh počíná 
dnem 1. října 1894 a trvá až do čtvrtku (exlns.) před květnou 
neděli 1896. Tamž ; m. 4. (42 str.) 20 kr. 

Shakespeare WilHam, Zkrocení zlé ženy. Viz Sborník světové 

poesie, sv. 26. 
Sťh&ffle Dr. Alb., Jádro socialismu. Viz Bibliotéky sociálních 

nauk číslo 2. 
Scheiuer Dr. Jos. E., Úvahy a řeěi Dr, Miroslava Tyrie, Viz 

TyrS Dr. Miroslav. 
Scherer MUDr. FrantiSek, Z potulek po některých dětských ne^ 

mocnících v Německu. Zvláštní otisk z „Časopisu lékařů Českých^. 

Roč. 1894. V Praze, spisovatel, tiskem Dr. Edv. Grégra; v. 8. 

Sstr.) 
iche Theodor, M. Tulii Ciceronis Cato maior de senecMe. Viz 
Ciceronis M. Tulii. 
Sf hillerovy Vycházky po Praze a okolL Řada II. a IV. V Praze, 
1895., spisovatel, tiskem Jindř. Mercy-ho; m. 8. 

Řada II. letohrádek Fe9'dintínda I. s obrazámeu, S úplným 
seznamem fresk v obrazárně. ^<- Zahrada královská ěi eÍH^tiá' 
(14 str.) 6 kr. 
Řada IV. Opatství Břevnovské. Památnosti chráaitt 0v< Markéty. 9chiaitt — Schwarz. 'Ifd 

Klášterní knihovna a maseum. Zahrada' kláiterní. Hřbitov Břev- 
no vský. (15 8tr.) 6 kr. 

Schmitt František, Nepřátelé cukrovky z řtíe iivoěiittva^ Pro pě- 
stitele cukrovky napsal a illustroval. V Hoře Kutné, 1895»» Karel 
Šolc; v. 8. (104 str. a inserty) 80 kr. 

Schneider Jan, Desatero přikázáni sadařských. Sedmero hlavniek 
hrickiii>. V Táboře, Karel Janský; tabella nást. 88X69 cm. 60 kr., 
na plátně napjatá s liStnami 1 zl. 40 kr. 

— doc. Josef, Chemie harvirstvi. Vychází přílohou ku Koželužským 
Listům. 

Schreyer Josef, SteUistika záložen českých v Cecháchy na Moravé 
a ve Slezsku za rok 1893. Z příkazu Jednoty záložen v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku sestavil. Ročnik X. V Praze, Jednota 
záložen; 4. (XII a 88 str.) 2 zl. 

Sehrutz Dr. O., Josef Uyrtl. Otisk z „Časopisu českých lékař&" 
1894. V Praze, spisovatel, tiskem Dra Édv. Grégra; lex. 8. 
(9 str.) 

Schubert Eduard, Methodika měřického tvaroznalstvi pro Scoly 
mUStanské a vysii třidy obecných Skol, Viz Knihovna učitelská, 
seš. 13.— 16. 

Schulz Ferdinand, Rozmluvy Čecha s Němcem. Vhodný způsob* 
aby Čech rychle se naučil jazyku německépau. Osmé, rozmno- 
žené, návodem k německému čtení, jakož i stručným přehledem 
německé mluvnice opatřené vydání. V Praze, Fr. Řiynáč; 8. 
(I.— XLIV. a 45. — 209. str. a inserty) v plátně váz. 1 zl. 

Sclllister, Biblický dějepis starého i nového zákona pro ěeské íkoly 
katolické v Americe, S 58 obrázky a mapkou, svaté země. Ne- 
změněný Schusterův text z r. 1887. Druhé vydáním S approbací 
nejdůstojnějšího pana arcibiskupa Patricia Augustina Fechena 
v Chicagu. V Chicagu, IIL, 1893., V. Keclík; v. 8. (2J8 str.) 

Schůze ^dúvěrnikú a valný sjezd strany lidové na Moravě vů ďtieeA 
21. a 22. dubna 1894. Viz Knihovna, Politická, pro lid, čís. 3. 

Schwarz AI., DaH z cukru, jeji vývin a vliv na průmysl cukemi 
v Rakousku. Zvláštní otisk z IV. ročníku „Časopisu pro průmysl 
chemický", 1894. V Praze, spisovatele (c. k. kontrolor daně 
z cukru v Meziříčí), tiskem FrantiSka Simáčka; lex. 8. (9 atr.) 

— Frant., Výklad zákona obecního {ze dne 16. dubfia 1864) a zá- 
kona o zastupitelstvu okresním (ze dne 25. července 1864) pro krá- 
lovství České, Spolu vysvětluje se říšský zákon o právu domov- 
ském ze dne 3. prosince 1863 a zemský zákon ve příčině opa- 
třování chudých ze dne 3. prosince 1868. (Připojeny jsou: Vzory 
k úřado vaflí a podáváni v záležitostech obecních a okresních a 
ukazatel věcný.) Praktická kniha pro úřady, hodnostáře a úřed- 
níky samosprávné, právníky, správy velkostatků a průmyslových 
závodů a občanstvo vůbec. Obsahuje vedle rozboru jmenovaných 
zde zákonů zásadní rozhodnutí vyšších orgánů samosprávných, 
úřadů politických a soudních, c. k. správního soudu a c. kr. 
říšského soudu v záležitostech, jež spadají do správy obecní a 
okresnL Třetí, opravené a valně rozmnožené vydání. Díl I. 
Zřízení obecní a řád voleni v obcích. Sešit 1. — 4. V Praze, J. 
Otto; v. 8 (Str. 1.— 256.) Sešit za 60 kr. 

8 114 Simoni — Slova pravdy. 

Simoni Dr. Jiři, Jak dosáhneme dlouhého věku f Nevjhnatelně po- 
třebná příruční kniha k léčení přirozenému pro vSeckj, kteří 
se uzdraviti a zdravými zftstati chtějí. V Bystřici při LimbuSi 
(Štýrsko), J. Juříková, tiskem knih- a kamenotiskárnj společen- 
stva v Přerově, (Ant. Michálek v Přerově kom.); 8. (300 str. 
s vyobrazeními v textu) 1 zl., v plátně váz. 1 zl. 50 kr. 

Sixta Ph. Dr, Václav, O granáte 8e stránky tvaroslovné^ optické a 
lučebné. Obsaženo ve Výroční zprávě c. k. gymnasia v Jindři- 
chově Hradci za Školní rok 1894. (Tabulka a 1.— 24. str.) 

Sjezd katolický v Brné ve dnech 30. a 3Í, července a 1, srpna. Viz 
Slova pravdy, čís. 13. a 14. 

SkftbiéeTSký A. M., Historie literatury ruské XIX, století. Viz 
tam. 

Skalik FrantiSek, Jiskry Eucharistické. 365 perutých slov o Nej- 
světější Svátosti oltářní. Kněžím i lidu věřícímu nasbíral ve 
spisech duchovních spisovatelů. V Olomouci, R. Promberger; 8. 
(157 str.) 50 kr., v plátně váz. 1 zl. 20 kr., v k&ži váz. 1 zl. 
40 kr. 

SkauniC Augustin, Obrázky z naieho lidu. V Praze, Dr. Frant. 
Bačkovský; 8. (159 str.) 75 kr. 

Skutkové svatých ApoStolů. Podle posledního vydání kralického 
z roku 1613. V Praze, Britická i zahranická společnost biblická; 
m. 8. (251 str.) 3 kr. 

Slabikář f Kratochvilným a veselý kalendář obrázkový na obyčejný 
rok 1895. S mnohými vyobrazeními. Hvězdářská část tohoto 
kalendáře jest od c. k. hvězdárny v Praze. Ve Vimperce, J. 
Steinbrener; lex. 8. (144 str., trhy a inserty) 50 kr. 

Slabý Frantiiek, Sv. Petr pasákem. Viz Prémie Umělecké Besedy 
v Praze na rok 1895. 

Sládek Jos. v., Starosvělské pisniSky a jiné pisnS. Druhé vydání, 
V Praze, J. Otto; m. 8. (94 str.) 40 kr. 

— Zvony a zvonky. Písně a hájky pro dítky. Illustr. M. Ale 8. 
Tamž; v. 8. (obraz a 96 str.) kart. 1 zl. 30 kr. 

Slavíček Mons. Antonín, Pohřebni řeči. Viz Heimbach P. 
Slavik JUDr., K otázce volební reformy. Načrtl. V Praze, spiso- 
vatel, tiskem Dra Edv. Grégra; m. 8. (82 str.) 

— MUDr. Alfred, O zřízení zemského ústředního hospodářského 
ústavu výzkumného pro království České, Viz Bělohoubek prof. 
Anf., MUDr. Alfred Slavík, prof. Dr. J. B. Lambl, Frant. Štolba. 

— Josef, O tělocvičné soustavě Sokolské, PřednáSky pro cvičitelský 
kurs „Sokolské župy Dolnorakouské". Ve Vídni, Sokolská župa 
Dolnorakouská; v. 8. (32 str.) 

— V, Oi, Prvých dvacet let tb. reál. a vys. pymnasia v Nov, 
Bydiově. Dle úředních pramenův a zpráv. Obsaženo v Dvacáté 
výroční zprávě reál. a vyš. gymnasia v král. věnuém městě 
Novém Bydžově za školní rok 18s)4, (1. — 22. str.) 

Slezsko, Místopis. Viz tam. 

^ova písma Svatého k upomínce na den 13. května 1894,, kterýmžto 

dnem svob. reý. církev v Praze samosprávnosti dosáhla. V Praze, 

Sbor ref. církve; kap. (14 str.) 

— pravdy. Laciné čtení časové. Vydává: Dr. Josef Burian. RoČ- I Slarák — Smilet. J15 

nik IV. Číslo 5.— 18. čistý výtěžek věnován jest Jednotě kat. 
TovarySft v Praze. V Praze, vydavatel, tiskem Cyrfllo-Methoděj- 
ské knihtiskárny (V. Kotrba) (G. Franci kom.); m. 8., čislo za 
2 kr. 

Čislo 5. Kře»tan$ké vychováni sirotkům, aby ze iádného ne9tal 
96 VaiUant! Výstraha, kteroaž napsal Petr Kopal. (16 str.) — 

6. Vrařte lidu ndboienslvi! PiSe Dr. Josef Burian. (16 str.) — 

7. a 8. U stolu Moudrosti, časová úvaha. Napsal Frant. Žák. 
— Zakládejte jednoty ! Na uváženou napsal Dr. Jos. Burian. 
(30 str.) — 9. a 10. Všecko společně. Víickni stejným dilem! I. 
a II. Sociálním demokratům pfiSil na záda Petr Kopal. (16 a 
16 str.) — 11. Milosrdenstvi neb ivindlf Napsal Vlastimil 
Pravda. (16 str.) — 12. Škola socialni demokracie. Napsal 
— al. (16 str.) — 13. a 14. Oéel posvěcuje prostředky aneb také: 
Kdo v té peci sedá, jiného tam hledá. I. Napsal > Francesco 
Veridico. — Sjezd katolický v Brně ve dnech 30. a 31, ěer» 
věnce a i. srpna, (32 str.^ — 15. Čeho se anarchista přece bál I 
Kratochvilné vypravováni od Petra Kopala. (16 str.) — 16. a 
17. LibercdismuSy socialismus y anarchismus. Na prvním sjezdu 
katolíků v Brně přednesl Dr. Rudolf Horský. (82 str.) -^ 18. 
Reformátor, Obrázek z nové doby. Napsal A. D. (16 str.) 

Slovák, Dobrý, Janoiik, junák svobody. Povést zo zaSlých časov. 
8 titulním obrazom JánoSíka. V Pittsburgu Pa, (Sev. Amerika) 
1893., P. V. Rovnianek & Com. í 8. (60 str.) 60 ctů. 

Slavniěek cizích slov. Viz Šípek-Rozpakovský Ladislav. 

— samoznakú a zkrácenin, jejich odvozenin a spojenin, jakoi 
i mnohých jiných stálých zkralkA těsnopisu ěeského dle soustavy 
Qabelsbergerovy, Viz Kettner Jindfích. 

Slovník dzich slov. Viz Šípek Ladislav. 

~ cizojazyčný. Viz Sbírka vynikajících spisů, III. 

— ěesko-němeeký. Viz Vymazal Fr. 

— ěesko-ruský. Viz Váňa Jan. 

-^ franeouzsko-ěeský. Viz Herzer Dr. Jan a Čeněk Ibl. 

— latinsko-ěeský. Viz Křižkův Slovník, Žába Dr. Gustav. 

— mistopisný. Viz KotySka Václav. 

— naučný. Viz Ottův slovník naučný. 

— Nehomérovský, řeckoČeský. Viz Lepař Frantiěek. 

— Německočeský. Viz Sterzinger PhiL C. Jos. V. 

— Stí-uěný, paedagogický. Redaktoři Jos. Klika a Jos. Sokol. 
SeSit 23.-29. (Dílu IlI. seS. 1.— 7.) Kongresy vych.j- Mocnost 
vyučováni) V Praze, Odbor literámě-paedagogický při Ústředním 
spolku jednot učitelských v Čechách a podporou české Aka- 
demie císaře Františka Josefa, tiskem Edv. Beauforta; lex. 8. 
(Str. 693.— 916.) SeSit za 26 kr. 

Slunce a deUicek. (Obrázková knížka s textem.) V Praze^ A. Stdrch 
syn}; 8. (14 str.) 30 kr. 

Smělý Václav, Německá cvičebnice pro ikoly měifanské. Nezmě- 
něný otisk textu z roku 1889. V Praze, spisovatel (Hofer a 
Klouček kom.); v. 8. (184 str.) kart. 45 kr. 

SmileS Samuel, Karakter, Se svolením spisovatelovým z angli- 
ckého přeložil Prof Dr. V. E. Mourek. Druhé vydání. Vyda- 

8* 116 Smiles — Soukop Jan Nep. 

vatel a nakladatel J. Doležal. SeSit 5. --12. V Praze, 1895., 
v komisi Fr. Řivnáče; 8. (Str. 129.— 397.) Sešit za 20 kr., na ve- 
linu za 30 kr. — Úplné. (397 str.) 2 zl. 60 kr., v plátně váz. 
3 zl. 60 kr.y na velinu 3 zl. 50 kr., v plátně váz. 4 zl. 70 kr. 

Smiles Dr. Samuel, Život a práóej čili črty póvahopisné o lidech 
pilných, vzdělaných a geniálních. Anglicky napsal. Autorisovaný 
překlad Český od Ferdinanda C ísaře. V Roudnici, A. Mareš; 8. 
(Xn a 242 str.) 1 zl. 20 kr. 

Smolík Josef, Praaské groSe a jejich dUy. Viz Rozpravy České 
Akademie, Tř. I. R. III. Č. 3. 

Smrček Antonín, Plavidla komorová, zdvihadla lodni, železnice 
lodni. Srovnávací studie se zvláštním zřetelem na jich užití na 
budoucím průplavu Dunajsko-Vltavsko-Labském. V Praze, c. a 
k. dvorní knihtiskárna A. Haase; v. 8. (45 str.) 

Snář, Viz Storchňv Nejúplnější egyptsko-perský a chaldejský 
obrázkový snář. 

Snop, Motolské noviny. Sylvestrovský časopis pro město Smíchov. 
Smíchov 1893—94. Ročník V. Číslo 1. Majitel, vydavatel a od- 
povědný redaktor V. O. Stracka. Tiskem L. Ballenbergra na 
Smíchově ; fol. (4 str.) 10 kr. 

Sobota Emil, O dopravě zhoži po drahách rakouských, K užitku 
českého živnostnictva a obchodnictva napsal. V Plzni, Ignác 
Schiebl (Jiří Faustus kom.); 8. (88 str.) 60 kr. 

Sobek František, Dějiny vSeobecné pro nižii třídy Skol středních. 
Díl II. Věk střední. Třetí, opravené vydání. S 30 vyobrazeními. 
V Praze, I. L. Kober; v. 8. (91 str. a obsah) 55 kr., v plátně 
váz. 75 kr. 

— všeobecný zeměpis. Díl prvý pro prvou třídu gymnasijní. Třetí 
vydání. S 22 obrazci. Tamž, 1893.; 8. (předmluva, 89 str. a 
obsah) v plátně váz. 72 kr. 

Sokol Josef, Dějepisné učeni pro mládež dospělejší. Viz Rádce, 
Paedagogický, díl VII. 

Sokol, Společenský ' zpěvník český. Sestavil Fr. A. Urbánek. 
Sedmé vydání. V Praze,. Fr. A. Urbánek; m. 8. (331 str.) 40 kr., 
kart. 50 kr. 

Solpera prof. K., Nový průvodce po Jindř. Hradci a rozhledy po 
jeho okolí. Dle příslušných spisů starších pro krátký pobyt 
v městě upravil a českým turistům věnuje. V Jindřichově 
Hradci, Místní odbor „Klubu českých turistů^, tiskem A. Land- 
frasa Syna; m. 8. (35 str. a inserty) 10 kr. 

Soltészová. Viz Marótby-Soltészová Elena. 

Sommer Jan, Aritkmetika pro nižSi gymnasia, S 10 obrazci. 

• V Praze a ve Vídni, F. Tempsky; v. 8. (220 str.) 1 zl., váz. 
1 zl. 25 kr. 

Soukal Josef, Kytice jarnú Ročník II. Viz Knihovna, První mo- 
ravská obrázková, pro českou mládež. Čís. 3. a 4'. 

— Nový gratulant pro mládež. V Telči, Emil Šolc; 8. (222 str.) 
50 kr. 

— V jařmu nepřátelském. Viz Knihovna, První moravská obrázková, 
pro českou mládež, čís. 13. a 14. 

Soukop Jan Nep. (Životopis.) Viz Halouzka Jan. Southworthová — Spisy, ČesW, pro mládež. 117 

Southworthová E. D. E. N., Ihnael, aneb vleutnim prUinénim, 
Román ve dvou dílech. Milwaukee, Wis, 1893., Ant. Novák; 

8. díl I. (712 8tr.) 1 doll, díl II. (528 str.) 75 ctů. 

Sova Antonín, Soucit a vzdor. Básně. V Prače, J. Otto ; m. 8. 
(106 str.) 50 kr. 

Spilka Jan, Obecni účetnictví Stručný návod k vedení obecních 
účtů se zvláštním zřetelem na poměry venkovských obcí. Dle 
Jana Kasalovského spracoval a příslušnými vzorj opatřil 
a doplnil. V Třebíči, J. F. KubeS; m 4. (28 a 8 str. a 44 ta- 
bulek) 1 zl. 

Spis, Pamétnif devátého sjezdu Jednotí/ samosprávných úředníků 
obecních a okresních v království Českém konaného ve dnech 8. a 

9, září 1894 v královském mésté Čáslavi pod záStitou slavného 
okresního výboru a slavné městské rady tamSe, PéČí Rudolfa 
Kutiuj. Na Král. Vinohradech, Jednota samosprávných úřed- 
níků obecních a okresních v království v^eském, tiskem B. 
Grunda a V. Bvatoně; v. 8. (96 str. s vyobrazeními v textu a 
inserty.) 

— Pamétníf ku čtyřicetileté památce založení Jednoty katolických 
tovaryH v Praze^ 1852—1892. V Praze, 1892., Jednota ; v. 8. 
(20 str.) 
Spisů Dědictví Komenského čís. 3. — 5. V Praze, Spolek Dědictví 
Komenského (exp. J. Dolenský), tiskem B;^ Stýbla; v. 8. 

Číslo 3. Jana Amosa Komenského Beci Potocké, Z latiny 
vyložili Fr. J. Zoubek a Jan V. Novák. (XI a 89 str.) 
90,kr., váz. 1 zl. 10 kr. 

Číslo 4. Roienka. Rozhledy po školství a písemnictví paedaj^o- 
gickém. Ročník I., 1894. Uspořádal prof. Dr. Jan V. Novák. 
(25*^ str.) 2 zl. 60 kr., váz. 2 zl. 90 kr. 

Číslo 5. Speciální methodika učby slohové ve ikolách obecných* 

Stupeň dolní a střední. Sepsal Václav Franěk. (V a 259 ^str.) 

1 zl. 80 kr., váz. 2 zl. 10 kr. 

^ musejní^ číslo CLXV. Viz Bibliothéka, Novočeská, čís. XXXI. 

Spisův spolku tiskového Čís. 1. a 2. Viz Hlasy katolického spolku 

tiskového. 
Spisy s České, pro mládež. Čís. 38.-42. V Praze, A. Storch syn; 8. 

Cis. 38. Dvacet měsíců na pustém ostrově. Dle zpráv ůčastníkft 
sepsal F. V. Houška. K druhému vydáni upravil Fr. A. Z e- 
man. S barvotiskovým obrázkem. (132 str.) 1 zl. 

Čís. 39. Z naHchluhů, Povídky ze života mládeže. Vypravuje 
Eliška Krásnohorská. S barvotiskovým obrázkem. (96 str.) 
70 ^kr. 

Čís. 40. Z ladných krajův. Cestopisné obrazy z Posázaví. Na- 
kreslil J. V. Neudoerfl. S mapkou a 7 obrázky. (131 str.) 
1 ^1. 

Čís. 41. Práce zvítězila. Původní povídka. Napsal Ladislav 
B en ýSek. S původním barvotiskovým obrázkem. (91 str.) 60 kr. 

čís. 42. AlexaSka Meněikov^ moskevský paStiěkářik. Výňatek 
z dějin ruských za cara Petra Velikého. Ze spisů Františka 
Hoffmanna. ZČeštil Frant. Boh. Tomsa, Druhé, opravené 
vydání. 8 barvot. obrázkem. (107 str.) 70 kr. It8 Spolek, Nejdfilež. čes. — Stav osob pfi c> 1c. unív. 

Spolekf Nej důležití jH tíeaký^ jest Národní Jednota Severočeská. 
V Jilemnicí^ AI. Jíeubert; v. 8. (25 str.) 5 kr. 

Springer Josef, Český kaU^og Uhliografickj za rok 1893, Nové 
rady ročník V. Pomoci České Akademie císaře Frantifika Josefa 
pro vědy, slovesnost a uměni. V Praze, Spolek Českoslovanských 
knihkupeckých účetních; 8. (XXI a 226 str.) 1 al. 50 kr. 

Spurný J., KoSeluzatvi. Vychází přílohou ku „Koželužským Li- 
stům". 

v 

— Obuvnictví. Vychází přílohou ku „České Práci**. 

Srp Josef M., Divadelní ^kola. Viz MikuIáS Boleslavský Josef. 

— Vybrané sólové výstupy. Viz Výstupy, Vybrané sólové. 
SrSeh. Šibřinkový list Sokola Žižkovského Upravil J. V. Ale- 
xander. V Žižkově, Záb. odbor Sokola; 4. (4 str.) 10 kr. 

Stálý Frant., Krvavý soud Čili duch Heřmana z Veletie. Viz 
Storchova Knihovna povídek z blízkých i dalekých krajfi, sv. 69. 

Stankovský J. J., Vnui^ka farářova. Historický román z dob 
utrpení národa Českého. V Praze-Karlíně, Rudolf Storeh; 8. 
(227 stt.) 84 kr. 

Stanley Henry M., V nejtemnéjU Africe neboli hledání, zachrá- 
nění a ústup Emina, guvernéra Aequatorie. Přeložili Gustav 
Dorfl, Eliška Krásnohorská a Primus Sobotka. Laciné 
vydání pro lid. SeSit 1.— 15. Díl I. a H. V Praze, Jos. R. 
Vilímek; v. 8. SeSit za 16 kr. 

Díl I. (SeS. 1.— část. 11.) (XVI a 323 str. a mapa) I zl. 
50 kr., váz. 2 zl. aneb 2 zl. 50 kr. 

Díl n. (SeS. část. 11.-15.) (Str. 1.— 128.) 

Stanovy spořitelního a záloženského spolku, v . . . zapsaného spole- 
(íenstva s ruíenim neobmezeným, V Roudnici, tiskem A. MareSe, 
nákl. vl; 8. (40 str.) 

Starkel Romuald, Vypravování o králi Janu Sobéském. Viz Bi- 
bliotéka mládeže, seš. HI. 

Starý K., Vlastnosti dobré hospodyně. Obsaženo ve Výroční zprávě 
vySíí dívčí Školy král. hlav. města Prahy za školní rok 1893— 
94. (3.— 11. Btr.) 

— Karel, Ze života opic. Viz Sbírka spisů pro mládež vynikajících 
českých spisovatelů, čís. XIII. 

— Vácslav, Arithmetíka pro první^ druhou a třetí třídu Skol recď 
ných. Šesté, opravené vydání. V Praze a ve Vídni, F. Tempsky ; 
v. 8. (VI a 284 str.) 1 zl. 35 kr., v plátně váz. 1 zl. 80 kr. 

Statistika veřejného (Jiudinství v království Českém z nařízení slav. 
zemského výboru^ sestavená statistickou kanceláří zemidélské rady 
pro království České na základe individuálního setření z r, 1890. 

V Praze, v komisi J. G, Calve*-ho knihkupectví; lex. 8. (XXV 
a 71 str. a 3 mapy) 1 zl. 50 kr. 

Statuty Organísaéníy méstské vyiH obchodní ikoly v Proatéjové, 

V Prostějově, nákladem vlastním ; 8, (9 str.) 

— Organisaiíní, obchodní (academie v Chrudimi, V Chrudimi, Ob- 
chodní akademie; 8. (14 str.) 

Stav osob při c. k. české universitě Karlo^FerditMndovS v Praze na 
poiátku roku 1895, V Praze, c. k. č. akad. senát, tiskem misto- 
držitelské knihtiskárny; m. 4- (40 str.) Stecker Karel. Storchova knihovna pov. I19 

Stecker Karel, hud. skla«^atel, prof. při pražské konservatoři a ře- 
ditel kůru při chrámě VorŠilském. 8 podolásnou. (ZvláStni otisk 
z „Kalendáře českých hudebníkův*, r. XIII.) V Praie, Fr. A. 
Urbánek; kap. (10 str.) 10 kr. 

Steinmanil Vilém, Homerova Ilias, Viz tajn. 

Stejný Dr. Tomáš a Fr. St., Rozpravy sociálné politické, V Praze, 
spisovatelé, v komisi Dra. Frant. tíačkovského; 8. (159 str.) 
80 kr. 

Sterzinger Phil. C. Jos. V., Nimeckoieskj slovník. Za pomoci 
četných odborníků sestavuje. , . PřehliŽi Prof. Dr. V. E. Mou- 
rek. SeSit 4.— 20. r%íu(ti)t{0tt— ©íemcntar.) (Titul česko-něme- 
cký). V Praze, J. Otto; lex. 8. (Str. 113.— 792.) SeSit za 40 kr. 

Steude lic. theol. E. G., M<Ueriál%smu8 a křestanstvi. Viz Obrana 
pravdy, seš. 1. 

Steyskal J. St., Uměni teckovaci v otázkách a odpovédich Zábavná 
hra pro dlouhé zimni večery. V Mor. Ostravě, 1895., Julius 
Kittl; m. 8. (24 str.) 5 kr. 

Stín A. G., Historie literatury ruské XIX, stoletL Viz tam. 

Sto let práce. Viz Let, Sto, práce. 

Stoklasa Dr. Julius, Studie o superjosfaiech. Oásf první. V Praze, 
spisovatel, tiskem Dra Ed. Grégra (Fr. Řivnáč kom.); v. d 
(72 str. a 3 tabulky) 1 zl. 20 kr. 

StoUa ^íBaím mtiffítenri) o \oíiáx\, ^o je^o fmtti wt)ba( $. 2lodef 
^a^er. ^ fíomenffej řeči pobdioa gr. Sí^id^arb Dfwalb. U\\\vMůVĎá, 
^nigočfa. Tnrč. Sv. Martin, vydavatel, tiskem knihtlač. úČast. 
spolku; 8. (76 str.) 15 kr. 

Storcha Rudolfa Hezounké pohádky, 12 svazečků. V Praze-Karlíně, 
Rudolf Storch ; m. 8. (po 10 str.) po 5 kr. 

Obsahuji; Červená karkulka. — Kocour v botách. — Kouzelná 
laJmt. — O Palečku, — O Popelce. — O zlaté rybce, — Osel 
kapelníkem, — Perníková chaloupka. — Sedm havranů, — 
Snézenka, — Stolečku prostři se. — Zakletý zámek, 

Storchova Knihovna povídek z blízkých i dalekých krajů. Svazek 
41. — 70., 78. Tamž; m. 8. Svazek za 15 kr. 

Svazek 41. Lupié Bahinský, jeho Uvol a smrt. Povídka z ne- 
dávné doby od Frant. Hurta. (47 str.) — 42. KřU na skále. 
Povídka z ostrovů Tichého oceánu. Napsal Frant. Hurt. (46 
str.) — 43. V zajetí tekinském. Povídka z výpravy Rusů na Merv 
v Asii. Mládeži i dospělým vypravuje J. Fr. Chalupa. (47 str.) 
— 44. Sněženka, dcera pohlavárova. Povídka z pustin severo- 
americký^ch. Napsal A. B. Šťastný. (47 str.) — 45. Morel, ci- 
kánský vůdce. Povídka ze života kočovného národa. Napsal A. 
B. Šťastný. (47 str.) — 46. Vražda v balonu. Povídka z Francie 
od Frant. Hurta. (47 str.) — 47. Von Alvaro, lupič z hor. Po- 
vídka ze Španělska od Fr. Hurta. (47 str.) — 48. StraHdlo 
v umrlčí komoře. Povídka z nedávných dob. Napsal J. M. Ro- 
novský. (47 sti*.) — 49. Ze života otrokův amerických. Vzdělal 
V. Černý. (48 str.) — 60. Zločincův itědrý den. Povídka od 
Frant Hurta. (47 str.) ~ 51. Loupežnický zámek. Povídka od F. 
J. Orlického. (47 str.) — 52. Zavražděni sv, Václava, Po- 
vídka z dávnověkosti Čech od Frant. Hurta. (47 str.) — 53. 120 Storchovo nár. loot. div. — Sforcbfiv Nejúpl. snář. 

Pii9tj Ostrov MofUe ChrUío. S poažítfm románu A. Damasa vy- 
pravuje Frant. Krátký. (47 str.) — 54. StraUdlo ve starém 
hradi. Pravdivý pHběh z vypravování dědova napsal V. Or- 
lický. (47 8tr.) — 55. Poklad námorniho lupiče. Ze vspominek 
lodního inženýra. Povídka pro mládež od Karla Chalupy. 
(48 str.) — 56. Stará truhla z hrahici hrobky. Povídka od Fr. 
Hurta. (47 str.) — 57. Mlynář a jeho dUé. Dle pravdivé udá- 
losti vypravuje M. Bitzius. Volné přeložil J. V. O. (48 str.) 
— 58. Na lovu vehyh, Pfíhody hocha v ledovém moři. Dle O.. 
Bergera volně vypravuje K. Cha. (48 str.) — 59. Smrt Anti- 
lopy^ náěelnika Mandánú, Povídka ze života Českých vystěho- 
valců v Severní Americe. Mládeži i dospělým upravil V. St. 
Šustr. (48 str.) — 60. Hrohnik MtUous. Povídka z venkova od 
Frant. Hurta. (47 str.) — 61. Poprava na staromístakém rynku. 
Obrázek z dějin českých od Frant. Hurta. (47 str.) — 62. Lon- 
djnůkj loupeznik. Skutečný příběh z ruchu velkého města na- 
psal J. Orlický. (48 str.) — 63. Na paluM lodi otrokářaké. 
Povídka. Napsal Čeněk Ka lan dra. (48 str.) ~ 64. fVa Dia- 
volOf nácelnÓc banditů vlaSskýeh. Vypravuje Frant. Dlouhý. 
(47 str.) — 65. Tajemstvi hraběei hrobky. Povídka. Napsal J. 
M. R o n o v s k ý. (64 str.) — 66. Poprava na krvavých schodech. 
Pověst česká od Frant. Rychlého. (48 str.) — 67. Tajemni 
rytíř 8 umrlH hlavou. Strafiidelná pověst. Dle starého pravdi- 
vého příběhu napsal L. TřemSínský. (64 str.) — 68. Zvon 
duchů v loupežnické v^ži. Dle staré strašidelné pověsti z rytíř- 
ských časů napsal L. Třemíenský. (47 str.) — 69 . Krvavý 
soud čili duch Hermana z Veletic. Vypravuje Frant, Stálý. 
(48 str.) — 70. Nocni přiSery. Vypravuje Frant. Hladký. (48 
str.) — 78. Proroctví slepého mládence. Vypravuje Frant. Hurt. 
(48 str.) 

Storchovo národní loutkové divadlo. Sv. LVI. — LIX., LXH., LXVIIL, 
LXIX., LXXin., LXXIV. V PrazeKarlfně, Rudolf Storch ; m. 8. 
Sv. 69 za 12 kr., ostatní po 6 kr. 

Sv. LVI. Pan Financ ze zámku. FraSka ve 3 jednáních. Pro 
dětské divadlo napsal Fr. H urt. (32 str.) — Sv. LVIL Strakonický 
dudák. Báchorka ve čtyřech obrazech. Pro dětské divadlo na- 
psal Fr. Hurt. (32 str.) — Sv. LVIII. Car a tesař. Veselohra ve 
3 jednáních. Dle starSí látky pro dětské divadlo upravil Fr. 
Hurt. (32 str.) — Sv. LIX. Meluzina. Báchorka ve 3 jednáních 
s předehrou. Pro dětské divadlo napsal Fr. Hurt. (3f str.) — 
Sy. LXII. Doktor Faust. Báchorka ve 3 jednáních. Pro dětské di- 
vadlo napsal Fr. Hurt. (32 8tr.)—Sv. LXVIII. Bruncvíky knize 
iieské. Rytířská hra ve 3 jednáních. Dle Tyla pro dětské di- 
vadlo upravil Fr. Hurt. (32 str.) — Sv. LXIX. Cesta kolem svéta 
za 80 dní. Výpravná hra o 6 obrazích s předehrou a dohrou. 
Pro dětské divadlo upravil Fr. Hurt. (64 str.) — Sv. LXXIII. 
Brněnské kolo. Báchorka ve 3 jednáních. Dle Klicpery pro 
dětské divadlo upravil Fr. Hurt. (32 str.) — S v. LXXIV. Pokojný 
dům, FraSka. Dle staríí látky pro dětské divadlo upravil Fr. 
Hurt. (32 str.) 

Storchův Nejúplnéjií egyptsko^perský a chaldejský obrázkový snářy Stráň — ze Sattn«rfi. 121 

obsahujici výklady vSech snů dle nejosvědéenějSích a nejvyzkou- 
SenSjSfťh pramenft. Třetí, valně rozmnožené a doplněné vydáni. 
Se 600 obrázky čili 1000 znázorněními. Tamž ; v. 8. (196 str. a 
6 tabulek) 60 kr., váz. 65 kr. 

Stráň Alex., Dvojí sukno. Cenou poctěný román ze současných 
sociálních poměrfi českých. Illustroval tušovýÉii kresbami Josef 
Ullrich. (Svazek tento obsahuje obrázkovou Část vSech čísel 
„lllustr. Kurýra" od 8. Července do 23. prosince 1894.) V Praze, 
1895., nákladem vlastním, tiskem Národní tiskárny a naklada- 
telstva; foJ. (649.— 1228. str.) 1 zl. 80 kr. 

Strassi^r Josef, BoH soud. Viz Dědictví Maličkých. 

Stréit Česká. Kalendář českých menSin na rok 1895. Ve prospěch 
Národní Jednoty Severočeské a Národní Jednoty Poiamavské. 
V Praze, 1895., nákladem vlastním, tiskem Edvarda Beauforta ; 
m^ 4. (obraz 184 str., trhy a inserty) kart. 50 kr. 

— Čestná, před nejsviíéfi{ Svátosti oltářni, Ptírační kniha arcibra- 
trstva věčného klanění-se nejsv. Svátosti pod ochranou sv. Be- 
nedikta k vysvobození duši z očistce, III. řádu sv. Benedikta a 
benediktinského spolku kněŽí. Sedmé vydání sestaveno podle 
„Čestné Stráže^ P. Kristina Plodka, P. Anselma H. „Tabernakel 
und Fegefener^ a „Pietas benedictina", které spisy přisluSnou 
duchovní vrchností jsou schváleny. V Brně, Pap. knihtiskárna 
benediktinů; m. 8. (236 str.) 76 kr. 

Strer prof. Frant., O chemické theorii akkumulátorú Obsaženo 
v Patnácté výroční zprávě obecního vySSího gymnasia ve Vy- 
sokém Mýtě za ikolní rok 1893—91. (5.-25. str. s vyobrazeními 
v textu.) 

Strindberg; August, Manželství, Viz Bibliotéka, Vzdělávací, sv. 21. 

— Radost života. V Praze, Časopis Moderní Revue; m. 8. (31 str.) 
20 kr. 

Strnad Jindřich, Katechismus zpěvu sborového. Sbormistrům pě- 
veckých jednot českých. V Plzni, spisovatel, tiskem J. R. Porta, 
v kommissi Kočího a Finkeho; 8. (28 str.) 20 kr. 

— Josef, O založeni královského města Plzně. Viz Publikací měst- 
ského historického musea v Plzni číslo II. 

Stroupežnický Lad., Dramatická dila. X. Pani mincmistrová. Ve- 
selohra o jednom jednání. Druhé vydání. V Praze, F. ŠimáČek; 
m. 8. (81 str.) 40 kr. 

Stadničková Božena, Gratulant a deklamator. Sbírka 112 přání 
a 60 básniček pro naSi mládež. V Praze. A. Reinwart; 8. 
(90 str.) 60 kr. 

Sudermann H., Domov, Viz Knihovna, Divadelní, 1. 

Suchar da prof. Dr. Ant., O jisté ploie různosměrek Šestého stupně. 
Obsaženo ve Výroční zprávě cis. král. české realky pražské za 
školní rok 1894. (Tabulka a ].— 12. str.) 

— Stanislav, Ukolébavka. Viz Prémie Umělecké Besedy v Praze 
na rok 1895. 

Suchenius Miroslav, Amor. Nový tajemniček lásky. V Třebíči^ 

Jindřich Lorenz; tob. (127 str.) váz. 20 kr. 
ze SuttnerŮ Berta, Odzbi-ojte! Yiz Beaufortova Vzdělávací knihovna, 

ser. II, 122 Sfiva — Svazky, Levné, novel. 

Sůva, Denník políticko-socialně-petrolejni s tendeuuí kiiačakovoa. 
Klapačka, Nevázaný orgán veSkerých po světě kosů. V Chru- 
dimi 31. prosince 1894. Vjcházi vždy o Sylvestm ve vel. fol. 
(2 8tr.) tiskem a nákladem St. Pospíšila zetě (J. SchoUe) v Chru- 
dimi za 10 kr. 

Svátek Josef, iánna z Kunitátu. Historická povídka z časů Vla- 
dislava H. Jagellonce. (Zábavní příloha k ^Pražskému Den- 
níku''.) V Praze, místodržitelská knihtiskárna; 8. (Do kon^^e 
roku 189i^vySlo dílu I. 166 str., dílu II. str. 1.— 52.) 

— Dějiny Cech a Moravy nové doby. Knihu I a II. sepsal Dr. 
Antonín Hezek, pokračuje . . SeSit 26. — 34. V Praze, I. L. Ko- 
ber; 8. (Knihy ITI. str. 241.-461., titul a předmluva a knihy IV. 
str. 1.-21,6.) SeSit za 30 kr. 

— Dějiny Cech a Moravy nové doby. Knihu I. a 11. sepsal Dr. 
Antonín Rezek, pokračuje.. Kniha třetí. Vladařeni ciaaře a 
krále Leopolda I. Díl II. Napsal Josef Svátek. Tamž; 8. (451 
str.) 3 zl., váz. 4 zl. 

— Don César a Salomena. Viz Vilímkova Illustrovaná knihovna 
rodinná, VIII. 

— Pád rodu SmiHek^ch, Historický román. (Zábavní příloha ku 
„Pražskému Denníku'^.) V Praze, 1893., tiskem místodržitelské 
knihtiskárny; 8. (Str. 321.— 723.) 

— Panováni Josefa I, a Karla VI. Sešit 1. a 2. V Praze, I. L. 
Kober; 8. (Str. 1.— 72.) SeSit za 20 kr. 

— Posledni Budovec. Viz M»tice lidu, čís. 1. a 2. 

— Povstáni lidu selského v Cechách roku 1680. Jako příspěvek ke 
kulturním dějinám českým líčí. (Otisk částečně z „Česko-mo- 
ra.vské Kroniky. Dílu Ví.") V Praze, I. L. Kober; 8. (96 str.) 
50 kr 

— Sebrané dějepisné romány. Sešiti. — 8. Díl I. Tajnosti Pražské, 
Romány z roku 1848. V Praze, Dr. Frant. Bačkovský; 8. (Str. 
1.— 384.) SeSit za 20 kr. 

— Vladařeni cisaře a krále Leopolda L Část II. Viz Rezek Dr. 
Ant. a Josef Svátek. 

Svatopluk. 1868—1893. V Brně, 1893., Řemesl. beseda „Svatopluk"; 
4. (32 str.) 

Svatova Tereza, Selské črty. Viz Libuše, čís. 2. 

Svatý Antonin. Kalendář. Viz Antonín, Svatý. 
Svazky, Levné, novel, 2. — 36. V Praze, F. Simáček; 8. Číslo za 
10 kr. (Vždy 6 čísel pohromadě v plátně váz. 80 kr.) 

2. Georges Ohnět: NeUěsti tety TJrítdy, Povídka. Z frančiny 
přeložil E. V. Hynek. (64 str.) 

3. Iza Sawická: Bez návratu. — Lítost, — Po«Zt*fea. Povídky. 
Z polštiny přeložila Božena Kvapilová. (80 str.) 

4. Giovanni Verga: Sedlák kavalír a jiné novely, Z vl«$tiny 
přeložila Marie Kalasová. (68 str.) 

5. D. V. GrigoroviČ: Vyučená v pohostinství, Uumoroska. 
(92 str.) 

6. Jean Richepin: Bizarmi smrti, Z frančiny přeložil Bm. 
z Čeňkova. (62 str.) Svazky, Levné, novel. 123 

7. Moric J o k a j : Cikánský baron, Z maďarštinj přeložil Fr. 
Brábek. (112 str.) 

8. Luis Alfonso: Rukavička, Ze špnnělfitiny přeložil O. S. 
Vet ti. (96 str.) 

9. Helena Njblomová: Když listi padá. Povídky. Ze Švéd- 
štiny přeložil Hugo Kosterka. (82 str.) 

10. Edmondo de Amicis: Vojenské povidky, Z vlastiny pře- 
ložil Vácslav Hanuš. (68 str.) 

11. A. S. PuSkin: Piková dáma a jiné novely. Z ruStiny 
přeložil V. MrStík. (71 str.) 

12. Mikuláš Jósika: Nevěrni věrni, Z maďarStiny přeložil 
Gustav Narcis Mayerhoffer. (80 str.) 

13. D. Pedro A. de Alarcon: Proroclvi a jiné novely. Ze 
Španělštiny přeložil A. Pikhart. (91 str.) 

14. Adolf Dygasiňski: Hlad a láaka. Z polStiny přeložil 
B. V. Ko něžný. (84 str.) 

15. F. Anstey: Mluvicí kúh a jiné novely. Z angliSiny pře- 
ložil Richard Jiřík. (83 str.) 

16. Jules Lermina: Buď — anebo! Z frančiny přeložil Be- 
dřich Frida. (104 str.) 

17. Xaver Š^tndor Ojalski: Procf a jiné novely. Z chorvat- 
Stiny přeložil Štěpán Beran. (96 str.) 

18. Edgar Allan Poe: Pád domu Usherových a jiné novely. 
Z angličiny přeložil Vácslav Černý. (67 str.) 

19. Holger Drachmann: Z more a pobřeži. Z dánštiny pře- 
ložil Vácslav Patej dl. (64 str.) 

20. Edmondo de Amicis: Vojenské povidky. (Slatecnosi, — 
Syn pluku), Z vlaStiny přeložil Vácslav Hanuš. (91 str.) 

21. Prosper Mérimée: Carmen. Z franČiny přeložil Josef 
KoSátecký. (84 str.) 

22. Michal Balucki: Jinak hlava^ jinak srdce. Z polStiny 
přeložil Arnošt Schw ab-P o labský. (64 str.) 

23. Edgar Allan Poe: Vraždy v ulici Morgue. Přeložil Václ. 
Černý. — Studně a kyvadlo. Přeložil E. Rodr. (84 str.) 

24. Mat. Seraová; V lávě. Zvi. přel. Vác. Hanuš. (80 str.) 
26. Jean Richepin: Bizarmi smrti. Z f ran Činy přeložil Em. 

z Čeňkova. II. (80 str.) 

26. V. NěmiroviČ DanČenko: Zlato, zlato, zlato! Z ruS- 
tiny přeložil Fr. Mach. (94 str.) 

27. Bret Ha rte: Thankful Blossomova. Z angličiny přeložil 
J. J. BeneSovský-Veselý. (76 str.) 

28. G. A. Becqner: Paprslek luny, a jiné povidky. Ze špa- 
nělštiny přeložil Jan Červenka. (67 str.) 

29. Moric Jokai: Souboj s Bohem. Z maďai*Stiny přeložil G. 
N. Mayerhoffer. (64 str.) 

30. Holger Drachmann: Z moře a pobřeži. Řada II. Z dán- 
štiny přeložil Vácslav Patej dl. (62 str.) 

31. Guy de Maupassant: Zbabělec a jiné novely. Z fran- 
činy přeložil Pavel Projsa. (78 str.) 

32. Enríco Castelnuovo: Před odjezdem. Z vlaStiny pře- 
ložil Vácslav Hanuš. (83 str.) 124 STéndckij — Sroboda. 

33. A. Grosinskij: Veselé čríjf. Z rustiuj přeložil F. J. 
M atěcha. (62 sir.) 

34. Jalian Hawt horné: ArehtbtUd MalmaUon. Z angličiny 
přeložil Yácslav Patejdl. (96 str.) 

35. Vadnai Károlj: Dcery Eviny. Z maďarStiny přeložil 
Gustav Narcis Mayerhoffer. (79 str.) 

Obsah: Hraěka, — K^ňnpva znamení. — Obluda. 

36. VSevolod 6 a r fi i m: Červený květ a jiné novely . Z ruštiny 
přeložil V. MrStík. (70 str.) 

SvěneickiJ O. N., Mutim miti muže. Žert v jednom jednáni. 
Z Tufitiny přeložil J. Yeselovský. V Chrudimi, St. PospiSila 
zeť; 8. (20 str.) 16 kr. 

Svět FrantiSek, Dokonalý sekretář. Sbfrka písemnosti pro vSecky 
případy života. Přáni k novému roku, narozeninám, jmeninám, 
zasnoubením, postupu a uzdravení, pozváni, zprávy, omluvy, 
vyznání, žádosti, žaloby, svědectví, upsáni, směnky, úmluvy, 
kvitance, poslední vůle, reversy, účty atd. Třetí vydání, V Hradci 
Králové, J. PospiSil; m. 8. (122 str. a obsah.) 

8vSt v ohrazich. Viz Vilímkův Svět v obrazích. 

Světem i přirodou. Knihovna lidských vědomosti. Sešit 26. — 35. 
Z řtíe hvizd. Astronomie pro SirSí kruhy. Napsal Dr. Gustav 
Gruss. S četnými illustracemi a tabulkami. SeSit 2. — 11. 
V Praze, Buršík a Kohout; v. 8. (Str. 33.-362.) SeSit za 24 kr. 

Svitla Karolina, Na úsvitě. Z pamětí staré ČeSky, V Praze, 1. 
L. Kober; 8. (372 str.) 1 zl. 20 kr. 

— Spisy, Nové, nejlacinější vydání (obálkové). SeSit 51. — 53. 
Tamž; 8. (Sv. VI. str. 241.— 372.) SeSit za 12 kr. 

— Spisy. Nové nejlacinější vydání. Svazek VI. Na úsvitě. Tamž; 
8. (372 str.) 1 zl. 20 kr. 

— Totéž. Viz Bibliotéka, Národní, díl 92. 

Světozor české mlddeie. Sbírka zábavné i poučné četby. Redaktor 
Ludvík Strahl. SeSit 3.-10. Tamž; 8. (Str. 49.-239., obsah 
a 16 barvotisk. příloh [po 2 v seSitě].) SeSit «a 12 kr. 

— Totéž. Úplné. S 21 barvotiskovými přílohami. • 1895. (239 str. 
a obsah) 1 zl. 20 kr., váz. 1 zl. 50 kr. 

Swift Janathan, Oullivera cestováni do mnohých a vzdálených 
koněin světa. Z anglického jazyka přeložil Jan Váňa. SeSit 1. — 
5. V Praze, Alois Hynek; v. lex. 8. (Str. 1.— 120.) SeSit za 15 kr. 

Svoboda Ant., Osnova cyklická na Škole obecné. Viz Knihovna 
učitelská, seS. 19.-24. 

— Frant. Xav., Mladé představy. Viz ŠaSkova Moravská bibliotéka, 
dílo LIII. 

— Náladové povídky . Viz Ottova Laciná knihovna národní, č. 129. 

— Románové paprsky. Viz Šolcova Knihovna, sv. I. 

— Dr. J., Úplný domácí lékař. Lékařský rádce zdravých i chorých. 
Dle Dra Klenek e-a, Monina, Jaccouda aj. (Druhé (obál- 
kové) vyd.) SeSit 1.— 13. V Praze, Buršík a Kohout; v. 8. (I. 
str. 1.— 610. a U. str. 1.— 12.) SeSit za 30 kr. 

— Romuald, Vzpomínka na cestu mou podniknutou t vědeckým 
klubem vídenským do Onentu. V Praze, spisovatel (ředitel cukro- 
varu v Peckách), tiskem F. Šimáčka; v. 8. (Í8 str.) Svojaií. — SíU Řeč. 126 

Svcjan^ BuftSka ovoce smýSleni vSech národfi. Sborník pró svobodo- 
mjfllné čtenáře. Vydává „Svobodná Obec" v Chicaga, redakci 
Fr. B. Zdrňbka. Sešit 1. V Chicagu, III., ^Svobodná Obec« 
(exp. AI. Vaněček, 150 W. 12 th. Str.); v. 8. (80 etr.) 25 ctů. 

Sýkora Dr. Jan Lad., KeUeche^e o svátostech. Pro IV. třídu škol 
osmitřídních dle katechismu a osnovy Pražské arcidiecése se- 
psal. S povolením kníž. arcib. konsistoře Pražské se dne 19. 
května 1893. čís. 4645. V Praze, knihkupectví Cyrillo-Methodějské 
(G. Franci); 8. (200 str.) 1 zl. 

— O., O obchodním ěkolstvi. Obsaženo ve Dvanácté roční zprávě 
akademie obchodní a spojené s ní pokrnčovací školy kupecké 
v Chrudimi za školní rok 1893—94. (5.— 31. str.) 

Syrová Emilie Karla, Z ženského světa. Epištola dělnickým ženám 
a dívkám. V Praze, Dr. Frant. Bačkovský; 8. (32 str.) 10 kr. ^firánek prof. Fr., Zejněpisný nástin hejtmanstoi Pelhřimovského, 
Obsaženo ve Výroční zprávě c. k. vyš. gymnasia v Pelhřimově 
za školní rok 1893-94. (3.— 16. str.) 

— Karel, Domáci hospodyně. Viz Matice, Ceskoslovanská, rolnická, 
^ sv. 3.-6. 

Šaškova Moravská bibliotéka. Redaktor professor Frant. Dlouhý. 

Ročník IX. Sešit 1.-20. Dílo 53.-57. Ve Velkém Meziříčí, J. 

F. dašek; 8. Sešit za 10 kr. 

Dílo LIII. (SeS. 1.— část. 7.-8.) Frant. Xav. Svoboda: 

Mladé představy. (1880—1887.) Povídky. (461 sti*.) 80 kr. 
Dílo LIV. (Seš. část. 7.-8.— část. 9.-10.) Jiří Karásek: 

Zazděná okna. Básně. 1892—1893. (^66 str.) 20 kr. 

^ Dílo LV. (Seš. část. 9..10.~čá8t. 15.-16.) Z klidu i z bouři. 

Orty a vzpomínky bratří Vasila a Alexandra Vereščagina. 

Autorisovauý překlad Jaroslava Schibla. (314 str.) 60 kr. 
Dílo LVI. (Seš. část. 15.-16.— část. 19.-20.) Hřich. Román. 

Napsal Karel Kamínek. (211 str.) 40 kr. 

Dílo LVU. (Seš. část 19.-20.) Ih-obné črty, (1891—1893). 

Napsal Jíin Osten. (Str. 1.— 96.) 
Sehll A., Zakladatelé české ústřední jednoty inor. -slez, dobrovolných 

sborů hasičských JUDr, Jos. lllner a Titus Krška. Příspěvek 

k dějinám hasičstva českého na Moravě a ve Slezsku. V Ho- 
^ lešově, 1893,, spisovatel; 8. (33 str.) 
SematismuSj Knizecí Schwarzenberyský^ I. a 11. majorátu na rok 

1894. Dle spolehlivých dát vydali M. Bloch a J. Přibyl. Č. Bu- 
dějovice, 1893., vydavatelé, tiskem J. Přibyla; kap. (223 str., 

zápisník a 36 str. insertu) 
áembem Fr., Dějiny středověké. Viz Dějepis všeobecný. 

— Dr. František, Učebná kniha dějepisu všeobecného pro nižší třídy 
škol středních. Díl II. Věk střední. S 31 vyobrazeními. V Praze, 
Buršík a Kohout; v. 8. (116 str.) 65 kr., v plátně váz. 86 kr. 

I^ieha Jakub, Socialismus a sedláci. Otisk z „Dělnických Novin'' 

ročník III. čislo 21. V Praze, Družstvo Vlasť; 8. (S str.) 2 kr. 

Sila Dra Josefa MeČ poslance, na sněmu království Českého v roz- 136 Silharý - dlec. 

poHové debatě dne 13, února 1894, Doslovně otiSténo z nekon- 
fískovaných Nár. Listfi. Příloha „Jiéinského Obeora*'. Tiskem F. 
Kávesnika. V Jiéíně, Časopis „JiMnský Obzor**; v. 8. (13 str.) 
2 kr. 
Šilhavý Frant., Národní háje a pohádky. Viz Besedj mládeže, 
sv. 306. 

— Pohádky a povésti z Moravy Zapadni, Čásť první. V Třebíči, 
J. F. KubeS; m. 8. (79 str.) 20 kr. 

Simácek M. A., Duíe továrny. Kus fabrické romantikj. (Psáno 

r. 1890.) V Praze, F. Šimáček; 8. (100 str.) 50 kr., vkusné váz. 

1 zl. 
^Dvoji láska, Román. (1890—1891) SeSit 10.— 12. Tamž ; 8. 

(Str. 43a.— 567.) Seíit za 18 kr. - Úplné. (567 str.) 2 zl. 20 kr., 

vkusně váz. 3 zl. 10 kr. aneb 4 zl. 

— Jiný vzduch. Viz Repertoir českých divadel, sv. XXXVl. 
Simek FrantiSek, NejdúležitéjH zákony a nařízeni u věcech ikolstva 

obecného. Viz Zákony, Nejdůležitější. 

dimsft Dr. J., Experinientelni studie o argyrosis, ZvláStní otisk 
ze „Sborníku lékařského", sv. IV. seŠ. 4. V Praze, 1893., spi- 
sovatel (sekundární lékař ústavu choromjslných v Dobřanech), 
tiskem J. Otty ; v. 8. (56 str.) 

Slpck Ladislav. Slovník cizich slov. Příruční kniha pro veSkeré 
třídy společenské. SeSit 1. V Praze, 1895., Edvard Beaufort; 
m. 8. (Str. 1.— 32.) 18 kr. 

áipek-Rozpakovský Ladislav, Slovníček cizích slov. Příruční 
kniha pro všechny třídy společenské, zvláště pro úřadníkj, 
studující, obchodníky, živnostníky. Čtenáře novin atd. V Král. 
Vinohradech, 1892., vydavatelstvo časopisu „Českých Zájmů"; 
8. (261 str.) 1 zl. 

Škarda JUDr. Jak.^ Svatební obyěeje z okolí plzeňského, V Prase, 

^ Fr. Řivnáč ; v. 8. (71 str.) 70 kr. 

Škola sociální demokracie. Viz Slova pravdy, čís. 12. 

ále^hía J. £., Král z nouze ! Viz Ury, Žertovné divadelní, sv. 83. 

— PHruční kníika pro slavné výbory ochotnických jednot a spolků 
k rukám ftmkcionářů administrativních. Sbírka d&ležitých po- 
kynů administračních, žádostí, oznámeni, odvolání, stanov, řádů, 
jakož i výňatků zákona. V Praze-Karlíně, M. Knapp; 8. (40 str.) 
20 kr. 

— Pťoslovy, Po konfiskaci druhé vydání. Tamž; m. 8. (79 str.) 
30 kr. 

^- V bludiiii života. Viz Divadlo, Ochotnické, sv. 91. 

— Ve službách Thálie. Kniha pokynů a článků o divadle. SeSit 
9.-17. V Praze- Karlině, M. Knapp; 8. (I. Str. 385.-406. a II. 
Str. 1.— 394.) SeSit za 20 kr. 

— Totéž. 2 díly po 1 zl. 70 kr. — Díl I. (S případnými vyóbra- 
zeními.) (406 str.), díl II. (394 str.) 

Slejhar Josef K., Dojmy z přírody a společnosti^ Řada prací, 
V Praze, J. Olto, 8. (261 str,) I zl. 20 kr. 

— Florian Bílek, mlynář z MySic. Viz Přítel domoviny, R. X. 
sv. 7.-9. 

slez Josef, Úplná Cellenská cesta s přílohou. Každodenní pobož- Smaha — Šplechty, Mumrajové. ]27 

nost na sv. poati do Mariánských Cell, jakož i na jiná poutní 
místa Mariánská. PřímČní a pomocná kniha pro horlivé vůdce 
poutníků do Maria Cellj a na jiná sv. místa. Třetí rozmnožené 
vydání. Sestavil a upravil. V Brně, Karel Winiker; 8. (282 str.) 
60 kr. 

ámaha Jos., Americké táíky. Dojmy se zaoceánské cesty. V Praze, 
Jos. R. Vilímek; m. 8. (90 str.) 50 kr. 

t^mid Josef, Výbor her a zábav mládeie škol obecných. Viz tam. 

— KriStof, KrcuJice. — Holubička, Povídky. V Praze, 1895., I. L. 
Kober; 8. (95 str. a 4 barvotisky) váz. 70 kr. 

— Totéž. (Vydání bez obrázků.) Viz Kytice, sv. XXVII. 

— Vybrané povídky. Viz Kytice, sv. XXIII. 

Šmilovský A. V., Spi»y výpravné. Úhrnné vydání. Svazek IX. 

Na certtvém vzduchu, V Praze, F. Šimáček; 8. (285 str.) 1 zl. 

50 kr., vkusně váz. 2 zl. 10 kr. 
I^najdauf Ph. Dr. Ant., Něco o penézni ceně dél uméleckých. 

Drobty z dějin umění výtvarného. (Vyňato z výroční zprávy 

obchodní Školy kr. města Plzně za Sk. rok 1894.) V Plzni, 

spisovatel, tiskem J. R. Porta (Jifí Faustus kom.); v. 8. (30 str.) 
^ 46 kr. 
Šolcova lllustrovaná knihovna, SeSit 18. a 19. III. sv. Slovácké 

obrázky, Napsal Fr. Horenský. lUustruje Aug. Regál. 

V Telči, Emil Šolc; 8. (Str. 241.— 356.) ScSit 18. za 20 kr., 19. 

za 30 kr. 

— Knihovna, Pořádá Fr. Roháček. Sešit 1.— 14. Svazek I.— 11. 
Tamž; 8. Sešit za 15 kr. 

Svazek 1, (Sešit 1. — 9.) Románové paprsky. Povídky Frant. 
Xav. Svobody. (437 str.) I zl. 40 kr. 

Svazek II. (Seš. 10.— 14.) Potkalo ji Stésti, Obraz ze života 
od Vácslava Kos maka. (Str. 1. — 222.) 

Solta Ant., Lomenice chalup na Chrudimsku, Viz Publikací Musea 

^ Chrudimského č. I. 

Šotek, Črty humoristické a pikantní. Číslo 1. — 2. Český naklada- 
telský úsf a v. Knihtiskárna F. Popelky v Jaroměři; m. 8. (Str. 
1.— 57.) Číslo za 10 kr. 

Špaček Václav, Dvoji obét Viz Přítel domoviny, R. X. sv. 9. a 10. 

— Mládi a stáři. Sbírka prvá a druhá. Viz Besedy mládeže, sv. 
308. a 315. 

Špička P. Petr, Svatý Petr. Sedmero okamžiků z jeho života, jež 
předmětem postních rozjímání učinil a v chrámu Páně u sv. 
Petra v Praze přednesl. Se svolením řeholního představeného. 

^ V Praze, B. Stýblo ; 8. (91 str.) 44 kr. 

Šplechty^ Mumrajovéj aneb krátcí a summovuí příběhové o divných 
a mnohých věcech šfastných i nešťastných, veselých i smutných, 
obecných i osobních, jak v jiných národech a zemích, tak zvláště 
v slavném národu a království českém zběhlých. Ročník IV. 
13. ledna 1894. Pro vyražení mladým i starým lidem impressi 
a nákladem nebožtíka Pimprňáska, purkmistra Menšího Měst;i 
Pražského, toho, co mu ten Mates tu hlavu na tom rynku srazil. 
Odpovídá za redakci Čeněk Kušta. V Praze, Šibř. výbor So- 
kol a na Malé Straně, tiskem Karla Bellmanna; tol. (4 str.) 128 drámek — Stétka. 

árámek Vojtěch, Řeíi o modlUhě, Svazek třetí. O modlitbě Páni. 
Čtvrtá prosba či náprava society. Napsal a přednesl. S úchvalou 
nejdůst. kniž. arcib. Ordinariatn v Praze a v Budějovicích. 

V Praze, 1895.,C7rillo-MethoděJ8ké knihkupectví (Gustav Franci); 
v. 8. (220 8tr.) 1 zl. 60 kr. 

Štajnýgr P. Jan Kř., Pomněnky z Boškova čili dějinj a památ- 
nosti poutního chrámu Páně NavStíveuí Blahoslavené Panny 
Marie v Boskově. K památce posvěcení téhož chrámu napsal. 
Čistý výnos věnuje se na opravu téhož chrámu Páně. V Praze, 
spisovatel, tiskem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (V. Kotrba); 
OT. 8. (205 Rtr.) 

Šťastný A. B., Morel, cikánský vůdce. Viz Storchova Knihovna 
povídek z blízkých i dalekých krajů, sv. 45. 

— Povídky (různé). Viz Čtení, Zábavné a poučné, pro mládež. 

— Slavnosti stromku vánočního. Viz Grossmannova-Brodská L. a 
A. B. Šťastný. 

— Sněženka, dcera pohlavárova. Viz Storchova Knihovna povídek 
z blízkých i dalekých krajů, sv. 44. 

— Z pestrého záhonu. Viz Besedy mládeže, sv. 311. 

— Z věků minulých. Viz Knihovna, První moravská obrázková, 
pro českou mládež, čís. 1. a 2. 

— František, Staré vzpomínky, Kada I. V Roudnici, spisovatel; 
8. (53 str.) 20 kr. 

— Jan, Jan Lepař a Josef Sokol, Čítanka pro ikoly obecné ětyř- 
ai osmitřidné. Díl I. S psacím písmem stojatým. Složili. Psací 
písmo od V. Podhajského. V Praze, Cis. král. školní kniho- 
sklad ; v. 8. (110 str.) v plátně váz. 18 kr. 

Čítanka pro Školy obecné, (Vydáni osmidílné.) Díl IV. Pů- 
vodně složili. (Pozměněný otisk textu z roku 1889.) Tamž ; v. 8. 
" (192 str.) kart. 36 kr. 

— Vladimír, Ho)'y a doly. Verše a písně. V Brně, spisovatel (prof. 
při c. k. českém gymnasiu), tiskem Pap. knihtiskárny bened. 
rajhradských ; 8. (110 str.) 50 kr. 

Stech Václav, Mladý živnostník, Příručná kniha dorostu českého 
průmyslnictva. Druhé, rozšířené vydáni. (Čtvrtý — Sedtý tisíc.) 

V Praze, spisovatel (Žižkov 809.), tiskem Aloisa Wiesnera; 8. 
(252 str. a obsah) 1 zl. 

— Národní katechismus aneb Co má věděti každý Cech! Tamž, 
1895. ; 8. (40 a XVIII str.) 20 kr. 

Stépánek H., Chmelnice zkuJSebnápři střední hospod, ikole v Roud- 
nici. Obsaženo ve Zprávě střední hospodářské školy v Roud- 
nici n. L. za školní rok 1893—94. (str. 19.-~24.) 

— Josef, Dějiny c. k. vyiěího gymnasia v Litomyili. Na oslavu 
dvěstěpadesátiletého trvání napsal. V Litomyšli, nákladem města 
(J. G. Veselík kom.); lex. 8. (VIII a 326 str. a 4 obr. přílohy) 
1 zl. 50 kr. 

Štětka Josef, Vyučováni tělovědě a zdravovědě na ikole obecné na 
základě článků čítanky trojdílné. Viz Knihovna učitelská, sešit 
1.-6. 

— V. K., Ve službě národa aneb Nái druhý volební sbor. Viz 
Ochotník, Divadelní, sv. 246. štolba — Tajemník, NejnovéjSí, lásky. 129 

Štolba Frant., O zřheni zemtkého fUtředniho hospodářského ústavu 
výzkumného pro království České, Viz Bělohoubek prof. Ant. 
MUDr. Alfred Slavik, prof. Dr. J. B. Lambl, Frant Štolba. 

— Přenosná laboratoř lučebná. Viz Klika Josef a Frant. Štolba. 

— 2iprávy z technické laboratoře c, k. české vysoké ikoly technické, 
(Otištěno z třetího a Čtvrtého ročnikn „Časopisu pro průmysl 
chemickým.) IX. V Praze, spisovatel, tiskem F. Šimáčka; lex. 
8. (11 str.) 

I^tolc H., Regulační odmirka pro itávu difuzni. Viz Černý K. a 

H. Štole. 
iStolOYSký Dr. Edvard, M, Tulii Ciceronis (Jato major de senec- 

tuté* Viz Ciceronis M. Tulii. 
Šubert l^r. Ad., Jedenáctý rok Národního divadla. V Praze, 

Družstvo Nár. divadla; 8. (60 str. a obsah) 30 kr. 
Slujail Frant., Dějepis vSeobecnj v obrazech pro nizH třidy Skol 

středních, 1. Viz Dvořák Rud. a Frant. Šujan. 
Sulc Karel, O novém rodu a druhu íervdí (Coccidae), Ortheziola 

Vejdovskýi n, g. n, sp. Viz Věstník Král. české Společnosti 

Nauk. Třída mathematicko-pHrodovědecká. XLIV. 

— O., Redukční mohutnost levulosy. Viz Rozpravy České Aka- 
demie, Tř. U. R. III. Č. 27. 

— a A. P. Pařizekt Rektifikace dutých hranolů při stanovení lo» 
mivosti kapalin, Tamž, Č. 1. 

Šumavský. Viz BeneS- šumavský V. 

Šustr V. St., Smrt Antilopy, náčelníka Mandánů. Viz Storchova 
Knihovna povídek z blízkých i dalekých krajů, sv. 69. 

Syáb Josef, Český humúrista. Viz Humorista, Český. 

Švábova Knihovna, Sbírka komických výstupů, scén, deklamaci a 
žertů. Pořádá a vydává Jos. Šváb. Číslo 1.— 7. V Praze-UI., 
vydavatel; v. 8. Číslo za 10 kr. 

Číslo 1. Utíkej, Káčo! Parafrase od Kdvarda Liebicha. 
I. a II. vydání. (7 str.) — 2. Tčzká váha. Sólový výstup. Se- 
bral a autoru Pražského Pepíka p. Leop. Šmídovi v přátelské 
úctě věnuje Josef Šváb. I. a II. vydání. (7 str.) — 3. ^e- 
itastný zei. Sólový výstup se zpěvem. — Tchýni, Žertovná de- 
klamace. Od Jaroslava Galia ta. (6 str.) — 4. Nemohl za to. 
Sólový výstup 8 kupletem. Upravil Hanufi Somr. (7 str.) — 6. 
Fotograf -amateur. Sólový výstup od A. Opita. (6 str.) — 6. 
Matěj Kláda, obecní slouha. Sólový výstup. Napsal Jos. Šváb. 
I. a U. vydání. (7 str.) — 7. „Stavitel'^ z Bráníka. Komický 

^ výstup od Jos. Wanderera. I. a II. vydání. (6 str.) 

Švábovy Veselé písně. Viz Písně, Veselé. TacitOVy Letopisy, Arch 33.— 39. Viz Bibliotéka klassikův řeckých 

a římských, seS. 81. a 82. 
Tajemník, NejnovějH, lásky. Sbírka nejlepších milostných dopisů 

pro veškeré případy ; milostné básničky a bohatě pro milující 

vzdělaná květomluva od K. C. V Hoře Kutné, Karel Šolc (zet); 

m. 8. (95 str.) 26 kr. 

9 130 * Tardy - Tolstoj 

Z Tardy Heřmani Katechismus Heidelbergský, Viz Katechismus. 
Tebich Jaroslav, Účetnictví pro hospodáHká druistva. Podle V. 

Biernat.zkiho v Kielu upravil a doplnil. V Praze, A. Bein- 

wart; v. 8. (16 str. a tabulka) 80 kr. 
Tennysan Alfred, (Životopis.) Viz Mourek Dr. V. E. 
T^UOra Jan, Války husitské a zkáza vlasti naši cech a Moravy, 

Viz Bibliotéka, Zábavná, seŠ. 15. —16, 
Téver Felix, Povídky, Viz Ottova Laciná knihovna národní^ é. 130. 
Thackeray W. M., Newcomové, Paměti rodiny velice ctihodné. 

Z angl. přel. BobeS Klusáček. Příloha „Národních Listů". 

V Praze, Národní Listy ; 8. (Str. 197.-780.) — Úplné. (780 str.) 
50 kr. 

Ťheimer E., Mapa okresu Přeloučského. Měřítko 1 : 25.000. Auto- 
grafoval J. Svoboda. V Přelouči, nákladem vlastním; arch 
100X80 cm. 

Theurer Dr. Jos. A., Fysika pro vyšíí třídy středních íkol. Viz 
Beifls Prof. Fr. a Dr.^Jos. A. Theurer. 

Thomayer Frant. J., České ovoce. Díl I. Jablka. Normální sorti- 
ment 50 druhů jablek. Sešit 10. — 12. Die přírody malovala Katy 
BuSková. V Praze, Fr. Thomayer (Městský sad č. vl, n.), 
tiskem F. Šimáčka, barvotisk L. Koppeho na Smíchově ; m. 4. 
I. díl úplný 15 zl. 
Obsah: 

SeS. 10. Jablko malinové Holovousské, — Jablko knížecí selené, — 
Jablko košíkové. — Malvazinka. — Richard žlutý, — Reneta ko- 
zená zimní. (24 str. a 6 malov. tab.) 

Seš. 11. a 12. (Str. 201.— 232. a I.— XIII.) 

Thuma Alois, život včel, V Chrudimi, spisovatel (učitel včelařství 
na střední hospod, škole); m. 8. (30 str.) 

Tiapal Bohumil, O zařízeni hasičských sborů vůbec a novějších 
zvláště. Napsal a 7e schůzi hasičské župy Podbělohorské v Dej- 
vicích přednesl. V Klatovech, 1893., Max. Čermák; v. 8. (24 str.) 

Till6 Dr. Antonín, Učebnice zeměpisu obecného i rakouskouherského 
pro Školy střední. Svazek I. Zeměpis obecný, Gást první pro I, 
třídu gymnasii a reálních gymnasii. Desáté vydání. S 41 výkresy. 

V Praze, I. L. Kober; v. 8. (74 str. a obsah) 50 kr., v plátně 
váz. 70 kr. 

Tlttčhoř Václav, O ploše normál podél křivky strikční hyperboloidu 
mitnosměrek. Obsaženo ve Výroční zprávě c. k. české realky 
v Plzni za školní rok 1893—94. (3.-20. str.) 

locl K., Poznámky o Bojanovu orgánu hrachovky Sphaerium rť- 
vicola Leach. Viz Věstník Král. České Společnosti Nauk. Třída 
mathematicko-přirodovědecká. XXI. 

lolstoj Hrabě Lev N., Kreutzďova sonáCa s doslovom. Nepome- 
novaného povodců Myšlienky vzbudené doslovom. Z ruštiny 
přeložil Dr. D. Makovický. V Turéanském Sv. Martině, pře- 
kladatel, tiskem Kníhtlačiarskeho úč. spolku (exped. Ivan Pivka 
v Dolnom Kubíne [Alšó-Kubin]) ; m. 8. (162 str.) 60 kr. 

— Anna Karenina. Román. Přeložil Jaromír Hrubý. Druhé vy- 
dání. Ruská knihovna. Seliti. — 9. V Praze, J. Otto; 8. (I. Str. 
1.— 287.) Sešit za 12 kr. Tolstoj — Uhlíř. 131 

Tolstoj Hrabě Lev N.^ Jtdiu9 a Pamfilim nebo Kráčejte v ivěUe^ 
pokud j/t svitlo. Vis Besedy slovanBké, čís. 4. 

Tomek Wáclaw Wladiwoj, Déjepiš města Prahy, Díl X. Vi^. Bi- 
bliotéka, Novočeská, čís. XVIIL ^ 

Toilžimský J^t^^ Přehled činnosti Remeslntcko-zivnoitenské Re* 
sedy v Praze od r. 1868 do roku 1893 vydaný na paměf je- 
jího 25tiletého trvání. V Praze, 1893., Beseda; 8. (40 str.) 

Tranovskýf evanjelický kalendář na rok 1895. Vydává Karol Salva. 
Ročník II. V Kažomberka,. vydavatel; 8. (112 a XVI str.) 30 kr. 

Třebfzský. Viz BeneS-Třebízský Václav. 

Třemsenský L.y Zvon duchů v loupežnické věii. Viz Storchoya 
Knihovna povídek z blízkých i dalekých krajů, sv. 68. 

Třem^inský L., Tajemný^ rytiř s umríéi hlavou. Tamž, sv. 67. 

Treybal Radolf a František Novák, Správné pěstováni cukrovky. 
Krátký a prostonárodní návod. Pro rolnictvo českoslovanské 
napsali. Druhé opravené vydání. V Plzni, Okresní hospodářský 
spolek plzeňský, tiskem J. B. Porta, v komissi J. Faustasa; v, 
8. (16 str.) 16 kr. 

Trhy VStobecný výstavní, hospodářský pořádaný Ústřední spoleS" 
ností hospodářskou pro království České ve dnech 13, az 16. května 
1894 v Praze. Katalog. Vydal výstavní výbor. V Praze, nákl. 
Ůstř. hospod, společnosti; 8. (144 str. a inserty) 20 kr. 

Trnavský V. P., Evin hřích. Román. V Praze, Buršík a Kohout; 
8. (281 str.) 1 zl. 20 kr. 

— Totéž. Viz Knihovna, NaSe. ^ 

Trahlář Josef, Humanismus ^a humanisté v Cechách za kráHe Via* 
dislava 11. Viz Rozpravy České Akademie, Tř. III. R. III. Č. 4. 

Tůma František, Uhlotisk, Stručný návod k jeho provádění pro 
amatéry. V Praze, Karel Frankenberger (na Kr. Vinohradech, 
Divišova uL č. 211.), tiskem Jar. PiStéka; v. 8. (8 str.) 50 kr. 

— řed. Jan a prof, Josef KlTa£ia» Paměť desítiletého trvání ústavu. 
Obsaženo v X. programu cis. král. českého vyššího gymnasia 
v Uh. Hradišti za školní rok 1894. (3.— 20. str.) 

— E., Na manévrech. Viz Prémie Uměl. Besedy v Praze na rok 1895. 
TvrďÝ Jaroslav, Robtrtson Krusoe, Pro mládež vzdělal. S pěti 

obrázky. V Praze, Alois Hynek; v. 8. (128 str.) váz, 1 zí. 

Tyr§ Dr. Miroslav, Úv<thy a řeči. Pořádá Dr. Jos. £. Scheiner. 
I. Pověechné úvahy o věci sokolské. Díl prvý a druhý. V Praze, 
Tělocvičná jednota „Sokol" v Praze, tiskem a v komissi F. Ši- 
máčka; 8. (I. V a 152 str., a II. 146 str.) po 50 kr. 

Tydler Bohd. L., O ěkoláeh méitanských pro hochy vď&ee a plzeň- 
ských zvláště. (Slovo k rodičům ) V Plzni, spisovatel; v. 8. (18 str.) 

— Okresní výstava ikolská v Plzni ve dnech 29. ěervence ^ 2, srpna 
1893. Dle zpráv odborných předsed&v a časopisů sestavil a do- 
plnil. V Plzni, 1893., Kočí a Finke; v. 8. (64 str.) Uhlíř Jindřich, Medvědův chovanec. Povídka pro mládež. — Dětské 
srdce. Vánoční povídka pro mládež od M. Mejsnara. V Praze, 
1895., I. L. Kober; 8. (107 str. a 4 barvotisk. obrázky) váz. 
85 kr. 

9* J32 Ulidný — Urbánkova Ústřední knihovna. 

Uliéný Jo8., Hraehovkoviti mlžové moravSti. Obsaženo v XVII. 
programmu c. k. stAtniho gymnasia v Třebíči za Školní rok 
18^3.-94. (3.— 18. str. se 2 tab.) 

— ; M&ekýSi ěeSti, Část III. Succinidae, Áuriculidaey Limnaeidae, 
Truncatellidaef Paludinidae, Valvatidae. Se^ 65 obrazy v textu. 
V Praze, Klub přírodovědecký, tiskem F. Simáčka; v. 8. (Str. 
99.— 142.) 60 kr. 

UmileCy Malý, 50 předloh k zábavě a užitku naSich dítek. V Tře- 
bíči na Moravě, Jindřich Loreuz ; 8. (4 str. textu a 50 tabulek) 
80 kr. 

Unser Ludvík, Nováková ze Lhoty, Veselohra v jednom jednání, 
v Chrudimi, Stanislava PospiSila zeť; 8. (31 str.) 20 kr. 

Upomínka na národopisnou výstavku ve Slavkově spojenou s vý' 
stávkou průmyslovou od 20, do 27, srpna 1893. Obsahuje : Stručné 
dějiny města Slavkova, referáty o skupinách výstavních a inse- 
ráty. Ve VýSkově, 1893., výst. výbor; 8. (56 str. a inserty.) 
30 kr. 

— na výstavu cukrovamickou u přileSitosti zemské jubilejní výstavy 
1891 v Praze. Věnuje Installační výbor přátelům cukrovarnic- 
kého průmyslu. (Česko-německy.) Fotografie a světlotisk Karla 
Bellmnnna v Praze; Sir. 8. (15 listft světlotisk.) 50 kr. 

llram-Podtatransky Rehor, Sedmero, rozpoviedok. Viz Knižnica 

zábavného a užitočného čítania, soS. 22. a 23. 
Urbánek Fr. A., Sokol. Viz tam. 

Urbánkova Bibliotéka opernich a opei'etnich textův. Řada druhá. 
Svazek 78.—80. V Praze, Fr. A. Urbánek; 8. Svazek «a 30 kr. 
Svazek 78. Jolanta. Lyrická opera o jednom jednání. Text 
na základě Herzovy básně napsal M. Čajkovskij. Přeložil 
Aug. Eug. Mužík. Hudbu složil Petr Iljič Ča j k o v s ký. (47 str.) 
Svazek 79. DivČi ústav. Komická operctta o dvou jednáních. 
Přeložil Aug. Eug. Mužík. Hudbu složil Frant ze Suppé. 
1895. (71 str.) 

Svazek 80. Bouře, Báseň k opeře. Dle sujetu stejnojmenné 
dram. pohádky Shakespearovy nnpsal Jaroslav Vrchlický. 
Hudbu složil Zdeněk Fibich. 1895. (68 str.) 40 kr. 

— Bibliotéka paedagogická. Sbírka spisft pro učitele, pěstouny, 
rodiče a vzdělavatele lidu vůbec, vydávaná pomocí osvědčených 
naSich paedagogův. Svazek 173., 175. a 176. Tamž; v. 8. 

Svazek 173. Vyučováni zpévu na pétitřidnich a vicetřidnlch 
Školách obecných i miStanských. Na základě Pivodovy nové me- 
thody sestavil a methodicky zpracoval Jan Mazánek. Díl 1 11. 
Třída I., n. a III. školy měSfanské. (96 str.) 1 zl., v plátně 
váz. 1 zl. 20 kr. 
■' Svazek 175. Podrobné navedeni, jak „Cviéiti smysly a řei^ 
v druhé třidé Skol obecných. Sepsal Frant. AI. Petřík. (Obsah 
a 87 str.) 80 kr., v plátně váz. 1 zl. 

Svazek 176. Jazyk íeský ve vySSich třídách Skaly obecné a ve 
Školách měšťanských. Pro učitele sepsal Josef Růžička. 1895. 
"(205 str.) 1 zl. 40 kr., v plátně váz. 1 zl. 60 kr. 

— Ústřední knihovna pro českou mládež. Číslo 77. — 80. Tamž; m. 
8. Číslo za 10 kr. ustanovení pro obchod — Váchal. 138 

Číslo 77. ^78. Néco pro děti. Sbírka básniček, říkání a písní. 

Drobné mládeži a jejím přátelům věnuje Leonora P a m r o v á- 

Pohorská. (56 str.) 
číslo 79. — 80. Neni kouzel^ není 6ar. Přírodozpjtné obrázkj. 

Napsal Karel J. Zákoucký. (48 str.) 
Ihtanoveni pro obchod na Prazěké plodinové hurse {zvyklosti), 

(Česko-něm.) V Praze, Pražská plodinová bursa, tiskem £dv. 

Reanforta; 8. (49 str. čes. a 55 něm. textu.-) 
Ústav, Divci. Viz Urbánkova Bibliotéka operních a operetních 

text&Vy sv. 79. 
Uzel Vine, Kultumi stav Francie ve středověku a jeho vliv na 

ostatní Evropu, Stručně nastínil. Obsaženo ve Výroční zprávě 

c. k. vyšSí reálné Školy v Hradci Králové za fikolni rok 1893.-- 94> 

(3.— 19. str.) de Waal Antonín, Obrazy z katakomb. Díl n. Viz Bibliotéka, Zá- 
bavná; seš. 1.— 7. a 17.— 18. 

Wl^Cek Hcht. T. Josef, Nauka o jizdi na koni. Dodatek ku spisu 
„O jízdě koňmo'' vydal Jízdní odbor Sokola pražského. V Praze, 
Jízd. odbor Sokola pražského, tiskem J. Stolaře, v komisi A. 
Reinwarta; 8. (42 str.) 60 kr. 

Václavek Matouš, Moravské Valašsko. Lidopisné obrazy příspěv- 
kem ke kulturním dějinám českým. Díl. 1. Na Vsetíně, spiso- 
vatel, tiskem Jindřicha Slováka v Kroměříži; v. 8. (I. — VIII. a 
11.— 177. str. a obsah) 90 kr. 

Vadnai Karoly, Dcery Eviny. Viz Svazky, Levné, novel, 35. 

Wagner J. E., Oenerálni mapa království Českého ě; 2, a 6. Kreslil 
a ryl. Měřítko 1:2-20.000. V Praze, ^F. Kytka; listy. 

Č. 2. Generální mapa Severních Cech. Páté, doplněné vydání. 
(66X49 cm.) 60 kr. 

C. 6. Generální mapa Jihozápadních Cech, Čtvrté vydání. 
(65X63 cm.) 60 kr. 

— Příruční mapa království Českého s politickým přehledem, V mě- 
řítku 1:600.000. Kreslil a ryl. Čtvrté doplněné vydání. Tamž, 
1^5., list 63X49 cm. 44 kr. 

— Železniční a silniční mapa království českého, obsahující veSkerá 
města, městysy a místa pr&myslová. S naznačením veikerých 
cukrovarů, pivovarft a továren. V měřítku 1:525.000. Obvody 
obchodních komor jsou ve zvláštních barvách provedeny. Se 
seznamem c. k. úřadů poStovních a telegrafních jakož i stanic 
železničních a parolodi s uvedením přísluiných c. k. okresních 
hejtmanství a c. k. okresních soud& v království českém. Kreslil 
a ryl. Třetí doplněné vydání. Tamž; 8. (24 str. a list 75X60 cm.) 
80 kr. 

— Richard, Mistři pévci Noňmheriti, Zpěvohra o 3 jednáních. 
Přeložil V. J. Novotný. V Praze, Alois Hynek; 8. (104 str.) 
60 kr. 

— Dr. Vincenc, Úleva v chudobě. V Praze, spisovatel (magistrátní 
sekretái) ; lez. 8. (198 str.) 

Váchal P. Václav Martin, Zpověď katolikú ve světle pravdy. Se 134 Vajanský — Večery, Pohádkoré. 

•Tolením PředitaTenýcb. V Prase, Cjrílto-Methodéjské luiihka- 

pectvi GiuUiT Franci; 8. (194 str.) 60 kr. 
Viínskt' ^>* Harban-Vajanský Svetozar. 

Ylllerft Juan, Doňa Luz. Vis Kniliorna, Románová, STétosora, 
. §▼. XXXIV. 
Faltfr Dr. VáclaT, Václav Kaláb. Historie vschopn a roskvétu 

l9^e|dánoYa. Drahé vydáni. Na Kladně, Josef Šolc. ; m. 8. (36 str.) 
Vl^ltf OVá Antonie a Uerinina NémeOYá ros. Tichá, Národni vy- 

Sivěni Jidu moravského. Sebráno a vjdáno. Sešit 12. Vzory va- 

laiiké. (Tital a výklad i franconsský.) Pro tisk kreslila Hermina 

Němcová. V Brné, vydavatelkj (J. Barvič kom.); fol. (3 tab.) 

30 kr. 

— — Národní vyiháni lidu uherBko-šlovetuikého, Tamž; fol. (3 jed- 
noduché a 1 dvojitá tabulka) 40 kr. 

Vá&ft Jan, Mnglish reader. Sbírka anekdot, básni a krátkých 
článků rftzného obsahu. Se zvláitním zřetelem k vjuéování 
mluvnickému. V Praze, 1895., Hofer a Klouček; 8. (VI a 108 str.) 
80 kr., váz. 1. si. 

— Bušhj slovník. SeSit 1.— 8. Díl I. Slovník éesko-rušk^. V Prase, 
I. L. Kober; m. 8. (Str. 1.— 256.) SeSit sa 15 kr. 

-» Zlomky a tlromky. — Entkunoim lidskosli. Přednesl dne 4. dubna 
1894 na Žofině. V Prase, spisovatel (František Horálek na Král. 
Vinohradech kom.); m. 8. (69 str.) 45 kr. 

— Josef J., Pod veéer. Viz Besedy mládeže, sv. 318. 

— Zábavné chvilky. Vis Knihovna, První moravská obriisková, 
pro českou mládež, čís. 14. a 15. 

Vanééek M. N., Několik řad pro poéiláni logarithmú přirozených. 
Obsaženo v desáté roční zprávě české reálné školy v Ó. Budě- 
jovicích sa školní rok 1894. (56.-59. str.) 

Taňha J«, Noví hlísli řepní rodu tylenchus. Otisk s XII. roČ. 
.Listft cukrovamických*. V Praze, spisovatel (prof. hosp. Školy 
v Přerově), tiskem Dra Edv. Grégra; v. 8. ř3 str.) 

Yanloo, Leterrier a Mortier) Paleček, Výpravná hra o 3 od- 
děleních a 20 obrasech. Dle stejnojmenné francouzské hry, již 

napsali pro Národní divadlo upravil Bedřich Frida. 

V Prase, nákladem vlastním, tiskem V. Nagla ; 8. (58 str.) 30 kr. 

Váda Čeněk, Slruéné vypravování z dějin „Jednoty Bratrské'^. 
VKrabčicích, spisovatel (reform. učitel) tiskem AI. Mareše v Roud- 
nici; 8. (Vin a 204 str.) 

Vávra Dr. F., KatuiMlické příspěvky o prvotních nádorech pochvy. 
Otisk s „Časopisu č. lékařů 1894*^. V Praze, spisovatel (em. 
klin. assistent prof. Pawlika), tiskem Dra Edv. Grégra; 4. (11 str.) 

Yeéeř Ant. Ot. F., Elektrotechnika. Vis Kronika práce, díl VIII. 

— I^vodce elektrotechnikou. SeSit 1. — 4. V Praze, I. L. Kober; 
lex. 8. (Str. 1.— 96. a 3 přílohy obrasové.) Sešit sa 30 kr. 

— Zámkářství. Vis Kronika práce, díl VII. 

Veěery, Pohádkové. Svazek 52. — 68. V Prase, Dr, Frant. Bačkovský; 
8. m. Svasek po 5 kr. 

Svasek 52. Viktorka. — P&jěka za oplátku. (32 str.) — 53. 
Potrestaná pýcha. — Silný Ctibor. (32 str.) — 64. O ^-eeh bra- 
třích. — Devět křm. ^ Kdó snědl holoubátka f (32 étr.) -« 06. Vejdovský — Veridico. 136 

a 56. O Nesytovi. — O hloupém Honzovi. — > RotkoS. — Chudý 
boháč. (48 str.) — 57. a 68. O Jozovi. — O sklenéném kopci, (48 str.) 
VHdoyský F., O rodu Opistoma O. Schmidt. Vi« Věstník Král. 
České Společnosti Nauk. Třída mathematicko-přírodovědecká. 
XX. 

— Organisace nové Boihrioplany (Botkrioplana hóhemica n. sp,), 
Tamž. XXVIII. 

Véjiř. Illnstrovaná sbírka interesantní četby. Rediguje a vydává 
J. Alexander. SeSit 6.— 18. Ročník II. sešit 1.— 8. V Praaie, 
v komissi a tiskem J. Stolaře; v. 8. SeSit za 12 kr. 

SeSit 5.— 18. (Str. 65.-288.) — Úplný. (288 str. a 19 pří- 
loh) 1 zl. 80 kr. 

Ročník II. seSit 1.—8. (Str. 1.—128.) 

VejnaP MUDr. Jos., Chemotaxis leukocytemi. Viz Rozpravy České 
Akademie, Tř. II. R. III. Č. J6. 

Velehrad, Staroslavný. Kalendář na občanský rok 1896. Vydání 
Pečírkova Národního Kalendáře pro Moravu. Kalendárium uspo- 
řádal Dr. V. Láska. V Olomouci, R. Promberger; lex. 8. (176 
str.) 50 kr. 

Velflik Alb. Vojt., Dějinný a technický vývoj atavitelstvi mostního 
od nejstarUch dob az po naíe časy. První období. Od nejstariich 
dob az do šibováni se národů^ t. j, asi od r. 3000 př. Kr, az 
do r. 375 po Kr. V Praze, Spolek posluchačfi inženýrství na 
c. k. české vysoké škole technické, tiskem J. Otty; 4. (40 str. 
s vyobrazeními v textu.) 

Wellner Dr. Mhx, Denník o příspěvcích týkajících se osvětové sta- 
tistiky lidu českého vyUých v roce 1892. Píše, opravuje a dopl- 
ňuje. Domažlice, spisovatel (notář v Nové Kdyni), tiskem Ema- 
nuela Prunara; v. 8. (32 str.) 

— Kollegové právníci. Kundratice, Praha. 4. července 1859. 7. čer- 
vence 1895. Continens 50 biografías et 25 appendices. Tiimž, 
1895; v. 8. (17 str.) 

— Svobodomyslný program. Četba pro český lid. Tamž; lex. 8. 
(22 str.) 

— MUC. Max, Dějiny spolku akademiků kraje plzeňského „Rad- 
buza^, 1873—1894. V Praze, Akademický spolek „Radbuza", 
tiskem B. Grunda a V. Svatoňe na Král. Vinohradech; v. 8. 
(75 str.) 

Wendt Dr. Ferd. Maria, Vánoční hra pro Školu a dům. Hudbu 
složil V. V. Ha usmán n. Česky upravil Karel Křivý. V Tře- 
bíči, J. F. Kubeš; v. Sir. 8. (16 str.) 50 kr. 

Věnec z pohádek slovanských. Mládeži uvil Václav Lípa. Se sedmi 
barvotiskovými obrázky od akad. malíře Fr. Bízy. V Praze, 
Alois Hynek; v. 8. (220 str.) váz. 1 zl. 50 kr. 

Verdaguer Jacinto, Sen sv, Jana, Viz Sborník světové poesie, 
sv. 29. 

VereŠČagin Vasil a Alexandr, Z klidu i z bouři. Viz Šaškova 
Moravská bibliotéka, dílo LV. 

Verga Giovanni, Sedlák kavalír a jiné novely. Viz Svazky, Levné, 

• novel, 4, - ' ^ 

Veridico Francesco, „Úěel posvěcuje prostředky'* aneb také: Kdo 13^ Venie — TittBk král. čcs. ipoL niaV. 

V té ped tedd, jim^o iam kUdd. I. Vis Slova pnivdj, éis. 13. 
14. 
¥enie Jal., Dobrodntžmé eejCy. Výbor nejlepiich románft. Sefiit 
40.— 76. V Prase, Jos. R. Vilímek; ▼. S. Seiit 40., 42.-57. a 
59.-74. a 76. po 15 kr., sel 41. sa 24 kr., 58. sa 20 kr. a 
75. sa 22 kr. Ka£dý úplný STasek ▼ plátně vis. o 55 kr. více. 
Deakj po 40 kr. 

Seiit 40.— 41. Sever proti jihu. (Nord contre Sad.) Román. 
Přeložil Jos. Jan Svátek. Sl2 chromotjpickj provedenými 
obrasjy 58 illoatracemi a mapon L. Benetta. Seiit 9. — 10. 
(Str. 257.— 330. a inserty.) — Úplné. (330 itr. a inserty.) 1 zl. 
60 kr. 

Seiit 42.-58. Noví ^rabě MonU KrUto. Přeložil J. Pac li- 
ma jer. Se 109 illnstracemi L. Benetta. (550 str.) 2 sL 60 kr. 

Seiit 59.-64. Do misiee. Román. I^ložil Jar. Čermák. 
S 42 illnstracemi Emila Bayarda a A. de Nenvillea. (183 
str.) 90 kr. 

Seiit 65. — 75. Dohrodrtaná závit. (Mirifiqnes aventares de 
maitre antifer.) Přeložil Hngo Kos těrka. lUnstroval 6. Roux 
(364 str.) 1 si. 70 kr. 

Seiit 76. ZenU Mem. (La liaison a vapeor.) Přeložil Bedřich 
Fric ke. Se 66 illnstracemi L. Benetta. Seiit 1. (Str. 1.— 32.) 

— Zimni pobyt v ledovém moH, Přeložil I. H. Čtvrtá vjdání. 
T Prase, J. Otto; 8. (64 str. a 7 obrásků mesi textem.) 40 kr. 

TemeOTých nejpoutavijHck spisů seiit 23. — 40. V Prase, A. 
Hjnek; 8. Seiit sa 15 kr. 

Seiit 23.-33. Carův kurýr, (Michajl Strogov.) (Dilo vysna- 
menané franconsským ministeriem vjnčováni.) Dii prvý a drahý. 
(186 a 171 str.) 1 si. 60 kr. 

Seiit 34. — 40. Cesta kolem svita v osmdesáti dnech, Dilo po- 
ctěné cenon Akademie franconsské a vyznamenané francons- 
ským ministeriem vyučováni. Seiit 1. — 7. (Str. 1. — 224.) 

Verse, Dvi, starofraneouxské legendy o #o. KateHni Alexandrinské. 
Vis Jarník Jan Urban. 

Veriiiky pro hodné ditiiky. (Obrásková knížka s textem.) Na Smí- 
chove. Kapr s Kotek; 4. (16 str.) 1 si. 

Feselý Dr. Antonín, Medicínská Rus. Zpráva o vědecké cestě, 
již podporou České Akademie s fondu Dra Josefa Síchy vy- 
konal. Česká Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slo- 
vesnost a umění v Prase. V Prase, nákl. fondu Šíchova při 
České Akademii (Bnrsík a Kohout kom.); v. 8. (63 str.) 75 kr. 

— O léieni koktáni. Viz Sbírka přednáiek a rosprav z oboru lé- 
kařského, 38.^39. 

— • Josef J., ŘimSti papeiové v chronologickém pořádku. V Praze, 
1895., Cyrillo-Methodéjská knihtiskárna a nakladatelství V. Ko- 
trba (G. Franci kom.) ; m. 8. (79 str.) 30 kr. 

— MUDr. y., Anthropologické a demografické příspěvky k Národo- 
pisné vffstavi v Kutné Hoře 1894. V Kutné Hoře, spisovatel; v. 
8. (16 str.) 

Vistntk královské ieské spoleinosli nauk. Třída fílosoficko-histo- 
rícko-filologická. Ročník 1893. (Titul česko-německý.) V Praze, Věstník král. čes. společnosti nauk. |37 

Král. Česká společnost nauk, v kommissi u Fr. ftivnáée; v. 8. 
(IX, 11, 28, 7, 41, 35, 176, 100, 7, 11, 13, 16, 79, 12, 6, 33, 
100, 60 str.) 6 zl. 
Véétnik krdlověké české spoleiínoaU nauk. Totéž. 1894. I., III., IV., 
VII., Vin., X. a XII. (Ostatní pojednání vySla v řeči německé.) 
Tamž: v. 8. 

I. časové úvahy o velké revoltiei francouzské. Sepsal Dr. Vilém 
Gabler. (Čteno ve výroční schůzi král. České Společnosti nauk 
dne 27. ledna 1894.) (8 str.) 10 kr. 

III. O allitertusi v pUnick lotySskýeh a litevských. Napsal Jos. 
Zubatý. (Předloženo dne 19. března 1891.) (37 str.) 40 kr. 

IV. Paméti Rakovnické od r. 1425—1639. Vydává Josef 
Emler. (Předloženo dne 19. března 1894.) (43 str.) 40 kr. 

VII. Zobrazováni Trojice skupinou tři hlav za středovéku i v li' 
dovém uměni nynéjěim. Podává Dr. Čeněk Zibrt. Předloženo 
18. června 1894. (14 str, s vyobr. v textu.) 20 kr. 

Vlil. Pověra o délce Kristově. Podává Dr. Čeněk Zíbrt. 
Předloženo 18. června 1894. (6 str. a tabulka.) 20 kr. 

X. České pisně o WtUditeinovi a Harantovi ze XVII. a XVIII. 
věku. Podává Dr. Čeněk Zíbrt. (Předloženo 8. října 1894.) 
(15 str.) 20 kr. 

XII. O stupňováni přidavných jmen slovanských a jiných při- 
buzných. Napsal Josef Kolář. (Předloženo 19. listopadu 1894.) 
(29 sir.) 30 kr. 

Véstnik královské ěeské společnosti nauk. Třída mathematicko-pří- 
rodovědecká. Ročník 1893. S 21 tabulkami a 39 dřevoryty. (Ti- 
tul česko-německý.) Tamž; v. 8. (XI, 50, 16, 4, 21, 7, 14, 23, 
74, 17, 38, 8, 11, 4, 16, 19, 71, 7, 55, 7, 29, 5, 38, 62, 7, 5, 8, 
8, 23, 18, 6, 20, 17, 26, 14, 17, 7, 72, 14, 60, 39, 10, 4, 13, 8, 
23, 4, 10, 27, 4, 12, 7 a 31 str., obsah a 21 tabulka.) 12 zl. 

— Totéž. 1894. II., IV., XI., XII., XIV., XX.-XXIII., XXV., 
XXVni., XXX., XXXI., XXXIV., XXXV., XXXVII., XXXVIII., 
XL., XLIV. — XLVIII. (Ostatní pojednání vyfila v řeči německé.) 
Tamž; v. 8. 

II. Dodatky ku seznamu českých trichopter za rok 1892 a 1993. 
Podává prof. Fr. Kla pálek. (Předloženo dne 12. ledna 1894.) 
(8 str.) 10 kr. 

IV. Přispěv^ k poznáni ěeských Gordiidú. Podává J. Janda. 
S tab. VI. (Předloženo dne 26. ledna 1894.) (4 str. a tab.) 20 kr. 

XI. Sur quelques théorěmes ďarithmétique. Par M. Lerch. (Pré- 
senté dans la seance du 23. février 1894.) (11 str.) 10 kr. 

Xn. O transformaci souřadnic geodetických. Podává Dr. V. 
Láska. S dřevorytem. (Předloženo dne 9. března 1894.) (6 str.) 
10 kr. 

XIV. Apatit pisecký. Podává Dr. August Krejčí. (Předlo- 
ženo 9. března 1894.) (4 str.) 6 kr. 

XX. O rodu Opistoma O. Schmidt, Předběžné sdělení F. Vej- 
dovského. S dřevorytem. (Předloženo dne 11. května 1894.) 
(20 str.) 20 kr. 

XXI. Poznámku o Bojanovu orgánu hrachovky Sphaerium n* • 
vicola Leach. Z ústavu pro zoologii a srovn. anat. c. k. české 138 Véstník král. čes. společnosti nauk. 

university. Podává K. Tocl. S tab. VII. (Předloženo dne 11. 
května 1894.) (7 str. a tab.) 26 kr. 

XXII. Přispévek k poznáni nervové soustavy Lumbrtcidú, Práce 
cenou poctěná. Sepsal Karel Pisařovic. S tab. VIII. a IX. 
Práce z ústavu pro zoologii a srovnávací anatomii při <Eeské 
universitě. (Předloženo dne 11. května 1894.) (15 str. a 2 dvoj. 
tab.) 60 kr. 

XXIII. O fossilnim kozorožci z Cech a z Moravy vůhee a lehce 
z Radotina zvláiti. Píše J. N. Wol dřich. 3 tab. X. a dřevo- 
rytem. (Předloženo dne 8. června 1894.) (15 str. a dvoj. tab.) 
36 kr. 

XXV. Pásmo X. — Teplické útvaru klidového v okoli Řipu, 
Sepsal Čeněk Zahálka. S tab. XI. a XII. (Předloženo dne 
22. června 1894.) (80 str. a 2 tab.) 50 kr. 

XXVIII. Organisaee nové Bothrioplany (Bothrioplana hohemica 
n, sp,). Předběžná zpráva F. Vejdovského. (S dřevorytem.) 
(Předloženo dne 12. Hjna 1894.) (24 str.) 20 kr. 

XXX. o granulitových ^yelipsoidech^ u Pra<^€Uic a Křiftanova. 
Pokus tektonicko-geologické studie Dr. Jindřicha Lad. Bar- 
vire. Se dvěma dřevoryty. (Předloženo dne 12. Hjna 1894.) 
(21 str.) 20 kr. 

XXXI. o územi ták zv. moirskjjch jilú mioeaennich m^zi Chocni 
a Litomyili, Napsal Vlád. Jos. Procházka. (Se dvěma dřevo- 
ryty.) (Předloženo dne 12. října 1894.) (32 str.) 30 kr. 

XXXIV. Intorno alV andamento diurno ehe ha la frequenza di 
rotazioni del vento nelV intervállo di 4 ore a Praga, Del Dott 
Giuseppe Frejlach. Con una incisione. (Communioato il 9. 
Novembre 1894.) (10 str.) 10 kr. 

XXXV. O nové české Campylaei. Podávají J. Babor a J. 
KoSfál. (Práce z ústavu pro zoologii, srov. anat. a embryologii 
české university.) S tab. XIII. (Předloženo dne 9. listopadu 
1894.) (10 str. a tab.) 30 kr. 

XXXVII. Remarque sur les nombres de Bemouilli et les mym" 
hres ď Euler. Par M. Ch. Hermite. (Extrait de deuz lettres 
á M. Ed. Weyr.) Présenté le 23. Novembre 1894.) (4 str.) 
5 kr. 

XXXVIII. Výpočet dráhy dvojhvězdy S 3062. Podává Josef 
Malíř. (Předloženo dne 23. listopadu 1894.) (9 str.) 10 kr. 

XL. O některých minerálech piseckých. Napsal Dr Aug. Krejčí. 
S dvěma dřevoryty. (Předloženo dne 23. listopadu 1894.) (8 str.) 
10 kr. 

XLIV. O novém rodu a druhu červců (Coccidae), ortheziola 
Vejdovskýi n. g, n. sp. Podává Karel Šulc. (Práce z ústavu 
pro zool. a srovn. anat. české university.) S tab. XVI. (Předlo- 
ženo dne 7. prosince 1894.) (9 str. a dvoj. tabulka.) 40 kr. 

XLV. Doplňky k známostem o českých slimácich, 1, Limacidae, 
Podává J.F. Babor. Stah. XVII. a XVIII. (Předloženo dne 7. 
prosince 1894.) (22 str, a 2 tabulky) 40 kr. 

XL VI. P¥'ispěvek ku poznáni kopulačniho apparatu u Limacop- 
sis eoerulans Simroth (Bielz), S tab. XIX. — XXII. Podává J. 
KoS{ál. (Práce z ústavu pro zoologii a srovn. anatomii na Weyr — Vilímltflv Kalendář Mal. Čtenáře 139 

české nniversitě.) (Předloženo dne 7. prosince 1894.) (15 str. a 

4 tAbulkj.) 60 kr. 

XLVII. Fřiěpěvek k morfologii aylvanitu. Napsal Karel Vrba. 
(Předloženo dne 7. prosince 1894.) (5 str.) 8 kr. 

XLVITI. O nékíerýeh minerálech z Álleharu v Macedonii, Na- 
psal K. Vrba. (Předloženo dne 7. prosince 1894.) (7 str.) 
10 kr. 

Weyr B., Výsledky práce » oemogeny aouMavy ^B. Weyr^, Otisk 
f! XII. roč. „Listft cukrovarnických'*. V Praze, spisovatel (ře- 
ditel cukrovaru v Předměřicích n. L.), tiskem Dra Edv. Grégra ; 
v. 8. (2 str.) 

White E. G., Ce»ta ku Kristu, Hamburk, Londýn a Battle Creek, 
MesinArodni společnost traktátni (Hoblík v Pardubicích kom.) ; 
8. (120 str. s obrázky mezi textem.) 70 kr., v plátně váz. 90 kr. 

Wietn^rúv úlrikový kalendář na rok 1895. V Praze, Alois Wiesner ; 
80 kr. 

Viková-Knnétieká H., Idyllky. Viz Knihovna, Kabinetní, sv. 
LXXIX. 

Vilim Frantiiek, Prvni desitileíi zupní hasičské jednoty pol. okresu 
Novomiístskiho, 1884 — 1894. Čistý výnos věnován účelům župním. 
Ve Věcově, Župní hasičská jednota pol. okresu Novoměstského, 
tiskem F. Popelky v Poličce; v. 8. (VIII a 102 str. a příloha 
hudební.) 

Vitimkova lllustrovaná knihovna rodinná, VIII. a IX. V Praze, 
Jos. B. Vilím«k; 8. 

Vlil. Jos. Svátek: Don César a Salomena. Historický román. 

5 56 illustracemi V. Černého. (414 str.) 2 zl. 60 kr., v plátně 
váz. 3 zl. 40 kr. — Též v 15 seiitech po 20 kr. (Do sešitu 5. 
přidáván bjl po 16 str. román: Savage, Manžel z ochoty, od 
seSitn 6. po 16 — 32 str. román: Gal d os, MHau až do str. 232., 
str. 233.— 280. téhož vjSla zvláSf za 20 kr.) 

IX. Ze světa lesnidi samot, Román Karla Klostermanna. 
(317 str.) 1 zl. 60 kr., v plátně váz. 2 zl. 70 kr. - Též v 10 
seSitech po 15 kr. ^ 

— Knihovna Malého Čtenáře, Pořádá Fr. S. Procházka. SeSit 
8. — 14. Matěje Kopeckého Komedie a hry. Třetí opravené 
vydáni. S dodatkem nápěvft a k nim průvodu dvou houslí od 
Jana Maláta. SeSit 3.-9. Tamž; 8. (Str. 65.-284.) SeSit za 
8 kr. 

— Knihovna mládce dospivajici, SeSit 90. — 91. X. Tajemstvi se^ 
věru. Napsal Petr Mael. Se 16 celostrannými a 12 meniími 
illustracemi A. Paris a. Přeložil Dr. Jan Herzer. — Věrné 
přátelstvi. Historická povídka. Napsal H. Hirschfeld. Pře- 
ložil Gabriel Smetana. Se 4 celostrannými ilustracemi Věnce- 
slava Černého a 6 obrazy menSími. SeSit 9. a 10. Tamž; v. 
8. (Str. 253.— 308.) SeSit za 20 kr. — Úplné. (308 str.) 2 zl., 
v plátně váz. 2 zl. 80 kr. 

Vilimkův Humoristický kalendář na rok 1895. Vydává Jos. R. Vi- 
límek. Dvanáctý ročník. Uspořádal Karel MaSek Fa Presto. 
Tamž; ro. 4. (inserty, 104 str. a inserty.) 60 kr. 

— Kalendář Malého Čtenáře pro Školní rok 1894—1896. Sestavil 140 ^Vilímkav Svít v obrazích. — Vlach. 

Fr. S. Procházka. IV. ročník. Tamž ; kap. (inserty, 188 str., 
zápisník a inserty.) kart. 36 kr. — Vydání bez kolka.30 kr. 
ViUmkův Svit v ohrazich. Prvá pomůcka k názornému vyučování pro 
školu i dům. Se 400 vyobrazeními předmětů z lidského života 
a ze přírody. Tamž; ío\. (24 obrázk. str.^ váz. 3 zl. 

— lOkr, jizdn{ řád pro (Jecky. Přehled jízdních řádů drah, poSt 
i parníků v Čechách jezdících, jejich rozmanitých spojení a cen. 
S nejnovější zvláštnj mapou železniční, a podrobným plánem 
Prahy. Tamž; kap. (148 str., inserty a mapka.) Vychází 6krát 
ročně a sice: pro léto 1. května, 1. června, 1. července, 1. 
srpna, 1. září; pro období zimní 1. října za 10 kr. 

Ville J., Převrat v polnim hoapodářství. Výsledky čtyřicetiletého 
bádání slavného francouzského agronoma. S dovolením autora 
přeložil Adolf Potůček. V Praze-Karlíně, 1895., Vondruška a 
Kolanda (Hofer a Klouček v Praze kom.); 8. (48 str. a inserty) 
20 kr. 

Viilieus Fr., Vzory a cvičebné iééity pro zivnoatemké úíetnictvi 
upravil Fr. Vocásek. Sešit 1.— 3. Třetí nezměněné vydání. Ve 
yídni, 1896., Pichlerova vdova; v. 4. Sešit za 12 kr. 

Sešit 1. Kniha poldadniéni. (14 str.) — 2. Bennik. (20 str.) — 
3. Kniha hlavni a popi»nik, (22 str.) 

Wintep Dr, Zikmund, Zeataré Prahy, Historické obrázky, V Praze, 
J. Otto;^8. (227 str.) 1 zl. 20 kr. 

— • a Dr. Čeněk Zíbrt, Bijiny kroje v zemich éeěkých. II. Dějiny 
kroje v zemich českých od počátku stoleti XV, ax po dohu bélo- 
horaké bitvy. Sepsal Dr. Zikmund Winter. Illustrace od Voj- 
těcha Krále z Dobré vody aj. Svazek III. a IV. V Praze, 
F. Šimáček; lex. 8. (Str. 301.— 670.) po 2 zl. 

Totéž. II. (Úplný.) Dějiny kroje v zemich ěeakýeh od počátku 

atoleti XV, az po dobu bélohoraké bitvy. Sepsal Dr. Zikmund 
Winter. Illustrace od Vojtěcha Krále z Dobrévody aj. 
S 363 obrazy. (670 str.) 7 zl. 20 kr., skvostně váz. 8 zl. 30 kr. 

Viták Ant. Konst., Archiv přednáSek a řeči uěitelakých. Viz tam. 

— O obcováni s lidmi. Nový průvodce dobrou společností. Kniha 
pravidel pro cvik dobrých a jemných mravů, společenských 
vtipův a domácích povinností. Sešit 23. — 27. celého díla. (Do- 
končení.) Díl III. Kniha pravidel ku poznáni a ziakáni apole- 
čenakých ctnoati. Na základě děl Karla Bedřicha šlechtice Ru- 
mohra a Františka Ebh ar dt a vzdělal a pořekadly, příslovími 
a výroky čelnějších básníků a spisovatelů českých valně roz- 
šířil. Sešit 7.— U. V Praze, Fr. A. Urbánek; 8. (Str. I.— XVIII. 
a 513. - 666. a inserty.) Sešit 23. a 24. po 30 kr., sešit 25. a 
27. za 1 zl. 20 kr. 

— Totéž. Díl 111. Kniha pravidel ku poznáni a ziakáni apolečen- 
akých ctnosti, (XV 11 1 a 666 str. a inserty.) 8 zl. 60 kr., v plátně 
váz. 4 zl. 50 kr. neb 5 zl. 

Wittoéh Karel, Průvodni text ku čtverylce „Zpěvem Sokolim", 

V Pardubicích, F. Hoblík ; m. 8. (7 str.) 3 kr. 
Vlach Dr. Jaroslav, Dějepia obecný pro nizíi třidy íkol atřednich. 

Díl I. Starý věk. Se 47 obrázky. V Praze, J. Otto; v. 8. (104 

str. a obsah) v plátně váz. 70 kr. Vlast. — Vořorka. 141 

■Vlast, Nový prostonirodni kalendář pro země koranj České : Čechy, 
Moravu a Slezsko. 1895. Ročník dvacAtý dmhý. S bohatou části 
zábavnou a poučnou, obrazem titulním a mnoha jinými větSími 
i menšími obrazy. Spořádal P. Šulc. V Praze, Alois Hynek; 
m. 4. (obraz, 142 str., ti*hy a inserty) 50 kr. — Malé vydání, 
(obraz, 86 sti*., trhy a inserty) 30 kr. 

Vlati a 8véL Sbírka spisů pro mládež. Číslo 6. a 7. V Praze, F. 
Simáček; 8. Kartonovaný svazek o 10 kr. více. 

Číslo 6. VUův robenec. Historická povídka ze XIV. století. 
České mládeži a jejím přátelflm napsal Josef Braun. Se 6 pů- 
vodními vyobrazeními £. Zil lichá. (185 str.) 70 kr. 

Číslo 7. Nová thirka slovanských pohádek a povésti. Sestavil 
Karel V. Rais. Se 14 původními vyobrazeními E. Zillicha. 
(109 str.) 70 kr. 

Vlastivěda Slezská, Dílu IV. čásf I. Na oslavu 40letého jubilea 
J. V. Císaře Pána počato. Dějiny kniSectvi TěHnského (na 
obálce:) az do roku 1433, Napsal V. Prásek. Za pomocí české 
akademie. V Opavě, nákladem vlastním, tiskem Adolfa Drechs- 
lera; 8. (220 str.) 1 zl. 10 kr. 

Vlček Jaroslav, Dějiny české literatury. SeSit třetí a čtvrtý, V Praze, 
Jednota Českých filologův, tiskem B. Stýbla; v. 8. (Str. 113.— 
288.) SeSit třetí 90 kr., čtvrtý 75 kr. 

Yoéaalo Vilém, Pády jazyka latinského u náměstek jazyků ro- 
mánských. Pokus historického jazykozpytu. Obsaženo v Pro- 
grammu c. k. státního reálného a vyšSího gymnasia v Klatovech 
vydaný za Školní rok 1893—94. (3.-42. str.) 

Vogel Ďř. Karel, Zpráva o světové výstavě v Chicagu 1893. Po- 
dává obchodní a živnostenské komoře v Plzni tajemník komory. 

• V Plzni, Obchodní a živnostenská komora, tiskem J. R. Porta 
(Fr. Ěivnáč v Praze kom.); v. 8. (93 str.) 75 kr. 

Vojtěch Dr., Vitěz nepřemožený a nepřemožitelný. Na Královských 
Vinohradech, FrantiSek Horálek; m. 8. (32 str.) 5 kr. 

Woldřich J. N., O fossilnim kozorožci z Cech a z Moravy vůbec 
a lebce z Radotina zvláětě. Viz Věstník Král. České Společnosti 
NAuk. Tříd;i mnthematicko-přirodovědecká. XXIII. 

Wolf Jaroslav, Signora Lucd. Viz Hryj Žertovné divadelní, sv. 
78. 

Volného Jiřího, vrchn. ovčáka v Kratonohách (f 1745) Pisně 
kratochvilné. Vydává Dr. Čeněk Zíbrt. V Praze, Národní ti- 
skárna a nakladatelstvo; m. 8. (102 str.) 20 kr. 

VondruŠka Dr. Karel, Dra Konráda Martina Katolická věrouka 
pro vySSi třidy Skol středních. Viz Martina Dr. Konráda. • 

— Katolická liturgika pro střední ěkoly. V Praze, 1^95., I. L. 
Kober; 8. (135 str. a obsah) 70 kr., v plátně váz. 90 kr. 

Vopcl Antonín, Národní písně pro Školy obecné. H, Upravil a vy- 
dal. V Brně, vydavatel (c. k. okr. inspektor); Sir. 8. (173 str.) 

• 1 zl. 20 kr. 

WorlOYá P. Irena, Marie nebo Marta. Viz Besídka dívek, seS. 3. 

Vorovka prof. Karel, Abecední vyhledavaě slov českých i cizích. 
Slovník slov cizojazyčných s jejich českými významy, jakož 
i slov českých v příčině jejich pravopisu, ohýbání i správného 142 Vorovka — Vrchlický. aživáni. SeSit 3. — 6. Y Praze, Baraik a Kohout; v, 8. (Str. 65. 
—220.) SeSit za 20 kr. — Úplné. (220 8tr.) v plátnJÍ váz. 1 zl. 
50 kr. 
Vorovka prof. Karel, Rozbor mluvnický, Y\z Bibliotéka nditelská, 

av. xvm. 

Votnibil Aut., Panovnické rody v Cechách. K potřebě školní 
upravil — . L a U. Druhé vydáni. Tiskem L. Beneie v Českém 
Brodě. Nákladem vlasUiim; 2 tabulky 21X34 cm. po 3 kr. 

* Vražda^ Policejniy před poróšsní v Krakově, Upraveno dle steno- 
grafických zápisků v „Nov. Ref.*^ V Ústi n. L., časopis „Svor- 
nosť< (Dr. Fr. Baékovský v Praze kom.); m. 8. (64 str.) 10 kr. 

Vrba Karel, O minerálech beryllnalýeh okM Fiaeckého. Viz Roz- 
pravy České Akademie, Tř. II. R. III. Č. 12. 

— O nékterýdk minerálech z Allcharu v Macedonii, Viz Věstník 
Král. České Společnosti Nauk. Třída mathematicko-ptirodově- 
decká. XLVIII. 

— Přiepévek k morfologii tylvanitu, Tamž. XLVII. 

— Rudolfy Boj proti klerikalismu. Drobná perspektiva moderní 
společnosti. Přednesl v ,,Politickém klubu katolických dělníků 
pro Čechy^. V Praze, 1895., nákl. spisovatelovým a politického 
klubu katol. dělníků pro Čechy, v komisi Cyrillo-Methodějského 
knihkupectví (G. Franci); 8. (107 str.) 40 kr. 

— Socialně-demokratická společnost. Úvahy o státu sociálně- demo- 
kratickém, o právu na práci, o vSeobecném právu hlasovacím, 
o mzdě a stávkách a otázce žen. V Praze, spisovatel, v komisi 
Fr. Éivnáče ; 8. (192 str.) I zl. 20 kr. 

Vrbka Antonín, Schematický návod ke studiu a popisu mista nth 
okrsku. Sepsal a objasňující předmluvou opatřil. Z něm. pře- 
ložil Jan KoSvanec. V Třebíči, ^J. F. Kubeš; 8. (16 str.) 12 kr. 

Vřesnický Jan, Z rokli a stráni. Orty a obrázlcy z Podkrkonoší. 
V Nábzí u Železného Brodu, „Sokol**, tiskem F. Simáčka v Praze ; 
m. 8. (149 str.) 50 kr. 

Vrchlický Jaroslav, Anthologie z básni, (1875—1892.) SeSit 5.^ 
2Q. V Praze, J. Otto; 8. (Str. 129.— 639. a podobizna) SeSit za 
16 kr. 

— Totéž. Úplné. (Podobizna a 639 str.) 3 zl., v plátně váz. 4 zl. 
50 kr. aneb skvostně váz. 6 zl. 50 kr. 

— Bouře, Viz Urbánkova Bibliotéka operních a operetních testův, 
sv. 80. 

— Dramatická dila, XVIIL— XIX. V Praze, F. Šimáček; m. 8. 

XVIII. Láska a smrt. Tragedie o pěti jednáních. (116 str.) 
50 kr. 
^XIX. Svédek. Hra o jednom jednání. (31 str.) 16 kr. 

— Ě morta. Básně. Druhé, valně rozmnožené vydání. V Prase, 
J. Otto; 8. (63 str.) 50 kr. 

— Kytky aster. Viz Bibliotéka, Salonní, čís. XC. 

— Moderni básnici francouzšti. Viz Básnici, Moderní, francouzští. 

— Mythy, Cyklus prvý. Viz Bibliotéka, Salonní, čís. VIII. 

— Nové zlomky epopeje. Tamž, čís. XCI. 

— Okna v bouři. Viz Knihovna, Kabinetni, sv. LXXIII. 

— Tři knihy vlaské lyriky. Viz Bibliotéka, Vzdělávací, sv. 22. Vrchlický — Vydání, Příruční, mor. zákonfi sem. I43 

Vrchlický Jaroslav, Z cizích Farnasěú. Viz tam. 

Vůdce okoHm Jindřichohradeckým, (Otisk z čas. „Ohlas od Ne- 

žArkj*'.) V Jindř. Hradci, 1893., A. Landfras syn; m. 8. 

(47 str.) 
Wmisch Hugon v., Jaroslav Vrchlickým jako básník milostný, Afo- 

ristická srovnávací causerie s éelnými básnikjf našimi i cizimi. 

V Praze, Dr. Frant. Bačkovský;*8. (159 str.) 1 zl., váz. 2 zl. 
Výhor her a zábav mládeže Skol obecných. Upravil Josef S m i d. 

Sešit 1.— 3. V Chrudimi, Stanislava Pospíšila zeť; 8. Sešit za 
20 kr. 

Sešit 1. Hry pro žáky prvni třidy (/. sk, rok). (41 str. a ná- 
pěvy.) 

Sešit 2. Hi-y pro žáky druhé třidy (11. sk. rok). (49 str.) 
Sešit 3. Hry p^o žáky třeli třidy (lil Sk, rok). (64 str.) 

— pohádek. Číslo 1. Tři zlatá péra. V Telči, Emil Šolc ; m. 8. 
(23 str.) 6 kr. 

— z Kotlářových básni, 1, a. II. Úvodem a poznámkami opatřil 
Jan Jakubec. (S podobiznou básníkovou.) V Praze, Dr. Frant. 
fiačkovský; 8. 

I. 100 znělek milostných. Druhé, rozmnožené vydáni. (IX a 
102 str.) 60 kr. 

II. Básné vlastenecké, (184 str.) 90 kr. 

Vydáni, Kapesní, zákonů čís. 57. a 59. V Praze, Hbfer a Klouček; 8. 
Číslo 57. Zákon o právních svazcích učitelstva veřejných Skol 
národních pro království České daný dne 13, května Í894, kterým 
se mění a doplňuje zákon ze dne 19. pros. 1875; též zákon ze 
dne 26. května 1891 o právních svazcích uČitelfi, kteří náležejí 
k branné moci, jakož i zákony o vyučování náboženském (právní 
svazky katechetů) na veřejných školách ze dne 20. června 1872 
č. 86. z. ř.; ze dne 17. června 1888 č. 99. z. ř. ; ze dne 14. 
pros. 1888 č. 69. z. z., objasněné dle vynesení a rozhodnutí 
úřadů školních. S chronologickým seznamem příslušných vyne- 
sení c. k. ministeria kultu a vyučování a c. k. zemské školní 
rady a s abecedním seznamem věcným. (Na obálce : Druhé vy- 
dáni.) 1895. ^(135 str.) 80 kr. 

Číslo 59. Bád policie v příčině ohně pro království České., daný 
dne 25. května 1876. Doplněný příslušnými zákony, nařízeními, 
vzory podání v záležitostech policie v příčině ohně a zákoneip 
o povinnosti pojišťoven ku placení příspěvku k líčelům hasič- 
ským ze dne 24. prosince 1884 s nařízením prováděcím ze dne 
19. listopadu 1885. S abecedním, podle slov ukazovacích sesta- 
veným seznamem věcným. Druhé rozmnožené vydání. (44 str.) 
36 kr. 

— Fíírucní, moravských zákonů zemských. Číslo III. — 1. a 2. 

V Brně, K. Winkler; 8. po 50 kr. 

1. Bád stavební pro zemaké hlavní město BrnOj pro královské 
hlavní město Olomouc j pro král. mJěsta Jihlavu a Znojmo a pro 
jejich místa předměstská. (Zákon ze dne 16. června 1894.) S při- 
pojeným alfabetickým ukazatelem 'věcným. (72 str.) 

2. Bád stavební pro Markrabstvi Moravské^ vyjma zemské 
hlavní město Brno^ král. hlavní město Olomouc, král. města Ji- 144 Vydání, Příruční, zákonfi - Výstava. Národop. 

> 
hlavu a Znojmo^ pak j^ieh mttta předrnStCaká, (Zákon ze dne 
16. Června 1894.) S pfípojeným alfabetickj;nl ukazatelem věcným. 
(78 8tr.) 

— Přiměni, zákonů' 8 doplíúcy a výklady. Svazek třetí. Obecný 
zdkonntk občanský mocnářství rajcouského a nařízeni pozdijH 
k témuž se vztahujici. Doplněn přislnSnými zákony. Vzdělán 
k účelům studijnim a k praktickému užíváni i objasněn z roz- 
sudků zásadních nejvyššího soudu. S obsáhlým abecedním sez- 
namem věcným. (Druhé vydání.) Sešit 7. V Praze, Hofer a 
Klouček; 8. (Str. 386.-448.) 36 kr. 

VyhledavaČy Abecedni, slov českých i cizích. Viz Vorovka prof. 
Karel. 

Vyhlídal Jan, Slezská svatba. Viz Kronika, Slezská, seS. 8. a 9. 

Vycházky po Pr^ze a okolí. Viz Schillerovy Vycházky. 

Vychodil P. J., Poetika. Díl III. V Brně, Pap. knihtiskárna be- 
nediktinů rajhradskýcb; 8. (Str. 289.— 400.) 50 kr. 

— Pavel, Apologie krestanstvi. Díl I. Sešit 3. Tamž ; v. 8. (Str. 
146.— 208.) 40 kr. 

Výklad zákona obecního a zákona o zastupitelstvu okresním pro 

•království české. Viz Schwarz František. 
Vykoukal F. V., Domácí lékařství naieho lidu. V Praze, Dr. 

Frant. Bačkovský; 8. (98 str.) 50 kr. 
Vymazal František, Německy za 50 hodin uěí. Třetí vydání. 

V Telči, 1895., Emil Šolc; 8. (180 str.) 60 kr., váz. 72 kr. 

— Slovnik cesko-německý. Sbírka nejpotřebnějších slov. V Brně, 
J. Barvič; ra. 8. (120 str.) 40 kr. 

Výňatek ze stenografického protokolu IIL chemicko-cukrovarnickiho 
' sjezdu konaného dne 19. května 1894 na Žofíně v Praze. V Praze, 

nákl. vlastním, tiskem Dra Edv. Grégra; lex. 8. (10 str.) 
Výsledky deSComěrného pozorování v Cechách v roce 1893. Tech- 
nická kancelář rady zemědělské pro království České. S dvěma 
mapami. (Česko-německy.) V Praze, Technická kancelář rady 
zemědělské; 4. (10, LXXVI a 150 str. a 2 mapy) 2 zl. 

— vodoměmých pozorováni na Českách řekách v roce 1893. Tech- 
nická kancelář rady zemědělské pro království České. Se 6 auto- 
grafickými tabulkami. (Německo-česky.) Nové řady sešit 6. 
Tamž; 4. ^XVII a 17 str., 2 tabulky, 69 str. a 6 tabulek) 2 zl. ' 

Výstava, Hospodářská průmyslová a národopisná, pro východřU 
Cechy v Hradci Králové pořádaná ve dnech 12. az 26. srpna 1894 
ZH Čestného protektorátu Jeho Osvícenosti Jana hraběte z Har^ 
rachů a za protektorátu si. okresního a obecního zastupitelstva, 
v Hradci Králové. Vydal: Výkonný výbor výstavní. Uspořádal: 
Frant. Baiier. V Praze, tiskem J. Stolaře; 8. (inserty, XVI a 
240 str. a inserty.) 

— Jubilejní, zemská království Českého v Praze 1891. Sešit 29. — 
36. V Praze, F. Šimáček; 4. (Str. 665.— 824.^ obsah a přílohy.) 
Sešit za 36 kr. 

— Totéž. (Úplné.) S 519 vyobrazeními, 36 zvláštními přílohami. 
(Obsah a 824 str.) 12 zl. 60 kr., skvostně váz. 14 zl. 60 kr. 

— Národopisná, v Troubsku dne 1. ěervence 1894. V Brně, Výbor 
výstavkový; 8. (48 str.) \ Vystihovalcí, Evropití v Americe. — Žába. 145 

*Vyitihovalcij EvropiU v Americe, Román z njnějSi doby. Sefiit 

27.-44. (Ukončeno.) V Praze, Alois Hynek; 8. (III. str. 1.— 244.) 

SeSit za 15 kr. 
Vý stupy y Sólové. Kuplety. Deklamace, JI. (PHlohy z II. ročnfku 

„Benednich Listů". V Fraze-Karlíně, M. Knapp; v. 8. (92 str.) 

60 kr. 
— Vyhrané sólové, komické scény a popévky. Pořádá Josef ,,|kl. 

Srp. Sešit 28.— 30. V Praze- Karlíne, pořadatel; 8. (Dílu Ví. 

str. 97—236.) po 80 kr. — Díl VI. (236 str.) 1 zl. 60 kr. 
VySivdnif Národní, Viz Valtrová Antonie a Hermína Němcová. 
Viýtah z cviíebniho řádu pro c. a k, pěši vojsko. Dle třetího vydání 

řádu z roku 1874. (Příruční kniha pro c, a k. vojsko.) V TěSíně, 

K.. Prochaska ; m. kap. (213 str.) 30 kr. 
Vzory f Krasopisné. 1. sbírka. V Praze, Hvnek Fuchs; Sir. 8. (9 listů) 

16 kr. 

Obsah: Písmo latinské stojaté. — Písmo latinské lezcUé. — 

Písmo némecké. (kurrentní). — Písmo okrouhlé francouzské. — 

Písmo jehlové (renaissancní), > Z archaeologického výzkumu království Českého, 2. Archaeologický 
výzkum ve středních Čechách^ který r. 1893 společnou prací pod- 
nikli Jan Hellich, lékáiník v Poděbradech, Dr, J. L. Píč, prof. 
v Praze a Jan Waněk, vrchní správce v Radimi. PíSe Dr. J. 
L. PÍČ. Vydáno přispěním Geské Akademie císaře Františka 
Josefa pro vědy, slovesnost a umění. V Praze, spisovatel, tiskem 
J. Otty; 4. (54 str. a X tabulek.) 

Z cizích Pamassú. Překlady Jaroslava Vrchlického. (1890 — 
1894.) V Praze, 1895., Buršík a Kohout; 8. (IX a 219 str. a 
obsah) 1 zl. 

Z českých knih. Výbor citátů, aforismů^ sentencí, přísloví a pod. 
od domácích spisovatelA, básníků, učenců a j. od vzniku litera- 
tury české až na naší dobu. Sestavil A. V. Polák. Polovice 
čistého výtěžku ve prospěch Ů. M. Š. Sešit 2.-5. V Pardubicích, 
sestavovatel (J. M. Polák kom.); 8. (Str. 33.-176.) Sešit 5. za 
>- 24 kr,. ostatní po 16 kr. 

"^ Z dětského světa. Viz Knihovna „Besed Lidu", 3. 
^Z naií doby. Sbírka románů. Sešit 1.— 20. Ve Vídni, Bratři Ru- 
binsteinové; 4. (Str. 1. — 320.) Sešit za 15 kr. 

Z paměti malého darehy. (Nápis též anglický.) Americký humori- 
stický román. Napsal ^*^ Přeložil Václav Kucinský. Romány 
„Hlasu Národa". V Praze, nákl. vlastním, tiskem Národní ti- 
skárny a nakladatelstva; 8. (248 str.) 50 kr. 

Z pohratimských luhů. Viz Knihovna „Besed Lidu**, 5. 

Za matičkou. Viz Besídka dívek, seš. 4. 

Za vlast! Epištoly českému lidu. Číslo 3. Památce Mistra Jana 
Husa. Král. Vinohrady, František Horálek; m. 8. (7 str.) 2 kr. 

Žába Dr. Gustav, Slovník latinsko český. Vadě mecum ku četbě 
všech na gymnasiích zavedených klassikův římských. V Praze, 
Buršík a Kohout; m. 8. (366 str.) v plátně váz. 1 zl. 20 kr. 

10 ]^46 Zábavy maličkých — Zahálka. 

Z&havy maliékjch, (Obrázková. knížkH.) V Praze-Karlíné, Rudolf 
Storch; 8. (6 obr. str.) 10 kr. 

— pro nilddeí. Redaktor F. J. Andrlík. 179.— 182. V Praze, 
Jaroslav PospiSil; 8. 

179. Bludnou cestou. Obrázek ze skutečnosti. Mládeži dospě- 
lejší a její přátelům napsal F. J. Andrlik. S obrázkem. Druhé, 
opravené vydáni. (179 str.) 60 kr. 

180. Hladová léta. Povidka ze života lidu polského. Napsal 
Karel Benoni. Z polštiny přeložil Vilém Špaňhel. S obráz- 
kem. (58 str.) 22 kr. 

181. Dějepisné obrazy a pověsti. České mládeži napsal Jindřich 
Harapat Jizerský. 8 obrázkem. (106 str.) 34 kr. 

182. ^^6(7)' &(i«7t^ Boleslava Jablonského. České mládeži se- 
stavil F. J. Andrlik. S četnými vyobrazeními. (96 str.) 34 kr. 

— veěerni, Sbirka zábavného a poučného čteni pro lid. Redaktor 
František Pohunek. Ročník XIV. Čislo 6. Ročník XV. Číslo 
1—5. t>ilo 85.— 90. V Praze, Oyrillo-Methodějská knihtiskárna 
(V. Kotrba) (G. Franci kom.); 8. Předplácí se ročué 2 zl. 

R. XIV. čís. 5. Kvili z luhů jihoslovanskjch. Sebral a přeložil 
J. K. Kačer. 1893. (228 str.) 70 kr. 

R. XV. čís. 1. Kněz a voják. Napsal M. Aigueperse. Pře- 
lolila J. Kuffnerová. (S illustracetui.) (30 str.) 8 kr. 

R. XV. čís. 2. Americký ujec. Povídka paní Colombové. Se 
zvláštním svolením nakladatele a majitele z francouzského 
přeložil Jan AI. Unzeitig. (S illustracemi.) (386 štr.) 1 zl. 
10 \t, 

fi, XV. čís. 3. Svobodnik. Obrázek z minulosti. Napsal Alois 
Dostál. (S illustracemi.) (141 str.) 40 kr. 

É. XV. čís. 4. Poiehnáni skryté ctnosti, Francouzsky napsala 
M. l^ourdonová Přeložila Joh. Kuffnerová. (S illustra- 
cemi.) (142 str.) 45 kr. 

R. XV. čís. 5. Z vesnic a samot. Obrázky z českého jihu. 
KapsHl Bohumil Brodský. Čásf III. (S illustracemi.) (152 str.) 
45 kr. 
Záborský Bohuslav, Malý Brehm, Vylíčení života a vlastnosti 
zvířat. SeSit 12.— 23. V Praze, I. L. Kober; lex. 8. (II. str. 
49.-322., III. 1.— 96., titule a rejstř. k I. a II. sv.) Sešit za 
20 kr, — Část III. (ti. str. 1.— 160.) a IV. (II. str. 16I.--322. 
a rejstřík) po 1 zl. Desky na jednotí, svazek 40 kr. 

— Totéž. Svazek I. Ssavci. S 200 vyobrazeními. (300 str., rejstřík 
a 8 barvotiskových příloh.) V plát. váz. 2 žl. 90 kr. — Svazek 
II. Pláci, Se 184 vyobrazeními. 1896. (322 str. a rejstřík) 2 zl. 

— Ptáci, Vylíčeni života a jich vlastností. Se 184 vyobrazeními. 
Tamž, 1895. (322 str. a rejstřík) 2 zl. 

Zahálka Č.fOrograficko-yeologický přehled okolí Eipu, — Slraiigrafie 
útvaru křídového v okolí Ěipu, (Pokrač.) Obsaženo ve Zprávě 
střední hospodářské školy v Roudnici n. L. (Hracholusky) za 
líkohií rok 1893—94. (3.-6. str.) 

— Pásmo X. — Teplické útvaru křídového v okolí Eipu, Viz Věst- 
ník Král. České Společnosti Nauk. Třída mathematicko-přírodo- 
Tědecká. XXV. Zahrada, NaSe. —^ Zapovn <**€sko-nioravská kronilca. 44T 

Zahrada, Naie, Obrázková knili.i pro milou mládež. V Prase, 
A. Storcli 8jn; 4. (12 obrázk. str.) kart. 1 zl. 

Zahradniček Dr. Břetislav, Kuifl oko. Jak povstává, jak se ho 
varovati a jak je odstraňovati. VScm trpícím věnuje. V Praze- 
Karlině, Rudolf Storch; g. (30 str.) 20 kr. 

Zahradník Josef, Analytické tabulky k určováni nej důležitě jiieh 
rostlin cévnatýohf samorostlýck i pěstovaných.. Na základě květeny 
města Kroměříže a okolí pro žáky sepsal. S měřítkem a 56 obrazci 
o 454 fig. (Zvláštní otisk z programmů e. k. č. gymn. v Kromě- 
říži za rok 1891-2. a 1892— 3). V Kroměříži, Knihtiskárna a ka- 
menotískárna spole&enstva v Přerově; v. 8. (160 str. a 5 tabu- 
lek) 50 kr. 

SSákon a nařixeni, jimiž se upravuji koncessované stivnosti staveni. 
Viz Sbírka zákonů, éis. 29. 

— lesni daný 14, ledna 1893 pro krélountvi ěeské, (Str. 1. — 8.) Vy- 
chází přílohou k časopisu ^Háj**. 

— Nově doplniěn^y o tisku, S výklady < ii<^jvySSího soudnictví vydal 
F. L. Popelka. V Jaroměři, F. "opelka; m. 8. (43 strj váz. 

— * o práonich svaíseich uěitelstva veřej • ',c.h ikol národnich pro krď 
lovstvi Ceskéy daný dne 13, května ÍS04, Viz Vydání, Kaposní, 
zákonů, čís. 57. 

-^ ze dne 26. prosince 1893 tjkajici se upraveni stavehnieh živnosti, 
(&. z. Č. 193.) Do českého jazyka <<i'oloži], upravil a ppzoám* 
kami doplnil FrantiSek Sallcr. V Vr<ize, J. Otto; 8. (89 «tr.) 
36 kr. 

Zákony. Viz Sbírka zákonů. — Vydání, Příruční, zákonů. — Vy- 
dání, Příruční, moravských zákonů zemských. 

— NejdŮlezitějHy a nařízeni u věcech Školstva obecného. Ku potřebě 
ústavům učitelským sestavil FrantiSek Šimek, (Páté roiumio- 
zené vydání.) V Plzni, ArnoSt PeSl. tiskem J. a K. Nedvíd^ 
v Táboře; v. 8. (112 str., 3 tab. a obsah.) 1 zl. 

'■^ z oboru ústavy obecni a zemské. Viz Pražák JUDr. Jiří. 
Zákoncký Karel J., Dobré dúSe. Viz Sbírka uSlechtilých povídek 

pro mládež^ sv. IV. 
-^ Na venkově. Viz Besedy mládeže, sv. 317. 

— Neni kouzel, neni ěar. Viz Urbánkova Ústřední kniho vím pro 
českou mládež, čís. 77. 

«- Perla a jiné povidky. Viz Knihovna, První moravská obrázková, 
pro českou mládež, čís. 9. - 1 1. 

Zap Karel Vladislav, Dějiny panován! Karla IV. K novému vy- 
dání upravil Gustav Friedrich. -^ !2 původními illustracemi 
Věnceslava Černého. Sešit 9. — 11 V Praze, I. L. Kober; v. 8. 
(Str. 229.— 305., obsah a titul.) 8 ^it za 20 kr. — Svazek U. 
(Str. 141—305. obsah a titul) 1 zl. .0 kr: 

— Totéž. Úplné. (305 str. a obsah) 2 /I 20 kr., v plátně váz. 3^1. 
Zápisník bedlivé hospodyně. Příloha „K ilendáře paní a dívek če- 
ských*. Viz tam. 

Zapova Cesko-moravská kronika, SeSit 95.-98. V Praze, I. L. 
Kober; 4. (Knihy VI. sloupec 841. -t046., titul a předmluva, 
knihy Vil. sloupec 1.— 112.) SeSit />. 74 kr. 

— Totéž. Nové (obálkové) vydání. Scfiit 119.— 126. (Knihy VL 

10* 148 Zapova Česko-moravská kronika. — Zeyer. 

sloupec 809. — 1046., titul a předmluva, knihy VIJ. sloupec 1.— • 
144.) Seíit ZH 60 kr. 

Zapova Cesko-moravtká kronika. Nezměněné (obálkové) vydáni. 
(Nová subskripce.) Seiit38. a39. ^Knihy VI. sloupec 761.— 1046., 
titul a předml., kii. VII. si. 1.— 32.) Sefiit (10—16 archů) 1 zl. 
60 kr. 

Z<i»tupitel*tvo a úřednictvo král, hlavního města Prahy^ odbory, 
dozorstva a komitéty pH správě obecni dle stavu ze dne li. pro- 
since 1893, V Praze, nákl. d&chodft královského hlavního mésta 
Prahy, tiskem knihtiskárny „Politik*'; 8. (66 str.) 20 kr. 

— Totéž na rok 1894 — 6, dle stavu ze dne 10, prosince 1894. Tamž, 
tiskem Edv. tíeauťorta ; m. H. (79 str. a obsah) 20 kr. 

Zatty Karel, Na otecké půdě. Viz Bibliotéka, Zábavná, seě. 19. 
—21. 

Zavřel FrantiSek, Houby. Kniha pro každého, obsahující houby 
u nás nejvíce se vyskytující jedlé a jim podobné jedovaté, s ná> 
vodem, jak je sbírati, v domácnosti upotřebiti, je pěstovati a 
s přídavkem o rychlé pomoci při otravě houbami. Dle Schlitz- 
bergerova originálu volně vzdělal. V Třebíči na Moravě, Jin- 
dřich Lorenz ; v. 8. (60 str., inserty a 24 obr. tabulek) kart. 
1 zl. 20 kr. 

Zdráhal Alois a Gustav Burghauser, PoUářstvi a méřictui pro 
ikoly rolnické a zimni hospodářské. V Chrudimi, St. Pospíěila 
zef; 8. (199 str.) 1 zl. 20 kr. 

Z drůbek Frant. B., Anglicky vyslovovatel. Navedení ku správnému 
vyslovování, hláskováni, slabikování, čtení a psaní anglických 
slov s udáním výslovnosti a českých významů. Pro Školy Česko- 
anglické a pro samouky spracoval. Druhé vyd. Chicago, 111., 
1890., Aug. Geringer; 8. (213 str.) 

— Druhá éitanka pro ikoly Americké. Čtvrté, opravené a rozmno- 
žené vydání. Tainž; 8. (96 str.) 

Ze zoologické zahrady. V Praze, B. Stýblo ; v. 8. (14 str. obr. 

s textem) 46 kr. 
Zeleného Dr. V. V. Úvahy a články I. O Bedřichu Smetanovi. 

S úvodem Julia Zeyera. V Praze, F. Šimáček; 8. (XI a 246 str.) 

1 zl. 20 kr., v plátně váz. 1 zl. 60 kr. 
Zelinka Fr. L., Pestré lístky. České mládeži. S obrázky. V Praze, 

Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (V. Kotrba) (G. Franci kom.); 

8. (96 str. a obsah) 60 kr. 
Zeman Ant., Malý rádce zvérolékařshj. Poučení o důležitějších 
. nemocech a nepravidelnostech při porodu mezi zvířaty k ho- 
spodářským účelům chovanými se vyskytujících a o kování koní. 

Pro rolníky a žáky hospodářských Skol napsal. S vyobrazeními. 

V Praze, A. Reinwart; 8. (61 str.) 60 kr. 

— Totéž. Viz Knihovna, Hospodářská, č. 22. 

Zeyer Jan, Baroc a rococo. Sbírka architektonických motivů. 

7._9. Ve Vídni, Emil Berte & Cie; v. fol. (Svétlotiskový obraz 

61.— 90.) po 6 zl. 
— . Julius, Dramatická dila II. Tři komedie, V Praze, F. ŠimáČek ; 

m. 8. (144 str.) 60 kr. 

Obsah: Bratři. Čínská komedie o jednom jednání. — Z dob Zeyer — Zola. 149 

růžového jitra. Pastýřaká hra biblická. — Lásky div, Žapooski 
komedie o jednom jednání. 
Zeyer Jalias, Obnovené obrazy. Viz Bibliotéka, Salonní, čís. 
LXXXIX. 

— Tři komedie. Vík Knihovna^ Kabinetní, hv, LXXU. 

Zhálléi Karel, Mluvnická a pravopisná cvičeni, 11. díl. Viz 

Knihovna uéiteUká, ^eK 10.-1*2. 
Zíbrt Dr. Čenék, České pisni o Walditeinovi a Harantovi teXVIL 

a XVIII. veku. Viz Věstník Král. České Společnosti Nauk. 

Třída fílosofíťko-híatorícko-jazyknzpytná. X. 

— Dějiny kroje v zemích českých. Viz Winter Dr. Zikmand a Dr. 
Čeněk Zibrt. 

— Dopisy týkající se prodeje a plavby soli po Vltavě v letech 
1591 — 1599. Z rakopisu dvorní knihovny mnichovské k tisku 
npravil. (ZvláStní otisk z Věstnika král. £es. společnosti nauk.) 

V Praze, 1890., Král. čes. společnost nauk; v. 8. (str. 317.— 407.) 

— Jak se kdy v Cechách tancovalo. Dějiny tance v Čechách, na 
Moravě, ve Slezsku a na Slovensku z věkft uAJstarSích až do 
nové doby se zvláStnim zřetelem k dějinám tance vůbe:-. Se 136 
vyobrazeními. V Praze, 1895., F. dimáček; m. 4. (XX, 391 a 
XXXíi itr.) 3 zl. 20 kr, v plátně váz. 4 zl. — Též ve 4 svaz- 
cích po 80 kr. 

1 — Jiřího VolnéhOy vrchn. ovčáka v KrcUonohách (f 1745) Písně 
kratochvilné. Viz Volného Jiřího. 

— Pověra o délce Kristově, Viz Věstník Král. České Společnosti 
Nauk. Třída íilosoíicko-historicko-jazykozpytná. Vlil. 

— Seznam pověr a zvyklosti pohanských z Vlil věku. Viz Rozpravy 
České Akademie, Tř. 1. R. III. Č*. 2. 

— Staročeské sbírky j,pohádek (hádanek)'^. (Zvláitní otisk z III. 
ročníku „Českého Lidu''.) V Praze, 1893., F. Šimáček; v. 8. 
(20 str.) 

*- Z dějin piva a pivovarnictví v zemieh Českých. Rada statí kul- 
turně -historických, psaných populárně pro časopis „Kvas''. 
Z rfizných pramenů vypsal. V Praze, Redakce „Kvasu" (II. na 
Florenci č. 13.); m. 8. (289 str.) 1 zl. 20 kr. 

— Zobrazováni trojice skupinou tři hlav za středověku i v lidovém 
uměni nynějším. Viz Věstník Král. České Společnosti Nauk. 
Třída filosoticko-historicko-j&zykozpytná. VII. 

Zimin*rriiiaiiu M. a G. Hemnann, Jízdní kniha velodpedistů 
po Cechách, Sestaveno dle mapy generálního štábu. V Praze, 
spisovatelé, ^tiskem Hohumila Schmelkesa; m. 8. (36 str.) 

Zítek Em., Šlechticové. Povídka. V Praze, Buršík a Kohout; 8. 
(266 str.) 1 zl 10 kr. 

— Totéž. Knihovna, NaSe. 

Zle vor Josef, Mapky dle Čítanek pro ikoly obecni. Nakreslil a vy- 
ryl. V Trpíué (na Moravě), spisovatel (řídicí učitel); S. 8. (12 
mapek) 10 kr. 

Změny a dodatky pro rok 1894 k sazbě ofieinelníeh a neoficinelnich 
léčiv 'na rok. 1892 vydané Farmaceutickou společnosti v Praze. 

V Praze, F;irniaceutická společnost; v. 8. (12 str.) 20 kr. 
Zola £mil, NatUiu, Viz Konvalinky, seS. 2. 2^0 Zola — Zpravit o Školství obecném. 

Zola EdQil, Povodeň. Viz .Knihovria „Besed Lidu**, 15. 

— Romány. Laciné (obálkové) vydání. SeSit 6.-42. V Praze, 
Jaroslav PospiS-il; 8. Sešit za 10 kr. Každý svazek v platné 
váz. o 50 kr. více. ^ 

Sefiit 6.. — dást. 11. Cfovék bestie. (La béte humaine.) Aatori- 
80 vašý překlad J. J. B enešovskélio-V esélého. (Str. 177.— 
461. a I.— XI.) — Úplné. (XI a 451 str.) 1 zl. 10 kr. 

Šeši fiást. 11.- — 23. Peníze. (L'argent.) Autorisovaný překlad 
. Jai^oslava Hladíka. (516 str.) 1 zl. 36 kr. 

Seš. 24. — Část. 29. Tereza Baquinová. Román. Autorisovaný 
překlad Jaromíra B o řeckého. (223 str.) 60 kr. 

SeS. část. 29. — 42. Dito. Román. Autorisovaný překlad Ota- 
kara- A úřednič k a. (624 str.) 1 zl. 35 kr. 

— Za živa pohřben. Viz Knihovna ^Besed Lidu**, 1. 
Zpěvnik. Viz Písně, Sokolské, výletní. — Sokol. — Zpívejme. 

— éeskOÉlovantký. Upravil Jos. J a h o d a. Druhé vydání. V Třebíči, 
J. F. KubeS; m. 8. (293 a VIII str.) 32 kr. 

— Uvanjelieký, Čili Výbor žalmů i písni duchovních starých i nO' 
vých. Pro sbory křesťanské a nedělní Školy. V Novém Yorku, 
Americká Traktátní společnost (10. vých. 23. ulice); v. 8. (414 str.) 

— Chrámový,. nneh Sbírka pisni, které se zpívají v kostele Panny 
Marie Ustavičné Pomoci 323. vých. 61. ul., New York, s při- 
pojenou pobožností křížové cesty. Se schválením duchovních 
vrchnosti. New York, 1892., nákl. Otců Redemptoristů, tiskem 
Daniela Mašina; 8. (92 str.) 

— Chrámový, pro mládež Skol obecných a méStanských. Viz Ptá- 
ček Ant. 

— pro mateřské Školy. Viz Pivoda Fr. 

'— Sokolský. Sestavil V. K. Druhé, opravené a rozšířené vydání. 

V Strakonicích, J. F. Pavelec ; m. 8. (obsah a 144 str.) váz. 
40 kr. 

Zpivejmel Výbor nejoblíbenějších vlasteneckých, společenských, 
milostných a národních písni českých. Pořádal František J. Pe- 
řina. V Praze, B. Stýblo; m. 8. (370 str. a obsah) 36 kr., kart. 
45 kr. 

Zpráva, AdministraČni, obce královského hlavního města Prahy a 
. spojených s městskou statistickou kommissi obci sousedních 
Karlina, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1891 a 
1892. Vydání české. Uveřejnila statistická kommisse král. hlav- 
ního města Prahy a spojených obcí redakcí ředitele městské 
statistické kanceláře Jos. Erbena. V Praze, Statistická kom- 
misse, tiskem „Národní tiskárny a nakladatelstva^*, v kommissi 
Fr. ĚivnáČe; v. 8. (XVI, 384, 66 a VI str.) 4 zl. 

— o činnosti Úrazové pojišťovny dělnické pro Moravu a Slezsko 
v Brnéf zasprávni rok 1893. V Brně, Úrazová pojišťovna děl- 
nická pro Moravu a Slezsko, tiskem Rudolfa M. Rohrera (K. 
Winiker kom.) ; 4. (55 str.) 1 zl. 

— o Školství obecném kr. hlav. mSsta Prahy, pak o dobročinných 
zavedeních obecních, mládeže se týkajících za Školní léta 1890 — 
91, 1891--92 a 1892—93. Sestavila Městská statistická kancelář. 

V Praze, 1893., nákladem vl. ; lex. 8. (56 a 32 str.) Zpráva, 'J'ýdeiini, o porodech — Agencie, Česká. ^gl 

Zpráva^ Týdenní^ o porodech a úmrtích v Praze a v obcich spojených. 
(Titul a text i francoazský a německý.) V Praze, 1892., Měst- 
ská statist. kancelář; 4. (52 Čišel a 4 str.) 

— Úrazové pojiSfovny délnické pro Jďálovstvi České v Praze o její 
činnosti za cas od I, ledna až do 31, prosince 1893, V Praze,' 
Ustav, tiskem Aloisa Wiesnera; 4. (15 str.) 

— Výročniy královské české společnosti nauk za rok 1893. V Praze, 
Královská česká společnost nauk (Fr. Řivnáč kom.); v. 8. 
(48 str.) 30 kr. 

Zprávy statistické kanceláře zemédélské rady p7'0 království České 
za rok 1893. V Praze, v komisi J. G. Calve'ho knihkupectví 
(Ottomar Beyer); v. 8. (XLI a 18 str. a 2 mapj) l^zl. 

— výzkumného ústavu pro průmysl pivovarnický v Cechách. Se- 
šit V. V Praze, Jednota k založeni a vydržování výzkumného 
ústavu pro průmysl pivovarnický v Čechách (PStrossova ul. č. 
1762.); 4. (28 str.) 1 zl. 50 kr. 

Zpropitné, Vysoké^ — hluboké mlčeni. Viz Divadlo, Besední, sv. 39. 
Zubatý Josef, O alliieraei v pisnich lotySskjch a litevských. Viz 

Věstník Král. České Společnosti Nauk. Třída fílosofícko-histo- 

ricko-jazykozpytná. III. 
Ziicker Dr. Alois, Kriminalistické črty zejména se zřetelem k zlo- 

činné a spustlé mládeži. V Praze, Busík a Kohout; v, 8. (44 str.) 

50 kr. 
Zykáu Ladislav, Přejímáni a zkoušeni rud na c. k. huti rtuťové 

v Idrii. V Praze, spisovatel (prof. při českoslovanské akademii 

obchodní), tiskem F. Šimáčka; v. 8. (8 str.) 

Žák František, U stolu Moudrosti. Viz Slova pravdy, čís. 7. a 8.. 

ŽťUišek František, Madonna. Viz Premio Umělecké Besedy 
v Praze na rok 1895. 

z Žerotília, Listy pani Kateřiny^ rozené z Valdstejna. I. Viz Ar- 
chiv, Historický, čís. 3. 

Život mládence ve světle evangelia. K oslavě třisté ročnice naro- 
zenin Jana Amosa Komenského. V Brně, 1892., nákl. Spolku 
křesťanských mladíků v Nosislavi; 8. (30 str.) 

Žloutenka a kaménky žluční. Prostonárodní popsání nemoci těchto^ 
jakož i jak jim předejdeme a je léčíme. Vzdělal Dr. Em. V. 

V Praze, Alois Hynek; 8. (30 str.) 20 kr. 

Žofin 1894. Ročník II. Redakci Fr. Hynka a Ad. Krossinga. 
Číslo první a poslední. Nákladem Jindřicha Mošny v Praze. 

V Praze, nákladem pořadatelů, tiskem Jos R. Vilímka; m. 4. 
(30 str.) 30 kri II. 

Časopisy. 

v 

Agencie, Česká. Odborný list pro zájmy obchodu a průmyslu a 
pěstování obchodních spojeni ve všech jich odvětvích. Král. 
Vinohrady. Ročník I. Vydavatel, nakladatel a odpovědný re- 152 Album. — Besedy lidu. 

daktor Jan Klima. Tiskem R. Weise. Vjcházi (počínaje 6. pro- 
sincem) dne 10., 20. a 30 každého měsíce ve fol. (o 4 str.) 
Předplatné (Vocelova ulice £. 9.) půlletně 60 kr. a m&že počíti 
ktei'ýmkoli číslem. 

Album modernich románů a povídek. Od č. 1. do 5.: Vydával a 
redigoval Ferdinand Boháček, od č. H. ; Majitel a vydavatel 
Edv. Beaufort. Zodp. redaktor Ferdinand Boháček. Vychází 
Cpočínaje 17. srpnem) 1., 2, a 3. pátek v měsíci a předplácí 
se na čtvrt léta 90 kr., na půl 1. 1 zl. 80 kr., na celý rok 8 zl. 
60 kr. 

AmeHkán. Týdenní vydání denního listu „Svornosti**, V Chicaga, 
lUs (Sev. Amerika.) Ročník XIX. Vychází každé středy v** fol. 
(redakce a administrace 150 W. 12 th. Str.» Chicago, Ills.) Před- 
plácí se v Sever. Americe poStou ročně doll. 2*50, pftUetně doll. 
1*30, čtvrtletně doll. 0-65; do Evropy ročně 3 doll., půlletně 
doll. 1*60, (V Rakousku zapovězeno.) 

Anděl Strážný. Časopis pro křesťanskou mládež. Příloha „Školy" 
na zvláštní předplacení. V Brně. Ročník XIV. Vydává a red. 
zodpovídá P. Bernard Plaček, za redakci odpovědným jest 
P. Vilém Ambrož. Tiskem a nákladem knihtiskárny benedik- 
tinské v íírně. Vychází, vyjma prázdniny, jednou za raésíc po- 
čínaje měsícem říjnem ve v. 8. (32 str.) a předplácí se celo- 
ročně 80 kr. 

Anežka. List pro křesťanské panny. V Ces. Budějovicích. Ročník 
XVI. Vydavatel a odpovědný redaktor Dr. Ant, Skočdopole. 
Vychází měsíčně v sešitech 8. (o 32 str.) Předplatné ročně 
85 kr., poštou 1 zl. Bazar. Módní příloha ku „Světozoru". V Praze. Ročník XXIV. 
Redaktor a vydavatel M. A. Šimáček. Maj etnik a nakladatel 
F. Šimáček, knihtiskárna. Vychází dvakráte za měsíc ve vel. 
fol. (o 8 — 10 str. se střihovou přílohou ku kaj^dému druhému 
číslu.) Předplatné pro Prahu i pro venkov celoročně 4 zl., na 
půl roku 2 zl., na čtvrt roku 1 zl. 

Beseda Obrany práce. Vychází ročně dvakráte na doplnění roč- 
níku „Obrany práce" (na 26 čísel). 

Beseda učitelská. Týdenník pro učitele a přátele školství národ- 
ního. V Praze. Ročník XXVI. Redaktor: Karel Bulíř (Praha- 
Vyšehrad č. 1449.-II.) Spoluredaktor J. Dolenský (č. 1506.-II.) 
Nákladem spolku „Besedy učitelské**. Vychází vždy ve čtvrtek 
o 6— 8 listech lex. 8., dvakrát za měsíc s „Metodickou přílohou** 
(o 4 str.). Adm. řídí Bohumír Patera, Praha č. 474.-II. Předplácí 
se ročně 3 zl., půli. 1 zl. 60 kr., čtvrti. 80 kr., poStou 3 zl. 
52 kr., I zl. 90 kr., 95 kr. 

Besedy lidu. Laciný prostonárodní obrázkový časopis. V Praze. 
Ročník II. Redaktor Ang. Eug, Mužík. Majitel, vydavatel a 
nakladatel J. Otto Vycházejí vždy 1. a 15. každého měsíce 
o 12 str. ve 4. s insertní |vřílohou. Předplácí se celoročně 1 zl. 
40 kr., půlletně 70 kr., poštou 1 zl. 60 kr. a 80 kr. Jednotlivá 
čísla po 6 kr. Besídka. - Bratr, Český. 153 

Besídka, Čtení pro zábavu h poučení. V Brně. Ročník VIII. Mi- 
mořádná příloha k „Obecným Novinám" a „Dělníku". Za re- 
dakci a vydávání zodpovědný Frant. Rud. Chytil. Vychází 
čtyřikrát za rok ve fol. o 1 Mrchu. 

„Besídka dtiek*^. Příloha „Jednoty". 

Besidkay Hospodářská. Sobotní příloha „Pražského Denní ka". 

Besídka, Lovecká, Sbírka poučného a zábavného Čtení pro přátele 
přírody. V Novém Městě n. M. Ročník I. Ěídi E. Musil-Daň- 
kovský. Vydavatel, nakladatel a zodpovědný redaktor Th. 
Hohm. Vychází (počínaje 1. červencem) každý měsíc v seSitech 
8. (o 56 str. a inserty) a předplácí se pololetně 75 kr,, celo- 
ročně 1 zl 50 kr. Jednotlivé seSity 16 kr. 

Besídka malých. Pramen poučení i zábavy českoslovanské mládeže. 

V Hořátvi u Nymburka. Ročník XVI. Řídí a vydává Jan Svo- 
boda, řídící učitel. Vycházela mésíčně, od č. 4. ze dne 16. li- 
Rtop. vychází dv8 krátě za měsíc (jednou měsíčné s notovou pří- 
lohou o 4 str.), vyjímaje červenec a srpen (počínaje zářím) v se- 
šitech 8. v obálce (16 str.) po 4 kr. Předplatné na rok poštou 
80 kr. 

Besídka pro zábavu a poučeni. Nedělní záb. příloha „Praž. Den- 
nika". 

Betanie. V Bystrém u Nového Města nad Metují. Ročník XII. 
Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Kos tom lat s ký. Vy- 
chází 1. dne každého měsíce s přílohou : „Pomůcka k rozjí- 
máni slova Božího** (každý měsíc o 8 str.) a „Výklad epištoly 
sv. Pavla k Římanům" (každý druhý měsíc o 16 str.) ve vel. 
8. (16 Ktr.) J^ředplácí se celoročně 60 kr. 

Bibliografie, Česká. Literární věstník. V Praze. Ročník III. Část 
literární od prof. J. V. Nováka, Část "bibliografická od Josefa 
Salače. Odpovědný redaktor Josef Salač. Vydarvatel a nakla- 
datel knihkupectví I. L. Kobrovo. Vychází čtvrtého dne každého 
druhého měsíce ve 4. (o 8 — 10 str.) Rozdává se. 

Bic. Obrázkový list pro zábavu, satyru, sociální vědu a politiku. 

V Budějovicích. Ročník IV. Zanikl číslem 14. ze dne 15. pro- 
since 1893. 

Blahověst. Hlasy katolické. V Praze. Ročník XLIV. Vydavatel 
a redaktor Dr. Karel VondruSka. Tiskem a nákladem B. 
Stýbla. Redakce: Ve farním domě u sv; Havla Č. 63i).-I. 
£xpedice v knihkupectví B. Stýbla, Václavské nám. č. 28. Vy- 
chází v lex. 8. (16 str.) vždy 5, 15. a 25. v měsíci a předplácí 
sa ročně 'á zl., půlletně 1 zl. 60 kr., poštou 3 zl. 50 ^cr., 1 zl. 
76 kr.^ 

Borec. Cnsopis věnovaný zájmům sokolským. V Kolíně. Ročník I. 
Redakci Jiřího Páka; dozorce ž. 'Tyršovy. Tiskem a nákludem 
J. Páka. Vychází (počínaje 2*2. únorem) 7. a 21 každého mě- 
síce v m. 4. (o 8 — 10 str.) a předplácí se na iJtvrt roku: při 
hrom.^zas. jejn. č. 16 kr., při jednotlivém ísas. 20 kr. 

Bratr, Český. Časopis pro lid evangelický. V Praze. Ročník IX. 
Majitel, nakladatel A odpovědný redaktor Karjftl -Sk o! k-an.^(pBr- 

■ Stýn č. 12.) Výchá/.el 1. každého měsíce o jednom archu v lex. 
8. a předplácelo se celoročně i poštou 1 zl. 60 kr. 154 Bratr, Oeslcý. — Cukrář, Český. 

v- 

Bratť, Český, Eo^nik X. Vjcházi (počínaje 15. prosincfm) za stej^ié 
redakce 1. a 15. každého měsíce v m. foi. a předplácí se na 
rok i poMou 2 zl. 

Budivoj. V Čes. Budějovicích. Ročník XXX. Vydavatel: Druž- 
ř»tvo „Budivoje", odpovědný redaktor; František Štábl. Vj- 
chází v neděli a ve čtvrtek ráno ve vel. fol. a předpl. se pro 
Budějovice na měsíc 45 kr., Čtvrti. 1 zl. 25 kr., půli. 2 zl. 50 kr., 
celor. 5 zl. Za donášku do domu platí se měsíčně 5 kr. ; poštou 
na měsic 55 kr.^ na čtvrt roku 1 zl. 50 kr., na půl roku 3 zl., 
na celý rok 6 zl. Jedn. Číslo za 5 kr. 

Bursa^ Obchodní. Časopis věnovaný českému obchodu a průmyslu. 
V Kroměříži. Ročník III. Vydavatel a redaktor Hugo Dvořák. 
«Vycházi (počínaje 25. květnem) 10. a 25. každého měsíce v 4. 
Předplácí se celoročně 1 zl., půlletně 50 kr. 

Bursa práce. Nepoliticky' časopis věnovaný otázkám společenským. 
Oznamovatel uprázdněných míst. Orgán spolku ,,Bursa práce^ 
v Praze. V Praze. Ročník I. Zodpovědný redaktor František 
Pěn káva. Vydavatel Frant. Křížek. Majitel a nakladatel spolek 
„Bursa práce** v Praze. Tiskem knihtiskárny Jos. Baštáře 
v Žižkově. Vychází (počínaje 20. červencem) 5. a 20. každého 
měsíce ve 4. (8 — 10 str.) a předplácí se poStou celoročně 1 zl. 
40 kr., půlletně 70 kr., čtvrtletně 35 kr. Jednotlivá čísla po 5 kr. 
(Redakce, administrace a expedice ve Spálené ulici č. 4. n.) 

Bursa^ Pražská zahvadni. Časopis pro zahradníky, pěstitele stromů, 
semen a milovníky květin. Orgán spolku uměleckých zahradníků 
„Flora'* v Praze a spolků zahradnických v Čechách, Moravě a 
Slezsku. (Česko-německy.) V Praze. Ročník II. Vydavatel a 
nakladatel spolek uměleckých zahradníků „Flora**. Redaktor 
Ig. Jedlička. Vychází 15. každého měsíce ve fol. (o 4 str.) 
Členům spolku zdarma. (Redakce a administrace: Král. Vino- 
hrady, Chocholouškova ul. č. 100.) Církevník, Evanjelický, Časopis věnovaný zájmům evanj. církve 
A. V. v zemích koruny České a koruny Uherské. Na SmichoTČ. 
Ročník XXV. Nakladatel Fr. Jos. Hrejsa, evanj. a. v. farář 
ve Vilímově v Čechách. Vydavatel a zodpovědný redaktor F. 
Vonka na Smíchově. Vychází měsíčně s přílohou „Postilla na 
evanj elia nedělní a sváteční" ve v. 8. (24 str.) Celoročně 1 zl. 
50 kr. 

v 

Cukrář, Český. Odborný orgán českých cukrářů, perníkářů, voskářů 
a čokoládníků. V Praze. Ročník I. Za redakci odpovídá Václav 
Šťastný, od č. 7. Václav Brůžek, od č. 14. M. Benák. Vy- 
dává a rediguje Adolf Placker. Od č. 17.: Vydavatelé: Adolf 
Placker a M. Benák. Zodpovědný redaktor M, B. Benák. Vy- 
chází (počínaje 14. prosincem 1893) dvakráte měsíčně a sice 
4. a 20. ve fol. (o 4 str.) a předplácí se i poštou ročně 2 zl. 
40 kr., půlletně 1 zl. 20 kr., čtvrtletně 60 kr.; jednotlivé číslo 
za 10 kr. (Redakce, administrace a expedice: Praha-I., Stará 
škola 156.) (Od poč. r. 1895. vychází roč. II. měsíčně.) Cyklista — Časopis českých knihařů. 155 

Cyklista, OrgAn České ústředni jednoty veloéipedistů. V Praze. 
Roénik X.. Redaktor a vydavatel: Josef Novák. M»jíte]: Česká 
ústředni jednota velocipedistů. Vycházel 15. každého měsíce, od 
dubna pak 1. a 15. v lex. 8. (12 str.) a předplácí se (redakce, 
administrace a expedice v Praze, Vinohrady, Havlíčkova tř. 
Č. 235.) celoročně i poštou 3 zl. 50 kr. Jednotlivá čísla po 
20 kr. 

Cyrill. Časopis pro katolickou hudbu posvátnou v Cechách, na 
Moravě a ve Slezsku, zároveň Orgán Obecné Jednoty Cyrilíské. 
V Praze. Ročník XXI. Mnjitel, vydavatel a redaktor F. J. 
Lie hner na Král. Vinohradech. Vychází 15. každého měsíce 
v lex. 8. (8 str.) s hudeb, přílohou* (o 4 str.) a předplácí se 
(expedice nalézá se v Akademii křesf inské. Řetězová ul. č. 223.) 
ročně 2 zl. 20 kr. Cos. List věnovaný veřejným oťizkám. V Praze. Ročník VIII. Ma- 
jitel, vydavatel a redaktor Dr. Jan Herben. Vychází každou 
sobotu večer v lex. 8. (16 str.) a předplácí se (red. a adm. Kr. 
Vinohrady, DiviSova ulice č. 16.) ročně 6 zl., půUetně 3 zl., 

^Čtvrtletně 1 zl. 60 kr. Jednotlivá čísla po 12 kr. 

Časopis českého lékárnietoa. Orgán Farmaceutické Společnosti 
v Praze a českých g^remií. V Praze. Ročník XIII. Redigovali 
mag. farm. Karel Schiirer a Bohumil Kraft, od 1. července 
Bohamil Kraft a Váeliv Haškovec. Nakladatel a vydavatel 
jménem „Farmaceutické společnosti" v Praze, Karel Schiirer. 
Vychází vždy 1., 10. a 20. dne v měsíci v seSitech lex. 8. (12. — 
32. str.) a předplácí se (red., adnu a exped. v Praze, Ferdi- 
nandova tř. č. 39. n.) ročně 7 zl., půlletně 3 zl. 60 kr. Pro 
Členy ^Farmaceutické společnosti" na rok 5 zl., na půl roku 
2 zl. 50 kr. 

Časopis Českého ovocnictvt. V Tróji u Prahy. Ročník III. Vydával 
a redigoval Josef Buňat, aprob. učitel ovocnictví atd. v Tróji 
u Prahy. Vycházel 1. každého měsíce ve v. 8. (o 16 str) Před- 
plácelo se ročně 3 zl. 50 kr., půlletně I zl. 75 kr. Zanikl číslem 

^ll.---12. 

Časopis čtskfjch citenstúv. Orgán všech českých klubů citerních. 
V Praze. Roč. I. Nakladatel, vydavatel a redaktor V. Forman. 
Za hlavního spolupůsobení redaktora hudební přílohy Karla 
Cibuly. Tiskem Edv. Beauforta. Vychází posledního dne v mě- 
síci ve v, 4. (8 str.) s hudební přílohou a předplácí se u Jos. 
M. Mádla v Praze II., Hopfenstokova ul. č. 9. n., celoročně 3 zl., 
půlletně 1 zl. 50 kr. Členové klubu celoročně 2 zl. 50 kr. 

Časopis Českých knihahl. Orgán věnovaný zájmům Českých kni- 
hařů, papírniků, ozdobníků a vyrabitelň zboží koženého. V Jaro- 
měři. Ročník I. Vydavatel a nakladatel Antonín Radon v Ja- 
roměři. Odpovědný redaktor J. Lelek. Tiskem F. Popelky 
v .Jaroměři. Vycházel (počínaje 15. červencem 1893.) 1. a 16. 
každého měsíce ve 4. Předplácelo se s pošt. zásylkou na celý 
rok 4 zl., na půl roku 2 zl., na čtvrt roku 1 zl. Zanikl Číslem 16. 156 časopis, Illustrov. — Časopis pokrok, studentstva. 

v 

CasopiSf Illustrovaný, pro prádlo a ženské ruhii práce. Praktický 
a velepotřebný list pro každou dámu i domácnost. Praha. 
Roénik J. Majitelé a nakladatelé: Ant. Martinec a Frant. Jos. 
Rosendorf. Vydavatel a za redakci odpovědný: Frant. Josef 
Rosendorf. Vychází (počínaje říjnem) vždy na prvního každého 
měsíce s velkou dvojitou pHlohou střihovou a přílohou inRertní 
s bohatým výběrem vzorů ženských ručních prací ve 4. (8 str. 
a 4 str. obálky s inserty) a předplácí se čtvrtletně 60 kr., pftl- 
letně 1 zl. 20 kr., celoročně *2 zl. 40 kr. (Od počátku roku 1895. 
vychází ročník II.) 

Časopis kcUolického duchovenstva. Orgán vědeckého odboru Aka- 
demie křesťanské v Praze. Ročník XXXV. V Praze. Redaktor 
Dr. Klement Borový. Nakladatelé Rohlíček a Sievers. Vychází 
v 10 Čtyrarchových seSitech ve vel. 8. ve lhůtách pětinedělních. 
^Celoročně 3.zL, poStou 3 zl. 50 kr. 

Časopis lékařů českách. V Praze. Ročník XXXIII. Redaktoři: prof. 
Dr. Em. Maixner, doc. Dr. Ferdinand Pečírka, prof. Dr. 
Jos. Reinsberg. Vydavatel jménem Spolku českých lékařů 
doc. Dr. Ferdinand Pečírka. S přílohou (každou poslední sobotu 
v měsíci): „Věstník zdravotnický** (o 8 str.). Pořádá prof Dr. 
Gustav Kabrhel. Vychází každé soboty ve 4. (20 str.) (admini- 
strace od r. 1895.: Ostrovní ul. č. 8.) » předplácí se ročné 8 zl., 
půli. 4 zl., čtvrti. 2 zl.; poStou 8 zl. 60 kr., 4 zl. 30 kr., 2 zl. 
^ 15 kr. 

Časopis Matice Moravské. V Urně. Ročník XVIII. Redaktoři: 
Vincenc B randi. — Frant. Bartoš. Hlavní spolupracovnici: 
F. A. Slavík. — Dr. FrantiSek Kameuíček. Vychází v pěti až 
šestiarchových seSitech čtyřikrát ročné: 1. ledna, 1. dubna, 1. 
července a 1. října ve v. 8. nákladem Matice Moravské. Tiskem 
moravské akciové knihtiskárny. Předplácí se ročně 2 zl. 60 kr., 
půUetně 1 zl. 30 kr., čtvrtletně 65 kr. ; jednotlivé sešity po 
70 kr. 

Časopis Musea království iíeského V Praze. Ročník LXVIII. Re- 
daktor Ant. Truhlář. Ročně 4 seSity ve v. 8., nákladem Musea 
král. českého, v komisi Fr. Řivnáče. Předplácí se ročně 4 zl. 
^ 20 kr. 

Časopis obchodniJcú a iivnostnikú přerovských. Obchodní a živno- 
stenský oznamovatel. Orgán ku povznesení obchodu a živností 
v Přerově V Přerově. Ročník IV. (Roč. I.— III. vycházel pod 
názvem: Obchodní oznamovatel města Přerova.) Vydavatel J. 
Matzenauer. Redaktor A. Michálek. Vychází Čtyřikráte do 
^roka ve v fol. Rozesílá se zdarma. 

Časopis^ Odborný, hájici zájmy dělnictva mlynářského. V Plzni. 

Ročník IV. Vydavatel a redaktor Antonín Janda. Vychází 

druhý a Čtvrtý pátek v měsíci ve fol. (o 4 str ) a předplácí se 

ročně I zl. 40 kr., půlletně 70 kr., čtvrtletně 36 kr. Jednotlivá 

^ čísla po 6 kr. (R. 1895. vychází v Nymburce.) 

Časopis pokrokového studentstva. V Novém Bydžově. Ročník II. 
Vydával a r.edigo*^al 'A^tonin K l-o ud a. 'Kskem Jana Novotného. 

: Vycházel (počínaje 10. květnem) druhou a čtvrtou středu v mě- 
síci v lex. 8. (16 str.) a předplácelo se 4 zl., pro studenty 2 zl. časopis, Pokrok., obuvníkii. — Časopis spolku pivovar. 157 

50 kr., jednotlivá čisla po 20 kr., pro stadujíci po 12 kr. Za- 
nikl č. 9. 
Caaopia^ Pokrokový, obuvn^ů. Orgán maloživnostoiků hájici pravda 
a právo. V Praze. Ročník I. Vydavatel a zodpovědný redaktor 
Otto Křiž. Vycházel (počínaje 28. lednem) každý druhý a čtvrtý 
čtvrtek, od Č. 6. každou drahou a čtvrtou flobotu v měsíci ve 

4. (o 4 — 8 str.) a předplácelo se ročně 2 zl., pftll. 1 zl., čtvrti. 
^50 kr. Jednotí, čísla po 8 kr. Zanikl as 10 Číslem. 

Časopis pro pěstováni mtUhemcUih/ a fysiky, spolupůsobením od- 
borníků rediguje Prof. Augustin Pánek a vydává Jednota če- 
ských mathematiků. V Praze. Ročník XXIV. Nákladem Jednoty 
čes. math. Vychází (počínaje 15. říjnem) ve lhůtách dvouměsíč- 
ných vyjma srpen (tudíž ročně 6 čísel) v sešitech vel. 8. Před- 
platné celoročně 5 zl., pro učitele a studující 2 zl.; členům 
zdarma. S Časopisem vydává se „Příloha'', obsahující pouze 
články z elementární mathematiky a fysiky (ročně 10 archu), 
^ kterou možno o sobě odebírati za roční předplatné 1 zL 
Časopis pro p7'úmysl chemicky. Orgán Společnosti pro průmysl che- 
mický v království Českém. V Praze. Ročník IV. Redigují: 
FrantiSek Štolba a Antonín Bělohoubek. Vydavatel : Bo- 
huslav Šimáček. Tiskem a nákladem F. Šimáčka. Vychází dne 

5. každého měsíce v semitech o dvou arších v. 8. Celoročně 
^6 zl., půlletně 3 zl. 

Časopis souki*omého ářadnictva českého. Orgán Zemské jednoty 
soukromých úřadníků v království Českém v Praze. V Praze. 
Ročník I. Vydavatel a nakladatel: Zemská jednota soukromých 
lířadníků v Praze. Zodpovědný redaktor: Alois Eug. Tupý. 
Vychází (počínaje prosincem 1893.) 15. každého měsíce ve 4. 
(o 6 — 12 str.). Pro členy Jednoty zdarma. (Tohoto ročníku vySlo 
13 čísel. — Od poČ. roku 1895. vychází ročník II. pod názvem 

^„Ůřadnické listy**.) 

Časopis Společnosti přátel starožitnosti ceskýdi v Praze, V Praze. 
Ročník II. Redaktor Jan Soukup. Nákladem Společnosti přátel 
starožitností českých. Vychází čtyřikrát v roce v sešitech lex. 
8. a zasýlá se jen členům Společnosti zdarma. Jednotlivá čísla 
po 25 kr., s přílohou znakovou 50 kr. (Roční příspěvek Člena 
činného 1 zl.) (Expedice: Král. Vinohrady, Hálkova tř., č. 

^68 n.) 

Časopis, Spolkový, pro lesnictví, myslivost a přirodovédu. Věstník 
zemské lesnické výzkumné stanice pro království České. V Praze. 
1894-95. Redaktor Josef Zenker, od č. 3. a 4. Ferdinand ryt. 
Fiscali. (Titul i text německo-český.) ^V komisi Max. Ber- 
walda v Praze.) Vychází v 6 seš. ve vel. 8. (po 7 arších) ročně 

^a dodává se jen členům spolku. (Jednatelství: 130.-III.) 

Časopis spolku pro chov a cvičeni psů v království českém, V Praze. 
Ročník XIV. Redaktor Josef Zen ker, čísla 3. Jednatelství 
spolku. Vycházel v lex. 8. s titulem a textem německo-českým, 
za 2 měsíce jednoduchý sešit (24 str.), nebo za 4 měsíce dvou- 
sešit a předplácelo se (jednatelství Smíchov, Karlova ul. č. 22.) 

^ ročně poštou 4 zl., půlletně 2 zl. Zanikl číslem 3. 

Časopis spolku pro průmysl pivovarnický. Viz Kvas. (58 časopis staveb- dělníků. *— Červánky. 

Časopis stavebních délníká. Orgán pro hájení hmotných zájmft po- 
mocníků zednických, kamenických, tesařských, cihlářských atd. 
V Praze. Ročník V. Redaktor Karel Juppa. Vydavatel: Odborný 
spolek stavebních dělníků a jich pomocníků v Cechách se síd- 
lem v Praze. (Do čísla 6. bjl redaktorem a do č. 3. i vyda- 
vatelem: Vojta Zav adil.) Tiskem Vondrušky a Kolandy v Kar- 
lině. Vychází prvý a třetí pátek v měsíci ve 4. a předplácí se 
(redakce Žižkov, Veleslavínova ul. č. 810.) ročně 1 zl. 20 kr., 

^ půlletně 60 kr., čtvrtletně 30 kr.; jednotlivá čísla po 4 kr. 

Časopis turistů, V Praze. Ročník VI. Za redakci odpovídá Dr. Vilém 
KursB. Vydavatel a nakladatel: „Klub českých turistův**. (Na 
Příkopě č. 13.) Vychází měsíčně ve vel. 8. (32—40 str.) a před- 

^ plácí se celoročně 2 zl. ; jednotlivé číslo 20 kr. 

Oasopis učitelek. Ctniácti denník pro učitelky, pěstounky a vycho- 
vatelky vůbec. V Praze. Ročník I. (X.) Redaktorka Cyrilla Py- 
š vejcová. Nákladem Mathildy Wotypkové. Administraci a 
expedici obstarává Leopoldina Polzelbauerová, č. 348.-V1I. Vy- 
chází dne 1. a 15. každého měsíce o 8 listech v. 8. střídavě 
8 přílohou pro ěkoly mateřské a pro ženské ruční práce. Před- 
plácí se (na adresu: Berta Mellauová, učit., Týnská ul. č. 630.) 

^pololetně 90 kr., celoročně 1 zl. 80 kr.; poštou 1 zl. a 2 zl. 

Časopis vlasteneckého musejn^o spolku Olomuckého. V Olomouci. 
Ročník XI. Redaktor Jaroslav Paliardi. Nákladem Spolku. Vy- 
chází čtyřikráte do roka v sešitech lex. 8. (42 str.) a vydává 
ae jen členům spolku zdarma ; členem pak se stává, kdo každo- 
nyčně 1 zl. zaSle. Redakce ve Znojmě, administr. a expedice 
y Olomouci. 

Óedi. (Katolický polit, denník). V Praze. Ročník XXVI. Majitel: 
'KnihtÍBkáma CyrilIo*Methodějská. Nakladatel a vydavatel : Vác- 
lava Kotrby vdova. Odp. redaktor Bohumil Eichler. Vychází 
denně mimo neděle a svátky o 3. hod. odpolední ve v. fol. (4 — 
6 str.) s přílohou ku každému «obotnímu číslu: Nedělní příloha 
„Čecha** a (od 29. prosince) „Hospodářský list" ve 4. (4 str.) 
Předplácí se ročně 13 zl. 20 kr., půlletně 6 zl. 60 kr., čtvrt- 
letně 8 zl. 30 kr., měsíčně 1 zl. 10 kr.; poštou 16 zl., 8 zl., 
4 zL a 1 zl. 35 kr., za donášku do domu měsíčně 10 kr., čísla 
iednotlivá po 5 kr., s neděl, přílohou 6 kr. Redakce a admini- 
strace v Praze, v čís. 1508.- II. 

Oídiiúslovan, Katolický týdenník. V Chicagu, Ills. (Sev. Amerika.) 
Ročník X. Redi^je Fr. Fišer. Vydavatel V. Keclík. (666 Centre 
Ave.) Vychází každou středu ve v. fol. a předplácí ee ročně 
^v Sev. Ameríce doll. 2*26. 

Oemokfíainik. Humoristicko-satyrický časopjs. V Turč. Sv. Martině. 
Ročník XIX. Redaktor a vydavatel Ďaro Čajda. Tiskem 
Knihtlač. ličast. spolku tamž. Vychází 25. dne každého mésice 
^v 4. (8 str.) a předplácí se ročně 2 zl., půli. 1 zl. 

Červánky. ČasopÍR pro Síření osvěty a hájení pravdy. V Brně. 

•Ročník V. Redaktor a vydavatel: Alois M. Sper a. Vycházejí 

první a třetí středu každého měsíce v m. 4. a předplácí se 

(Josefov č. '21.) celoročně 96 kr., půlletně 48 kr., Čtvrti. 24 kr. 

Jednotlivé číslo 3 kr. Čtské mládeži. — Denník, Pražský. ]59 

České mládci. V Praze. Ročnik II. Majitelka, vydavatelka a za 
redakci odpovídá Frant. MaSinová. Pořadatel: B, Boudka. 
Vychází 10. každého měsíce (počínaje zářím) mimo červenec a 
srpen ve v. 8. (o 16 str.) a předplácí se celoročné 40 kr., pfil- 
letně 20 kr., jednotlivé číslo za 4 kr. (Redakce: Na Král. Vi- 
^nohradech, Hálkova třída č. 56.) 

Cmuchálek, Humoristicko-satyrický, mírně demokratický týdenník. 

CbicMgOy 111. Vydává Em. Bachman. Vvchází (počínaje 15. srpnem) 

^každon sobota a předplácí se (600 Centre Ave) 1 dol. 80 ctů. 

Čtenář, Malý. NejlacinějSí obrázkový časopis pro mládež. V Praze. 
Ročník XIV. Pořádají Gabriel Smetana — Jos. Zelený — F. S. 
Procházka. Vydavatel a zodpovědný redaktor Jos. R. Vilímek. 
Tiskem a nákladem Jos. R. Vilímka. Vychází vždy 15. a po- 
sledního každého měsíce, mimo červenec a srpen (počínaje 
zářím) v semitech m. 4. a předplácí se ročně 1 zl., poštou 1 zl. 
20 kr.; jednotí. Čísla po 5 kr., při 5 ex. po 4 kr. 

Ročník Xm. Úplný. (320 str.) 1 zl., váz. 1 zl. 50 kr. Dalibor. Hudební listy. V Praze. Ročník XVII. Majetník, vytia- 
vatel, nakladatel a odpovědný redaktor Fr. A. Urbánek. Yy- 
chází (počínaje 29. prosincem) v sobotu ráno, mimo 4 čísla 
v červenci a srpnu, do roka tedy 48 čísel 8 stránkových, v 4. 
a předplácí se v Praze bez poSty celoročně 4 zl., půli. 2 zl., 
čtvrtletně 1 zl., v Praze poitou celoročně 4 zl. 40 kr., pAUetně 
2 zl. 20 kr., čtvrtletně 1 zl. 10 kr. ; mimo Prahu poetou celo- 
ročně 4 zl. 80 kr., pAlletně 2 zl. 40 kr., čtrrtl. 1 zl. 20 kr. 
Jednotlivá čísla po 12 kr. 

Dělfiik. (List věnovaný zájmftm dělnictva, kátol. tovarySAv a křest, 
socialismu.) V Brně. Ročník X. Za reďákci a vydáváni zodpo- 
vědný Frant. Rud. Chytil. Vydává se jednou za 14 dní vefol. 
o 1 archu a předplácí se poStou celor. 1 zl., pAUetně 60 kr.; 
jednotlivé číslo 2 kr., mimo Brno 3 kr. 

Demokraty Soeialni. Orgán dělnictva českoslovanského. V Praze. 
Ročník IV. Nakladatel a vydavatel jménem vydavatelA: Edtfard 
Bol. VondŤich. Itedaktor Václav Mihule, od č. 5.: Nakl. a 
vyd. jm. vyd.: Václav Mihule. Redaktor: Josef Krapka (Ná- 
chodský), od Č. 11.: Nakl. a vyd. jm, vyd. a redaktor Václav 
Mihule, od čísla 18. pak Josef Steiner. Vycházel 1. a 3. 
pátek, od č. 18. vychází 1., 3. a 4. pátek v teésíoi ve fel. a 
předplácí se (Praha, Řeznická ul. č. 14.) roČně 1 zl. 60 kr. 
Jednotlivá čísla po 5 kr. 

Dennice Novověku. (List ryze svobodomyslný.) V Clevelandu, Ohio 

(Sev. Amerika.) Ročník XVII. Redaktor a vydavatel Václav 

Šnajdr. Vychází ve čtvrtek ve vel. fol. (redakce 'a adtainistrace 

1108 Broadway) 'a předplácí se v Sev. Americe ročně dH>ll. 3*20. 

(V Rakousku zapovězena.) 

thnnik, Fraiskj. Wiloha „Pražských Novin«. V Přace. Ročník 
XXIX. Odpovědný redaktor Josef S vátek. Vychází denně (»l<mo 
pondělí a den po svátku) v 7 hodin ráno v tn. fol. se so-botní 160 Doba, NaSe — Duch, Volný. 

pHIohou „Hosp. Besidka*^ a nedělni „Besídkou pro zábavu a 
poučeni". Předpláci se v Praze mésičně 25 kr., na venkově 
50 kr., jednotlivé éislo 1 kr. 

DobUf Nci^e. Revue pro vědu, uměni a život sociální. V Praze. 

. Ročník II. Redaktor: Prof. Dr. T. G. Masaryk. Majitel, na- 
kladatel a vydavatel: Dr. Josef Laichter. Tiskem J, Otty. Vy- 
chází (počínaje říjnem) 20. každého měsíce v sešitech Sestiarcho- 
vých v. 8. Předpláci se na čtvrt léta 1 zl. 75 kr., na pftl léta 
3 zl. 50 kr., na celý rok 7 zl. ; poStou 1 zl. 80 kr., 3 zl. 60 kr. 
a 7 zl. 10 kr. Jednotlivý sešit za 62 kr. (Administrace: Praha«. 
Vinohrady, Dobrovského ul. č. 10. Redakce: Praha IV., Loře* 
tánská ul. Č. 9.) 

Dom a ňkola, Vychovateťský časopis pre rodiřov a učiteFov. 

V Ružomberku (Uhry). Ročník X. Redaktor a nakladatel i\arol 
Salva. Vychází měsíčně v sešitech v lex. 8. (o 2 arších) a 
předplácí se ročně 2 zl. 50 kr., půlletně 1 zl. 25 kr. 

Domácnost, Obrázkový časopis pro zábavu a užitečné poučeni. 

V Milwaukee, Wis. (Se v. Amerika.) Ročník XIV. Redaktor, vy- 
davatel a nakladatel Antonín Novák. Vychází každou středu 
(počínaje říjnem) ve fol. (o 16 str.) a předplácí se (346 Broad- 
way) ročně doll. 2*50, 

DomoVf Náš. Obrázkový časopis zábavný a poučný' pro lid. V Olo- 
mouci. Ročník III. Redaktor a vydavatel Josef Vévoda. Ná- 
kladem „Jednoty Našeho Domova**. Vychází vždy 1. a 15. dne 
v měsíci ve v. 8. (o 20 str.) a předplácí se (Nová ulice) ročně 
2 zl. 40 kr., půlletně 1 zl. 20 kr., čtvrtletně 60 kr. Jednotlivá 
čísla po 10 kr. 

Dopisy, Otevřenéy pro zahradnictvi, polní a lesni hospodářství 
s Bahlsenovým illustro váným cenní kem hospodářských, zelinář- 
ských a květ;inových semen, hlíz a rostlin. Praha- Vinohrady. 
Ročník 5. Zodpovědný redaktor l)r. Fr. Fant a. Vydavatel 
Arnošt Bahlsen. Vycházely v prvních dnech každého měsíce 
v lex. 8. (o 1 archu) a zasýlaly se P. T. pán&m zákazníkům 
bezplatně. Zanikly č. 6. ze dne 1. srpna. 

Drak, Brměnsk^, List věnovaný opravám společenským a zájm&m 
národohospodářským. V Brně. Ročník IX. Vydavatel a odpo- 
vědný redaktor V. V. K 1 a p k a, od č. 6. J. O. B u c h t e 1 e. Tiskem 
Kramáře a Procházky v Olomouci. Vychází 5. a 20. každého 
měsíce ve fol, (o 8 str.) a předplácí se celoročně 3 zl., půlletně 
1 zl.^50 kr., jednotí, číslo 10 kr. 

Duh, Cp^kjj. Časopis politický, věnovaný zájmům národním a živno- 
stenským v celém Poještédí. V Turnově. Ročník lil. Vydavatel 
a redaktor Václav Kudrnáč. Vychází vždy druhou a poslední 
neděli každého měsíce ve fol. a předplácí se celoročně 2 zK, 
půlletně 1 zl. 20 kr., čtvrtletně 70 kr. 

Duch Času, Obrázkový časopis zábavný. Nedělní list „Svornosti". 

V Chicagu, Ills. (Sev. Amerika.) Ročník XVIII. Vydavatel Aug. 
Geringer (150 W. 12 th Str.) Vychází ve 4. a předplácí se zvlášť 
ročně 2doll., při „Amerikánu** jako prémie ročně 1 doll. do Evropy 
doll. 2*50. (V Rakousku zapovězen.) 

Duch, Volný, Časopis pro zájmy společenského a duševního života. Dvůr, Kuří. — Hlas. lg| 

Žižkov. Rojník I. Vj.davatel Alois Haber. Redaktor Karel 
Auer. Tiskem Františka Vonky na Smíchově. Vychází (počínaje 
17. listopadem) každý 1. a 3. pátek v měsíci ve v. 8. (o 8 str.) 
a předplácí se celoročně 1 zl. 20 kr., půlletně 60 kr., čtvrtletně 
30 kr. Jednotí, číslo 5 kr. (Redakce, administrace a expedice 
Jeronýmova^ ul. č. 8.) I 

DvůVf KuH. Časopis věnovaný zvelebení chovu drobného zvířectva 
a podporování obchodních styků pěstovatelů. Úřední list spolku 
pro zvelebení chovu drobných domácích zvířat v království Če- 
ském. Orgán spolku pro zvelebení chovu drobného zvířectva 
v Pardubicích a okolí a Prvního českého spolku ku zvelebě 
včelařství, zahradnictví a drobného užitečného zvířectva hospo- 
dářského v Chrudimi. V Pardubicích. Ročník V. Redaktor a vy- 
davatel Fr. Suchánek. Nákladem Fr. Suchánka a J. Marka- 
Jousa. Vychází (počínaje červencem r. 1893.) v dobách Šesti- 
nedělních ve vel. 8. (8 str.) Celoročně l zl. 

Epištoly pro náš lid slovanský. Čtení poučné, zábavné a žertovné. 
V Kroměříži. Ročník I. (1893.) Zanikly asi č. 15. FlorOj Česká. Časopis pro zahradníky, milovníky a přátele rostlin. 
Orgán mnoha spolků zahradnických. V Praze. Ročník ÍI. Re- 
daktor a vydavatel: Mart. Fulín. Vychází 1. každého měsíce 
ve v. 8. (o 24 str.) a předplácí se celoročně 2 zl. (Redakce 
i administrace : Praha- Vinohrady.) 

Háj. Časopis pro lesníky, myslivce a přátele přírody. Ve Žďáře 
u Polné. Ročník XXIII. Majitel, nakladatel a redaktor Jan D o- 
ležal. Vychází každých pět neděl v sešitech ořezávaných ve 
vel. 8. (o 12 — 16 str.) Předplácí se na „Háj" s přílohami „Lo- 
věna" a „Rybářské listy** ročně 5 zl. a půlletně 2 zl. 60 kr., se 
zásylkou „Lověny" zvlášť o 80 kr více. Na samostatný „Háj* 
(pouze odbornou lesnickou část) 3 zl. 80 kr. Výtisky sešité, 
oříznuté a na silnějším papíře v tuhé zelené obálce, v před- 
placení ročně 5 zl. 85 kr. a pololetně 3 zl. 

Hasič, Český. Časopis pro veškeré zájmy českého hasičstva. S mno- 
hými vyobrazeními. V Klatovech. Ročník XVU. Vydavatel a re- 
daktor Jan T;ir antik. Hlavní spolupracovník : Mat. Mayer. Vy- 
chází vždy 10. a 25. každého měsíce v m. 4. (8 — 12 str.) a 
předpl. se i poštou ročně 3 zl. 20 kr., půli. 1 zl. 60 kr., čtvrti. 
80 kr. Jednotí, číslo 16 kr. 

Heslo, Naše. Časopis politický a národohospodářský, hájící zájmy 
maloživnostnictva a rolnictva. V Praze. Ročník II. Vydavatel a 
odpovědný redaktor Matěj Benák. Vyšlo pouze číslo 1. dne 
15. ledna a tímto zanikl. Od 18. března r. 1895. vychází roč. III. 

Hlas. Katolický týdenník. V 8t. Louis, Mo. (Sev. Amerika.) Roč- 
ník XXI. Vydává „Český literární spolek". Redaktor Josef No- 
vák. Vychází (s velkou románovou přílohou: „Zábavník") každé 

11 162 Hlas. — Hlas od Cidliny. 

fttředj ve vel. fol. a předpUci se (1625 South 11 th. Street) roČně 
doU. 2*50f p&Uetně doll. 1*25, čtvrtletně 65 ct. Do Evropy ročuě 
poStou 4 doll. 

Hlat, Noviny pro lid. V Brně. Ročník 46. Majetkem a nákladem 
Družstva. Vydavatel Fr. Korec, odpovědný redaktor B. P o- 
pťl ka, od 1. prosiuce Jan Spáčil. Tiskem Mor. akc. knihti- 
skárny v Brně. Vychází denně jednou mimo neděle a svátky^ 
v pátek dvakrát (o 2. a 5. hod. odpol.) ve v. fol. (4 str.) a před- 
plácí se (redakce, admiu. a exped. v EliSčině třídě [Besední 
dům]) ročně 12 zl., pftU. 6 zl., čtvrti. 3 zl., tněsíčně 1 z1.; po- 
Stou 15 zl., 7 zl. 50 kr., 3 zl. 75 kr. a 1 zl. 25 kr., jednotí. 
Čísla 4 kr., páteční 6 kr. (Viz týdenník.) 

Hla9» V Brně. Týdenník. Vychází vždy v pátek odpoledne (o 8 str.). 
Píedplácí se ročně 4 zl., pftU. 2 zl., čtvrtletně 1 zl. Číslo 6 kr. 

EUas Lidu, Věnován zájmům pracujícího lidu. V New- Yorku (Sev. 
Amerika). Ročník Vlil. Vydává Vydavatelské družstvo. (436 £. 
72. ul.) Vychází denně. Roční předplatné obnáší 6 doll. — Týdně 
vychází : NedMni Hlas Lidu za roční předplatné doll. 2 a Týdni 
HloM Lidu za roční předplatné doll. 2*60. 

Hlas lidu. Časopis hájící zájmy čtvrtého stavu. V Prostějově. 
Ročník IX. Vydavatel a nakladatel Josef Šimerda, od č. 186. 
ze dne 1. Června: Frant. Zedníček. Odpovědný redaktor: Ri- 
chard Zahálka, od Č. 191. ze dne 1. listop. : Frant. Zedni- 
ček. Vychází každý 2. a 4. pátek v měsíci ve fol. (4 str.) a 
předpl. se ročně 1 zl. 40 kr., pfill. 70 kr., čtvrti. 35 kr. 

Hlťts Národa, S týdenní (nedělní) přílohou pro zábavu a poučení, 
nazvanou „Nedělní Listy^. V Praze. Vydavatel a odpovědný 
redaktor Václav B e n e S, od č. 243. ze dne 2. záii Pavel 
Pro jsa. Tiskem a nákladem „Národní tiskárny a naklada- 
telstva**. Vychází dvakrát denně (vyjímaje neděle a svátky, 
kdy vychází jen Číslo hlavní), ranní ve vel. fol., odpol. s náz- 
vem: Večerní List „Hlasu Národa*' (v 5 hod. odpol.) ve fol. 
a předplácí se (redakce a administrace v JindřiSské ulici 9.) na 
ranní a odpolední vydání v Praze bez dbnáSky do domu: na 
měsíc 1 zl. 20 kr., na čtvrt léta 3 zl. 60 kr. ; a donáSkou do 
domu každého vydání zvlášť: na měsíc 1 zl. 40 kr., na Čtvrt 
léta 4 zl. 20 kr.; poštou v Rakousku s jednou záaylkou denně: 
na měsíc 1 zl. 80 kr., na Čtvrt léta 5 zl. 30 kr. ; se zásylkou 
každého vydání zvlášť : na měsíc 2 zl. 10 kr., na čtvrt léta 6 zl. 
30 kr.; do Německa a Srbska: na měsíc 2 zl. 10 kr., na čtvrt 
léta 6 zl. 30 kr. Předplatitelům zasýlá se, avSak jen na zvláštní 
požádání, též „Illustrovaný Kurýr** a sice celé vydání téhož se 
všemi přílohami za příplatek měsíčně 70 kr., čtvrtletně 2 zl. 
10 kr. Otisk obrázkové části „111. K."" za příplatek ve filiálkách 
měsíčně 30 "kr., Čtvrtletně 90 kr., poštou 25 kr. a 75 kr. Jednot- 
livá' čísla mnuího vyd. „H. N.** s ill. přílohou po 5 kr., „Ve- 
Večerní List" za 2 kr. 

Hlas od Cidliny, Orgán okr. hospodářského spolku v Novém Byd- 
žově, spojených s nim besídek hospodářských a voiluího druž- 
stva v Novém Bydžově. V Novém Bydžově. Ročník X. Vyda- 
vatel a nakladatel Okresní hospodářský spolek v Novém Byd- Hlas od Metuje — Hlasy Pojizerské. 163 

iové.' Odpovědný redaktor Hynek V. Burian. VydíAzi počát- 
kem každého měsiee v lex. 8. (o 8 str.) Celoročně 1 e1. Členům 
zdarma. 

Hla» od Metuje. Orgán hospodářského spolku Noro-Městského 
nad Metnji se sidlem v Krčině. V Krčině. RoČnik II. Z% re- 
dakci odpovídá Anti Rjdlo v Krčině. Tiskem Th. Bohma 
v Novém Městě nad Metuji. Vydavatel hospoti. spolek Novo- 
Méstský n. M. se sidlem v Krčině. Vychásel (počinaje zářim 
1893.) počátkem každého měsice, od č. 10. ve dne 1. řijna vj- 
cházi ve volných lhůtách ve v. 8. (o 8 — 10 str.) Členové spolku 
sdarma, pro jiné obnáSi celoročni předplatné 1 zl. 

Hlasatel^ Dvnni. NejrozSiřenějSi denni list český v Americe. List 
věnován jest zájmům Česko-amerického délnictva. V Chicagu, 
llls. (Sev. Amerika.) Bočnik III. Redaktoři: F. A. B ach man, 
J. Neužil a J. Hájek. Vydává Česká Typografická unie 
(624 Centre Ave.) Vycházi denně a předpláci se ročně poStou 
5 doll. 20 ctů. 

Hlíuaiel hotpoddřMho spolku pro krajinu Berourukou. V Berouně. 
RoČnik X. RedigQJe Václav Černý (v Kuchaři p. Tachovice). 
Nakladatel a vydavatel Hospodář, spolek pro krajinu Beroun- 
skou. Vycházi dne 16. každého měsíce (mimo srpen) v 8. (8 — 
1*2 str.) Členům Hospodářského spolku zdarma, jiným za 2 zl. 
ročně. 

BlasiUel hospodářského spolku pro okoli Hradce Královi. Zároveň 
orgán hospodářských spolků v České Skalici, v Opočně a (od 
č. 4.) hospod. -les. spolku pro okres Ůpický ve Rtýni. Na Ku- 
klenách. Ročník XV. Redaktor Fr. Bauer. Vydavatel a nakla- 
datel Hospodářský spolek pro okoli Hradce Králové. Vycházi 
vždy ]. dne každého měsíce ve 4. (8 str.) Členům jmen. hosp. 
spolků zdarma, jiným za 1 zl. ročně. 

Hlasatel, Týdenní, V Chicagu, llls. (Sev. Amerík«.) Vychází každou 
středu. Předplatné roč. 2 doll. Viz Hlasatel, Denni. 

4ld0if{k, 9Uíx$M. fflomitiK^ pre fíowenff^ Tub. n Znxt @». !Dlart{ne. 
SRočnif XXVII. 3otipon)ébni9 rebařtor, majitel a to^bamateí ^mbro 
$ietOT. Vychází vždy 16. dne v měsíci v lex. 8. (o iVi archu) 
a předplácí se ročně I zl. 

Hlasy, Naie, časopis věnovaný zájmům českého lidu. V Českém 
Brode. Ročník XIV. Odpovědný redaktor a vydavatel Josef 
MiSkovský. Vycházejí každou 1. a 3. neděli ráno v měsíci 
ve v. fol. (4 str.) a předplácí se ročně 2 zl. 40 kr., půlletně 
1 zl. 20 kr., čtvrti. 60 kr. Jednotlivá čísla po 10 kr. 

Hlásí/ od Blaníka, časopis věnovaný zájmům kraje Podblanického. 
V BeneSově. Ročnik X. Vydavatel a zodpovědný redaktor Fr. 
Miiller. Vycházejí 1. a 16. dne každého měsíce v 8 hodin ráno 
ve fol. (o 8 str.) Předpláci se celoročně 3 zl., pololetně 1 zl. 
60 kr. 

Hlasy Pojizeriké. Časopis nepolitický, věnovaný okresům: Turnov- 
skému, Mnichovo- HradiSfskému, Železnobrodskému, Semilskému, 
Lomnickému, Česko-dnbskémn, Jilemnickému, Soboteckému a 
Novopackému. V Turnově. Ročník IX. Vydavatel a redaktor 
Václav KudrnáČ. Vycházejí vždy druhou a poslední neděli 

11* 164 Hlasy, z Hané. — Hlasy ze Šumavy. 

každého mSsice ve fol. (o 8 - 14 str.) a předplácí se celor. 2 si. 
40 kr, p&lletně 1 zl. 'iO kr., čtvrtletné 6Ukr.; poStou celor. 2 zl. 
80 kr., p&lletně 1 ssl. 40 kr., čtvrtletně 70 kr. 

Hlasy z Hané. List politický a národo-hospodářský. V Prostějově. 
Ročník XIII. Vydavatel; Závod vydavatelský v Prostějově. Od- 
povědný redaktor Čeněk Strážný, od záři Václav Horák. 
Tiskem Josefa, Yrly. Vycházely jedenkráte týdně a sice v so- 
botu večer, od Č. 50. vycházejí dvakráte týdně a sice ve středu 
a v sobotu večer ve vel. fol. Předplácelo se celoročně v Pro- 
stějově 3 el. 20 kr., půlletně 1 zl. 60 kr., čtvrtletně 80 kr. ; 
poitou celoročně 3 zl. 60 kr., p&Uetně 1 zl. 80 kr., čtvrtletně 
90 kr., od č. 60. celor. 6 zl. 40 kr., p&ll. 3 zl. 20 kr., čtvrti. 
1 zl. 60 kr. Jednotlivé číslo s přílohou 7 kr., bez přil. 6 kr. 

Hlaty z Paďf}27«A:a. Svobodomyslný týdenník. (Zpočátku i: Orgán 
„Politického spolku pro Libochovice a okolí".) V Libochovi- 
cích. Ročník li. Majitel, nakladatel a vydavatel: Družstvo vy- 
davatelské občanů okresu Libocko vického v Libochovicích. 
Zodpovědný redaktor: £manuel ■ J. Hrubý. Tiskem Petra 
Franka v Táboře. Vycházejí ve fol. (4 — 6 str.) a předplácí se 
na rok 6 zl., na půl roku 3 zl., na čtvit roku 1 zl. 50 kr. 
poStou neb donáškou do domu. Jednotí. Čísla ^12 kr. 

Hlasy z Polabi. (Dříve „Polabské Noviny".) Časopis věnovaný 
zájmům krajů polabských a orgán „Politického spolku polab- 
ského''. V Kolíně. Ročník I. Vydavatel a odpovědný redaktor 
'Arnold, Adame k. Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích. 

. Vycházejí (počínaje 22. dubnem) vždy 1. a 3. sobotu každého 

^ měsíce- ve vel. fol. (o. 4 str.) a předplácí se čtvrtletně 1 zl., půl- 
letně 2 zl., celoročně 4 zl. Jednotí, číslo 10 kr. 

Hlasy z Předměati. Neodvislý čtrnáctidenník pro soudní okresy: 
Žižkov, Vinohrady, Karlín a Smíchov. Praha-Žižkov. Ročník I. 
Vydavatel, nakladatel a zodpovědný redaktor Václav Chvátal. 
Tiskem V. Neuberta na Smíchově. Vycházejí (počínaje 24. dub- 
nem) 2. a 4. sobotu ve fol. (4 str.) a předplácí se celoročně 2 zl. 
20 kr., půlletně 1 zl. 10 kr., čtvrtletně 66 kr., jednotlivá čísla 
za 8 kr. (Red., adra. a exp. na Žižkově, Cimburk. ul. 258.) 

Hlasy z východních Čech, List politický, hospodářský a společen- 
ský. V Chrudimi. Ročník UI. Do č. 8. : Odpovědný redaktor 
V. Horák. Majitel J. Pelcl, od č. 9. do 19.: Vydavatel a re- 
daktor Josef Pelcl, od č. 20.: Odp. redaktor Jan V orel. Vy- 
davatel Josef Pelcl. Vycházely vždy první a třetí pátek v mě- 
síci o 5. hod. odpoledne, od 1. října vycházejí každý pátek 
o 5. hod. odpol. ve vel. fol. a předplácelo se (redakce a admin. 
na Resslově nám.) celoročně 4 zl., od č. 19. 5 zl. 

HlcLsy ze Siona. V Pardubicích. Ročník XXXIV. Vydavatel, na- 
kladatel : F. Hoblík. Zodpovědný redaktor V. Cernstein. 
Hlavní spolupracovník: F. Šádek, ev. farář v Ranné. Vychá- 
zejí druhý a poslední čtvrtek každého měsíce v m. fol. (8 str.) 
PředpláHÍ se celoročně 3 zl., půlletně 1 zl. 50 kr. 

Hlasy ze Šumavy. Orgán okresů pošumavských. Ve Strakonicích. 
Ročník X. Tiskem, vydáním a redakcí Jos. Dvořáka. Vychá- 
zejí každou 2. a 4. sobotu ve v. fol. (4 str.) a předplácí se Hlídka fínančbí. — Hospodář českoslovanský. Ig5 

(redakce a administrace ve Švamberkově třídě Č, 59.) poStou 
rořné 2 zl., pftlletně 1 zl.; jednotí. Čísla po 10 kr. 

Hlídka finanSni. Příloha „Mercuru". 

HHdka literární. Listy věnované literární kritice. V Brně. Ročník 
XI. Pořadatel Dr. Pavel Vychodil, O. S. B. v Rajhradě ná Mo- 
ravě. Za redakci a vydáváni zodpovědný P. B. Plaček. Vy- 
chází počátkem každého měsíce v seSitech v. 8. (40 str.) Celo- 
roční předplatné. 2 zl., půlletní 1 zl. 

Hodoňan, List věnovaný zájmům našeho slováckého kraje. V Ho- 
doníně. Ročník VI. Vydavatel a redaktor Hynek Hodan. Vy- 
chází první H třetí sobotu v měsíci ve vel. fol. (4 str.) a před- 
plácí se pro Hodonín s donáSkou do domu, aneb na venek po- 
štou na rok 2 zl., na půl roku 1 »L, na čtvrt roku 60 kr. Jed- 
notlivá čísla po 8 kr. 

Horníky Kladenský, a hutník. Odborný časopis horníků a hutníků 
Rakouska. Na Kladně. Ročník III. Vydavatel a zodpovědný 
redaktor Josef Mach. Vycházel 1. a 3. pátek v měsíci ve fól. 
(o 8 str.) a předplácelo se i s poštou celoročně 1 zl. 60 kr., 
půUetně 80 kr., čtvrtletně 40 kr. Zanikl číslem 18. 

Horymír. Týdenník zábavný a poučný. V Příbrami. Ročník XXIV. 
Odpovědný redřiktor Jos. Ka dečka. Tiskem, vydáním a ná- 
kladem Jos. KadeČky. Vychází vždy v sobotu o 4. hodině od- 
poledne, připadne-li ua sobotu svátek, tedy den před tím ve 
vel. fol. (4 str.) a předplácí se Čtvrtletně pro Příbram bez do- 
nášky do domu 90 kr., s donáškou čtvrtletně 1 zl., poštou čtvrt- 
letně 1 zl. 10 kr. 

Hospodář. .lediný čistě odborný český list ve Spoj. Státech, vě- 
novaný veSkerým odborům poluíiio hospodářství, chovu zvířat, 
domácnosti, attl. V Omaze, Neb. (Sev. Amerika.) Ročník IV, 
Redaktor Ludvík W. Dongres. Vydavatelé: Tiskařské druž- 
stvo Pokroku Západu. Vychází (počínaje 1. březnem) 1. a 16. 
každého měsíce ve fol. (o 16 str.j a předplácí se ročně 1 doll. 

Hospodář, Orgán hospodářských spolků : Českého příborsko-novo- 
jičínského „Methoděj" a okr. ve Frýdku. V Miloticích u Hrairic 
(Morava). Ročník V. Vydavatel a zodpovědný redaktor Arnošt 
Dadák. Vychází prvou neděli v měsíci ve vel. 8. a předplácí 
se ro^ně 1 zl. 

Hospodář, Českomoravský národní^ a samosprávný véstník, Sekretář, 
Časopis národohospodářský, věnovaný zvláště zájmům rolnictva 
a živnostnictva. V Brně. Ročník XIV. JUDr. Václav Šílený, 
majitel, V. Ran dul a, redaktor. Za vydavatelství odpovědný 
Hynek Bulín, za redakci V. Ran dul a. Od č. 17. za vydava- 
telství a redakci odpovědný V. Randula. Tiskem Ant. Kindla. 
Vychází 1. a 15. každého měsíce ve 4. (o 16 str.) a předplá- 
celo 80 celoročně 5 zl., půUetně 2 zl. 50 kr., čtvrtletně 1 zl. 
25 kí\ (Od r. 1895 předplácí se ročně 4 zl.) 

Hospodář éeskoslovanský. Ústřední list zemědělský pro Čechy, 
Moravu i Slezsko. Týdenník illustrovaný věnovaný veSkerým 
zájmům zemědělství, hospodářského průmyslu, národního hospo- 
dářství a veřejné správy^ vůbec. V Praze. - Ročník XXIV. Ma- 
jitel, vydavatel a nakladatel A. Reiowaii;. List rediguje a za \^Q Hospodář moravský. — Jedaota. 

redakci odpovídá Antonín Kolárský. VycbAzí každého týdne 
v sobota ve řol. (8 — 12 str.) Předplatné celoročně 6 k1., pfil- 
letně 2 zl. 50 kr., čtvrtletně 1 zl. 25 kr.; do cizozemska celo- 
ročně 6 zl. 

Hospodář moravský. List věnovaný rolnictví, hospodářskému prů- 
myslu a národnímu hospodářství, orgán mnohých hospodářských 
. spolkft. (Založil J. B. Uhlíř r. 1879.) V Přerově. Ročník XVI. 
Majitel a nakladatel: Hospodářský spolek kojetínsko- přerovský 
v 'Přerově, redaktoři: Jan Adamec, ředitel aBasil Macalík, 
professor. Vychází dne 10. a 25. každého měsíce (počínaje listo- 
padem) v m. fol Předplatné celor. 2 zl. 60 kr., p&ll. 1 zl. 30 kr., 
pro Členy hosp. sp. koj.př. celor. 1 zl. 

Hospodáf- Poluinichj. Vycházel přílohou ku časopisu „Rožmberk". 

Hospodář^ Slovácký, Příloha ku časopisu „Slovácké Noviny**, vy- 
. cházejicímu v Uh. Hradiěti dvakráte v témdni. Příloha „Slo- 
vácký Hospodář** přikládá se k „slováckým Novinám** každého 
čtrnáctého dne. V Uh. HradiSti. Ročuik X. Vydavatel : Jos. 
Stancl. Zodpovědný redaktor V. Nečas, od č. 12. FrantiSek 
Krét z. Fol. Předplatné na „Slovácké Noviny"* s přílohou „Slo- 
vácký Hospodář** obnáfií poštou: celoročně 7 zl., púlletně 3 zl. 
50 kr., čtvrtletně 1 zl. 75 kr. 

Hostimil, (Hostinské listy.) Orgán „Ústřední Jednoty českoslovan- 
ského hostinství „Hostimil** pro Čechy, Moravu a Slezsko**, vě- 
novaný zájmům živnosti hostinské a výČepnické. V Praze. Roč- 
ník XI. Majitel a vydavatel: „Ústřední Jednota Českoslov. ho- 
stinství „Hostimil** pro Čechy, Moravu a Slezsko** v Praze. 
Zodpovědný redaktor: Jan VorliČek. Hlavní spolupracovník 
Ignát Hořica. Vychází třikráte, a sice vždy 5., 16. a 25. kaž- 
dého měsíce v 4. (8 — 12 str.) Předplácí se (Ferdinandova tř. č. 
26. n.) celoročně 4 zl., půli. 2 zl., Čtvrti. 1 zl. Jednotlivá čísla 
po 15 kr. 

Hus. Časopis věnovaný zájmům církve evanj. reformované. V Sem- 
. těěi p. B. Podol u Čáslavi. Ročník VI. Redaktor Jan P e 1 í š e k, 
farář v Semtěfii. Spolupracovníci Fr. Kozák, farář v Čáslavi 
a F. Císař, senior v Kloboukách u Brna. Nakladatel a vyda- 
vatel Jan PelíSek. Vychází vždy první sobotu v měsíci v lex. 
8. (20 str.) a předplácí se ročně 1 zl. 50 kr. Jednotlivé číslo 
13 kr. 

Hvězda záhrohni, Praha-Žižkov. Ročník I. Vydává a rediguje J. 
V. Janeček. Za vydání, redakci ;i náklad odpovídá Frant. 
Pěnkava. Tiskem Jos. Baštáře v Žižkově. Vychází (počínaje 
14. listopadem) 15. dne každého měsíce v ui. fol. (o 12 str.) a 
předplácí se celoročně 1 zl. 80 kr., púlletně ViO kr., čtvrtletně 
45 kr. (Redukce, admin. a expedice Praha-Žižkov, Husova tř. 
č. 48.) Jednota. V Baltimore. Ročník I. Vydávají a rediguji V. Písek 
a V. Vaněk. Vychází vždy 1. a 15. . každého měsíce a před- 
. plácí SP (Md., 1924 Madison St.) ročně 1 doll. — Příloha „Be- 
sídka dítek**. le visté. — Klempíř, Český. 157 

JemStě. List pro ffájmj divadl;i ochotnického a přátel jeho, če- 
ských besed h spolků zábavnich. V Praze. Ročník X. Redaktor, 
vydavatel a nakladatel: J. M. Srp v Karlině. Vycházi vždy 1. 
dne měsíce v fol. (8 str.) a předplácí se roČně i s přílohou 
^Sólové výstupy a komické scény" a „Besedního divadla", pak 
dvou nejnovějších svazki^ „Divadelního ochotníka** 1 zl. 50 kr. 

Jih, Oeský. V Táboře. XXIIl. Vydavatel a odpovědný redaktor 
Karel Nedvídek. Vychází (počínaje říjnem) každou sobotu 
o 9. hodině dopolední vždy o 12 stranách včetně se stálou pří- 
lohou zábavní a jednou měsíčně literární : „Literární Obzor** ve 
fol. Předplatné Čtvrtletně 1 zl., půli. 2 zl., celoročně 4 zl., po- 
štou čtvrtletně 1 j&K 10 kr., půli. 2 zl. 20 kr., celoročně 4 zl. 
40 kr. Jednotlivé číslo za 8 kr 

Jitřenka. Časopis pro zábavu a poučeni, s přílohou „Místní ozna- 
movatel". V Poličce. Ročník XIII. Redaktor, vydavatel a na- 
kladatel Fr. Popelka. Vychází vždy 1. a 15. každého měsíce 
v lex. 8. (20 str.) a předplácí se ročně 3 zl., pololetně 1 zl. 
50 kr. Jednotlivé číslo 13 kr. 

Jizeran. V Mladé Boleslavi. Ročník XV. Odpovědný redaktor 
Gustav Lam boy. Majetkem, vydáním a tiskem V. P. NeSněry. 
Vychází dvakrát týdně, vždy ve středu a v sobotu ráno ve vel. 
fol. (4 str.) a předplácí ne se zásylkou poštovní neb donáškou 
do domu v Ml. Bol. celoročně 8 zl., půlletně 4 zl., čtvrtletně 
2 z]., měsíčně 70 kr. Jednotlivá čísla po 8 kr. Kartáč. V Praze. Ročník I. Příloha časopisu: „Nový věk svobody". 

Katolík věnovaný zájmům katolických ÍSerhův v Americe. V Chi- 
cagu, lil. (Sev. Amerika.) Ročník II. Zodpovědný redaktor rev. 
Prokop Neužil, O. S. B. Nákladem Českých Benediktinů. Vy- 
chází (počínaje červencem) v utery a v pátek ve vel. fol (o 8 str.) 
a předplácí se (702 Allport Street) pro Ameriku 2 doll., do 
Evropy 3 doll. 15 ct. 

Kazatel. Homiletický čtvrtletník. V Olomouci. Ročník I. Redaktor 
Dr. Jan Kubíček. S povolením nejdůstojnějšího kn. a. ordi- 
nariátu v Olomouci. Nákladem knihkupectví R. Prombergra. 
Tiskem kníž. arcib. knih- a kamenotiskárny. Vychází počátkem 
každého čtvrtletí v sešitech v. 8. (o 160 str.) Předplácí se na 
celý rok 3 zl. 50 kr. 

Kazatelna. Časopis pre katolické duchovné reČníctvo. V Ružom- 
berku (Uhry). Ročník XIV. Vydává Fr. Richard Osvald, zod- 
povědný redaktor a majitel, s mnohými spolupracovníkami. Vy- 
chází vždy 1. každého měsíce (s přílohou každý druhý měsíc 
„Literárné Listy") v sešitech lex. 8. (32 str.), předplácí se jen 
v redakci (na Teplej, Lenge, o.p. Bélabánya, Hont.) ročně 4zl. 

Klempíř, Českj. Odborný list ku hájeni veškerých zájmů klempířů 
Českoslovanských. Orgáii spoj. společenstva mistrů klempířských 
v Praze a okolí. V Praze. Ročník III. Vydavatel a nakladatel 
„Společenstvo mistrů klempířských v Praze a okolí". Zodpo- 
vědný redaktor J. Kamelský. Vychází každého 10. v měsíci 
ve 4. (o 8 str.) s přílohou každý druhý měsíc: „Klempířská 163 Kneipp, Český. — KráPovna s*. Kůženca. 

SLola" (IV2 archu) a předplácí se (Redakce: Praha-Žižkov, Pa- 
lackého tř. 22. Administrace a expedice: R&žová ul. é. 1. — II.) 
rodně 2 zl., půlletně 1 zl., čtvrtletně 50 kr. Jednotlivá čísla po 
20 kr. 

v v 

Kneipp, Ceskj. Časopis pro Siření přirozeného způsobu života a 
Kneippova léčení vodou ve vSech vrstvách společenských. Roí^- 
ník II. Pořadatel statí vědeckolékařských: Med. a Chir. Dr. Jos. 
Wieser. Redaktor a majitel listu: Prof. J. Ježek. Nakladatel 
a spolumajitel listu: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (V. Kotrba) 
v Praze, kamž i předplatné zasýláno budiž. Vychází každý 
měsíc, počínaje červnem, v sešitech v. 8. (16 str.) a předplácí 
se ročně 1 zl. 60 kr., půlletně 80 kr., jednotlivá Čísla 15 kr. 

Knihař, Český. List věnovaný zájmům českých knihařů, papíruiků, 
ozdobníkň, vyrabitelů zboží koženého a obchodníků potřebami 
psacími i kreslicími. Ročník I. Majitel, vydavatel a odpo\ědný 
redaktor F. L. Popelka, Tiskem F. Popelky v Jaroměři. Vy- 
chází (počínaje 2. říjnem) každého měsíce ve 4. (o 8 str.) a 
předplácí se na celý rok 2 zl., půlletně 1 zl. (Poněvadž vydá- 
vání uved. listu ptíženo polit, úřady, vydáno za č. 2. a 3. jako 
náhrada : y,KnihařsJcý obzor^ a ^Knihařský ahornik^ bez udání data, 
redaktora a vycházení.) 

Komenský, Týdenník vychovatelský, věnovaný učitelstvu našemu 
jakož i přátelům školstva a milé mládeže naší. V Olomouci. 
Ročník XXIJ. Vydavatel Fr. Slaměník. Za redakci odpovídá J. 
R. 8c h afér. Redakce v Přerově. Administrace na Novosadech 
u Olomouce. Vychází ve v. 8. (o 2 arších) každý pátek a před- 
plácí se čtvrtletně 1 zl. 40 kr., půlletně 2 zl. 80 kr., celoročně 
6 zl. 50 kr., poštou 1 zl. 50 kr., 3 zl., 6 zl. Doplácející platí 
o 10 kr. Čtvrtletně více. Jednotlivá Čísla po 15 kr. 

Kovodělník, Orgán svazu veškerého kovodělnictva v Rakousku. 
(Dříve : „Rakouský Kovodělník".) Praha-Karlín. Ročník IV. 
MajUel; Odborný spolek kovodělníků a jich spolupracovníků 
v Cechách. Odpovědný vydavatel a redaktor: Albert Stezka, 
od č. 20.: Vydavatelé: Albert Stezka a Josef Tatar. Za vydá- 
vání a redakci odpovidá Albert Stezka, od č. 27. Josef Tatar, 
Vycházel 2. a 4. čtvrtek, od Č. 17. vychází 1., 3. a 4. čtvrtek 
v měsíci ve fol. a předplácí se (Karlín, Pobřežní ulice č. 362.) 
ročně 2 zl., půli. 1 zl., čtvrti. 60 kr. Jednotlivé číslo 5 kr. 

Kovodělníky Rakouský, Orgán dělníků pracujících v kovu. V Praze. 
Ročník IV. Odpovědný vydavatel a redaktor Albert Stezka. 
Spoluvydavatelé: Ant. Počta, Frant. Řezníček a Frant. TauS. 
Vycházel 2. a 4. čtvrtek v měHÍci ve fol. a předplácelo se ročně 
poštou 1 zl. 20 kr., půlletně 60 kr., čtvrtletně 30 kr. Jednotlivá 
čísla po 5 kr. Od Č. 7. změněn název na „Kovodělník**. Viz tam. 

Krakonoš. Politický a národohospodářský list pro veřejné zájmy 
měst a obcí jičínského kraje. Neodvislý orgán severovýchodních 
Čech. V Jičíně. Ročník XVI. Tiskem, vydáním a redakcí La- 
dislava Sehnala. Vychází 2., 3. a poslední neděli v měsíci ve 
vel. fol. a předplácí se poštou neb s donáškou do domu ročně 
4 zl., půlletně 2 zl. 20 kr., čtvrtletně 1 zl. 20 kr. 

KráVovna sv, Rúzenca, V Trstenej (Orava), Uhry. Ročník VI. Se- Křesťan, Mladý. — Květy mládeže. 1^9 

stavuje Št. Pironcnák. Vychází vždj 1. každého měsice ve 
v. H. (16—20 Htr. v obálce) Predpláei se na celý rok 80 kr. 

Křestan^ Mladý, V Praze. Ročník IJ. Vjdává Křesf. spolek mladíků 
v Čechách. (Petrská ul. 23.-I.) Odpovédný redaktor Alois Adlof. 
Tiskem B. Grunda a V. Svatoňe na Král. Vinohradech. Vychází 
(podínaje červencem) 15. dne každého měsíce ve v. 8. (o 8 — 
1() str.) a předplácí se ročně 60 kr. Jednotlivé číslo za 5 kr. 

KHž. Ručník I. Majitel, vydavatel a odpovědný redaktor Petr 
Kopa). Tiskem Ojrillo-Methodějské knihtiskárny V. Kotrba 
v Praze. Vychází každý druhý a čtvrtý Čtvrtek (Č. 1.-3. vySlo j 

v pátek) v měsíci ve vel. 8. (o 8 str.) Číslo za 1 kr. 

Krok, Časopis věnovaný veškerým potřebám středního Školstva. 
V Praze. Ročník Vlil. Redaktor FrantiSek Xav. Prusi k, prof. 
c. k. akad. gymnasia. Vychází 1. dne každého měsíce (mimo sr- 
peii a září) v sešitech 2 a p&larchových v lex. 8. a předplácí se 
(II. Pštrosova ul. č. 23.) celoročně 3 zl., studujícím středních a 
vysokých škol celoročně 2 zl 50 kr., jednotí, sešit 40 kr., pro 
studující 30 kr. V cizině ročně 3 zl. 50 kr. (= 6 marek rz 6 šil. 
= 8 fr = 3 rub.) 

Kurýr, II lustrovaný. Ranní vydání časopisu „Hlas Národn". V Praze. 
Ib94. Vydavatel a zodpovědný redaktor Václav Beneš, od č. 
213. ze dne 2. září Pavel Projsa. Tiskem a nákladem „Ná- 
rodní knihtiskárny a nakladatelstva^. Vychází každodenně o 6. 
hodině ranní mimo pondělí v mal. fol. (o 8 — 12 str) Prodává 
se v Praze za 3 kr., na venkově 4 kr. Předplatné zvlášf se ne- 
přijímá. 

Kvas. Časopis Spolku pro průmysl pivovarský v král. českém. 
Orgán věnovaný veškerým zájmům pivovarnictví. (Založen roku 
1873.) V Praze. Ročník XXII. Za spolupracovnictvi osvědčených 
odborníků vydává zodpovědný redaktor Ant. St. Schmelzer, 
odborník pro pivovarstvi a proftíssor pivovaratví při 1. veřejné 
sladovnické škole v Praze. Vychází 1. a 15. každého měsíce 
(^24 čísel tvoří svazek) v lex. 8. (16 i více str.) se zábavnou 
přílohou „Šalanda" (o 2 — 4 str.) a předplácí se v tuzemsku ce- 
loročně 6 zl., půlletně 3 zl. (Redakce, adm. a exp. na Florenci 
č. 13. n.) I 

Květy. V Praze. Ročník XVI. Redaktor básní a původní krásné 
prosy, zároveň vydavatel: Svatopluk Čech. Redaktor článků 
poučných a překladů krásné prosy : Dr. Servác H e 1 1 e r. Ma- 
jitel a nakladatel Vladimír Čech. Vycházejí v sešitech po 8 ti- 
skových arších v lex. 8. dne 1. každého mě.síce; předplatné 
(Senovážné náměstí 978.-II.) čtvrtletně 2 zl. 50 kr., jednotlivé 
sešity po 90 kr. 

Kvéty Mariánské. List měsíční ctitelů Panny Marie. V Brně. Roč- 
ník XI. Pořadatel obsahu: Kristin B. Lux, Ř. sv. B. v Raj- 
hradě. Za vydáváni a redakci jest odpovědným P.Bernard Pla- 
ček, Ř. sv. B. v Brně. Tiskem a nákladem papežské knihti- 
skárny benediktinů v Brně. Vycházejí 1. každého měsíce ve v. 
8. Celoročně 80 kr. 

Kvéty mládeže. V Praze. Ročník I. Za redakci odpovídá Jan Do- 
lenský. Tiskem knihtiskárny F. Šimáčka. Vycházejí (počínaje 170 Lada. — List, Hospodářský. 

zářím) péčí redakčního odboru „Dědictví Komenského" vždy 
1. H 15. dne v každém měsíci mimo červenec a srpen ve vel. 
S. (16 — 20 atr.) Předplácí se celoročně i s poštovní zásjlkou 
2 zl., členové „Děd. Kom.^ 1 zl. 20 kr. Jednotlivé Číslo zn 
6 kr. Lada, Příloha k „Módnímu Světu*". V Mladé Boleslavi. Rok 
1894. Rediguje za odpovědnosti nakladatelovy pí. V. Lužická 
v Praze, Karlín, Havlíčkova třída Č. 800. Nakladatel, vydava- 
tel a odpovědný redaktor Karel Vačlena v Ml. Boleslavi. 
Vychází s „Módním Světem" dvakráte za měsíc ve vel. fol. 
(8 str.) a předplácí se na oba časopisy roČně 5 zl., půlletno 
2 zl. 50 kr., Čtvrtletně 1 zl. 25 kr. i postou. Pouze na „Ladu** 
předplácí se na čtvrt roku 60 kr. Na malované módní obrazy, 
jednou za měsíc k „M. Sv.** přikládané, připlácí se pro čtvrt- 
letí 80 kr. 

Lid, V Kolíně. Ročník I. Redakci a vydáním Alojse Hajná. Vy- 
chází (počínaje 18. říjnem) každý druhý čtvrtek ve fol. (o 4 str.) 
a předplácí se na rok 50 kr., na půl roku 25 kr., na Čtvrt 
roku 18 kr. Jednotlivá Čísla po 1 kr. (Od března r. 1895 vy- 
chází v Brně.) 

Lidy Český. Sborník věnovaný studia lidu českého v Čechách, na 
Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. V Praze. Ročník IV. Re- 
daktor Části knlturně-historické a ethnografícké : Dr. Čeněk 
Zíbrt (Praha, Vyšehrad, na Slupl 12.). Redaktor části anthro- 
pologické a archaeologické: Dr. Lubor Niederle (Táborská ul. 
Č. 1^45.-n.). Nakladatelé: F. Šimáček, knihtiskárna. Vychází 
jednou za dva měsíce (počínaje 15. zářím) ve svazku o 6 — 7 
arších vel. 8. Předplatné na celý rok 4 zl. Jednotlivá Čísla po 
80 kr. 

Lilie sv. Josefa. Měsíční list pro křesťanský lid, zvláště však pro 
Členy III. řádu svatého Františka z Assisi. V Brně. Ročník V. 
Pořádají: František Klíma, farář a F. Schmidt, farář. Na- 
kladatel, vydavatel a zodpov. redaktor Josef Schmidt. Majitel 
F. Schmidt, farář. Tiskem Jos. Schmidta v Brně, Křídlovická 
ulice č. 32. Vychází v sešitech o 24 str. lex. 8. a předplácí se 
ročně 1 zl. 20 kr. i s pošt. zás. 

List, Horickj. Politický čtrnácti denník demokratický, orgán poli- 
tického spolku pro Hořice a okolí. V Hořicích. Ročník II. Od- 
povědný redaktor JUDr. Boh. Klika, od č. 21. Václav Crha. 
Vydavatel a nakladatel „Družstvo". Tiskem J. Novotného v Nov. 
Bydžově. Vychází 1. a 16. každého měsíce ve fol. (8 str.) a 
předplácí se čtvrtletně 50 kr., poštou 60 kr.. Jednotí. Číslo 12 kr. 

List^ Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, hospodářskému 
průmyslu, národnímu hospodářství a samosprávě. S měsíční 
přílohou „Hospodářství v obrazích**. V Chrudimi. Ročník XX. 
Majitel, • vydavatel a redaktor Ad. Eckert. Spolumajitel V. 
Tekly. Hlavní spolupracovníci: Dr. J. B. Lambl, K. Adámek, 
H. V. Burian, A. Dokoupil, V. Ježek, K. Kříž, A. Mohl, J. 
Munzar, J. A, Prokůpek, Dr. J. Stoklasa a J. Vaňha. Vychází List, Hospodářský. — List, Úřední. 171 

(poí^ínaJH ř^jiem) 10., 20. a posledního dne každého měsíce nej- 
iiiéné o jednom arc-hn ve fol. (4^6 str.) Předplatné celoročně 
4 zl., půlletně 2 zl. Predplntné na přílohu pro odběratele listu 
1 zl. 20 kr. ročně. 

v v 

List, Hospodářsky. Příloha „Čecha". Ročník I. Bidí Rudolf Vrba. 

lAsty Odborný, délnictva krejčovského, kozehiického, rukavičkářského 
a příbuzných odvětvi v pi-úmysl oděvni spadajicich. V Praze. 
Ročník V. Vydavatel; Josef Jarolíni. Odpovědný redaktor: 
Karel Dědic. Vychází každý 2. a 4. úterý v měsíci s datum 
nr^siedujiciho dno ve fol. (o 8 str.) Předplatné celoročně I zl. 
20 kr.,^ poštou 1 zl. 40 kr. Jednotí. Číslo 5 kr. (Redakce a expe- 
dice: Řeznická ul. č. 14. n.) (Do č. 8. zněl název 1. 1.: Odborný 
list krejčích.) 

Listf Odborným krejčích. Org'án hájící zájmy námezdních dělníků 
krejčovských. \ Bruě. Ročník V. Odpovědný redaktor a vy- 
davatel: Fr. Dvořák. Vycházel každé 2. a 4. úterý v měsíci ve 
fol. (4 str.) a předplácelo se celoročně 1 zl. 20 kr., půlletně 
60 kr., čtvrtletně 30 kr. Jednotlivá Čísla po 6 kr. Od č. 9. ze 
dne 12. září změnil název h;i ; Odborný list délnictva krejčov- 
ského atd. 

List^ Odboimýf pro šicí stroje, velocipédy a příbuzné obory me- 
chanické tvorby, (Nápis též německý a anglický.) V Praze. 
Ročník 11. Za redakci zodpovědný Max. Švagrovský, Nakla- 
datelství M. Švagrovský a.S] . Vycliázel každého 10. dne v mě- 
síci ve 4. s přílohou „Sportovní obzoi" a předplácelo se celo- 
ročně 1 zl. Jednotlivá čísla 10 kr. Od Čísla 3. do 7. vycházel 
jako příloha k Časopisu „Sportovní obzor", načež zanikl. 

Listf Ordin^riatní, Královéhradecké diecése. Rok 1894. Nákladem 
Biskupské konsistoře. Tiskem biskupské tiskárny v Hradci Král. 
a Karla BellmMuna v Praze. Vychází v Hradci Králové v neurč. 
lhůtách v. 4. (4-6 str.) 

List, Ordinariátni, Pražské arddiecése na rok 1894. V Praze. Ná- 
kladem Kníž. nrcibisk. konsistoře. Tiskem Rohlíčka a Sieversa. 
Vychází v 4. v neurč. lhůtách (8 str. Číslo) a předplácí se u Kon- 
sistoře I zl. 20 kr. ročně, poštou 1 zl. 40 kr. 

List, V radní, pro c. k, okr. hejtmanství a c. k, okr. Školní radu 
v Hradci Králové. V Hradci Králové. Ročník XXIll. Rediguje 
st* c. k. okr. hejtmanstvím. Vychází jednou v témdni v 4. (4 str.) 
M obnáší do roka 52 půlarchů Čili 26 archů. Předplácí se u c. k. 
okr. bejtmanství roČné 1 zl. 30 kr., poštou 1 zl. 82 kr. 

Li$t, Úřední, c. k. okresního hejtmanství, c. k. okresní Školní rady 
v Chrudimi a okresních zastupitelstev v Chrudimi a Nasavrchách. 
V Chrudimi. Ročník XI. Vychází as dvakráte měsíčně (o 4 str.) 
a předplácí 80 ročně 1 zl. dO kr. 

List, Úředni, c. k okresnVio hejtmanství a c. k. okresní Školní rady 
v Plzni. Rok 189*. Tiskem Ig. Schiebla v Plzni. Vychází as 
dvakráte za měsíc ve 4. 

List, Úřední, c. k. okr. hejtmanství, c. k. okr. Skobií rady na Král, 
Vinohradech, okresních zastupitelstev a výboru v Jilovém a na 
Král. Vinohradech. Ve Vinoliradech. Ročník VIU. Vychází každých 
14 dnů ve 4. Pře<lplatné na celý rok i se zásylkou: pro obecní 172 í-«t, úřední. — List, Ženský. 

a městské úřady v okresu za první exemplář 4 zl., za každý 
další 1 zl. ; pro místní školní radj, farní úřady, obecní a městské 
lékaře, správy škol, společenstva živnosteii^ká, majitele a pnch- 
týře lékáren v okresu 2 zl. za první a 1 zl. za každý další 
exemplář; pró každého jiného za první exemplář 4 zl., za každý 
další 2 zl. 
Lítí, Urednif c. k. okresního hejtmanatvi Mlado- Boleslavského, 

V Mladé Boleslavi. Ročník XXIV. Vychází v neurčitých Ihů- 
tácíi v 4. 

List, Uřednif c, k. okresního hejtmanství a c. k, okresní Školní rady 
v Mnich. Hradišti. V Mnich. Hradišti. 1894. Redaktor a vyda- 
vatel Adolf Wunsch. Vychází 1. a 15. každého měsíce ve 4. 
(4 str.) a předplácí se na rok i poštou 2 zl. 

List, Úřední, c. k. okr. hejtmanství v Slaném, c. k, okr. Školní rady 
v Slaném a okr. vzhoru v Novém StraSecí, y Slaném a ve Vel' 
varech. V Slaném. Ročník VII. Nákladem c. k. okresního hejt- 
manství ve Slaném. Vychází dle potřeby jednou neb dvakrát za 
měsíc ve 4. (4 str.) a předplácí se ročně 2 zl. 

List, Úředníy kursů pražské bursy. Vydávaný bursovní komorou. 

V Praze. Ročník XXIV. Redaktor Dr. Max Leipen, tajemník 
bursy. Vychází denně, vyjímaje neděle a svátky (německó-česky) 
ve foi, (list) a předplácí se (Red. a adm. Jindřišská ul. č. 900.-I1.) 
čtvrtletně 1 zl. 50 kr., poštou 3 zl. Jednotí, čísla 10 kr. 

List, Úřední, okresní pro obvod c, k. okresního hejtmanství a c. k. 
okresní školní rady v Karlíne. V Karlině. Rok 1894. Vychází 
dle potřeby i dvakrát nž třikrát za měsíc ve 4. a předplácí se 
celoročně 1 zl. 

List, Úřední, okresnVio zastupitelstva rokycanského. Ročník IV. Vy- 
chází ve lhůtách neurčitých ve v. 8. a obdrží jej představenstva 
zdarma. 

List, Úřední, Pražskách Novin. (Německo-česky.) Vychází denně 
ve vel. fol. (8 str.) a obsahuje úřední německo-české vyhlášky. 

List^ Úřední, pro obvod c. k. hejtmanství v Pisku, V Písku. RoČnik 
XIII Vychází ve 4. Nákladem vlastním. Tiskem V. Šimka v Písku. 

List, Ústřední, rolnictva moravského. Orgán c. k. moravské společ- 
nosti ku zvelebení, hospodářství, přírodoznalství a vlastivědy. 

V Brně. 31. ročník. Redaktor: Jan Věnceslav Pavelka. 
Nákladem c. k. mor. společnosti. Vychází 5. a 20. dne každého 
měsíce ve 4. (o 12 str.) a předplácí se (Red. a adm. Františkovo 
museum) celoročně poštou 2 zl., pro Členy spolkové 60 kr. 

List, Vei^emíf „Hlasu Národa^, Vychází každodenně, .mimo neděli, 
po 5. hod. odpol. ve fol. Jednotlivá čísla po 2 kr. 

List, Ženský. Časopis pracující třídy ženského pohlaví. V Brně. 
Ročník III. Majitelky: Mina Hybešová v Brně, Terezie Touži- 
lová st. na Smíchově. Vydavatel a zodpovědný redaktor: Josef 
Hýbeš, od č. 3. do 10. A. M. Sper a, od č. 11. Fr. Kom pr d a. 
Vycházel v pondělí před 2. a 4. středou každého měsíce, od č. 
17. vychází druhé a čtvrté pondělí každ. měs. v lex. 8. (o 8 str.) 
a předplácí se (na adr. Adotf Burian, Brno, Josefov č. 21.) 
i poštou na rok 96 kr., p&l roku 48 kr., čtvrt roku 24 kr., jed- 
notlivá čísla po 3 kr. Listy, Amerikán sloven, cirk. ^ Listy, Čáslavské. 17H 

Listy, Amerikánské slovenské cirkeoné. Redaktor: Re v. D. Kvá- J 

čala (Nantocoke, Pa.) Vydává £vanjelická a. v. Slovenská 

. .Jednota. Vycházejí 1. každého měsíce a předplácí se ročně 1 doll. 

Listyy Baltiinorské, Týdenník politický, poučný a zábavný. Balti- 
more. MD. (Sev. Amerika.) Ročník V. Vydavatel Aug. Ge* 
ringer, 150 W. 12 th Street, Chicago, 111, Vycházejí každé 
středy ve 4. a předplácí se pro Ameriku a Kanadu pofitou ročně 

2 doll. 50 ctů, půUetně 1 doll. 30 ctů, čtvrtletně 65 ctů, pro 
Evropu ročně 3 doll. (Obsah týž jako týdenn. vydání „Svorno- 
sti" — „Amerikána''. V Rakousku zapovězeny.) 

Listy, Besední, pro zábavy 'divctdlo-besedy. List pro zájmy spolků 
ochotnických, zábavních a besed. V Praze-Karlíně. Ročník III. 
Odpovědný redaktor J. E. Šlechta (od č. 1. roč. II.). Vydavatel 
a nakladatel M. Knapp. Vycházejí (počínaje prosincem) každého 
1. a 15. v měsíci v lex. 8. a předplácí se celoročně poštou 3 zl., 
půUetně 1 zl. 50 kr. Jednotlivá čísla po 15 kr. 

Listy, Bratrské. Ročník I. Redaktor a vydavatel Václav Betka 
v Praze II., Tfinní ulice. Hlavní spolupracovník Václav Vančura. 
Tiskem Fr. Vonky na Smíchově. Vycházejí (počínaje linorem) 
vždy třetí čtvrtek každého měsíce ve v. 8. (o 8 str.) a před- 

. plácí se celoročně 50 kr. 

Listy, Bydžovské, List neodvislý, věnovaný politice, zájmům měst 
i obcí obvodu bydžovsko-chlumeckého. V Novém Bydžově. 
Ročník VIII. Majitel, vydavatel a odpovědný redaktor Karel 
Ninger. Vycházejí první a třetí sobotu každého měsíce s datum 
ua neděli, od č. 9. první a třetí neděli každého měs. střídavě 
8 „Bydž. Nov." ve fol. (8 str.) Celoročně 2 zl. 60 kr., půUetně 

1 zl. 30 kr., 8 „Bydž. Nov." ročně 3 zl. 80 kr., půlletně 1 zl. 
90 kr. 

Listy, Církevně. Časopis věnovaný záujmom církve evanjelickej a. v. 
Ročník VIII. V Ružomberku.(Uhry). Zodpovědný redaktor a vy- 
davatel Jur. Janoška, evanjelický a. v. farář v Jasenovej, 
p. Alsó-Kubin, Uhry. Tiskem Karla Salvu v Ružomberku (adm. 
tamž). Vychází měsíčně ve 4. (16 str.) a předplácí se celoročně 

3 zl., půlletně 1 zl. 50 kr. 
Listy, Cukrova'mické, Časopis pro pi*ůmysl cukrovarnický v Čechách. 

V Praze. Ročník XIII. Redaktoři: K. O. Neumann a prof. K. 
Preis. Nakladatel a vydavatel: prof. K. Preis. Vycházejí (po- 
čínaje 1. říjnem) třikráte měsíčně a sice 1., 10. a 20. v seSi- 
tech lex. 8. (o 12 — 16 str.) Předplácí se celoročně 8 zl., pro 
pp. úředníky cukrovarů 5 zl. Jednotlivé číslo 30 kr. 
Listy, C- Budějovické, Orgán národní strany svobodomyslné na 
českém jihu. V Č. Budějovicích. Ročník III. Maíitel a vyda- 
vatel: Petr Frank v Tábore. Zodpovědný redaktor Arnold 
Miiller. Vycházely každou sobotu o 2. hod. odpol. ve fol. 
(4 — 6 str.) a předplácelo se celoročně 4 zl. 80 kr., půlletně 

2 zl. 40 kr., čtvrtletně 1 zl. 20 kr., jednotí, čísla po 10 kr. 
Zanikly číslem 11. ze dne 23. března. 

Listy, Čáslavské. Časopis věnovaný zájmům měst a okresům kraje 
čáslavského. V Čáslavi. Ročník I. Majitel, vydavatel a odpo- 
vědný redaktor Jan Kal v as. Tiskem Fr. Starcha. Vycházely 174 Listy, České, hospodářské. -- Listy filologické. 

(počínaje 12. květnem) vždy druhou h čtvrtou sobotu každého 
měsíce ve vel. fol. (o 4 str.) a předplácelo se celoročně 2 zl. 
50 kr., pfilletně 1 zl. 25 kr., čtvrtletně 65 kr. Jednotí, číslo 10 kr. 
Zanikly číslem 16. 

LÍ9Íy^ české, hospodářské spolu VěBtník Ústřední společnosti ho- 
spodářské pro království české. Vydává ředitelstvo Ústřední 
společnosti hospodářské. V Praze. BoČnik II. Za redakci zod- 
pověděn Ferdinand Marjánko, tajemník společnosti. Vychází 
ročně 10 Čísel, nejméně dvouarchových v lex. 8. Členům U. s. 
h. zdarma. PoslnchaČ&m a žactvu hosp. učiliSf za 4 zl. ročně. 
Pro nečleny za 6 zl. 

Listy* Ceskoeidovské. V Praze. Ročník I. Majitel a vydavatel : 
„ Českožid o vské družstvo vydavatelské v Praze'*.>'Moric 8ch5n- 
baum, odpovědný redaktor. Vycházejí (počínaje 15. zářím) 
dne 1. A 15. každého měsíce ve fol (o 8 — 12 str.) a předplácí 
se (Krakovská ul. Č. 14.) prStou pololetně 2 el., celoročně 4 zl. 
Jednotlivá čísla po 20 kr. 

Listy y Daíické. OznHmovatel pro politický okres dačický. Časopis 
věnovaný národním, hospodářským, obchodním a průmyslovým 
zájmům politického okresu dnČického. V Dačieích. Ročník II. 
(IV.) Majitel (od Č. 10. roč. I.), vydavatel a odpovědný redaktor 
Ant. Kasaly. Vycházejí (počínaje 10. listopadem) pravidelně 
vždy druhou a Čtvrtou sobotu v měsíci ve fol. 4—8 str.) a před- 
plácí se celoročně 2 zl., půUetně 1 zl., čtvrtletně 50 kr. 

lÁsty^ Dělnické. Omaha, Neb. (8ev. Amerika). Ročník I. Řídící 
redaktor: F. J, Přibyl. Vydává Typografická Unie (1309 South 
13 th Street). Vycházejí (počínaje 21. květnem) dvakráte týdně : 
v pondělí a ve čtvrtek odpoledne ve vel. fol. (o 4 str.) a před- 
plácí se na měsíc 20 ctů., na 3 měsíce 50 ctů., ua půl roku 
1 doU., na rok 2 doll. 

Listy f Dělnické. Časopis k ochraně zájmů dělnických a hájení pravdy. 
Ve Vídni. Ročník V. Vydavatel a zodpovědný redaktor AI. 
Krejčí, od 25. července A. Němec. Spoluvydavatel Josef 
Rouiar. Vycházejí druhou a Čtvrtou středu v měsíci ve v. 4. 
(8 str.) a předplácí se (redakce, adm. » expedice : Vídeň V. 
Schlossgasse 2.) pro Rakousko-Uhersko na rok 1 zl. 40 kr., na 
půl roku 70 kr., na čtvrt roku 35 kr. Jednotlivá Čísla za 5 kr. 
(Od počátku r. 1S95. vycházejí týdně.) 

Listyy Domažlické. Týdenník pro zábavu a poučení. V Domažlicích. 
Ročník XV. Vydavatel, nakladatel a odpovědný redaktor Fr. 
N o z a r. Vycházejí každé soboty o 3. hodině odpolední o celém 
archu ve vel. fol. Předplatné v Domažlicích celoročně 3 zl. 
80 kr., půli. 2 zl., čtvrtletně 1 zl., poStou celoročně 4 zl. 60 kr., 
půlletně 2 zl. 40 kr., čtvrtletně 1 zl. 20 kr., jednotlivé číslo 
10 kr. 

Listy, Evanjelieké. V Praze. Ročník XII. Vydává L. B. KaSpar. 
evanj. reform. farář na Král. Vinohradech. Nákladem Spolku 
Komenského, administrace v knihkupectví J. Bašteckého v Praze. 
Vycházejí počátkem každého měsíce, vyjma srpen, ve 4. (o 12 
str.) Předplácí se celoročně 1 zl. 50 kr. 

Listy filologické, V Praze. Ročník XXI. Odpovědní redaktoři Jau Listy, Hasičské. — Listy, Katechetické. ]^75 

Gebaucr h Jos, Král. Vydávají se nákladem Jednoty českých 
fílolog& v Praze. Vycházejí Šestkrát do roka v Sprchových se- 
šitech vel. 8. a sice I. seS. koncem února, II. dubna, III, a IV. 
června, V. října, VI. prosince. Celoročně 3 zl. ftO kr., členům 
za 3 zl., studujícím 2 zl. (Administrace v Klementinu.) 

Listy j Hasiíské. Illustrovaný or^án věnovaný zájmům a pokroku 
hasičstva Českoslovanského. V Březnici. Ročník VI. Odpovědný 
redaktor a vydavatel Václay Skřivánek v Březnici, nakladatel 
Ant. Havlíček v Příbrami. Vycházely každou třetí nedělí ve vel. 
8. o 12—20 str. a předplácí se celoročně 2 zl. 40 kr., pololetně 
1 zl. 20 kr. (V r. 1895 vycházejí 6. a 20 kaž. měs.) 

Listy ^ Hodoninské. List věnovaný zájmům našeho slováckého kraje. 

V Hodoníně. Ročník VIII Za vydání odpovědný: Dr. František 
Hess. Za redakci odpovědný Jan Dor nnetzhuber. Vychá-* 
zejí druhou a čtvrtou sobotu v měsíci ve vel. fol. (4 str.) a 
předplácí se pro Hodonín <i donáškou do domu, neb na venek 
poštou ročně 2 zl., půlletně 1 zl., čtvrtletně 5^ kr. Jednotí, 
číslo 8 kr. 

lAsty^ Hostinské, Viz Hostimil. 

Listy y Hudební, Viz Dalibor. 

Listy ^ Humoristické. V Praze. Ročník XXXVI. Redaktor a nakla- 
datel Jos, R. Vilímek. Vycházejí v pátek ráno o 10. hod. ve 
vel. fol. (8 str. v obálce insertní) a předplácí se čtvrtletně v Praze 
1 zl. 26 kr., poštou neb donáškou do domu 1 zl. 45 kr., jed- 
notlivé číslo 10 kr., poštou 12 kr. 

Listy chemické. Orgán Chemické společnosti: Spolek chemiků če- 
ských V Praze. Ročník XVIII. Redaktor prof. Karel Preis. 
Majitel a vydavatel Karel Preis. Vycházejí 1. a 15. každého 
měsíce, vyjímaje měsíce srpen a září, v lex. 8. (12 — 16 str.) a 
předplácí se celoročně pro nečleny 6 zl. Členům zdarma. 

Listyy ChTnelařské, Orgán českého chmelařského spolku pro krá- 
lovství české. V Lounech. Ročník I. Redakce: B. Erben, Ant. 
Kukla, Ant. Mohl a Vilém Tekly. Za redakci odpovídá Ant. 
Mohl. Nákladem českého chmelařského spolku pro království 
české. Tiskem Th. Venty. Vycházejí (počínaje říjnem) v měsí- 
cích červnu až do konce listopadu dvakráte a v měsících ostat- 
ních jednou měsíčně v mal. fol. (o 6 — 8 str.) a předplácí se na 
rok pro nečleny 2 zl., pro členy spolku chmel. 50 kr. 

Listy, JaromSřské^ pro společenské a národohospodářské zájmy. 

V Jaroměři. Ročník VI. Redaktor, vydavatel a nakladatel Fr. 
Popelka. Vycházely ve volných lhůtách 14tidenních v lex. 8. 
Předplatné čtvrtletně 50 kr. Zanikly 15. září. 

Listy ^ Jihlavské. Politický týdenník pro zájmy Českomoravského 
pohoří. Orgán Čechů Jihlavských a Znojemských. V Jihlavě. 
Ročník UI. Majitel, vydavatel a odpovědný redaktor: Jan 
Máša. Vycházejí (počínaje 8. prosincem) vždy v sobotu v po- 
ledne s měsíční přílohou „Rolnický Obzor" ve fol. (o 8 str.) a 
předplácí se roČně 5 zl., půlletně 2 zl. 50 kr., čtvrtletně I zl. 
25 kr.; jednotí, čísla po 10 kr. 

Listy, Katechetické, Časopis katechetů českoslovanských. V Praze. 
Ročník II. Redakce: Xaver Dvořák, Hubert Dada a VavřI- 176 Lisiy, Kewaunské. — Listy, Národní. 

nec Hoj 8a. Za redakci zodpovědný: Xaver Dvořák. Vyda- 
vatel Vavřinec Hojsa. Vycházejí 16. každého měsíce (počínaje 
zá,Hni), vyjímaje prázdniny v sešitech (o 24 str.) v. 8. s přílohou 
„Promluvy, k mládeži'* (o 8 str.) a předplácí se ročně 2 zl., pftl- 
letně 1 zl. (Redakce: v č. 84.-II., expedice. 977.-I.) 

Liatt/, Kewaunské, Týdenník demokratický. V Kewaunee, Wis. 
(8ev. Amerika.) Ročník III. Redaktor J. V. Luňák. Vydává 
Ces. Vydavatelská společnost. Vycházejí každou středu. Před- 
platné na rok 2 doll. 

Listy^ Kominieké. Časopis věnovaný zájmům živnosti kominické. 
Poděbrady. Ročník I. Nákladem „Výkonného výboru mistrů 
kominických v Čechách**. Redaktor Emanuel de Giorgi. Ti- 
skem V. Hoblíka. Vycházejí (počínaje prosincem) 1. každého 
měsíce ve fol. (o 8 str.) a předplácí se na celý rok íi zl. 

Listy, Koželužské. První orgán českých koželuhů a obchodníků 
kozí v zemích koruny České. V Praze. Majitelka a vyd. M. 
Spurná. Redaktor Jakub Spurný. Vycházejí 1. a 16. každého 
měsíce ve fol. (o 8 str.) a předplácí se (Václavské náméi^ti č. 
64. n.) ročně 4 zl., půUetně 2 zl., Čtvrtletně 1 zl. Jednotí, číslo 
17 kr. 

Listy, Literárné. Příloha ku ^KazateFni". V Ružomberku. Roč- 
ník IV. Redaktor a vydavatel: Fr. Richard Osvald [na Teplej 
(Lenge) o. p. Bélabánya (Hont. m.)] Vycházejí každý druhý 

. měsíc v lex. 8. (8 — 16 str.) a předplácí se ročně 60 kr. 

Listy y Literární. Časopis věnovaný zájmům literárním. Ve Vel. 
Meziříčí. Ročník XVI. Vydavatel: František Dlouhý v Brně. 
Tiskem firmy Šašek a Frgal. . Majitel, nakladatel a za redakci 
zodpovědný František J. Frgal. Vycházejí (počínaje 1. pro- 
sincem) 1. a 16. každého měsíce v lex. 8. a předplácí se celo- 
ročně 'á zl. 90 kr., pololetně 2 zl. 10 kr., čtvrtletně 1 zl. 10 kr., 

. 8 „Vesnou" celoročně 6 zl. 60 kr., pololetně 3 zl. 50 kr., čtvrt- 
letně 1 zl. 90 kr. 

Listy, Mladoboleslavské. Orgán politických klubů v Pojizeří a po- 
litického spolku pro Nymburk a okolí. V Mladé Boleslavi. Roč- 
ník V. Majitel, vydavatel a zodpovědný redaktor Václav Matyáš 
Lipovský. Vycházejí každou sobotu dopol. ve fol. (o 6 str.); 
předplácí se celoročně 6 zl., půlletně 3 zl., čtvrtletně 1 zl. 60 kr., 
jednotí, čísla po 12 kr. 

Listy, Mostecké lidové. Časopis svobodomyslný, hájící zájmy malo- 
obchodnictva, maloživnostnictya, malorolnictva a dělnictva vůbec. 
V Mostě. Ročník I. Redaktor a vydavatel Jan Brož. Majitel 
Karel Vysušil. Tiskem Fr. Neuberta ve Slaném. Vycházely 
(počínaje zářím) 1. a 15. každého měsíce ve fol. (o 4 str.) a 
předplácelo se na rok 1 zl. 60 kr., na půl r, 80 kr., na čtvrt r. 
40 kr. Jednotí, čísla 6 kr. Zanikly číslem 6. 

Listy, Národní. (Orgán národní strany svobodomyslné.) V Praze. 
Ročník XXXIV. Majitel a vydavatel Dr. Julius Grégr. Odpo- 
vědný redaktor Josef Anýž. Vycházejí dvakrát denně (vyjma 
v neděli, ve svátek, kdy vychází jen číslo hlavní a v pondělí 
pouze list hlavní odpoledne) ranní Číslo ve vel. fol., v neděli 
s příl. zábavnou, odpolední číslo v m. fol., a předplácí se (re- Listy, Naše. — Listy, Občanské. 177 

dakce a administrace v Mariánské ulici č. 3.) na ranní a od- 
poledni vydáni v Praze (v administraci) na měsíc 1 zl. 30 kr., 
na Čtvrt léta 3 zl. 90 kr. ; s dvojí donáSkou na měsíc 1 zl. 
50 kr., na čtvrt léta 4 zl. 50 kr.; ve filiálkách bez donášky na 
měsíc 1 zl. 45 kr., na Čtvrt léta 4 zl. 35 kr. ; s donáškon ran- 
ního i odpoledního čísla: na měsíc 1 zl. 50 kr., na čtvrt léta 
4 zl. 50 kr. ; poštou na měsíc 1 zl. 90 kr., na Čtvrt léta 5 zl, 
70 kr., ročně 22 zl. 80 kr. ; s dvojí zásylkou: na měsíc 2 zl. 
20 kr., na čtvrt léta 6 zl. 60 kr., ročně 26 zl. 40 kr. Dále 
předplácí se čtvrtletně s jednou zásylkou do Německa a Srb- 
ska 6 zl. 90 kr., do Ameriky, Francie, Švýcarska, Itálie, Belgie, 
Turecka, Anglie, na Černou Horu, do Bulharska, Rumunska a 
do Ruska 7 zl. 80 kr. Předplacení na odpolední vydání zvlášf 
se nepřijímá. Jednotlivá čísla ranní po 5 kr., na venkově po 
6- kr., odpolední po 2 kr. 

Lwty^ ŇaSe. Časopis věnovaný zájmům českého lidu. V Českém 
Brodě. Ročník Vlil.*) Odpovědný redaktor a vydavatel Jozef 
Misko vský. Vycházejí vždy 2. a 4. neděli ráno ve vel. fol. 
(4 str.) a předplácí se postou ročně 2 zl. 40 kr., pfilletně 1 zl. 
20 kr., Čtvrtletně 60 kr. Jednotlivá čísla po 10 kr. 

Listy, Nedělili, Nedělní zábavně poučná příloha „Hlasu Národa". 
Zvlášť se neprodává. 

ÍAsty^ Nedělní New- Yorské. V New-Yorku. (Sev. Amerika.) Ročník 
IX. Vydává „První Česká Typografická Unie v Americe**. Vy- 
cházejí každou neděli ráno ve fol. a předplácí se ročně 2 doll. 
50 ct., půlletně 1 doll. 25 ct., čtvrtletně 65 ct., jednotlivá čísla 
po 5 ct. 

Listy, New-Yorské. NejstarSí denní časopis na Východě. Založený 
r. 1875. Věnovaný zájmům vSech Čechoslovanů v Americe. New- 
York. (Sev. Amerika.) Ročník IX. L. C. Frank, redaktor, 
V. W. Woytišek, obchodvedoucí. Vydavatelstvo: První Česká 
Typografická Unie v Americe. Vycházejí každý den ráno (v ne- 
děli vydávány jsou 16 stránkové, belletristické „Nedělní New- 
Y''orské Listy") ve vel. fol. Předplácí se (1368 Avenue A.) na 
venek roČné 7 doll., půlletně 3 doll. 75 ct., čtvrtletně 2 doll. 
Jednotlivá čísla po 3 ct. 

Listy, Nové, Illustrované, Brno-Praha. Za redakci odpovídal V. 
Burkart, od č. 20. odpovídá Vilém Roth. Vydavatel Ignác 
Burkart. Tiskem V. Burícarta v Brně. Vycházejí (počínaje úno- 
rem) každé druhé soboty v m. fol. (o 16 str. s přílohou 4 str.) 
a předplácí se půlročně 80 kr., celoročně 1 zl. 60 kr. Jednot- 
livé číslo za 6 kr. 

Listy y Občanské. Časopis hájící zájmy národní strany svobodo- 
myslné v městech: Nymburk, Poděbrady, Král. Městec, Sadská, 
Křinec, Lysá a venkovských obcích. V Nymburce. Ročník VIII. 
Majitel, vydavatel a odpovědný redaktor Josef Florian. Vy- 
cházejí každou 1. a 3. sobotu v měsíci ve vel. fol. (o 4 str.) 
a předplácí se celoročně 2 zl. 40 kr., půlletně 1 zl. 20 kr.. *).Na č. l. ročník VII. na dalších VIII. 

12 178 Lbty, Obchodní. — Listy, rojizerské. 

Čtvrtletně 60 kr., jednotlivé Číslo 10 kr. S „Občanskými Novi- 
uumi" celoročně 4 ssl. 80 kr., p&U. 2 si. 40 kr., Čtvrti. 1 zl. 
20 kr. 

Li$tyf Obchodní, Čtrnáctidenní list věnovaný českému obchodu a 
veákerým živnostem. Or^án „Klubu Českých samostatných ob- 
chodníkA v Olomouci**. V Olomouci. Ročník li. Vydavatel a 
odpovědný redaktor Antonín Mucha. Tiskem Kramáře a Pro- 
cházky. Vycházejí vždy 1. a 15. každého měsíce ve fol. (6-^ 
8 str.) a předplácí se celoročně 2 zl., p&Uetné 1 zl. 

— Viz Maršnerův Český Lloyd. 

Ldtty, Obuvnické. Orgán členů společenstva obuvníků pražských, 
žižkovských, karlínských a smíchovských. Odbofuý Časopis há- 
jící zájmy řemesla obuvnického. V Praze. Ročník V. Majitel, 
vydavatel a odpovědný redaktor Ot. Vrána. Vycházejí vždy 1. 
a 16. každého měsíce se vzorkovou a střihovou přílohou ve fol. 
(8 str.) a předplácí se (redakce a expedice nachází se v Eliš- 
čině třídě č. 1201. st., 14. nové v. 1 p., administrace Č. 568.-I.) 
celoročně 3 zl. 60 kr., na půl roku 1 zl. 80 kr., na čtvrt roku 
90 kr. Jednotlivé číslo 20 kr. 

Litty, Pardubické. Orgán strany svobodomyslné. V Pardubicích. 
Ročník VI. Majitelé: Družstvo. Vydavatel a redaktor JUC. 
M. Hamatr. Vycházejí (počínaje říjnem) vždy 2. a 4. sobotu 
každého měsíce ve fol. (4 str.) a předplácí se poštou neb s do- 
náškou do domu: celoročně 3 zl., půlletně 1 zl. 50 kr., čtvrt- 
letně 75 kr. 

Listy, Pivovarské. Časopis pro průmysl pivovarský v království 
Českém. Úřední věstník české tržnice na chmel v Rakovníku, 
chmelařského spolku pro okres lounský a moskevského spolku 
vzájemně se podporujících ruských sládků. Publikační orgán 
výzkumného 'ústavu pro průmysl pivovarnický v Čechách. Roč- 
ník XII. Vydavatel a redaktor Karel Ti Her. Vycházejí 1. a 
15. každého měsíce v. m. fol. (16 str.) a předplácí se (Franti- 
škovo nábřeží č. 18.) celoročně 6 zl., jednotlivé Číslo 30 kr. 

Listy y Plzeňské, dří/e „Plzeňské Noviny*. Založeny roku 1864. 
V Plzni. Ročník 18U4. Majitel J. R. Port. Redaktor A. b. 
Cipra, od č. 14. Karel Jonáš. Vycházejí třikráte y týdnu, 
v úterý, ve čtvrtek a v sobotu vždy o 3. hod. odpol. ve vel. 
fol. (4 — 10 str.) Předplatné v Plzni měsíčně 70 kr., čtvrtletně 
2 zl. 10 kr., poštou měsíčně 85 kr., Čtvrtletně 2 zl. 55 kr., 
za donášku do domu v Plzni 10 kr. měsíčně, jednotlivá čí^jla 
po 7 kr. 

Listy, Podvysocké. Orgán politického spolku Podvysockého a po- 
litického klubu pro okresy: německobrodský, cliotěbořský, hum- 
polecký, přibyslavský, polenský, stocký a svobodomyslného klubu 
politického pro okres ledeČský a dolnokralovický. Na Horách 
Kutných. Ročník V. Majitel j, Politický spolek Podvysocký**. Vy- 
davatel a odpovědný redaktor (od Č 40. r. 1893.) Josef Hejn i c. 
Tiskem firmy Karel Šolc. Vycházejí každou sobotu ve fol. (4 — 
6 str.). Předplácí se celoročně 6 zl., půlletně 3 zl., čtvrtletně 
1 zl. 50 kr. Jednotlivá čísla 12 kr. 

Listy, Pojizerské, Časopis věnovaný zájmům okresů Pojizerských Ušty, Polabské — Listy, Řeznické. 179 

V Turnově. Ročník VIII. Vydavatel a redaktor Václav Kudr- 
nkč, Vjcházeji vždy první a třetí nedéli každého měsíce ve 
fol. a předplácí se celoročně 2 zl. 40 kr., půlletně 1 zl. 20 kr., 
čtvrtletně 60 kr., s poštovní zásylkou celoročně 2 zl. 80 kr., 
pAUetně 1 zl. 40 kr., čtvrtletně 70 kr. 

Listy, Polabské. Časopis věnovaný zájm&m kraj& polabských. V Ko- 
líně. Ročník I. Vyda/atel a odpovědný redaktor Arnold A dá- 
mek. Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích. Vycházejí 
(počínaje 28. dabnem) každou 2. a 4. sobotu v měsíci ve vel. 
fol. (o 4 str.) a předplácí se Čtvrtletně 1 zl., půlletně 2 zl., ce- 
loročně 4 zl Jednotí, číslo 10 kr. 

Listy pomologické. Dříve ,, Listy zahradnické", lllastrovaný časopis 
věnovaný vědeckým i praktickým z/ijm&m ovocnictví, vinařství 
a zahradnictví vůbec. Orgán zemskélio ovocnického spolku pro 
království České. V Tróji u Prahy. Ročník XVllI. Vydává a re- 
diguje za spolupracovnictví vynikajících odborníků L. F. Naa- 
mann. Vycházejí prvního každého měsíce v lex. 8. (20 str.) 
v obálce. Předplatné: S 12 barvutiskovými tabulkami půlletně 
2 zl., celoročně 4 zl. 

Listy, Povltavské. V Sedlčanech. Ročník 1. Majitel, vydavatel a 
odpovědný redaktor: Jindřich Fliegl. Tiskem Františka čer- 
ného. Vycházejí (pocHnaje listopadem) každou druhou sobota 
ve fol. ^o 8 str.) a předplácí se na rok 4 zl., n.-i čtvrt roku 
1 zl. (Od počátku roku 1895. vychází roč. II.) 

Listy, Pražské Předměstské. V Praze- na Žižkově. Ročník 7. Vy- 
davatel a nakladatel J. Sokolovský. Redaktor V. Chvátal, od 
č. 8. : Vydavatel a zodp. redaktor J. Sokolovský (Čísla 16. — 
17. byl hlav. spolupracovníkem Her. Neumann.) Tiskem V. Nea- 
berta na Smicliově. Vycházejí 1. a 16. každého měsíce ve fol. 
(6 — 10 str.) a předplácí se (Táborská ul. č. 32.) ročně I zl. 
40 kr., půlletně 75 kr., čtvrtletně 35 kr. (do č. 9. : 2 zl. 20 kr., 
1 zl. 10 kr., 55 kr.) Jednotlivá čísla po 6 kr. 

Listy, Příbramské. Orgán věnovaný všeobecným zájmům našeho 
lidu. V Příbrami. Ročník X. Majitel, vydavatel a redaktor Ant. 
F. Gutwirth. Vycházejí 1. a 3. čtvrtek každého měsíce ve 
fol. Celoročně s donáškou do domu 2 zl. 50 kr., půlletně 1 zl. 
25 kr. Poštou ročně 2 zl. 60 kr., půli. 1 z'. 3') kr. 

Listy průmyslové. Časopis věnovaný pokroku řemesel a České 
práci vůbec. V Jaroměři. Ročník IV. Majitel, vydavatel, na- 
kladatel a redaktor h\ L. Popelka. Vycházely týdně ve 4. 
(o 8 str.) a předplácelo se poštou ročně 6 zl., půlletně 2 si. 
50 kr., čtvrtletně 1 zl. 25 kr. Zanikly 1. března. 

Listy, Radikální. V Kolíně. Ročník I. Majitel: Družstvo vydava- 
telské „Neodvislosť* v Praze, zapsané společenstvo s ručením 
obmezeným. Vydavatel Josef Belžán. Odpovědný redaktor Jiří 
Pak. Vycházely (počínaje 27. únorem) 10. a 25. každého mě- 
síce, od č. 1.5. ze dne 2. října vj^cházejí 1., 10. a 20. každého 
měsíce ve fol. (o 4 str.) a předplácí se celoročně 4 zl., půl- 
letně 2 zl., čtvrtletně 1 zl. ; poštou 5 zl., 2 zl. 60 kr. a 1 zl. 
25 kr. 

LiHy, Řeznické. Časopis věnovaný zájmům živnosti řeznické a 

12* 1^0 Listy, RplnicKé, — Listy, Těsnopisné. 

uzenAřáké. V Praze. RoČjiik Vlil. Mfljitel., vydavatel a odpo- 
vědný redaktor. Isaiái S. Kraus. Vycházejí vždy 10., 20. a po- 
sledního ka^débo měsíce v 4. (o .8 str.) Předplácí se (v Hra- 
dební ulici Ž. p. 706.-1. 8t,a i 2. n.) Čtvrti. 1 zl. 50 kr., půlietně 
3 zi., celor. 6 zl. Jednotí... ííslo 17 kr. 
Listy, BqliiicJc^., Orgán hospodářské jednoty uh.-brodské a spolku 
zvěroklestiteiů ve Slavi^íně. , V Uh. Brodě. Ročník VI. Zodpo- 
vědný redaktor .:4-ug. M. Nesňal. Vydává Hospodářská jednotit 
v Uh. Urodě. Vycházejí. ^16. dne každého měsíce v 4. (o 8 str.) 
Celoročně 1 zl. 20 kr. Členům Hosp. jednoty Uhersko-brodské 
zdarma. 
Liaty^ Rolnické, hospodářského spolku politického okresu Sedlčan- 
ského. V Jáedlčanech;,, Ročník X, Odpovědný redaktor a vyda- 
vatel Adolf ^ e vr d,l e. Nakladatel: hospodářský spolek pol. 
okresu Sedlčanského.. Vycházejí měsíčně v lex. 8. Předplatné 
ročně 1 zl. 50 kr.,, Členům spolku zdarma. 
Listy ^ Rukavičkářské, , Orgán „Rukavičkářské Besedy", Odborný 
list rukavičkářství v Čechách. V Praze. Ročník XI. Odpovědný 
redaktor Jindřich Chalupa, od č. 10. Hynek Miinnich. 
N,ákladem a vydavatelstvím „Rukavičkářské Besedy" v Praze. 
.Vycházej! vždy první sobotu v měsíci v 4. (4 — 8 str.) (Redakce, 
administrace a expedice Vyšehrad č. 1.) Celoročně pro Prahu 
80 kr., půlietně 45 kr., pro venkov ročně 1 zl. 10 kr., půli. 
60 kr. Jednotí. ífíslo 8 kr. Členům „Rukáv. Besedy" zdarma. 
Listy, Rybářské. Ve Žcfáře, Ročník XIII. Nakladatel a redaktor 
J. Doležal. Vycházejí v neurčitých lhůtách jako příloha 
,Háje« a „Lověny". (V roce 1894. vyšla 2 čísla.) 
Listy, Samosprávné, Týdenník věnovaný zájmům správy veřejné, 
zvláště samosprávě. V Jaroměři. Ročník IX. Zanikly v r. 1893. 
Listy, Selské, Politicko-hospodářský orgán rolnictva a výrobních 
tříd vůbec. V Olomouci. Ročník XI. Odpovědný redaktor Jos. 
Jér. T v r d í k. Vydavatel Jos. Vychodil z Topolan. Vycházejí 
každý úterý a pátek ve fol. Předplatné poštou celor. 7 zl., půli. 
3 zl. 20 kr., čtvrtletně 1 zl. 75 kr., bez posty celor. 6 zl., půli. 
3 zl., čtvrtletně ^1 zl. 50 kr. Jednotlivá čísla po 6 kr. 
Listy y Slovanské, Časopis ku hájení zájmů českého lidu na Husto- 
pečsku. V Hustopečí. Ročník I. Vydavatel a zodpovědný re- 
daktor F. J. Ku ber. Vycházejí (počínaje 1. říjnem) vždy 1. a 
16. každého měsíce ve vel. fol. a předplácí se ročně 2 zl. 40 kr., 
půlietně 1 zl. 20 kr. Jednotí, čísla 10 kr. 
Listy, Střelecké. Orgán Sboru svobodných střelců pro Prahu a 
okolí. V Praze.. Ročník I. Vydavatel a zodpovědný redaktor J. 
E. V o n d r u S k a. Tiskem knihtiskárny Vondruška a Kolanda 
,y Karlině. Vycházely (počínaje 10. srpnem 1893.) jednou mě- 
síčně ve fol. (o 4 — 6 str.) a předplácelo se ročně 1 zl, 20 kr., 
půlietně 60 kr.> čtvrtletně 30 kr,; poštou 1 zl. 32 kr., 66 kr., 
(i 33 kr. Jednotlivé čislo za 10 kr. Zanikly číslem 7. ze dne 
4. února. 
Listy, Těsnopisné. Orgán prvního spolku stenografů Gabelsberger- 
ských v Praze a klubu českých stenografů v Pardubicích. 
V Praze. Ročník XXIII. Redaktor Josef Krondl. Nákladem Listy, Tiuhlářské. — iJsly, Výletní, Sokolu ťraž. Igl 

I. piažskélio spolku stenografu Gabelsbergerských. Vycházejí 
s typografickou přílohou kolem 15. každého měsíce (mimo sr- 
pen a září, počínaje říjnem) v lex. 8. (8^4 Sir.) íi předplácí 
se celor. 1 zl. 60 kr. Redakce a adm. č. 171.^111. 

Liaty^ Tťtihlářské. Časopis hájící zájmy truhlářských dělníků. 
V Praze. Ročník V. Odpovědný redaktor a vydavatel (od Č. 19. 
IV. roČ.) Josef Klika. Vycházejí (počínaje listopadem) každý 
1. a 3. pátek v měsíci ve fol. (4 — 6 str.) a předplácí se (re- 
dakce Žižkov č. iy7.) ročně 1 zl. 40 kr,, půUetuě 70 kr.^ čtvrt- 
letně 36 kr. Jednotlivá čísla po 6 kr. 

Liaty^ Typografické, Orgán Grémia knihtiskařského a Spolku fak- 
torů, V Praze. Ročník VI, Vydavatel a odpovědný redaktor 
Em. Hingst. Majitel Spolek faktorů knihtiskáren a písmolijen 
pražských. Vycházejí dvakrát za měsíc, a to vždy 16. a 30. ve 
4. Předplácí se (redakce a administrace: Černá ul. č. 11.) celo- 
ročně 2 zl., půli. 1 zl. ; poStou: 2 zl. 30 kr., 1 zl. 15 kr., jed- 
notlivé Číslo 10 kr. 

TAsty, Veselé, Huraoristicko-satirycký Čtrnáctidenník. V Hustopečí 
(u Brna). Ročník III. Redigoval a vydával nákladem vlastním 
F. J. Kuber. Vycházely vždy 1. a 15. každého měsíce (počí- 
naje říjnem ]89h.) ve 4. a předplácelo se celoročně 1 zl. 
80 kr., půUetuě 90 kr., čtvrtletně 45 kr. i poStou. Jednotlivá 
čísla po 6 kr. Zanikly číslem 23. — 24. (v září). 

Listy y Wilberské. Ve Wilber, Neb. Ročník II. Vydavatel: „Tiskař- 
ské Družstvo" v Omaze (1309 Sv. 13 th. St.). Vycházejí každé 
středy a předplácí se celoročně dol. 2. 

Listy, Vinohradské. Na Král, Vinohradech. Ročník IX. Majitel, 
vydavatel a odpovědný redaktor J. M. Ba lák. Vycházely 1. a 
16. každého měsíce, od č. 19. vycházejí vždy v sobotu odpo- 
ledne ve v. fol. (o 6 — 8 str.) Předplácelo se celor, 3 zl.,. půlletně 
1 zl, 50 kr., Čtvrtletně 75 kr. ; poštou celor. 3 zl. 40 kr., půl- 
letně 1 zl. 70 kr., čtvrtletně 85 kr., od č. 19. předplácí se (v ad- 
ministraci Kr. Vinohrady, Vocelova ulice č. 602 st.) celoročně 
5 zl. 20 kr., půli. 2 zl. 60 kr., čtvrti. 1 zl. 30 kr.; poStou neb 
donáškou 6 zl., 3 zl. a 1 zl. 50 kr. 

Listy, Vojenské. V Kolíně. Ročník XII. Majitel Jaroslav Cepník. 
Vydáním, nákladem, redakcí a tiskem Jindřicha Páka. Vychá- 
zejí (počínaje 18. říjnem) 15. a 30. každého měsíce ve fol. 
(o 8 str.) Předplácí se celoročně 4 zl., čtvrtletně 1 zl. Jednot- 
livé číslo za 20 kr. (Od ledna do září nevycházely.) 

Listy, Volné, Časopis Sířící zásady bezvládí. V Brooklyne N. Y. 
Ročník II. Redaktor Fr. Lefner. Vydává „Skupina Bezvládí". 
Vycházejí týdně a předplácí se (43 Johnson Ave.) ročně 50 ctů. 

Listy, Vyletni, Sokola Pražského, V Praze. Ročník XI. číslo 1. — 
7. Uspořádal br. Jan Křeč^an. Nákladem Sokola Pražského. 
Tisk litogr. Farský; v. 8. Číslo za 10 kr. Čís. 1. 29. dubna. 
(Beroun) (16 str.), 2. 12. května. (Chotěboř — Přibyslav — N. 
Brod) (20 str.), 3. 3. června. (Valdek) (16 str.), 4. 24. června. 
(Břežany) (8 «tr.), 5. 14. července. (Jivno a Zbečno) (16 str.), 
6. 5. srpna. (Předměřice — Lysá n. Lab.) (16 str.), 7. 26. srpna. 
(Konopiště a Benešov) (16 str.) Ig2 Listyi Zábavné. — Ludmilu. 

LÁMty, Zábawié, Obrázkový časopis. V Praze. Rojník XVII. Na- 
kladatel A vydavatel AI. Hjuek, knihkupec. Redaktor J. L. 
Turnovský. Vycházejí vždy v seSitech za čtrnáctd dni (počí- 
naje říjnem) v lex. 8. (o 24 str.) Celoročně 4 z1. 80 kr., poštou 
6 zl. 20 kr., pAlIetně 2 zl. 40 kr., po&tou 2 zl. 70 kr. Jednotlivý 
seSit 20 kr. 

Idtty, Zahradnické. Viz Listy pomologické. 

Li$ty ze zapadni Moravy, Politický týdenník prostonárodní. V Tře- 
bíči. Ročník XI Odpovědný redaktor Josef Jahoda. Majetnik 
a vydavatel J. F. KubeS. Vycházejí každou sobotu večer ve vel. 
fol. Předplácí se ročně 4 zl., pfiUetně 2 zl., čtvitletně 1 zl. Jed- 
notlivá Číslo 8 kr. 

Listy, Ženské, V Praze. Ročník XXII. Redakcí Elifiky Krásno- 
horsk é-Pecho vé. Nákladem Ženského Výrobnílio Spolku Če- 
ského. Vycházejí měsíčně ve vel. 8. (o 20—24 str ) pro členy 
Spolku a žákyně ročně 1 zl. 40 kr., poetou 1 zl. 60 kr., pro 
nečleny ročně 1 zl. 80 kr., poštou 2 zl. 

Listy, Ženské. Jediný český časopis vydávaný a redigovaný če- 
skými ženami věnovaný snahám žen, jich činnosti v rodinném 
i společenském životě. V Chicagu, Illd. (Sev. Amerika.) Ročník 
1. Redigují Karla Máchova a Josefa U umpál-Zem ano va. 
Vycházely (počínaje červnem) 15., od 1. září vycházejí 1. a 16, 
každého měsíce ve 4. (o 12 str.) a předplácí se (603 lil ue Island 
Ave.) na rok doll. 1*60; jednotí, číslo 10 ctů. 

Listy, Živnostenské, Ústřední orgán živ^nostníků pro Čechy, Mo- 
ravu a Slezsko. V Brně. Roc^ník XI. Majitel Bedř. AI. Hnátek. 
Vydával a redigoval J. O. Žabský. Vycházely vždy 10. a 25. 
dne v měsíci ve fol. nejméně O 8 str. a předplácelo se celo- 
ročně 3 zl., pololetně 1 zl. 50 kr. Jednotlivá Čísla po 14 kr. 
Zanikly koncem t. r. 

Lloyd, Český. Viz Maršnerův Český Lloyd. 

Lověna, Poučný a zábavný časopis pro myslivce a přátele přírody. 
Orgán „Spolku pro ochranu honby a zvěře v království Ce- 
ském«. PHloha „Háje". Ve Žďáře u Polné. Ročník XVII. Na- 
kladatel a redaktor Jan Doležal. Vychází každých pět neděl 
v lez. 8. a přinášívá přílohou „Rybářské listy". Předplácí se 
na „Lověnu" s „Rybář, listy" ročně (10 čísel) 2 zl. 60 kr., půl- 
letně I zl. HO kr. Výtisk na silném papíru pro celý rok 3 zl. 

Luean, Týdenník věnovaný zájmům volební skupiny měst: Louny, 
Slané, Rakovník, Velvary a Libochovice. Orgán „Politického 
klubu pro okres lounský". V Lounech. Ročník XII. Majitel 
Josef Krýzl. Vydavatel a zodp. redaktor Josef Mařík, od č. 
41.: Majitel a vydavatel Josef Mařík. Zodpovědný redaktor 
Ant K louda. Vydává se každou sobotu o 11. hod. dopol. se 
zábavnou pHlohou ve fol. (4 — 6 str.) Předplácí se roČné 5 zl. 
60 kr., půlletuě 2 zl. 80 kr., čtvrtletně 1 zl. 40 kr., jednotí, čísla 
po 12 kr. 

Ludmila, List pro křesťanské matky. V Budějovicích. Ročník XIX. 
Vydavatel a odpovědný redaktor Ant. Skočdopole. Vychází 
měsíčně v seSitech 8. (o 32 str.) a předplácí se celoročně 85 kr., 
poštou 1 zl. Lumír. — Melíšův Rozhled. Ig3 

Lumir. Časopis zábavný » poučný. V Praze. Ročník XX III. Re- 
daktor, majitel a vydavatel J. V. Sládek. Vychází (počínaje 
říjnem) dne 1., 10. a 20. každého měsíce vždy o 9. hod. ranní 
v 4. (12 str. v obálce insertní) a předplácí se (Karlovo náměstí 
č. 34. [Knihtiskárna J. Otty.]) pro Prahu : čtvrtletně 1 zl. 
20 kr., pfiUetně 2 zl. 40 kr., celoročně 4 zl. 80 kr. ; poštou 1 zl. 
25 kr.f 2 zl. 50 kr., 5 zl., jednotí, fieí. (3 čísla v obálce) po 
40 kr. 

Lýra, Orgán hudebního spolku „Dalibor" v Hořicích. V Hořicích. 
Ročník XI. Redaktor prpf. Alois Rubl i č. Vydavatel a nakla- 
datel Hudební spolek ^Dalibor''. Vychází 15. každého měsíce 
v ni. fol. a zasylá se Člen&m „Dalibora'' zdarma. Mój, Rodinný list pro literaturu a umění. V Jaroměři. Zanikl 
v r. 1893. 

Maják. Belletristický slovenský mesačník. V Pittsburgu, Pa. Roč- 
ník I. Rediguje: Literárný výbor „Majáka*'. Vydává „Maják**, 
slovenské literárné kolo. Tlačou Amerikánsko-Slov. Novin. Vy- 
chází ve vel. fol. (O 32 str.) :i předplácí se (P. O. Bax 103.) 
ročně 2 doll., do Evropy 3 dóll. 

Maria. Ročník 1. Majitel, vydavatel a odpovědný redaktor Petr 
Kopal. Tiskem Cyrillo-Method. knihtiskárny V. Kotrba v Praz«. 
Vychází každý první a třetí čtvrtek (č. 1.— 3. vyŠlo v pátek) 
v měsíci v« v. 4. (o 4 str.) Číslo zh 1 kr. 

MarSnei'úv Český Lloyd. (Obchodní listy.) Časopis věnovaný če- 
skému obchodu, průmyslu a zemědělství. S bezplatnou přílohou 
„Telegraf*, která přináší tahy vfiech losfi, slosovatelných obli- 
gac atd. Hlavní spolupracovník dr. Jul. Nejedlý, zemský ad- 
vokát v Praze. Ústřední orgán českoslovanského obchodnictva. 
Korrespondenční orgán spolku českých obchodních cestujících. 

V Praze. Ročník X. Vydavatel Frant. MarSner. Zodpovědný re- 
daktor Josef Vojtěch Herain. Vychází každý úterek, Čtvrtek 
a sobotu ve fol. (o 6 — 8 str.) Předplácí se ročně 6 zl., půUetně 
3 zl., čtvrtletně 1 zl. 50 kr. Jednotlivá čísla po 8 kr. Redakce 
a administr. : Ferdinandova tř. č. 26. 

Matice ditek. Časopis mládeže Školní. Na Král. Vinohradech. 
Ročník XI. Odpovědný redaktor, vydavatel a nakladatel Fran» 
tišek Horálek. Hlavní spolupracovník Ant. Konst. Víták. 
(V roce 1893. vyšlo č. 1.— 3., č. 4. a další, po více jak roční 
přestávce, ^vydány v r. 1895.) 

Mechaniky Cetký. Orgán strojníků a mechaniků, se zvláštním zře- 
telem na všechny z kovu pracovatele. V Praze. Ročník IX. 
Nakladatel a vydavatel Ant. Vorlíček. Redigují Ant. V orli- 
ce k a Jul. Rud. Buncl. Redakce a administrace v Žižkově, 
Husova tř. č. 89. Vychází 15. každého měsíce v lex. 8. (16 str.) 
a předplácí se poštou ročně 1 zl. 92 kr., půli. 96 kr., jednotí, 
číslo 15 kr. 

Meliěův Rozhled, lUustrovaný časopis věnovaný; rolnictví, zahrad- 
nictví, včelařství, domácímu hospodářství a pHbuz. odvětvím. 

V Pardubicích. 1894. Výkonní redaktoři: Emanuel Meliš a 184 M^ničan. — Mlynář. 

Václav Gottwald. Majitel a vydavatel £m. Meliš. Odpovědný 
redaktor Jaroslav Oma. Vvch&zi 1. a 15. každého mes. ve v. 
8. (16 str.) a předplácí se (adm. v Sezeniicích) celoročně 1 zl. 
60 kr. 

Mělntcan. Na Mělníce. Ročník XXIV. Vydavatel, nakladatel a 
odpovědný redaktor Josef Jelen. Vychází každou 1. a 3. ne- 
děli v měsíci o 9. bod. ráno ve vel. fol. Předpl. bez pošty 
půli. 1 zL, celor. 2 zl., poštou půli. 1 zl. 20 kr., celor. 2 zl. 
40 kr. 

Mercur. Autentický časopis slosovaci všech rakouských a cizo- 
zemských losů) slosovatelných obligaci, priorit, zástavních listů 
atd. V Praze. Ročník XIV. S přílohou: Hlídka finanční. Časo- 
pis věnovaný záležitostem finančním a asekuračnim (Obé ně- 
mecko-české). Majitel, vydavatel a zodpovědný redaktor M. J. 
Guth. Vychází bezprostředně po každém důležitém slosování 
ve fol. (8 str.) a předplácí se (admin. a exped. Příkopy č. 17.) 
ročně 1 zl. 80 kr., s donáškou do domu 2 zl., poštou *2 zl. 
50 kr. Jednotí, čísla po 6 kr. 

Merkur^ Český, Výnosem ze dne 8. Června 1889. čís, 20.407 e. k. 
finančního ministerstva ve srozumění s c. k. ministerstvem vniti'a 
za odborný list uznán. V Praze. Ročník VIL Vydavatel a od- 
povědný redaktor Ph. C. Jos, Karel Vilikovský. Vychází dva 
i vícekráte měsíčně po každém důležitějším tahu ve fol. a před- 
plácí se (Příkopy Č. '6.) celoročně pro Prahu bez donášky 1 zl. 
20 kr., 8 donáškou anebo pro venkov 1 zl. 50 kr. Jednotlivé 
číslo 6 kr. Přílohou „Finanční věstník". 

Method. Časopis věnovaný umění křesťanskému. Zároveň orgán 
odboru pro výtvarná umění a archneologii při Akademii křesfíin- 
•ské v Praze. V Praze. Ročník XX. Majitel, vydavatel a redak- 
tor Ferd. J. Lehner na Král. Vinohradech. Vychází vždy 30. 
každého měsíce v lex. 8. (o 42 str.) a předplácí se ročně 
(exp. Akademie křesfanská v Praze, Řetězová ulice č. 223.) 
2 zl. 20 kr. 

Mír, (Časopis katolický i vlastenecký, politický i hospodářský.) 
V Olomouci. Ročník VI. Vydavatel a odpovědný redaktor Jan 
Lang. Vychází každý pátek (počínaje prosincem) mezi 5. a 
6. hodinou večerní ve vel. fol. a předpl. se poštou roČně 4 zl., 
půlletně 2 zl.. Čtvrtletně 1 zl., bez pošty ročně 3 zl. 60 kr., 
půlletně 1 zl. 80 kr, čtvrtletně 90 kr. 

Mládí, ZlcUé. (Obrázkový časopis pro naši mládež.) V Praze. Roč- 
ník X. Vydavatel: A. Mojžíš. Redaktoři: M. Marhan a A. 
Mojžíš. Tiskem a nákladem F. Šimáčka v Praze. Vychází 
1. každého měsíce říjnem počínaje (mimo srpen a září) v seši- 
tech o 16 str. v. 8. Předplácí se ročně i poštou 60 kr. Jednot- 
livé číslo 6 kr. 

Ročník IX. (ílplný;. (168 str.) 60 kr., kart. 80 kr. 

Mlynář. Orgán Spolku mlynářů českomoravských. Zakladatelé: 
Jan Vávra a družstvo. V Praze. Ročník XV. Vydává a za re- 
dakci odpovídá Růž. Fořtova. Vychází 2. a 16. každého mě- 
síce v m. fol. (12 str.) Předplácí se (Král. Vinohrady č. 708.) 
celoročně 4 zl. 50 kr., půli. 2 zl. 25 kr. Mody, Evropské. — Národ. 185 

Š 

Mody, Evropské, Časopis ku pěstováni mody a odborných vědo- 
mostí. Orgán česko-fllovanských mužských krejčí v Cechách. 
V Praze. Ročník XIII. Odpovědný redaktor, vydavatel a na- 
kladatel J. Michalik. Vycházejí 1. každého měsíce (s přílo- 
hami) ve fol. Celoročně 6 zl., půli. 3 zl., čtvrti. 1 zl. 60 kr. 
Jednotí, čísla s přílohami po 70 kr. (Red. i admm. Václavské 
nám. „U zlaté husy".) 

Mody, Nové. V Praze. Ročník VI. Zodpovědná redaktorka Anna 
Fridová. Vycházely dvakrát měsíčně » pří). „U domácího 
krbu'' (odp. redaktor J. M. Hovorka), nákladem AI. Hynka 
v 4. (86 sti'.) a předpl. se čtvrtletně 1 zl. 50 kr., půlletně 3 zl., 
celoročně 6 zl. Jednotlivá čísla po 30 kr. Od poč. r. 1895. slou- 
čeny s časop. „Pařížské Mody" a vycházejí pod názvem „Nové 
PaHžské Mody". 

Mody, Pařížské, List paní a dívek českých. S barevnými a stři- 
hovými přílohami. Ročník I. (1894.) v Praze. Do Č. 9. řídila 
Zdeňka Mároldová v Paříži. Za redakci odpovídali: za část 
módní slečna Zdislava Zapová, za část belletristickou Jos. 
R. Vilímek v Praze. Od sešitu 10. až do seSitu 18. za redakci 
Části módní i belletristické odpovídal Jos. R. Vilímek. Od 
sešitu 19. řídila Mme Gabrielle ďĚze v Paříži. Vydával Jos. 
R. Vilímek v Praze. Vycházely 1. a 15. každého měsíce ve 
fol. sešitech o 12 str. s ins. přílohou, se střihovou přílohou ob 
Číslo a předplácelo se Čtvrtletně 1 zl. 50 kr., půlletně 3 zl., 
ročně 6 zl. Jednotlivé sešity po 30 kr. Zvláštní přílohy; ku 
číslu 7.: Barevné panorama jarních a letních toalet (obraz) za 
příplatek 50 kr. — Ku sešitu 10. : Havířská polka z Výletu 
pana Broučka na výstavu, pro klavír na 2 ruce složil Karel 
Kovařovic (3 str. fol.) pro abonnentky zdarma, krám. cena 
40 kr. — Ku sešitu 19.: Barevné panorama podzimních a zimních 
toalet (obraz) za příplatek 50 kr. — Pařížské Mody zanikly čí- 
slem 24. dne 15. prosince 1894. 

Museum, List bohoslovců česko-moravských. V Brně. Ročník 
XXVIU. (tiskem IX.) Pořadatel Jan Sedlák. Nákl. „Růže Su- 
šilovy*, tiskem knihtiskárny Rajhr. Benediktinů v Brně. Vy- 
chází třikrát ročně v sešitech lex. 8. (50 str.) Cena pro boho- 
slovce 80 kr. Na zdar! Odborný časopis horníků a hutníků Rakouska. V Mostě. 
Ročník IV. Vydavatel a zodpovědný redaktor František Vág- 
ner, od č. 19., ze dne 10, listop., Jos. Plescher. Tiskem F. 
Neuberta ve Slaném. Vycházel 1. a 3. čtvrtek, od č. 20. vy- 
chází 3. a 4. pátek v měsíci ve fol. (o 6—8 str.) a předplácí 
se (v Mostě, Jezerní ul. č. 14.) ročně 1 zl. 60 kr., půlletně 
80 kr., čtvrtletně 40 kr. Jednotlivá čísla po 6 kr. 

Národ, Denní list věnovaný zájmům Čechů amerických. V Chi- 
cagu, llls. (Sev. Amerika.) Ročník I. Zodpovědný redaktor rev. 
Prokop Neužil, O. S. B. Vydáván nákladem Českých Bene- 
diktinů. Vychází (počínaje 8. únorem) o 8. hod. ráno ve vel. 186 Národ a jikola. — Noviny, Dělnické. 

fol. (o 4 8tr.) a předplácí se (70*2 AHport Str.) na rok 5 doll., 
na pfll roku dol). 2 60. na čtvrt roku doll. 1*26. 
Národ a Škola, List věnovaný Č.asovýoi otAzkám z oboru Školství 
obecného a snahám novodobého národ, uéitelstva. Orgán „Ůstř. 
spolku Českých učitel, jednot ve Slezska^. Ve Velkém Meziříčí. 
Ročník XVI. Redakcí V. L. Marzjho, od č. 4,: Vydává a 
řídi Klement David. Majitel, nakla«Jatel a za redakci zodpo- 
vědný Frant. J. Frgal. Tiskem firmy ŠaSek a FrgAl. Vychází 1. 
a 16. každého měsíce (počínaje 1. prosincem) v lex. 8. (16 — 
20 str. s ins. přil.) a předplácí se celoročně 2 zl. 50 kr., pfil- 
letně 1 zl. 30 kr., čtvrtletně 70 kr. ^Národ a Škola*" s Vesnou<< 
a „Literárními listy'* celoročně 7 zl. 80 kr., půlletně 4zl.-6ókr., 
Čtvrtletně 2 zl. 40 kr. ,|Národ a Škola** s „Vesnou** celor. 5 zl. 
20 kr., půlletně 2 zl. 80 kr., čtvrtletně 1 zl. 60 kr., „Národ a' 
Škola** 8 „Literárními listy** celoročně 5 zl. 50 kr., půlletně 

3 zl., čtvrtletně 1 zl. 80 kr. 

Našinec, V Olomouci. Ročník XXX. Vydavatel a odpovědný re- 
daktor Alexander Jiříček. Vychází každý úterý, čtvrtek a 
sobolu večer ve vel, fol. (4—6 str.) a předplácí se celoročně 
8 zl.« půlletně 4 zl., Čtvrtletně 2 zl. ; poStou nebo donáSkou do 
domu ročně 9 zl., půlletně 4 zl. 60 kr., čtvrtletně 2 zl. 30 kr. 
Jednotlivé číslo 6 kr. 

Niva. V Urně. Ročník V. Za redakci a vydávání odpovídá Marie 
Roháčkova. Nákladem vlastním. Tiskem J. F. KubeSe v Tře- 
bíči. Vychází (počínaje 16. říjnem) vždy dne 1. a 16. každého 
měsíce dopoledne ve 4. (12 — 16 str.) a předplácí se pro Brno 
na čtvrt léta 1 zl. 20 kr., na půl 1. 2 zl. 40 kr., na celý rok 

4 zl. 80 kr.; s poSt. zásylkou 1 zl. 36 kr., 2 zl. 70 kr. a 6 zl. 
40 kr. 

Nos. (Nápis i rnský, anglický, francouzský i německý.) Obrázkový 
časopis pro národy arické, zejména vSak pro národ slovanský. 
Odpovědný redaktor Jaromír HuSek. Vydavatelka Ant. HuS- 
ková. Vychází ve lhůtách neurčitých v m. fol., jakožto bezplatná 
příloha pro předplatitele „Českých Zájmů**. Jednotlivá čísla se 
neprodávají. 

Noviny, Ameňkdnsko-Slovenské. Orgán Národného Slovenského 
Spolkn, Živeny, Neodvislého politického spolku Slovana a po- 
četných vzdělávajúcich, podporujúcich a zábavných družstiev. 
V Pittsburku, Pa. (Sev. Amerika.) Ročník IX. Vydavatel; P. 
V. Rovnianek & Co. Vycházejí (počínaje říjnem) třikráte týdně 
ve vel. fol. (8 str.) a předplácí se (604 Grant Str.) ročně 4 doll., 
půlletně 2 doll., na 3 měsíce 1 doll., pro Evropu roč. 6 doll. 

Noviny^ fíydžovaké. List neodvislý, věnovaný politice, zájmům 
měst i obcí obvodu bydžovsko-chlumeckého. V Novém Bydžově, 
Ročník III. Majitel, vydavatel a redaktor Karel Ninger. Vy- 
cházely každou poslední sobotu, od Č. 5. každou poslední ne- 
děli v měsíci stíídavě s „Bydžovskými Listy** ve fol (8 str.) 
Předplácelo se ročně 2 zl. 60 kr., půlletně 1 zl. 30 kr., s „Bydž. 
Listy** ročně 3 zl. 80 kr., půlletně 1 zl. 90 kr. R. 1896. vychá- 
zejí čtrnáctidenně. 

Noviny, Dělnické, V Praze. Ročník IV. Majitel a vydavatel Druž- Noviny, Hospod, nár. ~~ No-vi-ny, M»>lé, pro déti. \%1 

8tvo Vlasf v Praze. Odpovědný redaktor TomáS Jos. Jíro li- 
šek. Hlavni spoluprauovnik V. Žižka. Vycházejí (počínaje 1. 
zářím) vždy dne 1. a 16. každého měsíce b měsíční přílohou 
(od 1. října) „Hornické Listy^ ve 4. Předplácí se (Jilská ul. 
č. 234. Bt. II. posch.) s poSt. zás. celor. I zl. 60 kr., pftlletně 
80 kr., čtvrtletně 40 kr. Jednotlivé Číslo 6 kr. 

Noviny, Hospodářaké národni. Časopis věnovaný zájmům česko- 
slovanského rolnictva. List spolkový hospodářského spolku: 
okresu česko>dubského, dlouholhoteckého, hosp. polit, klubu 
luštěnickélio, okresu mnichovohradišfského, novobenáteckého, 
vlkavského, hosp. spolku pro okolí vSelisské, hospodářsko-Čte- 
nářské besedy „Lidumil" v Plaších, čtenářské besedy ve Vru- 
tici Kropáčově a v Jizerním Vteln^. V Ml. Boleslavi. Ročník 
XIU. Kedigoval Bedřich Nebovidský, od č. 20.: Pořádá J. 
V. Chmelař v Chroustové p. fíohdalov via Polná. Vydáním 
a nákladem V. P. Neíněry. Redigováno 7a odpovědnosti na- 
kladatele. Vychází 1. a 16. dne v měsíci v se&itech o 32 str. 
v. 8. Předplatné ročně 4 zl., půlletně 2 zl. 

Noviny, Hranicko- Lipnické. List ku hájení zájmů české národ- 
nosti na Pobečví a orgán hospodářského spolku Hranicko-Lip- 
nickéko. V Hranicích. Rojník li. Vydavatel Dr. Otakar Kout- 
ský. Zodpovědný redaktor Jan Polášek. Vycházely dvakrát 
za měsíc vždy 1. a 3. pátek ve v. fol. (i)— 8 str.) a předplácí 
se na rok 1 zl. 50 kr., na půl roku 75 kr., na čtvrt roku 
40 kr. Jednotí, čísla po 6 kr. (Od poč. roku 1895. vycházejí 
týdně.) 

Noviny, Katolické. V Trnavě. Ročník XLV. Zodp. redaktor a vy- 
davatel Martin KoUár, farář v NádaŠi (Nádas p. Pozsony m. 
Uhry.) Vycházejí 5. a 20. každého měsíce v 4. (8 str.) a před- 
plácí se (expedice v Trnavě) roČnř 2 zl , půlletně 1 zl. 

ttoauni), jfiatolicltř, pro (tb moraioffí) m ^niífém (Bíej^ffit. Sebiné torno- 
ramífé řeči jpijd^ágcjíci nowtni) w Dřemechi. Otatiboř. Otoínif 2. ^t)' 
hávoá a nafíúbá obpoioébn^ rebaftor @. Siti^ecgfa, abmintftrator 

10 @tfpanfo)OtCÍci^. Vycházejí každou sobotu ve 4. (o 4 str.) a 
předplácí se na čtvrt roku 1 marku. 

Noviny, Lidové, Orgán strany lidové na Moravě. V Brnř. Ročník II. 
Majitel : Vydavatelské družstvo Lidové strany v Brně. Za vydá- 
vání odpovídá: Mil. Procházka. Za redakci Emil Čermák. Tiskem 
Ant. Odehnala. Vycházejí denně (mimo pondělí) (o 6 — 10 str.) 
Předplácí se na měsíc 1 zl., na Čtvrt léta H zl., s donáškou 
měsíčně o 10 kr. a poštou měs. o 25 kr. více. Jednotlivé Číslo 
4 kr. (Redakce: Ulice Van der Strassova Čís. 5. — Admini- 
strace: Rudolfpká ul. č. 5) 

Noviny, Litovelské, V Litovli. Ročník IV. Vydavatel a odpovědný 
redaktor Josef Dostal. Tiskem knížecí arcibiskupské knih- a 
kamenotiskárny v Olomouci. Vycházejí dvakrát za měsíc a sice 
vždy druhý a čtvrtý pátek v měsíci ve fol. Předplácí se ročně 
i poštou 1 zl. 50 kr , jednotlivá čísla po 5 kr. 

No-vi-ny, Ma-lé, pro děti, které nedávno naučily se Čísti. V Praze. 
Ročník VI. 8 mnoha obrázky. Pořádají Fr. Hrnčíř a Fr. V. 
Krch. Vycházejí každého měsíce (počínaje zářím) mimo čer- XSS No-vi-ny, Ma-Ié, pro déti. — Noviny, 1'olabské. 

věnec a srpen v 8. (16 str.) nákladem Dra Frant. Baěkovského. 
Tiskem B. Grunda a V. Svatoňe na KrAI. Vinohradech. Před- 
plácí se ročně 50 kr., jednotí. Čisla^po 5 kr. 

No'VÍ'ny, Ma-lé, pro déti, RočnikV. (Úplný.) (158 str.) kart. 65 kr. 

Noviny j Moravské, PHloiia Brněnských Novin. (Brunner Zeitung.) 
V Brně. Ročník XV. Zodpovědný redaktor H. RuU. Tisk a 
náklad Viléma Burkarta. Vycházejí denně večer v m. fol. Před- 
platné měsíčné 25 kr., na venkově měsíčně 50 kr., s illustr. 
neděl, listem 60 kr. Jednotí, číslo po krejcaru. 

Noviny^ Národnie. (Časopis politický.) V Turč. Sv. Martine. Roč- 
ník XXV. Zodpovědný redaktor Ambro Pie tor. Majitel a vy- 
davatel': Oonsortiam Pav. Mudroň a Spol. Tiskem Kníhtlač. 
účast. Spolku. Vycházejí 8krát týdně ve fol. (4 str.) a předplácí 
se ročné 12 zl., půli. 6 zl., čtvrtletně 3 zl. 

Noviny^ Nové selské, Politicko-hospodářský list. V Tábore. Ročník 
V. Vydavatel a nakladatel Alf. Šťastný. Odpovědný redaktor 
Ludvik Frank. Vycházely každý druhý a čtvrtý pátek, od č. 
9. vycházejí každý Čtvrtý pátek v měsíci v lex. 8. (o 32 str. 
[do č. 8. o 16 strj) a předplácí se ročně 2 zl. 

Noviny y Občanské, Časopis hájící zájmy národní strany svobodo- 
myslné v městech: Nymburk, Poděbrady, Král. Městec, ^adská, 
Křinec, Ly:»á a venkovských obcích. V Nymburce. Ročník VII. 
Majitel a vydavatel V. Hoblík. Odpovědný redaktor Jos. 
Florian. Vycházejí každou 2. a 4. sobotu v měsíci ve vel. 
fol. (o 4 — 6 str.) Předplácí se ročně 2 zl. 4U kr., půlletné 1 zl. 
20 kr., čtvrtletně 60 kr. Jednotlivé číslo 10 kr. S „Občanskými 
Listy** celoročně 4 zl. 80 kr., p&lletně 2 zl. 40 kr., čtvrtletně 
1 zl. 20 kr. 

Noviny, Obecné. V Brně. Ročník X. Za redakci a vydávání zod- 
povědný Frant. Rud. Chytil. Tiskem knihtiskárny benediktinů 
rajhradských v Brně, Dominikánská ul. 4. Vycházejí jednou za 
čtrnáct dní v m. fol. (8 str.) a předplácí se ročně po&tou 1 zl., 
půlletně 50 kr. Jednotlivé číslo 2 kr. 

Noviny y Pardubické, Orgán straúy svobodomyslné. V Pardubicích. 
Ročník VI. Majitelé: Družstvo. Vydavatel a redaktor Antonín 
Jukli ček. Vycházejí vždy 1. a 3. sobotu každého měsíce (po- 
čínaje říjnem) ve fol. (4 str.) a předplácí se poStou neb donáS- 
kou do domu: celoročně 3 zl., půlletně 1 zl. 50 kr., Čtvrtletně 
76 kr. Jednotlivé Číslo 15 kr. 

Noviny y Plzeňské hospodářské. Časopis věnovaný veSkerým zájmům 
zemědělským. Založen roku 1887. V Plzni. Ročník Vlil. Vy- 
davatel, redaktor a nakladatel Rudolf Treybal. Vycházejí 15. 
a posledního dne každého měsíce v 4. (16 str.) Předplácí se 
ročně 2 zl. 50 kr., půlletně 1 zl. 25 kr. 

Noviny, Polabské. Časopis věnovaný zájmům krajů polabských a 
orgán „Politického spolku polabského". V Kolíně. Ročník V. 
Vydavatel a odpovědný redaktor Václav Durych, od č. 328. 
(2.); Václav Kučera. Vycházely vždy v sobotu ráno ve vel. 
fol. (4 str.) a předplácelo se ročně 8 zl., půlletně 4 zl., čtvrt- 
letní 2 zl. Jednotí, čísla po 10 kr. Po Čísle 339. změněny 
v „Hlasy z Polabí". Noviny, Pražské hospodář. — Noviny., VyJkovské. 189 

Noviny^ Pražské hospodářské. Obrázkový časopis věiiovciný veške- 
rým odvětvím a potřebám hospodářským. V Praze. Ročník 
XVII. Odpovědný redaktor Jos. Damek. Majetník, vydavatel 
a nakladatel J. Otto. Vycházejí vždy 15. a posledního každého 
měsíce ve fol. (8 — 10 str.) Předplácí se ročně 4 zl., půlletně 
2 zl. 

Noviny, Selské. Politicko-hospodářský list. V Táboře. Ročník V. 
<VI.) Vydavatel a nakladatel Alf. Sfastný. Odpovědný redaktor 
Ludvík Frank. Vycházejí každý první a třetí pátek v lex. 8, 
(16 str.) Předplácí se ročně 2 zl. 

Noviny^ tSlovácké. Časopis politický, věnovaný lidu, jeho poučeni 
a zábavě. V Uherském Hradišti. Ročník XI. Vydavatel Josef 
Stancl. Zodpovědný redaktor V. Nečas, od č. 50. FrantiSek 
Kretz. Vycházejí dvakráte v témdni, ve středu a v sobotu 
vždy dopoledne ve vel. fol. Předplatné s přílohou „Slov.. Ho- 
spodář'' poštou ročně 7 zl., půlletně 3 zl. 50 kr., čtvrtletně 1 zl. 
75 kr. Jednotí, číslo 7 kr., s přílohou , Slovácký Hospodář** 
10 kr. 

Noviny Těšínské. Písmo posvěcené českému lidu ve Východním 
Slezsku. V Těšíně. Ročník I. Odpovědný redaktor: Stanislav 
Pokorný. Vydavatel: Blandina Čížkova. Vycházejí (počínaje 
. prosincem) 1., 10. a 20. každého měsíce ve fol. (o 6 — 8 str.) a 
předplácí se na rok 2 zl. 80 kr., n.i půl roku 1 zl. 40 kr., na 
čtvrt roku 70 kr. 

Noviny, Truhlářské. Orgán mistrů truhlářských v zemích koruny 
České. V Praze. Ročník UI. Majitel a nakladatel: „Beseda 
mistrů truhlářských" v Praze. Zodpovědný redaktor: Frant. 
Chadima. Vycházejí vždy 20. každého měsíce (počínaje pro- 
sincem 1893.) ve 4. a předplácí se (administrace a expedice: 
Dlouhá tv, č. 735., redakce: Růžová ul. č. 971.) ročně 1 zl. 
SO kr., půlletně 90 kr., <Hvrtletně 45 kr. Do cizozemska ročně 
2 zl. (Ku každému číslu přiložen výkres na zvláštním listě.) 

Noviny, Učitelské. Týdenník pro vlastenecké učitelstvo a přátely 
školství. V Praze Ročník Xll, Vydavatel a odp. redaktor Jos. 
Král. Náklad, . tisk a papír AI. Wiesnera. Vycházejí ve v. 4. 
(12 str.) vždy ve čtvrtek a předplácí se (redakce v čís. 1276.-II., 
administrace a expedice Č. 978.-II.) čtvrtletně 1 zl. 10 kr., 
půlletně 2 zl. 20 kr., ročně 4 zl. 40 kr. i poštou. Jako příloha 
přidávány ke každému druhému Číslu : „Říšské zákony školské** 
a po těchto: „Školské zákony zemské". 

Noviny, Večerní. V Praze. Ročník VII. Vydavatel a odpovědný 
redaktor Josef Krát och vil. Knihtiskárna Antonína Hrazánka. 
Vycházejí v úterý, ve čtvrtek a v sobotu o 6. hodině večer ve 
fol. a předplácí se v Řetězové ul. č. 223. -I.) ročně 6 zl. 60 kr., 
půlletně 3 zl. 30 kr., čtvrtletně 1 zl. 65 kr., měsíčně 55 kr. 
Jednotlivá Čísla po 3 kr. 

Noviny, Vyškovské. List věnovaný potřebám pol. okresu vyškov- 
ského. Ročník III. Ve Vyškově, od č. 10. ze dne 18. května : 
V Kroměříži. Nakladatel a zodpovědný redaktor Jan Z ubal. 
Od č. 10. Zodpovědný redaktor Jarolim Spáčil. Vydavatel 
Jindřich Slovák. Vycházely dvakrát měsíčně, od č. 22. ze dne 190 Noviny s Příbrami a okolí. — Obrana práce. 

23. listop. vycházejí týdně ve fol. (4 str.) a pf%dpl;'ici se ročně 
] z1. 30 kr., půlletuě 05 kr., čtvrtletně 33 kr., poStuu 1 zl. 
60 kr., 80 kr. a 40 kr. 
Noviny z Příbrami a okoU. Orgán věnovaný zájmifitm volební sku- 
piny Příbram, Rokycany, Hořovice, Blatná^ Březová Hora, Dobříš, 
Radnice, Beroun, Uostomice i vefikovskývh obcí. V Příbrami. 
Ročník VII. Majitel, vydavatel a redaktor: Ant. F. Gutwirth. 
Vycházejí v Příbrami vž<iy druhý a Čtvrtý čtvrtek v měsíci ve 
fol. (o 4 str.); předplatné roČně 2 zl. 20 kr., půlletně 1 zl. 
15 kr., poStou nebo donáSkou do domu ročně 2 zl. 5Q kr., pfil- 
letně 1 zl. 30 kr. Obéan Americky, Orgán České republiká^nské Ligy. V Chicagu, 
JIU. (Sev. Amerika.) Kočník II. Redaktor J. R. Jičínský. 
Vydavatel: „Česká Republikánská Liga**. Vychází (počínaje 
říjnem; týdně a předplácí se (702 — 704 Loomis St.) ročně 
duli. 1-50. 

Občan, Svobodný, Neodvislý orgán severozápadních Čech. V Sla- 
ném. Ročník XXIIl. Vydavatel a odpovědný redaktor Jos. 
Uozdecký. Vychází druhý a poslední pátek každého měsíce 

9. hod. dopolední ve fol. (4 str.) Předplatné ločně 3 zl., pftU. 

1 zl. 50 kr. 

Obězntk Hospodářsko-jírůmi/slové jednoty okresu hořtckého svým p. 
t. pánftm členům. V Hořicích. Ročník 17. Za redakci zodpo- 
vědný JUDr. Bohumil Klika. Vydavatel a nakladatel Hospo- 
dářsko-průmyslová jednota okresu Hořického. Vychází počátkem 
každého měsíce v 4. (o 4 str.) a posýlá se každému členu Jed- 
noty zdarma. 

Obrana, Časopis věnovaný zájmům katolicko-politickým. S pří- 
lohou „Kalendář pro mrtvé a živé duše** vždy 20. každého mě- 
síce. V Praze. Ročník X. Majitel, vydavatel a nakladatel 
Václav Kotrba, odpovědný redaktor František Žák. Vychází 
5. a 20. každélio měsíce v lex. 8. a předplácí se (Ostrovní 
ulice Č. 1508.-II.) ročně 1 zl. 75 kr., čtvrtletně 45 kr. ; poštou 
ročně 2 zl.; čtvrtletně 50 kr. Jednot), číslo 10 kr. Kdo před- 
platí 5 výtisků obdrží šestý nádavkem. 5 výtisků prodává se 
v administraci za 40 kr, 20 za 1 zl. S přílohou „Kalendář*' 
připlácí se ročně 1 zl. 

Obrana, Svobodomyslný list politický a národohospodářský. V Lou- 
nech. Ročník III. Vydavatel a odpovědný redaktor Aut. Mnoh. 
Daněk. Vychází v sobotu v poledne ve fol. (4 — 6 str.) a před- 
plácí se celoročně 5 zl. (iO kr., půlletně 2 zl. 80 kr., Čtvrtletně 
1 zl. 40 kr., jednotí, číslo 12 kr. 

Obrana práce, časopis věnovaný všeobecným zájmům řemeslnictva 
a dělnického lidu. V Brně. Ročník II. Za vydávání a redakci 
zodpovědný: Jan Skali a. Tiskem Mor. akciové knihtiskárny 
v Brně. Vychází jednou za 14 dní (poČínnje 6. říjnem) ve fol. 
(4 — 8 str.) a předplácí se (Redakce, administrace i expedice: Cejl 
čís. 45.) celoročně s pošt. zásylkou 1 zl., půlletně 50 kr., v Brně 
se zásylkou 75 kr. a 40 kr.; jednotlivé Číslo 2 kr. Obrana .^everu. •»- Obzor, Jičínský. |91 

Obrana Severu, Časopis věnovaný zájmům PodkrkonoSi a orgán 
politického spolku Jilemnického. V Jilemnici. Ročník 11. Ná- 
kladem, vydáním, redakci a tiskem Aloise Neuberta. Vychází 
první a tf*etí sobotu každého měsíce ve 4. (o 8 — 12 str.), od 
Č. 19. ve vel. fol. (o 4 str.; a předplácí se celoročně 2 zl. 40 kr., 
půUetně 1 zI. 20 kr. 

Obuvník, Orgán pro hájeni zájmA pomocníků obuvnických v Če- 
chách, na Moravě a ve Slezsku. V Třebíči. Ročník 111. (V.) 
Zodpovědný redaktor Fiant. Dvořák, od č. 4. František 
Hořák. Vydavatel Joseť Foukálek. Vychází dvakráte v měsíci 
v m. fol. (4 str.) a předplácí se ročně 1 zl., p&lletně 50 kr., 
čtvrtletně 25 kr. Jtidnotl. číslo 4 kr. (Nyní v Brně, K5ffilterova 
ul. č. 19.) 

Obuvnikj Ceskj. Vzorková příloha „České Práce''. Viz tuto. 
.Obzor, V Brně. Ročník XVil. Vydavatel a redaktor Vladimír 
Šťastný. Tiskem knihtiskárny rajhr. benediktinů v Brně. Vy- 
chází dvakrát měsíčně v lez. 8. ^16 str.) a předplácí se půl- 
letně 1 zl., ročně 2 zl. Jednotlivá čísla 10 kr. 

Obzor, V St. Paul, Miun. (Sev. Amerika.) Ročník III. Zanikl. 

Obzor, Časopis pre hospodárstvo, řemeslo a domácí život. V Ru- 
žoniberku. Ročník VI. (XXX.) Zodpovědný redaktor, vydavatel^ 
a nakladatel' K. Salva v Ružomberku (Rózsahégy, Uhry). 
Hlavni spolupracovník L. V. R i z u e r. Vychází měsíčně se zá- 
bavnou přílohou „Pod lipou^ (8 str.) v sefi. v. 8. (16 str.) a 
předplácí se ročně 1 zl. 

Obzor, Katolický týdenník. V Hallettsville, Texas (Sev. Amerika). 
Ročník IV. F. Fabián, re<laktor a vydavatel. Vychází (počí- 
naje říjnem) každý Čtvrtek ve vel. fol. (o 16 str.) Předplácí se 
ročně doll. 2, na půl roku doll. 1 ; do Čech doll. 2.50. 

Obzor ^ Foiografiekj, Orgán Klubu fotografů amatérů v Praze a 
Fotografického odboru národopisné výstavy českoslovanské. 

V Praze. Ročník 11. Za spolupracovnictví pánů: prof. Jakuba 
Husníka, prof Dra. Jos. Theurera, prof. K. V. Zengera, mnoha 
jiných odborníků a členů výboru Klubu fotografů amatérů 
v Praze rediguje Dr. Jaroslav Ilaasz. Nákladem Kluba foto- 
grafů amatérů. Vychází vždy 10. každého měsíce ve v. 8. (16 
str.' a inserty v obálce) a předplácí se (č. 1481. -II.) celoročně 
3 zl. 

Obzor, Hospodářakj, Časopis věnovaný hospodářství, zahradnictví , 
hospodářství národnímu a veřejné správě vůbec. Orgán hospo- 
dářských spolkův okresu bystřického, holeSovského a napajedel- 
skébo. V Holešově. Ročník V. Vydavatel: Jan Pazdera. Zod- 
povědný redaktor: Alfred Ha 11 a. Vychází vždy 5. a 20. kaž- 
dého měsíce v lex. 8. (16 str.) a předplácí se na rok 2 zl., 
půUetně 1 zl. i s poSt. zásylkou. 

Obzory Jičínský, Orgán politického klubu pro město Jičín a okolí. 

V Jičíně. Ročník XV. Vydavatel a odpovědný redaktor FrantiSek 
Hol vek, od č. 6. do 8. Jan Hyman, od č. 9. Hynek Kou- 
del ka-Mi rovský. Tiskem F. Návesuíka. Vycházel 1. a 3., 
neděli, od č. 9. vychází 1. a 3. sobotu každého měsíce ve fol. 
(o 8—10 str.) a od č. 10. ve vel. fol. (o 4 str.) a předplácí se 192 Ob?or, Knihařský. — Obior, Technický. 

ročně 2 zl. 50 kr., půlletně 1 z1. 25 kr., Čtvrtletně 75 kr. Jed- 
notí, číslo 10 kr. 

ObroVy Knihařský, Viz „Knihaí*) Ceaký". 

Obzovy Literami. Bezplatná přiloha „Českého Jihu**. Vycliází 
jednou měsíčně. 

Obzor y Obchodní. Časopis hájící zájmy obchodu v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku. V Praze. Kok 1894. Vydavatel Vlast. J. 
Vrba. Redaktor Jos. Fr. Javůrek. Od Č. 15.: Majitel jménem 
družstva a vydavatel Vlastimil J. Vrba. Redaktor Antonín 
Chalupa. Vychází (počínaje 18. prosincem 1893.) dne 10. a 
25. každého měsíce ve fol. (o 8 str.) a předplácí se celoročně 
3 zl., půlletně 1 zl. 50 kr., čtvrtletně 80 -kr. i s poštou. Jed- 
notlivá čísla 12 kr. (Redakce a expedice Král. Vinohrady č. 605.) 

Obzor, Pardubický. Časopis politický a národohospodářský. V Par- 
dubicích. Ročník II. Odpovědný redaktor Jaroslav Oma. Tiskem 
Společné knihtiskárny. Vydavatelstvím Družstva. Vychází každou 
1. a 3. středu v měsíci, vždy odpoledne, ve fol. (4 — 6 str.) u 
předplácí se ročně 2 zl. 50 kr., půlletně 1 zl. 25 kr. 

Obzor f Plzeňský. Svobodomyslný list pro Plzeň a západní Cechy. 
V Plzni. Ročník III, Majitel a vyiavatel: Družstvo vydavatelské. 
Redaktor: Rudolf Bort. Vychází každou středu a sobotu o 6. 
hod. večer ve vel. fol. (4 — 8 str.) a předplácí se měsíčně 50 kr., 
čtvrtletně 1 zl. 50 kr. Ža donášku do domu měsíčně o 5 kr. 
více. Postou na měsíc 60 kr., čtvrtletně 1 zl. 80 kr. Jednotí, 
čísla po 7 kr. 

Obzor, Rolnický, Příloha „Jihlavských Listů**. Vychází měsíčně 
a předplácí se zvláStě ročně 1 zl. Odběratelům „Jihl. L." zdarma. 

Obzor, Samosprávný, Časopis věnovaný správě politické a zvláště 
samosprávě. Orgán Jednoty samosprávných úředníků. V Praze. 
Ročník XVI. ŽídíFrant. Schwarz. Majitel, vydavatel a nakla- 
datel J. Otto. Vychází měsíčně, vyjímaje měsíc srpen, ve v. 8. 
(o 32 str.) Předplácí se ročně 4 zl. 80 kr., poštou 5 zl., půlletně 
2 zl. 40 kr., poštou 2 zl. 50 kr. 

Obzor, Sportovni. Officielní orgán Athletic-Clubu Král. Vinohrady. 
Ročník IT. Nakladatel a za redakci zodpovědný Maxmilián 
Svagrovský v Praze, od é..^ 8.: Za redakci zodpovědný Fran- 
tišek Malý. Nákladem M. Svagrovského a spol. Vychází (od 
Č. 3.) každého 15. dne v měsíci, od č. 3. do 7. s přílohou „Od- 
borný list pro šicí stroje** ve 4. (o 8 — 10 &tr.) a předplácí se 
celoročně l zl. Jednotí, číslo 10 kr. (Do č. 7. předpl. se 2 zl. 
a jednotí, č. 20 kr.) (Číslo 1. a 2. vyšlo jako příloha časpoisu 
„Odborný list pro šicí stroje**.) 

Obzor, Technický, Orgán Spolku architektů a inženýrů v království 
Českém. V Praze. Ročník II. Redaktor: Inženýr J. Lhota. 
Majitel a vydavatel: Spolek architektů a inženýrů v království 
Českém. Knihtiskárna „Politik** v Praze. Vychází 10., 20. a 
posledního každého měsíce ve 4. (o 16—20 str.) a předplácí se 
pro členy Spolku i poštou na celý rok 3 zl., na půl roku 1 zl. 
50 kr. Pro nečleny na celý rol.: 6 zl., na půl roku 3 zl. Jed- 
notlivé číslo za 20 kr. (Redakce, administrace a expedice; Kra- 
kovská ul. č. 12. n.) Ohlas, Jifíiiský. — OívéU. 193 

Ohlas, Jiíinskj. Neodvíslý list svobodomyslný. V Ji6ině. Ročnik 
VIII. Vydavatel a odpovědný redaktor FrantiSek £brl, od č. 5. 
do 18. Jan Holoubek, od č. 19.: Vydavatel F. Návesnik. 
Odpovědný redaktor Hynek Koudelka-Miro vský. Vychisel 
2. a 4. neděli, od £. 9. vychází 2. a 4. sobotu každého měsíce 
ve fol. (o 8—10 str.) a předplácí se ročně 2 zl. 50 kr., půl- 
letně 1 zl. 25 kr., čtvrtletně 75 kr. Jednotlivé číslo 10 kr. 

Ohlas od Nežárky, Týdenník pro poučení a zábavu, pro zájmy 
obecné a společenské. V Jindř. Hradci. Ročník XXIV. Majitel, 
nakladatel a zodpovědný redaktor Vilém Lan df ras. Vychází 
každý pátek o 11. hod. dopoledni nejméně o jednom archu ve 
fol. Předplácí se pro Hradec ročně 3 zl. 20 kr., pftUetně 1 zl. 
60 kr., čtvrtletně 80 kr., poStou ročně 4 zl. 40 kr., pftlletně 
2 zl. 20 kr., čtvrtletně 1 zl. 10 kr. 

Ochrana hasičská. Časopis věnovaný potřebám hasíčstva, pojififo- 
vání a svéprávným úřadům. Ročník III. Ve Vel. Meziříčí. Vy- 
davatel a redaktor Titus KrSka. Vychází 1. a 15. v měsíci 
v m. 4. a předplácí se celoroč. 2 zl. 80 kr., půUetně 1 zl. 
40 kr. 

Omladina, Orgán mládeže českoslovanské. V Mostě. Ročník I. Na- 
kladatel, vydavatel a zodpovědný redaktor Karel Rosák. 
Tiskem Fr. Nenberta ve Slaném. Vycházela (počínaje 10. listo- 
padem 1893.) každý 2. a 4. pátek v měsíci ve v. 8. (8 str.) a 
předplácelo se (Most, Jezerní ul. Č. 14.) ročně 1 zl., půli. 50 kr., 
čtvrti. 25 kr. Jednotlivé číslo 4 kr. Zanikla číslem 23. 

Orgán Bratrstva Čts, Slov. Spolků Podpůrných, V Clevelandu, 
Ohio (Sev. Amerika). Ročník HI. Redaktor Václav Šnajdr. 
Vychází dvakrát za měsíc ve 4. (8 str.) a předplácí se (1198 
Broadway) ročně 40 ct. 

Orlice, Moravská. V Brně. Ročník XXXII. Za vydávání odpo- 
vědný Frant. E. Slovák. Zodpovědný redaktor Jos. Merhaut. 
Vychází denně vyjímaje dny po neděli a po svátku ve fol. 
(o 4 — 8 str.) a předplácí se v Brně bez donáSky: měsíčně 
85 kr., s donáškou do domu měsíčně 95 kr., poštou měsíčně 
1 zl. 25 kr., čtvrtletně 3 zl. 75 kr., půUetně 7 zl. 50 kr., celo- 
ročně 15 zl. Jednotlivé číslo v Brně 4 kr., na venkově 5 kr. 

Orloj, Odboi*ný list společenstva hodinářů pražských. V Praze. 
Ročník I. Majitel a vydavatel : „Společenstvo hodinářů Praž- 
ských". Odpovědný redaktor: Čeněk Viedemann. Hlavní 
spolupracovník: FrantiSek Donát. Vychází každého 1. v měsíci 
ve 4. (o 14 str.) a předplácí se (Vodičkova ul. č. 729.) i s po- 
Stovní zásylkon celoročně 2 zl. 40 kr., půUetně 1 zl. 20 kr. 
Jednotí, čísla 20 kr. 

Ostravice. Týdenník ku hájení zájmů české národnosti na Ostra- 
vici. V Moravské Ostravě. Ročník II. Vydavatel a odpovědný 
redaktor: Čeněk Zapletal. Tisk Jul. Kittla. Vychází každou 
sobotu ve fol. (4 — 6 str.) a předplácí se roČně poStou 8 zl. 
50 kr., bez donaSky do domu 3 zl., jednotlivé číslo za 6 kr. 

Osvita. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice. V Praze. 
Ročník XXIV. Redakcí a vydáním Vácslava Vlčka. Vychází 
25. každého předcházejícího měsíce (č. 1. [lednové] v prosinci 

13 194 Otavaa. — Pobečvan. 

atdj V Sestiarchových safiitech vel. 8. a předplácí se čtvrti. 

1 zl. 80 kr., půli. 3 zl. 60 kr., celor. 7 zl. 20 kr. Jednotí. 
seSit 68 kr. 

Otavan, Týdenník pro zábavu, poučeni, zájmy politické, obecné 
a spolkové. V Písku. Ročník XVI. Nakladatel, vydavatel a od- 
povědný redaktor V. Šimek. Vychází vždy v pátek o 10. hod. 
dopolední ve fol. (o 8 str.)'a předplácí se ročně 4 zl., pAUetno 

2 zl., čtvrtletně 1 zl. ; poštou ročně 4 zl. 40 kr., p&Uetně 2 zl. 
30 kr., čtvrtletně 1 zl. 15 kr. Jednotlivé číslo 8 kr. 

Oznamovatel, Knihkupecky. Y Praze. Ročník I. Majitel a vyda- 
vatel „Spolek českých knihkupců a nakladatelů". Redakční ko- 
mitét: G. Franci, Jaroslav Klouček a A. Reinwart. Odpovědný 
redaktor: Jos. M. Hovorka. Tiskem J. Otty. Vychází (počí- 
naje 15. prosincem 1893.) 1., 10., 20. každého měsíce ve 4. 
(o 4 — 12 str.) Zasýlá se všem českým knihkupcům a naklada- 
telům po 1 výtisku zdarma. Druhý výtisk předplácí se za 1 zl. 
50 kr. 

Oznamovatel, Mutni. Příloha „Jitřenky^. 

OznamovíUel, Obchodní, města Přerova. Viz „Časopis obchodníků 
a živnostníků přerovských**. ^ ^ 

Oznamovatel Ústředního spolku Českých kupců pro Cechy, Moravu 
a Slezsko v Praze. V Praze. Ročník 1894. Nákladem Ů*. 8. č. 
k. Vychází v nepravidelných lhůtách dle potřeby ve v. 8. a 
rozesýlá se členům zdarma. (V r. 1894. vyšla čísla 6. — 9.) Paleček, Nový, Humoristický obrázkový týdennik nepolitický. 

V Praze. Ročník VIU. Redaktor a vydavatel Fr. Kožíšek. 
Vychází vždy v pátek ve 4. (8 str.) v insertní obálce a před- 
plácí se (Školská ul. č. 26.) čtvrtletně 1 zl. 25 kr., poštou 1 zl. 
45 kr. Jednotlivá čísla 10 kr. 

Památky archaeologické a ^ mistopisné. Orgán Archaeologického 
Sboru Musea království Českého a Historického spolku v Praze. 
Díl XVI. sešit V.- Vlil. Redaktor Dr. Josef Ladislav Píč. 
Vycházejí čtvrtletně v sešitech v. 4. (66 — 63 str. a tabulky) a 
předplácí se ročně 3 zl. Pro členy Musea, „Historického Spolku 
a klubu v Praze", „Vocela" v Kutné Hoře a „Včely Čáslavské* 
atd. ročně 2 zl. (Redakce v Sokolské třídě č. 8.-II.) V komisi 
Fr. ÉivnáČe. 

Pekař. Časopis věnovaný zájmům pekařských dělníků českoslo- 
vanských. V Praze. Ročník V. Vydavatel a zodpovědný redaktor 
Josef Ctibor. Vychází každou 1. a 3. středu v měsíci v mal. 
fol. Předplácí se (Týnská ul. č. 631.) celoročně 1 zl. 40 kr., 
půUetně 70 kr., čtvrtletně 36 kr. Jednotlivá čísla po 5 kr. 

Pernstýn. Časopis politický a národohospodářský. V Pardubicích. 
Ročník V. Odpovědný redaktor V. Cidlin ský, od č. 4. Ja- 
roslav Oma. Vydavatelstvím Družstva. Tiskem Společné knih- 
tiskárny. Vychází každou 2. a 4. středu v měsíci ve vel. fol. 
(4 str.) a předplácí se ročně 2 zl. 50 kr., půlletně 1 zl. 25 kr. 

Pohečvan. List ku hájení zájmů české národnosti v Pobe^vi. 

V Hranicích. Ročník L Vydavatel J. Rud. Novák. Odpovědoý Pod lípou. — Politika, Ceslcá. 195 

redaktor J. Křeti. VjehAzel dvakrAt v měsíci ve fol. (4 — 6 sir.) 
a předplácelo se na celý rok 1 si. 50 kr., půlletně 75 kr., čtvrt- 
letně 40 kr. Zanikl číslem 27. ze dne 22. prosince. 

Pod Úpou. Zábavná příloha k „Obzoru''. V Ružomberku. RoČnik 
IV. Viz tam. 

Podhořan. Časopis věnovaný zájmům východních Cech. V Rych- 
nově n. K. Ročnik IV, Odpovědný redaktor, majitel a vyda- 
vatel Jarolim Železný. Tiskem Karla Rathouského. Vycházel 
každoa druhou a čtvrtou sobotu v měsíci ve fol. (4 str) Přeď 
plácelo se pfilletně 1 zl., ročně 2 zl., poštou půlletně 1 zl. 
15 kr., ročně 2 zl. 30 kr. Jednotí, číslo 8 kr. Posledním číslem 
tohoto roč. zanikl. 

Podřipan, Demokratický týdenník, orgán české národní strany 
svobodomyslné v Podřipsku. V Roudnici n. L. Ročník XXV. 
Vydavatel : Ervín Špindler. Redakci Ludvika D o s k a, od č. 14. 
Josefa Kašky. Majitel: Družstvo podřipských občanů. Vychází 
každý pátek o 9. hod. dopol. ve vel. fol. (o 4 str.) Predpl. 
ročně 6 zl., půli. t^ zl., čtvrti. 1 zl. 60 kr. Jednotí, číslo 12 kr. 

PohVady, Slovenské, časopis zábavno-poučný. V Turč. Sv. Martině. 
Ročník XIV. Redaktor a vydavatel: Josef Škultéty, Vychá- 
zejí 1. každého měsíce v seS. 4«rchových v lex. 8. Předplácí 
se ročně 5 zl., půlletně 2 zl. 50 kr. Pro Evropu a Ameriku 
ročně 5 zl. 60 kr. 

Pochodeň. Časopis bojující za osvobození lidu pracovního. V Č. 
Budějovicích. Ročnik I. Vydavatel a redaktor Jan DolejSi, 
pak Jan Bartoš; později: Vydavatelka a nakladatelka Antonie 
Bartošová. Zodpovědný redaktor Václav Blažek. Vychází (po- 
čínaje 16. dubnem) druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v m. fol. 
(4 str.) a předplácí se Čtvrtletně 30 kr., půlletně 60 kr., celo- 
ročně 1 zl. 20 kr. Jednotlivá čísla 4 kr. 

Pokrok V Č. Budějovicích. Ročník I. Redaktor: Jan Dubský. 
Vydavatel: Družstvo. Tiskem Petra Franka v Táboře. Vycházel 
(počínaje 2. červnem) každou 1. a 3., od č. 9. každou sobotu 
v měsíci v m. fol. (8 str.) a předplácelo se s donáškou do 
domu, nebo poštou celoročně 2 zl. 40 kr., pololetně 1 zl. 20 kr., 
čtvrtletně 60 kr. Zanikl číslem 14. ze dne 27. října. 

Poh-ok Západu, V Omaze, Neb. (Sev. Amerika.) Ročník XXIII. 
Redaktor: Jan Rosický. Vydává Tiskařské Družstvo. Vychází 
dvakráte týdně: v úterý a v pátek ve vel. fol. a předplácí se 
(1209—1211 již. 13 ul.) s román, přílohou ve Spoj. Státech 
ročně 4 doU., bez přílohy 3 doll., do Evropy bez příl. 4 doll. — 
Týdenní vydání předplácí se ve Spoj. St. 2 doll. 20 ct., s„ Knihov- 
nou Americkou" 3 doll. 

Polahan, Vydavatel a redaktor Jan Fr. T o m í č e k. Tiskem F. 
Popelky v Jaroměři. Vychází (počínaje 15. zářím) ve volných 
lhůtách jednou v 8 dnech ve vel. fol. (o 8 str.) a předplácí se 
čtvrtletně poštou, neb donáškou 1 zl. Jednotí. Číslo 10 kr. (Místo 
vydávání a ročník na listu neudán.) 

Politika, Česká, ranní vydání časopisu „Politik". V Praze. Ročník 
XII. Majitel a nakladatel „Závod tiskařský a vydavatelský 
v Praze" Vydavatel a zodpovědný redaktor Josef Kummer. 

13* k. 196 Politika, Národní. — Posel z Podhoří. 

Vychází o 1. hod. odpoledni ve fol. (4 str.) a prodává se číslo 
za 1 kr. 

Politika, NárodnL V Praze. Ročník XLT. Majitel a nakladatel „Zá- 
vod tiskařský a vydavatelský v Praze". Vydavatel a zodpovědný 
redaktor Josef K a m m e r. Vychází dvakrát denně ve fol. (ranní 
8 — 14 str., odp. 4 str.) Předplácí se (redakce v PŠtrossově ul. 
č. 15., administrace na Václavském náměstí č. 5.) v Praze na 
měsíc v administraci 70 kr., ve filiálkách 75 kr., poStou na 
měsíc 1 zl., na čtvrt roku 2 zl. 80 kr., s dvojí zásylkou na 
měsíc 1 zl. 30 kr. (V Praze za donáSka do doma 10 kr. mě- 
síčně.) V drobném prodeji v Praze ranní číslo za 2 kr., odp. 
1 kr., na venkově ranní číslo 3 kr. Nedělní číslo se zábavnou 
a poučnou přílohou o 24 str. v Praze za 3 kr., na venkově 
za 4 kr. 

Posel, Křesianský. Týdenník věnovaný zájmům duchovního i ná- 
rodního povznesení. V Chicagu, Ills. (Sev. Amerika.) Ročník 

IV. Vydávají čeStí kazatelé metodistické evang. církve. Redaktor 

V. Vaněk, administrátor F. J. Hrejsa. Od č. 37.: Redaktor a 
administrátor F. J. Hrejsa. Vychází (počínaje 12. dubnem) 
každý čtvrtek ve fol. (o 8 str.) a předplácí se (1033 Spaulding 
Ave) celoročně 1 doll., na půl roku 65 ctů, na čtvrt roku 30 
ctů; do Čech na půl roku 1 doll. 

Posel lÁdu. Orgán bojující za osvobozeni třídy pracovní. V Plzni. 
Ročník III. Zodpovědný redaktor, nakladatel a vydavatel Josef 
S t e i n e r. Vycházel druhou a čtvrtou středu v měsíci ve fol. 
(4 str.) — Zábavná příloha téhož jména ve v. 4. přikládána 
byla ku každému druhému Číslu. — Předplácelo se celoročně 
1 zl. 40 kr., půlletně 70 kr., čtvrtletně 35 kr., jednotí, číslo 
5 kr. Číslem 12. ze dne 27. Června zastaveno vydávání t. I. 
úředně. ^ 

Posel od Cerchova. Domažlický týdenník pro zájmy politické, 
obecné a spolkové. V Domažlicích. Ročník XXIII. Vydavatel, 
nakladatel a odpovědný redaktor Emanuel Prunar. Vychází 
každou sobotu o 4. hod. odpol. ve fol. (4 — 6 str.) Předplácí se 
Čtvrtletně 1 zl., půlletně 2 zl., ročně 4 zl., poStovní zásylkou 
čtvrtletně 1 zl. 20 kr., půlletně 2 zl. 40 kr., ročně 4 zl. 30 kr. 
Jednotlivá čísla se neprodávají. 

Posel Pokoje. Ve VrSovicích u Prahy. Ročník II. Vydavatel a od- 
povědný redaktor Jindřich Novotný (kazatel Baptistů ve Vr- 
Sovicích u Prahy, Jungmannova ul. 197.) Vychází 1. dne každého 
měsíce ve v. 8. (8 str.) a předplácí se ročně 60 kr. 

Posel z Budíe, Týdenník vychovatelský pro národní učitelstvo 
v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. V Praze. 
Ročník XXV. Odpovědný redaktor: Ludvík Strahl. Majitel, 
vydavatel a nakladatel J. Otto. Vychází (počínaje 13. prosincem 
1893.) každou středu ve vel. 8. (16 str.) s insertní přílohou a 
předplácí se ročně 2 zl. 50 kr., půli. 1 zl. 25 kr.; poStou 3 zl., 
1 zl. 50 kr. 

Posel z Podhoří. Orgán politického spolku okr. rychnovského. 
V Rychnově nad Kněžnou. Ročník IX. Odpovědný redaktor 
Jarolím Železný. Majitel a nakladatel Karel Rathouský. Vy- Posel, Západočeský, lidu. -^ Praha, Zlatá. ]^97 

chAzel každou první a třeti sobolu v mSsici o 4. hodině od- 
poledni ve fol. (4 — 6 str.) Předpl. se půUetně 1 zl., celor. 2 zl,, 
poštou pftlletně 1 zl. 15 kr., ročně 2 zl. 30 kr. Jednotí, čislo 
8 kr. (Od počátku r. 1896. vychází týdně.) 

Poself Západočeský, lidu. Orgán bojující za osvobozeni třídy pra- 
covní. V Plzni. Ročník I. Nakladatel: „Dělnické družstvo na- 
kladatelské a vydavatelské v Plzni". Vydavatel a odpovědný 
redaktor Karel Vaněk, od č. S.Josef Hýbeš. Tiskem Čeňka 
Omy ve Strakonicích. Vycházel (počínaje 26. červencem) druhou 
a čtvrtou středu v měsíci, od č. 6. vychází 1., 10. a 20. kaž- 
dého měsíce vé fol. (o 8 str.) a předplácí se celoročně 2 zl., 
pftll. 1 zl., čtvrti. 60 kr. (do č. 6. 1 zl. 40 kr., 70 kr. a 35 kr.) 
' Jednotí, čísla 5 kr. 

Pozor, Olomoucký, Y Olomouci. Ročník I. Majitel, vydavatel a 
odpovědný redaktor: Bohumír Knechtl. Enihtiskáťna F. Sla- 
víka. Vychází (počínaje 8. říjnem) třikrát v týdnu : v pondělí, 
ve středu a v pátek večer, s datum následujícího dne ve v. fol. 
(o 4 — 6 str.) a předplácí se poštou, neb donáškou do domu 
na Čtvrť roku 2 zl. 25 kr., na půl roku 4 zl. 50 kr., na celý 
rok 9 zl. ; jednotí, číslo 5 kr. (Od počátku r. 1895. vychází 
roč. II.) 

Práce. Politický týdenník pro dělnictvo. V Mor. Ostravě. Ročník 
IV. Za redakci odpovědný H. Kašpárek. Vydavatel a nakla- 
datel Jul. Kittl. Vychází každou neděli ve fol. (od 1. prosince 
se zvláštní přílohou : Věstník literárni.) a předplácí se celoročně 
1 zl. 50 kr., půlletně 75 kr., poštou 2 zl. a 1 zl. Jednotlivá 
čísla po 3 kr. 

Práce, Česká, se vzorkovou přílohou „Český Obuvník". Ústřední 
orgán obuvnický. Časopis věnovaný společenstvům obuvnickým. 
První český odborný časopis ku hájení zájmíl řemesla obuv- 
nického, založený r. 1883. V Praze. Ročník Xlt. Majitel a re- 
daktor Jak. Spurný. Vychází dvakrát měsíčně a sice 1. a 
15. ve fol. a předpláci se (red. a administrace na Václavském 
náměstí č. 64. n.) půlletně 2 zl., ročně 4 zl. 

Pracovna, List pro lehké a vkusné ženské ruční práce všech 
druhů a tvarů a národní vyšívání s barevnou přílohou. V Praze. 
Roč. I. Vydavatel a nakladatel: Josef Schindler. Zodpovědný 
redaktor: Jan H nitka. Vychází (počínaje květnem) každý 
měsíc v obalu o 4 str. se zábavnou přílohou „krásné Četby^ 
o 4' str. a s barevnou přílohou ve v. 8. a předplácí se (I. Kon- 
viktská ul. č. 16. n.) na čtvrt roku 55 kr., na půl roku 1 zl. 
10 kr., na celý rok 2 zl. 20 kr. i s poštou. 

Praha, Zlatá. Obrázkový časopis pro zábavu a poučení. V Praze. 
Ročník XII. Redaktor Ferdinand Se hul z. Obrázkovou Část 
pořádá V. Weitenweber. Majitel, vydavatel a nakladatel J. Otto. 
Vychází (počínaje 16. listopadem) týdně a to každý pátek v čí- 
slech o IY2 archu vel. fol. a předplácí se čtvrtletně 2 zl., půli. 
4 zl., celoročně 8 zl.; poštou čtvrtletně 2 zl. 38 kr., půli. 4 zl. 
75 kr., celoročně 9 zl. 60 kr.; sešitové vydání (o dvou Číslech) 
vychází každých čtrnáct dní v barevné obálce, sešit po 33 kr. 
Na přílohu, která vychází v čtrnáctidenních sešitech o 2 arších 198 Pravda — Přítel dítek. 

8. pod názvem „Knihovna ZlcUé Prahy'' , předplácí se čtvrtletně 
60 kr. 

Pravda, DHve „Čáslavské Listy". V Čáslavi. Ročník XIII. Ma- 
jitel, vydavatel a odpovědný redaktor Frant. Starch. Vychá- 
zela v sobota ve vel. fol. (o 4 str.) Předplatné ročně 6 zl., 
čtvrtletně 1 zl. 25 kr. Jednotlivé číslo 10 kr. Od 1. května 
(po č. 17.) změněna ve čtrnáctidenníky: „Pravda** a „Č-ísIavské 
Listy". ^ 

Pravda, V Čáslavi. Ročník L Majitel, vydavatel a odpovědný re- 
daktor Jan Kalvas. Tiskem Frant. Starcha. Vycházela (počí- 
naje 5. květnem) vždy první a třetí sobotu každého měsíce ve 
vel. fol. (o 4 str.) a předplácelo se celoročně 2 zl. 60 kr., půl- 
letně 1 zl. 25 kr., čtvrtletně 66 kr. Jednotí, čísla 10 kr. (Od 
počátku r. 1893. vychází týdně.) 

Pravda, List pro zájmy Libochovicka. Ročník I. Vydavatel a 
zodpovědný redaktor Václav Kučera. Tiskem Jos. Baštáře 
v Žižkově. Vycházel ji (počínaje as květnem) dvakráte měsíčně 
ve fol. (o 4 str.) a předplácelo se (redakce, administrace a 
expedice na Kr. Vinohradech, Puchmajerova ul. 36.) celo- 
ročně 2 zl. 50 kr., pan. 1 zl. 25 kr., čtvrti. 70 kr. Zanikla asi 
číslem 5. 

Pravda, Týdenník věnovaný k povzbuzení úcty k slovu Božímu 
a touhy po křesťanském životě. V Chicagu, Ills. (Sev. Amer.) 
Ročník VII. Zanikla. 

Pravda^ V Pittsburgu, Pa. Vydavatel, majitel a redaktor: Julius 
D. Tatray. Vychází prvého každého měsíce a předplácí se 
(P. O. Box 786.) celoročně 60 ctů. 

Právník, Časopis věnovaný vědě právní i státní, jejž vydává Práv- 
nická Jednota v Praze. Ročník XXXIII. Odpovědní redaktoři 
JUDr. Jiří Pražák, JUDr. Jos. Stupecký a JUDr. Jos. 
Trakal. Nákladem Právnické Jednoty. Tiskem Dra. Edv. 
Grégra. Vychází 15. a posledního každého měsíce v sešitech 
o půl třetím archu vel. 8. a předplácí se ročně pro Prahu 6 zl., 
půli. 3 zl., postou ročně 6 zl. 80 kr., pftll. 3 zl. 40 kr., pro 
údy Jednoty celoročně 4 zl. 80 kr., půli. 2 zl. 40 kr. 

Právo, Lidu. Časopis hájící zájmy dělníků, maloživnostníků a rol- 
níků. Na Pražském předměstí u Hradce Králové, od č. 7: 

V Humpolci. Ročník II. Vydavatel a zodpovědný redaktor: 
Ladislav Pavel. Spoluvydavatel a spolupracovník Václav Šturc. 
Vychází (počínaje 27. dubnem) 1 a 3. čtvrtek každého měsíce 
(v r. 1894. vyšlo vfiak pouze 10 čísel) ve fol. (4 str.) a před- 
plácí se celoročně 1 zl. 40 kr., půlletně 70 kr., čtvrtletně 35 kr. 
Jednotí, číslo 5 kr. 

Právo Lidu. Orgán Českých anarchistů, věnovaný zájmům pracu- 
jícího lidn. V Chicagu, Ills. (Sev. Amerika.) Ročník I. Zaniklo. 

Příloha k Časopisu pro pěstováni mcUhematiky a fysiky, vydávaná 
Jednotou českých mathematiků pro studující škol středních. 

V Praze. Ročník UI. 

Příloha, Metodická. Viz Beseda učitelská. 

Příloha, Nedělní, ^Čecha"". 

Přítel ditek. V Praze. Ročník XXI. Nákladem Spolku Komenského. Přítel Dítek. — Radhoic. 199 

Administrííce v knihkupectví J. BaSteckého. Vychází jednou ea 
luěRÍí*, vjjin;i srpen, ve va). 8, a předplácí ne ro5né 60 kr. 

PřUel DUeic. Časopis pro Gesko-Amer. mládež a přátele Její. 
V Chicagu, IIls. (8ev. Amerika.) Ročník V. ♦) Vychází každý 
pátek v lex. 8. (o 12 — 16 str.) nákladem Českých Benediktinů 
a předplácí se (702 Allport Street) ročně 1 doll.; do Čech 1 doU. 
65 ct&. 

PřUel ditek. Časopis pro vychování a zachráněni křesťanské mlá- 
deže. V Brně. Ročník Vlil. Redaktor P.Bernard Plaček, kněz 
řádu sv. Benedikta. Vychází 4kráte za rok v m. 8., nákladem 
spolku „Přítel dítek** a předplácí se ročně 40 kr. Příloha ,,Školy 
B. S. P.« 

PřiUl lidu. Orgán neodvislé politické strany. Ve Wahoo, Neb. 
(Sev. Amerika.) Ročník lil. Redaktor a vydavatel J. A. Hos- 
podský. Vychází týdně vždy ve čtvrtek a předplácí se 1 doll. 
50 ct. 

Promluvy k mlddeit. Příloha „Katechetických Listů". 

Průvodce cizinců Prahou. V Praze. Ročník I. Vydavatel a zodpo- 
vědný redaktor Ludwig S t e i n e r. (Název a text česko-němeeký.) 
Vycházel (počínaje květnem) 1., 10. a 20. každého měsíce ve 
vel. fol. (o -i str.) a rozdával se. Zanikl číslem 6. 

PSovan. Na Mělníce. Ročník XXIV. Vydavatel, odpovědný re- 
daktor a nakladatel Jos. Jelen. Vychází každou druhou a 
čtvrtou neděli v měsíci o 9. hod. ráno ve vel. fol. (4 str.) Před- 
platné na půl roku 1 zl., ročně 2 zl.; poštou na půl roku 1 zl. 
"20 kr., ročně 2 zl. 40 kr. Jednotí, čísla se neprodávají. 

})ůtiiik fro. IDoitcéfk!). ^ominfn pre fatoticfQ Vuh. ÍB %mam. ÍRotnif VU. 
3obpomebni9 rcbařtor g. £). 5ÍJitttgenaiier»Senowfři9. Vychází 
měsíčně ve 4. (16 str.), nákl. Spolku sv. Vojtěcha v Tmavě a 
předplácí se ročně 50 kr. Bádee duchovni. Časopis kněžstva Českoslovanského. V Praze. 
Ročník II. Redaktor Dr. Jos. Burian. Pořadatel Části právní 
a liturgické Vácslav Kocián. Tisk a náklad Cyrillo-Metho- 
dějské knihtiskárny (V. Kotrba). Vychází (počínaje říjnem) 
jednou měsíčně ve v. 8. (6 archů) a předplácí se celoročně 
4 zl. 

Radhoít. Politický týdenník (do října čtmáctidenník) ku hájení 
zájmů národnostních na Valašsku, Kravařsku a Lašsku. Ve 
Valašském Meziříčí. Ročník I. Vydavatel a zodpovědný redak- 
tor F. Tůma. Vycházel každou první a třetí sobotu v měsíci, 
od října vychází každou sobotu o 10. hodině ráno, s datem 
příštího dne, ve vel. fol. (4 str.) Předplácí se poštou ročně 
4 zl. 40 kr., půUetně 2 zl. 20 kr., čtvrtletně 1 zl. 10 kr. (do 
října 2 zl. 40 kr., 1 zl. 20 kr., 60 kr.) Jednotí. Čísla 8 kr. *) Ročník 1. až IV. vycházely za stejné úpravy i podmínek od r. 1890. 
ai 1S93. 200 BaráSek. — Rovnosť. 

Earáiek, (Slovenský humoristický list) V Pittsburku^ Pa. (Sev 
Amerika.) Ročník III. Majitel, vjdavatel a redaktor P. V. Rov- 
uianek. Vychází (počínaje listopadem) 10. každého mSsíce vě 
4. a předplácí se (604 Grand Str.) na rok 1 doll., do Evropy 

1 doU. 25 ct. Předplatitelům „Amer. Slov. Novin^ za doplatek 60 ct. 
RctSple. Humoristicko-satyrický list dělného lidu. V Brně. Ročník 

V. Nakladatel a zodpovědný redaktor Frant. Komprda. Vy- 
chází jednou za měsíc ve 4. a předplácí se (Josefov č. 21.) ročně 
70 kr.y půli. 86 kr. Jednotí. Čiala po 6 kr. 
BcUibor, Neodvislý politický list pro zájmy kralohradeckého kraje. 
Největší český týdenník krajinský. V Hradci Králové. Ročník 
XI. Majitel, vydavatel a zodpovědný redaktor František Pe- 
řina. Vychází týdně v pátek odpol. (s datem na sobotu) vždy 

14 stranách fol. s pravidelnou románovou přílohou. Předplácí 
se ročně 6 zl., půli. 8 zl., čtvrti. 1 zl. 50 kr. Jednotlivá čísla 
po 15 kr. 

Reklama. Odborný časopis pro všeobecnou obchodní reklamu. 

V Praze. (Ročník I.) Majitel a vydavatel Ferd, Klika. Redaktor 
Karel Hamme^l. Vychází (počínaje 20. prosincem) vždy 6. a 
20. každého měsíce v m. fol. (o 8 str.) a předplácí, se celoročně 

2 zl. Jednotí, čísla 10 kr. Dodává se zdarma a franko do všech 
veřejných místností v zemích kor. české. 

JtevuCy Modemiy pro literaturu, umění a život. V Praze. 1894. 
Rediguje a vydává Arnošt Procházka. Vychází (počínaje 
říjnem) 8. každého měsíce ve v. 8. (o 24 str.) a předplácí se 
(Poštovská ul. č. 32.) i s poštou ročně 2 zl., půlročně 1 zl. Jed- 
notlivý sešit za 18 kr. 

Rodina, lUustrovaný zábavný i poučný týdenník. Vychází přílohou 
k časopisu „Slavie*^. Viz tam. 

Rolník, Orgán hospodářsko-lesnické jednoty jihočeské a hospo- 
dářsko-lesnických spolků v Budějovicích, ve Volyni a ve Voti- 
cích. V Ces. Budějovicích. Ročník XI. Majitel, vydavatel a 
odp. redaktor K. Bartuška. Tiskem J. Přibyla. Vychází 1. a 
16. dne v měsíci v 4. (8 str.) a předplácí se ročně i poštou 

1 zl. 60 kr. 

Rolník, Český. Časopis věnovaný zájmům českého rolnictva. 

V Praze. Ročník I. Vydavatel a redaktor Frant. Kleof. Svo- 
boda, od č. 3.: Majitel Frant. Kleof. Svoboda. Nakladatel, 
vydavatel a redaktor Josef Slabý. Tiskem Lad. Beneše v Č. 
Brodě. Vychází 1. pátek v měsíci ve v. 8. (o 14 str,) a před- 
plácí se (Školská ul. č. 24. n.) celoročně 1 zl. 50 kr.- 

Rovnbst, List sociálních demokratů českých. V Brně. Ročník X. 
Za vydávání a redakci odpovědný Josef Hýbeš, od Č. 30.: 
Redaktor Josef Krapka-Náchodský. Vydavatel Adolf Bu- 
rian. Vychází každý pátek ^v Brně, Josefov, č. 21.) v mal. fol. 
(o 8 str.) a předplácí se celor. 3 zl., půli. 1 zl. 50 kr., čtvrti. 
75 kr. Jednotlivá čísla po 6 kr. 

Rovnost, Týdenník věnovaný děl. zájmům Cechoslovanů v Mil- 
vaukee a okolí. V Milvaukee. Ročník I. Redaktor: Fr. Če- 
mus. Vydavatelé: Král a spol. Vychází každou sobotu a před- 
plácí se (764 14 th St.) ročně 1 dol. 75 ctů. Rozhled, MeliSfiv. — Rožmberk. 201 

Rozhledy MeliSův. Viss Melišův Rozhled. 

Rozhledy, Hospodářské, Časopis věnovaný veškerým zájmům ho- 
spodářství. V Kutné Hoře. Kočnik II. Rediguje Ant. Nádvor- 
ník. Hlavní spolupracovnici Frt. Cicvárék a Ladislav Jožek. 
Vydávají: Ant. Nádvomik a Fr. Cicvárék. Nákladem vydava- 
telstva. Vycházejí druhou a poslední sobotu každého měsíce- ve 
v. 8. (16 str. a insertní příloha). Předplácí se celoročně 1 zl. 
50 kr. 

Rozhledy, Lékařské. Zprávy o nejnovějších pokrocích na poli prak- 
tického lékařství. V Praze. Svazek H. Pořádá MUDr. Vladimír 
Preininger. Majitelé, vydavatelé a nakladatelé Buršík a Ko- 
hout. Vycházejí desetkrát do roka ve v. 8. (32 str.). Předplácí 
se na celý rok 3 zl. 

Rozhledy, Paedagogické. Věstník literárního a paedagogického od- 
boru při „Ústředním spolku jednot učitelských v Čechách". 

V Prazei Ročník VH. Redaktor Josef Klika. (Žitná ul. i. 40.) 
Administrace u A. Wiesnera (Senovážné náměstí Č. 978.-n.) 
Vycházejí 15. každého měsíce (počínaje prosincem předch. 
roku), červenec a srpen vyjímHJíe, v sešitech o 2^/^ archu lex. 
8. a předplácí se p&lletně 1 zl. 30 kr., ročně 2 zl. 50 kr. 
i poštou. 

Rozhledy po lidumilstvi. V Praze, Ročník H. Redaktovka Marie 
Zelená (1561. — JI.) Nákladem á ve prospěch spolku „Družina 
bl. Anežky České", tiskem K. Bellmanna. Vycházejí 25. kaž- 
dého měsíce ve 4. (8 str.) a přtedplácí se (u pí. Anny Zvědin- 
kové, vychovatelky, Tomášská ul. č. 20. n.) na celý rok 1 zl. 
50 kr., na půl roku 80 kr., jednotí, čísla po 16 kr. Vydání na 
velín. papíře ročně 2 zl. 

Rozhledy sociální, politické a literami. V Chrudimi. Ročník IV. 
Vydává a rediguje Josef Pelcl. Vycházejí (počínaje říjnem) 
25. dne v měsíci v lex. 8. (56 str.) a předpl. se celor. 5 zl., 
půli. 2 zl. 60 kr., čtvrti 1 zl. 25 kr., poštou 5 zl. 10 kr., 2 zl. 
60 kr. a 1 zl. 30 kr. Jednotlivé sešity po 44 kr. 

Rozhledy v uméni cirkevntm. (Na č. 1. „R. v u. chrámovém".) R. 
1894. Rediguje Jos. Hiibsch. Tiskem a nákladem knihtiskárny 
Vondruška a Koluuda v Praze-Karlíně. Jednotlivá Čísla vychá- 
zejí (počínaje únorem) ve Jhůtách volných ve v. 8. (o 12 str.) 
a prodávají se za 10 kr. (Číslo 1. a 2. po 35 kr.) Předplácí se 
na 10 čísel 1 zl. 20 kr. 

Rozhledy, Zvérolékařské. V Tišnově. Ročník I. Vydavatel ^ a re- 
daktor; Zvěrolékař J. Taufer. Vycházely v lex. 8. (16 str. 
v obálce) dne 10. každého měsíce. Předplácí se pololetně 
2 zl., celoročně 4 zl. (II. ročník vychází 15. každ. měs. ve 
Vídni.) 

Rožmberk. (Sloučený s časopisem „Hlasy od Lužnice".) Časopis 
věnovaný duševním a hmotným zájmům krajiny polužnické. 

V Třeboni. Ročník IV. řX.) Vydavatel a odpovědný redaktor 
Vojtěch Volek. Vycházel každou 2. a 4. sobotu v měsíci 
(s přílohou „Hospodář Polužnieký"*) ve fol. a předplácelo se 
celor. 2 zl. 40 kr., půlletně 1 zl. 20 kr. Zanikl číslem 21. v li- 
stopadu. 202 Kuch. — Slovák v Ameriice. 

Ruch, V Kolíně. Ročník I. Vydáním a redakcí Jiřího Páka. Vy^ 
chází (poéínnje 26. říjnem) každý druhý pátek ve fol. (o 4 str.) 
a předplácí se na rok .50 kr., na pftl roku 25 kr., na čtvrt 
roku 13 kr. JednotlWá Čísla po 1 kr. (Od března r. 1895. vy- 
chází v Brně.) 

Bůže Dondnikánšká. Katolický časopis bratrstva růžencového a 
třetí řehole dominikánské. S dovolením představených. V Praze. 
Ročník VIII. Za redakci a vydání odpovídá P. Augustin Ka- 
dlec. Vychází měsíčně (květnem počínaje ve vel. 8. a před- 
plácí se celor. 1 zl. 20 kr., poetou neb donáSkou do domu 1 zl. 
40 kr., jednotlivá čísla 10 kr. (Red. a adm. č. 234.-I.) Sborník České společnosti zeměvědné, V Praze. Ročník I. Pořádají 
Dr. Josef Fre ji ach a Dr. Jindřich Metelka. Nákladem České 
společnosti zeměvědné. Vychází (počínaje listopadem) v 5 seši- 
tech ročně ve v. 8. (64 str.) a předplácí se na rok 4 zl. 50 kr., 
studující 3 zl. (Expedice v knihtiskárně J. Otty.) 

Sborník, Knihařský. Viz „Knihař, Českým. 

Sbomíkj Studentský, strany neodvislé. V Praze. Rok 1894^5. Ma- 
jitel a vydavatel Dr. J. Skrbek. (Čísla 1. byl J. M. Balák.) Vy- 
chází (počínaje květnem) 10 sešitA během roku ve v. 8. (o 16 
— 24 str.) a předplácí se (Ječná ul. č. 8.) na 10 seSitů 2 zl., 
na 5 sešitů 1 zl., pro studující 1 zl. 60 kr. a 80 kr. Jednotlivý 
sešit 20 kr. 

Signál. Orgán pro poštovnictví, železnictví, zasýlatelství, páro- 
plavbu a pojišťování. V Praze na Smíchově. Ročník I. Za vy- 
dáni a redakci odpovídá: V. £. Kreibich. Nakladatel L. 
Ballenberger. Vychází (počínaje červencem) 1. a 15. každého 
měsíce v mal. fol. (10 str.) a předplácí se (Kinského třída č. 
39. n.) poštou celoročně 4 zl. 80 kr., půUetně 2 zl. 40 kr., 
čtvrtletně 1 zl. 20 kr. (Poč. r. 1896. vychází ročník II.) 

Slavie, Se zábavní přílohou „ Rodina **. V Racine, Wis. (Sev. Ame- 
rika.) Ročník XXXIII. Majitelé a vydavatelé Karel Jonáš 
a spol. Vychází každé středy ve vel. fol. (8 str.) a předplácí 
se v Americe s „Rodinou^ a prémií poštou roČně 3 doll., bez 
těchže 2 doll. 20 cent, na „Rodinu'' samu o sobě doU. 1*20 
(V Rakousku zapovězeno.) 

Slovaí. List politický a národo- hospodářský. V Uh. Hradišti. 
Ročník II. Majitel, vydavatel a redaktor Jan Janča. Tiskem 
Jos. Vrly v Prostějově. Vychází dvakrát týdně a sice ve středu 
a v sobotu ráno ve fol. (o 4 str.) Předplácí se celoročně 

6 zl., půlletně 3 zl., čtvrtletně 1 zl. 50 kr. ; jednotí. Čísla po 

7 kr. 

Slovák v Amerike, Robotnícke a národně noviny. V New- Yorku, 
N. Y. (Sev. Amerika.) Ročník V. Gustav Maršáli a Ján Spe- 
vák, redaktoři. Tlačou a nakladom „Slováka v Amerike''. Vy- 
chází tj-dně ve vel. fo). a předplácí se (120. £. 3rd. Str.) v Ame- 
rice ročně 2 doll. 50 cent., půlletně 1 doll. 25 cent., do Evropy 
ročně 3 doll. Slovan. — Stráž na Cidlíni. 203 

Slovan. Spoleéenský, politický h národo-bospodářský orgán lidu. 
V Lounech. Ročník I. Vydavatel a redaktor Josef Ji rek. 
Knihtiskárna Theodora Vťntj. Vycházel (počínaje 19. dubnem) 
každý prvni a třetí čtvrtek v měsíci, vždj o osmé hodiné ranní 
v m. fol. (o 8 str.) a předplácelo se na rok 2 zl., půUetně 1 zl. 
Jednotlivé číslo 8 kr. Zanikl Číslem 9. ze dne 16. srpna. 

Slovan Americký, V Cedar Rapids, lowa (Sev. Amerika). Ročník 
XXV. Redaktoři: J. B. Letovský a A. Mazač. Vydavatelé 
J. Bárta Letovský a Synové. Vychází dvakráte týdně: v úterý 
a v pátek, ve vel. fol. a předplácí se poštou ve Spoj. Státech 
ročně 2 doll. 

Slovo, Volné. Časopis věnovaný vfieob. zájmům na&eho kraje. Na 
Horách Kutných. Ročník X. Odpovědný redaktor a vydavatel 
Oustav Toužil. Vychází (počínaje 19. květnem) 1. a 3. sobotu 
každého měsíce ve vel. fol. (o 4 str.) a předplácí se celoročně 
3 zl.y půUetně 1 zl. 50 kr., čtvrtletně 76 kr. Jednotlivé číslo 
12 kr. (Od 21. května 1892., kdy vyfilo roč. VIII. č. 8., časopis 
tento nevycházel.) 

Sokol, Časopis zájm&m tělocvičným věnovaný. Ročník XX. Re- 
daktor Dr. Jos. E. Scheiner. Majitel a nakladatel: Pražská 
tělocvičná jednota „Sokol". Vychází 1. každého měsíce (v měs. 
Červnu, červenci a srpnu vyělo i 15., takže tento ročník má 
celkem 15 čísel) ve 4. a předplácí se celoročně 2 zl., půlletně 
1 zl. 

Sokol Americkj. Časopis Sokolstva Česko-Amerického. V New- 
Yorku (Sev. Amerika). Ročník XVI, Pořadatel: Fr. Lier, od 
č. 7. Dr. Karel Stulík. (625 S. Lincoln St. Chicago, 111.) Ná- 
kladem výk. výboru Nár. Jednoty Sokolské. Vychází vždy 15. 
due v měsíci ve 4. (16 str. v obálce) a předplácí se (408 
E. 71 st. Street, New-York) ročně 50 ctAv, do Čech 1 zl. 
50 kr. 

Stdro9ta, Obecni. Týdenník věnovaný zájm&m správy veřejné', 
zvláště samosprávě. V Jaroměři. Ročník IV. Zanikl v roce 1893. 

SlráZf Česká. Týdenník věnovaný všem potřebám národním a 
zvláště obraně národa v krajích smíšených. V Praze. Ročník V. 
Majitel, nakladatel a vydavatel: „Národní družstvo vydava- 
telské**, společenstvo s ručením obmezeným. Za redakci odpo- 
vídá: Karel Pošmourný (č. 23. — 36. za red. odpovídal Ja- 
roslav Kvapil). Vychází každou sobotu ráno ve fol. (8 — 10 str.) 
a předplácí se (Ferdinandova tř. č. 26. u.) i poštou roČné 
6 zl., p&Uetně 3 zl., Čtvrtletně 1 zl. 60 kr. Jednotlivá čísla po 
12 kr. 

Stráž na Cidlině. Týdenník směru svobodomyslného, (do č. 19.: 
vydávaný „Politickým klubem pro město Nový Bydžov a jeho 
okolí*^), věnovaný zájm&m politickým, národohospodářským a 
místním všech měst a venkovských obcí našich volebních skupin 
do sněmu království Českého i do říšské rady. V Novém Byd- 
žově. Ročník I. Odpovědný redaktor Pavel Albieri (Jan 
Muček). Majitel a vydavatel „Politický spolek pro město Nový 
Bydžov a jeho okolí^, od č. 14.: Odpovědný redaktor Ferdinand 
Pavelka (od č. 14. do 25.: Hlavni spolupracovník František 204 Stráž na Ostravici. — Svétozor. 

Soukup). 0(1 é, 31. Majitel a vydavatel FrantiSek Zvěřina. Vy- 
chází vždy v sobotu ve vel. fol. (o 8 str.) a předplácí se n.i 
celý rok 5 zl., půl roku 2 zl. 60 kr., čtvrt roku 1 zl. Ž6 kr. 
Jednotlivé Číslo 10 kr. 

Stráž na Ostravici. Politicko národo-hospodářský lidový org^án 
českého lidu na LaSsku. V Moravské Ostrá vé. Ročník I. Ma- 
jitel a nakladatel, redaktor i vydavatel : Karel Kořínek. Tiskem 
ArnoSta Hoblinga v Místku. Vychází (počínaje 29. prosincem) 
každou sobotu odpoledne ve vel. fol. (o 4 str.) a předplácí se 
poštou celoročně 8 zl. 50 kr., p&líetně 1 zl. 75 kr., čtvrtletně 
90 kr.; bez pošty ročně 3 zl., půiletně 1 zl. 50 kr., čtvrtletně 
75 kr., jednotlivá čísla po 6 kr. 

Strdi na Sióne, Vnútorno-missionársky list pre slovenských evan- 
jelikov a. v. Ročník II. Zodpovědný redaktor a vydavatel; 
Pavol Zoch v Zárieči, (pošta Puchó-Luki, Trenčian. stol.), spo- 
lupracovník: Miloslav Krčméry v Mošovcach. Vychází kai^dý 
měsíc v ^4. (o 8 str.) a předplácí se 1 zl. na celý rok. 

Stráž na Šumavé Časopis pro zájray krajiny poSumavské. Ve Stra- 
konicích. Ročník X. Tiskem, vydáním á redakcí Jos. Dvořáka. 
Vychází každou první a třetí sobotu ve vel. fol. (4 str.) a před- 
pl. se ročně 2 zl., půli. 1 zl. ; jednotí, číslo 10 kr. 

Svatobor, Týdenník věnavaný zájmům v Pošumaví, pro poučení 
a zábavu. V Sušici. Ročník II. Majitel^ vydavatel a zodpovědný 
redaktor Aleš Janský. Vychází každou neděli o 9. hodině 
dopoledne ve 4. (8 str.) a předplácí se celoročně 4 zl., půlletně 
2 zl., Čtvrtletně 1 zl.; poštou 4 zl. 40 kr., 2 zl. 20 kr. a 1 zl. 
15 kr. 

Svatvecer, Zábavná příloha „Vyšehradu". V, Praze. Ročník VI. 

Svépomoc, Orgán nemocenských pokladen a jejich členstva. V Praze. 
Ročník II. Nakladatel (v zastoupeni družstva), vydavatel a od- 
povědný redaktor F. J. Čermák. Tiskem Dra. Ed. Grégra. 
Vychází dvakráte měsíčně a sice 1. a 15. v lex. 8. (12^ — 18 str.) 
a předplácí se celoročně 5 zl., půli, 2 zl. 60 kr., čtvrtletně 
1 zl. 40 kr. Jednotí, čísla, po 20 kr. 

Svět^ Chicagský. V Chicagu, Ills. (Sev. Amerika.) Ročník I. Re- 
daktor J. V. Matějka. Vydavatel J. V. Matějka a společ. 
Vychází (počínaje prosincem) každou sobotu a předplácí se 
(718 Leonis ul.) ročně 2 doU. 

SvH^ Modni, Illustrovaný časopis pro dámy. V Mladé Boleslavi. 
Ročník XVI. Nakladatel a vydavatel Karel Vačlena. Redigo- 
váno za odpovědnosti nakladatelovy. Ročně 24 čísel „Mod. 
Světa", 14 střih. příl. a 24 čísel „Lndy**. Ve vel. fol. (o 8 str.) 
Předplácí se čtvrtletně i poštou s přílohou „Ladou** 1 zl, 25 kr., 
bez „Lady" 1 zl. (Viz i „Lada".) 

Svéilo, Orgán svobodomyslných. V Slaném. Ročník XVII. Vyda- 
vatel a odpovědný redaktor Josef Hozdecký. Vychází první 
a. třetí pátek každého měsíce ve fol: (4 — 6 str.) a předplácí se 
ročně 3 zl., půlletně 1 zl. 50 kr., čtvrtletně 75 kr. Jednotlivé 
číslo 12 kr. 

Světozor. V Praze. Ročník XXIX. Majetníci a nakladatelé F. Si- 
máČek, knihtiskárna. Redaktor a vydavatel M. A. Š i máček. Svit. — Šípy. 206 

Vjcházi (počínaje 16. listopadem) každý pátek v číslech o 1^2 
archu vel. fo). a předplácí se ročně 8 zL, p&lletně 4 zl., čtvrt- 
letně 2 zl.; poštou 9 zl. 5(> kr., 4 zl. 75 kr., ? zl. 38 kr. ; na 
Světozor 8 „Bazarem** ročně 12 mkr^ půHetně 6 zl.> čtvrtletně 
3 zl. , poStou 14 zl. 50 kr., 7 zl. 25 kr., 3 zl. 63 kr. ; sešitové 
vydání ^Světozora" (o dvou Číslech) vychází každých Čtrnáct 
dní 'v obálce, sešit po 33 kr. Na „Románovou knihovnu SvUozora^ 
(týdně arch) připlácí se ročně 2 zl., půlletně 1 zl., čtvrtletně 50 kr. 

Svit. Týdenní časopis pro všecky otázky veřejné a vŠ^eken Český 
lid. Schuyler, Neb., od č. 7.: Odar Rapids, la (Sev. Amerika.) 
Ročník I. Nákladem svým vydává J. Příborský a F. K. Rings- 
muth, od č. 38: SpoleČBOst Svitu. Redaktor: F. K. Rings- 
muth (Jaromil Květenský) a později i J. K. Maz ač. Vychází 
(počínaje 27. prosincem 1893.) ve středu ve v. 8. (12 str. v obálce 
s 4 str. přílohou) a předplácí se pro Ameriku 2 dol. (Vychází 
též vydání třikráte v týdnu a vydání nedělhi.) 

Svoboda. Časopis národohospodářský, sociální a politický. Na 
Kladně. Ročník IV. Vydavatel a zodpovědný redaktor A. Po- 
spíšil. Vychází 2. a 4. středu v měsíci ve vel. fol. a před- 
plácí se půlletně 70 kr. 

Svoboda, Demokratický týdenník věnovaný zájmům Gechoslovanů 

. v Texasu. V La Grange, Texas (Sev. Amerika.) Ročník IX. 

Vydavatel a redaktor A. Haidušek. Vychází každý čtvrtek 

ve vel. fol. a předplácí se ročně v Americe poStou 2 doU., na 

půl roku 1 doll.; do Evropy ročně doU. 2.50. 

Svojan. Časopis svobodomyslný, věnov. svobodnému náboženskému 
bádání. V Chicagu. Ročník I. Redaktor F. B. Z drůbek. Vy- 
dává „Svobodná Obec". Vychází (počínaje 8. listopadem) čty- 
řikrát do roka a předplácí se ročně 80 ctů. 

Svornost. Časopis hájící zájmy lidu dělnického. V Ústí n. L, 
Ročník II. Zodpovědný redaktor V. Šturc. Nakladatel a vy- 
davatel Antonín Kulic. Vycházela (počínaje listopadem 1893.) 
druhý a čtvrtý pátek v měsíci ve fol. (4 str.) a předplácelo se 
ročně 1 zl. 40 kr., půlletně 70 kr., Čtvrtletně 35 kr.; jednotlivá 
čísla po 5 kr. Zanikla číslem tO. 

Svornost. Politický^ denník se samostatným nedělním listem pod 
názvem „Duch Času" a s týdenníkem „Amerikánem". V Chicagu, 
Ills. (Sev. Amerika.) Ročník XIX. Vydavatel August Geringer 
(150 W. 12 th Str., Chicago, Ills.). Vychází o 8. hod. ranní ve 
vel. fol. a předplácí se v Americe ročně 7 doll., půlletně doll. 
3*90, čtvrtletně doll. 1 95. (V Rakousku zapovězena.) 

^landa. Zábavná příloha „Kvasu". 

Sipy, Satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. V Praze. 
Ročník VII. Vydavatel a zodpovědný redaktor František Z á- 
kon. Hlavní illustrátor Karel KrejČík. Vycházejí každé soboty 
ve fol. (o 4 str. v obálce ins.) a předplácí se poštou měsíčně 
30 kr., čtvrti. 90 kr., ročně 3 zl. 60 kr. V Praze měsíčně 25 kr., 
čtvrti. 75 kr., roČně 3 zl. Jednotí, číslo v Praze 6 kr., na ven- 
kově 7 kr.y za donášku v Praze 5 kr. měsíčně. 206 ^^^^^ Božského Srdce Páně. — Textilnflc. 

Škola Boiakého Srdce Páni. Č.isopis pro katolfkj, zvláště pro 
zbožné spolky -a bratrstva mezi Čechoslovany. V Brně. RoČnik 
XXVIII. Vjáksk a zodpovídá P. Bernard Plaček. Pořádá P. 
Petr Hlobil. Tiskem a nákladem knihtiskárny benediktinské 
v Brně. Vyeházi měsidně o dvou arSích lex. 8. v obáloe. Před- 
plácí H« celoročně 1 zl. 60 kr. 

Skoltty Ceaká, Časopis pro učitelstvo a přátely školstva národního. 
y Praze. Ročník XVI. Za redakci odpovídá Karel Pitter, 
Řídi Jan Mrazík (na Kladně). Nákladem svým vydává a tiskne 
Václav Neubert na Smíchově. Vychází vždy 1., 10. a 20. dne 
v měsíci ve v. 8. vyjímajíc 10. a 20. července a předplácí se 

^ ročně 3 zl. 10 kr., pftlletně 1 zl. 60 kr. i poštou. 

Škola, Klempířská, Příloha k časop. „Český klempíř". 

Škola mateřaká. Příloha „Časopisu učitelek", věnovaná vychová- 
, vání dítek do šestého roku. 

Škola ženských inténich pract. Příloha ;,časopÍ8u učitelek". 

Šotek, Humoristicko-satyrický obrázkový týdenník. V Chicagu, Ills. 
(Sev. Amerika.) Ročník II. Redaktor a vydavatel: Bartoš 
Bittner. Hlavní illustrátor: Oldřich Farský. Vychází (počínaje 
srpnem) každou sobotu ve fol. (12 str.) a předplácí se 1^718 

^ Looinis St.) ročně doll. 2*50. 

Sumavan. Týdenník pro veřejné zájmy českého Pošumaví. V Kla- 
tovech, Ročník XXVII. Nakladatel, vydavatel a redaktor: 
Ludvík Král. Vychází každou sobotu o 5. hod. odpolední v 4. 
(10 str.) a předplácí se celoročně 4 zl.^. půUetně 2 zl., čtvrt- 
letně 1 zl., poštou 4 zl. 60 kr., 2 zl. 30 kr. a 1 zl. 15 kr. Jed- 
notlivá Čísla 10 kr. 

Švanda dudák. Poutník humoristický. Ročník XIII. Vydavatel a 
redaktor Ignát Herrmann. Nakladatel F. Topič. Vychází 
v měsíc, sešitech v 8. (48 str.) po 20 kr. ; celoroční předplatné 
2 zl. 50 kr., pfill. 1 zl. 25 kr. i s pošt. zásylkou. 

Ročník XIII. I. a II. půlletí (ve dvou svazcích). (I. 268 a 

II. 260 str.) po 1 zl. 20 kr., v plátně váz. po 1 zl. 80 kr. Tábor. V Táboře. Ročník XXXI. Odpovědný redaktor Ludvík 
F r a n k. Nákladem, vydáním a tiskem Petra Franka. Vychází 
každou středu v 10 hodin dopoledne ve fol. (8 str.) Předplácí 
se v Táboře ročně 4 zl., půli. 2 zl., Čtvrti. 1 zl.; poštou roČně 
4 zl. 40 kr., půli. 2 zl. 20 kr., čtvrti. 1 zl. 10 kr. 

Telegraf. Autentický časopis slosovací všech rakouských a cizo- 
zemských losů, sloRovacích obligací, príorit, zástavních listů 
atd., zároveň spolehlivý rádce v záležitostech bursovních, fi- 
nančních a assekuračních. V Praze. Ročník X. Vydavatel a re- 
daktor Fr. Maršner. Vychází bezprostředně po každém dů- 
ležitém slosováni ve fol. Bezplatná příloha „Maršnerova Českého 
Lloydu". 

Textilnik. Odborný list tkalců, předláků, pletařů, pentlářů, bar\rířů 
a oipravovačů v Rakousku, na vlně, bavlně, hedbáví, jutě, lnu 
a konopí pracujících. V Brně. Ročník IV. Zodpovědný redaktor : Týdenník, Opavský. — Vácslav. 207 

Jan Čermák. Za vydávání zodpovědný Adolf Burian. Vychází 
vždy 2. a 4. pondělek v měsíci ve fol. (8 str.) a předplácí se 
(na Josefově č. 21.) ročně 96 kr., půUetně 48 kr., čtvrtletně 
24 kr. Jednotlivá Čísla po 4 kr. Do roČ. III. zněl název: Od- 
borný list dělnictva textilního v Rakousku. 

Tf/dennilc, Opavský. V Opavě. Ročník XXV, Vydavatel a redaktor 
Rndolf H i 1 1. Vychází v úterý a v pátek na večer ve fol. (6 — 
8 str.) a předplácí se ročně 7 zl., půli. 3 zl. 60 kr., Čtvrti. 1 zl. 
80 kr., za donáSku čtvrtletně 15 kr.; poStou 8 zl., 4 zl., 2 zl. 
10 kr. Jednotí, čísla 8 kr. 

Tyl, J, K. časopis věnovaný zájmům českého venkovského he- 
rectva. Na Smíchově. Ročník I. Odpovědný redaktor a vyda- 
vatel: J. Bucek. Nákl. J. Bucka, B. Hally, J. Hurta, B. Ko- 
váře, L. KaSky, Fr. Šípka. Tiskem V. Neuberta. Vychází (po- 
čínaje zářím) každého prvního dne dotyčného měsíce ve vel. 
fol. (o 4 str.) a předplácí se (Hlavní tříd;i č. 321.) celoročně 
poSton 1 zl. 30 kr. Jednotlivá čísla 10 kr. 

Typografia, Časopis pro technické a společenské zájmy knihtiskařů 
a příbuzných odvětví. V Praze. Ročník VII. Za spolupraeov- 
nictví Četného kruhu odborníků rediguje Jan Jelínek. Nakla* 
datel, vydavatel jménem Klubu „Stará garda** Typografické 
Besedy a odpovědný redaktor Jan Jelínek (do Čísla 6. byl 
nakl. a vyd. Hynek VSetečka). Od č. 7.: Část odbornou po- 
řádá St. Malý. Vycházela každý třetí pátek v měsíci ve 4. 
(o 8 str.) a předplácí se (adr. Ladislav Klíma, knihtiskárna Fr. 
Šimáčka) čtvrtletně 46 kr., poStou 60 kr. (R. 1896. vychází 
dvakráte za měsíc.) V domdciho krbu. Zábavná příloha „Nových Mod**. 

Učitel, List věnovaný zájmům ékoly obecné a měšťanské. V Brně. 
Ročník V. Redaktor Frant. Dlouhý. Vydavatel Emilian 
Schulz, od č. 7. František Dlouhý. Tiskem Mor. akc. knihti- 
skárny. Vychází 1., 10. a 20. dne každého měsíce (počínaje 
březnem) nejméně o 16 str. ve v. 8. a předplácí se (na Mě- 
šťanské ulici 64.) ročně 3 zl., půUetně 1 zl. 60 kr., čtvrtletně 76 kr. 

Učitel, Národní. Čtrnáctidenník pro učitelstvo a přátele škol. 
V Písku. Ročník IV. Majitelé a hlavní spolupracovníci: Jan 
Šrámek, učitel měšťanské školy v Březnici a Jaroslav Vágner, 
řídící učitel v Kadově. Vydává a za redakci odpovídá Jan 
Hruška. Tiskem a nákladem Jana Hrušky v Písku. Vycházel 
1. a 16. každého měsíce o 1 archu lex. 8. Předplácelo se 1 po- 
štou na celý rok 2 zl. 40 kr., na půl roku 1 zl. 20 kr. Zanikl 
č. 23.-24. t. roč. Vácslav, List pro křesťanské jinochy a muže. V Budějovicích. 
Ročník XV. Vydavatel a odpovědný redaktor Ant. Skočdo- 
p o 1 e. Vychází měsíčně v sešitech 8. (32 str.) Předplácí se ročné 
1 zl. 20(5 Včela brněnská. — Vesna. 

Včela brněnská. Časopis véelař& moravských. V Brně. Ročnik 
XXVUI. Redaktor G. 8 c h o s s 1 e r O. S. B, v Rajhradě. Vy- 
chází měsíčně ve v. 8. (8 str.) nákladem Spolka včelařského 
a dodává se jen členům zdarma. (Členský pHspěvek 2 zl. ročně.) 

Vídár a ovocinár. TurČanský Sv. Martin. Ročník IL Redaktor: 
Andrej Černianskv. Vychází (počínaje březnem) každý měsíc 
ve v. 8. (16 str.) a předplácí se (p. adr. L. Soltész, kupec v Turč. 
Sv. Martině) na celý rok 1 zl., na p&l roku 60 kr. 

Včelař, Český, Časopis věnovaný zájm&m a pokroku českého vče- 
lařství Orgán ^Zemského ústředního spolka včelařského pro 
království České"". V Praze. Ročník XXVIII. Odpovědný redak- 
tor P. Kebrle, farář. Vychází 15. každého m^ěsíce v lex. 8. 
(16 str.) a vydává je svým nákladem „Zemský Ústřední spolek 
včelařský**. Členové dostávají časopis zdarma. Předplatné obnáší 

2 zl. ročně. (Administrace HaStalská ul. č. pi 785.-I. Redakce : 
v Přistoupimi p. Český Brod.) 

Včk, Novjt svobody. Časopis neodvislých socialistů. V Praze. 
Ročník VI. Vydavatel a zodpovědný redaktor: Vilém Korber. 
Vycházel dvakrát za měsíc v 4. (8 str. i s rom. přil.) a před- 
plácelo se ročně 1 zl., půUetně 50 kr., čtvrtletně 25 kr.; s pří- 
lohou „ Kartáč *" 1 zl. 50 kr., 75 kr. a 40 kr. Jednotlivé číslo 

4 kr. Zanikl číslem? 

Velehrad. List slovanské strany na Moravě. V Kroměříži. Ročník 
VI. Vydavatel JUC. Alois Kusák. Odpovědný redaktor Jan 
Hejret, od č. 66.: Vydavatel a odpovědný redaktor JUC. 
Alois Kusák. Vycházel ve středu a sobotu večer, od č. 55. 
vychází každou neděli ve vel. fol. (4 — 6 str.) Předplatné ročně 

5 zL, půli. 2 zl. 50 kr., čtvrti. 1 zl. 25 kr. (Do č. 54.: 7 zl., 

3 zl. 50 kr. a 1 zl. 70 kr.) 

Veleslavín. Časopis věnovaný zájmům pomocnictva knihtiskařského. 
V Praze. Ročník XXII. Vydavatel, nakladatel a odpovědný re- 
daktor Jan Jelínek. Vychází 2. a 4. pátek, od č. 14. 2. a 4. 
čtvrtek každého měsíce ve fol. (o 4 — 6 str.) Předplácí se celo- 
ročně 2 zl. 40 kr., půUetně 1 zl. 20 kr. (Redakce na Slupi č. 
1553., administrace u V. Titla v knihtiskárně Dra Ed. Grégra.) 

Venkov, Český. Politické noviny demokratické. Orgán Politického 
spolku v severovýchodních Čechách a politického spolku pro 
Hradec Králové a okolí. Ve Dvoře Králové n. L. Ročník IV. 
Vydává a rediguje Jan J. Langner. Nákladem téhož. Tiskem 
Karla Trohoře. Vychází každou sobotu (do Č. 77. vycházel dva- 
kráte za týden) s datem na neděli ve v. fol. (4—6 str.) Před- 
plácí se ročně 6 zl.^ půlletně 3 zl., čtvrtletně 1 zl. 50 kr. Jed- 
notlivá čísla po 12 kr. 

Vesmír, Obrázkový časopis pro Síření věd přírodních. V Praze. 
Ročník XXIV. Redaktor Prof. Fr. Nekut. Vydavatel prof. Med. 
Dr. Ant. Fric. Nákladem vlastním. Vychází (počínaje 15. říjnem) 
dvakrát měsíčně o 1^2 archu ve 4. a předplácí se i postou 
ročně 6 zl., půlletně 3 zl., čtvrtletně 1 zl. 50 kr. (Exp. v knih- 
tisk, dra Edv. Grégra.) *- 

— Ročník XXIII. Úplný. (284 str.) 6 zl. 

Vesna. Časopis zábavněpoučný. Ve Vel. Meziříčí. Ročník XIV. Vesna Kutnohor. — Věstník ho!9pé spolku Humpol. 209 

Tydavfttei Fr. Dlouhý v Brttě. Majitel, bakÍAďatela isa redakci 
zodpovědný Frant. J. Frgal. Tiskémfirmy ŠáSěk íi í*rgal, Vy- 

' chAzi 1. a 16/ každého měsíce' (p^t^inajel.profliiiďem) v lex. 
8. (16 str.) a předpUcí se ročně 3 al. 70 kr., pMletné' 1 «1. 
90 kr., čtvrtletně 1 zl.; s „Literárními Listy" rdčně' 6 zl. 60 kr., 
pfiUetně 3 zL 60 kr., čtvrtletně 1 zU 90 kr. 

Vesna Kutnohorská, Časopis věnovaný vSeob. zájmům- naSeho 
kraje. Na Horách Kutných. Ročnik X. Odpovědný redaktor a 
vydavatel Gustav Toužil. Vychází ^(počínaje 12. • květnem 
2. a 4. sobotu každého měsíce ve vel. fol. (o 4 str.) a před- 
pUcí se celoročně 3 zl., půUetně 1 zl. 50 kr;, čtvrtletně 76 kr. 
Jednotlivé číslo 12 kr. (Od 11. červtaa 1892, kdy vy«lo roč. 
Vin. č. 7., Časopis tento nevycházel.) 

Véstnik. ČHSopis spolků čeakoslovanských ve Vídni. Ve Vídni. 
Ročník XII. Vydavatel a odpovědný redaktor Václav Cinert. 
Vychází každou sobotu ve fol. (6 str.) Předplatné (administrace 
VII. Meehitaristen-Gasse 5.) ročně 4 zl., půlíetně 2 zl., čtvrt- 
letně 1 zl. Jednotí, čísla po 7 kr. 

Véstnik. Orgán vzájemně pojii^f ovací ho spolku proti ohni polit, 
okresu Rychnovsko-Novo-Městského n. M. se sídlem ve Spěch. 
Ve Spěch. Ročník XVIII. Odpovědný redaktor Vácslav Voj- 
nar. Nákladem spolku. Vychází měsíčně (počínaje květnem) 
v m. fol. (4 str.) a zasýlá se členům výboru spolku zdarma. 

Véstnik Budce Hořovické. V Hořovicích. Ročník VI. Redigoval 
Josef Š pí rek. Vydavatel a nakladatel Budeč Hořovická. Vy- 
cházel každého měsíce v lex. 8. Členům Budce Hořovické za 
50 kr., ^nečlenům 1 zl. ročně. Zastaven č. 5. (v květnu.) 

Véstnik České Akademie cisaře FrantiSka Josefa pro védy, slovesnost 
auméni. V Praze. Ročník III. Rediguje Josef Š o 1 í n. Nákladem 
České Akademie. Tiskem J. Otty. V kom. Buršíka a Kohouta. 
Ročníku tohoto vySlo 9 čísel v lex. 8. Předplatné ročně 5 zl. 

Véstnik éeskoslovanské obchodni omladiny. Orgán Geskoslovanské 
obchodnické besedy v Praze. V Praze. Ročník X. Nakladatel, 
vydavatel a redaktor Josef K vasnička-Kozde ra. Vychází 
1. každého měsíce ve 4. (o 8 — 14 str.) a předplácí se (ve Smeč- 
kách č. 594.-II.) ročně 2 zl. Jednotlivá čísla 20 kr. Přispíva- 
jícím Členům Besedy za 1 zl. ročně, Činným a zakládajícím její 
Členům zdarma. 

Véstnik, Financni. Příloha „Českého Merkuru". 

Véstnikf Fotografický. V Praze. Ročník V. Vydavatel a nakladatel: 
B. Goldwein. Za spolupracovnictví c. k. dvoř. a kom. fot. J. 
Eckerta, prof. J. Husníka, prof.-K. Lukáše, prof. J. Sládka, Dr. 
J. Theuerera a jiných odt>omíků rediguje Josef Kafka. Vy- 
chází vždy 15. každého taěsíce ve v. 8. (16 str.) a předplácí se 
(Ferdinandova tř. č. 23.) ročně 2 zl. 

Véstnik hospodářského spolku Humpoleckého^ Polenského, Pelhři- 

' movského a Přibyslavského, V Humpolci. Ročník VIII. Odpo- 
vědný redaktor V. Sobotka. Vydavatel a nakladatel „Hosp. 
spolek Humpolecký". Vychází ve lhůtách dvouměsíčních v 4. 
(18 — 26 str.) Členové hospod. S]!)olků dostávají „Věstofík** zdarma. 
PHspSvek spolkový obnálí 1 zl. r^ně. . ^^ 

14 21(^ Vistník hosp. sp. okr. jaromiř. — Věstník nár. výstavy čes.-sl. 

VěétnOe hospodářského spolku okresu jaroměřského^ V Jaroměři, 
^o^uik 1. Odpovědný redaktor Karel Lánský. Nakladatel a 
vydavatel: Hospodářský spolek v Jaroměři. Vychází (počínaje 
^Gr. květnem) každého 15. dne měsíce ve v. 8. (o 8 — 10 str.) 
Členové hospod, spolku dostávají jej ssdMrma, pro nečleny 
předplatné na celý rok 1 zl. 50 kr. (Od poé. r. 1895. vychází 
roč. IIO 

VéBtnik^ Hotpodářsko-ehmelařskýf hospodářského spolku pro okres 
lounskjj, y Lounech. Ročník lil. Řízený Hospodářsko-chmelař. 
skou Školou v Lounech. Nákladem hospodářského spolku. Zod 
povědný redaktor Antonín Mohl. Vycházel ve volných měsíc* 
nich lhůtách ve v. 8. a zasýlal se vSem Členům spolku zdarma' 
Zanikl číslem 8. ze dne 1tí. srpna. (Na místě téhož vycházejí. 
„Chmelařské Listy''.) 

Věstník hospodářský, V Boskovicích. Ročník Xll. Majitel a nakla- 
datel: ,, Boskovický spolek okresní pro polní a lesní hospodář- 
ství". Odpovědný redaktor Ant. Stach. Vychází 10. každého 
měsíce v lez. 8. (8 str.) Pro nečleny celoročně 1 zl. 50 kr., pro 
členy zdarma. 

Věstnik hospodářských spolků okoli Kolínského, V Kolíně. . Ročník 
X. Odpovědný redaktor V. A. Ka$ík« Majitel a vydavatel: 
Hospodářsko-prflmyslová jednota v Kolíně. Vychází (počínaje 
dubnem), v neurčitých lhůtách v lex« 8. (4 str.) Členové 
HoBpodářsko-průmyslové jednoty Kolínské dostávají časopis 
zdarma. 

Věstník hospodářských spolků v okresu Soboteckém, V Sobotce. 
Ročník lU. Redaktor: František Donát, č. 3. a 4. FrantiSek 
Havlík, od Č. 5. Václav J. LuStický. Spolupracovníci:. 
Václav Luštický (do č. 4.), Josef BureS (od č. 5.), Jan Mach a 
Jindřich Maštálka. Majitel: Hospodářský spolek v Sobotce. Vy- 
chází ve lhůtách dvouměsíčních v lex. 8. (16 str.) Členové do- 
stávají jej zdarma. Kdo chce „Věstník" odebírati stane se čle-f 
nem spolku a platí roČně . 1 zl. 

\ěstnik^ LiterártU. Měsíční oznamovatel pro české knihkupce, na- 
kladatele, papírniky, knihaře, pak závody umělecké a hudební. 
V Třebíči. Ročník III. Redaktor, majitel a vjdavatel Jindřich 
Lorenz. Vychází na začátku každého měsíce v m. fol. Zasýlá 
se vSem firmám v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zdarma a 
vyplacené. 

Věstnik literární. Rozhledy po literatuře a umění. Vydává Proki- 
šovo knihkupectví^ sklad uměl. výrobků, hudebnin a hudeb, 
nástrojů, litografie, knih- a kamenotiskárna Julius Kittl. Zvlá&tní 
příloha politického časopisu „Práce". 

Věstnik Matice Opavské věnovaný kulturním á vědeckým potřebám 
slezským. Ročník 1894. Číslo 4. (48 str. a Prameny dějin Opavských 
a Těšínských. Číslo II. 100 str.) Vydává se pro členy Matice. 
Opavské. Nákladem téže. N6Členům prodává se po 60 kr. Vy- 
chází jedno číslo za rok. 

Věstnik národopisné výstavy ěeskoslovanské v Frazt, V . Praze. 

. Ro^ik IL Redaktor a vydavatel: (od č. .21r I. roé.) Jaroslav 
kvapil. Majitel: Výbor národopisné výstavy českoslavanské Věstník obecní král. hh m. Prahy. — Vést. tésnbp. 211 

V PrAze. Tiskne Závcd tiskařský a vjdavatelský. Vjcházi (po- 
čínaje 16. červnem) 1. a 16. dne každého měsice ve 4. (o 8— 
12 str.) a předplácí se na rok 2 zl. (Redakce a administrace 
na Přikope čís. 12.) 
Vfístnik obecni král. hlavního města Prahy, V Praze. Ročnik 1. 
Za redakci odpovídá Fr, Boháček. Administraci a expedici 
obstarává ^Závod tiskařský a vydavatelský v Praze**. Tiskem 
knihtiskárny ^Politik". Vychází ve volných lhůtách nejméně 
jednou za měsíc ve 4. (o 8 — 12 str.) a předplácí se pololetně 
1 zl.; jednotlivé číslo za 10 kr. 
Věsinik Obchodnické Jednoty pro Bforavu a Slezsko. V Brně. 1894. 
číslo 6. (v březnu.) Nakladatel a vydavatel Obchodnická jed- 
nota v Brně. Členům Jednoty zdarma. VySIo jen uvedené Číslo 
ve v. 8. a tím zanikl. 
Věstnik obchodniho grémia v Poděbradech. Časopis věnovaný 
zájmům obchodu, živnosti a zemědělství. Poděbrady. Majitel h 
vydavatel obchodní grémium v Poděbradech. Za redakci odpo- 
vídal Jan Tře Stí k, od čísla ze dne 15. října odpovídá Fr. 
Richter. Tiskem V. Hoblíku v Poděbradech. Vychází (počí- 
naje dubnem), každého 5. v měsíci ve fol. (o 4 str.) h zasýlá 
se zdarma. 
Věstnik podpůrného spolku technichjch a administrativnich úředníků 
cukrovamických v mocnářství Rakousko- Uherském se sídlem 
v Praze. (Hlavice a text i německý.) V Praze. Ročník V. Zod-* 
povědný redaktor Josef Krondl. Majitel a vydavatel ^Pod- 
půrný spolek technických a administrativnich úředníků cukro- 
vamických v mocnářství Rakousko-Uherském v Praze" (Jin- 
dřišská ul. č. 2. n.) Vycházel 1. každého měsíce ve 4. Pro 
členy spolku zdarma. Koncem roku 1894. zanikl. 
Věstnik ikolský. Vydává Budeč Poděbradská. Ročník II. Nakla- 
datel a vydavatel Budeč Poděbradská v Nymburce. Redaktor 
L. Ha user, od č. 8. Cyrill Samohrd, říd. učitel ve Strakách 
u Nymburka. Tiskem Vondrnfiky a Eolandy v Praze- Karlině. 
Vychází (počínaje zářím) každý měsic mimo červenec a srpen 
v lex. 8. (o 8 str.) Pro členy Budce Poděbradské zdarma, pro 
nečleny 1 zl. 10 kr. ročně i poštou. (Ročnik I. měl pouze 8 
čísel.) 
Věstnik školský pro okresy Strakonický a Sušický. Ve Strakonicích. 
Ročník III. Vydává a řídí Frant. Nováček v Strakonicích. 
Hlavni spolupracovník za Sudičko Tom. Přinda v SuSici. Ti- 
skem Jos. Dvořáka v Strakonicích. Do roka vyjde 10 čísel ve 
lhůtách^ volných ve 4. (4 str.) a předplácí se ročně 70 kr. 
Věstnik, Skolskjy učitelské jednoty „Komenský** v Kolině, V Kolíne. 
Ročník III, Nakladatel: Učitelská jednota „Komenský". Vyda- 
vatel a redaktor Josef Lín tne r. Vychází 1. každého měsíce 
v lex. 8. (4—8 Btr.) Členové učit. jednoty „Komenský" dostá- 
vají „Věstník" po uhrazení poštovného zdarma. 
Věstnik těsnopisný. List věnovaný zájmům těsnopisu a orgán če- 
ského těsnopisného spolku v Brně. V Brně. Ročník Xl. Re- 
daktor: Tomáš Šílený (DraSóva ul. č. 6.). Administrace a ex- 
pedice: Fr. Ninger, Brno, Jiskrová ulice, Číslo 84. Tiskem M. 

14* 2;l-2 Véstntk, Cfodní. "•-; Vest. tem. ústř. hasič. {éd. * 

. Peray v BrD$« Vjcházi aá kladem, spolku '-.v prvních čtrnácti 
dnech. -každého měsíce^ vjjímAJe T-srpen ;i záři a přefdpláci se 

. ročně 70 ki:., pro Sieny spolku 60 kr. 

Věstník, Úřední, c, k, okresního hejtmanství .a: c. k, okresní Školní 
rady v Pardubicích, .V Pardubicích. 1894. Nákladem c. k. okres-^ 

. niho >hejtinan8tvi v Pardubicích. Vychází dle potřeby vždy v pon- 
dělí ve -4. a předplácí se u c. k. okresního hejtmanství roSně 
2 zl. . \ ■ ■■ ■ \. 

Vfyt7iík, Úřední, okresního zastupitelstva Mnich. 'UradiMského, 
okresní pojiHovny a hospodářsko -prúmysL jednotu pro krajinu 

.. Mnich.' HradiSfákou. Ročník I. Vydavatel; Okresní výbor v Mni* 
chove HradiSti. Nákladem vlastním. Redaktor: Benedikt Řez- 
ní č e k. Tiskem J. Fritsche. Vychází (počínaje dubnem) v první 
polovici každého měsíce ve v. 8. (o 10 — 12 str.) a předplácelo se 
na r. 1894. i pofitou 60 kr. (Poč.- roku 1896. -vychází roč. II.) 

Věstník, Úředníf okresního zastupitelstva Táhorsk&io, V Táboře. 
Ročník 11. Vydavatel a nakladatel : Okresní zastupitelstvo v Tá- 
boře. Odpovědný redaktor: JUDr. Josef Kos. Tychází (počí- 

.naje 4. prosincem 1898.) ve v. 8. 

Věstníky Úřední, rady zemědělské pro království České, Ročník 1894. 
Nákladem rady zem. pro král. České. Odpovědný redaktor Ferd. 
Hill6r. Vycházir ve volných sešitech v objemu jednoho tisko- 

4 vého archu v. 8. Neprodává se. 

Véstnik Ústřední MaHce Školské. V Praze. Ročník X. Odpovědný 

- redjfiktor J. L. Turnovský. Nákladem Ústřední Matice fikolské. 
Vychází dne 16. každého měsíce ve v. 8. (16 str.) Předplácí se 
na. ročmk 1 zl., poštou 1 zl. 20 kr. 

Věstník Ústředního spolku Českých prof^ssorú v Praze. V Praze. 
Ročník II. Pořádají: Fr. Bílý a H. So 1 dát. (Česká reálka 
v Praze.) Všeliké věci administrační vyřizuje pokladník spol- 
kový pro.fessor Fr. Bílý. Nákladem Ústředního spolku českých 
professorů. Knihtiskárna B. Stýbla. Vychází (pocínuje říjnem) 
ve lhůtách volných ve v. 8. (o 24 str.) Ůdfim spolku zdarma. 

Věstník vládní pro ikoly obecné v markrabství Moravském. Redi- 
gováno řízením c. k. zemské Školní rady v Brně. Nákladem 
téže. Vychází 2kráte měsíčně v lex. 8. a předplácí se roČně 1 zl. 
10 kr. 

Věstník vládní u věcech škol obecných v království Českém. 
^ Ročník XXIV. Redigováno řízením c. k. zemské školní rady. 

. Vydává c. k. školní knih os klad v Praze. Vychází ku konci kaž- 

.. dého měsíce v lex. 8. v rozsahu neurčitém a předplácí se roČně 
1 zl. 

Věstník záloženský, jejž vydává Jednota - záložen v Cechách, na 

.. Morayě a ve Slezsku. V Praze. Ročník Vin. Odpovědný re- 

' daktor Jos.. Schreyer. Vychází vždy 16. každého měsíce v 4. 
a předplácí se (Členové Jednoty záložen obdrží jej zdarma) ročně 
(adm. Nový Bazar č. 27.) 2zK 

Věstník zdravotnický. Příloha „ Časopisu Jé karu Českých ** věnovaná 

. Yeřejnému zdravotnictví. Pořádá Prof. Dr, Grwstav Kabrhe-l. 

Věstník zemské ústř.. hasičské jednoty království Českého. V Chru- 

. : dimi. Ročník IX. Vydavatel, a redaktor JUDr. J, F i g a r. . Vy- : . Vinař, Oeský. — VýSehrad, ^ gK-i 

fháíi.vždy 10. a 24. v iněsíři v m. foli (8 str.) a pÝedpláci se 
rořiiě 2, zl: , : . . . ' .: . I . • 

Vivav^ Ckalai. Oi^Aii vinařského spolku pro království České. 
V Dolních Beřkovieíelu Hoéník XVI.*) Nakladatel, vydavatel a 
redaktor Jos. Simáček. Hlavni spolupracovník Mnt. Deyl. Vy- 
chází ve lhůtách volných v 4. Předplácí se roČně 1 zl. 
Vlaftf. Časopis pro poučení a zábavu. V Praze. Roéník XI. Re- 
daktor Tomái Škrdle. Nákladem družstva „Víasť". Vychází 
(počínaje řijnem) vždy dne 16. v měsíci v ^seSitech (v obálce) 
,y lex. 8. o 4 i více ar&ích a předplácí se (redakce 'i aduořini- 
strace č. 284.-I.) ročně 4 zl., půli. 2 zl, čtvrti, t zl. • 

Vlast Věstnijc Československých spolků ^zahraničních. V Berlině. 
Ročník. XVIII. Redaktor: V. Hrubý. Vydavatel a nakladatel 
J. MáSa, č. 8. a 4. P. Holub, od č. 6.— 7. F. Filípek, od č. 8. 
F. V. HrůSa.; Tiskem . A. Mareše v Roudnici n. L. Vychází i. 
dne každého. měsíce ve fol. (4 str.) a předplácí se (Berlín S. 
W., Neuenburgerstri 34.) ročně v Německu 2 marky 60 fen., 
v Rakousku 1 .zl. 50 kr., ve. Francii 3 franky, v Anglii 3 Ši- 
linky, v Rusku 1 r. 25 kp. a v- Americe 60 centů. 

Volnost V Clevelandu,. Ohio (Sev. Amerika). Ročník XIV. Vy- 
dává Tiskařská Společnost „Volnosti". Frank Březina, předseda* 
Ed. Vopalecký, tajeriňuík Společnosti. Redaktoři K. F. Tůma 
a H. L. iRudiS. Vychází denně odpůldne, vyjma nedělfe, ve 
v^l. fol., a .předplácí se (56 Hnmboldt Str.) v Americe ročně 
6 doU. — Týdenní vydání předplácí se celoročně 2 doll.- 

Východy Český, (Od čísla 26. Dříve „Chrudimské Noviny''.) 
Orgán strany -konservativní východních Čech. V Chrudimi: Roč- 
ník I. Majitel, nakladatel, vydavatel a redaktor Josef. TomŠ. 
.Vychází v sobotu vždy o 8. hod. ranní (od č. 39^, až 51. vy^ 
cházel ve středu a v sobotu) ve vel. fol. (p 8— 12 «tř.«) a před- 
plácí 96 s poStou neb doaáSkou do domu cěloroč. & zl., půli. 

3 zl., čtvrtletně 1 zl. 50 kr.. Jednotí, čísla 12 kr. 
Vjjchovatél, V Praze. Ročník IX. Odpovědný, redaktor Frant. Po- 
hunek. Majitel, vydavatel a nakladatel družstvo „Vlast*'. Vy- 
chází 6., 15. a 25w každého měsíce v lex. 8. (o 16 str.) a před- 
plácí se celoročně 3 zl., půlletaě 1 zl. 60 kr. (Red. č. p.^ 568.-II.) 

Vysloužilec. Časopis věnovaný zájmům spolků voj. 'vysloužilců 
pro Čechy, Moravu a Slezsko, orgán Ústředního sboru voj. vy- 
sloužilců v král. Českém, sdružení pražských a okolních spolků, 
(a o.d. č. 3.:) sdruženi českého západu a krajského sboru býv. 
kraje Berounského. V Praze Žižkově. Ročník VHI. Majitel, vy- 

. davatel a odpovědný redaktor Jiří Glucksmaňn. Vychází 
(počínaje listopadem) vždy 6.. a 20. každého měsíťe.v m. fol. 
(8—12 str.) a, předpl. se (Žižkov, Palackého třída č. 468.) roČné 

4 zl., půli. .2 zl., čtvrti. 1 zl. 

Vyšehrad. Politický týdenník prostonárodní. Sé zábavnou přílohou 
„Svatvečer". V Praze. Ročník VII. Majitel, vydavatel a re- ♦) Dle sdělení redakce označen omylem r. 1892. ródníkem XIII. místo 
XIV. a r. 1893. roč. XIV. místo XV. Obou vyšlo jen po 'jednom čísle. * 214 ^ lesu fi^ iuhň. — Zájmy dMnictva. 

daktor Jan Klecanda. Vychází v 4. (8 — 12 «tr.) („Svatveéer" 
v lex. 8. [8 str.] a románová přiloha v. 8. [16 str.]) a předplácí 
se (redakce, administrace a expedice Městské sady 9.) s pří- 
lohou poStou ročně (3 si., pftli. 8 zl., j^tvrtl. 1 zl. 50 kr. Z letů a luhů. Illustr. list pro lesní a polní hospodářství, myslivost 
a rybářství. Oznamovatel a- příloha ,,Háje" (,, Lověny** ar „Ry- 
bářských Listů**) roSníku XXIV. Ve Velkém Meziříčí. Ročník 
I. Za nakladatelství, vydavatelství a redakci zodpovědný Fran- 
tiSek J. Fťgal. Tiskem firmy Šašek a Frgal. Vychází (počínaje 
22. prosincem) dne 10. a 26. každého měsíce ve fol. (o 10 str.) 
a předplácí se 1 zl. 80 kr. na rok a 90 kr. na půl roku. (Re- 
dakce administrace ve Žďáře u Polné.) 

Íj řiie védy a práce, V Praze. Ročník II. Volné rozhledy na poli 
průmyslu, obchodu a řemesel. Redaktor: Dr. Vilém Kurz. 
Tiskem a nákladem F. Šimáčka. Vychází dvakrát měsíčně mimo 
červenec a srpen v sešitech v m. 4. (o 16 str.) a předplácí se 
ročně 3 zl., půlletně 1 zl. 50 kr. ; jednotlivé číslo 16 kr. 

Ročník JI. (Úplný.) S 9 přílohami a 288 obrazy v textu. 

(320 str.) 3 zl., váz. 3 zl. 60 kr. 

Zábava nedélni. Příloha ku Katolickým Novinám v Ratiboři. 

Zábavy^ Těsnopisné. V Chrudimi. Ročník I. Vydavatel k redaktor 
J. M a c h. Vycházely dne 1. každého měsíce, od února do června 
(5 čísel) ve v. 8. Cena 40 kr. 

— -- Ročník II. Vycházejí (počínaje říjnem), mimo srpen a září, 
dne 1. každého měsíce ve v. 8. (o 8 str.) a předplácí se na rok 
1 zl., pro studující střed, škol 80 kr. 

Zahrádka, Rajská. Časopis pro mládež. V Praze. Ročník IV. Vy- 
davatel: Václav Špaček. Za redakci odpovídá: Václav Kotrba. 
Tiskem a nákladem knihtiskárny Cyrillo-Methodějské (V. Kotrba). 
Vychází (počínaje říjnem) dne 1. každého měsíce kromě v srpnu 
a září o 24 str. m. 4. a předplácí se (Ostrovní ulice Č. 1508.-II.) 
ročně 80 kr. 

Zahrádka sv. řrantiSka, Měsíčník pro křesfanský lid, zvláště 
však pro členy III. řádu svatého Františka z Assisi. Pořádá: 
Jan Hejtmánek, vikář a F. Schmidt, farář. V Brně. Ročník VlII. 
Nakladatel, vydavatel a zodpovědný redaktor Josef Schmidt. 
Tiskem Josefa Schmidta v Brně. Vychází v sešitech o 24 str. 
lex. 8. a předplácí se (Křidlovická ul. č. 32.) roČně (i s poštou) 
1 zl. 20 kr. 

Zájmy, České, Časopis pro opravy národohospodářské a spole- 
čenské. V Praze-Vinohradech. Ročník X. Redaktor Jaromír 
Hušek, (od 15 června do 1. září [č. 204 až 209.]: Zakladatel 
Jaromír Hušek. Odpovědný redaktor Josef Zo b el.) Vydavatelka 
Ant. Hušková. Vycházely vždy 1. a 15. každého měsíce v m. 
f»l. (8-10 str.) Předplácí se (Vinohrady, Hálkova ulice č. 674.) 
c-eloročně 3 zl., půlletně 1 zl. 50 kr., čtvrtletně 75 kr. Jedno- 
tlivá čísla po 12 kr. (Od poč. r. 1895. vycházejí třikráte měsíčně.) 

Zájmy dělnictva. List věnovaný zájmům katol. dělnictva a řeme- 
slnictva, V Mor. Ostravě. Ročník I. Vydavatel a zodpovědný i Z.ijmy, Naše. ■i— Zdraví. 216 

redn ktor Rudolf LukašČik, od f, 15. Rafnel Mrtvý. Vjchá- 
zfji (po^iiiaje 24. ('řezném) každý drahý pátek (b po^Atku: 
k^žíV.ll driihcu 8ol»otn) v niěpici ve fol. (o 4 8tr.) s občasnon 
]'i*il< líCU ^Horník** (pc?. 12. Hjnein). PředpWrí se celorodné 
1 kK 2ft kr!, půlletně 63 kr., čtvrtletně 32 kr. .Jednotlivá čisla 
6 kr. (Tohoto roč. vyřlo ' 19 Čísel. — Od pod. roku 1896, vj- 
cházi roč. 11.^ 

Zájmy j Naěté Český Časopis politický. V Praze- ve Vinohradech. 
Ročník 1894. Nakladatel, vjdavatel a redaktor Jaromír HuSek. 
Vycházely jednou měsíčně v mal. fol. (8 str.) Celoroční před- 
platné (Vinohrady č. 674.) poSton 1 zl. 40 kr., jednotlivé číslo 
10 kr. Zastaveny v červnu. 

Zájmy, Ohéaruké, List věnovaný zájmům občanstva a živnosten- 
štva. Ročník I. Zodpovědný redaktor, nakladatel a vydavatel 
Bernard Neumann. Tiskem VondruSky a Kolandy v Karlině. 
Vycházejí (počínaje 10. prosincem) dne 10. a 26. každého mě- 
síce ve fol. (o 4 — 6 str.) a předplácí se (Žižkov, Krasová ni. 
č. 747.) s3řádkovým insertem ročně 3 zl., pololetně 1 zl. 60 kr., 
Čtvrtletně 76 kr.; bez insertu 2 zl., 1 zl. a 60 kr. Jednotí, číslo 
za 10 kr. 

Zájmy ^ Pekařfké. Jediný Časopis věnovaný pekařství zemí koruny 
Cpflké. V Praze. Ročník II. Za vydavatelstvo; Josef Jarolímek 
v Žižkové. Zodpovědný redaktor: Vojta Bouček. Nákladem 
vydavatelstva „Pekařských Zájmů". Vydávají se (počínaje 1. 
srpnem) vždy 1. a 16. každého měsíce v m. fol. (10 str.) a 
předplácí se (adm. v Žižkově, Kostnické náměstí č. 593.) 
i s poStou celoročně 4 zl., pňlletně 2 zl., čtvrtletně 1 zl. 

Zákonnik HHhj pro královstvi a země v radě řtíské zastoupené. Ve 
Vídni. Ročník 1894. Vydává se ve skladě c. k. tiskárny dvorské 
a státní ve Vídni (v I. okresu Singerstrasse č. 26.), v jazyku 
německém, vlaSském, českém, polském, rusínském, slovinském, 
chorvátském a rumunském. Vychází v neurčitých lhůtách i roz- 
sahu ve 4. a předplácí se ročně 3 zl. 

Zákonnik zemský království Českého. Ročník 1894. (Text česko- 
německý.) Nákladem c. k. místodržitelství v Praze. Vychází 
v neurčitých lhůtách a rozsahu ve 4. a předplácí se roČně 2 zl. 
60 kr. 

Zákony a nařízeni pro vojvodství Horní a Dolní Slezsko, Ročník 
1894. Vycházejí v Opavě po Částkách ve volných lhůtách (ročně 
as 30 Část.) ve 4. nákladem zemským, tiskem J. Feitzingra 
v Opavě. Předplácí se 3 zl. 

Zákony a nařízení zemská pro Markrabstvi Moravské. V Brně. 
Ročník 1894. Redaktor místodrž. tajemník J. Sv&novský. 
Tiskem a nákladem Rudolfa M. Rohrera. Vydavatel Zemský 
výbor. Vycházejí v neurčitých lhůtách a rozsahu ve 4. a před- 
plácí se ročně 3 zl. - 

Zář, Časopis pro Síření osvěty a hájení pravdy. V Praze. Zanikla. 

Zdraví. List praktického zdravotnictví. V Praze. Ročník I. Redi- 
gují MUDr. Karel Chudoba a odb. učitelka Am. Čadová. 
Vydavatel a nakladatel Edvard Beaufort. Příspěvky literární 
zasílány buďteŽ redaktorce A. Čadové (Praha II. Žitná ni. 65.). ^5[qg Zpravodaj hosp. jspolku. — ^ Zpráxy Stálé výstavy. 

.. .Vjrt^ásU (p^^inaj0. <$er?lieil)) dne i4. > každého měsíce ve y. :8. 

,:(p.82 str,; a p.i'edpiU(li B:e. velorojěibě ii^ zl. .60 kr.> p.ůlit;tně 1 zl. 

: ,80 kr, i 8. poštou.- J .'i j * ', . 

^ravQdaj ho9p0ckářě]tého: jspo^Uu pro půU^ickj Okrů* hořoviekj^ zď 

: ,rovi,nyéeinik h^sp^dávMkiho spolků pro okres rokyicdnský. V Ho- 
řovicíth, Kpčmk XUl. KediguJQ » Aut. Půho.ný. .Vyd«ivatei a 
nakladatel Uospodářdký spolek pro politický okre^-, hoiiovický. 
,VycliHzí 15. :k»^délio. měsíce v lex. .8, (8 str.) C Unii ni Hosp.. 
spolku zdarmTa, Jiným zji 2, zl. ročně. 

Zpravodaj hospodářského spolku pro politický, okres Milevský, V Mi- 
levsku. Rocnik IX. Odpovědný redaktor Frant. Krejčí. Vyda- 
vatel hospodářský spolek pro politický okres Milevský. Tiskem 
Jana a Karla N^dvidka t Táboře. Vychází 15. každého měsicp 
v Jex.. 8. (8 9<r,) Členům hosp.. spolku zdarma, jiným za 2 zl. 
ročně. .,- \ 

Zprávy hospodářské, LA^X Německo-Brodského spolku hospodář- 

"_ ského a jeho besídek {^ od č. b..-^.) a hospodářského spolku 
pro okolí Okrouhlické y Okrouhlici. V j^ěmeckém Brodě; Roč- 
ník VIII. Redaktor Josef Kli ment. Nakladatel a vydavatel 
Okr. hosp. spolek v Něm. Brodě. Vychází počátkem každého 
druhého měsíce (ve dvojitých Číslech) v 4. (o 4 — 8 str.). Pro 
Členy Hospod., spolku Německo Brodského, zdarnia. Roční člen- 
ský příspěvek 1 zl. 

Zprávyj Nové, Časopis věnovaný otázkám národohospodářským, 
sociálně-politickýra, živnostensko-právním a technologickým. 
Oi-gán Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách, Vývozního 
spolku pro Čechy, Moravu a Slezsko. V Praze. Ročník I. Ma- 
jitel, vydavatel 'a zodpovědný redaktor £dv. Be au fořt. Vy- 
cházejí 15. a posledního v -měsíci ve 4. (12 str.) a předplácí se 
celoročně 4 zl., půUetně *2 '-zl., čtvrtletně 1 zl. . 

Zprávy Právnické jednoty Moravské v Bm^^ V Brně. Ročník III. 
Pořádají JUDr. L. Krupka, JUDr. V. Prosek, JUDr. J. 
Švec. Nákladem Právnické jednoty. Vycházejí (počínaje červ- 
nem) čtyřikráte do roka v.seSitech v, 8. (o 32 str.) a rozesílají 
se pouze členům jednoty ^^darma. Roční příspěvek členský 4 zl. 
(Ročník L .vycházel od března r; 1892. do února r. 1893., roč. II, 
od června r. 1893. do března r. 1894. v témž form. a z^ st^ej- 

. nýtíh podmiilek jako toč. III.). 

Zprávy spolku absolventů, českoslovanské akademie obchodní v Praze. 
V Praze..Ro.čník IV. Majitel, vydavatel a odpovědný redaktor: 
Hynek Kure. Vycházejí (počínaje listopadem) 15. každého Qiě- 
sice v le'K:.8. (oř. 12 stř.) Předplatné obnáší pro nečleny spolk<^ 
ročně 2 zl. 40 kr^ půUetně 1 zl. 20 kr., členům zdarma. 

Zprávy spolku architektů a inženýrů v království Českém, V Praze. 

~ Ročník: XXVIIL Redaktorové: Architekt Jan K o u 1 a a inž. 
Alb. Vojt. Velflík, od č. 3. a 4.: Architekt Jan Koula a^in- 
ženýť Kristiáa Petrlík. Nákladem spolku. V komisi Fr. Řiv- 
náče. Vycházejí čtyřikrát do roka ve fol. (25 — 42 str.) Před- 
plácí se ročtiě 8 zl. Jednotlivé seSity se neprodávají (Sešit 2. 

! obsahuje Miillerovu Geodesii, díl il. Viz tam.) 

Zprávy Stálé výstavy a tržnice řemeslných výrobků v Praze, V Praze. ■ . Zprivyr vývouu.- — Jřnmbérji' .. ýl7 

Ročník II. Vydává „Stálá výstava řemesl. výrobků v Praze"* 
Zodpovědný redaktor Józa Papež. Vycházejí koncem každéha 
měsíce ve v. 8. (20 — 82 str. a inserty.) Zasýlaji se za náhrado 
1 zl. ročně. Jednotí, řísla 5 ki*. . 

Zprávy vývozní. Věstník vývozního spolku pro Čechy, Moravu a 
Slezsko v Praze. V Praze. Ročník II. Zanikly koncem r. J893. 

Zvěrolékaři Český, Pro pěstitelem a milovníky zvířat poučné i zá» 
bavné zprávy ze zvěrolékíirsťví, zdravotnictví, podkovářství, 
.chová zvířectva a sportu veSkeréhb.- V HaHcích. Ročník IV.. 
Vydavatel, nakladatel a redaktorJosef Feifar, okr. zvěrolékař. 
Vychází 1. dne každého měsíce Ťe 4. (8 str.) a ^předplácí se 
ročně 1 zl* . » i Žihadlo, Obrana. lidu Českoslovanského. V Kroměříži.. Ročník II. 
Vydavatel a odpovědný redaktor Hugo Dvořák. Vycházela 
každou prvou a třetí středu v měaíci v m. fol. (o 4 str.) -a 
předplácelo se na „Žíhadlo'^ a ,,Nové Žihadlo'^ celoročně 4 zl., 
půlročně 2 zl., čtvrtročně 1 zl. (Změněno počátkem r. 1895. 
s „Nov. Žíhadlem". v časopis „NaSe Obrana**.) 

ŽihadlOy Nové. Obrana lidu českoslovanského. V Kroměříži. Roč- 
ník I. Vydavatel a odpovědný redaktor Hugo í) v o řák. Vy- 
cházelo každou, druhou .a čtvrtou středu v měsíci v m^ fol. 
(o 4 str.) a předplácelo se na „Žíhadlo" a „Nové Žihadlo'* 
celoročně 4 zl., . půlročně 2 zL, ítvrtro^ně 1 zl. (Změněno po- 
.čátkem r. 1896. s „Žíhadlem" v čaaópis ,|NaSe Obrana^. 

Živa. Časopis přirodnický. V Praze. Ročník V. Redaktoři: Dr. 
Boh. Raýman a Dr. Fr. Mareš. Maj etnik, vydavatel a na- 
kladatel J. Otto. . Vychází (počínaje prosincem) 15. každého mě- 
síce (vyjma červenec a srpen) v seS. Jex. 8. (o 32 str.) a před- 
plácí se celoročně 5 zl., půlletně 2 zl. 50 kr. . 

Živnostnik, Neodvislý časopis věnovjrtiý veSkerým zájmům 'živ- 
nostnictva v Čechách, na Moravě, i ve Slezsku. V Praze. Roč- 
ník XI. Vydavatel a redaktor Tomái Rebee, Kr. Vinohrady 
(Šafaříkova ulice č. 4.) Vychází dvakráte za měsíc, z pravidla 
ó. a 20. knždého měsíce ye 4. (8 — 10 str.) a má pro jednotlivá 
řemesla občas zvláStní odborné. iiříiohy. Přexlplácíse ročně 3 zl., 
půlletně 1 zl. 50 kr. Jednotlivá čislii po 15 kr. (Od května 
^ do 22.. prosince, kdy. vyšlo pohromadě Č. 9.<'— 12., nevycházel.) 

Zumhera, (Humoristicko-satirický časopis obrázkový,) V ''Plzni. 
Ročník 111. Vydavatel a zodpovědný redaktor Fr. Vaněk. Ti- 
skem Č. Omy ve Strakonicích. Vychází každý 1. a 3., pátek 
v měsíci ve 4. (8 str.) a předplácí se- celoročně 1 zl. 20 kr., 
půlletně 60 kr.,. čtvrtletně. 30 kr., jednotí.' Čípla po 4 kr. I t>l8 Album, České, taneční — ď Arma Uieiz . 

lU. 
Hudebniny. 

Albuniy Ceskéf íaneSni. Pro piano na 2 ruce. (Titul čeflko-německý.) 
Číslo 63., 65.-72. V Praze, Fr. A Urbánek; fol. 

Číslo 68. Kaska R., Pochod z „Ďáblových pilulek". (3 str.) 
30 kr. — 65. K u b 1 i é Alois, Mazurka. (3 str.) 30 kr. — 66. K a s k a 
B., op. 55. Život v Praze, Valdiky. (7 str.) 1 si. — 67. Kaska R., 
V růžovém rozmaiti. Polka. (3 str.) 30 kr. — 68, Kaska R., 
Mnogaja Ijeta, Mazurka. (3 str.) 30 kr. — 69. Kaska R., op. 
62. Pele-méle, Čtverylka. (7 str.) 1 zl. — 70. Marek Jos., 
op. 54. Polka. (3 str.) 30 kr. — 71. Brtnik Ant., op. 161. 
Výstavní kvapik, (3 str.) 30 kr. — 72. Brtnik Ant., op. 164, 
Bolnický pochod, (8 sti*.) 30 kr. 

- — Hudehni. Sborník skladeb skladatelů éeskoslovanskýcb. Pořádá 
Zdeněk Fibich. Rok 1894. Číslo 3. a 4. (Titul i text česko- 
německý.) Tainž; m. fol. Sešit po 2 zl. 

Číslo 3. Lachner F., op. 5. Co po světě nám? — Nedbal 
Oskar, op. 1. Variace na thema Dra. Ant, Dvořáka, — Nedbal 
Oskar, op. 8. Barcarola, — Bendi Karel, op. 109b. Inter- 
mezzo. — Zamrzla Rud., op. 2.11. Humoreska. — Yendler 
Boh., op. 2. 1. Ukolébavka, — 11. Listek do památníku, — Hubička, 
Pochod dle motivů opery Smetano v ▼. Upravil K. Weis. — 
Bedvářovský A,nt. F., Sonaiina, Č. 2. — Jiránek AI., 
Sousedská, 4 r. č. 2. — Přibík Jos., Menuett. G-dur. (Str. 
89.-130.) 

Číslo 4. P i c k a Fr., Dárek za dárek. Jos. V. Sládek. — Za- 
mrzla Rud., op. 14. 1. Ty* s jenom jeitě poupátko. Vit. Hálek. — 
Bendi Karel, op. 109e. Sereaada, — Smetana B., Furiant, 
„Českých tanců" č. 2. — Nedbal Oskar, op. 8. III. Improvíptu. — 
Nedbal Oskar, op. 8. IV. Valše caprice. — Picka Fr., op. 
9. VII. Piseň. — Weis Karel, Valěik. Taneéní suity „CoUlIon" 
č. 2. — Zamrzla Rud., Feuillet ď Album, — Macan K. Em., 
Ze srdce, — VoříSek Jan Hugo, op. 1. é. 9. Bhapsodie, — 
Rutte Eug. Mir., Ukolébavka^ 4 r. — Tregler Edvard, Ca- 
priccio. (Str. 131.— 174.) 

— Taneěni, salonní. Pro klavír na 4 nice. Svazek I. (Titul česko- 
německý.) Tamž; m. fol. (37 str.) 2 zl. 

Obsah : 1 . N o v á č e k Rud., op. 24. Marie, Valčík. — 2. H o r n ý 
Ed., Diagnosa. Polka fran^aise. — 3. Wachsmann Vil., 0/^a. 
Mazurka. — 4. Uhlíř Dr. Jos., Slovanské musy. Čtverylka. — 
5. Kaska R., op. 22, Skotská. — Záhorský Dr, A., Zahájení, 
Kvapik. 

Anger Mm Divadelní lístek „Prodarié nevěsty*^. Viz Sibřinky, čís. 1. 

ď ArmSL DietZ F. J. L., op. 12. Pěvec. Báseň Jaroslava Vrchli- 
ckého. Pro smíSený sbor, houslové sólo a průvod klavírní. (Titul 
též polský a německý.) V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. (31 str.) 
3 zl. Sborové hlasy po 30 kr. TUstl. — Citerisu, Český. 219 

Bastl Josef, op. 1. Sonatina pro housle a klavír. (Titul česko- 

německý.) Tatnž; fol. (16 str.) 1 zl. 25 kr. 
Bauer-Martinovský Frant., Vtnek ze Smetanových oper. Viz 

Vesnn, seš. X. 
llpévárovský Ant. F., Sonatina, Č. 2. Viz Album, Hudebni, 

CIS. 3 
Bpudl Karel, op. 50 a. Cavatina pro housle s prftvodem piaua. 

Semper primi. Plzeň, Koéi a Finke; 4. (1 a 5 str.) 60 kr, 

— op. 109b. Inietinezzo. Viz Album, Hudební, čís. 3. 

— op. 109e., Sei-enada, Tamž, Čís. 4. 

— - op. 117 čís. 5. Malá suita pro dvoje housle. V. Thema s vana^ 
cemi. Viz Houslista, Mladý, R. IV. sefi. 6. 

— Album pisni a dvojzpéuú seS. 7. — 10. Pro jeden hlas. V Praze, 
Fr. A. Urbánek; lex. 8. seSit za 80 kr. 

SeSit 7. op. 101. Různé nálady. I.: 1. IHaeň. (Dle Marie von 
Ebner-Eschenbacha— Lad. Dolanský.) 2. Přáni, (Dle S. Hellera— 
Lad. Dolanský) 3. Keř rúii. (Dle A. Beckera — Lad. Dolanský.) 
(12 str.) 

SeS. 8. op. lOL Totéž. H. 4. Zrádná noc. (Dle H. z Gilmu — 
L. Dolanský.) 5. Na ceimém jezeru. (Dle A. Christenové — L. Do- 
lanský.) 6. Smířeni. (Dle H. Heineho — L. Dolanský.) (11 str.) 

Seli. 9. op. 101. Totéž. IIL 7. Lesní scéna. (DleM. Kalbecka — 
L. Dolanský.) 8. Po/ď, zrádná dívko. (Dle F. Daumera — L. Do- 
lanský.) 9. Křížek. (Dle H. z Gilma — L. Dolanský.) (11 stí.) 

SeS. 10. op. 101. Totéž IV. 10. Tři věnce. (Dle H. z Gilmu — 
L. Dolanský.) 11. Dobrou noc. (Dle C. Draxler-Manfreda — L. Do- 
lanský.) 12. Její hrob. (Dle M. Greifa — L. Dolanský.) (12 str,) 

— Horalova modlitba. Viz Lýra, seS. H. 

*— Přináiim ti i^zičku. Pro 3 housle a klavír upravil Jan Malát. 
Viz Houslista, Mladý, R. V. čís. 3. 

— V přírodě. Dvojzpěvy. Svazek IIL Soprán, alt. Druhé vydání. 

V Praze, Fr. A. Urbánek; v lex. 8. (8 str.) po 30 kr. 

Obsah : 7. Hle^ na sta písní z lesů letí. — 8. Kvetlo v poli 

jetelíěko. — 9. Lesy mlěi. 
Bisťt Charles, Souvenir. "PrQ klavír na 2 ruce. (1. Touha. 2,^*^^3. 

Gondolier.) Tamž; fol. (17 str.) 1 zl. 50 kr. 
Bradáč Otakar, y^Jará mysV*^. Pro 2 housle. Viz Houslista, Mladý, 

R. IV. seS. 7. 
Bréko Isidor, Ztlená se, zelenal Pochod s textem. Pro piano. 

V Praze, Em. Starý; fol. (3 str.) 50 kr. — Vydáni pro citeru 
(3 str.) 50 kr. — Vydání pro 1 neb 2 housle (3 str.) 50 kr. 

Brtnik Ant., op. 161. Výstavní kvapík. Viz Album, České, ta- 
neční, čís. 71. 

— op. 164. Rolnický pochod. Tamž, čís. 72. Cibula Khtq\ Kaskovy skladby. Viz Citerista, český, seš. 28. 
— „Nový jCechův sefí**. Tamž, seS. 27. 

Citerista^ Český. Sbírka česko-slovanských i cizích písní a zpěvů, 
všelikých klassických, salonních i tanečních skladeb, operních 2?0 , ČTapek — Fibich. 

^i operetniťh úryvkilv a j. v. Doplňkem „Velké. theoretícko> 
praktické Školy na citeru" pd Karla : Vettera, a Xarla Cibuly. 
gPořádá Karel. Cřbula. SeSit 4., 27. a 28. V Praz^, řr. A. Ur- 
bánek; lex. 8. 

SeSit 4. Smis z oppy f, Zakletý princ'^ od V. Hřio^alého. 
Droíié vydání. (7 str.) 70 kr. 

, SeSit 27.. Karla Weise „Nový Cečhúv sen'*. Směs písní (e&ko- 
slovanských a j. Pro citera ajoži] Karel Cibnla. {l'ó str.) I zl. 
áeSit 28. K a 8 k o v y skladby. Pro citera apravil Karel C i bula. 
1. Vltavské vlny. Valčíky. 2; Skotská. U. Minerva* Polka. 4. 
Mnpgaja Ijtta, Mazarka. 6. Domino, Gavotta. 6. Z Cech pro 
Cechy. Sousedská. 7« Kolem Uěsti. Kvapík. (13 str.) 1 zl. 

.Oapek Václav, Mladý český houslista. Viz Honslista, Mladý český. 
Čech Ad., Noctumo. Viz Pianista, Mladý český, čís. 6. 
Čťlanský Lad. Vít., Z českých muzik. IIL Pro 2 hotisle, .Viz 

Houslista, Mladý, R. IV. seS. 10. 
Čermák Jan, „JaA; jsi překrásná**. Valčík., Ve V79.. Mýtě, J. 

Novák; m. fol. (28 str.) 1 zl. Dalibor. Sbírka čtverozpěvů pro mužské hlasy. Pořádá Zdeněk 

Fibich. SeSit VI., X. a XVI. V Praze, Fr, A. Urbánek; lex. 8. 

' SeSit VJ. Partitura. Druhé vydání, Křížkovský: V^na. 

— Malát: Máje, — Novotný: Prpni láska. (Str. 37.— 51.) 

1 zl. 60 kr. 

SreSit X.^an M.alát; Zpěvy lidu českého, I. Druhé .^vydáni. 
(25 str.) 2 zl. 50 kr., jednotlivé hlasy po 40 kr. 

Sešit XVI. J^ři pijácké na slova Jos. V. Sládka pro mužské 
hlasy složil Fn Piek a. {U plné sklenky. Dvanáctá, Točeni,) 
■ (35. str.) 1 zl. 30 kr., jedn. hlasy po 20 kr. i 

ÍDrahlovský J. Č., Duetto. II. Andante, III. Ronďine. Viz Hoa< 

sUsta, Mladýj R. IV. ses. 6. 
— Tanec hanácký. — Tanec valaSský.*Fro 2 housle^ Tamž, R, IV. 

seS. 9. 
Dvořák Bohumil, Zlato chudých. Prostonárodní píseň pro .smí- 
šený sbor složi^. V.Praze, skladatel, tiskem Em. Starý-ho; v. 8. 
(3 str.) 60 kr. Fibich Zdeněk, op. 15. Vodnik, Melodram na b^seů K, J. Er- 
bena. Druhé vydání. V Praze, Fr. A. Urbápek; fol. (1,6 str^) 

2 zl. 

— op. 39. V podvečer, Selanka pro orkestr. Pro klavír na 4 ruce 
upravil skladatel. (Titul česko-německý.) Tamž; fol. (15 str.) 
1 zl. 75 kr. 

— op. 41. Ifálady, dojmy a upomínky. Drobné skladby (44). pro 
fortepiano na 2 ruce. SeSit I. Nálady, Tamž; v. 4. (44 str.) 

3 zl. Fibich. — HoflFmisister. 221 

Fibich Zdeněk, Po^M^a květin. Melodram. Báseň od Fi'eiligi*Atha 
přeložil Jar. Vrchlický. Druhé vydání. Tamž; fol. (4 str.) 1 z\. 
26 kr. ' 

— *-"' Zdáni. Vík Lýra, seS. II. 

Formánek Josef, Album. Sbírka skladeb pro citeru. (Případnými 
.poznámkami přispůsobeno i ku hře na bavorské citeře.) Série 1 . 
(Titul česko-německo-francouzsko-anglický.) Strakonice, J. F. 
Pavelec; 4. (8 str.) 60 kr; • 
Obsah. 1. Má tuiba, — 2. Nocturnó, -^ 3, Exceltiot*. Hampejs Karel, Zalétni noci. Pro 2 housle. Viz Houslista^ Mladý, 
K.IV. sei. 9. ' 

llaU8llianil V. V., Vánoéni hra pro Školu a dúvi. Slova napsal 
Dr. Ferd: Maria W e m d t. Česky upravil Karel Křivý. V Třebiři, 

; J. F. KubeS; lex. 8. (16 str.) 50 kr. 

Havlaf$a Qtrído, Oavotta, Viz Semper primi, 8. 

— Radostné shledáni, — Rondino, Pro 2 housle. Viz Houslista, 
Mladý, R. IV. seš. 8. 

— Rozmary, Pro 2 housle. Tamž, R. IV.' seš. 6. 

— Sonatina, Pro. 2 housle. Tamž, R. IV. seS. 10. 

Hlahol. Sbírka čtvěrozpěvů pro mužské hlasy. Číslo 75., 76. a 
84. V Praze, Em. ^tarý; v. 8. 

čís. 75. Boleslavská, Jos. Pauknér. — Nuselská. J, Se hu- 
sté r. (partitura 6 str., hlasy po 4 str.) Izl. 

Čiš. 76. Hymna Slovanů, Thomas.- — Dlouho búď zdráv, A. 
Jelen. ^— Tys přitel nám, A. Jelen, (partitura 6 str., hlasy po 
4 str.) 1 zl. < 

Čís. 84. Pii modleni. Ji Knahl. — - Hubička. Em. VaSák. 
— Má otcina. K. Slavík, (partitura 6 str., hlasy- po 4 str.) 
90 kr. 

Hlaváč F. J., Obrany i námitky. Valčík pro piano. V Praze, skla- 
. datel (č. 1848.-II.),- m. fol. (7 str.) 1 zL 

Hloch Jan A., Slavnostni pochod Jeho knížecí arcibiskupské Mi- 
losti, nejd&stojnéjšímu a VyBokorodému'ipánu, panu Theodorovi 
arcibiskupu olomouckému, jakožto Vzpomínku na přeslavné na- 
stoleni, pro piano na Čtyři ruce složil a v nejhlubší -úcté a po- 
koře věnuje. V HoleSové, skladatel (cooperator v -Čechách 
ú Prostějova, Mor.), tiskem Lamberta Klabusáya; fol. (5 str.) 

— - TH kvitka Terpsichory, Pro piano na dvě ruce. Tamž ; fol. 
(16 str.) 50 kř. 

-v Vlny života. Trio. (Violiiie, cello, piano.) (Titul německó^če- 
ský). Ve Vídni, Albert Jungmatin & C; Lerch; jfol. (11 str.) 
1 zl. 80 kr. 

Obsah: Č. 1. Přáni na nový tok. Kvapík, — Č. 2. Pozdrav 
z Milován. Pochod. — Č. 3. Ňa ledě. Šest valčíků. 

HofFmeiater K., TH jezdci. Melodram iia báseň N. Le^náua 
(čeaký překlad A. Klášterského) pro klavír složil. (Nápis 
srbsko-Český.) V Brežicah (ob. Savi), L. Schwertner; fol. (6 str.) 
50 kr. 222 Holub. - Houslista, Mladý. 

Uolub Václav, Turisté. Viz Švábovy Hudební humoristické listy; 

éífl. 8. . 
Horný £cl., Diagnosa, Víe Album, Taneční, salonní, sv. L 
Hostýn. Zpévj církevní a školní se evláStním zřetelem ku potře- 
bám Skol středních, spolků pěveckých a ředitelA knrfir. Po- 
řádá Karel Knittl. SeSit Vil. IX. V Praze, Fr. A. Urbánek; 
lex. 8. 

Sešit VII. Frt. Picka, op. 14a. Š^st moUet, (Gradualin 
Offertoria na Boží Hody vánoční, velikonoční a sváto Jušní.) 
(34str.) Partitura a hlasy 1 zl. 20 kr., hlasy po 12 kr. 

Sešit VHI. Fr. Picka, op. 14b. TH pange lingtia. Pro smí- 
šený sbor. (19 str.) Partitura a hlasy 80 kr., hlasy po 12 kr. 

Sešit IX. Btne Otče! Mešní píseň pro smíšený sbor. Na slovn. 
Dra M. Kováře složil Jos. Cyr. Sychra. (27 str.) 80 kr., hlasy 
po 10 kr. 
Houslista, Mladil. Pořádá Jan Malát. Vydává Jos. R. Vilímek. 
Nejlacinější sbírka houslových skladeb. Sborník snadných a 
vybraných skladeb houslových* Ročník IV. (189.3—94.) sešit 5.- 
10. V Praze^ Jos. R. Vilimdk; 4. Vycházel vždy posledního dne 
každéUo měsíce (vyjímaje červenec a srpen) v sešitech o 12-— 
16 stranách v obálce. Sešit za 35 kr. Úplný ročník 3 zl., skv. 
váz. 4 zl. 

Ročník IV. sešit 6. Pro 2 housle: Boh. Štětka: Svorně 
v před! — J. Č. Drahlovský: Duttto, U. Andante, III. Bon- 
dine. — J. Preis-Javorský: Ukolébavka, — Cvičeni, ~ Jan 
Malát: Snadná cvičeni pro začátečníky. 

Ročník IV. sešite. Karel Bendi: op. 117. čís. 6. Malá suita 
pro dvoje housle. V. Thema s variacemi, — Kajetán Tichý: 
Kominík, Český národní tanec. Pro 3 housle. — Fr. Picka; 
Píseň. Pro 2 housle. — Quido Havlasa: Rozmary. Pro 2 
housle. — St. Ji ranek: Kvapík Pro 2 housle. 

Ročník IV. sešit 7. J. C. Sychra: Valčík. Pro 2 housle a 
violu. — Kájettán Tichý: „2íb soumraku^. Pro 2 housle. — J. 
Preis-Javorský: Píseň beze slov. Pro 2 housle. — Otakar 
Bradáč: ^Jará mysl^. Pro 2 housle. 

Ročník IV. sešit 8. Pro 2 housle: Boh. Štětka; Odměna, -^ 
Quido Havlasa: Rondino, — Quido Havlasa: Radostné 
shledáni. — Jan Malát: Kytice z národních písní slovanských. 
Ročník IV. sešit 9. Pro 2 housle: J. Preis-Javorský: 
Slavnostní pochod. — Kajetán Tichý: V trudné chvíli, — J. 
Č. Drahlovský; Tanec valaSskj. — Tanec hanáckým — Karel 
Hampejs: Za letní noci, — Jan Pastejřík: Jarní dech. 

Ročník IV. sešit 10. Čelanský Lud. Vít.: Z českjch musik. 

in. Pro 2 housle. — Havlasa Q. Sonatina, Pro 2 housle. 

— Paukner J.: Hop, hop^ koníčku. Pro 3 housle. 

— Totéž. Ročník V. (1894—1896.) číslo 1.— 4. Tamž; 4. Vychází 

vždy 1. každého měsíce vyjma červenec a srpen v sešitech 

8 str. v obálce. Číslo za 20 kr. V předplacení na půl roku 

1 zl., na celý rok 2 zl. 

Ročník V. číslo 1. Malát Jan: JesUi mé ráda mái, — Col 
je mi bývalo. — Hej, hej, hej! máme naprodej, — Cí6, cťft, 1 Houslista, Mladý. — Houslista, Mladý český. 22$ 

cibulička. Pro 3 housle. — B. Smetana: Proč bychom se ne- 
těšili. Pro 3 housle s průvodem klaviru upravil Jan Malát. 

Ročník V. Čislo 2. Malát Jan: Nám^ ndm^ tem Ml^covským 

pannám. — Pi'oto jsem si kanafasku koupila. — Šla Soanéarka 

po silnici. Pro H housle. — Rozkošný J. R.: Kolo vih 

. Pro 2 housle s průvodem klaviru neb harmonia upravil Jan 

Malát. 

Ročník V. Číslo .3. Malát Jan: Na mnie sie ludzie gnitwajq, 

— Do tej fiaSej zahradoěky. — Pfije k nám! Pro 2 housle. — 
Bendi. K. ; Přináiim ti 7'ůzicku. Z opery „Starý ženich". Pro 
S housle a klavír upravil Jnn Malát. 

Ročník V. číslo 4. Moravské národní tance. Pro 3 housle 
upravil Jan Malát. (1. Holubénka. — 2. Tetka. — 3. Triaják. 

— 4. Malení. — 6. Tmaveéek. — 6. PasaSka, — 7. Zduchavá^ 

— 8. 2kumaika), 

Houslista^ Mladý ieský. Sbírka českých národních pisní pro jedny 
housle v lehkém slohil. Pořádá Václav Čapek. SeSit 4. — 10, 
V Praze«KarIíně, Rudolf Štorch; m. Sir. 8. (po 13 str.) Sefiit za 
30 kr. 

Sešit 4* : 1. Dívka ze mlejna. ~ 2. Mařenka. — 3. Zástave* 
nicko, — 4. Dej nám pán Bůh zdraví. — 6. Laiiovka, — 6. Jen 
se ty Satecku vesele to(. — 7. Já mám koněj wany koné. — 8. 
Dívčina jako dobrá hodina. — 9. Červená, modrá fiala, — 10. 
Odplata. — 11. Hásnik a babička. — • 12. Holka modrooká, 

SeSit 6. 1. Píseň lovci. — 2. Jako krajina nebeská, — 3. Seď^ 
němé si k stolu. — 4. Chodníček lásky. — 6. Pěvec v cizině. — 
6. Drive než jsem Minku seznal. — 7. Mazadlo na boty, — 8. 
Furiant, — 9. Panna, — 10. Podskalská. — 11. ŽenuSka. -— " 
12. Sladovnická.^ 

SeSit 6.: 1. České děvče. — 2. Píseň Sokolů. — 3. Cikánova 
piětalka. — 4. Že peníze světem vládnou, — 5. Kovářsluí. — 6. 
BasOy baso, bruČ! — 7. Děvy slovanské. — 8. Píseň Šalomou' 
nova — 9. Božena. — 10. Tys mi uďála. — 11. Tlukot srdeet — 
12. Čekání. 

SeSit 7.: 1. Holuhěnka (Híinkckf tanec). — 2. Tetka (Hanácký 
tanec). — 3. Vrai mi milá. — 4. Tážete *c, proČ jsem Slovan. 

— 5. Zahradnická (Hanácký tanec). — 6. Já bych iel za milou, 

— 7. Na těch klenovskejch paloučkách, — 8. Kůielka, — 9. 
Však nám tak nebude. — 10. Přiila ke mně z rána př^alostná 
novina. — 11. Ráda, ráda, ráda tě mám. — 12. Když tě vidím; 
má panenko, 

SeSit 8 : \, A já vždycky. — 2. Zahradniček (Český tanec)* 

— 3. Starodávný (ValaSský tanec). — 4. Kdybys byl, Jeníčku, 

— 5. Šátečková (Slovácký tanec). — 6. Sekerečka (Hanácký ta- 
nec). — 7. Řeznická, — 8. Pasacka (Slovácký tanec). — 9. 
Trojky (Hanácký^ tanec). — 10. Cemá vlna na bílém beránku,—' 
11. Kanafaska (Český tanec). — 12. Šateček (ValaSský tanec). 

SeSit 9. : 1. Husitská. — 2. Kominík, — 3. Bratří, bratří, 
buďme jen veselí. — 4. Počkej, povím. — 6. Nechoď tam, pojď 
radě k nám* — 6. Polská národní hynmm. — 7. Melu jsem milAo^ 

— 8. Polská národní píseň, ^^ 9. Alou, oZou, zahrajte mně. ^24 Hřímaly. ^ Kaska. 

— 10. Bejváoaló dobře,- — 11. Letěla' httsicka. — 12. Slezská 
hymna, 

SeSit 10.: 1. Masopust držime, — 2. Červeny sarafán (Raská 
piseň). — 3. Do Vriovic cesta, samý jeleL — 4. Vem si mne^ 
můj milý. — 6. Kalamajka, — 6. Národní tanec. — 7. První 
mé tebe spatření, — 8. Není na svéti tolik hvězdiček. — 9. Vo- 
jenská. — 10. Na milenku. — 11. Návrat milého, — 12. Ka- 
lendář a ne farář. 
Hrimalý Vojtěch, Směs z opery „Zakletý princ**. Viz Citerista, 
Český, sefi. 4. 

— Tonální a rhytmická studia pro housle. Postupně spořádaná 
cvičeni stupnic i akordův, jednak k vyvinuti tonálniho uvědo- 
meni, jakož i k vycvičeni smyku a rhytmického citu, čelíciho 
k hudebně správnému článkováni. Pro houslisty na různých 
stupniťh vzděláni se nalézající se zvláštním zřetelem ke studia 
soukromému. Díl I. SeS. 1. — 4., díl II. SeS. 5.-8. V Praze, 
Em. Wetzler; 4. 

■SeSit 1. (14 str.) 90 kr., 2. (17 str.) 90 kr., 3. (19 str.) 1 zl. 

20 kr., 4. (23 str.) 1 zl. 36 kr., 5. (29 str.) 1 zl. »0 kr., 6. 

Í29 str.) 1 zl. 80 kr., 7. (23 str.) 1 zl 35 kr., 8. (27 str.) 1 zl. 
50 kr. 

Choeholous Jiří, Dětitukd řei. Viz Kuplety, Vybrané české, 
čís. 13. 

— Zdravíčko. Tamž, Čís. 9. 

•Janda JUC. V., Lutristky. Viz Švábovy Hudební humoristické 
listy, čís. 9; 

— To se v Číně nedělá. Viz Kuplety, Vybrané české, čís. 12. 
bavorský. Viz Preis-Javorský. 

Jelen A., Dlouho buď zdráv, — Tys přítel nám. Viz Hlahol, 

čís. 76. 
•Jlránek AI., Sousedská. Č. 2. Viz Album Hudební, Č. 3. 

— St., Kvapík. Pro 2 housle. Viz Houslista, Mladý, R. IV. seS. 6. 

-z Káanů Jindřich, Dětský ráj, 15 nejlehčích klavírních sklad- 
biček. V Praze, Em. Wetzler; 4. (19 str.) 1 zl. 80 kr. 

— Toman a lesní panna. Viz Semper primi, 7. 

Kadleček Rudolf, Taneění melodie. Dvě skladby: 1. Valčík. 2. 
Polka. Pro klavír složil. (Titul česko-německý.) V Mor. Ostravě, 
R. Papanschek; fol. (7 sti*.) 1 zl. 
Kaska Richard, op. 22. Skotská Viz Album, Taneční, salonní, 
. sv. I. 

— op. 66. Život v Praze. Viz Album, Geské, taneční, č. 66. 

— op. 62. Pile-méle. Tamž, čís. 69. 

— Beseda, České salonní tance pro klavír. Druhé vydání. (Titul 
česko-francouzský.) V Praze, Fr. A. Urbánek ; fol. (8 str.) 80 kr. 

— - České národní tance. Tamž ; fol. (8 str.) 1 zl.^ 

Obsah: Trnky. — Sedlák. — Otce nás. — Řezníček, — Káča. 
, — Rověnačka. -^ PasaČka. i — Zahradníček. — Jeníček. — SoU' 
\s^ská. Kaska. — Kuplety, Vybrané české. 225 

Kaska R., Mnogaja I jeta. Viz Album, České, tanečni, 2Í8. 68. 

— Pochod z „Ďáblových pilulek". Tamž, čís. 63. 

— Princ karneval. Album 10 taucův. (Titul česko-německý.) VPraze, 
Fr. A. Urbánek; fol. (33 str.) 2 zl. 60 kr. 

Obsah : 1. Zimni pohádky. Valčík. L—IV. — 2. Anna. Polka. — 
3. Pamaaie. Polka mazurka. — 4. Juhilejni íStverylka. — 5. 
Kolem Stésti. Kvapík. — 6. Dojmy ^a rozmary, Valéíky, I^IV. — 
7. Skotská. — S. Z Cech pro Cechy. Sousedské, I. — V. — 9. 
Konvalinka. Polka. — 10. Pochod dohrovolnikú. 

— V růžovém rozmaru. Viz Album, České, taneční, čís. 67. 

— Valcikové album. Pro klavír na 2 ruce. (Titul též německý.) 

V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. (33 str.) 2 zl. 60 kr. 

Obsah : 1. Prazaké krásky. Op. 56. — 2. Perspektivy. Op. 67. — 
3. Pražská kvitka. Op. 68. — 4. Plesové motivy. Op. 69. — 6. 
Paragrafy. Op. 60. 

— Vltavské vlny. Valčíky. (Titul česko-franc.-anglicko-německý,) 
Tamž; fol. (7 str.) 1 zl. 

— 1. Vltavské vlny. — 2. Skotská. — 3. Minerva, — 4. Mnogaja 
Ijeta. — 6. Domino. —6. Z Čech pro Čechy, — 7. Kolem iUsti. 
Pro citeru upravil Karel O i b u 1 a. Viz Citerista, Český, se&. 28. 

Klenka Frant. Vlast., Pylades bez Oresta čili Ifigenie v Lan" 
íkrouné. Stará historie v novém rouSe a ve dvou jednáních. 
Hudbu vypůjčil a propůjčil. Slova napsal K. Šípek. V Praze, 
Fr. A. Urbánek; fol. (68 str.) kart. 4 zl. 

Knahl J., PH modleni. Viz Hlahol, čís. 84. 

Kovařovie Karel, op. 18. Čtvero pisni pro jeden hlas s prů- 
vodem klavíru. (Titul česko-německý a obsah německo-český.) 

V Berlíně, R. Kiener; fol. (23 str.) 1 zl. 80 kr. 

Obsah: 1. Hoézda večerni. (A. HoiFmann v. Fallersleben, přel. 

T. Kovařovie.) — 2. Když k slunci sám zrak pozvedám. (Ludvík 

. lAxihim von Arnim, přel. T. Kovařovie.) — 3. Jarni pozdrav. 

(A. Hoffmann v. Fallersleben, přel. L. Dolanský.) — 4. V objeti 

lásky. (Georg Scheurlin, přel. T. Kovařovie.) 

— Havířská polka. Výlet Pana Broučka z měsíce na výstavu. 

V Praze, Jos. R. Vilímek; 4. (3 str.) 40 kr. 

— Národní tance. Dle nápěvů sebraných Karlem Sigmundem har- 
monisoval. Partitura pro orchestr. Pro klavír na 2 ruce. Druhé 
vydání. V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. (13 str.) 1 zl. 50 kr. 

— Předehra k výpravné hře Broučkův výlet na misie a na výstavu. 
Pro piano na 2 ruce upravil skladatel. Semper prími. Plzeň, 
Kočí a Finke; 4. (11 str.) 70 kr. 

— Výlet pana BrquSka s musice na výstavu. Slavnost ehmelařskd. 
Viz demper primi, 6. 

KHžkovsk;^, Vesna. Viz Dalibor, seS. VL 

Kuba Ludvik, Slovanstvo ve svých zpěvej. Sborník národních a 
znárodnělých (významných) písní vSech slovanských národů. 
Sbírá a harmonisuje. Číslo běžné: seSit 60. Knihy X. sešit 3. 
Díl V. Pisné Jihoslovanské. (Nápis též ruský.) Část 4. (Kniha. X.) 
Pisně DalmaUké. Překládá Bohmnil Dnďqurek. V Pardu- 
bicích, F. Hoblík ; lex. 8. (Str. 66.-96.) 40 kr, 

Kuplety^ Vybrané ieské^ s průvodem piana. Pořádá a vydává 

15 226 Lachner. — JVIalát. 

Josef Šváb. Číslo 6.— 16. V Prase-III., vydavatel; m. 4. (po 3 
až 5 str.) Čislo za 40 kr. 

Číslo 6. Dnes cenu má jen Gigerle. Koplet pro pána neb dámu 
od Josefa Švába. Hudba od Václava Soukupa. 

Číslo 7. Kúra Kneippova. Kuplet od J. Vanderera. Hudba 
od U Pospíšila. I. a U. vydání. 

Číslo 8. Fialúv kuplet. Napsal Boh. Kovář a Jos. Šváb. 
Hudba od -Václava Soukupa. 

Číslo 9 Zdravtóko. Kuplet dle E. L. napsal Jiří ChocholouS. 

Číslo 10. To je možné! Kuplet. Dle Prágra napsal Josef 
Šváb. Hudba od K. Po spí Sila. 

číslo 11. Vzdyt jtme jen jednou na svétěl Kuplet od Jar. 
Prjgra. Nově upravil ^Jos. Šváb. 

Číslo 12. To te v dni nedělá. Kuplet od Jos. Švába. Hudba 
od^JUO. V. Jandy. 

Číslo 13. DStinsieá řec. Kuplet. Dle starSiho motivu &ově 
napsal J. Choc holou š. 

Číslo 14. Člověk bestie. Sentimentálni kuplet. Napsali J. Šváb 
a P. Bylanský. Hudba od Vád. Soukupa. 

Číslo 15. Ů kuielek. Kuplet s komickými posnňky. Od Jaro- 
slava Gallata. Hudba od Jindřicha Siegla. 

Číslo 16. Nám je (o vSechnofuk! Kuplet od Švába a Wan- 
derera. Hudba od K. Pospíšila. I. a II. vydání. 

Lachner F., op. 5. Co po světě nám f Viz Album, Hudební, čís. 3. 

Laatlier Bohuslav, Škola na jednořadovou harmoniku pro gamo- 
stainé uceniy kterouž každý beze všeho uměni v něko^ka ho- 
dinách s jistotou hráti se naučiti může. V Praze, spisovatel; 
v. 8. (29 str.) 50 kr. 

Ldw Josef, Pestré listy. Album nejvybranějších nápěvŮT.r pří- 
jemném .slohu pro klavír upravil. V Praze, £m. Wetzler; 4. 
(15, 15, 15, 15, 15 a 16 str.) 6 zl., váz. 7 zl. — Též v 6 se- 
šitech po 1 zl. 20 kr. 

— Zvon. Via tam. 

Lýra. Sbírka smíšených sborů. Sešit 11. Karel Bendi: Horalova 
modlitba. ^ Zdeněk Fibich: Zdání. Třetí vydání. V Praze, 
F. A. Urbánek; lex. 8. (Str. 23.-36. a 16 str.) partitura a Masy 
1 zl. 40 kr., hlasy po 20 kr. 

Macan K. Em., Ze srdce. Viz Album, Hudební, čís. 4. 

Maeh ml. Fr. Jiří, op. 96. V roztouieni. Polka Mazarka. V Par- 
dubicích, £d. Kminek; fol. (3 str.) 40 kr. 

malát Jan, Jestli mi ráda mdŠ. — Coz je mi bývalo, — Bej, 
hejf hej ! máme na prodej. — Cí6, db^ cibulička. Viz Houslista^ 
Mladý, R. V. éís 1. 

— Kytice z národních písní slovanských. - Pro 2 housle. Tamž, B. 
IV. seS. 8. 

— Máje. Viz Dalibor, seS. VI. 

— Moravské národní tance. Pro 8 housle. Viz Houslista, Mladým 
R. V. čís. 4. Malát. — Nedbal. 227 

lUalát Jan, Na mnie sie ludzie gniewaja, — Do tej naiej zahra- 
doíky, — Přýz k nám. Tamž, R. V. čís. 3. 

— Náiríy nám^ tem Mlacovakým pannám. — Proto jsem si kana- 
faskii koupila. — Šla svancarka po silnici, Tamž, R. V. Žis. 2. 

— Praktická škola hry na housle. SeSit I.-IO. V Praze, skla- 
datel (řid. aéitel na Smíchově); fol. {8tr. 1.— 200.) SeSit /* 
50 kr. (SeSit 1. — 8. schválen za učebnici pro ústavy ku vzdě- 
lání uČitelA a učitelek.) 

— Slovanská lípa. 100 lidových písní všech slovanských národů. 
V snadném slohu harmonisoval, předehrami a dohrami opatřil. 
I. Vydání pro klavír na 2 ruce (nebo harmonium). Tamž; př. 
4. (61 str.) 2 zl. 

— Totéž. II. Vydání pro 2 housle. Tamž; pr. 4 (69 str.) 2 zl. 

— Slovanská smyčcová kvartetta. I. Česká. Semper primi. Plzeň, 
Kočí a Finke; 4. (13, 7, 7, 7 a 7 str.) 2 zl. 40 kr. 

1. Pttroviekj zámek. — 2. A já vždycky ... — 3. Cí to ko' 
nicky í — 4. AnHíka konopi máčela. 

— Snadná cvičeni pro začátečníky. Pro 2 housle. Viz Houslista, 
Mladý, R. IV. seš. 5. 

• — Theoreticko-praktická Škola pro housle. V Praze, Fr, A. Urbánek ; 

fol. Sešit za 60 kr. 

Seš. 2., XX.— XXII. vyd. (Sir. 17.— 32.) — Seš. 3., XV. vyd. 

(Str. 33.-48.) — Seš. 5., XII.— XIU. vyd. (Str. 65.— 82.) — 

Seš. 7., VII.— IX. vyd. (Str. 101.— 116.) — Seš. 8. VI. vyd. 

(Str. 117.-132.) — Seš. 11., IV.— V. vyd. (Str. 165.— 180.) 
Doplňky. Celého díla sešit 16. a 19. Třetí vydání. DueUa. 

Sešit 2. a 5. Doplňky k seš. 3. a 4., 6. (každý hlas sešitu po 

8 str^) po 60 kr. 

— Zpěvy lidu Českého. I. Viz Dalibor, seš. X. 

— a Jan Mašek, Theoreticko praktická Škola pro piano 'Sešit 5. 
IV. vydání. V Praze, Fr. A.Urbánek; fol. (Str. 49.-60.) 60 kr. 

iHalátOYa Nová praktická Škola hry na housle. Dle požadavk&v 
moderních upravil, četnými technický^mi cvičeními rozmnožil a 
pro učitelské a hudební ústavy i pro samouky nově vydal Julius 
Rauscher. Sešit 5. — 10. Dílu I. sešit 6. — 7. a dílu II. sešit 
1.— 3. Tamž; fol. (I. Str. 75.— 119. a II. str. 1.— 62.) Sešit za 
50 kr. 

Marek Jos., op. 54. Polka. Viz Album, České, taneční, čís. 70. 

Martinovský. Viz Bauer-Martinovský Frant. 

Mašek Jan, Theoreticko-praktická Škola pro piano. Viz Malát 
Jan a Jan Mašek. 

Musil Fr., Stahat mater pro sóla a sbor s velkým orchestrem. 
Vydání pro zpěvy s textem a průvodem klavíru. (Titul latinsko- 
némecko-český.) V Brně, skladatel; lex. 8. (126 str.) 3 zl. 

Nedbal Oskar, op. 1., 7., 8. Klavimi skladby. (Variace na thema 
Dra. Ant. Dvořáka,) (Titul česko-německo-francouzský.) V Praze. 
Fr. A. Urbánek; fol. (%1 str.) 2 zl. 50 kr. 

^- op. 1. Variace na thema Dra. Ant, Dvořáka, -^ op. 8. Barea- 
rola. Viz Albi^iD, Hudební, Čís. 3. 

— op. 8. ni. Impťůmf(fí% — ' IV. Valše eapriee, TamŽ, čís. 4. 

15« •228 Nejedlý. - Pianista, Mladý český. 

Nejedlý Roman, op. 67. Lásky hol. Valčík pro piano. V Lito- 
myšli, skladatel; fol. (7 str.) CO kr. — Hlasy aneb partitura 
pro smykací nástroje 2 zl., hlasy aneb part. pro harmonii 2 zl. 

— Druhdy Uvrtá, pátá a Qttatnt polohy houslové. Postup v po- 
lohách pro vycvičení ge mojí třetí polohy houslové. Zpracoval 
a hojnými pftvodnimi příklady opatřil. Druhé vydání. V Praze- 
Karlíné, M. Knapp; 4. (35 str.) 1 zl. 20 kr. 

— Výbor duett pro dvoje housle. Ku docílení jistotj v tonu a zvláště 
v taktu. Co pokračováni ku své praktické škole i co doplněk 
k jiným školám sestavil. Sešit I. obsahuje noty ^ ^ ^' J 
Čtvrté vydání. V Litomyšli, skladatel; 4. (7 a 7 Sír.) ^ k? 

NeŠVera Josef, op. 17. PaUje [české) pro Kvilnou neděli a Velký 

pátek dle nápěvů původních s novými pro komponovanými sbory. 

Partitura. Třetí vydání. V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. (37 str.) 

2 zl. 
Nováček Rud., op. 24. Marie. Viz Album, Taneční, salonní, 

sv, 1. 

— op. 74. Slivenskýr pochod. V Praze, Eduard Valečka; fol. (3 str.) 
40 kr. 

— op. 76. Na zdar výstavě Králohradeeké ! Pochod. 1894. V Praze, 
Em. Starý; 4. (6 str.) 60 kr. 

— Pozdrav ze Sofie, Pochod. Pro piano. Tamž; fol. (6 str.) 60 kr. — 
Vydání pro citeru (6 str.) 60 kr. — Vydání pro 1 neb 2 housle 
(3 str.) 60 kr. 

Novotný, První láska. Viz Dalibor, seš. VI. 

Nožička Celestýn, Batalión, Pryč a pryč je všecko . . . Píseň 
dra Uhra. Pochod pro piano na 2 ruce upravil. V Plzni, Kočí 
a Finke; 4. (3 str.) 30 kr. — Vydání pro orchestr 1 zl. 

*— Sousedská z Vriovic. (Má milá má hezkou šněrovačku.) Pro 
piano. Tamž; m. fol. (3 str.j 40 kr. — Vydání pro orkestr 
v partituře 1 zl. — Vydání pro orkestr ve hlasech 1 zl, 60 kr. 

— Zelená se, zelená. Polka pro piano složil. Tamž ; 4. (3 str.) 
30 kr. Palla Hynek, České tance z národních písní. Viz Semper prinii, 9. 
Pa§tejřik Jan, Jarní dech. Pro 2 housle. Viz Houslista, Mladý, 

R. IV. seš. 9. 
Paukner Jos., Boleslavská. Viz Hlahol, čís. 75. 

— Hop^ hopj koníčku. Pro 3 housle. Viz Houslista, Mladý, R. IV. 
seš. 10. 

— Povznesení. Viz Skladby, Původní české, hudební, ř. II. č. UI. 

— Transkripce na národní píseň. „(Jo pak myslíěf^ (Z Budějovická.) 
Pro piano na 2 ruce. Semper primi. Plzeň, Kočí a Finke ; 4. 
(7 str.) 50 kr. 

Perličky. Sbírka českých národních písní pro citeru v lehkém 
slohu s textem iipravil Eduard Vondráček. Sešiti. V Praze, 
vydavatel (virtuos a sbormistr klubů citernich v Praze.) (Ště- 
pánská. ul.č. 6. n.); fol. (7 str.) 50 kr. 

Pianista, Mladý český. Sbírka velmi snadných skladeb pro piano 
na dvě ruce. Číslo 6., 60^—62. V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. Pícka. — R&uscher. 229 

Cíft. 5. Čech Ad., Xoeturno. Druhé vydání (3 str.) 25 kr. 
CÍ8. 60. Smetanka Bed., Srně* z opery ^Prodaná nevésta**. 
Upravil J. Low. I. Čtvrté vydání. (7 str.) 50 kr. 
Čís. 51. Totéž. II. Třetí vydání. (7 str.) 60 kr. 
Cis. 62. Smetana Bed., Rozmysli si Mařenko, Upravil J. 
Malát. Třetí vydání. (3 str.) 25 kr. 
Pirka Fr., op. 9. VII. Píseň. Viz Album, Hudební, Čís. 4. 
^— op. 14a. Šest mottet. Viz Hostýn, seS. VII. 

— op. 14b. Tři pailge lingua, Tamž, ses. VIII. 

— Dárek za dárek. Viz Album, Hudební, čís. 4. 

— Piseií. Pro 2 housle. Viz Houslista, Mladý, R. IV. seS. 6. 

— Tři pijácké. Viz Dalibor, seS^ XVI. 

Pihert J., „Xohl svět**. Viz Švábovy Hudební humoristické listy, 
čís. 11. • ' ^ 

— TÍH mrtooly za pět minut, Tamž, čís. 6. 

— J. J., op. 31. Poklad, Operetka v jednom jednání. V Pardubicích, 
F. Hoblík; 4. (28 str.) 2 zl. 

— op. 144. Jindřiicin valčík. Pro piano. Tamž; 4. (4 str.) 50 kr. 

— op. 243. Astry, Lehké skladby pro piano na 4 ruce složil. 

V Hoře Kutné, Karel Šolc; 4. (11 str.) 1 zl. 20 kr. 

Pivoda Fr., Jarni nálady. Sešit III. Pějte, ó péjte^ ptáčkové. Hlasy. 
Druhé vydání. V Praze, Fr. A. Urbánek; lex. 8. (po 2 str.) 
po 10 kr. 

— Zpěvník' pro mateřské SkoIy. Díl I. Pisné ku hrám a pochodům. 
Díl. II. Pisné 8 průvodem piana nebo harmonia. V Praze, skla- 
datel (Vodičkova ul. č. 38 n.); š. 8. I. (72 str.) 80 kr., II. (69 str.) 
1 zl. 20 Vy. 

Po^pi.^ii K., Nám je to vSecko fuk! Viz Kuplely, Vybrané české, 
čís. 16. 

— Pochod českých turistů. Viz Švábovy Hudební humoristické 
listy, čís. 7. • 

— To je možné! Vi« Kuplety, Vybrané české. Čís. 10. 

— L., Kúra Kneippova, Tumž, seš. 7. 

Preis-Javorský J., Cvičení. — Ukolébavka. Pro 2 housle. Viz 
Houslista, Mladý, R. IV. seš. 5. 

— Píseň beze slov. Pro 2 housle. Tamž, R. IV. seS. 7. 
~ Slavnostní pochod. Přo 2 housle. Tamž, R. IV. seS. 9. 
Přibik Jos., Menuete. G-dur, Viz Album, Hudební, čís. 3. 
Ptáček Antonín, Čtyři národní koledy pro dětské hlasy, hodící se 

jakožto vložky ku mSi svaté. Sebral a snadným průvodem opatřil. 

V Hoře Kutné, skladatel, (učitel a varhaník při chrámech Páně) ; 
4. (16 str.) 70 kr. 

— Ve sthiu lesa. Mazurka pro piano. V Hoře Kutné, Adolf Švarc; 
4. (3 str.) 60 kr. 

Rauscher Julius, op. 6. 6 písní pro sólový hlas s průvodem kla- 
víru. (Titul česko-německý.) V.Praze, Fr. A. Urbánek; fol. 
(13 str.) 1 zl. 50 kr, 

I. Mnoho snúv. — II. Když hloubej do Tvých ocí zírám. — 
III. Prosba. — IV. Věštba. — V. Ukolébavka, — VI. Já zpěvem 
Tvým, 230 Rauscher. — Skladby, Piívodní české, hudební. 

Rau^cher J., Malátova Nová praktická Škola hry na housle. Vis tam. 

Rozkolný J. R.i Kolo vil. Pro "2 housle s průvodem klaviru nebo 

harmonia upravil Jan Malát. Viz Houslista, Mladý, R. V. čís. 2. 

— Opera Stoja. Směs pro klavír na 2 ruce upravil skladatel. 
(Titul českoněmecký.) V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. (15 str.) 
1 zl. 50 kr. 

Rnblič Alois, Mazurka, Viz Album, České, taneční, Čís. 65. 

Ručka Alois, To žluté drobné kvítko. Dvojzpěv s prftvodem kla- 
víru. Na slova Josefa Cilijáka. V Dasicích, Ant. Kasaly; v. 4. 
(6 str.) 60 kr. 

Rlltte Éug. Mir., op. 10. Tri dvojzpévy pro ženské hlasy s prů- 
vodem klavíru. Bábi léto, (Vít. Hálek.) — Jarni deSC. (Svat. 
Čech.) — Vojáci. (Rud. Pokorný.) Hlasj. Druhé vydání. V Prase, 
Fr. A. Urbánek; v. lex. 8. (8 str.) po ŽO kr. 

— Ukolébavka, Viz Album, Hudební, čís. 4. 

— Vlasti zpěv. Viz Skladby, Původní české, hudební, ř. II. č. III. 

Semper primi. 6. — 11. Plzeň, Kočí a Finke ; 

6. Karel Kovařovic. Výlet pana Broučka s mésice na vý' 
stavu. Slavnost chmelařská. Pro piano na 2 ruce upravil skla- 
datel. 4. (9 str.) 60 kr. 

7. Jindřich z Kaanů. Op. 16. Toman a lesni panna. Melodram. 
Báseň Čelakovského s průvodem piana. 4. (15 str.) 1 zl. 50 kr. 

8. Qnido Havlasa. Gavotta pro piano na 2 ruce. 4. (5 str.) 
40 kr. 

9. Hynek Palla. České tance z národních pisni pro mužský sbor. 
1. lex. 8. (Partitura 9 str., hlasy po 4 str.) partitura a hlasy 
1 zl. 50 kr., jednotlivé hlasy po 15 kr. 

Obsah: 1. Hulán. — 2. Motovidlo. — 3. Dupák. — 4. Ba- 
vorák. — 5. Oves. 

10. HanuS Trneček, op. 35. Tarantella ^ro piano na 2 ruce. 
4. (11 str.) 1 zl. 

1 1 . Pisni Leopolda Stropnického. Pro stfední hlas s prů- 
vodem piana upravil Karel Weis. lex. 8. (13 str.) 1 zl. 

Obsah: 1. Jenom ty mné, má panenko. — 2. Priivalo, jen se 
lilo. — 3. Kdyby mně to Pán Bůh dal. — 4. Nebudu k vám 
ehodivávat, — 5. Otče, otče, nás! — 6. Uz mou milou. — 7. Mně 
darovalo prstýnek. — 8. Kdybych já věděl. 

Schlemmer FrantiSek, op. 8. Koncertní valčík pro klavír. V Par- 
dubicích, Ed. Kmínek; fol. (7 str.) 50 kr. 

SchllSter J., Nuselská. Viz Hlahol, Čís. 75. 

— Vzdyt jsme jen jednou na světě! Pochod s textem od E. Z. 
B použitím stejnojmenného ku pletu. V Praze, Em. Starý; fol. 
(5 str.) 60 kr. — Vydání pro 1 neb 2 housle (4 str.) 60 kr. — 
Vydání pro citeru (5 str.) 60 kr. 

Siegl Jindřich, V kuželek. Viz Kuplcty, Vybrané české, čís. 15. 
Skladby, Původní české, hudební. Péčí Jednoty českoslovanských 

Zpěváckých spolků vydávané. Řada II. C. lU. £. M. Rutte, 

Vlasti zpěv. (B. Jablonský.) — Josef Paukner, Povznesení. 

(L. Hejtmánek.) V Praze, Jednota Československých zpěv. spolkův ; 

lex. 8. (7 str.) partitura a hlasy 60 kr., hlasy po 20 kr. Slavík — Stohr. 231 

SUvik K., Má oléina. Viz Hlahol, čís. 84. 

ňlovanttvo ve tvjch zpěvech. Viz Kuba Ludvik. 

Smetana B., České tance. Pro piano na 2 ruce. 3. a 4., 5. a 6., 

7. a 8., 9. a 10. Druhé vydáni. (Titul česko-něm.) V Praze, Fr. 

A. Urbánek; fol po 1 zl. 60 kr. 

3, Oves, — 4. Medvěd. (12 str.) — 6. Cibulička. — 6. Dupák, 

(13 8tr.) — 7. Hulán. — 8. Obkrocák. (12 str.) — 9. Sousedská. — 

10. Skočná, (14 str.) 

— Funant, Viz Album, Hudební, Ha, 4. 

— Hubička. Pochod pro piano upravil K. Wois. Tamž, číh. 3 

— Má vlast. Cyklus symphonických básni pro velký orchestr, 
éislo I. Vyíehrad, Pro dva klavíry na čtyři ruce zpracoval H. 
Trneček. (Titul česko-německý.) V Praze, Fr. A. Urbánek; 
fol. (21 str.) 2 zl. 60 kr. 

— Totéž. Číslo n. Vltava, Pro dva klavíry na čtyři ruce zpra- 
coval H. Trneček. (Titul česko-něroecký.) Tamž; fol. (36 str.) 
4 zl. 

— Totéž. GífIo III. Šárka, Pro klavír na 4 ruce upravil skla- 
datel. Vydáni II. (Titul česko-německj\) Tamž; fol. (23 str.) 3 zl. 

— Totéž. Číslo VI. Blanik, Partitura. (Titul česko-německý). Tamž; 
fol. (77 str) 8 zl. - Hlasy. fol. (94 str.) 16 zl. » 

— Proč bychom se neiSsili. Pro 3 housle s průvodem klavíru 
upravil Jan Malát. Viz Houslista, Mladý, R. V. čís. 1. 

— Prodaná nevěsta. Prostonárodní opera. Směs pro piano na 2 
ruce v snadném slohu upravilJos. Lo w. II. Páté vydání. (Titul 
též německý ) V Praze, Fr. A. Urbánek ; fol. (16 str.) 1 zl. 60 kr. 

— Rozmysli si, Mařenko. Upravil J. Malát, Viz Pianista, Mladý 
český, čís. 62. 

— Směs z opery „Prodaná nevěsta**. Upravil J. Low. I. a O. 
Tamž, čís. 60. a 61. 

— Zpěvy z oper s průvodem piana. IV. Ukolébavka z opery „Hu- 
biěka*". (I. jednání, 7. výstup.) (Titul též německý.) Druhé vy- 
dání. V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. (3 str.) 16 kr. 

— Totéž. VI. Árie Barcina z opery „Hubička**. (U. jednání, 7. 
výstup.) (Titul též německý.) Tamž; fol. (5 str.) 76 kr. 

Soukup Václ., Úověk bestie. Viz Kuplety, Vybrané České, čís. 14. 

— Dnes cenu má jen CHgerle, Tamž, čía. 6. 

— Fialův kuplet, Tamž, čís. 8. 

— „Mařenka**. Sousedská s textem. V Pardubicích, Ed. Kmínek; 
fol. (3 str.) 40 kr. 

— Medium, Viz Švábovy Hudební humoristické listy, čís. 10. 

— Nevěrná. Píseň v národním slohu s průvodem piana. V Praze, 
III., Josef Šváb; fol. (3 str.) 60 kr. 

Spevyt Slovenské. Vydávajá priatelia slovenských spevov. SoSit 6. 
Č. 433.-637. Diel II. V Turč. 8v. Martině (Uhry), Kníhtlači- 
arsko-účastinarsky spolok ; lex. 8. (Str. 161.— 200.) 60 kr. 

Sporck K. C, Ski'Polka. Pro piano. V Praze, Em. Starý; fol. 
(6 str.) 60 kr. 

Stdhr FanuS, V Houice. Klavírní skladby pro piano na 2 ruce. 

11. Polca de Concert. Polonaise-Mazurka. (Titul česko-německý.) 
V Praze, Fr. A. Urbánek kom; m. fol. (19 str.) 1 zl. 20 kr. 232 Stra.UdIo v Podskalí. — Thomas. 

Slraíidlo v Podikali. Póíka. Složil Mladý Staroíecb. (Titul ífesko- 

němeiíký.) V Praze, Em. Starý: fol. (6 str.). 60 kr. 
Suk Job., op. 7. Klavirni skladby. (Titul česko-něm.) V Prazo, 

Fr. A. Urbánek; fol. (22 str.) 2 zl. 
Obsah: 1. Piseh lásky. — 2. Humoreska. — 3. Vzpomínky, — 

4. Idylky. — 6. Vumka. — 6. Capricionetto. . 
Sychra Jos. Cyr., Bože Otíe! Viz Hostýn, seS. IX. 
— Valčík, Pro 2 housle a violu. Viz Houslista, Mladý, R. IV. 

seS. 7. ... . ■■ ; 

• ■■- . =•} f 

Sibřinky. Sbírka žertovných skladeb. Pořádá Moric Anger. Čfs. 1. 

Divadelní lístek „Prodané nevěsty^. Pro smíšený nebo mužský 

kvartett s pr&vodem piana upravil M. Anger. Druhé vydání. 

V PrHze, Fr. A, Uťbáiíek ; fol. (28 str.) 2 /A., hlasj po 16 kr. ] 

Sikl Herman, Dvé písni pro vySSi hlas s průvodem ptaná. 1 . 

O jen se dívej! (Jaroslav Vrchlický.) — 2. Na hory už soumrak \ 

pad\ (J. V. Sládek.) Sétbper primi. Plzeň, KoSí a Finke; 4. ' 

(7 str.) 60 kr. 
Šimáček Theodor, Z ráje mládí. Pět původních menších skladeb 
pro piano na 2 ruce. V Kutné Hoře, Karel Sole; v. 4. (5 str.) 
90 kr. 

Obsah: 1. Dobré jitro, — 2. Jarní píseň, — 3. Honba za mo* 
týlem, — 4. Ptáčkův pohřeb. _ — 5. Dětský ^ples. 
Skroiip František, op. 26. Kde domx>v můjf Česká národní hymna. 
Na slova Josefa Kajetána Tyla. Pro housle nebo violoncello 
s průvodem piana. Třetí vydání. V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. 
(6 str.) 1 zl. 
Štětka Boh., Odměna, Pro 2 housle. Viz Houslista, Mladý, R. 

IV. seá. 8. 
-^ Svorné v před! Pro 2 housle. Tamž, R.., IV. seS. 5.^ 
Švábovy Hudební humoristické listy . Sbírka veselých skladeb zpěvů 
a scén s průvodem piana. Číslo 6. — 11. V Praze-lU., Jos. Šváb; 4. 

Číslo 6. Tři mrtvoly za pčt minut. Nejkratší melódi*ama 'pod 
sluncem, ale více „drama** než „melo". Napsal Jos. Šváb. Hudbii^ 
složil J. Pihert. 1. a' 2. vydání. (7 str.) 1 zl. 

Číslo 7. Pochod českých turistů. Složil Karel Posp íšil. Slbva 
napsal Josef Šváb. (7 str.) 80 kr. — Partitura pro orchestr neb 
dechové nástroje 1 zl. 60 kr. '■ 

Číslo 8. Turisté. Žertovné salonní duetto od Jos. Švába. Hudba 
od Václ. Holuba. (H str.) 80 kr. 

Číslo 9. Lutristky. Žertovné duetto pro dva pány (vŽenských 
Sat;ech) od Jos. Švába. Hudba od.JUC. V. Jandy. (3 str.) 80 kr. 

Číslo 10. Medium. Op.eretní Žert pro 3 osoby. Hudba od V." 
Soukupa. (15 str.) 2 vj. • 

Číslo 11. ^Nobl év^t**. Salonní komické duetto od Švába a 
Půlpána. £íudba od J. Piherta. (5 str.) 1 zl, 

Thomas, Hymna Slovanů. Viz Hlahol, Čís. 76. 
Tichý Kajetán, Kominík. Pro 3 housle. Viz Houslista, Mladý, 
R. IV. seš. 6. Tichý. — Vymetal. 233 

Tichý Kajetán, V trudné chvUt, Pro 2 housle. Tamž, R. lY. aeS. 9. 

— „Za soumraku**. Pro 2 housle. Tamž, R, IV. seS. 7. 
TregleP Edvard, Capriccio. Viz Album, Hudební, čís. i. 
Trjiecek HanuS, op. 35. Tarantélla, Viz Semper primí, 10. 

Uhlíř L)r. Jos.y Slovanské musy. Viz Album, Taneční, salonní, sv. I. 

Unicum Elefantů čili komedie se slonem. Graiidiespí kom. výstup-— 
báječně krásná půlnoční scéna. V hudbu upravil Kečátp Ni- 
uotna. Slova od F. Šmída. V Hoře Kutné, Adolf Švarc; fol. 
(8 str.) 1 zl. .50 kr. 

Wach^maiin Vil, Olga. Viz Album, Taneční, salonní, sv. I. 

Varhanník Český. Sbírka různých skUdeb pro varhany nebo har- 
monium složil Jan Ev. Zelinka. Číslo I. Předehry a dohry ve 
slohu nejpHstupnéjiim a v tóninách nejvíce užívaných. Pro var- 
hany nebo harmonium. SeSit 1. Číslo 1. — 52. Druhé vydání. 
V Praze, Fr. A. Urbánek; v. lex. 8. (13 str.) 1 zl. 

Vašák Em., Hubiéka, Viz Hlahol, čís. 84. 

Wels Karel, op 16. č. 1.— 4. 6. a 7., op. 26. č. 2. Sbory. Sešit 
IV. Pro mužské hlasy. 1. PHpitek oslavenci. 2. Zmařená láska. 
3. Dvanáctá udeřila. (Pijácká.) 4. Sokolská. 5. Loučeni, Výjev 
z „LeŠetínského kováře". 6. Před sňatkem. 7. Po sííatku. V Praze, 
Fr. A. Urbánek; 4. partitura a hlasy (55 str.) 2 zl. 50 kr., hlasy 
po 40 kr. 

— Nový Čechův sen. Výbor z písní česko-slovanských. Pro klavír 
na dvě ruce. První až třetí vydání. Tamž; m. fol. (19 str.) 2 zl. 

— Totéž. Pro klavír na čtyři ruce upravil Bohumil Štětka. 
Tamž; fol. (31 str) 2 zl. 50 kr. 

— Totéž. Pro citeru složil Karel Cibula. Viz Citerista, Český, 
seS. 27. 

— Pisné Leopolda Stropnického. Viz Semper primi, 11. 

— Tararahum! Kuplet od Jos. Švába. V Praze-III., spisovatel 
tiskem Jos. R.Vilímka; v. 8. (95.— 98 .str.) 10 kr. 

— Valčík. Viz Album, Hudební, čís. 4. 

Vendler Boh., 2. I. Ukolébavka. — 1. Lístek do památníku. Tamž 
čís. 3. 

Vesna. Sbírka zpěvů pro ženské hlasy s průvodem piana. Sefiit X. 
Frant. Bauer- Martinovský: Vínek ze Smetanových oper. Sbor 
pro 3 ženské hlasy s průvodem klavíru. V Praze, Fr. A. Ur- 
bánek ; lex. 8. (18 a 27 str.) 3 zl. 50 kr., jednotlivé hlasy po 25 kr . 

Wittoeh Karel, Mazurka z večerních pohádek, Pró piano. V Par- 
dubicích, F. Hoblík; 4. (3 str.) 15 kr. 

— Zpěvem Sokolím. Čtverylka pro piano. TamŽ ; 4. (4 str.) 60 kr. 
Vondráček Eduard, Perličky. Viz tam. 

Vořͧek Jan Hugo, op. 1. Č. 9. Khapsodie, Viz Album, Hudební, 
čís. 4. ^ — - 

Vymetal Alois Lad., op. 1. Čtvero písní pro sólový hlas s kla- 
vírním průvodem. V Praze, Fr. A. Urbánek; lex. 8. (11 str.) 
75 kr. 1. Nevěrný milý. (Fr. Lad. Čelakovský.) 2. Soumrak. 
(J. V. Sládek). 3. Nehněvej se. (J. V, Sládek ) ^ Já v snách tě 
viděl. (J. V. Sládek.) 234 Výmetní. — Zvon 

Vymetal Aloii Lad., Pod novým praporem. Pochod pro piano. 

V Slaném^ skladatel (ředitel kůra a učitel zpěvu na c. k. gy» 
mnasiu); fol. (3 str.) 50 kr. 

Vidy t jsme jen jednou na svétS! Viz Kuplety, Vybrané české, č. 11, 

Xáhorský Dr. A., Zahájeni. Viz Album, Tanečni, salonni, sv. I. 
Zamrzla Rud., op. 2. II. Humoreska. Viz Album, Hudební, čis. 3. 

— op. 14. L Ty* s jenom jeité poupátko. Tamž, čís. 4, 

— Ťeuillet d* Álhurn^ Tamž, čís. 4. 

Zelinka Jan Ev., Český varhannik. Viz Varhanník, Český. 
2jvon. Sbírka skladeb v slohu lehčím i téfAim, Pro harmonium 
upravuje Josef Low. Svazek prvý. SeSit 7. — 10. Druhé vydání. 

V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. (Str. 68.— 106.) 1 zl. O p r a TT 3r- Na str. 2. řádka 19. zdola přidej : více. 
„ „ 11. „ 22. „ má býti: poučná a zábavná. » » 25. „ 4. „ čti: z Bagdadu, místo z Bagdadů. 

30. „ 14. „ mají býti dvě pomlčky a sice: 

— — VySetřování měn atd. 

31. mezi řádku 1. a 2. zdola přidej: Haraszkíewicz Jos. 

F., Milostniee. Viz Hry, Žertovné 
divadelní, sv. 80. 
33. řádka 19. zdola čti: Remarque, místo Remaque. 

18. shora přidej : Dra B. Fragnera, místo B. 
Fragnera. 

3. zdola má^ýti: Ročník IV,, místo VI. 
nápisu: čti: Sí\ň. Ře6, místo Síla Řeč. 

4. shora má býti: 3^, místo 30. 
18. zdola čti: átéparifoiotctd^, místo v^tépanfomtctt^. n 


» 47. 


CkVt 


n 


. 47. 


» 


n 


, 1-26. 


11 


n 


» 130. 


11 


n 


, 197. 


n Spolek ceskoslovanskýoh knihkupeckých 
účetních v Praze založen byl roku 1877 za účelem 
pěstování veškerých zájmů stavu knihkupeckého a napomá- 
háni k duševnímu i odbornému vzdělání svých členů, hájení 
jejich prospěchů a existenčních otázek i ku podporování členů 
v případě hmotných potřeb. Vedle toho pečuje Spolek o se- 
stavování a vydávání české bibliografie; nákladem jeho vy- 
dáno bylo dosud 5 ročníků Slovanského katalogu bibliogra- 
fického (za r. 1877—1881) a 6 ročníků Českého katalogu 
bibliografického, kterýž vychází pravidelně ročně od r. 1889. 
Práce redakční obstarává odbor bibliografický, vydání opa- 
třuje z příjmů vlastních Spolek, kterýž za dobu svého trvání 
věnoval na hmotné krytí podniku přes 4500 zlatých. Uznání 
za tuto Činnost dostalo se Spolku na obou pražských výsta- 
vách: Zemské jubilejní r. 1891 a Národopisné r. 1895, při- 
souzením stříbrných medaillí. 

Jako jednota čítá Spolek nyní člena čestného, 2 členy 
zakládající, 33 přispívajících a 140 činných, celkem 176 členů. 
Příznivci, kteříž podniky Spolku hlavně podporují, jsou si. 
Akademie cis. Františka Josefa, si. Grémium pražských knih- 
kupců a nakladatelů a si. Matice česká. Spolek obrací se ku 
přátelům literatury a mecenášům národním se žádostí za pod- 
poru, aby skrovné příspěvky členské nemusely býti ubírány 
hlavnímu svému účeli: podpoře členů v případě nezavině- 
ného bezzaměstnání, úrazu, hmotného nedostatku a nezaopa- 
třeného stáří. O nás v těch případech není nikde postaráno 
i tudíž musíme aspoň sami o sebe se starati. 

Zakládajícím členem Spolku se stane, kdo buď najednou 
nebo-li aspoň postupně v 5 letech částku 100 zl. spolkové 
pokladně složil. Členem přispívajícím může se státi každý 
příznivec literatury a bibliografie české s ročním příspěvkem 
5 zl. Členové obdrží zdarma po výtisku spisů Spolkem za 
rok vydaných (i „Katalog bibliografický"). Ročník I. až V. „Slovanského kataloga bibliografického*' 
obsahující zevrabné bibliografie literatury české, slovenské, 
polské, maloruské, horvatské, srbské, srbsko-lužické a slo- 
vinské za léta 1877 až 1881 prodávají se za 7 zl. i poštou ; 
Každý ročník „Českého katalogu bibliografického" (dosud 
ročník L— Ví. s bibliografií českou za rok 1889—1894) stojí 
1 zl. 50 kr. (franko). Veškery tyto katalogy, nutné pro 
každou knihovnu učencovu i vzdělávacích ústavů, dodá také 
každé knihkupectví. 

Všem, kdož by se o činnost Spolku zajímali zašle se 
ochotně podrobná výroční zpráva. Dopisy a zásylky 
adressovati stačí: Spolek českoslovanskýcb 
knihkupeckých účetních v Praze. -«3«0»€»-